Usluge snabdevanja laboratorija
opremom i potrošnim materijalom
Usluge snabdevanja laboratorija
opremom i potrošnim materijalom
Hercegovačka 3
11080 Zemun
Beograd, Srbija
Tel: (011) 3750-534, 3750-625
Tel/Fax: (011) 2103-376
www.mc-latra.rs
[email protected]
Laboratorijsko staklo
Laboratorijska plastika
Creva i čepovi
Metalni pribor
Filter papir
Termometri i areometri
Zaštitna sredstva na radu
Aparati za manipulaciju tečnostima
Laboratorijske hemikalije
Laboratorijska oprema i uređaji
Laboratorijski nameštaj
Usluge servisa i inženjeringa
Laboratorijsko staklo
Š čaše, erlenmajeri, baloni, levkovi...
Š epruvete bakto, durham, centrifuške, po ASTM-u…
Š pipete, menzure, normalni sudovi, birete
Š predmetna i pokrovna stakla
Š petri šolje, laboratorijske boce raznih vrsta (prah,
reagens, sa navojem...)
Š laboratorijske aparature i staklene cevi
Filter papir, termometri i areometri
Š kvantitativni i kvalitativni filter papir
Š membran filteri
Š čaure za ekstrakciju
Š termometri živini, alkoholni, za destilaciju po ASTM-u,
kontaktni, industrijski…
Aparati za manipulaciju tečnostima
Laboratorijska plastika
Š petri šolje, posude za urin i feces, posude za
uzorkovanje
Š čaše, menzure, levkovi, erlenmajeri…
Š epruvete
Š stalci
Š nastavci za automatske pipete
Š nastavci za stepere
Š eze, mikrocentrifuške epruvete, krio tube, kivete za
spektrofotometriju
Š špric boce i boce različitih namena
Š digitalne birete, pipetori, automatske pipete,
steperi, propipete
Laboratorijske hemikalije
Š različite čistoće i namene
Š deterdženti za ručno i mašinsko pranje
Laboratorijska oprema i uređaji
Creva i čepovi različitih dimenzija
Š gumena, PVC, silikonska, teflonska, armirana...
Metalni pribor i porcelansko posuđe
Š kašike, špatule, pincete, makaze, držači bireta,
mašice, mufe, kleme, čepovi...
Š stalci različitih dimenzija
Š korpe i doboši za sterilizaciju
Š kasete za instrumente
Š tiglovi, avani sa tučkom...
Š analitičke i tehničke vage
Š magnetne i mehaničke mešalice, šejkeri
Š grejna tela i ploče
Š sušnice, sterilizatori, inkubatori, vodena kupatila
Š laboratorijske centrifuge
Š laboratorijski frižideri
Š laminarne komore, digestori
Š pH-metri, konduktometri, merači kiseonika
Š mikroskopi, vlagomeri, refraktometri
Laboratorijski nameštaj
Zaštitna sredstva na radu HTZ
Š maske, naočare, rukavice...
Usluge servisa i inženjeringa
Download

Usluge snabdevanja laboratorija opremom i potrošnim - MC