o>
P;
=(5
*E
erp
qt6 s
3sP
s*
=e
_=co
e
aE
F3€
oB [,"s
I"-8=
?*
ooiEc
5Y
5
F=*
E
;:E
{Dfa
roix
q,.0
ea.f;
sts
gfE
fi+tio
al
so+
= 9'H
s
o
(E
E
s
o
o
4
0)
=
u.t
llJ
=
=
o
F
Y.
F
o
o
(L
|ll
o
trt
sf
seY
H:s
o>
E
o
E
o
c)
'3
o
t,lJ
o 9= s
sEF EJ
ge
<6
sS;
.
*eF
=
r
F CLO
1,8
g
o
s
lf
o
o
q)
>,6
I
(f) s
@9b
FE*
o8t
5qF
o
4
(!
fo
o
=
()
t!
(5
ro
o
I
ID
(5
F
o)
Et
=
o)
o
(5
s
so
E
o
o
s
ct
P
o
9P
c{o
qq
@
c.t
o
r\
;=8
iiFb
o-(Ec)
ro
trt
I
o
r:
(!
=
,is
o
o
.L
(5
s
tE
s
I
(E
(!
F
Yo
r-o
o
o
('I
oE
ПАРТИЈА 1. РАСВЕТА
страна 2 од 110
o>
o
P;
=(5
*E
erp
qt6 s
o
('I
oE
3sP
s*
=e_=co
aE
e
F3€
oB [,"s
"-8=
I ?*
oo5Y c
5
iE
F=*
so
(E
E
s
o
o
4
0)
=
u.t
-llJ
=
=
o
;:E
roix
F
Y.
E
o
o
I
{Dfa
q,.0
ea.f;
sts
gfE
fi+tio
al
9'H
so+
=
F
sEF
ge
E
sS;
.
<6
*eF
F CLO
r
1,8
(f)
@9bs
>,6 g
FE*
o8t
5qF
r:
(!
,i=s
o
o
ID
(5
.L
(L
tE
s
F
|ll
o
trt
o)
(5
E
=t
o)
(E
f
o
(!
Y
(5
-s
se
H:s
o>
o 9=
o
t!
(5
ro
o
I
I
s
F
Yo
so
s
E
o
sJ
t,lJ
E
o
c)
'3
o
E
o
o
sct
=
P
q)
-o
I
s
o
o
lf
o
4
(!
fo
o
=
()
9P
c{o
qq
@
o
c.t o
r\
;=8
iiFb
o-(Ec)
ro trt
r-o
Red.
Naziv materijala
Br.
Jed. Mere
Ukup
na
količina
komplet
50
1
Armatura kosa OG 100W (legura aluminijuma,
grlo porcelan, sijalica i zaštitno staklo opal)
2
Armatura OG kosa PVC 60W grlo E27
kom
5
3
Brodska svetiljka sa metalni kućištem i zaštitnom
mreţom IP44 ,grlo E27 .
kom
50
4
Grlo G13 za fluo cev bez nosaĉa startera.
kom
400
5
Grlo sijaliĉno E-14 porculansko za nadgradnju
SRPS.N.E3.005:1985
kom
35
kom
150
kom
627
kom
150
kom
50
kom
270
kom
215.0
kom
14.0
6
7
8
Grlo sijaliĉno porculansko E 40 16A
Grlo sijaliĉno porculansko E-27 4A 220V
SRPS N.E3.005:1986
Grlo za fluo cev T5 F24W/865
10
Grlo za fluo cevi G5
12
Jedinična cena
bez PDV-a
Jedinična
cena sa PDVom
Ukupna cena bez
PDV-a
Ukupna cena sa
PDV-om
Grlo G13 za fluo cevi sa nosaĉem startera
9
11
Naziv
proizvođača
robe koja se
nudi
Grlo za starter za fluo cevi
Kugla opal 150/84,5
страна 3 од 110
13
14
15
16
Prigušnica -18W, 210mA, λ=0,5, za fluoroscentnu
sijalicu MASTER PL-C, 18W/830 G24d-2
Prigušnica 220V 50Hz 0,37A za fluo cev 20W
kom
89.0
kom
267.0
kom
262.0
kom
310.0
Prigušnica 220V 50Hz 0,43A za fluo cev 40W
Prigušnica 220V 50Hz 0,67A za fluo cev 65W
17
Prigušnica 3X/4X18W QTIS E OSRAM ili
odgovarajuća
kom
30.0
18
Prigušnica elektronska : Type ELXc 424.379;
Ref.-No:188116(Vossloh Schwabe)
kom
10.0
19
Prigušnica elektronska : Type ELXe 418.215;
Ref.-No:188660(Vossloh Schwabe)
kom
10.0
20
Prigušnica elektronska : Type ELXe 418.539;
Ref.-No:188267(Vossloh Schwabe)
kom
10.0
21
Prigušnica elektronska 2X18W ELXE218.526 188136, VOSSLOH SCHAWBE
kom
30.0
22
Prigušnica elektronska 3X/4X18W ELXc418.204 188744, VOSSLOH SCHAWBE
kom
10.0
23
PRIGUŠNICA za natrijumovu sijalicu visokog
pritiska 150W
kom
50.0
24
Prigušnica OSRAM QUICKTRONIC MULTIWATT
tip: QT-M 2x26-32/230-240 S
kom
30.0
25
PRIGUŠNICA Z 250N ŢIVINE LAMPE VISOKOG
PRITISKA 250W
kom
50.0
26
Prigušnica za metal halogene sijalice DH-520400 1XV TF-400W 220V 50Hz „ELKO“ ili
odgovarajuća
kom
55.0
страна 4 од 110
Prigušnica za natrijumovu sijalicu visokog pritiska
70W
kom
85.0
Prigušnica za ţivine sijalice Z-125G 125W 220V
50Hz
kom
116.0
29
Prigušnica za ţivine sijalice Z-250N 250W 220V
50Hz
kom
115.0
30
Prigušnica za ţivine sijalice Z-80 80W 220V
50Hz
kom
3.0
27
28
31
Reflektor METAL-HALOGENI 150W RX7S IP65
"Schrack" ili odgovarajući
kom
43
32
Reflektor neos 3 400W 220V,sijalica NAVP
kom
15
33
Senilo za svetiljku FDS-218, "Elniprom" ili
odgovarajuće.
kom
30
34
Senilo za svetiljku FDS-236 "Elniprom" ili
odgovarajuće.
kom
30
35
Senilo za svetiljku FDS-436 "Elniprom" ili
odgovarajuće.
kom
30
36
Sijalica 220V 100W E-27 SRPS N.L1.201:1987
kom
2470
kom
680
kom
80
kom
3050
kom
100
kom
3180
37
38
39
40
41
Sijalica 220V 150W Е-27 SRPS N.L1.201:1987
Sijalica 220V 300W E-40
Sijalica 220V 40W E-27
Sijalica 220V 500W E-40
Sijalica 220V 60W E-27
страна 5 од 110
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Sijalica 220V 60W Е-14
kom
90
kom
4350
kom
60
kom
150
kom
300
kom
1160
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
Sijalica 220V 75W E-27 SRPS N.L1.201:1987
Sijalica 24V 100W E-27
Sijalica 24V 100W G6.35
Sijalica 24V 60W E-27
Sijalica 24V 75W E-27
Sijalica 28W 220V , FEP 4-pin GR10q "OSRAM"
ili odgovarajuća
Sijalica automobilska 12V 45W
Sijalica automobilska 12V 5W
Sijalica automobilska 12V 60/55W H4
52
Sijalica Ba15d, 24V, 25W sa ţarnom niti
"Schrack" ili odgovarajuća
kom
20
53
Sijalica Ba22d, 24V, 25W sa ţarnom niti
"Schrack" ili odgovarajuća
kom
20
54
Sijalica fluorescentna 18W 220V, T8
kom
2770
kom
1825
kom
2550
55
Sijalica fluorescentna 36W 220V,T8
56
Sijalica fluorescentna 58W 220V,T8
страна 6 од 110
57
Sijalica fluorescentna BB 36W 220V ,T8
SRPS N.L4.004:1965
kom
200
58
Sijalica fluorescentna F14W/840/LL T5Longlast
"GE" ili odgovarajuća
kom
100
59
Sijalica fluorescentna kompakt 16W 4pin 835
"GE" ili odgovarajuća
kom
12
60
Sijalica fluorescentna kompakt 28W/827/4pina
"Osram" ili odgovarajuća
kom
12
61
Sijalica fluorescentna štedljiva 23W 220V E27
kom
300
62
Sijalica fluorescentna T5 F24W/865
kom
100
63
Sijalica fluoroscentna 42W Master PL-T TOP
840/4P ; order code:610089XX"PHILIPS" ili
odgovarajuća
kom
10
64
Sijalica fluoroscentna DULUX D 18W/830
"Osram" ili odgovarajuća
kom
62
Sijalica fluoroscentna DULUX D 26W/830
"Osram" ili odgovarajuća
kom
108
66
Sijalica fluoroscentna DULUX T/E 32W/830
"Osram" ili odgovarajuća
kom
50
67
Sijalica fluoroscentna MASTER PL-C, 18W/830
G24d-2,Ord.cod 620910 XX-PHILIPS ili
odgovarajuća
kom
10
Sijalica fluoroscentna, F18W/54 "PHILIPS" ili
odgovarajuća
kom
300
69
Sijalica fluoroscentna, T5, 21W/840, Lumilux Cool
white, FH 21W/840-Osram ili odgovarajuća
kom
5
70
Sijalica halogena, 1000W, 230VAC, reflektorska“štapna”, duţine L=189mm;, “Philips” ili
odgovarajuća
kom
20
65
68
страна 7 од 110
71
Sijalica HPI- I - 400W metalhalogena 220V
72
Sijalica metal halogena 100W E40
73
kom
25
kom
20
kom
200
kom
50
kom
330
kom
10
Sijalica metal halogena 250W HPI-250
74
Sijalica metal halogena 250W hpi-250 220V
75
Sijalica metal halogena 400W
76
Sijalica metal halogena 70W/942 G12 MASTER
Colour CDM-T Order code: 199270XX "PHILIPS"
ili odgovarajuća
77
Sijalica metal halogena, 150W, 220V, za reflektor
RX7S "Schrack" ili odgovarajuća
kom
90
Sijalica natrijum visok pritisak NAVT/C 250W
220V E-40
kom
80
Sijalica natrijumova SON-T/70W "PHILIPS" ili
odgovarajuća
kom
300
kom
105
kom
70
Sijalica natrijumova visokog pritiska NA VT 400W
220V Е40
kom
240
Sijalica natrijumova visokog pritiska NAV-E 250W
220V Е40 "OSRAM" ili odgovarajuća
kom
105
kom
20
78
79
80
81
82
83
84
Sijalica natrijumova visokog pritiska 150W, E40
Sijalica natrijumova visokog pritiska 250W E40
Sijalica signalna oblika C-16 220V 5W " E-14
страна 8 од 110
85
Sijalica signalna oblika C-16 220V 6-10W E-14
86
Sijalica signalna telefonska T 5.5 60V 20 mA
87
Sijalica signalna telefonska T-5.5 60V 20mA
88
Sijalica signalna Т-17 CL 230V 15W E14
89
Sijalica štedljiva spiralna 20W
90
Sijalica ţivina 400W E40
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Sijalica ţivina MS HWL 500W 225V
Sijalica ţivina VTF-125W 220V 50HZ E-27
Sijalica ţivina VTF125W 220V 50Hz E-27 SRPS
N.L4.215:1980
Sijalica ţivina VTF-250W 220V 50Hz E-27
Sijalica ţivina VTF-700W 220V 50HZ E-40
Sijalica ţivina VTF-80W 220V 50Hz E-27
Sijalica ţivina VTFE-700W 220V E-40
kom
335
kom
200
kom
100
kom
10
kom
50
kom
5
kom
80
kom
150
kom
35
kom
220
kom
10
kom
20
kom
100
kom
2685
kom
3130
Starter za fluorescentnu sijalicu 4-20W
Starter za fluorescentnu sijalicu 4-65W
страна 9 од 110
100
Svetiljka "Calipso" anti vandal 100W IP 66, sa
sijalicom visokog pritiska "SCHREDER" ili
odgovarajuća
101
102
kom
2
Svetiljka 4x18W fluo, IP20 BFN OR 418 ORIEN"
BUCK" ili odgovarajuća
kom
30
Svetiljka vodonepropusna IP65, sa fluo cevima
lumilux, BFN TITAN 2X58W "Buck" ili
odgovarajuća
kom
100
kom
132
komplet
15
kom
20
kom
62
Svetiljka fluorescentna 1x18 W nadgradna sjajni
raster
kom
78
Svetiljka fluorescentna 2x36 W nadgradna sjajni
raster
kom
40
109
Svetiljka fluorescentna 3x36 W nadgradna sjajni
raster
kom
10
110
Svetiljka fluorescentna 2x18W, sa dihtovanim
grlima IP54,elektronska prigusnica, FDS-218
"Elniprom" ili odgovarajuća
kom
30
111
Svetiljka fluorescentna 2x36W , sa dihtovanim
grlima IP54 ,elektronska prigusnica FDS-236
"Elniprom" ili odgovarajuća
kom
30
103
Svetiljka brodska BIN15 IP65
104
Svetiljka brodska OG metalna (legura
aluminijuma), porcelansko grlo E 27 100W IP65
(armatura, sijalica i montaţni pribor)
105
Svetiljka brodska, aluminijumska, sa staklom i
zaštitnom mreţom, IP65, sa dve uvodnice
106
Svetiljka fluorescentna 1x18 W IP65 220V DC
107
108
страна 10 од 110
112
Svetiljka fluorescentna 4x36W, sa dihtovanim
grlima IP54,elektronska prigusnica, FDS-436
"Elniprom" ili odgovarajuća
113
Svetiljka fluorescentna ugradna 1x18 W
kom
30
kom
10
114
Svetiljka fluoroscentna vodootporna 1x58W IP 65
kom
2
115
Svetiljka fluoroscentna vodootporna 2x36W IP 65
kom
2
116
Svetiljka fluoroscentna vodootporna 2x58W IP 65
kom
2
117
Svetiljka IPSO IP66 "Minel Schreder" ili
odgovarajuća
kom
10
118
Svetiljka NEOS2 N/250 W
kom
10
119
Svetiljka NEOS3 N/400/1522
kom
6
120
Svetiljka panik , FSD 2G7 1X11W, 3,6V/4Ah, IP
65, ugradna,Artikal 618 SAFETY- "DISANO" ili
odgovarajuća
kom
34
kom
60
kom
10
kom
20
kom
21
kom
10
121
Svetiljka RT2 NB/70/283-40 70W "MinelSchreder" ili odgovarajuća
122
Svetiljka ugradna 2x18 W
123
124
125
Svetiljka ugradna 2x18 W fluo "ETNA"
Svetiljka ugradna 4x18 W fluo "ETNA"
Svetiljka za ţivine sijalice 125W E27 IP54,zidna
KZS125,"TOPACO“ ili odgovarajuća
страна 11 од 110
126
UPALJAĈ NATRIJUMOVE SIJALICE VISOKOG
PRITISKA250W
127
Upaljaĉ natrijumove sijalice visokog pritiska 250W
128
Upaljaĉ za natrijumove sijalice 70-400W
129
UPALJAĈ ZA NATRIJUMOVE SIJALICE 70400W
130
Upaljaĉ za sijalice NAT.V.P. MZN 400K
150/250/400W 900.102 „FEP“
131
132
UREĐAJ PREDSPOJNI ELEKTRONSKI ZA
FLUO CEV 2x26W ''FOSNOVA'' 2x26W TCD/TC-T 230V/50Hz ref.no. 2MS 2623 - 1FPT ili
odgovarajući
UREĐAJ PREDSPOJNI ELEKTRONSKI ZA
FLUO CEVI 4x18W "Vossloh Schwabe'' ,
Electronic balast T8 tip ELXe 418.539 ref.no.
188267 ili odgovarajući
kom
50
kom
9
kom
73
kom
50
kom
102
kom
30
kom
30
133
Zaštitna mreţa za svetiljku FDS-218 "Elniprom" ili
odgovarajuća
kom
30
134
Zaštitna mreţa za svetiljku FDS-236 "Elniprom" ili
odgovarajuća
kom
30
135
Zaštitna mreţa za svetiljku FDS-436 "Elniprom" ili
odgovarajuća
kom
30
136
Svetiljka ugradna BFUA 418 VS-Arco-Buck ili
odgovarajuća
kom
20
137
Svetiljka nadgradna BFN OR 418 VS Orien ravniBuck ili odgovarajuća
kom
20
138
Svetiljka kosa sa belim opalnim staklom-bin za
1x60W-Buck ili odgovarajuća
kom
15
страна 12 од 110
139
Svetiljka ravna sa belim opalnim staklom BIN PA
1x60 W-Buck ili odgovarajuća
kom
15
140
Svetiljka BFN T 236 (Titan)-Buck ili odgovarajuća
kom
20
141
Svetiljka BIN,Pl 8157,2x60 W.fi 300-Buck ili
odgovarajuća
kom
20
142
Svetiljka sa zaštitnom mreţom (ţaba)-max 100W
kom
100
143
Svetiljka sa zaštitno mreţom(kornjaĉa)-max
100W
kom
100
144
Svetiljka BFU E 414MP(dim 590x590x96mm)
ETNA,DO;IP55 Buck ili odgovarajuća
kom
5
145
Sijalica fluo 14W,T5HE 4000 K
kom
50
146
Grlo sijaliĉno E27,porcelansko za plafonjere;kbr.
70.025, "Barok- AranĊelovac" ili odgovarajuće
kom
50
147
Prigušnica za ţivine sijalice 700 W 220V 50Hz
kom
60
148
Sijalica 220V 300W E40
kom
50
страна 13 од 110
ПАРТИЈА 2. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
страна 14 од 110
Red.
Br.
Naziv materijala
Ukupn
a
količin
a PD
Ukupna
količina PD
1
Aerosol za testiranje optiĉkih javljaĉa
2
Akumulator 12V 12Ah YUASA,
maksimalnih dimenzija 150x95x95mm,
raspored polova nebitan.
kom
4
3
Akumulator 12V 45 Ah, (nije startni),
nebitan raspored polova.
kom
2
4
Alkohol etil 96%
kom
167
5
AMPERMETAR 100/5 A/A 96X96mm
PANELSKI " ISKRA" ili odgovarajući
l
10
6
AMPERMETAR 125/5 A/A 96X96mm
PANELSKI " ISKRA" ili odgovarajući
kom
10
7
AMPERMETAR 150/5 A/A 96X96mm
PANELSKI "ISKRA" ili odgovarajući
kom
10
8
AMPERMETAR 40/5 A/A 96X96mm
PANELSKI " ISKRA" ili odgovarajući
kom
10
9
AMPERMETAR 75/5 A/A 96X96mm
PANELSKI "ISKRA" ili odgovarajući
kom
10
10
Ampermetar AMP standardni 72 x 72mm
za prikljuĉak na merni trafo -kat,br. 16004"SchneiderElectric" ili odgovarajući
kom
3
Naziv
proizvođača
robe koja se
nudi
Jedinična cena
bez PDV-a
Jedinična cena sa
PDV-om
Ukupna cena bez
PDV-a
Ukupna cena sa
PDV-om
32
страна 15 од 110
11
Automat stepenišnog svetla
12
Bakarno uze 70 mm
13
Baterija 6F22 9V SRPS EN 60086-2:2011
14
2
kom
2
kom
1000
m
43
Baterija 6LR61 9V , SRPS
N.J2.080:1983,"DURACELL" ili
odgovarajuća
kom
50
15
Baterija AA LR6 "DURACELL" ili
odgovarajuća
kom
450
16
Baterija BACK UP 3,6V/2,3Ah, 6ES79710BA00," Siemens" ili odgovarajuća
kom
4
17
Baterija dugmasta 3V CR 2032
kom
40
18
Baterija dugmasta LR 44 1,5V
kom
52
19
Baterija LRO3 1,5V (AAA) "DURACELL" ili
odgovarajuća
kom
570
20
Baterija NI MH R14 1,2V 2000mAh
kom
30
21
Baterija NiMH 6F22 9V
kom
35
22
Baterija NiMH R03 1,2V
kom
86
23
Baterija NiMH R6 1,2V 2700 mAh
kom
345
страна 16 од 110
24
Baterija R14 1,5V SRPS EN 600862:2011
kom
44
25
Baterija R20S 1,5V SRPS EN 600862:2011
kom
40
26
Baterija R6 1,5V SRPS EN 60086-2:2011
kom
312
27
Baterija SLA 12V 12Ah
kom
12
28
Baterija SLA 12V 2.3Ah
kom
2
29
Blok za pricvrscenje M8, model No. TS
4163.000," RITTAL" ili odgovarajući
kom
100
30
Blok za priĉvršćenje M6, model No. TS
4162.000, "RITTAL" ili odgovarajući
kom
100
31
Blok za priĉvršćenje M6, model No. TS
8800.340, "RITTAL" ili odgovarajući
kom
100
32
Blok za priĉvršćenje M8, model No. TS
8800.350, "RITTAL" ili odgovarajući
kom
100
33
Bojler 10l prohrom, visokomontaţni sa
grejaĉem 2kW
kom
2
34
Bojler 50l "TIKI" GV2-50 MOD.ZN3,
"Gorenje" ili odgovarajući
kom
1
35
Bojler 80l prohrom, vertikalna montaţa,
grejaĉ 2kW
kom
1
страна 17 од 110
36
37
Brava obrtna za metalne poklopce nosaĉa
kablova tip DRL 311 2 FT OBO
BETTERMANN Art.-Br. 6065 14 7 ili
odgovarajuća
Brava obrtna za metalne poklopce nosaĉa
kablova tip DRL 311 FT OBO
BETTERMANN Art.-Br. 6065 00 7 ili
odgovarajuća
360
kom
1440
kom.
38
Brava cilindriĉna za elektro ormane art.
3768.00.400 "Bane Sekulić" ili
odgovarajuća
kom.
25
39
BROJILO TROFAZNO DVOTARIFNO
40A,(po uslovima EPS-a od 17.12.2012.)
kom
5
40
Brojilo trofazno dvotarifno DBE2A4 1040A, "CITI" ili odgovarajuće
kom
1
41
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 10 F
KLASE
kom
200
42
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 12 F
KLASE
m
200
43
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 14 F
KLASE
m
200
44
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 16 F
KLASE
m
200
45
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 2 F
KLASE
m
500
страна 18 од 110
46
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 2,5 F
KLASE
m
500
47
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 3 F
KLASE
m
500
48
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 3,5 F
KLASE
m
500
49
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 5 F
KLASE
m
500
50
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 6 F
KLASE
m
200
51
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 7 F
KLASE
m
200
52
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 8 F
KLASE
m
200
53
CEV ELEKTROIZOLACIONA FI 9 F
KLASE
m
200
54
Cev savitljiva fi 10 plastificirana ecgfe10
m
300
55
Cev savitljiva fi 13 plastificirana ecgfe14
m
300
56
Cev savitljiva fi 16 metalna plastificirana
m
600
57
Cev savitljiva fi 10, plastificirana
m
200
58
Cev savitljiva fi 23 "sapa"
m
500
страна 19 од 110
59
Cev savitljiva fi 30 "sapa"
m
30
60
Cev savitljiva fi 40 "sapa"
kg
400
61
CEV TERMOSKUPLJAJUĆA
EL.IZOLACIONA 12mm
m
50
62
Cev termoskupljajuća el.izolaciona tsco
12/4
m
100
63
Crevo rebrasto PVC fi23mm
m
670
64
Ĉarapica tekstilna(Buţir) 0,3 mm
m
50
65
Ĉarapica tekstilna (Buţir)1 mm
m
50
66
Ĉarapica tekstilna (Buţir)2 mm
m
50
67
Ĉarapica tekstilna(Buţir) 3 mm
m
50
68
Ĉarapica tekstilna(Buţir) 4 mm
m
50
69
Ĉarapica tekstilna (Buţir)5 mm
m
50
70
Ĉaura za spajanje provodnika Cu 16mm2
m
165
71
Ĉaura za spajanje provodnika Cu 25mm2
kom
155
72
Ĉaura za spajanje provodnika Cu 50mm2
kom
126
страна 20 од 110
73
Ĉaura za spajanje provodnika Cu 95mm2
kom
116
74
Ĉaura za spajanje provodnika cu/16mm2
kom
50
75
Ĉaura za spajanje provodnika Cu/25mm2
kom
50
76
Ĉaura za spajanje provodnika Cu/95mm2
kom
50
77
ĈAURA ZA SPAJANJE PROVODNIKA
TERMOSKUP. IZOLACIONA 0,5-1,5
kom
100
78
ĈAURA ZA SPAJANJE PROVODNIKA
TERMOSKUP. IZOLACIONA 1,5-2,5
kom
100
79
Ĉetvrtasta razvodan kutija 110x110x70
IP65, za instalacione nazidne cevi-FIN Tip
Pg11.
kom
200
80
Dioda ispravljaĉka AD 7510 DI JNZ
kom
14
81
Dioda led crvena 22 mm
kom
20
82
Dioda led zelena 22 mm
kom
20
83
Drţaĉ krajnji EW35 za TS35, kataloški br.
238466 "Weidmuller" ili odgovarajuća
kom
50
84
Drţaĉ krajnji, za 35 mm² ,CLIPFIX 35,
kat.br. 3022218, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajući
kom
115
85
Drţaĉ krajnji,CLIPFIX 35 ,kat.br. 3022218,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajući
kom
60
страна 21 од 110
86
Drţaĉ regleta 1/10 "KRONE"
kom
5
87
Dvospratna redna klema, UTTB 2,5-PE ,
ţuto-zelena, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
150
88
Dvospratna redna klema, UTTB 4 , siva,"
PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
120
89
Dvospratna redna klema, UTTB 4-PE ,
ţuto-zelena, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
100
90
Dvospratna redna klema, UTTB 4-TG ,
siva,
kom
100
91
Dţep za dokumentaciju S-E8963
"SCHNEIDER ELECTRIC" ili odgovarajući
kom
10
92
El. motor ventilatora za kalorifer EBM
PAPST M4Q 045-EA 0.1-0.1 230V
50/60HZ 0,62/0,55A 26W
1300/1550o/min.
kom
5
93
Elektromagnetni ventil 2/2 za vodu do 90
stepeni,normalno zatvoren,G 1/2",
230VAC-kod SCE238C002-" ASCO"
kom
5
94
Flomaster B-STIFT "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
33
95
Forel-26 220V 50Hz FOTO rele za
upravlj.rasvetom
kom
4
страна 22 од 110
96
Galštitnik mehaniĉka zaštita za polaganje
kablova 1000/140
kom
300
97
Gips "Alabaster" SRPS B.C1.03
kom
190
98
Glava kablovska termoskupljajuća KZTS
25 4x10-25 1kV
kg
17
99
Glava kablovska termoskupljajuća KZTS
50 4x35-50 1kV
kom
9
100
Glava kablovska termoskupljajuća KZTS
95 4x70-95 1kV
kom
15
101
Grejaĉ 1333W, 220V za TA peć
kom
15
102
Grejaĉ 2000W, 220V prohromski bojler
kom
22
103
Grejaĉ 230V,50Hz,90W RC90
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
2
104
Grejaĉ 833W, 220V cevni za TA peć
kom
25
105
Grejaĉ elektriĉni 1500W 230V cevni TA
peć l=800mm
kom
15
106
Grejaĉ elektriĉni 2000W 220V za protoĉni
bojler ''Tiki''
kom
5
107
Grejaĉ elektriĉni 3000W 220V 50Hz za
destilator proizvoĊaĉa "Sutjeska"
kom
6
108
Grejaĉ elektriĉni cevni 3x2000W 220V
50Hz L500
kom
20
страна 23 од 110
109
Grejaĉ elektriĉni cevni 833W 220V za TA
peć MK86
kom
40
110
Grejaĉ lemilice WS81, "WELLER", 80W
24V sa magnostat regulacijom
kom
2
111
GREJAĈ PATRON FI 20X200 280V
150W
kom
30
112
Grejaĉ sa prirubnicom mali bojler Tiki
visokougradni
kom
10
113
Grejaĉ sa prirubnicom veliki bojler Leov
visokougradni
kom
10
114
Grejaĉ vazduha kalorifer 9kW 380V
kom
20
115
Grejaĉ za kalorifer"VOS"-Ţabalj, 3000W.
Okrugli, D~270mm
kom
20
116
Grejaĉ za kalorifer,cevni, 2000W, u obliku
"ĉešlja" , pribliţne dimenzije (240x300)mm
kom
2
117
GREJAĈ ZA ORMARE rebrasti 150W
220V 50Hz,"SCHRACK" ili odgovarajući
kom
30
118
Gumica zaptivna za bojler FI 6x93
kom
10
119
Hilzna izolovana 0,8mm2 "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
4100
120
Hilzna izolovana 1,5mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
7250
страна 24 од 110
121
Hilzna izolovana 10mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
2100
122
Hilzna izolovana 1mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
6600
123
Hilzna izolovana 1mm2 L=8mm
kom
600
124
Hilzna izolovana 2.5mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
5850
125
Hilzna izolovana 4mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
3530
126
Hilzna izolovana 6mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
7100
127
Hilzna izolovana Al 1,5-10 BK "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
500
128
Hilzna izolovana Al 1,5-8 BK "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1000
129
Hilzna izolovana Al 2,5-8 BK "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
2000
130
Hilzna izolovana dvostruka 1,5 mm2
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1500
131
HILZNA IZOLOVANA DVOSTRUKA
2,5mm2
kom
400
132
Hilzna izolovana dvostruka 2x0,75 mm2
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
300
страна 25 од 110
133
Hilzna izolovana dvostruka 2x1.00 mm2
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
134
Hilzna izolovana dvostruka 2x10 /14 mm
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
135
Hilzna izolovana dvostruka 2x4 /12mm
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
200
136
Hilzna izolovana dvostruka 2x6 /12mm
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
137
Hilzna neizolovana 1,5mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1950
138
Hilzna neizolovana 10 mm2 "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
400
139
Hilzna neizolovana 16 mm2 "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
300
140
HILZNA NEIZOLOVANA 1mm2
kom
100
141
Hilzna neizolovana 2,5mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom.
1550
142
Hilzna neizolovana 4mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1050
143
HILZNA NEIZOLOVANA 6mm2
kom
50
144
Instalacione nazidne cevi-FIN Tip Pg11.
kom.
1000
145
Ispitivaĉ faze(glinarica) 220V
kom
68
страна 26 од 110
146
Izolaciona traka PVC
kom
1105
147
Izolovana hilzna 0,34mm², duz. 12mm, tip
AI 0,34-12 TQ,, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
1200
148
Izolovana hilzna 0,75mm², duz. 12mm, tip
AI 0,75-12 GY, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
1200
149
Izolovana hilzna 1,5mm², duz. 12mm, tip
AI 1,5-12 GY, "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
1300
150
Izolovana hilzna, dupla 2x 0,75mm², duz.
10mm, tip AI TWIN 2X0,75-10 GY,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1200
151
Izolovana hilzna, dupla 2x 1,5mm², duz.
12mm, tip AI TWIN 2X1,5-12, "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1200
152
Javljaĉ poţara multisenzorski za centralu
''ZITON'' proizvodnje"GE"
kom
38
153
Kabl produţni 3x2,5 sa 5 gnezda 5m
kom
22
154
Kabl produţni 3x2,5mm2 l=25m sa
motalicom
kom
7
155
Kabl produţni 3x2,5mm2 l=50m sa
motalicom
kom
9
156
Kabl produţni 5x2.5mm2 l=30m sa
motalicom
kom
7
страна 27 од 110
157
Kabl produţni 5x2.5mm2 l=50m sa
motalicom
kom
4
158
Kabl produţni PP/L 3x1,5mm2 5m sa 6
prikljuĉka
kom
20
159
Kabl produţni PP/L 3x2,5mm2 3m sa 6
prikljuĉka
kom
5
160
Kabl produţni PP/L 3x2,5mm2 5m sa 6
prikljuĉka
kom
9
161
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 12-18 mm, model No.DK
7078.000,"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
150
162
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 18-22 mm, model No.DK 7097.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
100
163
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 22-26 mm, model No.DK 7097.220,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
100
164
Kabl. Obujmica za kabl. preĉnika od 1216mm, model No. SZ 2351.000, "RITTAL"
ili odgovarajuća
kom
200
165
Kabl. Obujmica za kabl. preĉnika od 4650mm, model No. SZ 2360.000, "RITTAL"
ili odgovarajuća
300
166
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 18-22 mm, model No. SZ 2353.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
200
страна 28 од 110
167
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 22-26 mm, model No.SZ
2354.000,"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200
168
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 26-30 mm, model No. SZ 2355.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200
169
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 26-30 mm, model No.DK 7097.260,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
100
170
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 30-34 mm, model No. SZ 2356.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
100
171
Kabl.obujmica za C šinu za kabl. preĉnika
od 6-14 mm, model No.DK 7077.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
100
172
Kabl.obujmica za C šinu za kabl.preĉnika
od 14-18 mm, model No. SZ 2352.000,
"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200
173
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
60X60 (ŠxV), duţine 2m," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
20
174
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
60X80 (ŠxV), duţine 2m ," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
10
175
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
100X100(ŠxV), duţine 2m,," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
10
страна 29 од 110
176
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
100X60 (ŠxV), duţine 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
10
177
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
25X25 (ŠxV), duţine 2m," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
104
178
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
25X40 (ŠxV), duţine 2m," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
109
179
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
40X100 (ŠxV), duţine, 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
15
180
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
40X40 (ŠxV), duţine 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
180
181
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
40X60 (ŠxV), siva, duţine 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
5
182
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
40X80 (ŠxV), duţine 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
5
183
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
60X100 (ŠxV), duţine 2m
kom
20
184
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
60X40 (ŠxV), duţine 2m " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
21
страна 30 од 110
185
Kablovska kanalica za oţićenje PVC, siva,
80X60 (ŠxV), duţine 2m, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
5
186
Kablovske krimp stopice prstenaste
(izolovane) 1,5-2,5mm2/М5
kom
300
187
Kablovske krimp stopice prstenaste
(izolovane) 1,5-2,5mm2/М6
kom
200
188
Kablovske krimp stopice prstenaste
(izolovane) 4-6mm2/М5
kom
300
189
Kablovske krimp stopice prstenaste
(izolovane) 4-6mm2/М8
kom
300
190
Kablovske krimp stopice viljuškaste
(izolovane) 1,5-2,5mm2/М6
kom
200
191
Kablovske krimp stopice viljuškaste
(izolovane) 4-6mm2/М5
kom
200
192
Kalaj 60% Sn za lemljenje u elektrotehnici
kom
2
193
KALAJ S-Sn60Pb40 FI 0,7mm 250gr
"WURTH" ili odgovarajući
kg
20
194
KALAJ S-Sn60Pb40 FI 1mm 250gr
"WURTH" ili odgovarajući
kom
20
195
KALAJ S-Sn60Pb40 FI 2mm 250gr
"WURTH" ili odgovarajući
kom
20
196
Kanal plastiĉni POK 17x17x 2000
kom
360
страна 31 од 110
197
Kanal plastiĉni POK 20x40x2000
m
184
198
Kanal plastiĉni POK 30x20x2000
kom
260
199
Kanal plastiĉni POK-0 20x43x2000 mm
perforirani
kom
80
200
Kanal plastiĉni POK-1 40x43x2000 mm
kom
250
201
Kanal plastiĉni POK-2 60x43x2000 mm
kom
130
202
Kanal PNK 1000
kom
20
203
Kanal PVC za oţiĉenje 20x20x2000
m
50
204
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
100x80x2000 (ŠxVxD) ,
kom
10
205
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
120x60x2000 (ŠxVxD) , " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
10
206
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
120x80x2000 (ŠxVxD) , " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
10
207
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
80x100x2000 (ŠxVxD) , " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
10
208
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
80x40x2000 (ŠxVxD) , " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
10
страна 32 од 110
209
Kanalica kablovska za ozicenje PVC siva
80x80x2000 (ŠxVxD) , " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
10
210
Kanap tekstilni (tkana vrpca) fi 3mm, PES
655/3i "Mladost Subotica" ili odgovarajući
2000
211
Kapa osiguraĉa DII/25A JUS N.E5.040
212
m
125
Kapa osiguraĉa DIII/63A
kom
75
213
Komad ukrsni poc 58x58 mm SRPS
M.B4.935/III sa 3 ploĉe
kom
560
214
Komplet kertridţa za štampaĉ PVC
oznaka PJ PRO WEIDMULLER
kom
1
215
Konektor telefonski western 6-4
kom
903
216
Konektor telefonski western 8-8
kom
100
217
Konektor UTP RJ11 6/4
kom
505
218
Konektor UTP RJ12
kom
300
219
Konektor UTP RJ45 KATEGORIJA 6
kom
1000
220
Konzola za PNK kanale KZ 100
kom
20
221
Kratkospojnik FBS 10-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
60
страна 33 од 110
222
Kratkospojnik FBS 10-6, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
60
223
Kratkospojnik FBS 10-8, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
224
Kratkospojnik FBS 20-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
225
Kratkospojnik FBS 20-6, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
226
Kratkospojnik FBS 2-10, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
227
Kratkospojnik FBS 2-12, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
228
Kratkospojnik FBS 2-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
229
Kratkospojnik FBS 2-6," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
230
Kratkospojnik FBS 2-8, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
231
Kratkospojnik FBS 3-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
232
Kratkospojnik FBS 3-6, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
100
233
Kratkospojnik FBS 3-8, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
страна 34 од 110
234
Kratkospojnik FBS 4-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
235
Kratkospojnik FBS 4-6, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
236
Kratkospojnik FBS 4-8, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
237
Kratkospojnik FBS 5-5, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
238
Kratkospojnik FBS 5-6, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
239
Kratkospojnik FBS 5-8, " PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
50
240
Kratkospojnik ZQV2.5N/10 model No.
1693880000, "WEIDMULLER" ili
odgovarajući
kom
40
241
Kratkospojnik ZQV2.5N/2 model No.
1693800000, "WEIDMULLER" ili
odgovarajući
60
242
Kratkospojnik ZQV2.5N/4 model No.
1693820000, "WEIDMULLER" ili
odgovarajući
60
243
KUTIJA NAZIDNA 2XRJ45
20
244
Kutija razvodna FI 100 uzidna
kom
60
страна 35 од 110
245
Kutija razvodna fi 60 uzidna
kom
160
246
Kutija razvodna fi 78 uzidna
kom
130
247
Kutija razvodna OG, IP65, sa pritisnim
vijkom V-16 sa 4 uvodnika za kablove.
kom
35
248
Kutija razvodna OG sa šest uvoda 2,5mm²
kom
125
249
Kutija razvodna RK IV-2,5mm2, 4-uvoda
16A 380V IP55 'Tep' ili odgovarajuća
kom
300
250
Kutija razvodna RKP VI-2,5 6 uvoda
2,5mm2
kom
200
251
Kutija razvodna siluminska sa 4
izvoda,IP55, 80x80x50mm
kom
100
252
Kutija razvodna siluminska sa 4
izvoda,100x100 mm, IP55
kom
30
253
Lak izolacioni "Voltateks E1104"
kom
8
254
Leţaj gumeni za TA peć
kom
21
255
Masa za uravnoteţenje rotora 8810/ADolphs
kom
2
256
Masa za uravnoteţenje rotora 8810/BDolphs
kg
2
257
Metalne obujmice za instalacione nazidne
cevi-FIN Tip Pg11.
kg
1000
страна 36 од 110
258
MODUL PATCH PANEL CAT.6 MINI
COM RJ-45
kom
50
259
Modul RJ45 cat.5e, model CJ5E88TGAW,
za UTP kabl," Panduit" ili odgovarajući
kom
300
260
Modul za cilindriĉne osiguraĉe jednopolni
SIBA kat.br. 91 080 01,
kom
8
261
Modul za osiguraĉe WEIDMULLER BEST
model No. 1833100000
25
262
Most , ubodni desetopolni,za
kratkospajanje klema 6mm²,FBS 10-8
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajući
105
263
Most , ubodni dvopolni,za kratkospajanje
klema 10mm² FBS 2-10"PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
55
264
Most , ubodni dvopolni,za kratkospajanje
klema 16mm² FBS 2-12"PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
55
265
Most , ubodni dvopolni,za kratkospajanje
klema 35 mm² FBS 2-16"PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
5
266
Most , ubodni petopolni,za kratkospajanje
klema 6mm²,FBS 5-8 "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
55
267
Most ĉetvoropolni redne stezaljke WDU 4
WEIDMULLER
kom
110
страна 37 од 110
268
Most ĉetvoropolni redne stezaljke WDU 6
WEIDMULLER
kom
110
269
Most za kratkospajanje klema 50 mm²
boĉni, tropolni,FBI 3-20"PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
3
270
Most za kratkospajanje klema 95 mm² ,
boĉni, tropolni, EB 3-25/UKH"PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajući
kom
3
271
Mufovi za instalacione nazidne cevi-FIN
Tip Pg11.
kom
1000
272
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
1,2/0,6mm SRPS EN 60684-3-151:2011
kom
35
273
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
1,6/0,8mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
25
274
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
1.2/0.6mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
195
275
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
1.6/0.8mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
195
276
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
10,2/4mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
158
277
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
12,7/6,4mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
206
278
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
19/6mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
260
страна 38 од 110
279
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
19/9,5mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
366
280
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
2,4/1,2mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
165
281
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
20/8mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
126
282
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
25,4/12,7mm SRPS EN 60684-3151:2011
m
287
283
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
3,2/1,6mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
175
284
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
3,2/1,6mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
177
285
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
38/19mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
187
286
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
4,8/1,5mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
215
287
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
4,8/2,4mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
275
288
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
45/13mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
155
289
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
5/2mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
175
290
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
50,8/25,4mm SRPS EN 60684-3-
m
97
страна 39 од 110
151:2011
291
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
6,4/3,2mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
277
292
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
6/2mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
128
293
Navlaka izolaciona termoskupljajuća
9,5/4,8mm SRPS EN 60684-3-151:2011
m
127
294
NAVLAKA KONEKTORA RJ 45
m
100
295
Navrtka N13,5 SRPS EN 50262:2009 .M
kom
150
296
Nosaĉ kablova metalni, perforirani, širina
50mm, visina 60mm, duţina 3000 mm tip
MKS 605 FS OBO BETTERMANN, Art.Br. 6055 05 2 ili odgovarajući
297
Nosaĉ profilisani automatskih instalacionih
osiguraĉa
298
120
kom
m
4
Nosaĉ profilisani automatskih osiguraĉa
(DIN 35 šina)
kom
30
299
Nosaĉ rednih stezaljki
kom
6
300
Nosaĉ šine izolovani, tip AB/SS,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
m
35
301
Nosaĉ vezica, 16x10.8x7mm, Logo
kom
200
страна 40 од 110
302
Nosaĉ vezica, 22.2x15.8x9.5mm, Logo
kom
200
303
Nosaĉ za osiguraĉe automatske (DIN35)
kom
5
304
Obujmica kablovska 12-16mm za C šinu
OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
m
305
Obujmica OG 11-18mm
306
Obujmica OG 18-26mm
kom
450
307
Obujmica OG 8-18mm
kom
200
308
Obujmica Quick M16, Obo Bettermann ili
odgovarajuća
kom
300
309
Obujmica Quick M20, Obo Bettermann ili
odgovarajuća
kom
300
310
Obujmica Quick M25, Obo Bettermann ili
odgovarajuća
kom
300
311
Obujmice za instalacione nazidne ceviFIN Tip Pg11.
kom
3000
312
Oduzimaĉ struje OBGP-800, 800A,
"Metalika -Wolf Vojka" ili odgovarajući
kom
5
313
Orman 300x200x120mm, IP66 ĉeliĉni,
"Netiks" ili odgovarajući
kom
10
314
Orman 400x300x210mm, IP66 ĉeliĉni,
"Netiks" ili odgovarajući
kom
10
500
600
страна 41 од 110
315
Orman razvodni metalni 1000x800x250
(VxŠxD)
kom
1
316
ORMAN RAZVODNI metalni
300X300X150(ili 200)MM,(VxŠxD)
kom
5
317
Orman razvodni metalni
400x400x200mm(VxŠxD)
kom
2
318
ORMAN RAZVODNI metalni
400X400X200MM(VxŠxD)
kom
5
319
Orman razvodni metalni
500x500x200(VxŠxD)
kom
18
320
Orman razvodni metalni
500x500x250(VxŠxD) sa bravicom
kom
3
321
Orman razvodni metalni
600x400x200(VxŠxD)
kom
4
322
Orman razvodni metalni
600x600x200(VxŠxD)
kom
18
323
Orman razvodni limeni plastificirani
500x500x200mm(VxŠxD)
kom
10
324
Orman razvodni limeni plastificirani
800x800x200mm(VxŠxD)
kom
3
325
Orman razvodni metalni
400x400x150(VxŠxD)
kom
15
326
Osiguraĉ automatski C60H 1P 15kA kriva
C 6A
kom
24
страна 42 од 110
327
Osiguraĉ automatski C60H 3P 15kA kriva
C 2A
kom
12
328
Osiguraĉ automatski C60H 3P 15kA kriva
C 3A
kom
12
329
Osnova osiguraĉa tropolna NVP - 00
500V
kom
12
330
Osnova osiguraĉa tropolna NVP - 1
500V
kom
12
331
Osnova osiguraĉa tropolna NVP -2
500V
kom
12
332
Osnova osiguraĉa DO1 16A 380V
kom
12
333
Osnova osiguraĉa PP-100/3 100/125 A,
500V
kom
18
334
Oznaka CC 15/27 KMC neutral bela
samolepljiva kat. Br. 1876770000
"Weidmuller" ili odgovarajuća
kom
200
335
Oznaka CC 15/60 KMC neutral bela
samolepljiva, kat.br.
1877310000,"Weidmuller" ili odgovarajuća
kom
200
336
Oznaka MF 10/8 MC neutral ţuta
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
3500
337
Oznaka numeriĉka za redne kleme sa
numeracijom 1-50 „VEILAND“ ili
odgovarajuće
kom
110
страна 43 од 110
338
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 10,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuće
kom
200
339
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 12,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuće
kom
200
340
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 5,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuće
kom
200
341
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 6,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuće
kom
200
342
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 8,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuće
kom
200
343
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (20X8),
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
220
344
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (27X18),
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
220
345
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (60X30),
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
300
346
Oznaka SF 2/21 neutral ţuta
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
8000
347
Oznaka SF 3/21 neutral ţuta
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
3200
348
Oznaka SF 5/21 neutral ţuta
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
300
349
Oznaka za kablove UC-WMTBA (60X11),
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
страна 44 од 110
350
Oznaka za poĉetak lajsne KLM3-L,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
351
Oznaka za provodnike, UC-WMC 3,1 (23X
4), "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
1200
352
Oznaka za provodnike, UC-WMC 3,1
(23X4), "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
200
353
Oznaka za provodnike, UC-WMC 4,4 (23X
5,5), "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
200
354
Oznaka za provodnike, UC-WMC 4,4 (23X
5,5), "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
200
355
Papuĉica iglasta 2.5mm
kom
200
356
PAPUĈICA KABL.2,5/5,3mm B-2553-R
'ELPRESS' ili odgovarajuća
kom
50
357
PAPUĈICA KABL.VILICASTA 1,5/5,3mm
A-1553-G 'ELPRESS' ili odgovarajuća
kom
50
358
PAPUĈICA KABL.VILICASTA 2,5/6,5mm
A-2565-G 'ELPRESS' ili odgovarajuća
kom
50
359
Papuĉica kablovska Cu10/25mm
kom
120
360
Papuĉica kablovska Cu 12/70mm
kom
75
страна 45 од 110
361
Papuĉica kablovska Cu 2,5/10,5
kom
20
362
Papuĉica kablovska Cu 2,5/6,5mm
kom
60
363
Papuĉica kablovska Cu 4/6mm
kom
210
364
Papuĉica kablovska Cu 6/10mm
kom
160
365
Papuĉica kablovska Cu 8/10mm
kom
160
366
Papuĉica kablovska Al 120/10mm
kom
15
367
Papuĉica kablovska Al 120/12mm
kom
15
368
Papuĉica kablovska Al 150/16mm
kom
15
369
Papuĉica kablovska Al 16/8mm
kom
30
370
Papuĉica kablovska Al 50/10mm
kom
115
371
Papuĉica kablovska Al 50mm
kom
10
372
Papuĉica kablovska Al 70/12mm
kom
15
373
Papuĉica kablovska Al 95/10mm
kom
125
374
Papuĉica kablovska Al/Cu 150/16mm
kom
15
375
Papuĉica kablovska AL/CU 16/10mm
kom
15
страна 46 од 110
376
Papuĉica kablovska Al/Cu 16/16mm
kom
15
377
Papuĉica kablovska Al/Cu 35/12mm
kom
10
378
PAPUĈICA KABLOVSKA AL/CU 50/12
"BM70003" ili odgovarajuća
kom
10
379
Papuĉica kablovska Al/Cu 50/16mm
kom
15
380
Papuĉica kablovska Al/Cu 50/50mm
kom
20
381
Papuĉica kablovska Al/Cu 70/10mm
kom
15
382
Papuĉica kablovska Al/Cu 70/12mm
kom
10
383
Papuĉica kablovska Al/Cu 95/10mm
kom
15
384
Papuĉica kablovska auto natikaĉ
kom
500
385
Papuĉica kablovska Cu 10/12mm
kom
10
386
Papuĉica kablovska Cu 10/6mm
kom
10
387
Papuĉica kablovska Cu 10/8mm
kom
10
388
Papuĉica kablovska Cu 120/12 za
presovanje
kom
50
389
Papuĉica kablovska Cu 120/12mm
kom
20
страна 47 од 110
390
Papuĉica kablovska Cu 150/12mm za
presovanje
kom
20
391
Papuĉica kablovska Cu 16/10mm
kom
20
392
Papuĉica kablovska Cu 16/6mm
kom
150
393
Papuĉica kablovska Cu 16/8mm
kom
150
394
Papuĉica kablovska Cu 2,5/4mm
kom
20
395
Papuĉica kablovska Cu 2,5/6mm
kom
20
396
Papuĉica kablovska Cu 2,5/8mm
kom
20
397
Papuĉica kablovska Cu 25/8mm
kom
100
398
Papuĉica kablovska Cu 25/8mm za
presovanje
kom
200
399
Papuĉica kablovska Cu 35/10mm
kom
100
400
Papuĉica kablovska Cu 35/10mm za
presovanje
kom
200
401
Papuĉica kablovska Cu 35/8mm
kom
120
402
Papuĉica kablovska Cu 4/2,5mm
kom
20
403
Papuĉica kablovska Cu 50/10mm
kom
140
страна 48 од 110
404
Papuĉica kablovska Cu 50/10mm za
presovanje
kom
100
405
Papuĉica kablovska Cu 50/8mm
kom
120
406
Papuĉica kablovska Cu 6/10mm
kom
20
407
Papuĉica kablovska Cu 6/6mm
kom
200
408
Papuĉica kablovska Cu 70/10mm
kom
100
409
Papuĉica kablovska Cu 70/10mm za
presovanje
kom
120
410
Papuĉica kablovska Cu 70/12mm
kom
20
411
Papuĉica kablovska Cu 70/8,3mm
kom
15
412
Papuĉica kablovska Cu 95/10mm za
presovanje
kom
15
413
Papuĉica kablovska Cu 95/12mm
kom
15
414
Papuĉica kablovska Cu 95/12mm za
presovanje
kom
35
415
PAPUĈICA KABLOVSKA CU 95/14 "BM
03155" ili odgovarajuća
kom
10
416
Papuĉica kablovska izolovana 1,5/5,3mm
kom
20
417
Papuĉica kablovska izolovana 2,5/5mm
kom
20
страна 49 од 110
418
Papuĉica kablovska izolovana 2,5/6,5mm
kom
70
419
Papuĉica kablovska izolovana 4/6mm
kom
40
420
Papuĉica kablovska natikaĉ 6/9,5mm A4609-FL
kom
1500
421
Papuĉica kablovska vilicasta 2,5/3mm
kom
100
422
Papuĉica kablovska viliĉasta izolovana
1,5/4 mm
kom
120
423
Pasta CINOL "DONIT" - Kamnik ili
odgovarajuća
kom
13
424
Pasta za temperaturnu zaštitu kod
zavarivanja
tub
1
425
Pertinaks 2mm
kom
136
426
Pertinaks 2mm, 1200x1250
kg
427
Pertinaks 3mm 1040x2040
kom
150
428
Pertinaks 5mm 1040x2040
kg
210
429
Pertinaks 5mm, 1200x1250
kg
4
430
Plastiĉni tipli FPT-8
kom
5000
431
Pleksigas 3mm
kom
21
7
страна 50 од 110
432
Pleksigas 4mm
kg
5
433
Pleksigas 5mm
kg
47
434
Ploĉa grejna 1000W 220V fi 145
kg
15
435
Ploĉa grejna 1200W 220V za šporet sa
ravnom ploĉom
kom
6
436
Ploĉa grejna 1500W 220V fi 145
kom
15
437
Ploĉa grejna 1500W 220V fi 180mm
kom
5
438
Ploĉa grejna 1700W 220V za šporet sa
ravnom ploĉom
kom
6
439
Ploĉa grejna 2000W 220V fi 180mm
kom
20
440
Ploĉa grejna 2000W 220V FI 220
kom
3
441
Ploĉa pregradna za stezaljke 10
mm²,ATP-UT,"PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
60
442
Ploĉa pregradna za stezaljke 16mm², UT
16 "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
60
443
Ploĉa pregradna za stezaljke
35mm²,TPNS-UK "PHOENIX CONTACT"
ili odgovarajuća
kom
60
страна 51 од 110
444
Ploĉa pregradna za stezaljke 6mm²,ATPUT "PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
60
445
Ploĉa završna CLIPFIX 35," PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
60
446
Ploĉica pregradna za kleme TS-GTK
kom
100
447
Ploĉica rastavna velika za rednu klemu
UK-ATP-k PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
100
448
Podloška 4 SRPS M.B2.110
kom
250
449
Podloška 6 SRPS M.B2.011
kom
250
450
Poklopac sa obrtnom bravom za metalni
nosaĉ kablova, pocinkovani lim, širina 100
mm duţine 3000mm, tip DRL 100 FS
OBO BETTERMANN Art.-Br. 6052 09 6 ili
odgovarajući
451
452
Poklopac sa obrtnom bravom za metalni
nosaĉ kablova, pocinkovani lim, širina 200
mm duţine 3000mm, tip DRL 200 FS
OBO BETTERMANN Art.-Br. 6052 20 7 ili
odgovarajući
Poklopac sa obrtnom bravom za metalni
nosaĉ kablova, pocinkovani lim, širina 50
mm duţine 3000mm, tip DRL 050 FS
OBO BETTERMANN Art.-Br. 6052 05 3 ili
odgovarajući
120
kom
120
m
120
m
страна 52 од 110
453
Prekidaĉ 10A/250V uzidni
454
m
22
Prekidaĉ 250V 10A SRPS N.E3.130:1967
uzid-obicni
kom
50
455
Prekidaĉ 250V 6A SRPS N.E3.130:1967
uzid-serijski
kom
50
456
PREKIDAĈ GREBENASTI PNG PS 25/G
16A 10 (u plastiĉnom kućištu), "RADE
KONĈAR" ili odgovarajući
kom
20
457
PREKIDAĈ GREBENASTI PNG PS 32/G
25A 10 (u plastiĉnom kućištu), "RADE
KONĈAR" ili odgovarajući
kom
30
458
PREKIDAĈ GREBENASTI PNG PS 40/G
32A 10 (u plastiĉnom kućištu), "RADE
KONĈAR" ili odgovarajući
kom
30
459
Prekidaĉ induktivni BES 516-209-BO-E3
kom
10
460
Prekidaĉ induktivni М12х40,5/60, 4mm,
25-250VAC/DC, 2-ţiĉni
kom
5
461
Prekidaĉ induktivni
М18х55,5/61,5,5mm,25-250VAC/DC, 2ţiĉni
kom
5
462
Prekidaĉ induktivni М30х55,5/61,5, 15mm,
25-250VAC/DC, 2-ţiĉni
kom
5
463
Prekidaĉ instalacioni modularni, 1M.
16A,Kat.br. 6827 29 "VELA" -LEGRAND
kom
20
страна 53 од 110
464
Prekidaĉ instalacioni modularni, 1M. 20A Kat.br. 740 35,VELA -"LEGRAND"
kom
20
465
Prekidaĉ jednopolni 16A/250v ugradni
"legrand vell a"
kom
50
466
Prekidaĉ kombinacija za kupatilo za u zid
16A 250V
kom
5
467
Prekidaĉ krajnji MIKRO MN-10/4 250V,
10A "ISKRA" ili odgovarajući
kom
50
468
Prekidaĉ krajnji XCK MR 54 D1
"Telemecanique" ili odgovarajući
kom
3
469
Prekidaĉ naizmeniĉni 10A, 220V
kom
54
470
Prekidaĉ naizmeniĉni OG 10A, 250V
kom
50
471
Prekidaĉ naizmeniĉni OG 10A/250V IP55
kom
20
472
Prekidaĉ nivoa (kruška), sa 10m
kabla,ENM-10 "FLYGT" ili odgovarajući
kom
10
473
Prekidaĉ OG 10A 250V serijski IP-55
kom
80
474
Prekidaĉ OGP 16A, 380V
kom
20
475
Prekidaĉ OGP-16-6/1 naizmeniĉni
kom
10
476
Prekidaĉ pritisni MCSN-11 tropolni 380V
16A
kom
3
страна 54 од 110
477
Prekidaĉ sa indikatorom OG za bojler
kom
5
478
Prekidaĉ serijski OG 10A/250V IP55
kom
5
479
Prekidaĉ tropolni 601 MA 10-16A Minel ili
odgovarajući
kom
3
480
Prekidaĉ tropolni 601 MA 4-6,3A 500VAC
'Minel' ili odgovarajući
kom
3
481
Prekidaĉ tropolni 601 MA 6,3-10A
500VAC 'Minel' ili odgovarajući
kom
3
482
Prekidaĉ za el.šporet 16A 250V 7poloţajni
kom
30
483
Prekidaĉ za el.šporet 16A 4-poloţajni
kom
20
484
Prikluĉak kab.natikaĉ 2,5/6,3mm A-2507FLP 'ELPRESS' ili odgovarajući
kom
1000
485
Prikljuĉnica dvopolna 16A 230V
kom
40
486
Prikljuĉnica dvopolna 16A 250V za na zid
siluminska sa poklopcem
kom
20
487
Prikljuĉnica dvopolna PROP 16A 24V
kom
3
488
Prikljuĉnica dvopolna šuko 10/16A 250V
uzidna
kom
180
489
Prikljuĉnica dvopolna šuko 10A 500V
nazidna
kom
190
страна 55 од 110
490
Prikljuĉnica dvopolna šuko 16A 250V
nazidna siluminska
kom
165
491
Prikljuĉnica dvopolna šuko nazidna 10A
500V
kom
33
492
Prikljuĉnica dvopolna šuko sa poklopcem
16A 250V nazidna
kom
40
493
Prikljuĉnica dvopolna šuko sa poklopcem
16A, 250V uzidna
kom
60
494
Prikljuĉnica dvostruka dvopolna 16A
nazidna
kom
25
495
Prikljuĉnica dvostruka dvopolna 'šuko' 16A
250V u zid
kom
55
496
Prikljuĉnica OG siluminska
kom
20
497
Prikljuĉnica PRO-IV-32 4-polna 'šuko'
32A/380V
kom
61
498
Prikljuĉnica PRO-IV-63A 4-pol.380V
kom
51
499
Prikljuĉnica PRO-V-125 3P+N+ŠUKO
125A 380V
kom
1
500
Prikljuĉnica telefonska za na zid 1/1-4p
kom
100
501
Prikljuĉnica tropolna 16A 250V nazidna
siluminska sa poklopcem
kom
85
502
Prikljuĉnica tropolna bakelitna 16A 380V
kom
20
страна 56 од 110
503
Prikljuĉnica tropolna 'šuko' PRO-III-SZU
16A/380V
kom
50
504
Prikljuĉnica tropolna 'šuko' 16A 380V za u
zid
kom
20
505
Prikljuĉnica tropolna 'šuko' sa poklopcem
16A, 380V u zid JUS N.E0.350
kom
5
506
Prikljuĉnica višestruka za produţni kabal
10A/250V sa prekidaĉem
kom
100
507
Prikljuĉnica višestruka za produţni kabl
10A, 250V
kom
3
508
Prikljuĉnica za TV
kom
2
509
Proces displej sa 2relejna
izlaza,1analognim izlazom 4-20mA,
napajanje 24-230VAC/VDC, RIA45-A1C1,
96x48mm "Endress+Hauser" ili
odgovarajući
kom
1
510
Prsten kalibarski DII/16A JUS N.E5.060
kom
225
511
Prsten kalibarski DII/25A JUS N.E5.060
kom
325
512
Prsten kalibarski DII/6A
kom
325
513
Prsten kalibarski DIII/35A
kom
125
514
Radijator elektriĉni 2,5 kW 220 V
kom
20
страна 57 од 110
515
Regal PNK 100
kom
20
516
Regleta rastavna "KRONE" 2/10, LSAplus ili odgovarajuća
kom
50
517
Regleta rastavna "KRONE" 2/10, LSAprofil ili odgovarajuća
kom
50
518
Regleta rastavna 10X2 "KRONE" ili
odgovarajuća
kom
10
519
Sabirnica bakarna za automatske
osiguraĉe
kom
4
520
SAJLA ZA IZVLAĈENJE KABLOVA
FI4,8mm FIBERGLAS SA MOTALICOM
60M
kom
1
521
SAJLA ZA IZVLAĈENJE KABLOVA
FI4,8mm NAJLONSKA SA KOTUROM
30M
kom
1
522
Serijska potisna obujmica 12-20, Obo
Bettermann ili odgovarajuća
kom
300
523
Serijska potisna obujmica 3-7, Obo
Bettermann ili odgovarajuća
kom
500
524
Serijska potisna obujmica 6-13, Obo
Bettermann ili odgovarajuća
kom
300
525
Silikagel obojeni
kom
20
526
Silikagel sa indikatorom
kg
105
страна 58 од 110
527
Sitop modular 10 stabilized power supply
input: 120/230 V AC output: 24V
DC/10A,6EP1334-3BA00, Siemens ili
odgovarajući
kg
1
528
Sitop modular 20 stabilized power supply
input: 120/230 V AC output: 24V
DC/20A,6EP1336-3BA00, Siemens ili
odgovarajući
kom
1
529
Skala ampermetra 72 x 72mm, 0 - 400A,
prikljuĉak preko TI 400/5,kat.br 16012
kom
5
530
Skala ampermetra 72 x 72mm, 0 - 600A,
prikljuĉak preko TI 600/5,kat.br. 16013
kom
5
531
Skala ampermetra 96x96 0-100Aprikljuĉak
preko TI 100 /5A
kom
4
532
Sklopka strujna zaštitna FID-40/0,5 A
kom
15
533
Sklopka strujna zaštitna FID-63/0,5A
kom
3
534
Sklopka zaštitna diferencijalna FID 4P
25/0,3A 23040 „TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajuća
kom
3
535
Sonda-transmiter, utopni,za kontinualno
merenje nivoa vode na bazi hidrostatiĉkog
pritiska , opseg merenja 0-2m, duţina
kabla 10m; FMX 167 "Endress+Hauser"
ili odgovarajuća
kom
2
страна 59 од 110
536
Sonda-transmiter, utopni,za kontinualno
merenje nivoa vode na bazi hidrostatiĉkog
pritiska , opseg merenja 0-6m, duţina
kabla 10m; "Endress+Hauser" ili
odgovarajuća
kom
1
537
Spirala PVC S-1
kom
185
538
Spirala PVC S-2
m
135
539
Spojnica kablovska KSTS 1kV 50 4x35-50
termoskupljajuća
m
8
540
Spojnica kablovska KSTS 1kV 95 4x70-95
termoskupljajuća
kom
5
541
Spojnica kablovska termoskupljajuća za
ĉetvoroţilne kablove 1kV KSTS 25 (1025)mm2
kom
23
542
Spojnica kablovska termoskupljajuća za
ĉetvoroţilne kablove 1kV KSTS 50 (3550)mm2
kom
15
543
Spojnica kablovska termoskupljajuća za
ĉetvoroţilne kablove 1kV KSTS 6 (46)mm2
kom
70
544
Spojnica kablovska TSKS 1kV 4x25-50
termoskupljajuća
kom
8
545
Sprej antikorozioni VD 40
kom
81
546
Sprej odvijaĉ 200ml
kom
57
страна 60 од 110
547
Sprej plastik antistatik
kom
2
548
Sprej za kontakte
kom
14
549
Sredstvo za odmašćivawe ELEKTRO
2000
kom
561
550
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,1А
l
20
551
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,2А
kom
20
552
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,3А
kom
20
553
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,4А
kom
20
554
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,5А
kom
10
555
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 0,6А
kom
20
556
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 1,6А
kom
10
557
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 1А
kom
10
558
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 2А
kom
10
559
Stakleni osiguraĉi 5х20mm, 6,3А
kom
60
560
Stezaljka AKG 16 GNYE "Phoenix
Contact" ili odgovarajuća
kom
30
страна 61 од 110
561
Stezaljka ravna prikljuĉna Al/Ĉe
240/40mm2
562
Stezaljka redna 10mm² "PHOENIX
CONTACT"ili odgovarajuća
kom
180
563
Stezaljka redna 16mm² "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
180
564
Stezaljka redna 35 mm² -UT 35 siva
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
85
565
Stezaljka redna 3PRS 2,5мм2, 500V,
VD0110GR.C
kom
200
566
Stezaljka redna 50 mm² -UKH 50,
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
60
567
Stezaljka redna 6mm²,UT 6 - "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
400
568
Stezaljka redna 95mm² -UKH 95
"PHOENIX CONTACT" ili odgovarajuća
kom
12
569
Stezaljka redna dvanaestopolna 10mm2
kom
100
570
Stezaljka redna dvanaestopolna 2,5mm²
kom
590
571
Stezaljka redna dvanaestopolna 4mm²
kom
580
572
Stezaljka redna dvanaestopolna 6mm²
kom
140
573
Stezaljka redna PS 2,5mm2
kom
300
3
страна 62 од 110
574
Stezaljka redna UK3-N-plava "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
50
575
Stezaljka redna UK6-N crvena "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
576
Stezaljka redna UK6-N-siva "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
1000
577
Stezaljka redna WDU 16mm2
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
100
578
Stezaljka redna WDU 2,5mm2
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
100
579
Stezaljka redna WDU 4mm2
"WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
100
580
Stezaljka rednaUK6-N-plava "PHOENIX
CONTACT" ili odgovarajuća
kom
100
581
Stezaljka UNIMAX Al 6-50mm2
kom
50
582
Stezaljka UNIMAX Cu 6-50mm2
kom
30
583
Stezaljka za konek. širma na šinu
3x10mm, Ø 3-14 mm, tip SK 14,
kom
100
584
Stezaljka za konek. širma na šinu
3x10mm, Ø 3-20 mm, tip SK 20,
kom
100
585
Stezaljka za konekc.širma na šinu
3x10mm, Ø 3-8 mm, tip SK 8,
kom
100
586
Šina bakarna 40x5 mm
kom
20
страна 63 од 110
587
Šina instalaciona 35/7,5 PERF 2000mm,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
588
kg
84
Šina razvodna RST za aut. osiguraĉe
izolovana
kom
30
589
Šina za kablovske obujmice, model
No.PS 4192.000,"RITTAL" ili
odgovarajuća
kom
20
590
Šina za kablovske obujmice, model
No.PS 4196.000,"RITTAL" ili
odgovarajuća
kom
10
591
T raĉva za instalacione nazidne cevi-FIN
Tip Pg11.
kom
200
592
Tabla spratna 10 osiguraĉa nazidna, PVC
kom
4
593
Tabla spratna sa 12 osiguraĉa, nazidna
,PVC
kom
4
594
Tabla spratna sa 24 osiguraĉa nazidna,
PVC
kom
7
595
Tekstolit 2 mm
kom
5
596
Tekstolit 3 mm
kg
5
597
Tekstolit 4mm
kg
5
598
Termometar elektrokontaktni 0-120C
kapilarni L=4m Fi100mm sonda 100mm
kg
2
страна 64 од 110
599
Termometar kaskadni regulator.KR-801
AC1 0-120 step. L=3m
kom
3
600
Termometar trofazni, trostepeni
regulacioni: 100-105-110°C, duţina
kapilare ~800mm. Serijski broj:
55.34022.103"EGO" ili odgovarajući
kom
5
601
Termometar-regulator kaskadni
15m/290mm
KR-801D 20-10, 0-120C
kom
20
602
Termostat 0-90C KT-170 16А 250V za
bojler
kom
10
603
Termostat kapilarni EGD 16/380V
sigurnosni za TA peci
kom
20
604
Termostat sigurnosni za TA peć
kom
5
605
Termostat sobni 0-30 za TA peć
kom
25
606
Termostat štapni 16A 250VAC za vel.
Bojler gorenje novi tip
kom
10
607
Termostat T-300 1CA 250V za el.radijator
kom
40
608
Testera ubodna elektriĉna, profesionalna,
600-650W, "Bosch" ili odgovarajuća
kom
2
609
Tinjalica fi 10mm 220V crvena
kom
66
610
Tinjalica fi 10mm 220V zelena
kom
66
страна 65 од 110
611
Topljivi umetak sa indikatorom SIBA
kat.br. 90 081 10.2 ili odgovarajući
612
Traka ("kertridţ")-12mm, za ispisivanje
etiketa i brojeva, za ureĊaj PT-1290"Brother"- predstavnik za Sbiju-Schrack.
613
Traka ĉeliĉna pocinkovana 25x4mm
614
Traka elektroizolaciona PVC Wonder
duţine l-20 m
615
kom
12
20
kom
500
kg
333
Traka FeZn 20x3mm
kom
20
616
Traka FeZn 25x4mm
kg
75
617
Traka izolaciona samovulkanizirajuća,
širine 19mm,duţine 10m,debljine 0,5mm,
otpornosti na elektro proboj 40kV/mm,
temperaturni nivo -40°C do +90°C.
kg
33
618
Traka perforirana 25x1x2000mm
kom
35
619
Traka poluprovodna samospojiva
kom
51
620
Traka upozorenja "Pozor kabli" za
energetske kablove
kom
58
621
Traka upozorenja "Pozor kabli" za
telekomunikacione kablove (Ţuta)
kg
8
622
Traka vulkanizirajuća 19mm
kg
3
623
Traka vulkanizirajuća 38mm
kom
8
страна 66 од 110
624
Transformator prenosivi za rasvetu
220/12V AC 100VA
kom
100
625
Transformator prenosivi za rasvetu
220/24V AC 100VA
kom
3
626
Transformator strujni prenosnog odnosa
400/5A, tip instalacije izolovani kabl kat.br. 16470 Schneider Electric ili
odgovarajući
kom
3
627
Transformator strujni prenosnog odnosa
600/5A, tip instalacije izolovani kabl kat.br. 16524- Schneider Electric ili
odgovarajući
kom
3
628
Uloţak zidni plastiĉni sa vijkom P-10mm
"INDE-KOPER" ili odgovarajući
kom
4700
629
Uloţak zidni plastiĉni sa vijkom P-12mm
kom
2100
630
Uloţak zidni plastiĉni sa vijkom P-6mm
kom
2800
631
Uloţak zidni plastiĉni sa vijkom P-8 mm
kom
7700
632
Ultrabrzi osiguraĉ "Ferraz" 6,9
URD30EF350, 350A, 690V, tip
DN000GB69V350V, R300096C
kom
6
633
Umetak DII/10A JUS N.E5.050
kom
450
634
Umetak DII/16A
kom
400
635
Umetak DII/20A
kom
350
страна 67 од 110
636
Umetak DII/25A
kom
450
637
Umetak DII/6A
kom
750
638
Umetak DIII/35A
kom
225
639
Umetak DIII/50A
kom
25
640
Umetak topljivi FRA 16 10A 500V
kom
100
641
Umetak topljivi FRA 16 16A
kom
50
642
Umetak topljivi NV -00 25A 500V
kom
34
643
Umetak topljivi NV -100 36A
kom
34
644
Umetak topljivi NV1 160A 500V-“ETI” ili
odgovarajući
kom
19
645
Umetak topljivi NV1 25A 500V- “ETI” ili
odgovarajući
kom
31
646
Umetak topljivi NV1 36A 500V-“ETI” ili
odgovarajući
kom
6
647
Umetak topljivi NV1 50A 500V -“ETI” ili
odgovarajući
kom
40
648
Umetak topljivi NV1 63A 500V
kom
81
649
Umetak topljivi NV1 80A 500V-“ETI” ili
odgovarajući
kom
6
650
Umetak topljivi NV1-100 125A 500V
kom
51
страна 68 од 110
651
Umetak topljivi NV-2 160A
kom
54
652
Umetak topljivi NV-2 200A
kom
69
653
UMETAK TOPLJIVI NV-2/224A ETI ili
odgovarajući
kom
30
654
Umetak topljivi NV3 400A
kom
9
655
Umetak topljivi NV3 500A
kom
9
656
Umetak topljivi NVT-00 35A,120kA noţasti
kom
15
657
Umetak topljivi NVT-00 50A,120kA noţasti
kom
9
658
Umetak topljivi NVT-00 63A
kom
9
659
Umetak topljivi NVT-00 80A
kom
9
660
Umetak topljivi ultrabrzi SITOR 3NE3 224
160A aR SIEMENS ili odgovarajući
kom
20
661
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 10A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
662
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 16A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
663
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 2A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
страна 69 од 110
664
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 32A, 50N, 50KA,"ETI" ili
odgovarajući
kom
3
665
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 50A, 50N, 50KA,"ETI" ili
odgovarajući
kom
6
666
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
10KV, 80A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
6
667
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
24KV, 40A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
668
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
24KV,10A, 50N, 50KA,"ETI" ili
odgovarajući
kom
3
669
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
24KV,25A, 50N, 50KA,"ETI" ili
odgovarajući
kom
3
670
Umetak topljivi visokonaponski VVC,
24KV,2A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
671
Umetak topljivi visokonaponski
VVC,24KV,10A, 50N, 50KA,
kom
3
672
Umetak topljivi visokonaponski
VVC,24KV,10A, 50N, 50KA, "ETI" ili
odgovarajući
kom
3
страна 70 од 110
673
Umetak topljivi visokonaponsko VVC
36kV, In=40
kom
3
674
Univerzalna redna klema, UT 10 , siva,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
200
675
Univerzalna redna klema, UT 2,5 , siva,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
300
676
Univerzalna redna klema, UT 2,5-PE,
ţuto-zelena, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
20
677
Univerzalna redna klema, UT 4 , siva,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
200
678
Univerzalna redna klema, UT 4-PE , ţutozelena, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50
679
Utiĉnica "Legrand vella" 682774
kom
50
680
Utiĉnica raĉunarska dupla za u zid, Makel
kom
100
681
Utiĉnica telefonska 1/2-4p na zid
kom
100
682
Utiĉnica telefonska dupla za u zid, Makel
ili odgovarajuća
kom
100
683
UTIĈNICA UTP RJ-45
kom
50
684
UTIĈNICA UZIDNA DUPLA
RAĈUNARSKA RJ-45
kom
20
страна 71 од 110
685
Utikaĉ 3-POLNI + N-ŠUKO 16A/380V
'L'izvedba
kom
50
686
Utikaĉ dvopolni 6A/220V
kom
45
687
Utikaĉ telefonski 6/4 RJ11 UTTEL004
kom
500
688
Utikaĉ tropolni 16A 380V
kom
41
689
Utikaĉ UTO-IV-32 32A/380V
,,šuko”,siluminski
kom
15
690
Utikaĉ UTO-IV-32 32A/380V 'ŠUKO'
kom
103
691
Utikaĉ UTOP-II-SZU 10A/250V dvopolni
'ŠUKO'
kom
300
692
Utikaĉ UTO-V-32 32A/380V
,,šuko”,siluminski
kom
20
693
Uvodnica A-U11X1mm JUS N.E2.511
kom
240
694
Uvodnica A-U13,5X13mm JUS.N.E2.512
kom
340
695
Uvodnica A-U16X15mm JUS N.E2.512
kom
240
696
Uvodnica PG16
kom
200
697
Uvodnica PG16 "S" izvedba
140
страна 72 од 110
698
Uvodnica PG21
kom
400
699
Uvodnica PG21 "S" izvedba
kom
140
700
Uvodnica PG23
kom
200
701
Uvodnica PG25
kom
310
702
Uvodnica PG29
kom
300
703
Uvodnice FU PG-16
704
Uvodnik kablovski: ST-M 12x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(3.5-7)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
705
Uvodnik kablovski: ST-M 16x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(4.5-10)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
706
Uvodnik kablovski: ST-M 20x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(7-13)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
1500
страна 73 од 110
707
Uvodnik kablovski: ST-M 25x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(9-17)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
708
Uvodnik kablovski: ST-M 32x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(11-21)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
709
Uvodnik kablovski: ST-M 40x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(19-28)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
710
Uvodnik kablovski: ST-M 50x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(27-35)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
711
Uvodnik kablovski: ST-M 63x1.5,za
spoljnji preĉnik kabla-(34-45)mm,
"SKINTOP ST-, srebrno sivi,
"
LAPPGROUP" ili odgovarajući.
kom
100
712
Uvodnik PVC 19mm
kom
210
713
Uţe Al/Ĉe 150/25mm2
kom
7000
714
Uţe bakarno 1x35 mm2
715
Uţe bakarno 50mm2
kg
kg
20
15
страна 74 од 110
716
Vazelin medicinski
kg
5
717
Vazelin tehniĉki
kg
3
718
Ventilator za ТА peć, tip EVD 06/1800
220V desni
kg
7
719
Ventilator za ТА peć, tip EVD 06/1800
220V levi
kom
7
720
Vergussmasse Heigh gel nr.8882 GR.C
kom
1.75
721
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
100mm
kg
3650
722
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
120mm
kom
7600
723
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
160mm
kom
8100
724
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
200mm
kom
8750
725
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
200mm sa otvorom za vijak
kom
1050
726
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
250mm
kom
7200
727
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
450mm
kom
3900
728
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC
80mm
kom
4600
страна 75 од 110
729
Vezice za priĉvršćivanje kablova PVC
810mm
kom
1050
730
Viljuška za reglete "KRONE" ili
odgovarajuća
kom
1
731
Voltmetar VLT 72 x 72mm raspon skale 0500V -kat.br. 16005- Schneider Electric ili
odgovarajući
kom
3
732
Zaptivaĉ grejaĉa za veliki i mali bojler
kom
25
733
Završnica kablovska termoskupljajuća
KZTU 10/3-18 5
KPL
3
734
Završnica kablovska termoskupljajuća za
jednoţilne kablove 10 kV, spoljnu
montaţu KZTS10/1-70
kom
3
735
Završnica kablovska termoskupljajuća za
jednoţilne kablove 10 kV, unutrašnju
montaţu KZTU10/1-70
kom
2
736
Ţica 1 tinol SRPS C.l9.030 Sn60
kom
8
737
Ţica 2 tinol SRPS C.l9.030 Sn60
kg
3
738
Ţica 2,5 tinol SRPS C.l9.030 Sn60
kg
8
739
Sabirnica Cu RST za automatske
osiguraĉe "ETI"
kg
30
740
Sabirnica Cu za automatske osiguraĉe
"ETI" sa izolacijom 1x10mm2,IZ10/1F/54
kom
50
страна 76 од 110
code 002921142
741
Brava univerzalna za elektro ormane (za
odvijaĉ,kao od "Tehnoelektra" Aleksinac)
kom
50
742
Razvodna kutija,80x80mm sa 6
uvoda,IP44,PVC,OG, za na zid,art br.
01.26.00-Metalka Majur
kom
50
743
Nizajuća montaţna kutija PVC,art
br.05.00.001.(Metalka Majur) ili
odgovarajuća
kom
100
744
Tabla spratna 12 osiguraĉa za na zid
,PVC
kom
10
745
Tabla spratna 24 osiguraĉa za na zid
,PVC
kom
10
746
Tabla spratna 12 osiguraĉa za u zid ,PVC
kom
10
747
Tabla spratna 24 osiguraĉa za u zid ,PVC
kom
10
748
Ĉetka radijatorska 1,5 "
kom
50
749
Podloška 12 SRPS M.B2.142:1981
kom
1000
750
Podloška 16 SRPS M.B2.142:1981
kom
500
751
Podloška 20 SRPS M.B2.142:1981
kom
500
752
Termostat za bojler kapilarnitermoregulator T-90 stepeni.
kom
30
страна 77 од 110
753
Termostat za bojler kapilarnitermoosiguraĉ T-100 stepeni.
kom
30
754
Uvodnica A-U19x19mm SRPS EN
50262:2009
kom
200
755
Uvodnica A-U25x25mm SRPS EN
50262:2009
kom
200
756
Osiguraĉ termiĉki za mali bojler
kom
20
757
Utikaĉ UTO-IV-63 63A/380V 'ŠUKO'
kom
30
758
Termostat za termoakumulacime
peći,trofazni,radni,kapilarni
kom
25
759
Uklopni sat digitalni MS-1 220v 50HzEnel ili odgovarajući
kom
5
760
Baterije za uklopni sat MS-1 Enel
kom
10
761
Prekidaĉ sa termostatom za ravne grejne
ploće
kom
15
762
Prikljuĉnica sa digitalnim tajmerom 220V
16A
kom
2
763
Akumulator 6V 4,5Ah PB/SN ZA lampu
EXPLORER
kom
30
764
Baterija dugmasta 3V CR 2025
kom
20
765
Prekidaĉ ruĉne prenosne lampe Discovery
kom
15
страна 78 од 110
766
Sijalica 5,2V 0.85A halogena ruĉne
baterijske lampe
kom
30
767
Umetak hidrauliĉne Klauke za CU 70mm2
kom
1
768
Umetak hidrauliĉne Klauke za CU 95mm2
kom
1
769
Umetak hidrauliĉne Klauke za CU
120mm2
kom
1
770
Grejaĉ elektriĉniI cevni 1500W 3U oblika
kalorifera Elektra snage 9kW
kom
40
771
Grejaĉ elektriĉniI cevni 2000W 4U oblika
kalorifera Elektra snage 6kW
kom
40
772
Baterija NI-CD 24V 2,4Ah,za
MILWAUKEE bušilice
kom
3
773
Meraĉ duţine namotanih kablova T
CLM33
kom
1
774
Platno od staklenih vlakana zaštitno, širine
1m, debljine 2mm.
kom
50
775
Folija aluminijumska za domaćinstvo
duţine 30m,
širine 30 cm.
kg
60
776
Nosaĉ Kablova perforiraniI PNK
100X50X2000 komplet
kom
100
страна 79 од 110
ПАРТИЈА 3. КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ
страна 80 од 110
Red.
Naziv materijala
Br.
1
2
m
500.0
Kabl GG/J-Y 3x2.5 mm2
m
90.0
m
300.0
Kabl IY(St)Y 2X2X0,8mm2
m
2,000.0
Kabl IY-St-Y 4x2x0.6
m
400.0
Kabl JE-H(ST)H FE 180/E30 8X2X0.8
m
300.0
Kabl JE-H(ST)H FE 180/E90 2X2X0.8
m
300.0
Kabl koaksijalni CATV 2,0/9,3 SRPS
N.C6.120:1990
m
50.0
Kabl LIYCY 10x0,75 mm2
m
800.0
Kabl LiYCY 10x1,5mm2
m
1,700.0
m
500.0
Kabl LIYCY 12x0,75 mm2
m
100.0
Kabl LIYCY 19x0,75 mm2
m
2,300.0
Kabl LIYCY 2x0,75 mm2
m
800.0
Kabl GG/J-Y 5x2.5mm2
5
6
7
8
9
10
Kabl LIYCY 10x1mm2
11
12
13
14
Ukupna
količina PD
Kabl FTP cat.5e, Draka tip UC300 S24
4P
FRNC/LSOH, wall-pun presek
3
4
Jed. Mere
Naziv proizvođača
robe koja se nudi
Jedinična cena bez
PDV-a
Jedinična cena sa
PDV-om
Ukupna cena bez
PDV-a
Ukupna cena sa
PDV-om
страна 81 од 110
15
16
17
18
19
20
21
22
Kabl LiYCY 2x1,5mm2
m
500.0
Kabl LiYCY 2x2x0,75mm2
m
300.0
Kabl LIYCY 30x0,75 mm2
m
1,000.0
Kabl LiYCY 3x0,75mm2
m
1,000.0
Kabl LIYCY 3x1,5 mm2
m
800.0
Kabl LiYCY 3x2x0,75mm2
m
200.0
Kabl LIYCY 4x0,5 mm2
m
300.0
Kabl LIYCY 4x1,5 mm2
m
1,100.0
m
500.0
Kabl LiYCY 5x1,5mm2
m
500.0
Kabl LiYCY 5x2x0,75mm2
m
200.0
Kabl LiYCY 7x0,75mm2
m
2,100.0
Kabl LiYCY12x2x0,75mm2
m
200.0
Kabl mreţni UTP kategorija 6
m
2,050.0
Kabl NHXH FE180/E90 2x1.5 mm2
m
200.0
Kabl NHXH FE180/E90 3x2.5 mm2
m
200.0
Kabl NHXH FE180/E90 4x1.5 mm2
m
200.0
KABL PANZERFLEX L 0,6/1kV
18x2,5mm
m
200.0
Kabl LIYCY 4x1mm2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
страна 82 од 110
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
KABL PATCH CORD FDX SC/SC
62.5/125 1m
KABL PATCH CORD FDX SC/SC
62.5/125 2m
kom
20.0
kom
10.0
Kabl PP 4x1,5mm2
m
200.0
Kabl PP/J 3x1.5mm2
m
1,500.0
Kabl PP/J 3x2.5mm2
m
2,000.0
Kabl PP/J 4x1.5mm2
m
2,000.0
Kabl PP/J 5x2.5mm2
m
2,000.0
Kabl PP/LY 4x0,75mm2
m
200.0
Kabl PP00 1x120mm2
m
1,000.0
Kabl PP00 1x95mm2
m
500.0
2
m
1,200.0
Kabl PP00 3x1,5mm2
m
2,950.0
Kabl PP00 3x2,5mm2
m
3,300.0
Kabl PP00 4x1,5mm2
m
100.0
Kabl PP00 4x16mm2 1kV SRPS
N.C5.220
m
1,000.0
Kabl PP00 4x4mm2
m
1,500.0
Kabl PP00 4x6 mm2 SRPS
N.C5.220:1986+B104
m
500.0
Kabl PP00 2x10mm
страна 83 од 110
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Kabl PP00 4x70mm2 1kV SRPS
N.C5.220
m
500.0
Kabl PP00 4x95mm2
m
500.0
Kabl PP00 5x1,5mm2
m
1,050.0
Kabl PP00 5x2,5mm2
m
2,000.0
Kabl PP00-Y 2x6mm2
m
200.0
Kabl PP00-Y 3x1,5mm2+B64
m
1,620.0
m
1,000.0
m
3,320.0
KABL PP00-Y 3X50mm2
m
100.0
Kabl PP00-Y 4x2.5mm2
m
500.0
Kabl PP00-Y 4x25mm2
m
500.0
m
500.0
m
750.0
Kabl PP00-Y 4x95mm2
m
700.0
Kabl PP00-Y 5x1.5mm2
m
1,000.0
Kabl PP00-Y 5x10mm2 SRPS
N.C5.220
m
1,600.0
Kabl PP00-Y 5x16mm2
m
1,500.0
Kabl PP00-Y 5x2.5mm2
m
2,520.0
Kabl PP00-Y 3x2.5 mm2 1kV SRPS
N.C5.220:1986
Kabl PP00-Y 3x2.5mm2 SRPS
N.C5.220
Kabl PP00-Y 4x35mm2 1kV SRPS
N.C5.220
Kabl PP00-Y 4x6mm2 1kV SRPS
N.C5.220
страна 84 од 110
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
KABL PP00-Y 5X25mm2
m
500.0
Kabl PP00-Y 5x4mm2
m
1,600.0
m
2,000.0
Kabl PP40 4x4 mm
2
Kabl PP40 10x1,5mm
2
m
500.0
Kabl PP40 14x1,5mm
2
m
200.0
Kabl PP40 19x2,5mm
2
m
1,000.0
Kabl PP40 30x1,5mm
2
m
1,000.0
Kabl PP40 3x1,5mm
2
m
500.0
Kabl PP40 4x1,5mm
2
m
1,000.0
Kabl PP40 7x1,5mm
2
m
1,000.0
Kabl PP41 Y 3x2.5mm2 1kV SRPS
N.C5.220
m
500.0
Kabl PPY 3x1,5mm²
m
500.0
Kabl PPY 3x2,5mm²
m
500.0
Kabl PPY 5x6mm²
m
1,000.0
Kabl SFTP wal
m
1,500.0
Kabl telefonski 4х0,16mm2 pljosnati
m
700.0
KABL UTP CAT6 1m
kom
50.0
KABL UTP CAT6 2m
kom
100.0
страна 85 од 110
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
KABL UTP CAT6 3m
Provodnik P 1,5mm2 braon SRPS HD
21.3 S3:2010
Provodnik P 1,5mm2 plavi SRPS HD
21.3 S3:2010
Provodnik P 1,5mm2 zuto-zeleni
SRPS HD 21.3 S3:2010
Provodnik P 1.5 mm2 crni SRPS HD
21.3 S3:2010
kom
50.0
m
2,400.0
m
2,500.0
m
2,400.0
m
3,000.0
Provodnik P 10 mm2 braon
m
300.0
Provodnik P 10 mm2 crni
m
400.0
Provodnik P 10 mm2 plavi
m
400.0
Provodnik P 10 mm2 ţuto-zeleni
m
300.0
m
300.0
m
1,100.0
m
600.0
m
400.0
Provodnik P 4mm2 braoni
m
1,400.0
Provodnik P 4mm2 crni
m
1,400.0
Provodnik P 4mm2 plavi
m
1,500.0
Provodnik P 4mm2 zuto-zeleni
m
1,500.0
Provodnik P 6mm2 braon
m
400.0
Provodnik P 2,5mm2 braon SRPS HD
21.3 S3:2010
Provodnik P 2,5mm2 crni SRPS HD
21.3 S3:2010
Provodnik P 2,5mm2 plavi SRPS HD
21.3 S3:2010
Provodnik P 2,5mm2 zuto-zeleni
SRPS HD 21.3 S3:2010+B103
страна 86 од 110
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Provodnik P 6mm2 crni
m
300.0
Provodnik P 6mm2 plavi
m
400.0
Provodnik P 6mm2 ţuto-zeleni
m
300.0
Provodnik P/F 0,75mm2 braon
m
500.0
Provodnik P/F 0,75mm2 crveni
m
450.0
Provodnik P/F 0.75mm2 crni
m
850.0
Provodnik P/F 0.75mm2 plavi
m
600.0
Provodnik P/F 0.75mm2 zuto-zeleni
m
500.0
Provodnik P/F 1,5mm2 braon
m
3,520.0
Provodnik P/F 1,5mm2 crni
m
3,870.0
Provodnik P/F 1,5mm2 crvena
m
3,470.0
Provodnik P/F 1,5mm2 plavi
m
3,720.0
Provodnik P/F 1,5mm2 zuto-zeleni
m
2,650.0
Provodnik P/F 10 mm2 plavi
m
700.0
Provodnik P/F 10 mm2 ţuto-zeleni
m
900.0
Provodnik P/F 16 mm2 braon
m
600.0
Provodnik P/F 16 mm2 crni
m
650.0
Provodnik P/F 16 mm2 plavii
m
600.0
страна 87 од 110
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Provodnik P/F 16 mm2 ţuto-zeleni
m
600.0
Provodnik P/F 1mm2 beli
m
300.0
Provodnik P/F 1mm2 braon
m
2,300.0
Provodnik P/F 1mm2 crni
m
2,300.0
Provodnik P/F 1mm2 crveni
m
2,100.0
Provodnik P/F 1mm2 plavi
m
2,300.0
Provodnik P/F 1mm2 zuto-zeleni
m
2,300.0
Provodnik P/F 2,5mm2 beli
m
920.0
m
3,420.0
m
2,820.0
m
3,620.0
m
3,050.0
m
3,520.0
Provodnik P/F 25 mm2 braon
m
300.0
Provodnik P/F 25 mm2 crni
m
650.0
Provodnik P/F 25 mm2 plavii
m
300.0
Provodnik P/F 25 mm2 ţuto-zeleni
m
425.0
Provodnik P/F 35 mm2 braon
m
200.0
Provodnik P/F 2,5mm2 braon SRPS
N.C3.202:1991
Provodnik P/F 2,5mm2 crveni SRPS
N.C3.202:1991
Provodnik P/F 2,5mm2 plavi SRPS
N.C3.202:1991
Provodnik P/F 2,5mm2 zuto-zeleni
SRPS N.C3.202:1991
Provodnik P/F 2,5mm2crni SRPS
N.C3.202:1991
страна 88 од 110
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Provodnik P/F 35 mm2 crni
m
425.0
Provodnik P/F 35 mm2 plavii
m
200.0
Provodnik P/F 35 mm2 ţuto-zeleni
m
300.0
Provodnik P/F 4mm2 braon
m
1,300.0
Provodnik P/F 4mm2 crni
m
1,400.0
Provodnik P/F 4mm2 crveni
m
1,100.0
Provodnik P/F 4mm2 plavi
m
1,400.0
Provodnik P/F 4mm2 zuto-zeleni
m
1,600.0
Provodnik P/F 50 mm2-crni
m
200.0
Provodnik P/F 50 mm2-ţuto-zeleni
m
200.0
Provodnik P/F 6 mm2-crveni
m
100.0
Provodnik P/F 6 mm2-ţuto-zeleni
m
1,000.0
Provodnik P/F 6mm2-braon
m
800.0
Provodnik P/F 6mm2-crni
m
800.0
Provodnik P/F 6mm2-plavi
m
800.0
Provodnik P/F 70 mm2-braon
m
200.0
Provodnik P/F 70 mm2-crni
m
250.0
Provodnik P/F 70 mm2-plavi
m
200.0
страна 89 од 110
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Provodnik P/F 70 mm2-ţuto-zeleni
m
300.0
Provodnik P/F 95 mm2-braon
m
200.0
Provodnik P/F 95 mm2-crni
m
300.0
Provodnik P/F 95 mm2-plavi
m
300.0
Provodnik P/F 95 mm2-ţuto-zeleni
m
400.0
Provodnik PPY 3x1.5 mm2
m
1,050.0
Provodnik PPY 3x2.5 mm2
m
1,050.0
Provodnik S/F 1,5mm2-braon
m
200.0
Provodnik S/F 1,5mm2-crni
m
450.0
Provodnik S/F 1,5mm2-crveni
m
250.0
Provodnik S/F 1,5mm2-plavi
m
300.0
Provodnik S/F 1,5mm2-zuto-zeleni
m
300.0
Provodnik S/F 2,5mm2-crni
m
300.0
Provodnik S/F 2,5mm2-plavi
m
300.0
Provodnik S/F 2.5mm2 crveni
m
200.0
Provodnik S/F 2.5mm2 zuto-zeleni
m
400.0
Provodnik S/F 2.5mm2-braon
m
200.0
Provodnik S/F 4 mm2 crni
m
300.0
страна 90 од 110
178
Provodnik S/F 6mm² crna ili
braon+B183
Provodnik telekomunikacioni TI 20
2x0,5
Provodnik telekomunikacioni TI 20
2x0,6
179
Provodnik telekomunikacioni TI20
2x0.5
m
500.0
ŽICA LAK L1/1 0,60 SRPS N.C7.111
kg
100.0
ŽICA LAK L1/1 0,75 SRPS N.C7.111
kg
100.0
ŽICA LAK L1/1 0,80 SRPS N.C7.111
kg
50.0
ŽICA LAK L1/1 1,1 SRPS N.C7.111
kg
50.0
ŽICA LAK L1/1 1,3 SRPS N.C7.111
kg
50.0
ŽICA LAK L1/1 1,4 SRPS N.C7.111
kg
50.0
ŽICA LAK L1/1 1,90
kg
30.0
kg
30.0
kg
30.0
kg
30.0
kg
30.0
kg
30.0
kg
30.0
176
177
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
ŽICA LAK L1/2 0,10 SRPS
N.C7.112:1984
ŽICA LAK L1/2 0,20 SRPS
N.C7.112:1984
ŽICA LAK L1/2 0,35 SRPS
N.C7.112:1984
ŽICA LAK L1/2 0,45 SRPS
N.C7.112:1984
ŽICA LAK L1/2 0,50 SRPS
N.C7.112:1984
ŽICA LAK L1/2 0,60 SRPS
N.C7.112:1984
m
100.0
m
300.0
m
600.0
страна 91 од 110
193
194
195
196
197
198
199
ŽICA LAK L1/2 1,2 SRPS N.C7.112:1984
kg
50.0
ŽICA LAK L1/2 1,25 SRPS N.C7.110
kg
50.0
ŽICA LAK L1/2 1,5 SRPS N.C7.112:1984
kg
50.0
Kabl Koaksijalni RG6
m
500.0
Kabl PP41 4x25 mm2
m
1400.0
Kabl PP41 2x10 mm2
m
2800.0
Kabl PP41 19x2,5 mm2
m
2800.0
страна 92 од 110
ПАРТИЈА 4. РАСКЛОПНО УПРАВЉАЧКА ОПРЕМА
страна 93 од 110
Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naziv materijala
ADAPTER - NOSAĈ ELEMENAT
MOELLER ili odgovarajući
Baterija kondenzatorska 1 KVAr,
415V,MKP415-D-1.0 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 1,5 KVAr
415V,MKP415-D-1.5 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 10 KVAr
415V,MKK415-D-10 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 12,5kVAr
415V MKK 415-D-12.5 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 15KVAr
415V,MKK415-D-15 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 2,5KVAr
415V,MKP415-D- 2,5 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 20KVAr
415V,MKK415-D-20 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 25 KVAr
415V,MKK415-D-25 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 30kVAr
,MKK 440-D-30 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 33kVAr
,MKK 440-D-33 "Epcos" ili
odgovarajuća
Jed. Mere
Ukupna
količina PD
kom
500
kom
2
kom
2
kom
6
kom
2
kom
4
kom
4
kom
4
kom
6
kom
2
kom
1
Naziv proizvođača
robe koja se nudi
Jedinična cena bez
PDV-a
Jedinična cena sa
PDV-om
Ukupna cena bez
PDV-a
Ukupna cena sa
PDV-om
страна 94 од 110
12
13
14
15
16
Baterija kondenzatorska 40 KVAr
,MKK440-D-40 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 50kVAr ,
MKK 440-D-50 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 5kVAr 415V
MKK 415-D-5 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 56
KVAr,MKK440-D-56 "Epcos" ili
odgovarajuća
Baterija kondenzatorska 7,5KVAr
415V,MKK415-D-7.5 "Epcos" ili
odgovarajuća
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
4
17
Baterija kondenzatorska MKP415 D
12,5 EPCOS ili odgovarajuća
kom
6
18
Baterija kondenzatorska MKP415 D
15 EPCOS ili odgovarajuća
kom
6
19
Baterija kondenzatorska MKP415 D
6.3 EPCOS ili odgovarajuća
kom
4
20
Baterija kondenzatorska MKP415 D
7,5 EPCOS ili odgovarajuća
kom
8
kom
3
kom
8
21
22
Brojaĉ ĉasova rada 230VAC XBKN
7000000 2M „TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
Brojaĉ ukljuĉenja -Total Counter,
H7EC-N , beznaponski kontakti sa LIion baterijom, "Omron" ili odgovarajući
23
GLAVA SIGNALNE SVETILJKE
BELA MOELLER ili odgovarajuća
kom
40
24
GLAVA SIGNALNE SVETILJKE
CRVENA MOELLER ili odgovarajuća
kom
40
25
GLAVA SIGNALNE SVETILJKE
ZELENA MOELLER ili odgovarajuća
kom
40
страна 95 од 110
26
27
28
29
GLAVA TASTERA CRVENA M22-DR MOELLER ili odgovarajuća
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA
SIGNALNA BELA MOELLER ili
odgovarajuća
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA
SIGNALNA CRVENA MOELLER ili
odgovarajuća
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA
SIGNALNA ZELENA MOELLER ili
odgovarajuća
kom
40
kom
10
kom
20
kom
30
30
GLAVA TASTERA ZELENA
MOELLER ili odgovarajuća
kom
40
31
Grejaĉ patron Fi 20x200, 150w
kom
5
32
JEDINICA NAPOJNA ZA PC 650W
kom
10
33
KONTAKT MIRNI K01 MOELLER ili
odgovarajući
kom
80
34
Kontakt pomoćni 1C0 +1C0 TIP AUX
T1..T6 1Q 1SY
ABB 1SDA051368R1
kom
35
35
KONTAKT RADNI K 10 MOELLER ILI
ODGOVARAJUĆI
kom
80
36
Kontaktni blok pomoćni 1NC GVAD0101 „TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
kom
25
37
Kontaktor 3-polni DILM7-10, napon
špulne 220V DC
kom
5
38
Kontaktor CN 63 22 220V/50Hz
kom
10
страна 96 од 110
39
Kontaktor CNB 31-62 220V - JSS
kom
5
40
Kontaktor CNB 50, 60V DC, "Konĉar"
ili odgovarajući
kom
20
41
Kontaktor CNM 12 22 220V/50Hz
kom
5
42
Kontaktor CNM 16 22 220V/50Hz
kom
15
43
Kontaktor CNM 16-22-22,
42VAC,CA2-KN40P7 "Aparatna
tehnika"-Beograd ili odgovarajući
kom
5
44
Kontaktor CNP 31 53 220V 50Hz
kom
5
45
Kontaktor CNP 31-62 220V/50Hz
kom
5
46
Kontaktor DILM 17-10, 230V/50Hz
"MOELLER" ili odgovarajući
kom
10
47
Kontaktor DILM 40, 230V/50Hz
"MOELLER" ili odgovarajući
kom
20
48
Kontaktor DILM 50-XH1 22,
230V/50Hz "MOELLER" ili
odgovarajući
kom
10
49
Kontaktor KNL 30, 220V, 50Hz, Iskra
ili odgovarajući
kom
5
kom
5
kom
5
kom
20
50
51
52
Kontaktor pomoćni CNP 31- 44,
42VAC, "Aparatna tehnika"-Beograd
ili odgovarajući
Kontaktor pomoćni CNP 31-62,
42VAC, "Aparatna tehnika"-Beograd
ili odgovarajući
Kontaktor pomoćni DILM 150 XH1 22
"MOELLER" ili odgovarajući
страна 97 од 110
53
Kontaktor pomoćni LC1 K12 10P7
"SCHNEIDER" ili odgovarajući
kom
10
54
Napojna jedinica stabilisanog napona,
24VDC, 10A,ABL7RE2410;10A;24VDC
"Telemecanique" ili odgovarajuća
kom
2
55
Napojna jedinica stabilisanog napona,
24VDC, 2,5A,TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
"Phoenix Contact" ili odgovarajuća
kom
2
56
Osiguraĉ automatski inst. MC 32 10A
K tromi 1p Minel ili odgovarajući
kom
30
57
Osiguraĉ automatski inst. MC 32
16A, 1p Minel ili odgovarajući
kom
6
58
Osiguraĉ automatski inst. MC 32 16A
K, tromi, 1p Minel ili odgovarajući
kom
55
59
Osiguraĉ automatski inst. MC 32 20A
K tromi, 1p Minel ili odgovarajući
kom
30
60
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 10A
C60H 3P 15kA KRIVA C
kom
32
61
Osiguraĉ automatski 10A PL7/C10/2DC
kom
6
62
Osiguraĉ automatski 10A, 6kV, 1p
ETI ili odgovarajući
kom
90
63
Osiguraĉ automatski 10А С60Н, 1p,
15кА, kriva С
kom
20
64
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 16A
C60H 3P 15kA KRIVA C
kom
32
65
Osiguraĉ automatski 16A DC,
dvopolni,
PL7-C16/2-DC, Moeller
kom
20
страна 98 од 110
66
Osiguraĉ automatski 16A, 6kV, 1p
ETI ili odgovarajući
kom
90
67
Osiguraĉ automatski 16А С60Н, 1p,
15кА, kriva С
kom
30
68
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 20A
C60H 3P 15kA KRIVA C
kom
32
69
Osiguraĉ automatski 20A, 6kV, 1p
ETI ili odgovarajući
kom
70
70
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 25A
C60H 3P 15kA KRIVA C
kom
32
71
Osiguraĉ automatski 25A C60H, 4P,
15kA kriva C
kom
3
72
Osiguraĉ automatski 25A PL7/C25/2DC
kom
13
73
Osiguraĉ automatski 25A, 6kV ETI
kom
40
kom
60
kom
25
kom
11
74
75
76
Osiguraĉ automatski 2A DC, dvopolni,
PL7-C2/2-DC, Moeller ili
odgovarajući
Osiguraĉ automatski 2A DC, dvopolni,
PL7-C2/2-DC, Moeller ili
odgovarajući
Osiguraĉ automatski 32A C60N 3p
kriva C Schneider Electric ili
odgovarajući
77
Osiguraĉ automatski 32A, 6kV,1p ETI
ili odgovarajući
kom
65
78
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 40A
C60H 1P KRIVA-C
kom
20
79
Osiguraĉ automatski 40A, tropolni
C60N, kriva C - kat.br. 24354Schneider Electric ili odgovarajući
kom
6
страна 99 од 110
80
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 6A C32 H
2P 10kA KRIVA C
kom
24
81
OSIGURAĈ AUTOMATSKI 6A C32H
DC 1P 10kA KRIVA C
kom
20
82
Osiguraĉ automatski 6A DC, dvopolni,
PL7-C16/2-DC, Moeller ili
odgovarajući
kom
10
83
Osiguraĉ automatski C32H-DC
2P,10kA, kriva "C", 3A
kom
12
84
Osiguraĉ automatski inst. MC 32 20A,
1p Minel ili odgovarajući
kom
6
85
Osiguraĉ automatski inst. MC 32 25A,
1p Minel ili odgovarajući
kom
30
86
Osiguraĉ automatski instal. 10 A 2P,
kriva C
kom
3
87
Osiguraĉ automatski instal. 16 A 2P,
kriva C
kom
3
kom
30
kom
100
kom
90
kom
60
kom
50
kom
10
88
89
90
91
92
93
Osiguraĉ automatski instalacioni
C60N-C 10A kat.br.24401„Schneider
electric" ili odgovarajući
Osiguraĉ automatski instalacioni
C60N-C 16A kat.br.24403„Schneider
electric" ili odgovarajući
Osiguraĉ automatski instalacioni
C60N-C 20A kat.br.24404„Schneider
electric" ili odgovarajući
Osiguraĉ automatski instalacioni
C60N-C 25A kat.br.24405„Schneider
electric" ili odgovarajući
Osiguraĉ automatski instalacioni
C60N-C 6A, ,kat.br.24399 „Schneider
Electric" ili odgovarajući
Osiguraĉ automatski karakteristika C
10A tropolni
страна 100 од 110
94
Osiguraĉ automatski karakteristika C
16A tropolni
kom
10
95
Osiguraĉ automatski MG 63A C120H,
3P, 400V
kom
5
96
Osiguraĉ automatski PL6-C10/1
"Moeller" ili odgovarajući
kom
112
97
Osiguraĉ automatski PL6-C16/1
"Moeller" ili odgovarajući
kom
146
98
Osiguraĉ automatski PL6-C25/1,
Моеller ili odgovarajući
kom
95
99
Osiguraĉ automatski PL6-C32/1,
Моеller ili odgovarajući
kom
53
100
Osiguraĉ automatski PL6-C6/1,
Моеller ili odgovarajući
kom
96
101
Osiguraĉ automatski sa prekidom N
voda karakteristika C 40A, 4P (3P+N).
kom
5
102
Otpornik ţiĉani, keramiĉki 100W,
30oma
kom
5
103
Otpornik ţiĉani, keramiĉki 100W,
40oma
kom
5
104
Otpornik ţiĉani, keramiĉki 200W,
30oma
kom
5
105
Otpornik ţiĉani keramiĉki 200W,
40oma
kom
5
106
OTPORNIK REDNI ZA 220VDC LED
DIODE 24VDC MOELLER ili
odgovarajući
kom
50
107
PODNOŢJE RELEJA TLK 1459
ISKRA
kom
200
страна 101 од 110
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Postolje releja TLK 1461
Prekidaĉ automatski 3p,9-12,5A tip
MS325-12.5
ABB 1SAM150000R1011 ili
odgovarajući
Prekidaĉ automatski C10, EP101UC,
230/400V, 10KA,1P,C,10A,
GENERAL ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C10, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,10A,
GENERAL ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C16, EP101UC,
230/400V, 10KA,1P,C,16A,
GENERAL ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C16, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,16A,
GENERAL ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C2, EP101UC,
230/400V, 10KA,1P,C,2A, GENERAL
ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C2, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,2A, GENERAL
ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C20, EP101UC,
230/400V,10KA,1P,C,20A, GENERAL
ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C32, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,32A,
GENERAL ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C4, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,4A, GENERAL
ELECTRIC ili odgovarajući
Prekidaĉ automatski C6, EP102UC,
230/400V, 10KA,2P,C,6A, GENERAL
ELECTRIC ili odgovarajući
kom
30
kom
35
kom
24
kom
11
kom
24
kom
11
kom
16
kom
11
kom
30
kom
27
kom
11
kom
11
страна 102 од 110
120
Prekidaĉ grebenasti 0-1-2-3 4Р 40А
kom
8
121
Prekidaĉ grebenasti 2G-16-11-U 16A
500V "Rade Konĉar" ili odgovarajući
kom
3
122
Prekidaĉ grebenasti 2G-16-75-U 16A
500V
kom
3
123
Prekidaĉ grebenasti 3G-10-10-U
kom
11
124
Prekidaĉ grebenasti 3G-16-91-U
kom
11
125
Prekidaĉ grebenasti 3G-16-93-U
kom
3
126
Prekidaĉ grebenasti 4G-10.0-10U
kom
10
127
Prekidaĉ grebenasti 4G-100-10-U
kom
5
128
Prekidaĉ grebenasti 4G-10-10PK
kom
5
129
Prekidaĉ grebenasti 4G-10-51-U
kom
10
130
Prekidaĉ grebenasti 4G-10-56-U
kom
5
131
Prekidaĉ grebenasti 4G-10-90-U 10A
500V
kom
70
132
Prekidaĉ grebenasti 4G-16-10-U 16A
500V
kom
1
133
Prekidaĉ grebenasti 4G-16-55-U
kom
1
страна 103 од 110
134
Prekidaĉ grebenasti 4G-16-90-U 16A
500V
kom
10
135
Prekidaĉ grebenasti 4G-16-91-PK u
plastiĉnom kucištu
kom
35
136
Prekidaĉ grebenasti 4G-25-10-U 25A
500V
kom
3
137
Prekidaĉ grebenasti 4G-25-53-U
kom
10
138
Prekidaĉ grebenasti 4G-40-10-U
kom
5
139
Prekidaĉ grebenasti 4G-63-10-U 63A
500V
kom
3
140
Prekidaĉ grebenasti GS 10-90-U
kom
3
141
Prekidaĉ grebenasti GS 16-52-U
kom
5
142
Prekidaĉ grebenasti GS 63-10-U
kom
7
kom
5
kom
2
kom
4
kom
1
143
144
145
146
Prekidaĉ grebenasti, br.polova 1,
poloţaj 0-1, 12A - Schneider Electric
ili odgovarajući
Prekidaĉ grebenasti, br.polova 2,
poloţaj 0-1-2-3, 12A -K1F013QLH,
Schneider Electric ili odgovarajući
Prekidaĉ grebenasti, br.polova 3,
poloţaj 2-0-1, 20A -K1A001ALH
Schneider Electric ili odgovarajući
Prekidac kompakt ABB (3p, 630A,
elektronska zastitna jedinica) Tip: T5S
630 PR221DS-LS/I, Kod:
1SDA054404R1
страна 104 од 110
147
Prekidaĉ LZM 1 125A, kat.br. 111896
"Moeller" ili odgovarajući
kom
10
148
Prekidaĉ LZM 1 40A, kat.br. 111891
"Moeller" ili odgovarajući
kom
10
149
Prekidaĉ LZM 1 63A, kat.br. 111893
"Moeller" ili odgovarajući
kom
10
150
Prekidaĉ LZM 1 80A, kat.br. 111894
"Moeller" ili odgovarajući
kom
10
151
Prekidaĉ NZM 1 160A "Moeller" ili
odgovarajući
kom
10
152
Prekidaĉ NZM 1 80A "Moeller" ili
odgovarajući
kom
10
153
Prekidaĉ NZM 2 200A "Moeller" ili
odgovarajući
kom
10
154
Prekidaĉ PMC 2 200A "Moeller" ili
odgovarajući
kom
10
kom
5
kom
5
155
156
Prekidaĉ tropolni zaštitni COMPACT
NSX250F 250A, 25kA, Schneider
Electric LV431390 ili odgovarajući
Prekidaĉ tropolni zaštitni COMPACT
NSX400F 400A Schneider Electric
LV432413 ili odgovarajući
157
Prekidaĉ tropolni zaštitni COMPAKT
NSX100B,LV429014 Schneider
Electric“ ili odgovarajući
kom
5
158
Relej asimetrije faza RAF-2
kom
3
159
Relej bimetalni (0,63-1)A,LRD-05
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
3
страна 105 од 110
160
Relej bimetalni (1,6-2,5)А, LRD07„TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
kom
3
161
Relej bimetalni (1-1,7)A,LRD-06
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
5
162
Relej bimetalni (12-18)A,LRD-21
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
5
163
Relej bimetalni (16-24)A,LRD-22
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
5
kom
5
kom
4
kom
4
kom
5
kom
4
164
165
166
167
168
Relej bimetalni (2,5-4)A,LRD-08
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
Relej bimetalni (5.5-8)А,LRD-12
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
Relej bimetalni (7-10)А,LRD14„TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
Relej bimetalni (8-11,5)A,LR2K0316„TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
Relej bimetalni (9-13)A,LRD16
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
169
Relej bimetalni TRB3430 40-63A
kom
4
170
Relej TIP 40-52 8A 250V, "FINDER"
ili odgovarajući
kom
10
kom
5
kom
30
171
172
Relej instalacioni ZR 24/20-20 24V
DC
RELEJ NADZORA NIVOA
TEĈNOSTI 230V AC, "MOELLER" ili
odgovarajući
173
Relej pomoćni PR 16 L01, 60VDC
kom
100
174
RELEJ POMOĆNI PR 59/220 DC
kom
100
страна 106 од 110
175
Relej pomoćni PR-59, 220V DC
kom
50
176
Relej pomoćni PR-59, 220V DC
kom
50
177
Relej pomoćni PR-59, 48V DC
kom
50
178
RELEJ POMOĆNI TRP 614 220V DC
"ISKRA" ili odgovarajući
kom
30
179
RELEJ POMOĆNI TRP 6931 220V
AC
kom
100
180
Relej PR 59C 220V AC
kom
65
kom
3
kom
5
kom
40
kom
50
kom
1
kom
2
kom
50
kom
20
kom
160
kom
100
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Relej prisustva,redosleda i asimetrije
faza,RM4TA32 „TELEMECANIQUE"
ili odgovarajući
Relej vremenski CRT-55 110V AC 15
min
Relej vremenski elektronski CTMFS.21 ABB ili odgovarajući
RELEJ VREMENSKI ETR 4-70-A
Relej za kontrolu temperature 48 x
48mm, 100-240VAC, 1NO kontakt REG48PUNL1RHU, Schneider
Electric ili odgovarajući
Sklopka rastavljaĉ, 3P, INS-250 660690VAC, Schneider Electric ili
odgovarajući
SONDA ZA NIVOSKLOPKU
SPOJNICA KABLOVSKA KSP 125mm2 1kV
SVETILJKA SIGNALNA BELA LED
230VAC M22-LED230-W
Svetiljka signalna bela led 24VDC,
17mA/0,4W,white lens caps, podnoţje
BA9s
страна 107 од 110
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
SVETILJKA SIGNALNA BELA LED
24V DC, MOELLER ili odgovarajuća
SVETILJKA SIGNALNA CRVENA
LED 230V AC
Svetiljka signalna crvena led 230V
ADC fi 16mm
Svetiljka signalna crvena led 24VDC,
17mA/0,4W,red lens caps, podnoţje
BA9s
SVETILJKA SIGNALNA CRVENA
LED 24V DC, MOELLER ili
odgovarajuća
Svetiljka signalna Ø22,integrisana
LED 230VAC,crvena „MOELLER“ ili
odgovarajuća
Svetiljka signalna Ø22,integrisana
LED 230VAC,zelena „MOELLER“ ili
odgovarajuća
Svetiljka signalna zelena led 230V
ADC fi 16mm
Svetiljka signalna zelena led 24VDC,
17mA/0,4W,green lens caps,
podnoţje BA9s
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA
LED 230V AC MOELLER ili
odgovarajuća
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA
LED 24V DC MOELLER ili
odgovarajuća
Svetiljka signalna ţuta led 24VDC,
17mA/0,4W,yellow lens caps,
podnoţje BA9s
kom
80
kom
200
kom
50
kom
100
kom
80
kom
6
kom
3
kom
63
kom
100
kom
200
kom
80
kom
100
203
Taster crveni M22-DL-R
kom
12
204
Taster sa povratkom – crni,XB4-BA21
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
10
страна 108 од 110
205
206
Taster sa povratkom – crveni,XB4BA42 „TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
Taster sa povratkom - zeleni,XB4BA31 „TELEMECANIQUE“ ili
odgovarajući
kom
10
kom
10
207
Taster za zvono
kom
3
208
Taster zeleni M22-DL-G
kom
14
209
Taster ţuti M22-D-Y
kom
8
210
Termomagnetni motorni prekidaĉ
GV2 P08 (2,5…4A)
kom
2
211
Termomagnetni motorni prekidaĉ
GV2 P14 (6…10A)
kom
2
212
Uklopni sat digitalni tip:DIGI42M1
kat.br.BZ326440 SCHRACK ili
odgovarajući
kom
1
213
VENTILATOR 120X120X38 230V AC,
leţajevi sa biksnama
kom
30
214
VENTILATOR 80X80X25 12V DC,
leţajevi sa biksnama
kom
100
215
VENTILATOR 80X80X38 230V AC,
leţajevi sa biksnama
kom
150
kom
5
kom
5
kom
100
216
217
218
Zaštitna jedinica Micrologic 2.2 za
COMPACT prekidaĉ NSX250F, 250A,
Schneider Electric ili odgovarajuća
Zaštitna jedinica Micrologic 2.3 za
COMPACT prekidaĉ NSX4000F 400A
Schneider Electric ili odgovarajuća
Relej impulsni 220 VAC (Šark),na
šinu
страна 109 од 110
219
Prekidaĉ grebenasti sa bravom 4G
10 10 U S10
kom
10
220
Kontaktor GMC9 LS 220V Industrijal
sistem kalorifera Elektra 6kW
kom
5
221
Kontaktor HIMC12 220V Hiundi
kalorifera Elektra 9kW
kom
5
страна 110 од 110
Download

С П О Р А З У М