REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Aleksinac
mesto:
adresa za poštu:
Aleksinac
lice za kontakt:
mobilni:
Lukić Novica
063-7818336
Registracija kluba i igrača
Radomira Vujoševića br.10
18220 Aleksinac
pib:
106173542
matični broj:
17777408
tekući račun:
325-9500700021445-74
e-mail:
[email protected]
broj igrača:
zastupnik registrovan u APR:
Lukić Novica
mobilni zastupnika:
7
063-7818336
igrači:
prezime
1 Lukić
2 Davidović
3 Novaković
4 Miletić
5 Rakić
6 Stojadinović
7 Stamenković
ime
Novica
Dalibor
Dragoslav
Marjan
Miloš
Aleksandar
Bojan
datum rođenja
mesto:
mobilni:
mesec
dan
4
8
21
16
21049757313481608975370015-
6640
6634
produženje
produženje
m
m
1949
4
17
1704949731333-
6638
produženje
m
1980
6
28
2806980731326-
6636
produženje
m
1988
1982
2
5
8
14
08029887313221405982731333-
6637
6635
produženje
produženje
m
m
1995
9
5
0509995731320-
6833
produženje
m
2013/2014
Aranđelovac
adresa za poštu:
Srđan Dobričić
063/609-902
107651400
28779801
tekući račun
330-0000060000553-69
broj igrača
zastupnik registrovan u APR:
Srđan Dobričić
mobilni zastupnika
igrači:
1 Savković
2 Dobričić
3 Simić
4 Tošić
5 Milosavljević
ime
datum rođenja
mesto:
matični broj
prethodni
broj
klub prva pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
1994
6
24
2406994721813-
7035
prva registracija
m
1964
4
5
0504964721821-
7036
prva registracija
m
Dalibor
Đorđe
Aca
1998
5
25
2505998721816-
7037
prva registracija
m
2004
7
21
2107004782832-
7038
prva registracija
m
1966
2
17
1702966721810-
7039
prva registracija
m
2013/2014
Arilje
adresa za poštu:
Arilje
lice za kontakt:
5
063/609-902
Lazar
Srđan
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
Josipa Grušovnika 1, Aranđelovac, Dom
Omladine
matični broj:
[email protected]
s
s
s
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
pib:
e-mail:
prezime
prethodni
klub prva
pol
Kateg.
registracija M/Ž
produženje
god.
Aranđelovac
lice za kontakt:
broj
legitimacije
1975
1975
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
matični broj
s
s
s
mk
s
Registracija kluba i igrača
Cerova bb 31230 Arilje
pib:
105532908
matični broj:
17729756
mobilni:
Cvetic Boban
064 272 41 61
tekući račun
160-303344-98
e-mail:
[email protected]
broj igrača
zastupnik registrovan u APR:
Cvetic Boban
mobilni zastupnika
7
160-303344-98
igrači:
prezime
1 Cvetić
2 Pilčević
3 Špehar
4 Špehar
5 Jovanović
6 Raković
7 Obradovic
ime
Srđan
Vlade
Mladen
Aleksa
Miloš
Bratislav
Bojan
datum rođenja
god.
mesec
dan
1997
10
19
1910997790049-
6585
produženje
m
1996
1996
1
6
27
5
27019967900590506996790046-
6586
6587
produženje
produženje
m
m
1999
5
16
1605999790022-
6588
produženje
m
2003
5
23
2305003790064-
6917
prva regist.
m
1994
7
21
2107994790028-
6918
prva regist.
m
1978
1
14
1401978790036-
6591
produženje
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
Bane
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
2013/2014
adresa za poštu:
j
j
j
k
mk
s
s
Registracija kluba i igrača
Predraga Vilimonovića br. 7/11 Raška
mesto:
Raška
lice za kontakt:
mobilni:
pib:
Nebojša Đurović
064 200 37 22
101276221
matični broj:
174709957
tekući račun
160-123997-80 BANKA INTESA
e-mail:
[email protected]
broj igrača
zastupnik registrovan u APR:
Nebojša Đurović
mobilni zastupnika
16
064 200 37 22
igrači:
prezime
1 Stojanović
2 Čolović
3 Ilić
4 Rosić
5 Ilić
6 Leković
7 Đurović
8 Bošković
9 Milovanović
10 Đurović
11 Novaković
12 Kragović
13 Premović
14 Vujanac
15 Halilović
16 Bošnjaković
ime
Petar
Uroš
Nikola
Nikola
Marko
Uroš
Nebojša
Slaviša
Marko
Stefan
Uroš
Danko
Zvonko
Aleksa
Asmir
Đorđe
datum rođenja
god.
mesec
dan
1995
3
28
2803995783927-
6423
produženje
m
1993
9
13
1309993783913-
6961
prva regist.
m
1993
9
5
0509993780008-
6425
produženje
m
1992
12
19
1912992780080-
6426
produženje
m
1995
7
30
3007995710108-
6427
produženje
m
1994
1
22
2201994783915-
6428
produženje
m
1959
9
25
2509959780819-
6429
produženje
m
1968
2
25
2502968780819-
6430
produženje
m
1991
3
5
0503991752910-
6431
produženje
m
1998
10
19
1910998782813-
6962
prva regist.
m
1994
1
27
2701994783934-
6433
produženje
m
1991
1969
11
2
5
3
05119917800110302969780811-
6434
6435
produženje
produženje
m
m
1993
12
4
0412993783915-
6436
produženje
m
1985
9
28
2809985780022-
6438
produženje
m
1954
12
30
3012954303208-
6963
prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
matični broj
2013/2014
Bor
mesto:
adresa za poštu:
Bor
lice za kontakt:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Registracija kluba i igrača
9. Brigade 16 / 18 19210 Bor
pib:
100627138
matični broj:
7360096
mobilni:
Buđelan Milorad
064/ 265 95 62
tekući račun
160-94902-65
e-mail:
budjelan. milorad@ gmail.com
broj igrača
zastupnik registrovan u APR:
Stojčić Đurica
mobilni zastupnika
igrači:
prezime
1 Buđelan
2 Bosijoković
3 Miladinović
4 Budjelan
5 Gavrilović
6 Colić
7 Bosijoković
8 Milošević
9 Buđelan
10 Vukomanović
11 Mekić
12 Bosijoković
13 Stošanović
14 Prvanović
15 Repedžić
16 Ranđelović
17 Poledica
18 Krojitorović
19 Milenović
ime
Aleksandar
Saša
Boško
Nebojša
Dragan
Nikola
Miloš
Marko
Marko
Petar
Dino
Mladen
Aleksandar
Nemanja
Miloš
Branislav
Filip
Milovan
Ljubiša
datum rođenja
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
Borac
ČAČAK
matični broj
19
062 /200014
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
1973
2
7
0702973751012-
6292
produženje
m
1972
9
2
0209972751010-
6296
produženje
m
1967
1977
2
10
28
14
28029677510101410977751028-
6294
6295
produženje
produženje
m
m
1984
5
10
1005984751015-
6297
produženje
m
1995
7
5
0507995751035-
6341
sfs Borac
m
1994
4
2
0204994751039-
6298
produženje
m
1995
1997
6
6
16
6
16069957510450606997751014-
6299
6300
produženje
produženje
m
m
1998
8
17
1708998751019-
6301
produženje
m
1992
5
9
0905992751021-
6898
prva
m
1999
10
28
2810999751015-
6899
prva
m
2003
1994
1
10
26
24
26010037510162410994751011-
6304
6308
produženje
produženje
m
m
1996
12
2
0212996751012-
6306
produženje
m
1998
2
21
2102998751017-
6307
produženje
m
1997
9
22
2209997751020-
6859
produženje
m
1994
1957
10
4
17
1
17109947510190104957750028-
6897
6293
prva
produženje
m
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
adresa za poštu:
pib:
s
s
s
s
s
s
s
s
j
j
s
k
mk
s
j
j
j
s
s
Registracija kluba i igrača
Dragiše Mišovića 21/1 32 000 Čačak
101298622
matični broj:
17046055
mobilni:
Filipović Branislav
064392 40 69
tekući račun
205-21399-37
e-mail:
[email protected]
broj igrača
zastupnik registrovan u APR:
Filipović Stevan
mobilni zastupnika
igrači:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
j
s
s
s
s
s
s
9
prezime
1 Pejak
2 Filipović
3 Filipović
4 Kuzmanović
5 Mališić
6 Mališić
7 Đukanović
8 Krunić
9 Ilić
ime
Đorđe
Stevan
Branislav
Vojkan
Andrija
Aleksandar
Filip
Aleksa
Marko
datum rođenja
mesto:
mesec
5
dan
11
0511975782829-
6397
produženje
m
1976
12
30
3012976882819-
6389
produženje
m
1950
7
30
3007950782841-
6393
produženje
m
1965
10
6
0610965782861-
6390
produženje
m
1994
1993
8
7
13
10
13089949349781007993934427-
6392
6391
produženje
produženje
m
m
1999
1
29
2901999782811-
6396
produženje
m
2000
7
15
1507000782832-
6395
produženje
m
1987
12
17
1712987795949-
6129
Zlatar
m
2013/2014
Brana Paunović
mobilni:
Dragan Paunović
062/76 00 16
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Dragan Paunović
Registracija kluba i igrača
Dragan Paunović,12315 Rašanac
pib:
105802417
matični broj:
17760220
tekući račun:
205-135048-16
broj igrača:
8
mobilni zastupnika:
062/76 00 16
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Paunović
2 Paunović
3 Pavlović
4 Miletić
5 Pavlović
6 Stević
7 Đorđević
8 Stokić
ime
Nikola
Dragan
Slaviša
Željko
Saša
Igor
Filip
Aleksandar
datum rođenja
god.
mesec
dan
1992
6
18
1806992763815-
6050
produženje
m
1958
8
27
2708958763816-
6049
produženje
m
1962
2
20
2002962763812-
6052
produženje
m
1981
1983
8
4
25
8
25089817320110804983762052-
6051
6053
produženje
produženje
m
m
1986
8
15
1508986732924-
6055
produženje
m
1999
6
26
2606999763815-
6873
produženje
m
1995
1
26
2601995763819-
6911
prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
Ćićevac
Nikolić Radiša
s
s
s
s
s
s
k
s
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Koste Abraševaća 7/a 37210 Ćićevac
pib:
107879813
Ćićevac
lice za kontakt:
s
s
s
s
s
s
k
k
s
adresa za poštu:
RAŠANAC
lice za kontakt:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
1975
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
matični broj
matični broj:
28786964
160-384390-42
mobilni:
643036995
tekući račun:
e-mail:
[email protected]
Nikolić Radiša
broj igrača:
11
mobilni zastupnika:
64/3036995
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Nikolić
2 Vujić
3 Stajić
4 Milenković
5 Mirković
6 Vujić
7 Nikolić
8 Stojiljković
9 Macić
10 Pejić
11 Savić
ime
Radiša
Ljubiša
Darko
Nemanja
Milan
Marko
Milan
Miroslav
Stefan
Uroš
Ivan
datum rođenja
god.
mesec
dan
1966
3
8
0803966781616-
6249
produženje
m
1963
1971
10
9
9
13
09109637816161309971781615-
6242
6243
produženje
produženje
m
m
1990
11
21
2111990722211-
6247
produženje
m
1996
9
27
2709996781034-
6246
produženje
m
1999
5
8
0805999781037-
6244
produženje
m
1995
1960
4
2
17
19
17049957810351902960781012-
6248
6245
produženje
produženje
m
m
1998
1
4
0401998781021-
6996
novoregist.
m
1996
11
4
0411996781062-
6997
novoregist.
m
1985
8
16
1608985723216-
9698
novoregist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
s
s
s
s
j
k
s
s
j
j
s
Registracija kluba i igrača
Đerdap-uslug
adresa za poštu:
Kladovo
pib:
Zoran Bojanić, S.Mihajlović 1/22 19320
Kladovo
107640552
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
Bojanić Zoran
064/8362224
[email protected]
Borislav Petrović
matični broj:
28779208
tekući račun:
180-7121210038203-53
broj igrača:
14
mobilni zastupnika:
igrači:
prezime
1 Bojanić
2 Milonjić
3 Pufić
4 Đurović
5 Popović
6 Kraktus
7 Velišić
8 Jovanović
9 Petrović
10 Bajić
11 Ivašković
12 Sejmjanović
13 Dumeljić
14 Tabaković
ime
Zoran
Nikola
Darko
Ivica
Radomir
Duško
Radovan
Slobodan
Borislav
Robert
Nikola
Strahinja
Miloš
Miodrag
datum rođenja
mesto:
3
19
1903970752513-
6118
produženje
m
1994
12
12
1212994752511-
6119
produženje
m
1994
6
23
2306994752528-
6120
produženje
m
1969
1955
4
8
13
3
13049697525330308955752516-
6121
6122
produženje
produženje
m
m
1962
11
30
3011962752511-
6123
produženje
m
1960
8
9
0908960752513-
6124
produženje
m
1963
3
22
2203963714209-
6125
produženje
m
1964
1987
4
11
9
16
09049647525121611987752532-
6126
6211
produženje
produženje
m
m
2001
12
28
2812001752512-
6861
produženje
m
2002
4
5
0504002752512-
6862
produženje
m
2000
9
18
1809000752514-
6860
produženje
m
1991
11
3
0311991752515-
6980
nova
m
2013/2014
Dubočica
mobilni:
Dejan Tošić
063/434633
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Dejan Tošić
Tekstilna 8, 16000 Leskovac
pib:
101911509
matični broj:
7683367
tekući račun:
160-103371-72
broj igrača:
21
mobilni zastupnika:
063/434633
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Stanković
2 Tončić
3 Ilić
4 Mitrović
5 Stamenković
6 Mihajlović
7 Dimitrijević
8 Milosavljević
9 Kocić
10 Stanković
11 Ivančević
12 Mitić
13 Ristić
14 Stamenković
15 Šundrić
16 Stojanović
17 Marinković
18 Marković
19 Mitić
20 Krstić
21 Jovanović
ime
Milan
Marko
Miomir
Miloš
Dušan
Mihajlo
Dimitrije
Lazar
Milan
Tomislav
Vanja
Petar
Darko
Milan
Predrag
Miloš
Nikola
Danilo
Andreja
Mihajlo
Petar
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1987
4
8
0804987740037-
6080
produženje
m
1997
3
9
0903997740022-
6075
produženje
m
1974
5
30
3005974740046-
6084
produženje
m
1996
2001
8
8
15
29
15089967400102908001740023-
6078
6082
produženje
produženje
m
m
2000
7
20
2007000740049-
6083
produženje
m
2005
3
24
2403005740023-
6087
produženje
m
2000
5
26
2605000740019-
6812
produženje
m
1998
2001
10
2
13
9
13109987100680902001740028-
6815
6810
produženje
produženje
m
m
2003
4
3
0304003740012-
6088
produženje
m
2000
12
14
1412000740047-
6817
produženje
m
1999
9
9
0909999740047-
6816
produženje
m
2000
1998
4
12
27
8
27040007400330812998740015-
6814
6813
produženje
produženje
m
m
2000
1
15
1501000740015-
6811
produženje
m
1997
9
24
2409997752913-
6081
produženje
m
1999
1
15
1501999740017-
6085
produženje
m
1998
2002
6
11
20
30
20069987400163011002740020-
6086
6956
produženje m
novoregistrovani m
1998
3
13
1303998740033-
6957
novoregistrovani m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
2013/2014
adresa za poštu:
Šljivar bb, 19000 Zaječar
Šljivar
pib:
108113375
matični broj:
28793103
tekući račun:
105-75236-40
broj igrača:
5
062/222495
[email protected]
s
j
s
j
mk
k
mk
k
j
mk
mk
k
k
k
j
k
j
k
j
mk
j
Registracija kluba i igrača
Feliks
Jovica Dinić
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
mk
mk
k
s
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Leskovac
lice za kontakt:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
1970
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
matični broj
zastupnik registrovan u APR:
Jovica Dinić
mobilni zastupnika:
062/222495
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Jovanović
2 Pajkić
3 Janković
4 Janković
5 Dinić
6 Jovanović
ime
Bratislav
Nebojša
Dejan
Draško
Jovica
Slaviša
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1982
1976
12
6
11
23
11129827500122306976750011-
6553
6557
Timok
Timok
m
m
1965
8
4
0408965750028-
6554
Timok
m
1967
1
25
2501967750022-
6556
Timok
m
1976
9
16
1609976750010-
6916
prva regist.
m
1976
5
17
1705976750036-
7029
prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
Goč
mobilni:
Zoran Martinović
063 8670104
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Vrnjačka Banja
lice za kontakt:
Zoran Martinović
pib:
101076448
17216732
tekući račun:
160-19374-57
broj igrača:
24
igrači:
prezime
1 Valjarevic
2 Martinovic
3 Miletic
4 Petrovic
5 Mladenovic
6 Milosavljevic
7 Stanojevic
8 Stanojevic
9 Krstic
10 Trifunovic
11 Miletic
12 Perovic
13 Rakic
14 Ivancevic
15 Krstic
16 Terzic
17 Miletic
18 Krstic
19 Perovic
20 Perovic
21 Trifunovic
22 Cekic
23 Gudzic
24 Zeradjanin
ime
Veroljub
Zoran Martinović
Milan
Boban
Ljubodrag
Ivica
Stefan
Nikola
Milos
Milos
Nikola
Nikola
Aleksa
Teodor
Valentina
Marija
Jelena
Jovana
Marija
Ivana
Djurdjica
Katarina
Dejana
Marina
matični broj
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
1 Miljković
2 Gergić
3 Višnjić
4 Miljković
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
dan
20
2008941780613-
6348
produzenje
m
1953
9
9
0909953780613-
6349
produzenje
m
1965
7
30
3007965782414-
6350
produzenje
m
1965
9
27
2709965731713-
6351
produzenje
m
1965
1970
8
8
9
11
09089657212251108970721222-
6952
6953
1990
5
17
1705990780029-
6352
produzenje
m
1991
10
30
3010991780021-
6353
produzenje
m
1996
2
14
1402996780044-
6355
produzenje
m
1996
1998
8
5
9
30
09089967800333005998781038-
6354
6825
produzenje
produzenje
m
m
1999
12
9
0912999780023-
6359
produzenje
m
2000
1
1
101000780031-
6360
produzenje
m
2002
3
7
0703002780043-
6362
produzenje
m
1965
1992
3
10
17
9
17039654550560910992786012-
6363
6366
produzenje
produzenje
ž
ž
1995
2
16
1602995786o21-
6373
produzenje
ž
1994
4
19
1904994455079-
6364
produzenje
ž
1994
11
1
0111994785016-
6367
produzenje
ž
1998
1998
11
11
2
16
02119987850151611998785017-
6368
6369
produzenje
produzenje
ž
ž
2001
1
29
2901001785022-
6370
produzenje
ž
2002
10
21
2110002785061-
6371
produzenje
ž
2002
4
12
1204002785011-
6372
produzenje
ž
2013/2014
novoregistrovan m
novoregistrovan m
s
s
s
s
s
s
s
s
j
j
j
k
k
mk
s
s
s
s
s
j
j
mk
mk
mk
Registracija kluba i igrača
Hajduk Veljko
adresa za poštu:
Slobodan Miljković-Kosovska 10,
19300, Negotin
Negotin
pib:
103104208
Slobodan Miljković
matični broj:
17507575
637659744
tekući račun:
160-105886-93
broj igrača:
44
mobilni zastupnika:
062426801 i 063426836
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Saša Filidžanović
igrači:
prezime
069 8980884
mesec
8
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
064 8980884
god.
1941
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
Dušana Petrovića Šaneta 66 a
36210 Vrnjačka Banja
matični broj:
mobilni zastupnika:
datum
rođenja
s
s
s
s
s
s
ime
Andreja
Nikola
Andrej
Slobodan
datum
rođenja
god.
mesec
1993
2
dan
5
0502993752016-
6517
produženje
m
1992
1992
1
2
28
17
28019927520171707992780010-
6518
6519
produženje
produženje
m
1958
5
25
2505958752026-
6520
produženje
m
m
s
s
s
s
5 Tranić
6 Aćimović
7 Mihajlović
8 Stanojević
9 Josifović
10 Mašić
11 Stanković
12 Jeremić
13 Paunović
14 Milovanović
15 Milošević
16 Bukvić
17 Cojić
18 Milanović
19 Stanojević
20 Nikolić
21 Savić
22 Pejkić
23 Tomić
24 Janković
25 Pucarević
26 Gavrić
27 Rajković
28 Tomić
29 Vidić
30 Stojimirović
31 Djurić
32 Golubović
33 Nikić
34 Savuljesković
35 Milojević
36 Savuljesković
37 Ilić
38 Panović
39 Jonić
40 Pavlović
41 Djordjević
42 Mladenović
43 Marković
44 Milošević
45 Jovanović
46 Milošević
47 Vojinović
Danijel
Boban
Ljiljana
Silvija
Marija
Dušica
Vanja
Ivana
Boban
Mladen
Milan
Vladan
Nikola
Milan
Vladimir
Luka
Marko
Dimitrije
Miloš
Saša
Marko
Kristina
Teodora
Stefan
Petar
Martin
Luka
Elena Karmen
Ina
Stefan
Željana
Miloš
Milan
Veljko
Dušan
Milan
Uroš
Jelena
Stefan
Marko
Bojan
Miloš
Srđan
1990
9
18
1809990752017-
6521
produženje
m
1988
1
26
2601988752526-
6522
produženje
m
1991
10
21
2110991757012-
6524
produženje
ž
1993
1996
8
8
4
19
04089937570381908996757019-
6525
6526
produženje
produženje
ž
ž
1995
10
4
0410995929949-
6527
produženje
ž
1997
9
22
2209997757010-
6528
produženje
ž
1996
6
25
2506996757011-
6529
produženje
ž
1997
1996
12
3
24
21
24129977520162103996752012-
6530
6531
produženje
produženje
m
m
1998
7
14
1407998752023-
6532
produženje
m
1998
7
16
1607998752014-
6533
produženje
m
1998
9
28
2809998752036-
6534
produženje
m
1998
1998
8
11
9
17
09089987520101711998752032-
6535
6537
produženje
produženje
m
m
2001
1
14
1401001752012-
6538
produženje
m
2001
12
13
1312001752028-
6539
produženje
m
2002
7
14
1407002752014-
6540
produženje
m
2003
2003
6
9
30
24
30060037520102409003752022-
6540
6542
produženje
produženje
m
m
2003
4
5
0504003752036-
6543
produženje
m
2000
7
25
2507000757017-
6544
produženje
ž
2003
7
14
1407003757028-
6545
produženje
ž
2005
2005
4
5
15
27
15040057520102705005752028-
6546
6547
produženje
produženje
m
m
2001
10
20
2010001752017-
6548
produženje
m
2000
3
8
0803000752016-
6549
produženje
m
1962
10
20
2010962065042-
6550
produženje
ž
2004
2000
3
9
2
7
2030047570150709000752038-
6804
6801
produženje
produženje
ž
m
2002
2
28
2802002757016-
6820
produženje
ž
2003
2
21
2102003752016-
6802
produženje
m
1999
8
1
0108999752034-
6857
produženje
m
2003
2004
10
10
19
25
19100037520112510004752010-
6856
6855
produženje
produženje
m
m
2002
8
1
0108002752013-
6867
produženje
m
2003
9
6
0609003752016-
6865
produženje
m
2003
10
13
1310003757016-
6869
produženje
ž
1986
1999
1
8
6
25
06019867200502508999754113-
1989
3
1
0103989752026-
m
6465stk ,, Spin" Kragujevac
6407 STK"Knjaževac" m
m
7016
nova
1999
2
27
2702999752014-
7017
nova
m
1976
8
28
2808976752028-
7034
nova
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
Hisar
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
mobilni:
Jovanović Jovica
064/3991447
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Jovanović Jovica
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Strojkovce, 16203 Vučje
pib:
108128428
LESKOVAC
lice za kontakt:
matični broj:
28793421
tekući račun:
160-391534-47
broj igrača:
3
mobilni zastupnika:
064/3991447
igrači:
prezime
1 Jovanović
2 Jović
3 Stefanović
datum
rođenja
ime
Milan
Đorđe
Lazar
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
1998
mesec
3
dan
4
0403998740022-
6076
1997
10
14
1410997740022-
6783
STK Dubočica m
STK Medijana m
1997
7
1
0107997740032-
6074
STK Dubočica m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
s
s
s
s
j
s
j
j
j
j
j
j
j
j
j
mk
mk
mk
mk
mk
mk
k
mk
mk
mk
mk
k
s
mk
s
mk
mk
k
mk
mk
mk
mk
mk
s
k
s
k
s
2013/2014
pol
M/Ž
Registracija kluba i igrača
Jagodina
adresa za poštu:
35000 Jagodina B. Dirak 53/8
Jagodina
pib:
102495014
matični broj:
7184506
tekući račun:
160-97937-78
Kostic Miroslav
0659700025
063270262
[email protected]
Kostic Miroslav
j
j
j
broj igrača:
20
mobilni zastupnika:
0659700025 063270262 0605400804
igrači:
prezime
1 Kostic
2 Nikolic
3 Ćirkovic
4 Kostić
5 Jovanović
6 Živković
7 Keler
8 Eremić
9 Mladenović
10 Lazarević
11 Ilić
12 Đorđević
13 Stojanović
14 Jakovljević
15 Vukmirović
16 Stefanović
17 Milićević
18 Milosavljević
19 Zarić
20 Milosavljević
ime
Miroslav
Slobodan
Dejan
Nenad
Predrag
Milan
Dragan
Uros
Lazar
Stefan
Uros
Milos
Nenad
Nikola
Vojkan
Lazar
Vanja
Lazar
Stefan
Luka
datum
rođenja
god.
matični broj
mesec
dan
1960
6
26
2606960722216-
6734
produzenje
m
1969
11
7
0711969722228-
6735
produzenje
m
1979
1
10
1001979722249-
6736
produzenje
m
1964
1973
3
7
1
26
01039647222112607983722236-
6737
6738
produzenje
m
1989
8
5
0508989722224-
6739
produzenje
produzenje
m
m
1967
7
26
2607967722221-
6740
produzenje
m
1981
3
6
0603981722236-
6741
produzenje
m
1992
1990
3
5
7
25
07039927222162505990722228-
6742
6744
produzenje
m
1992
10
14
1410992722221-
6748
produzenje
produzenje
m
m
1991
3
19
1903991722236-
6749
produzenje
m
1997
1
3
0301997722213-
6751
produzenje
m
1996
1969
6
12
28
9
28069967222110912969730021-
6750
6752
produzenje
m
1998
3
26
2603998722210-
6753
produzenje
produzenje
m
m
1970
6
7
0706970730028-
6746
produzenje
m
2002
7
18
1807002722822-
6940
novoreg.
m
1996
2000
9
11
22
13
22099967222211401978790036-
6616
6941
produzenje
m
novoreg.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
Javor
mobilni:
Maksimović Vladan
648437963
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Ajdačić Vićo
Registracija kluba i igrača
Vladan Maksimović 13 Septembar 76
E.distribucija 32250 Ivanjica
pib:
102457155
matični broj:
7254911
tekući račun:
355-1029297-38
broj igrača:
21
mobilni zastupnika:
063/ 7762 101
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Jekić
2 Maksimović
3 Jekić
4 Mečanin
5 Stanić
6 Nikolić
7 Ajdačić
8 Nikolić
9 Milekić
10 Vulović
11 Ajdačić
12 Tomićević
13 Tutunović
14 Maksimović
15 Maksimović
16 Gavrilović
17 Jovićević
18 Milovanović
19 Pantelić
20 Sović
21 Zlatić
22 Dragović
ime
Filip
Vladan
Stefan
Velislav
Zdravko
Stefan
Aleksa
Ilija
Aleksa
Boško
Vićentije
Predrag
Nemanja
Stefan
Mladen
Marko
Lazar
Žarko
Stefan
Stefan
Marko
Veljko
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1993
2
24
###
6454
produženje
m
1962
11
4
###
6446
produženje
m
1994
1993
8
12
3
14
0803994792632###
6455
produženje
m
1997
1
4
0401997790019-
6456
6450
produženje
produženje
m
m
1999
10
8
0810999782819-
6442
produženje
m
1999
9
15
###
6452
produženje
m
2001
2000
8
9
2
28
0208001782843###
6443
produženje
m
1955
1
9
0901955792634-
6449
6439
produženje
produženje
m
m
1964
11
16
01611964792618-
6440
produženje
m
1989
6
5
0506989790022-
6441
produženje
m
2000
1988
5
2
7
22
0705000728835###
6445
produženje
m
1989
12
28
###
6447
6448
produženje
produženje
m
m
2001
3
4
0403001790029-
6457
produženje
m
2002
6
29
###
6458
produženje
m
1997
1997
7
8
18
30
###
###
6954
nova
m
1997
6
21
###
6915
6955
nova
nova
m
m
1996
6
24
###
6914
nova
m
1997
12
29
###
7028
nova
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
Jedinstvo
Uzice
Vladimir Stojic
063 608 162
[email protected]
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
j
j
s
k
s
mk
j
k
adresa za poštu:
Ivanjica
lice za kontakt:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
2013/2014
s
s
s
s
j
k
k
mk
k
s
s
s
k
s
s
mk
mk
j
j
j
j
j
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Baterflaj doo(Stonoteniski klub
Jedinstvo)Šumadijska 46 31000 Uzice
pib:
101625167
matični broj:
17190792
tekući račun:
160-19327-04
broj igrača:
14
zastupnik registrovan u APR:
Vladimir Stojic
mobilni zastupnika:
063 608 162
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Stojic
2 Pasic
3 Micovic
4 Tripkovic
5 Halilovic
6 Nikolic
7 Stojanovic
8 Bosic
9 Bosic
10 Colovic
11 Pejovic
12 Sokic
13 Stojic
14 Mujic
15 Đurakić
16 Đurakić
ime
datum
rođenja
Vladimir
Zoran
Branko
Darko
Damir
Danko
Dusko
Milan
Djordje
Marko
Aleksandar
Milenko
Vladislava
Predrag
Pavle
Mihailo
god.
mesec
dan
1963
1960
11
1
17
16
###
###
1972
9
4
1968
5
25
1987
6
23
1986
1986
8
7
1994
6501
produzenje
m
0409972790058'
6502
6503
produzenje
produzenje
m
m
###
6504
produzenje
m
###
6505
produzenje
m
1
3
0108986790050'
0307986790010'
6506
produzenje
m
11
18
###
6507
6509
produzenje
produzenje
m
m
1999
5
28
###
6510
produzenje
m
1994
8
16
###
6511
produzenje
m
1965
1992
5
4
28
12
###
###
6512
produzenje
m
1987
2
8
0802987795033'
6513
6515
produzenje
produzenje
m
m
1963
12
12
###
6516
produzenje
m
1996
4
14
###
6488
P.Petoletka
m
1994
4
6
0606994710309'
6489
P.Petoletka
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Josip Kolumbo
mesto:
mobilni:
Popović Dušan
063-8593776
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Popović Dušan
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Jugovićeva 6 18000 Niš
Niš
lice za kontakt:
pib:
101859490
matični broj:
7251041
tekući račun:
325-9500800003137-47
broj igrača:
6
mobilni zastupnika:
063-8593776
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Cvetković
2 Ristić
3 Mijailović
4 Tešić
5 Vučić
ime
Violeta
Biserka
Olga
Andrea
Ivana
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1966
12
2
###
6693
produženje
ž
1983
1991
1
1
1
17
0101983747044###
6688
6689
produženje
produženje
ž
ž
1995
6
29
###
6690
produženje
ž
1992
4
3
0304992755023-
6692
produženje
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
Kalisto
mobilni:
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
Registracija kluba i igrača
Varjačić Slobodan ul.Sretenjskog
Ustava br.2 34000 Kragujevac
pib:
105556783
Varjačić Slobodan
matični broj:
17730371
693159050
tekući račun:
115-19657-69
broj igrača:
10
mobilni zastupnika:
693159050
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
[email protected]
Varjačić Slobodan
igrači:
prezime
1 Živković
2 Varjačić
3 Milanović
4 Dubaković
5 Jevtić
6 Milanović
7 Šujica
8 Šujica
9 Jovanović
10 Štrkalj
s
s
s
s
s
adresa za poštu:
Kragujevac
lice za kontakt:
s
s
s
s
s
s
s
s
k
s
s
s
s
s
j
s
ime
Goran
Slobodan
Nemanja
Nikola
Luka
Petar
Mateja
Mitar
Ognjen
Janko
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1961
5
25
###
6001
produženje
m
1955
4
14
###
6002
produženje
m
2000
1999
8
5
8
25
0808000720019###
6003
produženje
m
1998
10
18
###
6004
6005
produženje
produženje
m
m
2000
8
16
###
6006
produženje
m
2004
4
28
###
6009
produženje
m
2005
2001
9
4
25
22
###
###
6010
produženje
m
2000
4
26
###
6594
6818
produženje
produženje
m
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
s
s
k
k
j
k
mk
mk
mk
k
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
Kopaonik
mesto:
adresa za poštu:
Ul. B. Petrović b.b. 37220 Brus
pib:
107373099
Brus
lice za kontakt:
mobilni:
Čolić Predrag
060/0825370
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Čolić Predrag
matični broj:
28771398
tekući račun:
205-173520-30
broj igrača:
11
mobilni zastupnika:
060/0825370
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Čolić
2 Sudimac
3 Terzić
4 Čolić
5 Gašić
6 Danilović
7 Vuković
8 Ivković
9 Milosavljević
10 Milosavljević
11 Nikolić
ime
Predrag
Luka
Saša
Stefan
Miloš
Goran
Stefan
Dušan
Lazar
Luka
Marija
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1972
1999
6
12
3
5
###
0512999781021-
6182
6186
produzenje
produzenje
m
m
1983
8
4
0408983781038-
6187
produzenje
m
1988
8
15
###
7019
novoregist.
m
1989
8
10
###
7020
novoregist.
m
1990
1993
6
2
23
13
###
###
7021
7022
novoregist.
novoregist.
m
m
1999
5
7
0705999781032-
7023
novoregist.
m
2004
6
10
###
7024
novoregist.
m
2006
4
18
###
7025
novoregist.
m
1999
11
15
###
7026
novoregist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
2013/2014
Kragujevac SPIN
mobilni:
pib:
17785192
310-204399-56
broj igrača:
10
Ivica Stanković
mobilni zastupnika:
652777601
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
ime
Ivica
Vladimir
Sorin
Lazar
Filip
Jovan
Mihailo
Aleksa
Veljko
Bogdan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1969
8
27
###
6464
produženje
m
1993
1985
8
3
31
10
###
###
6466
produženje
m
1996
6
21
###
6467
6468
produženje
produženje
m
m
1997
3
25
###
6469
produženje
m
1996
9
11
###
6470
produženje
m
1998
2000
8
4
11
23
###
###
6472
produženje
m
1996
8
25
###
6473
6824
produženje
produženje
m
m
1995
2
17
###
6568
Radnički
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
mesto:
2013/2014
Kraljevo
Kraljevo
lice za kontakt:
mobilni:
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Selo Kraljevo 18220 Aleksinac
pib:
107556724
28776586
600882568
tekući račun:
325-9500700028785-73
broj igrača:
7
Jokić Dragan
mobilni zastupnika:
600882568
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Jokić
2 Krstić
3 Ilić
4 Pavlović
5 Canković
6 Todorović
s
s
s
j
j
j
j
k
j
s
matični broj:
Jokić Dragan
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
106735783
tekući račun:
prezime
naziv kluba:
34 000 Kragujevac
652777601
igrači:
1 Stanković
2 Marković
3 Petroj
4 Grujović
5 Pavlović
6 Jelić
7 Tanaskoćv
8 Nikodijević
9 Pavlović
10 Pršić
Tanaska Rajića 36
matični broj:
Stanković Ivica
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Kragujevac
lice za kontakt:
s
k
s
s
s
s
s
k
mk
mk
k
ime
Dragan
Nemanja
Aleksa
Nikola
Stevan
Ivan
datum
rođenja
god.
mesec
1958
11
dan
2
0211958731311-
6091
produženje
m
1996
1996
12
6
15
27
###
###
6090
6089
produženje
produženje
m
m
1997
11
24
###
6073
produženje
m
1997
3
20
###
6072
produženje
m
1980
11
25
###
6062
Šumatovac
m
s
j
j
j
j
s
7 Dragović
Zoran
1966
11
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
18
###
2013/2014
Kruševac
Mitić Srbobran
Nestrus
m
s
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Omladinska broj 8, 37000 Kruševac
pib:
100658108
Kruševac
lice za kontakt:
6310
matični broj:
17024299
160 - 119609 - 52
mobilni:
064/8250632
žiro - račun:
e-mail:
[email protected]
Mitić Srbobran
broj igrača:
12
mobilni zastupnika:
064/8250632
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Marinković
2 Lukić
3 Lukić
4 Savić
5 Kocić
6 Mitić
7 Brakuza
8 Mitić
9 Minović
10 Jović
11 Milošević
12 Marković
ime
David
Nebojša
Lazar
Aleksandar
Dragan
Stefan
Stevan
Srbobran
Andrija
Ilija
Dalibor
Filip
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1993
1967
10
12
22
22
###
###
1996
8
1
1964
1
16
1982
8
3
1990
1988
1
7
8
19
0801990781012###
1955
4
2
2002
5
2002
4
1998
2000
6
12
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
6702
produženje
m
0108996781122-
6701
6700
produženje
produženje
m
m
###
6703
produženje
m
0308982781013-
6894
produženje
m
6893
produženje
m
0204955781028-
6698
6704
produženje
produženje
m
m
25
###
6844
produženje
m
29
###
6846
produženje
m
24
3
###
0312000781020-
6848
produženje
m
6707
produženje
m
2013/2014
Lala
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Šangička 37 35270 Majur
102953521
Majur
pib:
Stefanović Jordan
065 2615590 062799830
matični broj:
17028227
tekući račun:
155-7104-38
broj igrača:
13
Stefanović Jordan
mobilni zastupnika:
065 2615590 062799830
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Jovanović
2 Keler
3 Matejić
4 Savić
5 Matejić
6 Savić
7 Kostić
8 Jevtić
9 Đorđević
10 Vasić
11 Matejić
12 Đorđević
13 Savić
ime
Predrag
Goran
Srba
Dobrica
Aleksandar
Darko
Radoslav
Radoslav
Branislav
Živomir
Boris
Nenad
Danijel
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1959
1969
2
9
7
11
0207959722254###
6164
6721
produženje
produženje
m
m
1966
12
5
0512966722224-
6716
produženje
m
1961
11
27
###
6717
produženje
m
1991
6
21
###
6145
produženje
m
02049907222550209952722235-
6146
6718
produženje
produženje
m
m
1990
1952
4
9
2
2
1954
8
23
###
6719
produženje
m
1962
4
5
0504962722219-
6715
produženje
m
1948
7
17
###
6720
produženje
m
1995
1986
9
3
23
22
###
###
6713
6712
produženje
produženje
m
m
1996
8
29
###
6714
produženje
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
Platinum kafe
Lešje (Paraćin)
Lešjanin Stevan
060/0540014
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
s
s
j
s
s
s
s
s
mk
mk
k
k
Lešjanin Stevan
2013/2014
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
j
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Lešje,35255 Donja Mutnica
pib:
108162244
matični broj:
28794231
tekući račun:
broj igrača:
6
mobilni zastupnika:
060/0540014
prezime
1 Lešjanin
2 Lešjanin
3 Đurić
4 Stefanović
5 Milosavljević
6 Vasić
ime
Stevan
Filip
Dejan
Aleksandar
Tomislav
Nenad
datum
rođenja
matični broj
god.
mesec
dan
1985
1987
5
3
26
13
###
###
1973
8
15
1990
3
21
1965
10
20
1985
4
30
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
mobilni:
Stefanović Svetislav
693583058
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
prva
m
###
6975
6976
prva
prva
m
m
###
6977
prva
m
###
6978
prva
m
###
6970
prva
m
[email protected]
Dimitrijević Slaviša
Registracija kluba i igrača
Stefanović Svetislav, Omladinskih
brigada 7, 18330 Babušnica
pib:
104761741
matični broj:
17665715
tekući račun:
180-708121001682479
broj igrača:
17
mobilni zastupnika:
648923708
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Stefanović
2 Jovanović
3 Milić
4 Kostadinović
5 Blagojević
6 Đorđević
7 Ignjatović
8 Tomić
9 Jovanović
10 Nikolić
11 Ognjanović
12 Ivanović
13 Stojičić
14 Stojanović
15 Ranđelović
16 Pavlović
17 Ćirić
ime
Svetislav
Saša
Dejan
Mladen
Vukašin
Aleksa
Stefan
Milica
Anica
Ljubica
Andjela
Marko
Jovan
Sergej
Mihajlo
Dušan
Đorđe
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1966
1969
3
7
7
10
1981
10
27
1998
3
2
1998
4
1999
1999
6374
produženje
m
###
6375
6376
produženje
produženje
m
m
0203998732512'
6377
produženje
m
18
###
6378
produženje
m
4
10
24
15
###
###
6379
produženje
m
1998
6
13
###
6380
6381
produženje
produženje
m
ž
1999
4
6
0604999737520'
6382
produženje
ž
1999
5
20
###
6383
produženje
ž
2000
2003
2
2
5
22
0502000737521'
###
6384
produženje
ž
2003
6
25
###
6839
6840
produženje
produženje
m
m
2003
10
18
###
6841
produženje
m
2003
9
1
0109003732527'
6842
produženje
m
2003
2003
5
6
19
5
###
0506003732518'
6843
produženje
m
6864
produženje
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
0703966733021'
###
2013/2014
Majdanpek
mobilni:
Ilija Strainovic
616082514
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Ilija Strainovic
Zlatara Majdanpek Saska BB
Majdanpek
pib:
107090785
matični broj:
17819763
tekući račun:
205-167632-40
broj igrača:
10
mobilni zastupnika:
616082514
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Strainovic
2 Danilovic
3 Jovanovic
4 Radovanovic
5 Barbulovic
6 Pavlovic
7 Vagner
8 Susnjic
9 Stankovic
10 Dimitrijevic
ime
Milos
Ilija
Andrija
Mladen
Milos
Milos
Aleksandar
Vladimir
Milos
Nikola
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1999
8
18
###
6342
Produzenje
m
2001
1998
8
8
22
4
###
0408998752913-
6343
Produzenje
m
1996
7
10
###
6344
6345
Produzenje
Produzenje
m
m
1992
5
17
###
6346
Produzenje
m
1997
9
2
0209997750027-
6347
Produzenje
m
2001
1998
7
2
31
1
###
0102998752911-
7002
Prva regist.
m
1996
7
8
0807996752918-
7003
7004
Prva regist.
Prva regist.
m
m
1996
4
10
###
7005
Prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
s
s
s
j
j
k
k
j
k
k
k
mk
mk
mk
mk
mk
mk
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Majdanpek
lice za kontakt:
s
s
s
s
s
s
adresa za poštu:
Babušnica
lice za kontakt:
6974
2013/2014
Lužnica
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
2013/2014
k
mk
j
j
s
j
mk
j
j
j
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
Medijana
mesto:
adresa za poštu:
Niš, Branka Krsmanovića 13/29
pib:
105765871
Niš
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
Vojkan Vukmirović
matični broj:
17759639
065/9955100
tekući račun:
840-1907763-33
broj igrača:
30
mobilni zastupnika:
065/9955100
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Vojkan Vukmirović
igrači:
prezime
1 Milenković
2 Anđelković
3 Mihajlović
4 Vukajlović
5 Stojanović
6 Đulović
7 Jovanović
8 Gečević
9 Petković
10 Stamenković
11 Stančić
12 Živković
13 Mitić
14 Kocić
15 Vučković
16 Pantović
17 Kostić
18 Mitić
19 Prole
20 Minić
21 Jovanović
22 Stojković
23 Savić
24 Savić
25 Dinić
26 Stojanović
27 Vukmirović
28 Stepanović
29 Manić
30 Milošević
ime
Miloš
Dušan
Dušan
Milan
Dejan
Dušan
Vladan
Zlatko
Aleksandar
Zoran
Marko
Vladan
Aleksandar
Zoran
Nikola
Jovan
Bogdan
Mateja
Nikola
Lazar
Igor
Uroš
Dušan
Mihajlo
Darko
Emilija
Andrijana
Natalija
Milena
Maša
datum
rođenja
god.
mesec
1990
3
3
0303990761011-
6758
produženje
m
1990
1982
4
1
10
31
###
###
6759
produženje
m
1977
4
15
###
6523
6757
1986
11
8
0811986730034-
6745
Jagodina
m
1993
12
20
###
6779
produženje
m
1980
1968
11
8
15
15
###
###
6109
Železničar
m
1969
9
15
###
6760
6761
produženje
produženje
m
m
1957
8
12
###
6763
produženje
m
1997
8
26
###
6767
produženje
m
1996
1998
5
1
26
5
###
0501998730030-
6790
produženje
m
1998
6
29
###
6789
6792
produženje
produženje
m
m
1996
7
3
0307996730067-
6821
produženje
m
2000
12
3
0312000730019-
6782
produženje
m
2000
1998
6
9
11
7
###
0709998730014-
6808
produženje
m
1998
6
22
###
6769
6765
produženje
produženje
m
m
1999
9
22
###
6822
produženje
m
2002
5
6
0605002730013-
6791
produženje
m
2000
2000
4
6
30
9
###
0906000730040-
6770
produženje
m
2003
5
2
0205003730019-
6809
6806
produženje
produženje
m
m
2000
10
21
###
6971
1998
10
25
###
6785
produženje
ž
2000
2002
1
8
10
4
###
0408002735031-
6768
produženje
ž
1995
10
14
###
6829
6827
produženje
produženje
ž
ž
1996
5
23
###
6826
produženje
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
dan
2013/2014
Hajduk Veljko m
produženje m
prva registracija m
Registracija kluba i igrača
Metalac
adresa za poštu:
Zelena Gora 7/11 Kraljevo
Kraljevo
pib:
104009615
matični broj:
17633449
160-367225-30
Slobodan Popović
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
j
j
j
j
j
k
k
j
j
k
mk
k
k
mk
k
j
k
mk
s
j
mobilni:
63837068820
tekući račun:
e-mail:
[email protected]
Slobodan Popović
broj igrača:
39
mobilni zastupnika:
6383708820
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Bulatović
2 Čolić
3 Dimitrijević
4 Đurković
5 Dukić
6 Hasanović
7 Ilić
8 Ilić
9 Jeremić
10 Jovanović
11 Kosovac
12 Lazić
13 Milanović
14 Ostojić
15 Pajović
16 Borovićanin
17 Pavlović
18 Reljić
ime
Milorad
Marko
Milica
Mladen
Tihomir
Damir
Božur
Igor
Jana
Filip
Veljko
Petar
Filip
Andreja
Lazar
Dušan
Viktor
Matija
datum
rođenja
god.
mesec
1995
8
dan
6
###
6024
produzenje
m
1999
11
14
###
6021
produzenje
m
1999
3
20
###
6040
produzenje
ž
2002
1995
3
7
17
7
###
###
6036
produzenje
m
2005
4
18
###
6018
6030
produzenje
produzenje
m
m
2001
2
26
###
6196
produzenje
m
2003
11
26
###
6800
produzenje
m
1998
2000
1
11
26
27
###
###
6039
produzenje
ž
1999
8
29
###
6795
6027
produzenje
produzenje
m
m
2005
10
6
###
6195
produzenje
m
2006
8
28
###
6432
produzenje
m
2006
1998
7
8
13
27
###
###
6037
produzenje
m
2001
11
14
###
6023
6852
produzenje
produzenje
m
m
1999
12
11
###
6799
produzenje
m
2002
8
17
###
6044
produzenje
m
s
k
k
mk
s
mk
mk
mk
j
k
k
mk
mk
mk
j
mk
k
mk
19 Savović
20 Sokolović
21 Stevanović
22 Tanjga
23 Tošić
24 Vuković
25 Vuković
26 Vulović
27 Varevac
28 Jablanović
29 Veličković
30 Veličković
31 Kamidžorac
32 Pantić
33 Ilić
34 Đurić
35 Đajić
36 Radulović
37 Đurović
38 Dunjić
39 Grković
Jovan
Strahinja
Tamara
Vladimir
Lazar
Milan
Nikola
Milica
Nikola
Vukašin
Ilija
Nikola
Ognjen
Aleksa
Marko
Marko
Dušan
Dušan
Veljko
Petar
Anastasija
2000
6
15
###
6031
produzenje
m
2001
6
14
###
6032
produzenje
m
1999
5
21
###
6041
produzenje
ž
1999
2001
2
5
14
21
###
###
6028
6020
produzenje
produzenje
m
m
1996
11
21
###
6019
produzenje
m
1999
1
28
###
6022
produzenje
m
1996
5
29
###
6038
produzenje
ž
2001
1998
10
11
12
29
###
###
6830
6853
produzenje
produzenje
m
m
2002
7
8
###
6851
produzenje
m
2000
12
10
###
6850
produzenje
m
2000
11
5
###
6858
produzenje
m
2000
1999
1
10
3
4
###
###
6863
6872
produzenje
produzenje
m
m
2003
12
13
###
6885
produzenje
m
2000
11
22
###
6884
produzenje
m
1998
9
27
###
6891
produzenje
m
2000
2003
3
8
30
30
###
###
6892
6895
produzenje
produzenje
m
m
2000
12
29
###
7033
nova
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
Registracija kluba i igrača
Morava
adresa za poštu:
Nenad Nikolić; Ivana Milutinovica 37;
17510 Vladičin Han
Vladičin Han
pib:
102170637
matični broj:
1309973743710
tekući račun:
160-68381-88
Nenad Nikolić
mobilni:
063-447-810
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
2013/2014
Nenad Nikolić
broj igrača:
11
mobilni zastupnika:
063-447-810
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Nikolić
2 Stamenković
3 Mitić
4 Mitić
5 Antanasijević
6 Pavlović
7 Aleksić
8 Radisavljević
9 Ristić
10 Antanasijević
11 Momčilović
ime
Nenad
Slađan
Miloš
Lazar
Milan
Danijel
Miljan
Ilija
Željko
Nikola
Miloš
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1973
9
13
###
6654
produženje
m
1983
4
25
###
6655
produženje
m
1993
9
3
0309993742024-
6656
produženje
m
1995
1996
10
2
11
22
###
###
6657
produženje
m
1990
10
11
###
6658
6659
produženje
produženje
m
m
1997
1
11
###
6660
produženje
m
1997
12
6
o612997744115
6661
produženje
m
1998
1992
7
9
6
21
o607998744115
###
6662
produženje
m
1994
2
16
o1602994742012
6663
6664
produženje
produženje
m
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
2013/2014
adresa za poštu:
Vitkovac 18 220 Aleksinac
Vitkovac
pib:
102177747
Gajić Aleksandar
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Gajić Miroslav
matični broj:
17182587
tekući račun:
325-9500800002748-50
broj igrača:
5
mobilni zastupnika:
igrači:
prezime
1 Davidović
2 Milenković
3 Milenković
4 Čarapić
5 Omeragić
ime
Milan
Nenad
Predrag
Aleksdaran
Srećko
s
s
s
s
j
s
j
j
j
s
s
Registracija kluba i igrača
Nestrus
mobilni:
e-mail:
k
mk
k
k
mk
j
k
j
mk
j
mk
k
k
k
k
mk
k
j
k
mk
k
datum
rođenja
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
1986
7
23
###
6316
produženje
m
1992
1992
7
7
25
25
###
###
6312
produženje
m
1993
8
13
###
6313
6314
produženje
produženje
m
m
1989
10
23
###
6315
produženje
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
s
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
mesto:
Omladinac
adresa za poštu:
Kraljevića Marka 13 18310 Bela
Palanka
pib:
105767287
Bela Palanka
lice za kontakt:
mobilni:
Živić Dejan
060/682-77-20
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Živić Dejan
matični broj:
7235950
tekući račun:
325-9500700019288-46
broj igrača:
19
mobilni zastupnika:
060/682-77-20
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Živić
2 Đorđević
3 Mitić
4 Jovanović
5 Zlatanović
6 Ostojić
7 Penić
8 Kamerović
9 Kamerović
10 Nešić
11 Manić
12 Đorđević
13 Jocić
14 Cvetković
15 Đorđević
16 Đorđević
17 Nikolić
18 Đurić
19 Krkobabić
ime
Dejan
Aleksandar
Slavoljub
Jovan
Miloš
Luka
Nemanja
Zoran
Samir
Dragan
MIloš
Nikola
David
Vukan
Vladimir
Uroš
Nemanja
Petar
Miloš
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1987
8
29
###
6199
produženje
m
1989
6
8
o806989732565
6200
produženje
m
1944
8
28
###
6201
produženje
m
2000
1984
11
6
1
29
o111000732512
###
6877
produženje
m
2000
11
17
###
6210
6875
produženje
produženje
m
m
2000
10
27
###
6883
produženje
m
1994
11
22
###
6881
produženje
m
1997
1960
6
6
2
5
o206997732522
o506960731914
6879
produženje
m
1988
11
24
###
6202
6205
produženje
produženje
m
m
1992
3
20
###
6203
produženje
m
1993
1
24
###
6204
produženje
m
2003
1995
1
3
18
24
###
###
6882
produženje
m
2000
10
17
###
6880
6876
produženje
produženje
m
m
1979
8
5
o508979772096
6206
produženje
m
2000
4
8
o804000730027
6878
produženje
m
1986
1
26
###
6208
produženje
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Omladinac
lice za kontakt:
mobilni:
Pantelić Dragan
37715118
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
Pantelić Dragan
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Odžaci 37240 Trstenik
pib:
106201115
matični broj:
tekući račun:
17777742
295-0000001241617-61
Odžaci
mesto:
broj igrača:
4
mobilni zastupnika:
37715118
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Pantelić
2 Ignjatović
3 Rakić
4 Crnoglavac
ime
Dragan
Goran
Nenad
Nemanja
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1960
10
13
###
6317
produženje
m
1967
1965
9
10
15
23
###
###
6318
6319
produženje
produženje
m
m
1995
3
24
###
6493
Goč
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
2013/2014
adresa za poštu:
Kneza Milosa 10a Sokobanja
Sokobanja
pib:
102688426
[email protected]
Predarag Stojanovic
matični broj:
17294652
tekući račun:
205-0000000046809-20
broj igrača:
10
mobilni zastupnika:
igrači:
prezime
1 Bogdanovic
2 Savic
3 Markovic
4 Markovic
5 Ilic
ime
Ivan
Nemanja
Lazar
Ratko
Jovica
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
Ozren
Zoran Markovic
62772247
s
s
s
k
s
k
k
s
j
s
s
s
s
mk
s
k
s
k
s
datum
rođenja
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
1979
mesec
8
dan
20
###
1994
8
27
###
6250
6251
produzenje
produzenje
m
m
1997
1
11
###
6253
produzenje
m
1994
11
21
###
6252
produzenje
m
1990
1
20
###
6254
produzenje
m
s
s
j
s
s
6 Ilic
7 Malenovic
8 Milanovic
9 Antonijevic
10 Markovic
Nikola
Stefan
Igor
Lazar
Zoran
1994
1
19
###
6255
produzenje
m
1997
4
12
###
6258
produzenje
m
1997
9
6
o609997730024
6259
produzenje
m
1997
1960
12
6
14
14
###
###
6261
6262
produzenje
produzenje
m
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Pirot
lice za kontakt:
mobilni:
Pejić Miroljub
065/3108880
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Pejić Miroljub
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Lava Tolstoja br.5 Pirot
Pirot
mesto:
pib:
100374940
matični broj:
7132263
tekući račun:
160-17955-46
broj igrača:
18
mobilni zastupnika:
065/3108880
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Zakić
2 Danijali
3 Gacev
4 Ristić
5 Stojanović
6 Delčev
7 Filipović
8 Pejić
9 Đorđević
10 Danijali
11 Anđelković
12 Đorić
13 Gacev
14 Ignjatović
15 Ignjatović
16 Cvetković
17 Gacev
18 Krstić
ime
Žarko
Admir
Aleksa
Slobodan
Nemanja
Jovan
Bogdan
Miroljub
Žikica
Danijal
Petar
Dušan
Momčilo
Nađa
Danica
Adnđela
Milica
Julijana
datum
rođenja
god.
1966
mesec
7
dan
4
o407966302812
1986
9
7
o709986950019
1004
6726
Stk "Vršac"
produženje
m
m
1999
10
1
###
6722
produženje
m
1987
12
21
###
6724
produženje
m
1995
1999
8
8
25
31
###
###
6723
produženje
m
2000
4
20
###
6725
6274
1953
2
5
o502953732527
6729
produženje
m
1954
7
3
o307954754136
6731
produženje
m
1990
1957
11
12
10
12
###
###
6733
produženje
m
1995
8
23
###
6730
6727
produženje
produženje
m
m
2000
9
15
###
6966
prva regist.
m
2000
9
14
###
6732
produženje
ž
2005
2005
10
11
7
22
o710005737513
###
6967
prva regist.
ž
2004
1
17
###
6968
6969
prva regist.
prva regist.
ž
ž
2004
8
5
o508004737516
6970
prva regist.
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Požarevac
Požarevac
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
Krstić Ivan
063/7734-188
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Krstic Nebojsa
1 Klajić
2 Đan
3 Radonjić
4 Davidović
5 Dragomirović
6 Banjac
7 Zdravković
8 Arsić
9 Stević
10 Krstić
11 Oderković
12 Grkulović
13 Stević
14 Arsić
15 Mitić
16 Dimitrijević
17 Krstić
18 Janicijevic
ime
Dragan
Branislav
Vladimir
Petar
Milan
Luka
Aleksandar
Aleksandar
Srđan
Nebojša
Andrija
Marko
Đorđe
Jovan
Mihajlo
Aleksa
Ivan
Pavle
datum
rođenja
produženje m
RSTK "Pirot" m
s
s
k
s
s
k
k
s
s
s
s
s
k
k
mk
mk
mk
mk
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Ilije Gojkovica 9 Pozarevac
pib:
105685092
matični broj:
17717626
tekući račun:
250-1510000255060-72
broj igrača:
18
mobilni zastupnika:
063/279-895
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
s
j
j
j
s
god.
mesec
dan
1980
1980
4
12
30
22
###
###
1992
9
2
1998
5
10
1996
2
10
1998
1998
5
7
1998
6147
produženje
m
o209992820426
6149
454
produženje
Vojvodina
m
m
###
6151
produženje
m
###
6154
produženje
m
4
28
o405998762014
###
6153
produženje
m
10
5
o510998762055
6156
6165
produženje
produženje
m
m
1963
6
26
###
6158
produženje
m
1981
10
27
###
6148
produženje
m
1997
1996
7
5
3
20
o307997762027
###
6163
produženje
m
1994
2
10
###
6168
6160
produženje
produženje
m
m
2003
6
21
###
6167
produženje
m
1999
6
10
###
6152
produženje
m
2000
1980
3
9
12
3
###
o309980762026
6166
produženje
m
2001
4
6
o604001762055
6150
6913
produženje
prva regist.
m
m
s
s
s
j
j
j
j
j
s
s
j
j
s
mk
k
k
s
mk
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
2013/2014
Požega
adresa za poštu:
Gorobilje b.b., 31210 Požega
Požega
pib:
107986246
Dimitrijević Željko
064 414 33 96
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Registracija kluba i igrača
Dimitrijević Željko
matični broj:
28789696
tekući račun:
170-30017167000-44
broj igrača:
11
mobilni zastupnika:
064 414 33 96
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Vulović
2 Savić
3 Mihajlović
4 Gržalja
5 Pajević
6 Đukanović
7 Komić
8 Dimitrijević
9 Mitrović
10 Babić
11 Drndarević
ime
Vanja
Snežana
Isidora
Ivana
Bratoljub
Mario
Uroš
Željko
Milica
Jana
Ljubica
datum
rođenja
god.
1996
mesec
9
dan
19
###
6831
Goč
ž
1983
10
14
###
6985
prva regist.
ž
1993
3
24
###
6986
prva regist.
ž
1994
10
8
o810994715145
153
Novi Sad
ž
1962
1997
9
6
26
2
###
o206997791411
6987
6142
prva regist.
Crnokosa
m
m
1994
5
30
###
6508
Jedinstvo
m
1964
3
25
###
6514
Jedinstvo
m
2004
7
24
###
6988
prva regist.
ž
2003
1997
5
7
14
24
###
###
6989
6990
prva regist.
prva regist.
ž
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Prva Petoletka
lice za kontakt:
mobilni:
Ocokoljić Dragan
642037623
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Vidaković Radoslav
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Hala sportova Knjeginje Milice bb
Trstenik
Trstenik
mesto:
pib:
101306569
matični broj:
6656765
tekući račun:
160-382417-44
broj igrača:
6
mobilni zastupnika:
065-2266678
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Bosić
2 Ocokoljić
3 Todorović
4 Pavlović
5 Jovanovć
6 Spasojević
ime
Predrag
Dejan
Miša
Strahinja
Rodoljub
Dušan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1970
6
28
###
6487
produženje
m
1996
1997
5
3
28
22
###
###
6490
produženje
m
2005
3
15
###
6491
6837
produženje
produženje
m
m
1996
9
28
###
6836
produženje
m
2000
3
6
o603000780010
6361
Goč
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Radnički
Kragujevac
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
Simović Miroljub
641527536
e-mail:
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Obradović Ninoslav Karađorđeva 44 34
000 Kragujevac
pib:
1021196334
matični broj:
7150709
tekući račun:
160-53424-48
Obradović Ninoslav
mobilni zastupnika:
064 8324344
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
1 Obradivić
2 Simović
3 Bogavac
4 Nedović
5 Prodanović
6 Pajović
ime
Ninoslav
Miroljub
Danilo
Uroš
Milutin
Vladimir
s
j
j
mk
j
k
broj igrača:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
j
s
s
s
s
j
s
s
mk
mk
j
datum
rođenja
god.
mesec
1958
11
dan
3
o311958200556
6561
produženje
m
1953
12
31
###
6562
produženje
m
1997
1997
12
7
12
23
###
###
6566
produženje
m
1966
1
25
###
6567
6571
produženje
produženje
m
m
1989
10
7
o710989720047
6563
produženje
m
s
s
j
j
s
s
7 Vuletić
8 Vlajović
9 Golubović
10 Gajović
11 Cucurović
12 Mutavdžić
13 Pantić
14 Milićević
15 Đorđević
16 Antonijević
17 Živanović
18 Simović
19 Dimitrijević
20 Vuletić
21 Petrović
22 Veselinović
23 Bajić
24 Nikić
Nikola
Željko
Saša
Nikola
Dušan
Milija
Veljko
Borivoje
Dušan
Aleksa
Jovan
Jelica
Anđela
Nevena
Kristina
Marko
Andrija
Dušan
1989
6
3
o306989720027
6570
1998
6
16
###
6666
1976
9
12
o912976200187
7014
prva
m
1996
1993
4
4
16
12
###
o60120499372
6569
6577
produženje
produženje
m
m
1997
10
8
o810997200982
6582
produženje
m
1998
10
23
###
6580
produženje
m
1995
7
27
###
6583
produženje
m
2001
2001
9
5
30
4
###
o405201200811
6576
6797
produženje
produženje
m
m
1998
11
21
###
6796
produženje
m
1994
11
1
o111994725013
6573
produženje
ž
1996
10
5
o510996725012
6574
produženje
ž
1991
1995
7
7
5
5
o507991725013
o507995225026
6575
6572
produženje
produženje
ž
ž
1995
10
14
###
7012
prva
m
2002
12
23
###
7013
prva
m
1995
5
1
###
7027
prva
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
2013/2014
adresa za poštu:
Resavica
pib:
62445467
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
[email protected]
Perović Stevan
prezime
1 Ostojić
2 Ostojić
3 Perović
4 Marković
5 Dimitrijević
6 Maksimović
7 Todić
8 Jovanović
9 Pešović
10 Jovanović
11 Aleksić
12 Nikolić
13 Zarić
14 Radosavljević
ime
Nikola
Denis
Stevan
Slobodan
Zoran
Slobodan
Predrag
Luka
Antonina
Bogdan
Dragan
Mladen
Sergej
Miloš
naziv kluba:
28779054
295 - 1245235 - 71
broj igrača:
14
mobilni zastupnika:
62445467
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
12
10
19
2
###
o210993722817
1947
12
12
1952
9
12
1979
7
7
1949
1965
4
11
22
29
###
###
2004
9
13
2004
3
2006
7
1979
1974
6495
produženje
m
###
6496
6497
produženje
produženje
m
m
###
6498
produženje
m
o707979722814
6499
produženje
m
6500
produženje
m
###
6906
6905
prva regist.
prva regist.
m
m
9
o903004727819
6902
prva regist.
ž
6
o607006722816
6903
prva regist.
m
5
12
9
29
o905979723728
###
6904
prva regist.
m
2004
5
20
###
6907
6901
prva regist.
prva regist.
m
m
1994
8
23
###
6900
prva regist.
m
mobilni:
2013/2014
adresa za poštu:
Takovska 100 Pirot
pib:
106254180
matični broj:
17776258
tekući račun:
180-706121003728309 Alpha bank
broj igrača:
32
mobilni zastupnika:
062/208625
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Jovan Jovanović
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Registracija kluba i igrača
Pirot
062/208625
e-mail:
Jovan Jovanović
igrači:
prezime
1 Pešić
2 Dimitrijević
3 Stefanović
4 Nikolić
5 Jovanović
6 Marinković
7 Mladenović
8 Kostadinović
9 Ćirić
10 Jovanović
s
s
s
s
s
s
s
mk
mk
mk
s
s
mk
s
RSTK Pirot
mesto:
lice za kontakt:
107634763
matični broj:
1992
1993
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
s
j
s
j
s
j
j
s
mk
mk
j
s
s
s
s
s
mk
s
Perović Stevan; Penezićeva 3;
35237 Resavica
tekući račun:
igrači:
datum
rođenja
m
Registracija kluba i igrača
Rembas
Perović Stevan
produženje
Rudar Kostolac m
ime
Zoran
Milan
Predrag
Marija
Tamara
Nevena
Danica
Natali
Milica
Jovan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1963
1986
9
3
10
18
###
###
1993
12
10
1994
2
22
1997
2
11
1997
1995
9
7
1995
6264
produ.
m
###
6265
6266
produ.
produ.
m
m
###
6267
produ.
ž
###
6268
produ.
ž
1
12
###
###
6269
produ.
ž
5
7
###
6270
6271
produ.
produ.
ž
ž
2001
3
12
###
6272
produ.
ž
1962
10
31
###
6273
produ.
m
s
s
s
s
j
j
s
s
mk
s
11 Tomić
12 Tasić
13 Manić
14 Jović
15 Živković
16 Nikolić
17 Đorđević
18 Janaćković
19 Jovanović
20 Đorđević
21 Živković
22 Gacev
23 Rančić
24 Marković
25 Madić
26 Pešić
27 Nikolić
28 Pavlović
29 Mančić
30 Kostić
31 Kostić
32 Pavlović
6 Marinković
7 Mladenović
8 Kostadinović
9 Ćirić
10 Jovanović
11 Tomić
12 Tasić
13 Manić
14 Jović
15 Živković
16 Nikolić
17 Đorđević
18 Janaćković
19 Jovanović
20 Đorđević
21 Živković
22 Gacev
23 Rančić
24 Marković
25 Madić
26 Pešić
27 Nikolić
28 Pavlović
29 Mančić
30 Kostić
31 Kostić
32 Pavlović
Goran
Ljubiša
Ljubomir
Predrag
Boban
Nikola
Luka
Stefan
Lazar
Marko
Sava
Božidar
Veljko
Dušan
Nikola
Jana
Kristina
Mihajlo
Natalija
Anastasija
Snežana
Mihajlo
Nevena
Danica
Natali
Milica
Jovan
Goran
Ljubiša
Ljubomir
Predrag
Boban
Nikola
Luka
Stefan
Lazar
Marko
Sava
Božidar
Veljko
Dušan
Nikola
Jana
Kristina
Mihajlo
Natalija
Anastasija
Snežana
Mihajlo
1964
7
26
###
6275
produ.
m
1966
11
10
###
6276
produ.
m
1954
3
29
###
6277
produ.
m
1955
1966
6
10
6
19
###
###
6278
6279
produ.
produ.
m
m
1998
1
28
###
6280
produ.
m
1993
7
27
###
6281
produ.
m
1996
3
13
###
6282
produ.
m
1996
1995
8
10
30
2
###
###
6283
6284
produ.
produ.
m
m
1999
1991
9
1
30
10
###
###
1999
1999
2
2
15
25
###
###
2000
2004
11
9
2
27
###
###
6285
6286
6287
6288
6289
produ.
produ.
produ.
produ.
produ.
m
m
m
m
m
1995
4
7
###
6290
6291
produ.
produ.
ž
ž
2001
5
13
###
6728
STK Pirot
m
2001
12
4
###
6958
prva reg.
ž
2004
2005
7
11
15
2
###
###
6959
prva reg.
ž
2001
5
13
###
6960
7018
prva reg.
prva reg.
ž
m
1997
9
1
###
6269
produ.
ž
1995
7
12
###
6270
produ.
ž
1995
2001
5
3
7
12
###
###
6271
produ.
ž
1962
10
31
###
6272
6273
produ.
produ.
ž
m
1964
7
26
###
6275
produ.
m
1966
11
10
###
6276
produ.
m
1954
1955
3
6
29
6
###
###
6277
produ.
m
1966
10
19
###
6278
6279
produ.
produ.
m
m
1998
1
28
###
6280
produ.
m
1993
7
27
###
6281
produ.
m
1996
1996
3
8
13
30
###
###
6282
produ.
m
1995
10
2
###
6283
6284
produ.
produ.
m
m
1999
9
30
###
6285
produ.
m
1991
1
10
###
6286
produ.
m
1999
1999
2
2
15
25
###
###
6287
produ.
m
2000
11
2
###
6288
6289
produ.
produ.
m
m
2004
9
27
###
6290
produ.
ž
1995
4
7
###
6291
produ.
ž
6728
STK Pirot
m
ž
ž
2001
2001
5
12
13
4
###
###
2004
7
15
###
6958
6959
prva reg.
prva reg.
2005
11
2
###
6960
prva reg.
ž
2001
5
13
###
7018
prva reg.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
s
s
s
s
s
j
s
j
j
s
k
s
k
k
k
mk
s
mk
mk
mk
mk
mk
j
s
s
mk
s
s
s
s
s
s
j
s
j
j
s
k
s
k
k
k
mk
s
mk
mk
mk
mk
mk
Registracija kluba i igrača
Bože Dimitrijevića 37
12000 POŽAREVAC
naziv kluba:
Rudar
adresa za poštu:
mesto:
Kostolac
pib:
100443213
matični broj:
17112309
tekući račun:
180-1371210010442-51
broj igrača:
26
mobilni zastupnika:
066/037-337
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
lice za kontakt:
mobilni:
Radović Milan
066/037-337
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Bojić Obrenko
igrači:
prezime
1 Ivuć
2 Radović
3 Jovanović
4 Novaković
5 Vučetić
6 Milenković
7 Panić
8 Ivanović
9 Barta
10 Nešić
11 Mrđen
ime
Boban
Milan
Slađan
Mališa
Borko
Pavle
Dejan
Dobri
Željko
Nebojša
Aleksa
datum
rođenja
god.
1987
mesec
1
dan
27
###
6665
produ.
m
1952
7
28
###
6668
produ.
m
1963
10
24
###
6669
produ.
m
1959
9
5
o509959762015
6670
produ.
m
1981
2001
1
9
5
18
o501981762044
###
6671
6672
produ.
produ.
m
m
1995
3
22
###
6673
produ.
m
1955
11
20
###
6674
produ.
m
1983
4
27
###
6675
produ.
m
1975
2000
9
7
18
13
###
###
6676
6677
produ.
produ.
m
m
s
s
s
s
s
mk
s
s
s
s
k
12 Radojević
13 Perić
14 Mladenović
15 Nešić
16 Mišić
17 Josimov
18 Stanković
19 Marjanović
20 Radović
21 Pavlović
22 Čolaković
23 Jelić
24 Delić
25 Ivanović
26 Alijević
Filip
Strahinja
Jovan
Nataša
Nevena
Jana
Aleksandra
Kristina
Jasna
Bojan
Miroslav
Zorica
Aleksandar
Stefan
Ramo
2001
8
8
o908001762038
6678
produ.
m
2001
5
7
o705001762013
6679
produ.
m
1997
12
16
###
6680
produ.
m
1982
1996
4
1
22
5
###
o501996767018
6681
6682
produ.
produ.
ž
ž
2002
1
7
o701002767013
6683
produ.
ž
1998
7
19
###
6685
produ.
ž
2000
7
26
###
6686
produ.
ž
1961
1993
11
9
29
13
###
###
6687
3579
produ.
Crvena Zv.
ž
m
m
1991
9
7
o709991710182
3544
Mladost
1963
11
11
###
6981
prva reg.
ž
2002
8
30
###
6982
prva reg.
m
2001
2000
7
10
19
12
###
###
6983
6984
prva reg.
prva reg.
m
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
2013/2014
Registracija kluba i igrača
Rudar Krepoljin
adresa za poštu:
Gagićeva 8 , 12316 Krepoljin
Krepoljin
pib:
106903540
Predrag Pujkilović
matični broj:
171813030
063/285753
tekući račun:
205-164021-09
broj igrača:
14
mobilni zastupnika:
064/3088600
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Goran Milinković
igrači:
prezime
1 Pujkilović
2 Milojković
3 Milsavljević
4 Milovanović
5 Petrović
6 Gajić
7 Đorđević
8 Pajkić
9 Lazarević
10 Đorđević
11 Urošević
12 Stević
13 Tomić
14 Milenković
ime
Predrag
Željko
Darko
Vladimir
Miloš
Nemanja
Anđela
Teodora
Zlatica
Jovana
Lea
Marina
Lazar
Jovan
datum
rođenja
god.
1961
mesec
4
dan
20
###
6642
produženje
m
1968
3
3
o303968764414
6643
produženje
m
1992
3
2
o203992763815
6644
produženje
m
1999
1
8
o801999762010
6648
produženje
m
2001
1999
4
11
1
25
o104001762044
###
6649
6650
produženje
produženje
m
m
2000
2
24
###
6651
produženje
ž
2000
4
2
o204000767020
6652
produženje
ž
1999
5
30
###
6653
produženje
ž
1998
2003
9
11
21
20
###
###
6942
6943
prva regist.
prva regist.
ž
ž
1999
9
29
###
6944
prva regist.
ž
2001
7
13
###
6945
prva regist.
m
2001
1
4
o401001762065
6946
prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
SFS Borac
Paraćin
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
Dušan Jovičić
062/290244
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Toplica Bogdanović
1 Icić
2 Cerović
3 Mitrović
4 Jovanović
5 Dimitrijević
6 Nikodijević
7 Spasić
8 Jovičić
9 Pejčić
10 Golubović
11 Anđelković
12 Rakić
13 Petković
ime
Sreten
Miladin
Vladan
Stevan
Aleksa
Petar
Milan
Dušan
Nikola
Miloš
Sanja
Aleksandra
Anđela
datum
rođenja
s
s
s
k
mk
k
k
k
k
j
mk
k
mk
mk
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Dušan Jovičić,35250
Paraćin,Mokranjčeva 57
pib:
103332491
matični broj:
17551221
tekući račun:
240-0156542701750-41
broj igrača:
22
mobilni zastupnika:
062/202133
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
igrači:
prezime
mk
mk
j
s
j
mk
j
k
s
s
s
s
mk
mk
k
god.
mesec
dan
1950
1
28
###
6320
produženje
m
1955
4
1
o104955723228
6321
produženje
m
1975
1997
3
12
3
10
o303975723219
###
6323
produženje
m
1998
1
28
###
6327
6328
produženje
produženje
m
m
1998
12
3
o312998723223
6329
produženje
m
1996
11
7
o711996723222
6331
produženje
m
1954
2001
10
10
24
25
###
###
6333
produženje
m
1998
8
11
###
6178
6823
produženje
produženje
m
m
1996
11
8
o811996727821
6334
produženje
ž
1998
5
3
o305998727818
6338
produženje
ž
2000
10
30
###
6339
produženje
ž
s
s
s
j
j
j
j
s
mk
j
j
j
k
14 Grašić
15 Jovanović
16 Dulić
17 Stošić
18 Miletić
19 Savić
20 Savić
21 Stanković
22 Banović
Milica
Teodora
Borivoje
Dragana
Vasilije
Bogdan
Igor
Miroslav
Ana
1994
8
8
o808994727866
6335
produženje
ž
1993
8
13
###
6336
produženje
ž
1953
2
25
###
6322
produženje
m
1993
1989
12
2
15
8
###
o802989781048
6337
6340
produženje
produženje
ž
m
2002
8
4
o408002722819
6972
nova
m
1999
8
19
###
6973
nova
m
1986
1
16
###
6762
Medijana
m
1986
5
25
###
7040
nova
ž
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
Sjenica
adresa za poštu:
mesto:
Sjenica
pib:
lice za kontakt:
mobilni:
tekući račun:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
Feho Bihorac
prezime
1 Talović
2 Kabaš
3 Mahmutović
4 Papić
5 Skalonjić
6 Bulić
7 Nalović
8 Talović
9 Sojčić
10 Fijuljanin
11 Nalović
12 Husović
13 Husović
14 Bulić
15 Bihorac
ime
Damir
Admir
Damir
Sermi
Demir
Ragip
Haris
Samir
Danijel
Rijad
Edis
Nedim
Haris
Amer
Feho
datum
rođenja
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
mesto:
063-620793
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
dan
12
9
24
13
###
###
1998
4
9
1998
2
5
1999
3
13
2002
2003
1
3
2002
7041
prva
m
o904998784510
7042
7043
prva
prva
m
m
o502998784538
7044
prva
m
###
7045
prva
m
25
27
###
###
7046
prva
m
1
21
###
7047
7048
prva
prva
m
m
2000
3
12
###
7049
prva
m
2002
2
25
###
7050
prva
m
1999
2004
9
2
3
13
o309999793917
###
7051
prva
m
2001
6
5
o506001790030
7052
7053
prva
prva
m
1965
5
31
###
7054
prva
m
1976
9
11
###
7055
prva
m
2013/2014
s
s
s
s
k
mk
mk
mk
k
mk
k
mk
mk
s
s
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Mostarska 20 Ćuprija
pib:
101370314
Strugarević Jovica
matični broj:
17362593
060-0500092
tekući račun:
200-2910990101896-85
broj igrača:
9
mobilni zastupnika:
060-0500092
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Srugarević Jovica
ime
Nebojša
Nikola
Ivan
Marko
Stefan
Lazar
Filip
Stefan
Bogdan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1963
1996
9
6
7
16
o709963723236
o616996722812
1992
12
4
1989
10
8
1994
9
17
2004
1992
2
12
8
31
o208004722816
###
1996
9
22
2006
12
27
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mobilni zastupnika:
mesec
Slavija
Ćuprija
prezime
1 Marjanović
2 Lazić
3 Trailović
4 Strugarević
5 Rakić
6 Tomić
7 Živković
8 Žarić
9 Ilić
15
god.
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
broj igrača:
1989
1991
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
Feho Bihorac Naserova bb.36310
Sjenica
matični broj:
Feho Bihorac
063-620793
e-mail:
s
s
s
s
s
mk
k
s
s
6624
produženje
m
###
6627
6626
produženje
produženje
m
m
###
6625
produženje
m
o917994722819
6622
produženje
m
6628
produženje
m
###
7006
7007
prva
prva
m
m
###
7008
prva
m
2013/2014
s
j
s
s
s
mk
s
j
mk
Registracija kluba i igrača
Stoni
adresa za poštu:
Generala Tranijea 4, Nis
Niš
pib:
106097457
lice za kontakt:
Miloš Nikolić
matični broj:
17767933
mobilni:
060/0857277
tekući račun:
160-320193-88
broj igrača:
43
mobilni zastupnika:
060/0857277
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
e-mail:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
Miloš Nikolić
igrači:
prezime
1 Rinčić
2 Đorđević
3 Kobliška
4 Popović
5 Miletić
6 Kolić
7 Ranđelovic
8 Rinčić
9 Đorđević
10 Obradović
11 Janković
12 Jocić
13 Nikolić
14 Marković
15 Radenković
16 Jocić
17 Stojanović
18 Takovac
19 Đorđević
20 Popović
21 Nikolić
22 Miljković
23 Cvetković
24 Stepić
25 Paolilo
26 Totev-Jović
27 Stevanović
28 Petrović
29 Pešaković
30 Stamenković
31 Stamenković
32 Marjanović
33 Marjanović
34 Cvetanović
35 Milenković
36 Plužnikov
37 Korunović
38 Lekić
39 Rančić
40 Stojanović
41 Nikolić
42 Vojković
43 Ganić
ime
Julijana
Milica
Milica
Miljana
Vladimir
Andrija
Branko
Petar
Aleksa
Miloš
Luka
Mihajlo
Janko
Martin
Milan
Miona
Stefan
Teodor
Andrija
Natalija
Miloš
Martin
Nikola
Todor
Andrea
Ilija
Aleksandra
Aleksandra
Nikola
Ognjen
Teodora
Pavle
Lazar
Ilija
Stevan
Ivan
Petar
Veljko
Ana
Dusan
Anđelija
Predrag
Mikan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1997
12
30
6239
produženje
ž
produženje
ž
1996
5
6
o605996735027
6236
1997
1998
9
4
30
15
###
###
6234
6233
produženje
produženje
ž
ž
1992
12
7
o712992730013
6241
produženje
m
1998
3
8
o803998730010
6223
produženje
m
1996
8
30
###
6214
produženje
m
2000
1999
7
7
17
24
###
###
6224
6232
produženje
produženje
m
m
1997
12
30
###
6222
produženje
m
1997
2
23
###
6229
produženje
m
2000
12
7
o712000730033
6231
produženje
m
1999
1985
5
3
19
6
###
o603985754116
6221
6212
produženje
produženje
m
m
1988
4
18
###
6919
prva
m
2000
12
28
###
6920
prva
ž
1997
3
28
###
6921
prva
m
2000
1999
10
12
2
1
o210000730062
o112999731328
6922
6923
prva
prva
m
m
2003
3
23
###
6924
prva
ž
1980
8
16
###
6925
prva
m
1998
1
28
###
6926
prva
m
1999
2001
2
1
15
23
###
###
6927
6928
prva
prva
m
m
2000
5
23
###
6929
prva
m
2003
3
7
o703003730051
6930
prva
m
1987
5
5
o505987735028
6931
prva
ž
1990
1996
10
8
24
14
###
###
6798
6218
produženje
produženje
ž
m
2005
7
30
###
6228
produženje
m
2001
12
30
###
6237
produženje
ž
2001
9
8
o809001730049
6932
prva
m
1999
1997
10
4
1
3
o110999730051
o304997730053
6933
6934
prva
prva
m
m
2000
9
25
###
6935
prva
m
1993
11
11
###
6936
prva
m
2002
9
3
o309002730015
6937
prva
m
2000
1997
2
12
27
17
###
###
6938
6238
prva
produženje
m
ž
2000
2
27
###
6230
produženje
m
1996
2
16
###
6235
produženje
ž
1996
8
19
###
6939
prva
m
1980
9
6
o609980730071
6940
prva
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
###
2013/2014
Šumatovac
j
j
j
j
s
j
j
k
k
j
j
k
k
s
s
k
j
k
k
mk
s
j
k
mk
k
mk
s
s
j
mk
mk
mk
k
j
k
s
mk
k
j
k
j
j
s
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
18220 Aleksinac Lole Ribara 28
100313909
mesto:
Aleksinac
pib:
lice za kontakt:
Milan Živić
matični broj:
17002279
mobilni:
060-3 806 403
tekući račun:
325-9500800002231-49
e-mail:
[email protected]
broj igrača:
25
Živić Jovan
mobilni zastupnika:
064-1459793
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Jovanović
2 Stanojević
3 Rajković
4 Cvetković
5 Joković
6 Kostić
7 Deletić
8 Miletić
9 Mitić
ime
Bojan
Stevan
Aleksa
Jovan
Miljan
Lazar
Lazar
Maksim
Bogdan
datum
rođenja
god.
1994
mesec
11
dan
3
o311994731322
1992
2
8
oo802992730032
6641
6070
Aleksinac
produženje
m
m
1999
9
30
###
6060
produženje
m
1998
7
6
###
6059
produženje
m
1999
2002
5
7
25
27
###
###
6058
produženje
m
2002
1
22
###
6061
6805
produženje
produženje
m
m
2002
5
27
###
6849
produženje
m
2002
2
13
###
6056
produženje
m
s
s
k
j
k
mk
mk
mk
mk
10 Stojiljković
11 Zlatković
12 Živković
13 Krstić
14 Jovanović
15 Jovanović
16 Jaćimović
17 Petković
18 Nikolić
19 Gajić
20 Živić
21 Čurić
22 Stojanović
23 Veljković
24 Stepanović
25 Petrović
Petar
Andrija
Mladen
Predrag
Strahinja
Jovan
Strahinja
Vladan
Stefan
Aleksandar
Milan
Nikola
Ivan
Milan
Žarko
Petronije
2003
7
11
###
6064
produženje
m
2002
8
7
o708002731315
6991
prva
m
1998
7
27
###
6992
prva
m
1999
2000
6
7
15
1
###
o107000730032
6536
6993
produženje
prva
m
m
2003
12
25
###
6994
prva
m
2004
11
28
###
6819
produženje
m
2002
11
3
o311002731318
6995
prva
m
1990
1983
9
6
4
28
o409990730054
###
6832
6309
J.Kolumbo"
Nstrus
m
m
1981
7
18
###
6071
produženje
m
1990
2
22
###
7030
prva
m
1988
12
21
###
7031
prva
m
1990
1981
12
9
15
5
###
o509981730070
7032
6094
prva
J.Kolumbo"
m
m
1990
6
13
###
6696
J.Kolumbo"
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
Svrljig
nazivkluba:
Registracija kluba i igrača
adresazapoštu:
Vase Albanca 94 18360 Svrljig
Svrljig
pib:
105405458
ĐorđevićSaša
matičnibroj:
17690043
mobilni:
063 8348993
tekućiračun:
325-9500700014384-14
e-mail:
[email protected]
broj igrača:
6
VojkanKostić
mobilnizastupnika:
063 8348993
matičnibroj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
mesto:
lice zakontakt:
zastupnikregistrovan u APR:
igrači:
prezime
1
2
3
4
5
6
2013/2014
mk
mk
j
k
k
mk
mk
mk
s
s
s
s
s
s
s
s
Kostić
Đorđević
Jovanović
Milivojević
Zvijer
Borisov
ime
Vojkan
Saša
Sava
Kristian
Gojko
Dejan
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1960
04
19
1904960731018
6011
produženje
m
1996
1995
04
04
13
30
1304996730037
3004995730029
6013
6012
produženje
produženje
m
1996
02
20
2002996730018
6014
produženje
m
1991
05
17
1705991954934
6896
produženje
24
2401982782610
6181
Kopaonik
m
m
1982
01
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
m
s
j
s
j
s
s
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
Timok
adresa za poštu:
ul. Nikole Pašića br.1 19227 Zvezdan
mesto:
Zaječar
pib:
102236978
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
Dragiša Milenović
matični broj:
7233213
63400928
tekući račun:
205-36837-60
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
Dragiša Milenović
prezime
1 Marinković
2 Božinović
3 Milenović
4 Kraišnik
5 Jovanović
6 Jovanović
7 Dudić
ime
Milan
Milan
Dragiša
Elvis
Dača
Slaviša
Dragan
datum
rođenja
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
zastupnik registrovan u APR:
7
63400928
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
1995
11
11
1111995750023-
6552
produženje
m
1982
1953
11
7
15
16
1511982751010-
6965
novoregist.
m
1992
1
30
16079537500103001992750011-
6558
6555
produženje
produženje
m
m
1954
7
17
1707954750029-
6964
novoregist.
m
1962
5
25
2505962750011-
6560
produženje
m
1968
7
13
1307968870035-
6192
Bor
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
broj igrača:
mobilni zastupnika:
2013/2014
s
s
s
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
Topličanin
adresa za poštu:
Ratka Pavlovića 2,18400 Prokuplje
Prokuplje
Ristić Igor
pib:
100952235
matični broj:
7297980
064/2077012
tekući račun:
160-54150-04
broj igrača:
16
mobilni zastupnika:
062/8339927
[email protected]
Drobnjaković Milinko
igrači:
prezime
1 Drobnjaković
2 Radošević
3 Radenković
4 Drobnjaković
5 Vukojević
6 Paunković
7 Petrović
8 Todorović
9 Jovanović
10 Radenković
11 Ilić
12 Stanojkovski
13 Milivojević
14 Krstić
15 Ristić
16 Pavlović
ime
Milinko
Oliver
Srđan
Dušan
Dušan
Aleksandar
Aleksandar
Dragan
Ilija
Dragan
Nemanja
Kristijan
Miloš
Lazar
Igor
Milan
datum
rođenja
matični broj
god.
mesec
dan
1953
12
28
###
6474
produženje
m
1964
10
4
o410964733515
6475
produženje
m
1985
1982
4
11
26
24
###
###
6476
produženje
m
1992
8
6
o608992733517
6477
6478
produženje
produženje
m
m
1994
3
11
###
6479
produženje
m
1994
12
14
###
6480
produženje
m
1996
1994
8
7
27
2
###
o207994733536
6481
produženje
m
1961
11
22
###
6482
6483
produženje
produženje
m
m
1998
10
18
###
6484
produženje
m
1994
12
29
###
6485
produženje
m
1988
1995
8
2
18
18
###
###
736
Stenes
m
1975
8
18
###
6949
6950
prva regist.
prva regist.
m
m
1999
2
24
###
6951
prva regist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
2013/2014
s
s
s
s
s
s
s
j
s
s
j
s
s
s
s
k
Registracija kluba i igrača
Vranje
adresa za poštu:
18.000 Niš, Vizantijski bulevar 136/13
Vranje
pib:
102189156
Petar Jovanović
matični broj:
17110179
063/484-104
tekući račun:
160-19243-62
broj igrača:
28
mobilni zastupnika:
063/484-104
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Petar Jovanović
igrači:
prezime
1 Milenković
2 Milenković
3 Tasić
4 Jovanović
5 Prokić
6 Prokić
7 Mandić
8 Jovčić
9 Šreder
10 Radović
11 Leštarević
12 Đorđević
13 Stošić
14 Mihajlović
15 Veličković
16 Stošić
17 Stošić
18 Đorđević
19 Dojčinpvić
20 Filipović
21 Petričević
22 Despotović
23 Zdravković
24 Veličković
25 Kostić
26 Antić
27 Stojiljković
28 Petričević
ime
Branislav
Miloš
Stefan
Petar
Đorđe
Marko
Marko
Luka
Anđela
Aleksandra
Sanja
Anđela
Srđan
Dimitrije
Vukašin
Đorđe
Bogdan
Marko
Nemanja
Petar
Dušan
Nikola
Antonije
Aleksandar
Bogdan
Đorđe
Anastasija
Milica
datum
rođenja
god.
mesec
1986
3
1
o103986742038
6592
produženje
m
1987
12
21
###
6593
produženje
m
1993
12
2
###
6596
produženje
m
1942
1999
4
11
27
25
###
###
6597
produženje
m
1997
7
5
o507997742012
6599
6600
produženje
produženje
m
m
1999
6
2
o206999742019
6601
produženje
m
1994
11
25
###
6602
produženje
m
1994
1995
7
4
21
2
###
o204995747027
6603
produženje
ž
1994
4
3
o304994118013
6604
6605
produženje
produženje
ž
ž
1999
6
14
###
6606
produženje
ž
1972
10
27
###
6607
Produženje
m
1948
1995
10
8
6
3
o610948742023
oo308995742027
6608
Produženje
m
1999
5
14
###
6595
6609
produženje
Produženje
m
m
2001
2
9
o902001972020
6610
produženje
m
1997
1
3
o301997744144
6611
produženje
m
1999
2001
9
3
13
20
###
###
6612
produženje
m
2002
10
4
o410002742024
6613
6615
produženje
produženje
m
m
2001
10
13
###
6618
produženje
m
2001
12
2
o212001742016
6619
produženje
m
1963
2007
12
3
13
13
###
###
6620
produženje
m
2001
5
16
2002
8
30
2004
6
22
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
mesto:
dan
###
6908
6909
prva registracija m
prva registracija m
###
6910
prva registracija ž
###
6868
2013/2014
produženje
ž
s
s
s
s
k
j
k
s
s
s
s
k
s
s
s
k
mk
j
k
mk
mk
mk
mk
s
mk
mk
mk
mk
Registracija kluba i igrača
Vranjski STK
Top Spin
adresa za poštu:
Vranje
pib:
Hercegovačka 20
17 500 Vranje
108180204
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
Milenković Branislav
matični broj:
28794754
061-2934164
tekući račun:
105-24345-35
milenkovicbranislav777@ gmail.com
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
Milenković Branislav
prezime
1 Petričević
2 Tasić
3 Đorđević
4 Kostić
5 Filipović
ime
Goran
Miloš
Goran
Saša
Jovan
datum
rođenja
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
dan
2
28
###
6999
novoregist.
m
1994
11
9
o911994742054
7000
novoregist.
m
1972
1995
1
6
26
2
###
o206995742052
7001
novoregist.
m
1995
6
21
###
6598
6614
Vranje
Vranje
m
m
2013/2014
mesto:
lice za kontakt:
mobilni:
e-mail:
pib:
107555258
28776519
643667746
tekući račun:
200-2468560101874-62
ime
Dejan
Stefan
Nikola
Stefan
Jovan
Božidar
Nikola
Marija
datum
rođenja
broj igrača:
8
mobilni zastupnika:
649558880
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
1994
mesec
1
dan
29
###
1994
9
8
o09947638365
6459
6460
produženje
produženje
m
m
1996
11
3
o311996763817
6461
produženje
m
1995
3
8
o803995763813
6462
produženje
m
1995
1999
1
8
20
25
###
###
6463
produženje
m
1996
8
8
o808996763819
7009
7010
prva
prva
m
m
1998
4
15
###
7011
prva
ž
2013/2014
s
s
j
s
s
k
j
j
Registracija kluba i igrača
Kraljevački STK
Železničar
adresa za poštu:
Dositejeva 232/9 36 000 Krraljevo
Kraljevo
pib:
104471722
Hasanbegović Zlatko
matični broj:
17658492
648452702
tekući račun:
330-24000693-43
broj igrača:
13
mobilni zastupnika:
648452702
matični broj
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
Hasanbegović Zlatko
prezime
1 Milašinović
2 Radulović
3 Stanković
4 Milosavljević
5 Hasanbegović
6 Stojanović
7 Terzić
8 Vulić
9 Tomašević
10 Petrović
11 Stevanović
12 Mišić
13 Popović
Zabrđe 12300 Petrovac na Mlavi
matični broj:
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
adresa za poštu:
Zabrđe
Jevremović Dušan
s
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
Živanović Zoran
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
prethodni
broj
klub prva
pol
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
mesec
Zabrđe
prezime
1 Jevremović
2 Todorović
3 Milosavljević
4 Milosavljević
5 Životić
6 Životić
7 Prljić
8 Todorović
matični broj
god.
[email protected]
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
5
061-2934164
1975
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
broj igrača:
mobilni zastupnika:
ime
Saša
Predrag
Darko
Nikola
Zlatko
Borivoje
Jovan
Nikola
Luka
Dimitrije
Miodrag
Nenad
Miodrag
datum
rođenja
god.
mesec
dan
1978
3
21
###
6410
produženje
m
1950
3
5
o503950780055
6411
produženje
m
1988
1994
6
1
15
15
###
###
6412
produženje
m
1952
2
19
###
6413
6414
produženje
produženje
m
m
1981
11
11
###
6415
produženje
m
1993
11
26
###
6416
produženje
m
1993
1997
11
9
28
21
###
###
6417
produženje
m
1994
5
16
###
6418
6419
produženje
produženje
m
m
1959
2
17
###
6420
produženje
m
1967
9
17
###
6421
produženje
m
1959
2
23
###
6912
novoregist.
m
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
2013/2014
s
s
s
s
s
s
s
s
j
s
s
s
s
Registracija kluba i igrača
naziv kluba:
Železničar
adresa za poštu:
Babički odred 19 Niš
Niš
pib:
102256473
mesto:
Dragan Đorđević
matični broj:
17431633
mobilni:
063/590-477
tekući račun:
105-2643-54
e-mail:
[email protected]
broj igrača:
15
Dragan Đorđević
mobilni zastupnika:
063/590-477
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
lice za kontakt:
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Đorđević
2 Petrović
3 Mitrović
4 Tomić
5 Jocić
6 Živković
7 Petrović
8 Nikolić
9 Jović
10 Cvetković
11 Mitić
12 Ranđelović
13 Milutinović
14 Jovanović
15 Ćurić
ime
Dragn
Goran
Miroslav
Saša
Dušan
Igor
Đorđe
Miljan
Dragan
Dimitrije
Aleksa
Vuk
Goran
Dragan
Miroslav
datum
rođenja
god.
1944
mesec
1
dan
19
###
1973
1
25
###
6108
6107
produženje
produženje
m
m
s
s
1966
8
11
###
6110
produženje
m
s
1967
3
31
###
6100
Palilula
m
s
1983
1975
4
12
13
16
###
###
6092
Palilula
m
s
2004
4
29
###
6213
6781
Stoni
Medijana
m
m
s
mk
1991
12
14
###
6947
prva regist.
m
s
1960
12
1
o112960730022
6948
prva regist.
m
s
1998
2003
9
12
21
10
###
###
6101
Palilula
m
j
2001
9
27
###
6787
6774
Medijana
Medijana
m
m
mk
mk
1971
9
20
###
6094
Palilula
m
s
1957
11
2
o211957730052
6096
Palilula
m
s
1963
4
22
###
6621
Slavija
m
s
REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ
naziv kluba:
2013/2014
Zlatar
Registracija kluba i igrača
adresa za poštu:
Vionik 33 31329 Nova Varoš
Nova varoš
pib:
105029177
Glišić Igor
matični broj:
17684523
mobilni:
066 9180099
tekući račun:
205-119672-69
e-mail:
[email protected]
broj igrača:
9
Cubović Duško
mobilni zastupnika:
mesto:
lice za kontakt:
zastupnik registrovan u APR:
igrači:
prezime
1 Glišić
2 Mladenović
3 Luković
4 Cubović
5 Miletić
6 Ilić
7 Cincović
8 Žunić
9 Ljujić
ime
Igor
Nenad
Dragan
Duško
Jugoslav
Mikajlo
Dragan
Vladimir
Krsto
datum
rođenja
matični broj
prethodni
broj
pol
klub prva
Kateg.
legitimacije registracija M/Ž
produženje
god.
mesec
dan
1987
9
14
###
6128
produženje
m
1990
8
21
###
6130
produženje
m
1973
7
15
###
6131
produženje
m
1964
1969
5
12
26
26
###
###
6132
6133
produženje
produženje
m
m
1988
11
5
o511988794435
6134
produženje
m
1997
2
9
o902997793416
6135
produženje
m
1968
9
21
###
6136
produženje
m
1999
9
27
###
7015
nova
m
s
s
s
s
s
s
j
s
k
Download

REGIONALNI STONOTENISKI SAVEZ NIŠ 2013