PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ STŘEDISKA TÁBORNÍCI CHRUDIM
na rok 2015
AKCE
30. SPOLEČENSKÝ VEČER ZÁLESÁKA
ZIMNÍ TÁBOŘENÍ ČERNÉ A RUDÉ KATEGORIE
ZÁLESÁCKÉ BINGO - pro všechny kateg.
DRSOŇ - noční závod družstev oddílů střediska od 13
let do 100
XX. roč. ICE SHOW - zimní hry pro všechny kategorie
VPŘED - 30. roč. - otevřený dvouetapový
mezinárodní závod tříčlenných hlídek svazu a dalších
organizací
HOLP - 40. roč. dvoudenní závod tříčlenných
zálesáckých hlídek svazu
PŘÍPRAVA LETNÍHO TÁBORA - první a druhé
stavění
44. ROČNÍK LETNÍHO TÁBORA pro členy střediska
TÁBORNICKÁ STEZKA - branně
orientační závod záles.hlídek od 6 let.
BOJ O KÓTU "X" - bojová hra
zálesáckých středisek svazu a dalších organizací
SETKÁNÍ ZELENÁČŮ
ze středisek Svazu
TRÁVA SHOW - tradiční i netradiční sport.
discipliny pro B, Z, Č, R kat., fotbal mezi Č a R kat.
CAMEL TROPHY - orientační závod motor.
vozidel s posádkami dětí a rodičů
PODZIMNÍ OHEŇ
pro černou a rudou kategorii
ZÁLESÁCKÁ CESTA - STEZKA
kvalifikace jednotlivce v rudé a černé kateg.
HALOVÉ HRY - utkání ve volejbale,frolballe,
a nohejbale mezi členy černé a rudé kateg.
VÁNOČNÍ KŘIŽÁNKY - oslava Vánoc na
tábořišti - černá a rudá kategorie
DATUM
MÍSTO
ZAJIŠŤUJE
ZODPOVÍDÁ
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
dle počasí
středisko CR
Tom M.
28. 3.
Vodní zdroje
středisko CR
Sendy, Medvěd,
Pavel
11. 4.
okolí Chrudimi
středisko CR
Tom M.
8. 2.
zimní stadion CR štáb střediska
7. 3.
17. - 24. 1.
25.-26. 4.
8.-10. 5.
start Třemošnice
Komáří paseka
Pavel
středisko CR středisko
Sendy, Pavel,
Zaječice
Ústřední štáb Zálesáka
členové střediska
účast střediska CR
Pavel
Pavel, Sendy
20.-21. 6., 27.-28. 6. Křižánky
středisko CR
4. - 18. 7.
Křižánky
středisko CR
Pavel
na LT
Křižánky
středisko CR
Pavel,
Ústřední štáb Zálesáka
Pavel,
účast střediska CR
Petr
Petr
19.-20. 9.
utajený prostor
26.-27. 9.
Č. Budějovice
středisko Č.Buděovice
náč.stř.Č.B.
23. 5.
hřiště Int. školy
středisko CR
Ondra B., Pavel
17. 10.
okolí Chrudimi
středisko CR
Burky
31. 10.
Křižánky
středisko CR
Julíšek
utajený prostor
Ústřední štáb Zálesáka
odd. náčelníci
7. - 9. 11.
21. 11.
tělocvična Strojárn středisko CR
20. 12.
Křižánky
středisko CR
Střediskové rady se konají nepravidelně, většinou jednou měsíčně, ve čtvrtek od 19 hodin.
O datu a místu konání informuje týden předem zástupce náčelníka střediska.
Oddílové schůzky každý týden podle plánů oddílů.
Termíny u některých akcí jsou orientační a budou upřesněny podle momentální situace
a domluvy na radách.
Brd, Pavel
Pavel
Download

plan_2015.pdf - Táborníci Chrudim