Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12), Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово у својству
Наручиоца врши измену и допуну Конкурсне документације за јавну набавку велике
вредности, у отвореном поступку, за набавку добара: Електро материјал, по
партијама, редни број набавке В-212/14.
Део 3. Конкурсне докумнетације: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачке 7 и 8.
мењају се и гласи:
7. да располаже пословним капацитетом:

да је у претходне три године (2011 и 2012. 2013 године), испоручио добра исте врсте
са предметом јавне набавке:
- за партију 1 – 40.000.000,00 динара;
- за партију 2 – 40.000.000,00 динара;
- за партију 3 – 35.000.000,00 динара;
- за партију 4 – 10.000.000,00 динар за партију 5 – 4.000.000,00 динара, стим да се под добрима исте врсте са
предметом јавне набавке сматрају графитне четкице за генераторе чија је
номинална активна снага већа од 20 МW.
8. да располаже техничким капацитетом:
- ИСО 9001:2008 за понуђача и за произвођача опреме која се нуди (За све
партије);
- да понуђач поседује важећи сертификат ИСО 14001 (овај услов се односи
само на партију 5).
Део 4. Конкурсне докумнетације: СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 2 И ПАРТИЈА 4 мења
се и гласи:
СПЕЦИФИКАЦИЈА
.бр.
ДОБАРА ЗА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 – ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ОПИС
ПРОИЗВОЂАЧ,ТИП,
КАТАЛОШКИ БРОЈ,
И ДР.
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Јед.мере
Количина
1
Akumulator 12V, 140Ah, 600A, desni plus
kom
2,0
2
Akumulator 12V, 95Ah, 800A, desni plus, Bosch S4, Varta ili odgovarajući
kom
1,0
3
Akumulator za dizel agregat, 12V, 143Ah, 1000A
kom
4,0
4
Akumulator BP5-12 (12V, 5Ah)
kom
5,0
5
Akumulator SP 6-7 (6V,7Ah)
kom
6,0
6
Akumulator GP 12120 F2 (12V, 12Ah)
kom
5,0
7
Akumulator GP 1272 F2 (12V, 28Ah)
kom
10,0
8
Akumulator 12V/18Ah, RBC7 (APC) dimenzija 181x77x167 ili odgovarajući
kom
2,0
9
Akumulator 12V/9Ah, UL-9-12 (ULTRACELL) dimenzija 151x65x101 ili
odgovarajući
kom
1,0
10
Akumulator 12V/9Ah RM12-5 (Remco) dimenzija 90x70x101 ili
odgovarajući
kom
4,0
Цена
по
јед.
без
ПДВ
УКУПНА
ЦЕНА
без
ПДВ
Цена
по
јед.
са
ПДВ
УКУПНА
ЦЕНА
са ПДВ
11
Akumulator HR 1224W F2
kom
2,0
12
Akumulator olovni gel 6V, 4Ah, tip EL8102
kom
5,0
13
Akumulator 6V, 4,2Ah, model GT6-4,2
kom
50,0
14
Akumulator 6V, 4,5Ah, Pb/Sn za lampu "EXPLORER"
kom
15,0
15
Akumulator 6V/7Ah RBC 18 (APC) dimenzija 151x34x94 ili odgovarajući
kom
1,0
16
Alkohol etil 96%
17
Ampermetar 96x96mm, 50/5A, 0-60A
kom
4,0
18
Automat stepenišnog svetla
kom
4,0
19
Baterija 6F22 9V SRPS EN 60086-2:2011
kom
153,0
20
Baterija 6LR61 9V , SRPS N.J2.080:1983, "DURACELL" ili odgovarajuća
kom
10,0
21
Baterija AA LR6 "DURACELL" ili odgovarajuća
kom
40,0
22
Baterija LRO3 1,5V (AAA) "DURACELL" ili odgovarajuća
kom
254,0
23
Baterija NI MH R14 1,2V 2000mAh
kom
28,0
24
Baterija NiMH 6F22 9V
kom
12,0
25
Baterija NI MH R03 1,2V 1800mAh
kom
106,0
l
121,0
26
Baterija NiMH R6 1,2V 2700 mAh
kom
112,0
27
Baterija Ni-MH 900 AAA 1,2 V, 900mAh
kom
20,0
28
Baterija NI-CD NCVR-7/F 1,2/7Ah
kom
10,0
29
Baterija R14 1,5V SRPS EN 60086-2:2011
kom
253,0
30
Baterija R6 1,5V SRPS EN 60086-2:2011
kom
224,0
31
Baterija R20S 1,5V SRPS EN 60086-2:2011
kom
22,0
32
Baterija SLA 12V 2.3AH
kom
8,0
33
Baterija SLA 12V 9AH
kom
8,0
34
Baterija SLA 12V 12AH
kom
5,0
35
Baterija 23AE (12V)
kom
10,0
36
Baterija dugmasta 3V CR 2025
kom
10,0
37
Baterija dugmasta 3V CR 2032
kom
30,0
38
Baterija dugmasta LR 44 1,5V
kom
10,0
39
Baterija dugmasta punjiva 3V CR 2450
kom
6,0
40
Baterija dugmasta G13, 1,5V
kom
6,0
41
Baterija M28BX Milwaukee 28/3,0 Ah Li-Ion,kat.broj 4932352732
kom
10,0
42
Baterija M24BXL Milwaukee 24/2,4 Ah Li-Ion,kat.broj 4932373560
kom
4,0
43
Baterija za FLUKE kameru Ti20, 2Ah, 7,2V
kom
2,0
44
Baterija za MAKITA, tip baterije PA12, 12V, 1,3Ah
kom
2,0
45
Baterija za MAKITA, 24V, 3,3Ah, tip baterije BH2433
kom
1,0
46
Baterija za DeWalt, 18V, 2,4Ah, tip baterije DE9095
kom
1,0
47
Baterija za DeWalt, 18V, 2,4Ah, tip baterije DE9096
kom
1,0
48
Baterija za Bosch, tip baterije Li-ion 5INR 18/65-2
kom
1,0
49
Baterija alkalna AG 13(ILI LR 44, A76, SR44W, GP76A, 357) za amper
klešta, 1,5V, 115 mAh ili slična
kom
20,0
50
Baterija punjiva HR6, 1,2V=, NIMH, veličina AA, 2700MAH,
kom
20,0
kom
1,0
kom
12,0
51
52
Baterija punjiva tip VL2330/HFN 3V 50mAh „Panasonic“ 8806560 ili
odgovarajuća
Baterija punjiva 1.2V, 3800 mAh Ni-MH (dimenzije: visina 60mm, prečnik
22mm)
53
Baterija punjiva 1.2V, 3800 mAh Ni-MH „Panasonic“ HHR380AB33
(dimenzije: visina 67mm, prečnik 17mm) ili odgovarajuća
kom
12,0
54
Baterija punjiva Panasonic SC 1.2V 2000mAh Ni-Cd (dimenzije: visina
42mm, prečnik 22mm) ili odgovarajuća
kom
12,0
55
Blok za pričvršćenje M6, RITTAL (kat. br. 4162.000.) ili odgovarajući
kom
50,0
56
Blok za pričvršćenje M8, RITTAL (kat. br. 4163.000.) ili odgovarajući
kom
50,0
57
Bojler 10l prohrom visoka montaža
kom
3,0
58
Bojler 10l prohrom niska montaža
kom
3,0
59
Bojler 80l prohrom, vertikalna montaža, grejač 2kW
kom
9,0
60
Brava cilindrična za elektro ormane art. 3768.00.400 "Bane Sekulić" ili
odgovarajuća
kom
10,0
61
Brava obrtna za metalne poklopce nosača kablova tip DRL 311 FT OBO
BETTERMANN Art.-Br. 6065 00 7
kom
210,0
62
Brojilo direktno, trofazno, dvotarifno, 3x230/400V, 10-40A sa uklopnim
satom DB2 US 10-40A
kom
2,0
63
Brojilo direktno, trofazno, dvotarifno, 3x230/400V, 10-60A sa uklopnim
satom DB2 MG 10-60A
kom
2,0
64
Buksna 4mm,crna, 16A, Ø8mm, Hirschmann ili odgovarajuća
kom
20,0
65
Cev savitljiva fi 10, plastificirana
m
520,0
66
Cev savitljiva fi 13 plastificirana
m
220,0
67
Cev savitljiva fi 10 ecgfe10 (italijanska oznaka)
m
200,0
68
Cev savitljiva fi 14 ecgfe14 (italijanska oznaka)
m
200,0
69
Cev savitljiva FI 16 "SAPA"- metalno plastificirano
m
100,0
70
Cev savitljiva FI 19 "SAPA"- metalno plastificirano
m
300,0
71
Cev savitljiva FI 29 "SAPA"- metalno plastificirano
m
200,0
72
Cev termoskupljajuća el.izolaciona 2,4/1,2
m
200,0
73
Cev termoskupljajuća el.izolaciona 4,8/2,4
m
200,0
74
Cev termoskupljajuća el.izolaciona 6,4/3,2
m
230,0
75
Cev termoskupljajuća el.izolaciona TSC 10/4
m
230,0
76
Cev termoskupljajuća el.izolaciona TSCO 12/4
m
100,0
77
Cev termoskupljajuća el.izolaciona TSKC 12/4 CRNA
m
30,0
78
Cev termoskupljajuća el.izolaciona TSCO 6/2
m
100,0
79
Cev termoskupljajuća el.izolaciona TSC 26/10
m
30,0
80
Cev termoskupljajuća elektroizolaciona 19/9,5
m
100,0
81
Cevčice za splajsovanje
kom
500,0
82
Čaura za spajanje provodnika Cu 6mm2
kom
30,0
83
Čaura za spajanje provodnika Cu 16mm2
kom
50,0
84
Čaura za spajanje provodnika Cu 25mm2
kom
50,0
85
Čaura za spajanje provodnika Cu 50mm2
kom
50,0
86
Čaura za spajanje provodnika Cu 95mm2
kom
40,0
87
Čaura za spajanje kablova AL16/Cu16
kom
50,0
88
Čaura za spajanje kablova AL25/Cu25
kom
50,0
89
Čaura za spajanje kablova AL35/Cu35
kom
30,0
90
Čaura za spajanje kablova AL50/Cu50
kom
10,0
91
ČAURA ZA SPAJANJE PROVODNIKA TERMOSKUP. IZOLACIONA 1,52,5
kom
40,0
92
Čaura tip SLRS 150 Fi 164/151-65 mm PRIMED - ROXTEC d.o.o. Zagreb,
crtež S1006967 ili odgovarajuća
kom
6,0
93
Čaura tip SL 80 Fi 93/81-55 mm PRIMED - ROXTEC d.o.o. Zagreb, crtež
S1027721 ili odgovarajuća
kom
6,0
kom
240,0
94
Četkice grafitne za sinhroni generator(na klizni kolut), tip EG 34D, način
spajanja vezice za telo četkice je štamfanje, vrh četkice je tvrdi izolacioni
materijal, dimenzije četkice (TxAxR) Tangencijalna mera T=20mm,
Aksijalna mera A=16mm, Radijalna mera R=40mm, dužina uzice(žice)
L=160mm, prečnik žice φ= 2,5mm,žica je neizolovana, priključna
stopica("viljuška") za navrtku M6, oblik četkice 205, priključna stopica oblik
27. "VOLF Metalika" ili odgovarajuće
95
Četkice grafitne za sinhroni motor, tip K14Z3, način spajanja vezice za telo
četkice je spajanje armaturom, dimenzije četkice (TxAxR) Tangencijalna
mera T=40mm, Aksijalna mera A=20mm, Radijalna mera R=40mm, dužina
uzica(žica) L=100mm, ,žice su izolovane, priključna stopica("viljuška") za
navrtku M6, oblik 407, priključna stopica oblik 4. "VOLF Metalika" ili
odgovarajuće
kom
96,0
96
Četkice grafitne: Osnovni oblik - 718, Materijal - Elektrografit, Mere 40x32x40mm, Vrh četkice - ravan, Kontaktna površina - radijus r=300mm,
Dužina uzice 125mm, Uzica nije izolovana, Priključna stopica oblik 4
(d=9mm), Spoj tela četkice i vezice - spajanje armaturom, "Volf Metalika" ili
odgovarajuća
kom
10,0
97
Dioda led crvena 22 mm
kom
5,0
98
Dioda led zelena 22 mm
kom
5,0
99
Dioda ispravljačka SKKD 46/16
kom
4,0
100
Dioda PBY 307R
kom
8,0
101
Dioda PBY 307A
kom
6,0
102
Disconnect terminal block UT 4-HEDI, PHOENIX (Order No: 3046249) ili
odgovarajući
kom
20,0
103
Elektromotor model 83M-3-4015/1
230V AC: 0,2A: 15/55W: 1100rpm: 1,25µF
Proizvođač EURO MOTORS ITALIA ili odgovarajući
kom
2,0
104
Elektromotor model 83M-3-4020/1
230VAC: 0,2A: 15/55W: 1100rpm: 1,25µF
Proizvođač EURO MOTORS ITALIA ili odgovarajući
kom
2,0
105
Elektromotor model FC83B-2020/1
230VAC: 0,23A: 15/50W: 1100rpm: 2,5µF
Proizvođač EURO MOTORS ITALIA ili odgovarajući
kom
2,0
106
Elektromotor model 83B-3033/1
230VAC: 0,44A: 33/98W:1100rpm
Proizvođač EURO MOTORS ITALIA ili odgovarajući
kom
2,0
107
Elektromotor ventilatora za kalorifer EBM PAPST M4Q 045-EA 0.1-0.1,
230V, 50/60Hz, 0,62/0,55A ,26W 1300/1550 o/min.
kom
5,0
kom
150,0
108
Element vezni kanala MQN, HILTI, šifra 369623 ili odgovarajući
109
Fiksator rastavljanja ord.no. 0311155
kom
50,0
110
Fitilj kalajni za razlemljivanje 2MM
kom
50,0
111
Flomaster B-STIFT "PHOENIX CONTACT" ili odgovarajući
kom
18,0
112
Forel-26 220V 50Hz uređaj za upravlj.rasvetom
kom
10,0
113
Galštitnik mehanička zaštita za polaganje kablova 1000x120x2mm, crvene
boje
kom
1.000,0
114
Gips "Albaster" SRPS B.C1.03
115
Glava kablovska telefonska za unutrašnju montažu ’’U’’ 30x2
kg
75,0
kom
3,0
116
Grejač 2000W, 220V prohromski bojler
kom
7,0
117
Grejač sa prirubnicom mali bojler Gorenje novi tip visokougradni 2000W
220 V
kom
10,0
118
Grejač sa prirubnicom mali bojler magnohrom niskougradni 2000W 220 V
kom
10,0
119
Grejač sa prirubnicom mali bojler tiki visokougradni 2000W 220 V
kom
10,0
120
Grejač električni 1500W 230V cevni TA peć l=800mm
kom
8,0
121
Grejač vazduha - kalorifer 9kW 380V
kom
18,0
122
GREJAČ ZA ORMARE rebrasti 150W 220V 50Hz,"SCHRACK" ili
odgovarajući
kom
2,0
123
Grejač ormana 30W/90o sa priključnom klemom art.br. IUK08341
„Schrack“ ili odgovarajući
kom
10,0
124
Grejač 230V, 50Hz, 90W, RC90, Telemeqanique ili odgovarajući
kom
5,0
125
Grejač keramički suvi P=3,2kW, U=230V, Ø45mm, L=650mm MIS Termilo
ili odgovarajući
kom
30,0
126
Grejač za kalorifer, cevni, 2000W, u obliku "češlja", približne dimenzije
240x300mm
127
Granični držač rednih stezaljki RSU
kom
120,0
128
Gumica zaptivna za bojler FI 6x93
kom
4,0
129
Hilzna izolovana 1,0mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
2.000,0
130
Hilzna izolovana 1,5mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
2.200,0
131
Hilzna izolovana 2.5mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
2.000,0
132
Hilzna izolovana 4mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
200,0
133
Hilzna izolovana 6mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
200,0
30,0
134
Hilzna izolovana 10mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
135
Hilzna neizolovana 10mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
136
Hilzna neizolovana 16mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
137
Hilzna neizolovana 2,5mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
138
Hilzna neizolovana 4mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
139
Hilzna neizolovana 6mm2 PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
100,0
140
Hilzna izolovana AL 1,5-10 BK PHOENIX ili odgovarajuća
kom
1.000,0
141
Hilzna izolovana AL TWIN 2X0,75-10 GY PHOENIX ili odgovarajuća
kom
300,0
142
Hilzna izolovana 0,34mm², duz. 10mm, tip AI 0,34-10 TQ, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
1.000,0
143
Hilzna izolovana 0,75mm², duz. 10mm, tip AI 0,75-10 GY, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
5.000,0
144
Hilzna izolovana 1,5mm², duz. 10mm, tip AI 1,5-10 GY, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
5.000,0
145
Hilzna izolovana 2,5mm², duz. 10mm, tip AI 2,5-10 GY, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
2.000,0
146
Hilzna izolovana, dupla 2x 0,75mm², duz. 10mm, tip AI TWIN 2X0,75-10
GY, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
1.000,0
147
Hilzna izolovana, dupla 2x 1,5mm², duz. 12mm, tip AI TWIN 2X1,5-10,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
1.000,0
148
Indikator prisustva napona, pasivni, 3-36kV, za naponski nivo 12kV,50Hz,
podnosivi napon industrijske frekvence(1min.) 28kV, tip VisiVolt VV-A, ABB
ili odgovarajući
kom
12,0
149
Indikator protoka FCS GL1/2A4P VRX/230VAC TURCK ili odgovarajući
kom
5,0
150
Ispitivač faze(glinarica) 220V
kom
40,0
151
Izolaciona traka PVC
kom
160,0
152
Izolator potporni 0,4kV 1/30
kom
100,0
153
Izolator potporni 0,4kV 1/45
kom
50,0
154
Izolator potporni Umax=800V, H=45mm, tip PIA-1b, FMT Zaječar ili
odgovarajući
kom
30,0
155
Izolator potporni Umax=1200V, H=60mm, tip PIB-1a, FMT Zaječar ili
odgovarajući
kom
30,0
156
Izolator potporni Umax=800V, H=30mm, tip PIA-1a, FMT Zaječar ili
odgovarajući
kom
30,0
kom
4,0
kom
2,0
komplet
5,0
komplet
15,0
157
158
159
160
Izolator potporni PIB 1AS 3,6kV FMT Zaječar ili odgovarajući
Ink cartridge BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. 5146662 Phoenix Contact
ili odgovarajući
Jastuci vatrozaštitni CFS-CU S, HILTI, šifra 2007445 ili odgovarajući
Jastuci vatrozaštitni CFS-CU M, HILTI, šifra 2007446ili odgovarajući
161
Jastuci vatrozaštitni CFS-CU L ,HILTI, šifra 2007447ili odgovarajući
komplet
80,0
162
Kabl produžni PPL 3X2,5mm2, 3m, sa 6 priključaka
kom
30,0
163
Kabl produžni PPL 3X2,5mm2, 5m, sa 6 priključaka
kom
50,0
164
Kabl produžni 3x2,5mm2 l=50m sa motalicom
kom
5,0
165
Kabl produžni 5x2.5mm2 l=50m sa motalicom
kom
4,0
166
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 6-14 mm, model No.DK
7077.000,"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200,0
167
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 12-18 mm, model No.DK
7078.000,"RITTAL" ili odgovarajuća
kom
250,0
168
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 18-22 mm, model No.DK
7097.000, "RITTAL" ili odgovarajuća
kom
250,0
169
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 22-26 mm, model No.DK
7097.220, "RITTAL" ili odgovarajuća
kom
250,0
170
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 26-30 mm, model No.DK
7097.260, "RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200,0
171
Kabl. obujmica za C šinu za kabl. prečnika od 30-34 mm, model No.DK
7097.300, "RITTAL" ili odgovarajuća
kom
200,0
172
Kablovska obujmica za L profil 6-12mm, Rittal, model No SZ2350.000 ili
odgovarajuća
kom
200,0
173
Kablovska obujmica za L profil 14-18 mm, RITTAL, model No. SZ
2352.000 ili odgovarajuća
kom
100,0
174
Kablovska obujmica za L profil 18-22 mm, RITTAL, model No. SZ
2353.000 ili odgovarajuća
kom
70,0
175
Kablovska obujmica za L profil 22-26 mm, RITTAL, model No.SZ 2354.000
ili odgovarajuća
kom
70,0
176
Kablovska obujmica za L profil 26-30 mm, RITTAL, model No. SZ
2355.000 ili odgovarajuća
kom
70,0
177
Kablovska obujmica za L profil 30-34 mm, RITTAL, model No. SZ
2356.000 ili odgovarajuća
kom
50,0
178
Kablovska obujmica za L profil od nerđajućeg čelika za prečnik kabla od
46-52, tip 2056W 52 VA
OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
kom
100,0
179
Kablovska obujmica za L profil od nerđajućeg čelika za prečnik kabla od
52-58, tip 2056W 58 VA
OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
kom
100,0
180
Kablovska obujmica za L profil za prečnik kabla od 58-64, tip 2056W 64
FT OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
kom
100,0
181
Kablovska obujmica za L profil za prečnik kabla od 64-70, tip 2056W 70
FT OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
kom
100,0
182
Kablovska obujmica za L profil za prečnik kabla od 70-76, tip 2056W 76
FT OBO BETTERMANN ili odgovarajuća
kom
100,0
183
Obujmica OBO BETTERMANN Tip: 2037 6-13 LGR, (Artikal broj: 2250
136) ili odgovarajuća
kom
500,0
184
Lučna obujmica OBO BETTERMANN, Tip: 2056 M 16 FT (Artikal broj:
1156 012) ili odgovarajuća
kom
500,0
185
Kablovske krimp stopice prstenaste (izolovane) 1,5-2,5mm2/М5
kom
100,0
186
Kablovske krimp stopice prstenaste (izolovane) 1,5-2,5mm2/М6
kom
100,0
187
Kablovske krimp stopice prstenaste (izolovane) 4-6mm2/М5
kom
100,0
188
Kablovske krimp stopice prstenaste (izolovane) 4-6mm2/М8
kom
100,0
189
Kalaj 60% Sn za lemljenje u elektrotehnici
190
kg
1,0
KALAJ S-Sn60Pb40 FI 1mm 250gr "WURTH" ili odgovarajući
kom
1,0
191
Kamera IP, 2MPIKSELA, fiksna, za spoljšnju montažu, HICVISION
DS2CD2032-I ili odgovarajuća
kom
1,0
192
Kanal plastični POK 20x40x2000
kom
50,0
193
Kanal plastični POK 30x20x2000
kom
50,0
194
Kanal PVC za ožičenje 20x20x2000
kom
50,0
m
45,0
195
Kanali montažni MQ-41 3M, HILTI, šifra 369591 ili odgovarajući
196
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 11X13 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
197
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 11X20 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
198
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 13X15 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
199
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 16X16 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
200
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 16X25 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
201
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 17X17 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
202
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 20X20 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
203
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 25X25 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
20,0
204
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 25X40 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
20,0
205
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 25X60 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
206
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 30X20 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
207
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 30X40 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
208
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 35X35 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
209
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 40X25 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
210
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 60X100 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
211
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 80X60 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
212
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 80X80 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
213
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 80X100 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
214
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 100X60 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
215
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 100X80 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
216
Kanalica kablovska za ožićenje PVC, siva, 100X100 (ŠxV), dužine 2m,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
217
Kanap tekstilni fi 3mm
m
100,0
218
Klema redna univerzalna, UT 4, siva, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50,0
219
Klema redna univerzalna, UT 6, siva, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50,0
220
Klema redna univerzalna, UT 10, siva, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50,0
221
Klema redna univerzalna, UT 16, siva, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50,0
222
Klema redna univerzalna, UT 4-PE, žuto-zelena, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
kom
50,0
223
Klema redna dvospratna, UTTB 2,5-PE, žuto-zelena, PHOENIX CONTACT
ili odgovarajuća
kom
50,0
224
Klema redna dvospratna, UTTB 4 , siva," PHOENIX CONTACT" ili
odgovarajuća
kom
100,0
225
Klema završna CLIPFIX 35-5, kat.br. 3022276, „Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
20,0
226
Komad ukrsni poc 58x58 mm SRPS M.B4.935/III sa 3 ploče
kom
120,0
kom
10,0
227
Konektor BNC za koaksijalni kabl RG59 V/U
228
Konektor UY2, 3M SCOTCHLOH ili odgovarajući
kom
200,0
229
Konektor ispitni PSBJ-URTK 6 BU ord.no. 3026434 PHOENIX CONTACT
ili odgovarajući
kom
10,0
230
Konektor ispitni PSBJ-URTK 6 YE ord.no. 3026405 PHOENIX CONTACT
ili odgovarajući
kom
10,0
231
Konektor ispitni PSBJ-URTK 6 GR ord.no. 3026418 PHOENIX CONTACT
ili odgovarajući
kom
10,0
232
Konektor zenski, DIN 43650 A, 4 pina, zglobni, Pg11 , Schneider Electric
XZCC43FCP40B ili odgovarajući
kom
20,0
233
Konektor d-sub muški 9 pina sa kućištem
kom
30,0
234
Konektor d-sub ženski 9 pina sa kućištem
kom
30,0
235
Konektor d-sub muški 25 pina sa kućištem
kom
30,0
236
Konektor d-sub ženski 25 pina sa kućištem
kom
30,0
237
Kondenzator elektrolitski 1000μF 6.3V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
300,0
238
Kondenzator elektrolitski 1500μF 6.3V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
200,0
239
Kondenzator elektrolitski 2200μF 6.3V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
200,0
240
Kondenzator elektrolitski 3300μF 6.3V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
200,0
241
Kondenzator elektrolitski 1000μF 16V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
300,0
242
Kondenzator elektrolitski 2200μF 16V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
300,0
243
Kondenzator elektrolitski 1000μF 25V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
244
Kondenzator elektrolitski 2200μF 25V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
245
Kondenzator elektrolitski 4700μF 25V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
246
Kondenzator elektrolitski 220μF 35V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
247
Kondenzator elektrolitski 470μF 35V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
248
Kondenzator elektrolitski 1000μF 35V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
249
Kondenzator elektrolitski 3,3μF 63V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
200,0
250
Kondenzator elektrolitski 220μF 63V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
251
Kondenzator elektrolitski 100μF 50V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
252
Kondenzator elektrolitski 470μF 50V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
253
Kondenzator elektrolitski 22μF 400V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
254
Kondenzator elektrolitski 47μF 400V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
255
Kondenzator elektrolitski 100μF 400V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
256
Kondenzator elektrolitski 220μF 400V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
257
Kondenzator elektrolitski 2,2μF 350V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
258
Kondenzator elektrolitski 4,7μF 350V STOJEĆI, LOW ESR/105˚
kom
100,0
259
Kratkospojnik za dve redne stezaljke SB 2-8-T ord.no. 3026366, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajući
kom
20,0
260
Kratkospojnik za tri redne stezaljke SB 3-8-T ord.no. 3026492, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajući
kom
20,0
261
Kratkospojnik za četIri redne stezaljke SB 4-8-T ord.no. 3026379,
PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
20,0
262
Kratkospojnik FBS 2-8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
263
Kratkospojnik FBS 3-8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
264
Kratkospojnik FBS 4-8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
265
Kratkospojnik FBS 5-8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
266
Kratkospojnik FBS 10-8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
267
Kratkospojnik FBS 2-10, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
268
Kratkospojnik FBS 2-12, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
269
Kratkospojnik FBS 2-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
270
Kratkospojnik FBS 3-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
271
Kratkospojnik FBS 4-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
272
Kratkospojnik FBS 5-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
273
Kratkospojnik FBS 10-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
274
Kratkospojnik FBS 20-6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
275
Kratkospojnik FBS 2-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
276
Kratkospojnik FBS 3-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
277
Kratkospojnik FBS 4-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
278
Kratkospojnik FBS 5-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
279
Kratkospojnik FBS 10-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
280
Kratkospojnik FBS 20-5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
281
Kratkospojnik VERTIKALNI FBS-PV UT, PHOENIX CONTACT ili
odgovarajući
kom
50,0
282
Kutija razvodna FI 100 uzidna
kom
20,0
283
Kutija razvodna fi 60 uzidna
kom
70,0
284
Kutija razvodna FI 60mm za rigips
kom
50,0
285
Kutija razvodna fi 78 uzidna
kom
70,0
286
Kutija razvodna OG, IP65, četri uvodnika za kablove sa svake strane.
kom
50,0
287
Kutija razvodna OG sa pritisnim vijkom V16 sa 3 uvoda
kom
10,0
288
Kutija razvodna OG sa šest uvoda 2,5mm²
kom
15,0
289
Kutija razvodna siluminska sa 4 izvoda (po mogućstvu 95x95)
kom
30,0
290
Kutija razvodna 95X95mm SRPS N.E1.117
kom
50,0
291
Kutija razvodna OG 110x110x70mm, IP65
kom
50,0
292
Kutija razvodna OG PVC 80x80x48mm
kom
30,0
293
Kutija razvodna RK IV-2,5 4-uvoda 16A 380V IP55 'TEP' ili odgovarajuća
kom
100,0
294
Kutija razvodna RK IV-6mm 4-uvoda 380V IP-44 'TEP' ili odgovarajuća
kom
100,0
295
Kutija siluminska četvrtasta dimenzija 200x140x90mm, IP55, "Proleter"
Arilje ili odgovarajuća
kom
10,0
kom
80,0
kom
7,0
296
297
Kutija razvodna za povezivanje i razdvajanje kablova u razvodima za
montažu na zid, dimenzija 114x114mm, sa najmanje četiri uvoda, svetlo
sive boje, sa tiplom i holšrafom za fiksiranje na zid, tip T60,
OBOBETTERMANN ili odgovarajuća
Kutija razvodna za povezivanje i razdvajanje kablova u razvodima, za
montažu na zid, dimenzija 190x150mm, sa najmanje dvanaest uvoda, sa
tiplom i holšrafom za fiksiranje na zid, svetlo sive boje, tip T160
OBOBETTERMANN ili odgovarajuća
298
Kutija za FLUKE osciloskop serije 190, kat.oznaka C290
kom
1,0
299
Kućište cevastih (staklenih) osigurača 5x20mm
kom
30,0
300
Lak završni za namotaj generatora, sivi Dolph's EG-43 ili odgovarajući
kg
10,0
301
Ležaj gumeni za TA peć
kom
10,0
302
Modul RJ-45, PANDUIT, CJ5E88TGAW ili odgovarajući
kom
200,0
303
Most fiksni ISSBI 10-8, kat.br. 0301534, „Phoenix“ ili odgovarajući
kom
50,0
304
Most fiksni FBI 10-8, kat.br. 0203263, „Phoenix“ ili odgovarajući
kom
50,0
305
Most fiksni FBRI 10-8 N ord.no. 2772080, „Phoenix“ ili odgovarajući
kom
50,0
306
Navrtka klizna OBO BETTERMANN,
(Artikal broj: 1144 103) ili odgovarajuća
Tip: 5019 M6 OS G
307
Nosač profilisani automatskih osigurača (DIN 35 šina)
kom
400,0
kom
5,0
308
Nosač kablova, perforiran, bočne visine 60 mm,širine 200mm, za montažu
na betonski zid, zajedno sa odgovarajućim konzolama i materijalom,
elementima za spajanje i pričvršćivanje, tip RKSM 630, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
m
60,0
309
Nosač kablova, perforiran, bočne visine 60 mm,širine 100mm, za montažu
na betonski zid, zajedno sa odgovarajućim konzolama i materijalom,
elementima za spajanje i pričvršćivanje, tip RKSM 630, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
m
210,0
310
Nosač vezica 16X10.87X7MM, LOGO ili odgovarajući
kom
200,0
311
Nosač vezica 22.2X15.8X9.5MM, LOGO ili odgovarajući
kom
200,0
312
Nosač šine izolovani, tip AB/SS, PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
313
Obujmica OG 11-18mm
kom
1.050,0
314
Obujmica OG 18-26mm
kom
50,0
315
Obujmica OG 8-18mm
kom
50,0
316
Obujmica serijska potisna 3-7, OBO Bettermann ili odgovarajuća
kom
300,0
317
Obujmica serijska potisna 6-13, OBO Bettermann ili odgovarajuća
kom
1.000,0
318
319
320
321
Obujmica serijska potisna za kablove 12-20mm, komplet sa tiplom i
holšrafom proizvođača OBOBETTERMANN ili odgovarajuća
Obujmica serijska potisna obujmica za kablove
16-24mm, komplet sa
tiplom i holšrafom proizvođača OBOBETTERMANN ili odgovarajuća
Olovka za čišćenje štampanih ploča, fiberpen
Ormari 19“ /15U (dimenzije 600X590X800MM (šxdxv)), fleksibilna
konstrukcija, sve strane se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi,
staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na
vrhu i dnu
kom
800,0
kom
800,0
kom
10,0
kom
2,0
komplet
4,0
322
Osnova (postolje) visokonaponskih osigurača, 3-polna, sa komplet
priborom, 12kV, spoljna montaža, ETI ili odgovarajuća
323
Oznaka CC 15/27 KMC, neutral bela, samolepljiva, kat.br. 1877310000
"Weidmuller" ili odgovarajuća
kom
100,0
324
Oznaka CC 15/27 KMC, neutral bela, samolepljiva, kat.br. 187677000
"Weidmuller" ili odgovarajuća
kom
100,0
325
Oznaka redne kleme UC-TM8, kat.br. 0818072, „Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
100,0
326
Oznaka za početak lajsne KLM3-L, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
50,0
327
Oznaka za kablove UC-WMTBA (60X11), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 4 pojedinacnih
oznaka
tablica
200,0
328
Oznaka za provodnike bela pojedinicna Phoenix UC-WMC 7,5 (23X8),
(Order No: 0818179) ili odgovarajuća Napomena 1 tablica = 6
pojedinacnih oznaka
tablica
100,0
329
Oznaka bela za provodnike, UC-WMC 5,6 (23X8), PHOENIX, (Order
No:0825382) ili odgovarajuća Napomena 1 tablica = 6 pojedinacnih oznaka
tablica
20,0
330
Oznaka za provodnike, UC-WMC 4,4 (23X 5,5), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 9 pojedinacnih oznaka
tablica
100,0
331
Oznaka za provodnike, UC-WMC 3,1 (23X 4), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 12 pojedinacnih oznaka
tablica
100,0
332
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (20X8), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 10 pojedinacnih
oznaka
tablica
100,0
333
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (27X18), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 8 pojedinacnih oznaka
tablica
150,0
334
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (60X30), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 3 pojedinacnih
oznaka
tablica
20,0
335
Oznaka samolepljiva UC-EMLP (60X15), PHOENIX CONTACT ili
odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 4 pojedinacnih
oznaka
tablica
20,0
336
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 5, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 96 pojedinacnih oznaka
tablica
50,0
337
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 6, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 80 pojedinacnih oznaka
tablica
50,0
338
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 8, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 56 pojedinacnih oznaka
tablica
50,0
339
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 10, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 48 pojedinacnih oznaka
tablica
20,0
340
Oznaka rednih stezaljki UC-TM 12, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
Napomena 1 tablica = 40 pojedinacnih oznaka
tablica
20,0
341
Papučica iglasta 2,5mm
kom
200,0
342
Papučica kablovska Al/Cu 16/16mm
kom
100,0
343
Papučica kablovska Al/Cu 16/8mm
kom
100,0
344
Papučica kablovska Al/Cu 35/8mm
kom
100,0
345
Papučica kablovska Al/Cu 50/16mm
kom
50,0
346
Papučica kablovska Al/Cu 70/50mm
kom
30,0
347
Papučica kablovska Al/Cu 95/13mm
kom
30,0
348
Papučica kablovska Al/Cu 95/70mm
kom
20,0
349
Papučica kablovska Cu 10/12mm
kom
20,0
350
Papučica kablovska Cu 10/6mm
kom
20,0
351
Papučica kablovska Cu 10/8mm
kom
20,0
352
Papučica kablovska Cu 16/8mm
kom
15,0
353
Papučica kablovska Cu 25/8mm
kom
50,0
354
Papučica kablovska Cu 35/8mm
kom
40,0
355
Papučica kablovska Cu 50/8mm
kom
30,0
356
Papučica kablovska Cu 50/10mm
kom
20,0
357
Papučica kablovska Cu 70/10mm
kom
20,0
358
Papučica kablovska Cu 95/12mm
kom
20,0
359
Papučica kablovska Cu 150/12mm
kom
20,0
360
Papučica kablovska izolovana 2,5/6,5mm
kom
20,0
361
Papučica kablovska izolovana 4/6mm
kom
20,0
362
Papučica kablovska viličasta izolovana 1,5/4mm
kom
20,0
363
Pasta CINOL "DONIT" - Kamnik ili odgovarajuća
tub
5,0
364
Pasta za temperaturnu zaštitu kod zavarivanja
kom
1,0
365
Patch panel optički visina 1U za 12 dupleks SC
konektora sa 12 dupleks adaptera
kom
6,0
366
Pig tail multimodni 50/125 sa konektorom SC
kom
200,0
367
Pig tail singlmodni sa konektorom SC
kom
24,0
368
Pleksigas 3mm
kg
5,0
369
Pleksigas 5mm
kg
5,0
370
Ploča grejna 2000W, 220V, FI 220mm
kom
5,0
371
Ploča završna ATP UK, kat.br. 3003224, „Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
20,0
372
Ploča razdelna TS-K, kat.br. 1302215, „Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
20,0
373
Ploča krajnja D-UK 4/10, kat.br. 3003020, „Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
20,0
374
Ploča završna CLIPFIX 35, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
50,0
375
Podloška 12 SRPS M.B2.142:1981
kom
300,0
376
Podloška 16 SRPS M.B2.142:1981
kom
300,0
377
Podloška 20 SRPS M.B2.142:1981
kom
300,0
378
Podloška OBO BETTERMANN, Tip: DIN440 7 F (Artikal broj: 6408 702) ili
odgovarajuća
kom
400,0
379
Podnožije cevastih (staklenih) osigurača 5x20mm
kom
30,0
380
Poklopac D-UT 2,5/10 PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
381
Poklopac D-UTTB 2,5/4 PHOENIX CONTACT ili odgovarajući
kom
50,0
382
Poklopac sa obrtnom bravom za metalni nosač kablova, pocinkovani lim,
širina 100 mm dužine 3000mm, tip DRL 100 FS OBO BETTERMANN Art.Br. 6052 09 6 ili odgovarajući
m
60,0
383
Poklopac sa obrtnom bravom za metalni nosač kablova, pocinkovani lim,
širina 200 mm dužine 3000mm, tip DRL 200 FS OBO BETTERMANN Art.Br. 6052 20 7 ili odgovarajući
m
60,0
384
Pregrada razdvojna izolaciona, D- URTK 6 ord.no. 3026340, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
20,0
385
Pregrada ATP-UT, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
50,0
386
Pregrada ATP-UTTB 2,5/4, PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
50,0
387
Prekidač nivoa plovni sa kablom 10m, ABS tip KS ili odgovarajući
kom
20,0
388
Prekidač instalacioni modularni, 1M. 16A, Kat.br. 6827 29 "Vela"
LEGRAND ili odgovarajući
kom
20,0
389
Prekidač instalacioni modularni, 1M. 20A, Kat.br. 740 35 ,"Vela" LEGRAND
ili odgovarajući
kom
20,0
390
Prekidač 250V 10A SRPS N.E3.130:1967 uzid-obicni
kom
210,0
391
Prekidač jednopolni 16A 250V ugradni Legrand Vella ili odgovarajući
kom
80,0
392
Prekidač kombinacija za kupatilo za u zid 16A 250V
kom
10,0
393
Prekidač naizmenični 10A, 220V
kom
5,0
394
Prekidač naizmenični za u zid 16A 250V
kom
100,0
395
Prekidač naizmenični OG 10A, 250V
kom
25,0
396
Prekidač naizmenični OG 10A/250V IP55
kom
10,0
397
Prekidač naizmenični IP66 Legrand ili odgovarajući
kom
30,0
398
Prekidač OG 10A 250V serijski IP-55
kom
12,0
399
Prekidač serijski za u zid 16A 250V Legrand Vella ili odgovarajući
kom
130,0
400
Prekidač taster za u zid 16A 220 V
kom
100,0
401
Prekidač unakrsni za u zid 16A 220 V
kom
5,0
402
Prekidač OGP 16A, 380V
kom
10,0
403
Prekidač OGP-16-6/1 naizmenični
kom
1,0
404
Prekidač sa indikatorom OG za bojler
kom
3,0
405
Prekidač pritisni MCSN-11, 3P, 380V, 16A
kom
10,0
406
Pretvarač naponski merni 1-5А(AC)/4-20mA, SCM201,„Decode“ ili
odgovarajući
kom
5,0
407
Pretvarač strujni 0-500V(AC)/4-20mA, SCM202,
„Decode“ ili odgovarajući
kom
5,0
408
Priključak kabla natikač 2,5/6,3mm A2507FLP ELPRESS ili odgovarajući
kom
1.000,0
409
Priključnica dvopolna 16A 230V
kom
10,0
410
Priključnica dvopolna 16A 250V za na zid siluminska sa poklopcem
kom
38,0
411
Priključnica monofazna 16A, S-izvedba
kom
10,0
412
Priključnica dvopolna šuko 10/16A 250V uzidna
kom
70,0
413
Priključnica dvopolna šuko 10A 500V nazidna
kom
13,0
414
Priključnica dvopolna šuko 16A 250V nazidna siluminska
kom
10,0
415
Priključnica dvopolna šuko sa poklopcem 16A 250V nazidna
kom
115,0
416
Priključnica dvopolna šuko sa poklopcem 16A, 250V uzidna
kom
5,0
417
Priključnica dvopolna dvostruka 2P+TTL, 16A, UNICA ili odgovarajuća
kom
5,0
418
Priključnica sa zaštitnim poklopcem, nazivne struje 16A, nazivnog napona
230V, 50Hz, stepena zaštite IP44, sa kontaktom za zaštitni provodnik,
izrađena od silumina.
kom
24,0
419
Priključnica tropolna 16A 380V nazidna siluminska sa poklopcem
kom
42,0
420
Priključnica tropolna bakelitna 16A 380V
kom
5,0
421
Priključnica tropolna šuko 16A 380V uzidna SRPS N.EO.350
kom
75,0
422
Priključnica tropolna šuko PRO III SZU I 16A 380V
kom
20,0
423
Priključnica PRO IV 32 četvoropolna šuko 32A 380V
kom
50,0
424
Priključnica PRO IV 63A četvoropolna 380V
kom
10,0
425
Priključnica PRO-V-125, 3P+N+ŠUKO, 125A, 380V "TEP" ili odgovarajuća
kom
10,0
426
Priključnica sa tajmerom 16A 220V
kom
5,0
427
Priključnica višestruka za produžni kabal 10A/250V sa prekidačem
kom
12,0
428
Priključnica šuko monofazna za montažu na DIN šinu
kom
5,0
429
Priključnica prenosna natikač ŠUKO 16A, 250V
kom
20,0
430
Proces displej sa 2relejna izlaza,1analognim izlazom 4-20mA, napajanje
24-230VAC/VDC, RIA250, 96x48mm "Endress+Hauser" ili odgovarajući
kom
7,0
431
Prsten kalibarski DII/10A SRPS N.E5.060
kom
200,0
432
Sabirnica bakarna za automatske osigurače
kom
3,0
433
Sat uklopni 230V 50Hz, Enel ili odgovarajući
kom
5,0
434
Sat uklopni digitalni MS-1A, 230V 50Hz, Enel ili odgovarajući
kom
2,0
435
Sat uklopni digitalni MS-1A, 100V 50Hz, Enel ili odgovarajući
kom
2,0
436
Sat uklopni digitalni DIGI 42M1, kat.br. BZ326440 "SCHRACK" ili
odgovarajući
kom
1,0
437
Serijska potisna obujmica 12-20, Obo Bettermann ili odgovarajuća
kom
10,0
438
Set test za elektroniku delux, TL81A
komplet
4,0
439
Silikagel obojeni
kg
28,0
440
Silikagel sa indikatorom
kg
150,0
441
Silikagel indikatorski (suv –narandžaste boje, kad upije vlagu – bezbojan),
granulacija 2-5mm
kg
50,0
442
Sklopka strujna zaštitna FID-40/0,5 A
kom
1,0
443
Sklopka strujna zaštitna FID-63/0,5A
kom
4,0
444
Sonda-transmiter, utopni,za kontinualno merenje nivoa vode na bazi
hidrostatičkog pritiska , opseg merenja 0-6m, dužina kabla 10m; FMX 167,
"Endress+Hauser" ili odgovarajuća
kom
5,0
445
Sonda-transmiter, utopni,za kontinualno merenje nivoa vode na bazi
hidrostatičkog pritiska , opseg merenja 0-2m, dužina kabla 10m; FMX 167,
"Endress+Hauser" ili odgovarajuća
kom
2,0
446
Spojnica kablovska KSTS 10 10kV 10/3-95 termoskupljajuća
kom
2,0
447
Spojnica kablovska KSTS 10kV 10/3-70 termoskupljajuća
kom
2,0
448
Spojnica kablovska KSTS 1kV 4X1,5-6 XL termoskupljajuća
kom
10,0
449
Spojnica kablovska termoskupljajuća za četvorožilne kablove 1kV, KSTS
25 (10-25)mm2
kom
3,0
450
Spojnica kablovska termoskupljajuća za četvorožilne kablove 1kV, KSTS
50 (35-50)mm2
kom
3,0
451
Spojnica kablovska termoskupljajuća za četvorožilne kablove 1kV, KSTS 6
(4-6)mm2
kom
3,0
452
Spojnica za TK kablove XAGA 550 43/8-350
kom
10,0
453
Sprej antikorozioni VD 40
kom
33,0
454
Sprej odvijač 200ml
kom
8,0
455
Sprej plastik antistatik
kom
2,0
456
Sprej za kontakte
kom
11,0
457
Spojnica za nosače kablova prava i ugaona, bočne visine 60 mm, tip
RWL60, OBO BETTERMANN, art.-br.6067115 ili odgovarajuća
458
Sredstvo za odmašćivanje Hemogal RO-10 ili odgovarajuće
459
460
kom
50,0
kg
150,0
Sredstvo za pranje namotaja generatora ELEKTRO 2000 ili odgovarajuće
l
150,0
Stabilisani izvor napajanja ulaz 220VAC/VDC, izlaz
24VDC; 5A za montažu na DIN šinu, QUINT-PS/1AC/24DC/5 šif. 2866750
„Phoenix“ ili odgovarajući
kom
3,0
461
Stabilisani izvor napajanja ulaz 220VAC/VDC, izlaz
24VDC; 10A za montažu na DIN šinu,QUINT-PS/1AC/24DC/10 šif.
2866763 „Phoenix“ ili odgovarajući
kom
3,0
462
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,1А tromi
kom
10,0
463
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,2А tromi
kom
10,0
464
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,3А tromi
kom
10,0
465
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,4А tromi
kom
60,0
466
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,5А tromi
kom
10,0
467
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,6А tromi
kom
10,0
468
Stakleni osigurači 5х20mm, 0,8А tromi
kom
50,0
469
Stakleni osigurači 5х20mm, 1А tromi
kom
50,0
470
Stakleni osigurači 5х20mm, 1,6А tromi
kom
10,0
471
Stakleni osigurači 5х20mm, 2А tromi
kom
50,0
472
Stakleni osigurači 5х20mm, 3,15А tromi
kom
50,0
473
Stakleni osigurači 5х20mm, 4А tromi
kom
50,0
474
Stakleni osigurači 5х20mm, 5А tromi
kom
50,0
475
Stakleni osigurači 5х20mm, 6А tromi
kom
50,0
476
Stakleni osigurači 5х20mm, 6,3А tromi
kom
30,0
477
Stakleni osigurači 5х20mm, 7А tromi
kom
50,0
478
Stakleni osigurači 5х20mm, 8А tromi
kom
50,0
479
Stakleni osigurači 5х20mm, 10А tromi
kom
100,0
480
Stega zglobna G-RS 21-23
kom
20,0
481
Stezaljka aparatna 2PX2,5mm2 luster klema
kom
100,0
482
Stezaljka priključna -0° ,240/40mm
kom
10,0
483
Stezaljka priključna -T, 240/40mm
kom
5,0
484
Stezaljka redna dvanaestopolna 2,5mm2
kom
50,0
485
Stezaljka redna dvanaestopolna 4mm2
kom
70,0
486
Stezaljka redna dvanaestopolna 6mm2
kom
20,0
487
Stezaljka redna 35mm2 - UT 35 siva PHOENIX CONTACT ili odgovarajuća
kom
30,0
488
Stezaljka redna WDU 2,5mm2 "WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
100,0
489
Stezaljka redna WDU 4mm2 "WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
100,0
490
Stezaljka redna WDU 35mm2 "WEIDMULLER" ili odgovarajuća
kom
30,0
491
Stezaljka redna RSU 6mm2
kom
200,0
492
Stezaljka redna RSU 4mm2
kom
400,0
493
Stezaljka strujna, UK 6 N,kat.br. 3004524,„Phoenix“ ili odgovarajuća
kom
1.000,0
494
Stezaljka za konekciju širma na šinu 3x10mm,
Ø 3-8 mm, tip SK 8,
kom
50,0
495
Stezalj. za konekciju širma na šinu 3x10mm,
Ø 3-14 mm, tip SK 14,
kom
50,0
496
Stezalj. za konek. širma na šinu 3x10mm,
Ø 3-20 mm, tip SK 20,
kom
50,0
kom
10,0
kom
20,0
kom
2,0
497
498
499
Stezaljka strujna B00 6 6 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
Stezaljka strujna B00 10 10 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
Stezaljka strujna B00 15 15 05S ŽIKS HARD ili odgovarajuća
500
501
502
503
Stezaljka strujna B00 15 15 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
Stezaljka strujna B212 15 70 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
Stezaljka strujna T B142 15 40 40 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
Stezaljka strujna T B142 15 60 40 ŽIKS HARD ili odgovarajuća
kom
4,0
kom
2,0
kom
1,0
kom
1,0
504
Stezaljka strujna AL CU 35mm2
kom
10,0
505
Strujni merni transformator 50/5 A/A; 1,5VA, tip ASK31.4 50/5 1,5VA,
„MBS“ ili odgovarajući
kom
10,0
506
Stub drveni sa visokom impregnacijom za elektro vodove, dužine 9m, sa
prečnikom pri vrhu 15cm i prečnikom na dnu(1,5m od dna stuba)
210±20mm, "MERIDIJANA" Bjeljina, "IMPREGNACIJA" Ćićevac ili
odgovarajući
kom
30,0
507
Šina bakarna 3x10mm, duz. 1m, tip NLS-CU 3/10 METER SN, PHOENIX
CONTACT ili odgovarajuća
kom
10,0
kom
1,0
kom
10,0
508
509
Šina bakarna 120x10x460
Šina TS 35 za montiranje opreme u kutijama, perforirana.
510
Namotaj-špulna elektromagnetnog ventila tip: ANX, 9W, Kat.br. 43005275"ASCO - Numatics"
kom
5,0
511
Tabla spratna sa 12 osigurača, nazidna ,PVC
kom
4,0
512
Tabla spratna sa 24 osigurača ,nazidna, PVC
kom
1,0
513
Taster 16A/250V ugradni "legrand vella"
kom
100,0
514
Taster prekidač za svetlo 6A 250V SRPS N.E3.130:1967 za u zid
kom
100,0
515
Taster jednopolni sa jednim radnim kontaktom za pobuđivanje impulsnih
releja, u plastičnom kućištu IP55 za montažu na zid, za uključenje svetiljki.
kom
9,0
516
Teflon traka 0,076x12mm, dužine 12m
kom
30,0
517
Termometar elektrokontaktni 0-120C kapilarni L=4m Fi100mm sonda
100mm
kom
1,0
518
Termometar, kaskadni regulator - KR-801, 0-120°C, dužina kapilare 3m
kom
5,0
519
Termometar, kaskadni regulator - KR-801 AC1, 0-120°C, dužina kapilare
2m (A+L=190mm), Attos ili odgovarajući
kom
5,0
520
Termometar trofazni, trostepeni regulacioni: 100-105-110°C, dužina
kapilare oko 800mm, ser.br. 55.34022.103 "EGO" ili odgovarajući
kom
6,0
521
Priključak ugradni za termometar KR-801 tip C G3/8" Attos ili odgovarajući
kom
5,0
522
Termostat-higrostat za grejanje ormana 0-60oC, 40-90% rF, 1CO, 8A
art.br.IU008560-A Schrack ili odgovarajući
kom
5,0
523
Termostat 0-90C KT-170 16А 250V za bojler
kom
2,0
524
Termostat štapni 16A 250VAC za veliki bojler univerzalni
kom
50,0
525
Termostat sobni 0-30 za TA peć
kom
22,0
526
Termostat T-300 1CA 250V ART.5051 za električni radijator
kom
25,0
527
Termostat za "fan coil" FMH-220 Fan-Coil Super 3
kom
5,0
528
Tinjalica 220 V, BA9S, zelena
kom
10,0
529
Tinjalica 220 V, BA9S, crvena
kom
10,0
530
Tinjalica 220 V, E14, zelena
kom
10,0
531
Tinjalica 220 V, E14, crvena
kom
10,0
532
Traka izolaciona samospojiva
kom
50,0
533
Traka izolaciona samovulkanizirajuća, širine 19mm,dužine 10m,debljine
0,5mm, otpornosti na elektro proboj 40kV/mm, temperaturni nivo -40°C do
+90°C.
kom
6,0
534
Traka perforirana čelična 25x1x2000mm
kom
16,0
535
Traka poluprovodna samospojiva
kom
50,0
536
Traka upozorenja "Pozor kabli" za energetske kablove
kg
90,0
537
Traka vulkanizirajuća 19mm
kom
2,0
538
Traka vulkanizirajuća 38mm
kom
2,0
539
Traka staklena 0,18x20mm, klasa "H"
m
2.000,0
540
Traka staklena 0,18x25mm, klasa "H"
m
1.000,0
541
Traka (ketridž) - 12mm, za ispisivanje oznaka i brojeva za uređaj PT-1290
"Brother", predstavnik za Srbiju SCHRACK
kom
10,0
542
Transformator strujni, TIP. ATM 3831, nazivni napon 35KV, prenosni odnos
2X300/5/5/5 A/A, klasa tačnosti 0,5/10P10/10P10, nazivna snaga jezgra
30/30/30 VA,“ FMT” Zaječar ili slični
kom
3,0
543
Ugaonik MQW-4, HILTI, šifra 369658 ili odgovarajući
kom
70,0
544
Uložak zidni plastični sa vijkom P-8mm
kom
500,0
545
Ultrabrzi osigurač "Ferraz Shawmut" DN000UB69V100L, 690V AC, URB
100A
(6.9 URB 000 D08L 100) ili odgovarajući
kom
3,0
546
Ultrabrzi osigurač "Ferraz Shawmut" DN000UB69V160L, 690V AC, URB
160A
(6.9 URB 000 D08L 160) ili odgovarajući
kom
12,0
547
Ultrabrzi osigurač "Ferraz Shawmut" DN000UB69V125L, 690V AC, URB
125A
(6.9 URB 000 D08L 125) ili odgovarajući
kom
9,0
548
Ultrabrzi osigurač "Ferraz Shawmut" DN000UB69V250L, 690V AC, URB
250A
(6.9 URB 000 D08L 250) ili odgovarajući
kom
3,0
549
Umetak topljivi ultra brzi, 400A, 690V, 100kA, za osnovu NH2, kat.br. 20
212 20 "SIBA" ili odgovarajući
kom
20,0
550
Umetak topljivi ultra brzi, 315A, 690V, 100kA, za osnovu NH2, kat.br. 20
212 20 "SIBA" ili odgovarajući
kom
20,0
551
Umetak topljivi ultra brzi, "Ferraz" 6,9 URD30EF350, 350A, 690V, tip:
DN000GB69V350V, R300096C
kom
5,0
552
Umetak DII/16A SRPS N.E5.050
kom
500,0
553
Umetak DII/20A SRPS N.E5.050
kom
300,0
554
Umetak DII/25A SRPS N.E5.050
kom
300,0
555
Umetak DIII/35A SRPS N.E5.050
kom
100,0
556
Umetak topljivi -FRA 16, 16A
kom
20,0
557
Umetak topljivi NV-00 25A, 500V
kom
9,0
558
Umetak topljivi NV-100-36A
kom
9,0
559
Umetak topljivi NV1-160A
kom
9,0
560
Umetak topljivi NV2-160A
kom
9,0
561
Umetak topljivi NV2-200A
kom
9,0
562
Umetak topljivi NV1-C 125A 500V
kom
18,0
563
Umetak topljivi NVT-00 63A
kom
9,0
564
Umetak topljivi visokonaponski , bez udarne igle, 12kV, 2A, nazivna
prekidna moć 40- 63kA, dimenzije 292mm, Ø53, ETI ili odgovarajući
kom
12,0
565
Umetak topljivi visokonaponski , bez udarne igle, 12kV, 4A, nazivna
prekidna moć 40-63kA, dimenzije 292mm, Ø53, ETI ili odgovarajući
kom
12,0
566
Umetak topljivi visokonaponski , bez udarne igle, 12kV, 6A, nazivna
prekidna moć 40-63kA, dimenzije 292mm, Ø53, ETI ili odgovarajući
kom
9,0
567
Umetak topljivi visokonaponski,VVA bez udarne igle, 12kV, 75A, dimenzije
292mm, Ø82, Elektroporcelan Aranđelovac ili odgovarajući
kom
3,0
568
Umetak topljivi visokonaponski, 3,6/7,2kV, 63A, 80N, 50kA, dimenzije
192mm, Ø68, kat. br: 1YMB53-1001M0007, ABB ili odgovarajući
kom
12,0
569
Umetak topljivi visokonaponski VN36U, 36kV, 63A, dimenzije 537mm,
Ø85, ELKER ili odgovarajući
kom
6,0
570
Umetak topljivi visokonaponski VNV C, 10kV, 63A, dimenzije 292mm, Ø68,
kom
6,0
571
Umetak topljivi visokonaponski 25A/10kV "Mehanika Trbov" ili odgovarajući
kom
6,0
572
Umetak topljivi srednjenaponski 40A, 10kV
kom
5,0
573
Utičnica telefonska 1/2-4p na zid
kom
3,0
574
Utičnica nazidna telefonska dupla
kom
50,0
575
Utičnica nazidna računarska dupla, PANDUIT, CBXJ2AW-A ili
odgovarajuća
kom
50,0
576
Utikač 3-POLNI + N-ŠUKO 16A/380V 'L'izvedba
kom
25,0
577
Utikač "banana", 4mm, crveni gumeni
kom
30,0
578
Utikač "banana", 4mm, crni gumeni
kom
30,0
579
Utikač dvopolni 6A/220V
kom
20,0
580
Utikač dvopolni 6A/220V - gumeni
kom
50,0
581
Utikač monofazni 16A 220V
kom
200,0
582
Utikač tropolni 16A 380V
kom
33,0
583
Utikač UTO-IV-32 32A/380V ŠUKO
kom
20,0
584
Utikač UTO-IV-63 63A 380V 3P+Z
kom
20,0
585
Utikač UTO-V-16, 16A/380V, 3-polni+N+Šuko, siluminski "TEP" ili
odgovarajući
kom
10,0
586
Utikač UTO-V-63, 63A, 220/380V "Šuko"
kom
10,0
587
Utikač UTOP-II-SZU 10A/250V dvopolni + 'ŠUKO'
kom
200,0
588
Utikač pljosnati 10A/250V - gumeni
kom
30,0
589
Uvodnica A-U11X1mm JUS N.E2.511
kom
10,0
590
Uvodnica A-U13,5X13mm JUS.N.E2.512
kom
10,0
591
Uvodnica A-U16X15mm JUS N.E2.512
kom
10,0
592
Uvodnica PG16
kom
20,0
593
Uvodnica PG16 "S" izvedba
kom
30,0
594
Uvodnica PG21
kom
20,0
595
Uvodnica PG21 "S" izvedba
kom
30,0
596
Uvodnica PG25
kom
30,0
597
Uvodnica PG29
kom
20,0
598
Uvodnice FU PG-16
kom
10,0
599
Uvodnik PVC 19mm
kom
10,0
600
Uvodnik PVC 16mm BT
kom
25,0
601
Uvodnik plastični za kablove PG 11, V-TEC PG11 LGR, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
kom
100,0
602
Uvodnik plastični za kablove PG 13, V-TEC PG13 LGR, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
kom
100,0
603
Uvodnik plastični za kablove PG 16, V-TEC PG16 LGR, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
kom
200,0
604
Uvodnik plastični za kablove PG 21, V-TEC PG21 LGR, OBO
BETTERMANN
kom
200,0
605
Uvodnik plastični za kablove PG 29, V-TEC PG29 LGR, OBO
BETTERMANN ili odgovarajući
kom
100,0
606
Uvodnik specijalni tip H44-150/44x5,1/60/F3 NITRIL -ROXTEC d.o.o.
Zagreb, crtež S1026558 ili odgovarajući
kom
3,0
607
Uvodnik specijalni tip H4-150/4x7,5/60/F3 NITRIL -ROXTEC d.o.o. Zagreb,
crtež S1026567 ili odgovarajući
kom
3,0
608
Uvodnik specijalni tip H14-80/14x5,1/60/F3 NITRIL -ROXTEC d.o.o.
Zagreb, crtež S1027561 ili odgovarajući
kom
3,0
609
Uvodnik specijalni tip H4-80/4x7,5/60/F3 NITRIL -ROXTEC d.o.o. Zagreb,
crtež S1027563 ili odgovarajući
kom
3,0
610
Uvodnik, plastični, svetlo sive boje, za razvodne kutije, sa kratkim navojem
- Pg 16
kom
300,0
611
Uvodnik, plastični, svetlo sive boje, za razvodne kutije, sa kratkim navojem
- Pg 21
kom
20,0
612
Uže bakarno 35mm2
kg
5,0
613
Uže bakarno 70mm2
kg
320,0
614
Vazelin medicinski
kg
2,0
615
Vazelin tehnički
kg
15,0
616
Ventilator za ТА peć, tip EVD 06/1800 220V desni
kom
20,0
617
Ventilator za ТА peć, tip EVD 06/1800 220V levi
kom
5,0
619
Ventilator aksijalni sa prstenastim ramom(usmerivač na obe strane) AC-B
350, Ø350mm
kom
2,0
620
Ventilator zidni aksijalni sa nadpritisnim žaluzinama od aluminijuma
sledećih karakteristika: Protok min. 6000m³/h, Napajanje 230/400V, 50Hz,
Snaga motora max. 500W, Tip zaštite IP65, Termička klasa F, Radna
temperatura -40°C do +70°C, Težina max. 23kg, kretanje vazduha motorventilaciono kolo, mesto ugradnje 800x800
kom
1,0
621
VENTILATOR 120X120X38 230V AC, ležajevi sa biksnama
kom
11,0
622
VENTILATOR 80X80X25 12V DC, ležajevi sa biksnama
kom
1,0
623
VENTILATOR 80X80X38 230V AC, ležajevi sa biksnama
kom
1,0
624
Ventilator el. motora d11 D108
kom
30,0
625
Ventilator el. motora d13 D108
kom
30,0
626
Ventilator el. motora d14 D130
kom
30,0
627
Ventilator el. motora d18 D144
kom
30,0
628
Ventilator el. motora d15 D124
kom
30,0
629
Ventilator el. motora d19 D124
kom
30,0
630
Ventilator el. motora d16 D135
kom
30,0
631
Ventilator el. motora d19 D135
kom
30,0
632
Ventilator el. motora d24,5 D150
kom
30,0
633
Ventilator el. motora d20 D135
kom
30,0
634
Ventilator el. motora d22,5 D144
kom
20,0
635
Ventilator el. motora d22 D155
kom
20,0
636
Ventilator el. motora d24,5 D155
kom
20,0
637
Ventilator el. motora d24 D180
kom
20,0
638
Ventil elektromagnetni 1/2" NZ 220V, 50Hz, SCE238C002 "ASCO" ili
odgovarajući
kom
2,0
639
Ventil elektromagnetni tip 87 2" 2/2 NO, 230V, 50Hz, kod 8719 TRIEM ili
odgovarajući
kom
2,0
640
Ventil elektromagnetni tip 87 3" 2/2 NO, 230V, 50Hz, kod 8721 TRIEM ili
odgovarajući
kom
2,0
641
Ventil elektromagnetni 2/2 za vodu do 90°C, normalno zatvoren, G 1/2",
230VAC- SCE238C002 - "ASCO" ili odgovarajući
kom
15,0
642
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 100mm
kom
1.000,0
643
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 120mm
kom
3.600,0
644
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 160mm
kom
500,0
645
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 200mm
kom
3.600,0
646
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 200mm sa otvorom za vijak
kom
100,0
647
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 250mm
kom
600,0
648
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 450mm
kom
600,0
649
Vezica za pricvršcivanje kablova PVC 80mm
kom
1.300,0
650
Vezice za pričvršćivanje kablova PVC 810mm
kom
600,0
651
Vijak OBO BETTERMANN, Tip: 342 M6X16 G (Artikal broj: 3156 141) ili
odgovarajući
kom
400,0
652
Vijak anker OBO BETTERMANN, Tip: FNA II 6X30 M6/5 (Artikal broj: 3498
425) ili odgovarajući
kom
400,0
kom
150,0
kom
500,0
kom
2,0
653
654
655
Vijak anker HUS-H 8X65/5/15, HILTI, šifra 368729 ili odgovarajući
Vijak torban FRSB 6X12, tip REV60, OBO BETTERMANN, art.-br.6406130
Vrh lemilice Weller WS80 LTS konusni vrh prečnika 0,4mm
656
657
658
659
Vrh lemilice Weller WS80 LTO konusni vrh prečnika 0,8mm
Vrh lemilice Weller WS80 LTL pljusnat dugačak vrh širine 2,0mm
Vrh lemilice Weller WS80 LTB pljosnat vrh širine 2,4mm
Vrh lemilice Weller WS80 LTS konusni vrh prečnika 0,4mm
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
kom
2,0
Vrh lemilice Weller WS50 ETK pljosnat dugačak vrh širine 1,2mm
660
661
662
Vrh lemilice Weller WS50 ETBB vrh sa kružnom kontaktnom površinom
postavljenom pod uglom od 45° prečnika 2,4mm
Vrh lemilice Weller WS50 ETS konusni vrh prečnika 0,4mm
Vrh lemilice Weller WTCP50 PTA6 pljosnat vrh širine 1,6mm 310°
663
664
Vrh lemilice Weller WTCP50 PTAA9 vrh sa kružnom kontaktnom
površinom postavljenom pod uglom od 45° prečnika 1,6mm
665
Vrh lemilice Weller WTCP50 PTK8 pljosnat dugačak vrh širine 1,2mm
425°C
kom
2,0
666
Završna optička kutija za 8 vlakana SC
kom
8,0
667
Završna pločica rednih stezaljki RSU
kom
70,0
668
Žica 1mm TINOL 250gr
kom
10,0
669
Žica 1mm tinol SRPS C.L9.030 SN60
kg
2,0
670
Žica 2,5mm tinol SRPS C.L9.030 SN60 0
kg
2,0
Укупна цена без ПДВ-а:_______________________
Укупна цена са ПДВ-ом: ______________________
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 4 – РАСКЛОПНО-УПРАВЉАЧКА ОПРЕМА
Р.бр.
ОПИС
ПРОИЗВОЂАЧ,ТИП,
КАТАЛОШКИ БРОЈ,
И ДР.
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Јед.мере
Кол.
1
Brojač časova rada, 230V, 50Hz
kom
10,0
2
GLAVA SIGNALNE SVETILJKE CRVENA
MOELLER ili odgovarajuća
kom
13,0
3
GLAVA SIGNALNE SVETILJKE ZELENA
MOELLER ili odgovarajuća
kom
13,0
4
GLAVA TASTERA CRVENA M22-D-R MOELLER ili
odgovarajuća
kom
13,0
5
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA SIGNALNA BELA
MOELLER ili odgovarajuća
kom
5,0
6
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA SIGNALNA
CRVENA MOELLER ili odgovarajuća
kom
5,0
7
GLAVA SVETLEĆEG TASTERA SIGNALNA
ZELENA MOELLER ili odgovarajuća
kom
5,0
8
GLAVA TASTERA ZELENA MOELLER ili
odgovarajuća
kom
5,0
9
Glavni kontakti za kontaktor CN63, 63A
kom
20,0
10
Industrijski Ethernet Gejtvej, Moxa MGate MB3170I
ili odgovarajući
kom
1,0
11
Industrijski Ethernet Svič, Hirschmann RS2-5TX
(943 732-003) ili odgovarajući
kom
1,0
12
Kontaktor 4CN 16A 220V 50Hz
kom
20,0
Цена по јед.
без ПДВ
УКУПНА
ЦЕНА без
ПДВ
Цена по јед.
са ПДВ
УКУПНА ЦЕНА
са ПДВ
13
Kontaktor motorni CNM 22-22, 42VAC "Aparatna
tehnika" Beograd ili odgovarajući
kom
6,0
14
Kontaktor pomoćni CNP 31-62, 42VAC, "Aparatna
tehnika" Beograd ili odgovarajući
kom
2,0
15
Kontaktor K80, 220V, 50Hz
kom
10,0
16
Kontaktor KO 22 220V/50Hz, ISKRA ili odgovarajući
kom
10,0
17
Kontaktor KO 53 220V/50Hz, ISKRA ili odgovarajući
kom
10,0
18
Optokapler, Wago 286-791 ili odgovarajući
kom
10,0
kom
20,0
19
Osigurači/prekidači automatski 6A sa K
karakteristikom,
Icu 20kA pri 380-415V, iC60L, kat.br.
A9F95106,„Schneider“ ili odgovarajući
20
Osigurači/prekidači automatski 10A sa K
karakteristikom, Icu 20kA
pri 380-415V, iC60L, kat.br.
A9F95110,„Schneider“ ili odgovarajući
kom
20,0
21
Osigurači/prekidači automatski16A sa K
karakteristikom, Icu 20kA
pri 380-415V, iC60L, kat.br.
A9F95116,„Schneider“ ili odgovarajući
kom
20,0
22
Osigurači/prekidači automatski 25A sa K
karakteristikom, Icu 20kA
pri 380-415V, iC60L, kat.br.
A9F95125,„Schneider“ ili odgovarajući
kom
20,0
23
Osigurači/prekidači automatski 50A sa K
karakteristikom, Icu 20kA
pri 380-415V, iC60L, kat.br.
A9F95150,„Schneider“ ili odgovarajući
kom
20,0
24
Osigurač automatski 16A 6kV ETI ili odgovarajući
kom
150,0
25
Osigurač automatski 32A 3P 6kV ETI ili odgovarajući
kom
5,0
26
Osigurač automatski 32A 6kV ETI ili odgovarajući
kom
50,0
27
Osigurač automatski 40A 3P 6kV ETI
kom
5,0
28
Osigurač automatski instalacioni MC32, 1P, 2A,
MINEL ili odgovarajući
kom
10,0
29
Osigurač automatski instalacioni C60N-C 10A
kat.br.24401„Schneider electric" ili odgovarajući
kom
20,0
30
Osigurač automatski instalacioni C60N-C 16A
kat.br.24403„Schneider electric" ili odgovarajući
kom
20,0
31
Osigurač automatski instalacioni C60N-C 20A
kat.br.24404„Schneider electric" ili odgovarajući
kom
20,0
32
Osigurač automatski instalacioni C60N-C 25A
kat.br.24405„Schneider electric" ili odgovarajući
kom
20,0
33
Osigurač automatski instalacioni C60N-C 6A,
,kat.br.24399 „Schneider Electric" ili odgovarajući
kom
20,0
34
Osigurač automatski karakteristika C 10A tropolni
kom
6,0
35
Osigurač automatski karakteristika C 16A tropolni
kom
6,0
36
Osigurač automatski C60H 1P 15kA kriva C 6A
kom
12,0
37
Osigurač automatski 50A, RI 61, 230/400V~, B50‚
“ISKRA” ili odgovarajući
kom
4,0
38
Osigurač automatski PL6-C10/1 "Moeller" ili
odgovarajući
kom
12,0
39
Osigurač automatski PL6-C16/1 "Moeller" ili
odgovarajući
kom
12,0
40
Osigurač automatski PL6-C25/1, Моеller ili
odgovarajući
kom
12,0
41
Osigurač automatski PL6-C32/1, Моеller ili
odgovarajući
kom
12,0
42
Osigurač automatski PL6-C6/1, Моеller ili
odgovarajući
kom
12,0
43
Osigurač automatski 10A PL7/C10/2-DC, Moeller ili
odgovarajući
kom
25,0
44
Osigurač automatski 6A DC, dvopolni, PL7-C6/2DC, Moeller ili odgovarajući
kom
10,0
45
OTPORNIK REDNI ZA 220VDC LED DIODE 24VDC
MOELLER ili odgovarajući
kom
6,0
46
Podnožje relea, Wago 280-628
kom
10,0
47
Podnožje relea, Wago 280-762
kom
10,0
48
Podnožje relea, Wago 280-763
kom
10,0
49
Prekidač grebenasti 3G 63 10 U, 63A 500V Rade
Končar ili odgovarajući
kom
1,0
50
Prekidač grebenasti 4G-63-10-U 63A 500V Rade
Končar ili odgovarajući
kom
1,0
51
Prekidač grebenasti 4G 10 51 U, Rade Končar ili
odgovarajući
kom
1,0
52
Prekidač grebenasti 4G 16 142 U, Rade Končar ili
odgovarajući
kom
5,0
53
Prekidač tropolni naizmenični, TIP.MS 325,
400/690V~, pomoćni kontakti 1NO+1NC, podešenje
preopterećenja 20-25A, kratkospojna zaštita (I>)
312-435A, “ABB” Ili odgovarajući
kom
5,0
54
Prekidač motorno-zaštitni, tropolni, 55kW, velike
prekidne moći 150kA,
šinski priključak sa gornje strane, kablovski izvod sa
donje, NZMH2-M100 ili odgovarajući
kom
1,0
55
Prekidač motorno-zaštitni, tropolni, 90kW, velike
prekidne moći 150kA,
šinski priključak sa gornje strane, kablovski izvod sa
donje, NZMH2-M200 ili odgovarajući
kom
1,0
56
Prekidač automatski 3P, 12.5A, ABB MS325-12.5,
1SAM150000R1011 ili odgovarajući
kom
15,0
57
Prekidač automatski iC60L Z2A, 240/400V,
25KA,1P, SCHNEIDER ELECTRIC, tip A9F92102
kom
10,0
58
Prekidač automatski iC60L Z2A, 240/400V,
25KA,3P, SCHNEIDER ELECTRIC, tip A9F92302 ili
odgovarajući
kom
10,0
59
Pomoćni kontakt OF, 1CO kontakt za AUTOMAT
iC60L, SCHNEIDER ELECTRIC, tip A9A26924 ili
odgovarajući
kom
40,0
60
Prekidač automatski za naponske transformatore sa
pomocnim kontaktom 1CO, nominalne struje 1.4/6A,
tip SIEMENS 3RV1611-1AG14 ili odgovarajući
kom
5,0
61
Prekidač induktivni, navoj M30, osetljivost 10mm,
220VAC, 1NC, "Institut Mihajlo Pupin" ili
odgovarajući
kom
15,0
62
Pomocni kontakti 1NO/1NC, tip SIEMENS 3RV19011A za bočnu ugradnju na automatski prekidac
SIEMENS 3RV1611-1AG14 ili odgovarajući
kom
5,0
63
Relej bimetalni TRB0242 (4-8)A "ISKRA" ili
odgovarajući
kom,
2,0
64
Relej bimetalni TRB3430 (40-63)A "ISKRA" ili
odgovarajući
kom
4,0
65
Relej bimetalni TRB3430 (4-8)A "ISKRA" ili
odgovarajući
kom
2,0
66
Relej TRP6931, 48VDC
kom
20,0
67
Relej foto sa sondom MOELLER ili odgovarajući
kom
7,0
68
Relej impulsni IR 11 220VAC(za rasvetu)
kom
50,0
69
Relej za nadzor asimetriju i ispad faze HRN54N ETI
ili odgovarajući
kom
20,0
70
Relej prekostrujni, TIP. PZ 40T/321 ON,
pomoćnonapajanje 80 – 375V= ILI 80 – 264V~,
nominalna struja 5A, strujno podešenje: (I>) 0,9 –
1,8 X IN, (I>>) 4 – 10 X IN, vremensko podešenje:
0,2 – 6 SEK., “IED” ili odgovarajući
kom
3,0
71
Relej kontrole prisustva, redosleda i asimetrije faza
tip 3UG46 14-2BR20,„Siemens“ ili odgovarajući
kom
2,0
72
Relej prisustva, redosleda i asimetrije faza RM4TA32 TELEMECANIQUE ili odgovarajući
kom
2,0
73
RELEJ NADZORA NIVOA TEČNOSTI MOELLER
230V AC ili odgovarajući
kom
1,0
74
Relej kontrole nivoa - RM35LM33MW, SCHNEIDER
ELECTRIC ili odgovarajući
kom
20,0
75
Relej kontrole nivoa - RM4LA32MW, SCHNEIDER
ELECTRIC ili odgovarajući
kom
25,0
76
Relej kontrole nivoa - RM4G01M, SCHNEIDER
ELECTRIC ili odgovarajući
kom
30,0
77
Relej bistabilni ZR3MF011-220VAC "SCHRACK" ili
odgovarajući
kom
4,0
78
Relej termistorski LT3SE00M Schneider Electric ili
odgovarajući
kom
3,0
79
Relej, Wago 286-304 ili odgovarajući
kom
10,0
80
Relej, Wago 286-320 ili odgovarajući
kom
20,0
81
Relej, Wago 859-303 ili odgovarajući
kom
10,0
82
Relej, Wago 859-304 ili odgovarajući
kom
10,0
83
Relej, Wago 859-306 ili odgovarajući
kom
10,0
84
Relej zaštitni za FLYGT pumpe - Mini CASS II 24V
AC/DC, FLYGT MERIS ili odgovarajući
kom
3,0
85
Relej zaštitni za ABS pumpe - TDM, 230V, 50/60Hz,
"ABS" ili odgovarajući
kom
9,0
86
Sklopka motorno-zaštitna PKZM0-1,6
kom
5,0
87
Sklopka motorno-zaštitna PKZM0-2,5
kom
5,0
88
Sklopka-rastavljač, 3P, INS-160 660-690VAC, sa
produženom ručicom, Schneider Electric ili
odgovarajuća
kom
2,0
89
Svetiljka signalna crvena četvrtasta, montaža u otvor
fi22, 220V AC, LED, AD22-22FS crvena„Minor“ ili
odgovarajuća
kom
50,0
kom
50,0
kom
5,0
90
91
Svetiljka signalna zelena četvrtasta, montaža u otvor
fi22, 220V AC, LED, AD22-22FS zelena„Minor“ ili
odgovarajuća
SVETILJKA SIGNALNA BELA LED 230VAC M22LED230-W
92
SVETILJKA SIGNALNA BELA LED MOELLER 24V
DC ili odgovarajuća
kom
5,0
93
Svetiljka signalna Ø22,integrisana LED
230VAC,crvena „MOELLER“ ili odgovarajuća
kom
4,0
94
Svetiljka signalna Ø22,integrisana LED
230VAC,zelena „MOELLER“ ili odgovarajuća
kom
4,0
95
Svetiljka signalna zelena led 230V ADC fi 16mm
kom
1,0
96
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA LED MOELLER
230V AC ili odgovarajuća
kom
1,0
97
SVETILJKA SIGNALNA ZELENA LED MOELLER
24V DC ili odgovarajuća
kom
1,0
98
Špulna elektromagnetnog ventila 13,5mm system,
20W AC, 220-230V, 50-60Hz, tip BN230CS,
DANFOSS ili odgovarajuća
kom
1,0
99
Špulna elektromagnetnog ventila 13,5mm system,
20W DC, 24V, tip BG024DS, DANFOSS ili
odgovarajuća
kom
1,0
100
Taster crveni M22-DL-R
kom
4,0
101
Taster sa povratkom – crni,XB4-BA21
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
8,0
102
Taster sa povratkom – crveni,XB4-BA42
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
14,0
103
Taster sa povratkom - zeleni,XB4-BA31
„TELEMECANIQUE“ ili odgovarajući
kom
14,0
104
Taster zeleni M22-DL-G
kom
4,0
105
Taster zakretni 4G10-202-U
kom
4,0
106
Taster zakretni SVE STOP sa panik pečurkom
LA115-B2-11Z
kom
5,0
107
Taster žuti M22-D-Y
kom
3,0
108
Termometar za energetske transformatore za
merenje temperature ulja, sledećih karakteristika:
Stepen zaštite IP65, Opseg 0°C-150°C, Klasa
tačnosti 1.5, Pokazivač maksimuma podesiv sa
spoljne strane prozora, Kapacitet prekidanja 4
mikroprekidača 5A/250V 50Hz (250mA/250VDC),
Tačnost okidanja 2% vrednosti skale, Podesive
kazaljke mikro prekidača sa prednje skale i
podešavanje u punom opsegu, Minimalni interval
između dva prekidača-kontakta 4°C, komplet sa
150mm dugačkom sondom od legure bakra sa 1"
BSP priključkom i bakarnom kapilarnom cevi
ispunjenom organskom tečnošću dužine 6m sa
plastificiranom armaturom, tip OTI MSRT 150-Y,
proizvodnje ASPE - c.e.d. - ITALIJA ili odgovarajući
kom
1,0
109
Tranzistor MOSFET IRFP064N
kom
30,0
110
Tranzistor BUX22
kom
2,0
111
Tranzistor MJ1000
kom
2,0
Укупна цена без ПДВ-а:_______________________
Укупна цена са ПДВ-ом: ______________________
Haae4ena [3MeHa h gonyna je cacraBHh Aeo KoHKypcHe AoKyMeHraq je sa jaaxy na6aexy
BefluKe BpeAHocTr,r, y oTBopeHoM nocTynKy, oa ua6aaxy 4o6apa: Enerrpo uarepujan, no
naprrjaua, pegHil 6poj xa6aexe 8-212114.
C noШ ToBa隔 eM,
БpOl:lo_28/1‐ 212-8-2
ДaTyM1 24 10 2014 「oД ИHe
Бeo「 paД
Download

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2