dopravníkové
pásy
Dopravníkové pásy – PVC
Dopravníkové pásy pre elevátory a veľké zaťaženie – PVC
Dopravníkové pásy – gumové
Opravný materiál pre dopravníkové pásy
Obloženie hnacích bubnov dopravníkových pásov
196
199
201
204
205
Spojky k dopravníkovým pásom
Vodiace kliny
Unášače pre dopravníkové pásy
Korčeky
Pomôcka pre objednanie dopravníkového pásu
206
209
209
210
212
dopravníkové pásy
NIELEN SERVIS DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSOV
Gumex je už niekoľko rokov známy svojím zameraním aj na dodávky a servis dopravníkových pásov pre všetky typy prepravovaných médií.
Pásy dodávame:
• gumené (str. 201)
• PVC (str. 196)
• PU (na vyžiadanie).
Pri výbere vhodného pásu využívame širokej ponuky výrobkov renomovaných zahraničných výrobcov. Naša prvoradá podmienka pre
vhodné odporúčania a následnú montáž je znalosť potrieb našich zákazníkov. Aj z tohto dôvodu je pre urýchlenie ponuky vhodné
vyplniť náš formulár pre dopravníkové pásy, ktorý je k dispozícii u našich špecialistov predaja alebo voľne k stiahnutiu na:
www.gumex.sk v rubrike technická podpora/technické podmienky.
Okrem formulára odporúčame zákazníkom, ktorí sa radi podrobnejšie zoznámia s dopravníkovými pásmi, naštudovať si informácie
uvedené v tomto katalógu na strane 212.
Výhody spojené s realizáciou dopravníkových pásov GUMEX sú aj sprievodné služby:
• pásy dodávame v spojenom i nespojenom stave
• spájanie vykonávame v našom modernom závode v Strážnici alebo priamo u zákazníka na dopravníku
Druhy spojov, ktoré vykonávame:
• mechanickými sponami (str. 206)
• zváraním za tepla (pri PVC/PU pásov prstovým či prekrývaným spojom)
• lepením za studena
• pásy osadzujeme unášačmi (str. 209), vodiacimi klinmi (str. 209), bočnými vlnovcami
• pásy dodávame aj s GRIP povrchmi (profilovaný povrch, so zvýšenou drsnosťou), ktoré sú určené na prepravu s uhlom stúpania 15–30 °
• u elevátorových dopravníkov dodávame a montujeme korčeky požadovaných rozmerov a rôznych materiálov (str. 210)
• pogumovanie hnacích valcov rôznymi typmi poťahov (str. 205) odporúčame pre zlepšenie trecích vlastností valcov aj pre
zamedzenie tvorby nánosov, ktoré sa v niektorých prevádzkach môžu na valcoch tvoriť
• vulkanizáciu gumenej vrstvy na hnacie bubny vykonávame dodávateľsky
Pri delení pásov účtujeme aj často nepoužiteľné výrezy (zvyšky), ak takéto vzniknú.
Pre bližšie informácie kontaktujte našich špecialistov predaja pre predaj a servis dopravníkových pásov.
• Bratislava – tel.: 02 4968 3812 alebo 02 4968 3813
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY – PVC
PVC PÁS 2R7 – 8rF80 (F22-11)
• PVC pás, antistatický, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný na prepravu balených potravín, dreva, pilín,
štiepkov, plastov a iných drobných dielov
• farba: zelená
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1% predĺženie: 10 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,7 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna šírka: 10 000 mm
• pracovná teplota: –15 °C/+90 °C
196
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0928 020
0928 030
0928 040
0928 050
0928 060
0928 065
0928 070
0928 080
0928 100
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
200
300
400
500
600
650
700
800
1000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
20
30
40
50
60
65
70
80
100
35,950
35,950
35,950
35,950
35,950
35,950
35,950
35,950
35,950
katalóg 2011
www.gumex.sk
dopravníkové pásy
D O P R AV N Í KOV É PÁ S Y – P V C
PVC PÁS 2R7 – 0F80 (F22-14)
• PVC pás, antistatický, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný na prepravu balených potravín, dreva, pilín,
štiepkov, plastov, a iných drobných dielov
• na spodnej strane obnažená vložka – určené pre prevádzku na klznej doske – nižší koeficient trenia
• farba: zelená
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1% predĺženia: 10 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,7 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna šírka: 10 000 mm
• pracovná teplota: –15 °C/+90 °C
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0852 050
0852 065
0852 100
0852 120
2,4
2,4
2,4
2,4
500
650
1000
1200
40
40
40
40
2,8
2,8
2,8
2,8
50
65
100
120
34,298
34,298
34,298
34,298
PVC PÁS – 3R/RA 7-0 F80 (F32-14)
• PVC pás, antistatický, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný na prepravu balených potravín, dreva, pilín,
štiepkov, plastov, a iných drobných dielov
• na spodnej strane obnažená vložka – určené pre prevádzku na klznej doske – nižší koeficient trenia
• farba: zelená
• počet vložiek: 3
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 13 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,7 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna šírka: 10 000 mm
• pracovná teplota: –15 °C/+90 °C
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
1801 015
1801 040
1801 050
1801 060
1801 070
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
150
400
500
600
700
100
100
100
100
100
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
15
40
50
60
70
49,215
49,215
49,215
49,215
49,215
PVC PÁS – F 20/2
• PVC pás, vhodný pre aplikácie do potravinárstva, s dobrou odolnosťou voči minerálnym olejom a tukom, na prepravu
mäsových výrobkov, cesta, krájanej zeleniny atď.
• na spodnej strane obnažená vložka - určené pre prevádzku na klznej doske - nižší koeficient trenia
• farba: biela
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 13 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,8 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna výrobná šírka: 3 000 mm
• pracovná teplota: –5 °C/+80 °C
• vyhlásenie výrobcu o vhodnosti na použitie v potravinárskom priemysle
• na objednávku aj s unášačmi, vlnovcom, alebo vodiacim klinom
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
1826 030
1826 040
1826 050
1826 060
1826 100
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
300
400
500
600
1000
50
50
50
50
50
3
3
3
3
3
30
40
50
60
100
27,521
27,521
27,521
27,521
27,521
katalog 2011
katalóg
197
dopravníkové pásy
DOPR AV NÍ KOV É PÁS Y – PV C
PVC PÁS PROFILOVANÝ – L 10/M/2
• PVC pás s profilovanou hornou vrstvou, pre dopravníky so sklonom do 30°, priečne tuhý, vhodný na prepravu v letiskových
zariadeniach, baliarňach, prípadne nepravidelne tvarovaných predmetov
• na spodnej strane obnažená vložka – určené pre prevádzku na klznej doske – nižší koeficient trenia
• farba: tmavo modrá
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 8 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 3,7 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna šírka: 2000 mm
• pracovná teplota: –5 °C/+60 °C
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
1824 025
1824 050
1824 080
1824 200
5,2
5,2
5,2
5,2
250
500
800
2000
60
60
60
60
4,4
4,4
4,4
4,4
25
50
80
200
28,802
28,802
28,802
28,802
PVC PÁS – U 21
• PVC pás, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný pre prepravu balených potravín, dreva, pilín, štiepkov,
plastov a iných drobných dielov
• na spodnej strane obnažená vložka – určené pre prevádzku na klznej doske – nižší koeficient trenia
• farba: tmavo zelená
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 16 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,8 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna výrobná šírka: 3000 mm
• pracovná teplota: –10 °C/+80 °C
• na objednávku aj s unášačmi, vlnovcom, alebo vodiacim klinom
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
1822 030
1822 040
1822 050
1822 070
2,6
2,6
2,6
2,6
300
400
500
700
60
60
60
60
3
3
3
3
30
40
50
70
25,372
25,372
25,372
25,372
PVC PÁS – U21/Z
• PVC pás, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný pre prepravu balených potravín, dreva, pilín, štiepkov, plastov, a iných drobných dielov
• farba: tmavo zelená
• počet vložiek: 2
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 16 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,5 mm
• spodná strana: profilovaná PVC vrstva hrúbky 0,5 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna výrobná šírka: 2000 mm
• pracovná teplota: –10 °C/+80 °C
198
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
1823 020
1823 035
1823 045
1823 065
1823 085
3
3
3
3
3
200
350
450
650
850
60
60
60
60
60
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
20
35
45
65
85
34,050
34,050
34,050
34,050
34,050
katalóg 2011
www.gumex.sk
dopravníkové pásy
D O P R AV N Í KOV É PÁ S Y – P V C
PVC PÁS – U31
• PVC pás, čiastočne odolný voči minerálnym olejom a tukom, vhodný pre prepravu balených potravín, dreva, pilín, štiepkov,
plastov a iných drobných dielov
• na spodnej strane obnažená vložka, určené pre prevádzku na klznej doske
• farba: tmavo zelená
• počet vložiek: 3
• pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 18 N/mm
• vrchná strana: PVC vrstva hrúbky 0,7 mm
• pásy dodáme v rozmeroch podľa požiadavky
• maximálna výrobná šírka: 3000 mm
• pracovná teplota: –10 °C/+80 °C
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
m2-info)
Cena
(€/m2)
1825 015
1825 020
1825 029
1825 030
1825 032
1825 039
1825 050
1825 065
1825 076
1825 100
1825 200
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
150
200
290
300
320
395
500
650
760
1000
2000
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
15
20
29
30
32
39,5
50
65
76
100
200
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
45,785
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY PRE ELEVÁTORY A VEĽKÉ ZAŤAŽENIE – PVC
PVC PÁSY PRE ELEVÁTORY A VEĽKÉ ZAŤAŽENIE – 4T 32 V3-V3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
náhrada za XE 800/4 z produkcie FATRA, rovnakého designu a vlastností
ideálne pre montáž oceľových alebo plastových korčekov
počet vložiek: 4
maximálna šírka: 1400 mm (najčastejšie používaná šírka do 500 mm)
farba: žltá
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 32 N/mm
na objednávku aj korčeky (plastové alebo oceľové)
pre odporúčanie vhodného dopravníkového pásu pre konkrétnu
aplikáciu kontaktujte naše predajné oddelenie
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0860 013
0860 016
0860 018
0860 020
0860 022
0860 023
0860 025
0860 026
0860 030
0860 040
0860 043
0860 048
0860 050
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
130
160
180
200
220
240
250
260
300
400
425
480
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
13
16
18
20
22
24
25
26
30
40
42,5
48
50
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
72,190
katalog 2011
katalóg
199
dopravníkové pásy
DOPR AV NÍ KOV É PÁS Y – PV C
PVC PÁSY PRE ELEVÁTORY A VEĽKÉ ZAŤAŽENIE – 5T 40 V3-V3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
náhrada za XE1000/5 z produkcie FATRA, rovnakého dizajnu a vlastností
ideálne pre montáž oceľových či plastových korčekov
počet vložiek: 5
maximálna šírka: 1400 mm (najčastejšie používané šírky do 500 mm)
farba: žltá
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 40 N/mm
na objednávku aj korčeky (plastové alebo oceľové)
pre odporúčanie vhodného dopravníkového pásu pre konkrétnu aplikáciu kontaktujte naše predajné oddelenie
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0861 013
0861 014
0861 015
0861 020
0861 022
0861 024
0861 025
0861 028
0861 030
0861 035
0861 040
0861 050
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
130
140
150
200
220
240
250
280
300
350
400
500
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
13
14
15
20
22
24
25
28
30
35
40
50
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
85,950
PVC PÁSY PRE ELEVÁTORY A VEĽKÉ ZAŤAŽENIE – 6T 48 V3-V3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200
náhrada za XE 1200/6 z produkcie FATRA, rovnakého dizajnu a vlastností
ideálne pre montáž oceľových či plastových korčekov
počet vložiek: 6
maximálna šírka: 1400 mm (najčastejšie používané šírky do
500 mm)
farba: žltá
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
pracovné zaťaženie na 1 % predĺženia: 48 N/mm
na objednávku aj korčeky (plastové alebo oceľové)
pre odporúčanie vhodného dopravníkového pásu pre konkrétnu
aplikáciu kontaktujte naše predajné oddelenie
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0847 160
0847 200
0847 220
0847 280
0847 300
0847 320
0847 990
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
160
200
220
280
300
320
1000
350
350
350
350
350
350
350
10
10
10
10
10
10
10
16
20
22
28
30
32
100
99,504
99,504
99,504
99,504
99,504
99,504
99,504
katalóg 2011
www.gumex.sk
dopravníkové pásy
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY – GUMOVÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
priemyselná doprava materiálu
doprava sypkých, kusovitých, ostrých, horúcich materiálov
šírka 400 až 2000 mm, pevnosť od 200 do 1250 N
krycie vrstvy v hrúbkach 1 až 8 mm
pracovnej teploty –60 ° C/+200 ° C
možnosť dodania profilovaných pásov (lisované pri výrobe)
vhodný typ a pevnosť pásu je potrebné vopred určiť výpočtom
pevnosť je nutné vypočítať z celkového zaťaženia a šírky pásu
podľa prepravovaného materiálu určíme kategóriu krycích vrstiev
pásy dodávame nespojené aj spojené, pri delení pasov sú účtované aj
výrezy (zvyšky)
• pre odporúčanie vhodného dopravného pásu pre konkrétnu aplikáciu
kontaktujte naše predajné oddelenie
VLASTNOSTI KRYCÍCH VRSTIEV (VLASTNOSTI POUŽITEJ GUMY)
MATADOR, CONTINENTAL
Označenie
Popis materiálu
Pracovná teplota
Pevnosť v ťahu
(N/mm2)
Ťažnosť
(%)
Obrusivosť
(mm3)
A DIN 22 102-X
AA DIN 22102-W
B DIN 22 102-Y
D DIN 22 102-T
H DIN 22 102-T
T3 DIN 22 102-T
T+ DIN 22 102-T
G
MOR
brúsivý, ostrohranný o väčšej kusovitosti
sypký, brúsivý, zrnitý
mierne brúsivý o menšej kusovistosti
horúci, zrnitý, sypký
horúci, sypký, kusovitý
veľmi horúci, sypký, kusovitý
veľmi horúci, sypký, kusovitý
mastnoty, oleje, PHM
minerálne a rastlinné oleje
–45 °C/+60 °C
–60 °C/+60 °C
–45 °C/+60 °C
–20 °C/+125 °C
–20 °C/+150 °C
–20 °C/+175 °C
–20 °C/+200 °C
–25 °C/+60 °C
–25 °C/+60 °C
25
18
20
15
10
10
10
13
13
450
400
450
600
400
400
400
350
350
120
90
150
100
290
250
290
180
180
katalog 2011
katalóg
201
dopravníkové pásy
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY – GUMOVÉ
EP250/2 – GUMOVÉ PÁSY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
• veľmi odolný voči opotrebovaniu, pre prepravu vysoko abrazívneho
sypkého, zrnitého materiálu, obrusivosť max. 80 mm3
• pracovná teplota: –60 °C/+60 °C (materiál maximálne +70 °C)
• počet vložiek: 2, pevnosť: 250 N/mm
• maximálna šírka: skladom do 800 mm (na objednávku do 1800 mm)
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 3+2 mm (a podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0865 041
0865 050
0865 066
0865 080
0865 100
400/3+2/AA
500/3+2/AA
650/3+2/AA
800/3+2/AA
1000/3+2/AA
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
200
200
200
200
200
3,7
4,48
6
7,4
9,25
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
16,860
22,066
26,364
29,215
43,719
EP315/2 – GUMOVÉ PÁSY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
• veľmi odolný voči opotrebovaniu, pre prepravu vysoko abrazívneho
sypkého, zrnitého materiálu, obrusivosť max. 80 mm3
• pracovná teplota: –60 °C/+60 °C (materiál maximálne +70 °C)
• počet vložiek: 2, pevnosť: 315 N/mm
• maximálna šírka: skladom do 800 mm (na objednávku do 1800 mm)
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 3+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0866 042
0866 051
0866 067
0866 080
400/2+2/AA
500/3+2/AA
650/3+2/AA
800/3+2/AA
6,5
7,4
7,4
7,4
250
250
250
250
3,28
4,67
6,08
7,48
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
20,248
23,430
32,603
39,463
EP400/3 – GUMOVÉ PÁSY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
• veľmi odolný voči opotrebovaniu, pre prepravu vysoko abrazívneho
sypkého, zrnitého materiálu, obrusivosť max. 80 mm3
• pracovná teplota: –60 °C/+60 °C (materiál maximálne +70 °C)
• počet vložiek: 3, pevnosť: 400 N/mm
• maximálna šírka: skladom do 800 mm (na objednávku do 1800 mm)
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 4+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
202
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0867 041
0867 050
0867 060
0867 065
0867 080
0867 100
0867 120
0867 143
400/4+2/AA
500/4+2/AA
600/4+2/AA
650/4+2/AA
800/4+2/AA
1000/4+2/AA
1200/4+2/AA
1500/4+2/AA
9
9
9
9
9
9
9
9
315
315
315
315
315
315
315
315
4,84
6,05
7,26
7,87
9,68
12,1
14,52
17
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
21,405
26,405
30,579
34,298
40,248
48,140
63,306
71,653
katalóg 2011
www.gumex.sk
D O P R AV N Í KOV É PÁ S Y – G U M OV É
dopravníkové pásy
EP630/3 – GUMOVÉ PÁSY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE, PRE VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
• veľmi odolný voči opotrebovaniu, pre prepravu vysoko abrazívneho
sypkého, zrnitého materiálu, obrusivosť max. 80 mm3
• pracovná teplota: –60 °C/+60 °C (materiál maximálne +70 °C)
• počet vložiek: 3 alebo 4
• maximálna šírka do 1800 mm
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 4+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0869 050
0869 065
0869 080
0869 100
0869 120
0869 140
500/4+2/AA
650/4+2/AA
800/4+2/AA
1000/4+2/AA
1200/4+2/AA
1400/4+2/AA
10
10
10
10
10,1
10,1
500
500
500
500
500
500
6,40
8,32
9,32
12,80
13,98
13,98
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
28,967
39,463
48,595
60,702
72,851
76,653
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY GUMOVÉ, OLEJOVZDORNÉ EP 250/2,
kategória MOR, OR, G
• vhodné pre prepravu materiálov s obsahom živočíšnych tukov
a rastlinných olejov (MOR) alebo minerálnych olejov (OR, G)
• pracovná teplota: kategória MOR –30 °C/+60 °C, kategória OR
–20 °C/+100 °C
• počet vložiek: 2, pevnosť: 250 N/mm
• maximálna šírka: na objednávku do 1800 mm
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 4+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• vo všeobecnosti na objednávku
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hrúbka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
1807 050
500/3+2/MOR
200
7,5
4,65
100/200/400
20,496
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY GUMOVÉ, OLEJOVZDORNÉ EP 400/3,
kategória MOR, OR, G
• vhodné pre prepravu materiálov s obsahom živočíšnych tukov
a rastlinných olejov (MOR) alebo minerálnych olejov (OR, G)
• pracovná teplota: kategória MOR –30 °C/+60 °C, kategória OR
–20 °C/+100 °C
• počet vložiek: 3
• maximálna šírka: na objednávku do 1800 mm
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 4+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• vo všeobecnosti na objednávku
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hrúbka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
1808 050
500/4+2/MOR
315
8,8
6,05
100/200/400
29,587
katalog 2011
katalóg
203
dopravníkové pásy
D O P R AV N Í KOV É PÁ S Y
– GUMOVÉ
/ O P R AV N Ý M AT E R I Á L
EP250/2 (EP400/3, EP500/3) v kategórii D;H;T3;T+ - DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY
GUMOVÉ TEPLOVZDORNÉ
• vhodné pre nepretržitú dopravu teplých materiálov, obrusivosť max.
200 mm3
• pracovná teplota: kategória D do +125 °C, kategória H do
+150 °C, kategória T3 do +175 °C, kategória T+ do +200 °C
• počet vložiek: 2–5, podľa požadovanej pevnosti
• maximálna šírka: na objednávku do 1400 mm
• hrúbka krycích vrstiev: obvykle 4+2 mm (podľa aktuálnej ponuky)
• okraje rezané alebo balené
• vo všeobecnosti na objednávku
• štandardná dĺžka: 100 m, 200 m
Obj. kód
Typ/počet
vložiek
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategórie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0842 041
0842 050
0842 051
0842 052
0842 065
0842 066
0842 080
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP250/2
EP400/3
EP250/2
EP400/3
400/4+2/H
500/4+2/H
500/4+2/D
500/3+2/H
650/4+2/H
650/3+2/H
800/4+2/H
9,5
9,5
9,5
7,5
9,5
7,5
9,5
315
315
315
200
315
200
315
4,85
6,05
6,05
4,65
7,865
6,01
7,865
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
100/200/400
37,025
39,545
33,058
20,000
54,752
26,074
59,132
EP 250/2 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS GUMOVÝ, PROFILOVANÝ
• gumový pás s profilovanou hornou vrstvou, ktorý znižuje trenie
medzi materiálom a pásom, pre dopravníky so sklonom do 32°,
vhodný pre drviče, pre prepravu batožín v letiskových zariadeniach, pre
plničky vriec a baliarne
• na spodnej strane obnažená vložka – určené pre prevádzku na
klznej doske – nižší koeficient trenia
• počet vložiek: 2
• pevnosť: 250 N/mm
• vrchná strana: profilovaná guma hrúbky 5 mm, (súvislá krycia vrstva
2 mm + 3 mm profilu)
• štandardná šírka: 500, 650, 800, 1000, 1600 mm
• maximálna šírka: 1600 mm
• pracovná teplota: –60 °C/+60 °C
Obj. kód
Šírka (mm)/krycie vrstvy
(mm)/kategorie
Hrúbka
(mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(bm-info)
Cena
(€/bm)
0851 040
0851 065
0851 100
0851 160
400/2+0/SG Y
650/2+0/SG Y
1000/2+0/SG Y
1600/2+0/SG Y
7
7
7
7
125
125
125
125
5,5
5,5
5,5
5,5
40
65
100
160
46,074
46,074
46,074
46,074
OPRAVNÝ MATERIÁL PRE DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY
DUŠOVKA
•
•
•
•
•
•
204
oranžová, nevulkanizovaná guma pre opravy duší, výrobu pečiatok
rýchla oprava dier a prasklín odpadových potrubí
prídavok antioxidantov pre predĺžené skladovanie
ťažnosť 560 %, tvrdosť 48 °Sh, pevňosť 9 N/mm
rozmery 1,8 mm×680 mm, balenie kotúča 50 kg
možno odmotať potrebné množstvo
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Farba
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie
(kg)
Cena
(€/kg)
0458 101
1,8
600
oranžová
1,47
10
5,950
katalóg 2011
www.gumex.sk
O PR AV N Ý MATERIÁL
O B L O Ž E N I E HN AC ÍC H BU BN OV DOPR. PÁ S OV
dopravníkové pásy
SPOJOVACIA FÓLIA
• čierna, nevulkanizovaná guma pre spojovanie dopravníkových
pásov
• prídavok antioxidantov pre predĺžené skladovanie
• ťažnosť 450 %, tvrdosť 60 °Sh, pevnosť 16 N/mm
• rozmery 1 mm×600 mm, balenie kotúča 10 kg (cca 10 m2)
• možno odmotať potrebné množstvo
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
0461 201
1
680
Hmotnosť Balenie
(kg/m2) (m2-info)
1,44
13,6
Cena
(€/m2)
13,099
OBLOŽENIE HNACÍCH BUBNOV DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSOV
GUMA BLACK STAR TR.VKS
• lepí sa na hnacie bubny dopravníkových pásov
• zvyšuje súčiniteľ trenia medzi remenicou a dopravníkovým
pásom
• má samočistiace účinky: voda, piesok a iné nečistoty sú
vďaka tvarovému povrchu hnané preč z remenice
• špeciálna vrstva umožňuje bezproblémové a okamžité nalepenie na hnací bubon
• vhodné pre lepenie na hnacie bubny od priemeru 300 mm vyššie
• elastomér: čierna, oderuvzdorná guma, NR-SBR
• tvrdosť: 60 °Sh
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C (krátkodobo +90 °C)
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Balenie
(m2-info)
Cena
(€/m2)
0430 080
0430 100
8
10
1400
1400
14
14
102,727
124,959
GUMA RED STAR TR.VKS
• lepí sa na hnacie bubny dopravníkových pasov
• zvyšuje súčiniteľ trenia medzi remenicou a dopravníkovým
pásom
• má samočistiace účinky: voda, piesok a iné nečistoty sú vďaka
tvarovému povrchu hnané preč z remenice
• špeciálna vrstva umožňuje bezproblémové a okamžité nalepenie na hnací bubon
• vhodné pre lepenie na hnacie bubny od priemeru 300 mm vyššie
• elastomér: červená, oderuvzdorná guma, NR-SBR
• tvrdosť: 40 °Sh
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C (krátkodobo +90 °C)
Obj. kód
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Balenie
(m2-info)
Cena (€/m2)
0431 080
0431 100
8
10
1400
1400
14
14
124,959
149,959
katalog 2011
katalóg
205
dopravníkové pásy
OBLOŽENIE HNACÍCH BUBNOV
/ SPOJKY K DOPRAVNÍKOVÝM
PÁSOM
V našej dielni Vám nalepíme obloženie na hnací bubon.
Dodávateľsky zabezpečujeme aj navulkanizovanie gumy na hnacie bubny a pogumovanie hnacích valcov.
Pre bočné ohradenie dopravníkov Vám na mieru pripravíme pásiky z gumou.
Doporučené materiály: hladké gumy Black star/A590 alebo Red star; tam, kde ohradenie spôsobuje obrúsenie dopravníkového pásu, odporúčame gumu pre
všeobecné použitie A9506 s vložkou; všetko v hrúbkach podľa
vašej potreby.
SPOJKY K DOPRAVNÍKOVÝM PÁSOM
SPOJKY ALIGATOR RS
•
•
•
•
•
spojky pre spojenie dopravníkových pásov
nutné osadiť v špeciálnom prípravku
materiál: nerez
šírka spojky: 25 mm
spojovací drôt je dodávaný podľa počtu objednaných spôn
Obj. kód
Typ
Určené pre dopravníkové pásy
hrúbky (mm)
Balenie
(Mj.-info)
Jednotka
Cena
(€/Mj.)
0709 016
0709 133
0709 149
ALIGATOR RS62
ALIGATOR RS125
ALIGATOR RS187
1,5–3,2
3,2–4,8
4,8–6,4
384
384
384
ks
ks
ks
0,909
0,992
1,157
0709 200
0709 216
ALIGATOR G00
ALIGATOR G001
do 1,6
1,6–2,4
10x0,6
10x0,6
bm
bm
20,496
22,314
Príklady spojenia dopravníkových pásov sponami.
RS 62, 125, 187
G 00
G 001
SPOJKY ELEVATOR
•
•
•
•
•
206
spojka pre gumové pásy, určená aj pre veľké namáhanie
vhodné napr. pre spojovanie pásov na elevátory
vhodné aj na opravy trhlín v gumových pásoch
materiál: pozinkovaná oceľ
montáž jednoduchým prípravkom
Obj. kód
Typ
Odporúčaný priemer
bubna (mm)
Balenie
(ks-info)
Cena
(€/ks)
0874 250
0874 350
0874 450
ELEVATOR 1E
ELEVATOR 140E
ELEVATOR 190E
250
350
450
25
25
25
1,983
2,479
2,479
katalóg 2011
www.gumex.sk
S P O J K Y K D O P R AV N Í KOV Ý M PÁ S O M
dopravníkové pásy
SPOJKY PRE GUMOVÉ PÁSY – ALIGATOR RIVET
•
•
•
•
•
•
určené pre spojenie dopravníkových pásov na takzvaných senoviazačoch
ide sa o spojovací systém, v cene je aj potrebný počet nitov
nutné osadiť v špeciálnom prípravku
materiál: nerez
pevnosť spoja: 400 N/mm
neporušenú spojku je možné použiť opätovne, náhradné nity v ponuke
Obj. kód
Šírka spoja
(mm)
Určené pre spojenie dopravníkových
pásov hrúbky (mm)
Minimálny priemer hnacieho
bubna (mm)
Cena
(€/ks)
1853 175
1853 250
175
250
3,2–5,6
3,2–5,6
90
90
33,678
56,694
SPOJKY PRE GUMOVÉ PÁSY
• sú určené pre veľké namáhanie
• upevnenie pomocou samorezných skrutiek
• jednoduchá montáž bez použitia špeciálnych prípravkov
(okrem R2 a R2S)
• upevnenie pomocou samorezných skrutiek, pri R2 pomocou nitov
• rýchle spojenie s minimálnou odstávkou zariadenia
0843 011
SPOJKA MS
Spojky MS:
• šírka spojky: MS 45-50 mm, MS 55-42mm
• materiál: pozinkovaná oceľ (na objednávku aj antikoro)
Spojovače Flexco R2:
• šírka spojky: 40 mm
• materiál: pozinkovaná oceľ (na objednávku aj antikoro)
1851 001
• na osadenie je nutné použiť špeciálny prípravok
SPOJKA FLEXCO R2
Opravná spojka – TYP SS
• opravná spojka pre dočasné spojenie trhlín dopravníkových pásov.
• jednoduchá aplikácia, nie sú potrebné špeciálne prípravky
Obj. kód
Typ
0843 010
0843 011
MS 45
MS 55
Určené pre spojenie
dopravníkových pásov
hrúbky (mm)
5–11
9–15
1851 001
1851 111
Flexco Rivet R2
Flexco Rivet R2 S
1843 200
1843 201
1843 202
1843 203
1843 204
1843 205
1843 206
1843 207
SS200
SS201
SS202
SS203
SS204
SS205
SS206
SS207
1843 200
OPRAVNÁ SPOJKA SS
Materiál
Pevnosť
(N/mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Cena
(€/ks)
pozink
pozink
650
1000
125
250
2,521
3,760
5–10
5–10
pozink
antikoro
500
500
125
125
0,950
2,066
2,5–4
4–6
6–8
8–10
10–13
13–16
16–19
19–22
oceľ
oceľ
oceľ
oceľ
oceľ
oceľ
oceľ
oceľ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,126
0,174
0,219
0,298
0,455
0,624
0,934
1,488
Spojovače Superscrew:
• sú určené pre veľké namáhanie
• spojovače Superscrew sú vhodné aj pre sypké materiály alebo stierané pásy
• materiál: guma so zalisovanými oceľovými doštičkami
• upevnenie pomocou samorezných skrutiek
• jednoduchá montáž bez použitia špeciálnych prípravkov
• rýchle spojenie s minimálnou odstávkou zariadenia
0873 010
SUPER SCREW
Obj. kód
Typ
Určené pre dopravníkové
pásy hrúbky (mm)
Materiál
Pevnosť
(N/mm)
Minimálny priemer
hnacieho bubna (mm)
Cena
(€/m)
0873 010
0873 011
0873 012
SUPER SCREW SS63
SUPER SCREW SS80
SUPER SCREW SS90
5–15
5–15
10–20
oceľ/guma
oceľ/guma
oceľ/guma
630
800
1000
315
315
400
692,975
726,033
915,289
katalog 2011
katalóg
207
dopravníkové pásy
SPOJKY K DOPRAVNÍKOVÝM
PÁSOM
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
Obj. kód
0850 006
0850 009
0850 007
0850 011
0850 010
0850 005
0850 051
0850 050
0850 187
0850 189
Charakteristika
Použitie
skrutka korečková M6×25 mm, podložka + matka
oceľ
skrutka korečková M8×30 mm, podložka + matka
oceľ
skrutka korečková M8×40 mm, podložka + matka
skrutka pre elevátorové korčeky
oceľ
skrutka korečková M10×35 mm, podložka + matka
oceľ
skrutka korečková M10×40 mm, podložka + matka
oceľ
skrutka pre MS 45, M5×12 mm
skrutka pre spojku MS 45
pozink
skrutka pre MS 55, M5×16 mm
skrutka pre spojku MS 55
pozink
skrutka pre SS 63, M5×14 mm
skrutka pre spojku SS63
pozink
prípravok FLEXCO RSC 187–6
prípravok na osadenie spôn Aligator RS
oceľ
prípravok FLEXCO RSC 187–2
prípravok na osadenie spôn Aligator RS oceľ/PVC
1856 100
0,302
0,372
0,372
0,62
0,62
0,207
0,207
0,207
384,298
127,893
ks
57,727
prípravok na osadenie spôn ART 175
prípravok na osadenie spôn ART 250
pre montáž spojky ART 175, ART 250
oceľ
oceľ
antikoro
1
1
1
ks
ks
ks
245,868
348,76
1,157
spojovací drôt pre spojky ART 175
antikoro
1
ks
4,793
spojovací drôt pre spojky ART 250
antikoro
1
ks
6,901
prípravok na osadenie spôn Rivet R2
1
1
1
30
1
30
30
ks
ks
ks
m
bm
m
m
240,248
0,496
1,074
5,413
60,661
7,231
13,017
3
m
14,587
3
m
15,868
kľúč na utiahnutie spojky
oceľ
oceľ
antikoro
antikoro
antikoro
antikoro
antikoro
pozink
+ PA
pozink
+ PA
oceľ
1
ks
48,76
pre zaistenie lanka RS 62 v spoji
prípravok na osadenie spôn Aligator G
oceľ
oceľ
50
1
ks
ks
0,24
199,587
0328 045
lanko MS 45
spojovacie lanko do spojok MS 45
0328 055
lanko MS 55
spojovacie lanko do spojok MS 55
pre montáž spojky FLEXCO R2
spojovacie lanko do spojok RS 62
spojovacie lanko do spojok R2
spojovacie lanko do spojok RS 125
spojovacie lanko do spojok RS 187
0850 100 spojka Elevator uťahovák HW1 (pre spojky typu E)
zaisťovacia podložka RS62–RET–50
prípravok FLEXCO VLD–250, pre spony typu G
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
0850 188
1852 007
1852 107
0320 062
0320 110
0320 125
0320 187
1732 062
0850 250
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
drevo/kov
spojovací drôt ARSH pre FLEXCO Aligator Rivet š.
175 mm
spojovací drôt ARSH pre FLEXCO Aligator Rivet š.
250 mm
prípravok FLEXCO Rivet R2, pre spony typu R2
nit SRB, pre spojku FLEXCO R2
nit SRB–S, pre spojku FLEXCO R2 S
lanko RS 62
lanko R2
lanko RS 125
lanko RS 187
1854 250
Balenie
Cena
Jednotka
(Mj.-info)
(€/Mj.)
pre montáž spôn FLEXCO
kladivo RSTK, pre montáž spôn FLEXCO
prípravok FLEXCO Rivet R2, pre spony typu R2
0850 175
0850 251 skrutka korečková M6×25 mm, podložka + matka
nit AR3, pre spojku FLEXCO Aligator Rivet
1855 100
1854 175
Materiál
0850 005
0850 100 a 0850 110
0850 006
0850 187
0850 051
1852 007
0850 251
0850 189
1856 100
0850 188
208
katalóg 2011
0850 250
www.gumex.sk
dopravníkové pásy
VODIACE KLINKY
VODIACE KLINKY
• sú určené pre zaistenie vedenia pásov – osadenie na spodnej
strane pásu
• navarujú sa aj na nosnú stranu podobne ako unášače alebo
ako bočné vedenie
• materiál: PVC, PU
• tvary: väčšinou hladký lichobežník, poprípade vrúbkovaný pre
malé priemery valcov
• výška: 3–12 mm
Obj. kód
Typ
Šírka
(mm)
0878 010
0878 013
0878 012
0878 011
M10AG
M8×13AG
M12×17AG
M12×17W
10
13
17
17
Výška Balenie
Cena
(mm) (bm-info) (€/bm)
6
8
12
12
50
50
50
50
1,694
2,397
2,686
3,182
Nechajte si v našich dielňach pripraviť dopravníkový pás vrátane nalepenia vodiacich klinov alebo osadenie unášača či korčeku.
0878 014 – vodiaci klin k 17 AG 12 × 17 mm vrúbkovaný – 10,000 €/m
UNÁŠAČE PRE DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY
UNÁŠAČ PVC AG
•
•
•
•
prispôsobené pre lepenie za studena na PVC pásy
farba: zelená, biela (podľa požiadavky ďalšie typy a farby)
pracovná teplota: –25 °C/+60 °C
maximálna dĺžka: 1900 mm
Obj. kód
Typ
Výška
(mm)
Cena
(€/bm)
0877 020
0877 030
0877 040
0877 050
0877 060
0877 075
0877 100
AG T20
AG T30
AG T40
AG T50
AG T60
AG T75
AG T100
20
30
40
50
60
75
100
4,669
7,645
10,413
11,488
13,182
14,008
25,537
Ďalší typ PVC unášača:
Unášač PVC AG lomený – (dolná šírka 20 mm, výška 30–50 mm, zelená farba) – 0925 xxx.
0925 xxx
UNÁŠAČ GUMOVÝ
• montáž pomocou špeciálnych skrutiek, určené pre gumové
pásy
• materiál: oderuodolná guma
• skrutky v cene unášača, montáž v rozstupe 100 m
• vďaka základni tvarovanej do oblúka je možné aplikovať aj
na menšie priemery valcov
• farba: čierna
• maximálna dĺžka: 1220 mm
Obj.
kód
1842 032
1842 051
1842 076
1842 122
Šírka
Výška Hrúbka Balenie/
dolná
(mm) (mm) dĺžka (m)
(mm)
EC132
38
32
8
5×1,22
EC251
38
51
9,5
5×1,22
EC376
41
76
12,5
5×1,22
EC4122 51
102
16
5×1,22
Typ
Cena
(€/bm)
53,388
71,612
80,041
118,512
katalog 2011
katalóg
209
dopravníkové pásy
KORČEKY
BODOVANÝ (ZVÁRANÝ) KORČEK
•
•
•
•
vyhovujú pre bežne používané typy dopravníkov bez ohľadu na rýchlosť posuvu a rozdielnosť vonkajšej konštrukcie
materiál: ocelový plech bez povrchovej úpravy, sila 0,8 mm
vhodné pre korčekové dopravníky zrn a kŕmnych zmesí v poľnohospodárstve
technológia výroby zaisťuje pevnosť naberačov určených pre dané podmienky
Obj. kód
Typ
1844 008
1844 009
1844 010
1844 011
1844 012
1844 013
1844 014
1844 015
1844 016
1844 017
1844 018
1844 019
1844 020
1844 021
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
A Šírka
B Šírka dolná
horná (mm)
(mm)
84
93
102
114
122
130
146
158
160
176
186
194
203
213
C Rozstup
dier (mm)
F Výška
(mm)
G Hĺbka
(mm)
Obsah
(dm3, voda)
Cena
(€/ks)
48
46
48
60
70
76,5
91,5
100
105
121
127
140
150
150
77,5
89,5
99,5
103
111,5
118,5
149,5
149,5
148,5
148,5
162,5
160
174,5
174,5
64,5
79,5
87,5
91,5
99,5
100,5
113,5
113,5
117,5
117,5
135,5
138,5
144,5
144,5
0,123
0,161
0,178
0,227
0,335
0,335
0,43
0,43
0,484
0,484
0,628
0,628
0,816
0,816
2,562
2,562
2,727
2,727
2,769
2,893
3,347
3,471
3,678
3,760
4,504
4,504
4,587
4,711
67
79
89
100
110
110
130
130
150
150
170
170
190
190
LISOVANÝ KORČEK SPS OCEĽOVÝ
korčekový dopravník
• určený pre vertikálnu dopravu rôznych sypkých a suchých materiálov ako zrno, tryskacie materiály, omietkové zmesi atď.
• materiál: oceľový plech bez povrchovej úpravy
• sériový rad zodpovedá nižšie uvedeným údajom.
Na objednávku je možné vyrobiť aj atypický korček
Špeciálne naberače:
• z plechu hrúbky 3 mm
• z plastu
• z oterovzdorného plastu
• z antikorového plechu vrátane antikorových remeňových skrutiek
• s navareným tvrdokovom na hranách
210
Obj. kód
Typ/hrúbka materiálu
(mm)
A Šírka horná
(mm)
F Výška
(mm)
G Hĺbka
(mm)
1846 100
1846 120
1846 140
1846 160
1846 180
1846 200
1846 240
1846 260
1846 280
1846 300
SPS 100-90/1
SPS 120-100/1
SPS 140-120/1,2
SPS 160-140/1,5
SPS 180-140/1,5
SPS 200-150/1,5
SPS 240-160/2
SPS 260-165/2
SPS 280-165/2
SPS 300-165/2
106
125
146
166
187
205
247
262
280
308
66
77
90
112
112
112
130
135
130
135
90
105
120
147
147
150
165
165
165
165
katalóg 2011
Rozstup dier
(mm)/počet
dier
50/2
67/2
70/2
100/2
100/2
100/2
70/3
77/3
80/3
100/3
Obsah
(dm3, voda)
Cena
(€/ks)
0,33
0,44
0,65
1,2
1,38
1,53
2,4
2,55
2,82
2,9
1,281
1,942
2,066
3,099
3,058
3,967
5,826
6,198
6,694
7,851
www.gumex.sk
dopravníkové pásy
KO R Č E K Y
LISOVANÝ KORČEK SPS – PLASTOVÝ
• určené pre vertikálnu dopravu rôznych sypkých a suchých materiálov, predovšetkým v potravinárstve
Obj. kód
Typ
A Šírka horná
(mm)
F Výška
(mm)
G Hĺbka
(mm)
1847 140
1847 180
1847 200
1847 240
1847 280
1847 300
SPS 140-120 HDP
SPS 180-140 HDP
SPS 200-150 HDP
SPS 240-165 HDP
SPS 280-165 HDP
SPS 300-180 HDP
145
187
205
250
290
316
90
112
112
132
132
140
120
150
150
170
168
185
Rozstup dier
(mm)/počet
dier
70/2
100/2
100/2
120/2
80/3
100/3
Obsah
(dm3, voda)
Cena
(€/ks)
0,61
1,35
1,39
2,34
2,8
3,6
1,860
2,686
3,843
4,835
5,826
7,769
1847 xxx
1848 xxx
LISOVANÝ KORČEK – STĹPCOVÝ, OCEĽOVÝ
• určený pre vertikálnu stĺpcovou dopravu rôznych sypkých a suchých materiálov predovšetkým obilia
• možno dodať s dnom = (+ D), alebo bez dna = (-D)
Obj. kód
Typ
A Šírka horná
(mm)
F Výška
(mm)
G Hĺbka
(mm)
1848 100
1848 130
1848 180
1848 230
1848 280
SPIDEX 100-90
SPIDEX 130-110
SPIDEX 180-140
SPIDEX 230-165
SPIDEX 280-165
106
136
185
237
291
45
51
65
71
80
88
114
139
160
165
Rozstup dier
(mm)/počet
dier
50/2
70/2
100/2
120/2
90/3
Obsah
(dm3, voda)
Cena
(€/ks)
0,23
0,5
1,08
2
2,67
1,653
2,149
3,678
6,736
8,719
Ďalšie typy korčekov v ponuke:
– Lisovaný korček S – plytký, oceľový – 1849 xxx
– Lisovaný korček S – plytký, plastový – 1850 xxx.
1849 xxx
1850 xxx
Nechajte si v našich dielňach pripraviť dopravníkový pás vrátane nalepenia vodiacich klinov alebo osadenie unášača či korčeku.
CENNÍK PRÁC SPOJENÝCH SO SPÁJANÍM A OPRAVAMI PÁSOV
Popis
Cena
Časová strata cestovaním
4,140 €/os/hod.
Prípravné a montážne práce
12,400 €/os/hod.
Dodávka alebo osobné vozidlo + vozík 0,620 €/km
Cenový návrh spoja prípadne opravy dopravníkového pásu Vám ochotne spracuje náš technik.
Volajte na tel. číslo 02 4968 3813, alebo píšte na mail:
[email protected]
katalog 2011
katalóg
211
dopravníkové pásy
POMÔCKA PRE OBJEDNANIE DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU
Vážený zákazník, aby sme vám mohli dodať dopravníkový pás správnych rozmerov, pripravili sme pre vás pomôcku – návod na zameranie.
1. OBVOD PÁSU
Pred zmeraním je nutné presunúť napínacie skrutky do strednej polohy.
Pás sa pravdepodobne prevesí. Zameranie obvodu na strednej dĺžke
napnutia umožní napnutie pásu v budúcnosti. Každý nový pás sa pri
pracovnom zaťažení predĺži cca o 1,5 % obvodu.
a) Pomocou motúza: natiahneme motúz dookola cez oba valce.
Zameranú dĺžku potom zmeriame pomocou pásma (nedoporučujeme merať kratším metrom, môže to zaniesť chybu)
b) Výpočtom: obvod = (rozstup valcov×2) + (priemer valca
A×3,14/2) + (priemer valca B×3,14/2); popis výpočtu (osová
vzdialenosť×2) + pol obvodu valca A + pol obvodu valca B
c) Zmeraním pôvodného pásu
2. ŠÍRKA PÁSU
a) Zmeraním: zmeriame skutočnú šírku pásu (používaním sa
však pás zužuje, nový pás máme obvykle o 1–3 cm širší než
pôvodný.
b) Výpočtom: doporučená šírka pásu = celková šírka valca×0,96.
3. PEVNOSŤ PÁSU – orientačná hrúbka
a) Zistením: podľa počtu vložiek, priemeru hnacieho valca.
Predajca našej firmy Vám doporučí maximálnu pevnosť. Túto
overí výpočtom podľa transportovaného materiálu a podľa priemeru hnacieho valca je možné zamerať skutočnú hrúbku pásu
(používaním sa však obrusuje). Takto zistená pevnosť
pásu je len orientačná.
b) Zistením z dokumentácie: odporúčaná pevnosť by mala byť uvedená na štítku od výrobcu, prípadne na dodacom liste z predošlej dodávky
c) Doplňujúce informácie: v prípade nutnosti overenia pevnosti prosím oznámte predajcovi nasledujúce informácie:
• Rýchlosť pásu (m/s)
• Hmotnosť prepravovaného materiálu (t/hod)
• Merná hustota prepravovaného materiálu (kg/m3)
• Stúpanie dopravníka (°)
• Povrch hnacieho valca (hladká oceľ, pogumovaný)
• Výkon motora (kW)
Výpočet pevnosti je tu veľmi zjednodušený. Predajca našej spoločnosti však výpočet ovláda.
4. TYP PÁSU
a) Vodorovná, šikmá doprava: pre rôzne použitie používame rôzne pásy, gumové, plastové, polyuretanové. Môže sa líšiť tiež
povrchom – napríklad hladké, s dezénom, s unášačom a hrúbka hornej a spodnej krycej vrstvy. Je nutné uviesť, či je pás posúvaný
po valčekoch alebo klznej doske. Dôležitá je aj teplota okolia a teplota dopravovaného materiálu.
b) Kolmá doprava: elevátory sú špeciálnym druhom dopravných pásov. Mimo bežných informácií potrebuje predajca vedieť veľkosť
i tvar korčekov. Aj tie Vám môže dodať naša spoločnosť.
5. SPOJENIE PÁSU
a) Zvarením: spoj je zhotovený za tepla – optimálny spoj pre pásy. Vhodné pre hladký nepostrehnuteľný spoj, odolnosť voči vlhku
a dopravovanému materiálu. Obmedzenia sú napríklad v rozmere pásov (príliš malé rozmery, neprístupné priestory, nedostatok
času na odstávku)
b) Sponkami: rýchle spojenie lisovaním nerezových alebo pozinkovaných spôn ručným prípravkom. Veľmi výhodné pre všeobecné
použitie, rýchlosť prevedenia, tiež pre havárie, neprístupné priestory. Obmedzenie je v nie celkom hladkom povrchu spôn pri
prechádzaní kovových výklopníkov, možnom prepadávaní drobných častí sponou
c) Lepením lepidlom za studena: spoj je zhotovený rovnako ako zváraný, použité je len lepidlo, obvykle dvojzložkové. Výhodou
je tvar spoja a možnosť realizácie bez náročných pomôcok. Obmedzenie je v technologickej časti – doba vytvrdzovania lepidla je
min. 12 hodín, lepenie pri minimálne 15 °C.
Vyžiadajte si objednávkový formulár pre dopravníkové pásy alebo si ho stiahnite z našich internetových stránok:
www.gumex.sk/Formulár je k dispozícii v detailu výrobku
212
katalóg 2011
www.gumex.sk
Download

dopravníkové pásy