NB1 Automatski osigurač
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od kratkog spoja.
1.2 Zaštita od preopterećenja.
1.3 Funkcija prekidača (isključenje i uključenje pod opterećenjem).
1.4 Izolacija sklopa.
1.5 Indikacija pozicije prekidača.
1.6 Ograničavač struje najnovije tehnologije.
1.7 Prostor za odvođenje toplote zbog efikasnijeg hlađenja.
1.8 Produženi DIN držač za lakšu montažu.
2. Tehničke karakteristike:
Standard
Nominalna struja In
Broj polova
Nominalni napon Ue
Nominalna učestanost
Nominalna struja prekida
Energetska klasa
A
Nominalni impulsni napon (1.2/50) Uimp
Dijagram (kriva) termomagnetnog releja
V
IEC/EN
IEC/EN
UL1077
UL1077
60898-1
60947-2
1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
1P,2P,3P,4P
V
240/415
A
6K/10K
3
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
Pomoćni kontakt
Podnaponska zaštita
Alarmni kontakt
3. Dijagram termo-magnetnog releja
IEC/EN 60898-1
1P,2P,3P,4P 1P,2P,3P,4P
240/415
50/60 Hz
6K
277/480
5K
1P,2P
110/125
DC
10K
6000
B,C,D
8-12In
B,C,D
8000 ciklusa
20000 ciklusa
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Odozgo i odozdo
Da
Da
Da
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
4-7In,714In
ℓB Automatski osigurač
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od kratkog spoja.
1.2 Zaštita od preopterećenja.
1.3 Funkcija prekidača (isključenje i uključenje pod opterećenjem).
1.4 Izolacija sklopa.
1.5 Niska cena.
1.6 Dobar odnos cena-kvalitet.
2. Tehničke karakteristike:
Standard
Nominalna struja In
Broj polova
Nominalni napon Ue
Nominalna učestanost
Nominalna struja prekida
A
IEC/EN
IEC/EN
60898-1
60947-2
1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
1P,2P,3P,4P
V
230/400
240/415
50/60 Hz
A
Nominalni impulsni napon (1.2/50) Uimp
Dijagram (kriva) termomagnetnog releja
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Priključivanje na mrežu
Montaža
Povezivanje
3000/4500
4.5K/3K
4000
B,C,D
8-12In
4000 ciklusa
10000 ciklusa
Provodnik ili trn-stopica
Na DIN držaš EN 60715 (35mm)
Odozgo i odozdo
3. Dijagram termo-magnetnog releja
IEC/EN 60898-1
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
UB Automatski osigurač
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od kratkog spoja
1.2 Zaštita od preopterećenja
1.3 Funkcija prekidača (isključenje i uključenje pod opterećenjem)
1.4 Izolacija sklopa
1.5 Više načina ožičenja, viljuškaste i igličaste stopice kao i blankirani
provodnik
2. Tehničke karakteristike:
Standard
Nominalna struja In
Broj polova
Nominalni napon Ue
Nominalna učestanost
Nominalna struja prekida
A
IEC/EN
60898-1
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40
1P,2P,3P,4P
V
A
Nominalni impulsni napon (1.2/50) Uimp
Dijagram (kriva) termomagnetnog releja
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
230/400
50/60 Hz
6000
4000
B,C
4000 ciklusa
10000 ciklusa
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Odozgo i odozdo
3. Dijagram termo-magnetnog releja
IEC/EN 60898-1
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
DZ158 Automatski osigurač
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od kratkog spoja
1.2 Zaštita od preopterećenja
1.3 Funkcija prekidača (isključenje i uključenje pod opterećenjem)
1.4 Izolacija sklopa
1.5 Indikacija uključenosti
2. Tehnicke karakteristike:
Standard
Nominalna struja In
Broj polova
Nominalni napon Ue
Nominalna učestanost
Nominalna struja prekida
IEC/EN 60947-2
A
63, 80,100, 120
1P,2P,3P,4P
V
A
Nominalni impulsni napon (1.2/50) Uimp
Dijagram (kriva) termomagnetnog releja
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
230/400
50/60 Hz
6K/10K
6000
8-12In
1500 (In=63A,80A,100A) 1000 (In=125A)
8000 (In=60A,80A,100A) 7000(In=125A)
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Odozgo
3. Dijagram termo-magnetnog releja
IEC/EN 60947-2
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
DZ267 Automatski osigurač
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od kratkog spoja
1.2 Zaštita od preopterećenja
1.3 Funkcija prekidača (isključenje i uključenje pod opterecenjem)
1.4 Izolacija sklopa
1.5 1P+0 u istom modulu (uključuje i isključuje i fazu i nulu)
1.6 Dostupan samo za C karakteristiku
2. Tehničke karakteristike:
Standard
IEC/EN 60947-2
Nominalna struja In
Broj polova
Nominalni napon Ue
Nominalna učestanost
Nominalna struja prekida
A
6,10,13,16,20,25,32
1P+0
V
A
Nominalni impulsni napon (1.2/50) Uimp
Dijagram (kriva) termomagnetnog releja
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
Priključivanje
230
50/60 Hz
3000
4000
C
4000
10000
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Provodnik, stopica, sabirnica
Odozgo
3. Dijagram termo-magnetnog releja
IEC/EN 60898-1
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NL1 Diferencijalna zaštitna sklopka bez prekostrujne zaštite
(magnetna) „FID-sklopka“
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od rizika požara.
1.2 Zaštita od rizika strujnog udara.
1.3 3(tri) klase zaštite: AC, A, AC-S, A-S
1.4 Klasa isključenja (okidanja):
AC-klasa: Okidanje (isključenje) je osigurano za
sinusoidne promenljive strujne tokove, bez obzira na brzinu
promene.
A-klasa: Okidanje (isključenje) je osigurano za sinusne
probojne strujne tokove kao i za impulsne jednosmerne
proboje bez obzira na brzinu promene.
S-klasa: Moze se koristiti kao glavni grupni prekidač za selektivno isključenje do
propisane vrednosti zaštite date sklopke.
1.5 Nominalne vrednosti struje za isključenje:
30mA- da bi se dobio visok stepen zaštite od strujnog udara u situacijama gde je neophodna
dodatna zaštita od direktnog kontakta. Mora biti u mogućnosti da isključi za manje od 40
msec ako je detektovana struja 150mA.
100 mA da bi se dobio stepen zaštite od elektricnog udara usled posrednog kontakta.
300 mA da bi se dobila maksimalna zaštita od požara zbog električnih greški (na primer u
ožičenju) tamo gde struja (obično manja od 500 mA) može da izazove usijanje metalnih
delova u odgovarajućim uslovima.
2. Tehničke osobine
Standard
IEC/EN 610081-1
Tip (vrsta detektovanog impulsa)
Nominalna struja
Nominalni napon Ue
Broj polova
Nominalna osetljivost IΔn
Struja kratkog spoja Ien=IΔn
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
A
V
A
A
AC,A,AC-S,A-S
25,40,63,80,100
230/400
2P, 4P
0.03, 0.1, 0.3
6000/10000
2000
2000
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Odozgo i odozdo
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NB1L Diferencijalna zaštitna sklopka prekostrujne zaštite
(magnetna) „FID-sklopka“
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita od rizika požara.
1.2 Zaštita od rizika strujnog udara.
1.3 Zaštita od preopterećenja
1.4 Zaštita od kratkog spoja
1.5 Indikator pozicije kontakta
2. Tehničke osobine
Standard
IEC/EN 610081-1
Tip (vrsta detektovanog impulsa)
Termo-magnetna karakteristika
Nominalna struja In
A
Broj polova
Nominalni napon
A
Nominalna osetljivost IΔn
Nominalna struja kratkog spoja
Vreme isključenja ispod IΔn
Električni vek trajanja
Mehanički vek trajanja
Montaža
Povezivanje
A
AC,A
B,C
Automatski osigurač + FID 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25
sklopka
,32,40,50,63
Kombinovano
1,2,3,4,6,10,13,16,20,25
,32,40
Automatski osigurači + 1P+N, 2P, 3P, 3P+N,4P
FID sklopka
Kombinovano
1P+N, 2P
230/400
Automatski osigurači +
FID sklopka
Kombinovano
0.03, 0.1, 0.3
0.03
6000/10000
≤0.1
2.000
2.000
Na DIN držač EN 60715 (35mm)
Odozgo i odozdo ( za kombinovani tip)
Samo odozgo (Automatski osigurač i FID)
3.Karakteristika
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
XF9 Pomoćni kontakt za NB1, NB1L
1. Opšti podaci:
1.1 Indikacija pozicije kontakta drugih uređaja.
1.2 Proizvod u skladu sa IEC/EN 60947-5-1 standardom.
1.3 Nominalni napon: DC 24V, 48V, 130V
AC 240V, 415V
1.4 Konfiguracija kontakata: 1N/O + 1N/C
1.5 Montira se na levoj strani automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke.
XF9J Alarmni pomoćni kontakt za NB1, NB1L
1. Opšti podaci:
1.1 Indikacija pozicije kontakata uređaja samo posle
automatskog oslobađanja automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke usled preopterećenja ili
kratkog spoja.
1.2 Proizvodi se u skladu sa IEC/EN 60947-5-1 standardom
1.3 Nominalni napon: DC 24V, 48V, 130V
AC 240V, 415V
1.4 Konfiguracija kontakata: 1N/O + 1N/C
1.5 Montira se na levoj strani automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke.
S9 Daljinsko isključenje za NB1, NB1L
1. Opšti podaci:
1.1 Daljinsko upravljanje uređaja pod naponom.
1.2 Proizvodi se u skladu sa IEC/EN 60947-5-1
1.3 Nominalni napon: DC 24V, 48V, 130V
AC 240V, 415V
1.4 Montira se na levoj strani automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
V9 Podnaponska zaštita za NB1, NBH8, NB1L, NB3LE,
NBH8LE
Opšti podaci:
* Pouzdana primena uređaja u slučaju pada napona (između 35%
i 70% nominalne vrednosti)
* Proizvod u skladu sa IEC/EN 60947-5-1 standardom.
* Nominalni napon: AC 24V, 230V, 400V
* Montira se na levoj strani automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke.
AX-1 Pomoćni kontakt za DZ158, DZ158LE
Opšti podaci:
* Indikacija pozicije kontakata uređaja.
* Proizvodi se u skladu sa IEC/EN 60947-5-1 standardom
* Nominalni napon: DC 110V
AC 400V
* Konfiguracija kontakata: 1N/O + 1N/C
* Montira se na levoj strani automatskog osigurača ili
diferencijalne zaštitne sklopke.
Razvodna šina (sabirnica) za automatske osigurače i FID sklopke
Model
Viljuška
Pin (trn)
Pin (trn)
Broj polova
1P,2P,3P,4P
1P,2P,3P,4P
1P,2P,3P,4P
Presek (mm 2 ) Dužina (m)
12
1
12
1
16
1
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Razvodna šina (sabirnica) za diferencijalne sklopke
Model
Viljuška
Pin (trn)
Broj polova
2P
3P
Presek (mm 2 ) Dužina (m)
10
1
10
1
NH2 Prekidač
1. Opšti podaci:
1.1 Izolacija kola
1.2 Dizajniran da se uklapa sa DZ serijom automatskih osigurača i
diferencijalnim (FID) sklopkama.
2. Tehničke karakteristike:
2.1 Proizveden po IEC/EN 60947-3 standardu
2.2 Električni parametri: 32A,63A 100A 230/400V, 50/60Hz.
2.3 Nominalna struja kratkog spoja (za isključenje) 20Ie, t=0.1sec.
2.4 Električni vek trajanja 1500 isključenja
2.5 Mehanički vek trajanja 8500 ciklusa.
2.6 Konekcija odozgo i odozdo.
NH4 Prekidač
1. Opšti podaci:
1.1 Izolacija strujnog kola
1.2 Dizajniran da se uklapa sa N serijom automatskih osigurača i
diferencijalnim zaštitnim sklopkama.
2. Tehničke karakteristike:
2.1 Proizveden po IEC/EN 60947-3 standardu.
2.2 Električni parametri: 32A, 63A, 100A, 230/400V 50/60Hz
2.3 Nominalna struja kratkog spoja 20*Ie, t=0.1sec
2.4 Električni vek trajanja 1500 ciklusa.
2.5 Mehanički vek trajanja 8500 ciklusa.
2.6 Konekcija odozgo i odozdo.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NU6 Niskonaponska zaštita od udarnih napona
1. Opšti podaci:
1.1 Zaštita električnog sistema i aparata od udara groma.
1.2 Zaštita električnog sistema i aparata od trenutnog
prevelikog napona
2. Tehničke karakteristike:
2.1 NU6-I:
2.1.1 Proizveden po IEC/EN 61643-1 standardu.
2.1.2 Električni parametri: 230/400V AC 50/60Hz 3 faze.
2.1.3 Trenutni strujni pik (10/350μs)(KA): 15KA, 25KA,
40KA
2.1.4 Maksimalni trajni radni napon Uc(V): 275V, 320V,
385V, 440V
2.2 NU6-II:
2.2.1 Proizveden po IEC/EN 61643-1 standardu.
2.2.2 Sastoji se od dve nezavisne komponente.
2.2.3 Poseduje priključna mesta za daljinsku kontrolu.
2.2.4 Električni parametri: 230/400V AC 50/60Hz 3 faze.
2.2.5 Nominalna struja odvoda (KA): 5KA, 15KA, 25KA, 40KA.
2.2.6 Maksimalni trajni radni napon Uc(V): 275V, 320V, 385V, 460V, 510V, 550V.
2.3 NU6-III:
2.3.1 Proizveden po IEC/EN 61643-1 standardu.
2.3.2 Sastoji se od dve nezavisne komponente.
2.3.3 Poseduje priključna mesta za daljinsku kontrolu.
2.3.4 Električni parametri: 230/400V AC 50/60Hz 3 faze.
2.3.5 Trenutni naponski pik Uoc(1.2/50μs)(KV): 2KV, 3KV, 4KV, 6KV, 10KV.
2.3.6 Maksimalni trajni radni napon Uc(V): 275V, 320V, 385V
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NTE8 Vremenski relej
3. Opšti podaci:
1.1 Predviđen je za uključenje ili isključenje uređaja po
unapred zadatom vremenu.
4. Tehničke karakteristike:
4.1 Proizveden po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
4.2 Električne nominalne vrednosti: 5A/1A AC 230V/
DC30V 50/60Hz.
4.3 Broj kontakata 1N/O
4.4 Vreme kašnjenja od 0,1sec do 480sec.
4.5 Veoma mala potrošnja <1W.
NCH8 Modularni naizmenični kontaktor
1. Opšti podaci:
1.1 Koristi se za kontrolu kućnih uređaja ili sličnih nisko
induktivnih električnih uređaja.
2. Tehničke karakteristike:
2.1 Proizveden po IEC/EN 61095 standardu
2.2 Električni parametri: do 20A, 40A, 63A, 230V/AC 50/60Hz
2.3 Kategorija upotrebe: AC-1, AC-7a, AC-7b
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NM1 Prekidač sa fiksnom max. strujom
•
•
Nominalna struja 10A-1250A.
Koristi stalni (nepromenljiv) toplotni i magnetni
tok
• Kućište od čvrste plastike
• Kompletan opseg verzija sa 2, 3, 4 pola.
• Kapacitet prekidanja podeljen u 4 klase od 10KA
do 70KA.
• Vertikalna i horizontalna montaža.
• Prekidač i pomoćni delovi ispunjavaju sledeće
međunarodne standarde:
IEC/EN 60947-1 – opšta pravila
IEC/EN 60947-2 – prekidači struje
IEC/EN 60947-4.1 – kontaktori i moto-starteri.
IEC/EN 60947-5.1 – kontrola strujnih uređaja i
prekidača, automatska kontrola komponenata.
• Preporučen za upotrebu u sredini sa stepenom zagađenja III, kao što je definisano
IEC/EN 60947 standardom (industrijske sredine).
• Temperaturni opseg od -5°C do +60°C
1. Telo prekidača
2. Deo za pričvršćivanje
3. Pričvršćivanje od nazad
4. Podnaponski prekidač
5. Sklop za otpuštanje
6. Alarmni kontakt
7. Pomoćni kontakt
8. Mehanizam za motor za isključenje
9. Produžena ručica za uključenje
10. Mehanički zaštitni prekidač
11. Priključne kleme
12. Zaštitni poklopac kablova (kratki)
13. Prednja ploča za pričvršćenje
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
NM8 Prekidač sa podesivom max. strujom
•
•
•
•
Nominalna struja 16A-1250A.
Termo-magnetni tip / Električni tip / magnetni
tip.
• Primenljiva i za ACi DC napone.
• Kompletan opseg verzija sa 2, 3, 4 pola.
• Kapacitet prekidanja u 5 klasa od 25KA-150KA.
• Ics=100%Icu(In≤630A), Ics=50%Icu(In>630A)
• Strujni prekidač i pomoćni delovi ispunjavaju
sledeće međunarodne standarde:
IEC/EN 60947-1 – opšta pravila
IEC/EN 60947-2 – prekidači struje
IEC/EN 60947-4.1 – kontaktori i moto-starteri.
IEC/EN 60947-5.1 – kontrola strujnih uređaja i
prekidača, automatska kontrola komponenata.
• Komponente prekidača NM8 ispunjavaju
zahteve pomorskih kompanija.
Mogućnost upotrebe u sredinama sa povišenim stepenom zagađenja klase III kao što
je definisano IEC/EN 60947 standardom (industrijska sredina).
Temperaturni opseg od -5°C do +70°C
1. Telo prekidača
2. Termomagnetni prekidač.
3. Elektronski prekidač
4. Baza – osnova kućišta
5. Ručica za uključivanje.
6. Mehanizam za motor za isključenje.
7. Podnaponska zaštita.
8. Prekostrujna zaštita
9. Alarmni kontakt.
10. Pomoćni kontakt.
11. Šina za prednju montažu
12. Šina za zadnju montažu
13. Sistem zaključavanja
14. Poklopac terminala (kratki).
15. Poklopac terminala (produženi)
16. Adapter za DIN šinu
17. Kablovski konektori
18. Mehanička blokada
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraceni tehnicki catalog – NISKI NAPON
NA1 Snažni prekidač – vazdušni
•
Nominalna struja 200A-6300 A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modularni mehanički sklop i dodatni delovi.
Kontrolni terminal struje postavljen sa prednje
strane omogućava lako rukovanje.
Smanjen prostor električnog luka.
Izrađuje se kao 3P i 4P.
Maksimalna struja prekidanja do1200KA na
400V.
Izrađuje se kao fiksna i na izvlačenje.
Visoka pouzdanost bez obzira na snagu.
Prekidač struje ispunjava uslove IEC/EN 609472 standarda.
Upotrebljiv i u sredinama klase III po
IEC/EN60947 (industrijske sredine).
Temperaturni opseg -5°C do +65°C
Kompletan sistem modula za dodavanje na NA1.
1. Model na izvlačenje
2. Fiksni model
3. Mikrokontrolerski modul
4. Motorni mehanizam za isključivanje
5. Pomoćni kontakti
6. Sklop za zaključavanje
7. Prostor za gašenje el. luka
8. Sekundarni konektor
9.Međublokada sa sajlama
10. Međublokada sa šipkama
11. Strujni okidač
12. Okidač za zatvaranje
13. Podnaponska zaštita
14. Motorni mehanizam
15. Obrtna ručica
16. Ploče za fiksiranje
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole Tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
NC6 Minijaturni kontaktor
•
•
•
NC6 serija minijaturnih kontaktora se koristi u kontroli motora snage ≤4KW.
Nominalne vrednosti struje i napona su do 690V, 9A(AC3) ....(0.6A-0.9A)
Izrađene su po IEC/EN 60947-4-1 standardu.
Po načinu povezivanja imamo dva tipa: za konekciju igličastim papučicama i obične.
• Temperaturni opseg se kreće u granicama od
-5ºC do +40ºC
• Namotaj je izrađen za upravljačke napone
vrednosti: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V,
220V, 230V, 380V, 400V
•
Pomoćni kontakti: NCF6-02 i NCF6-20
(2Noili 2NC)
NCF6-13 i NCF6-31 (1NO i 3NC ili 1NC i 3NO)
NCF6-13 I NCF6-31 (4NO ili 4NC)
• Montirati u sklopu sa bimetalnim zaštitnim
relejem NC2-11.5 u starteru motora
NC1 Kontaktor
•
•
•
•
•
•
NC1 serija kontaktora se koristi u kontroli motora
snage do 45KW. Nominalne električne vrednosti
napona i struje su: 690V, 95A (AC3) ...(9A, 12A,
18A, 25A, 35A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A)
• Izrađene su po IEC/EN 60947-4-1
• Temperaturni opseg se kreće u granicama od -5ºC
do +40ºC
• Namotaj je izrađen za upravljačke napone
vrednosti:
AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V,
380V, 400V, 415V, 480V, 500V, 600V, 660V
DC: 24V, 36V, 48V, 110V, 220V
• Pomoćni kontakti ugrađeni sa strane NCF1-11C
(1NO i 1NC)
• Pomoćni kontakti za ugradnju odozgo:
F4-20 i F4-02 (2NO i 2NC)
F4-13 i F4-31 (1NO i 3NC ili 3NO i 1NC)
F4-40 i F4-04 (4NO ili 4NC)
Vremenski relej za ugradnju odozgo: F5-T (kasni sa uključenjem)
F5-D (kasni sa isključenjem)
Koristi se sa bimetalnom zaštitom NR2 (ili NRE8) u starteru motora.
Koristi se sa drugim F4, F5, NR2 (NRE8) u kombinaciji zvezda-trougao
Montirati sa blokom strujnog ograničenja
Montirati sa drugim kontaktorima tako da bude zadnja do motora
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NC2
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
KONTAKTOR
NC2 – Serija kontaktora se koristi u kontroli motora snage do 450 KW. Nominalne vrednosti
napona i struje: do 690 V, 230A (AC3)….(115A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A,
500A, 630A)
- Rađena po IEC/EN 60947-4-1
- Temperatura okoline -5º C do 40º C
- Napon špulne (namotaja): AC 110 V, 127 V, 220
V, 230 V, 380 V, 400 V
- Pomoćni kontakti koji se montiraju odozgo:
- F4-20 i F4-02 (2No i 2 NC)
- F4-13 i F4-31 (1No i 3 NC ili 3No i 1 NC)
- F4-40 i F4-04 (4No i 4 NC)
- Vremenski relej za montažu F5-T (sa zadrškom
uključenja)
- F5-D (sa zadrškom isključenja)
- Koristi se sa termičkom (bimetalnom) zaštitnom
sklopkom NR2 u DOL starteru.
- Koristi se u sklopovima i za promenu smera
motora.
NC1-N
PROMENA SMERA
NC1-N serija kontaktora za promenu smera
motora do snage ≤45 Kw.
Nominalne el. karakteristike su: 690V, 950A
(AC3)... (09A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A,
50A, 65A, 80A, 95A)
Rađena po IEC/EN 60947-4-1
Temperatura okoline -5º do 40ºC.
Napon špulne (namotaja): AC: 24V, 36V,
48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 380V, 415V,
480V, 500V, 600V, 660V.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
CJ19 Kontaktor za uključenje kondenzatora za korekciju
faktora snage (cosφ)
* CJ19 serija kontaktora se koristi za uključenje kondenzatora
za korekciju snage (popravka cosφ faktora)
* Izrađen je po IEC/EN 60947-4-1 standardu
* Temperatura okoline -5ºC do +40ºC
* Upravljački napon: ACV,24V, 36V, 48V, 110V, 127V,
220V, 230V, 380V, 400V, 440V, 480V, 500V, 600V, 660V.
CJ19-25 Nominalna struja 25A (AC3/400V)
Priključeni kondenzator ≤12kvar
CJ19-32 Nominalna struja 32A (AC3/400V)
Priključeni kondenzator ≤18kvar
CJ19-43 Nominalna struja 43A (AC3/400V)
Priključeni kondenzator ≤20kvar
CJ19-63 Nominalna struja 63A (AC3/400V)
Priključeni kondenzator ≤30kvar
CJ19-95 Nominalna struja 95A (AC3/400V)
Priključeni kondenzator ≤50kvar
NR2
Temperaturni relej preopterećenja
(Bimetalni relej)
NR2 serija zaštitnih releja se koristi u sklopovima
kontrole motora kao zaštita od preopterećenja.
Nominalne karakteristike: 690V, 630A (AC3)
(11,5A, 25A, 36A, 93A, 150A, 200A, 630A)
Rađeni su po IEC/EN 60947-5-1 standardu
Temperatura okoline: -5ºC do +40ºC.
Upotrebljivo u kombinaciji sa kontaktorima NC1,
NC2 serije i DOL starterima.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NS2
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
Ručni starter motora
NS2 serija ručnog startera motora koristi se u kontroli motora, ima zaštitu od
preopterećenja, kratkog spoja i nestanka faze.
Nominalne el. vrednosti: 690V, 80A (AC3)… (011,6A; 0,16-0,25A; 0,25A-0,4A; 0,4-0,63A, 0,63-1A;
1-1,6A; 1,6A-2,5A; 2,5A-4A; 4-6A; 6-10A, 9-14A;
13-18A; 17-23A; 20-25A; 16-25A; 25-40A; 40-63A;
56-80A)
Rađen je po IEC/EN 60947-5-1 standardu
Temperatura okoline -5ºC - 40ºC.
Pomoćni kontakti ugrađeni sa strane: NS2-AU20
(2NO); NS2-AU11 (1NO; 1NC)
Pomoćni kontakti ugrađeni napred: NS2-AE20
(2NO); NS2-AE11 (1ND i 1NC)
Podnaponska zaštita: NS2-UV110, NS2-UV220 I
NS2-UV380
Strujna zaštita: NS2-SH110; NS2SH220; NS2-SH380
Alarmni kontakti i trenutni pomoćni kontakt:
NS2-FAO110 (1NC i 1No)
NS2-FAO101 (1NC i1NC)
NS2-FA1010 (1No i 1No)
NS2-FA1001 (1No i 1NC)
NP2 Taster
Model NP2 je taster koji se koristi za kontrolu i indikaciju u
električnim kolima.
Nominalne električne vrednosti: 230V, 4.5A (AC-15) ili 110V,
0.6A(DC-13)
Rađen je po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
Stepen zaštite IP40
Otvor za montažu Φ22mm
Električna izdržljivost:
500000 ciklusa za tastere sa ravnom i pečurkastom kapom
100000 ciklusa za ostale
Temperatura okoline od -5°C do+40°C
Mogućnost montaže maksimalno 2 bloka kontakata.
Sa i bez svetlosne signalizacije.
Preklopnik sa 1 mirnim ili 1 radnim kontaktom
Plastični ili metalni nosač kontaktnih blokova.
Dugme (kapa): svetleća, pečurkasta , selektivna, dupli prekidač, indikatorska.
Boje indikatora: crvena, crna, zelena, plava, žuta.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
NP8 Taster – IP54
Model NP8 je taster koji se koristi za kontrolu i indikaciju
u električnim kolima.
Nominalne električne vrednosti: 415V, 1.9A (AC-15) ili
250V, o.27A(DC-13)
Rađen je po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
Stepen zaštite IP54
Otvor za montažu Φ22mm
Električna izdržljivost 100000 ciklusa za taster sa ravnom
i pečurkastom kapom, dok je za izvođenje sa zadrškom,
ključem i samodržanjem 1000000 ciklusa.
Temperatura okoline od -5°C do+40°C
Mogućnost montaže maksimalno 3 bloka kontakata.
Sa i bez svetlosne signalizacije.
Preklopnik sa 1 mirnim ili 1 radnim kontaktom
Plastični nosač kontaktnih blokova.
Dugme (kapa): svetleća, gumena, selektivna, dupli prekidač, indikatorska.
Boje indikatora: crvena, crna, zelena, plava, žuta.
NPH1 Kutija za ugradnju tastera
Serija NPH1 kutije za ugradnju tastera i prekidača
dizajnirana je za seriju tastera NP8.
Nominalni naponi do 400V(AC) ili 230V(DC)
Izrađena je po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
Stepen zaštite IP54/40
Izrađuje se u žutoj i sivoj boji.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
NP3 Skup tastera za upravljanje
NP3 serija kućista sa tasterima služi za daljinsko upravljanje
električnim uređajima.Nominalni napon do 400V(AC) ili
230V(DC)
Izrađena je po standardu IEC/EN 606947-5-1
Stepen zaštite IP65.
Električna izdržljivost: 500000 ciklusa za taster.
Temperatura okoline -5°C - +40°C
Tasteri su sa radnim kontaktima.
NP3-1 (↑,↓)
NP3-1A (ON/OFF, ↑,↓)
NP3-1K (ON/PANIK(Zaustavljanje u slučaju opasnosti),
↑,↓)
NP3-2 (↑,↓,←,→)
NP3-2A ( ON/OFF, ↑,↓,←,→)
NP3-2K (ON/PANIK, ↑,↓,←,→)
NP3-3 (↑,↓,←,→, ≤,≥)
NP3-3A (ON/OFF, ↑,↓,←,→, ≤,≥)
NP3-3K (ON/PANIK, ↑,↓,←,→, ≤,≥)
NP3-4 (↑,↓,←,→, ≤,≥, ∩,U)
NP3-4A (ON/OFF, ↑,↓,←,→, ≤,≥∩,U,)
NP3-4K (ON/PANIK, ↑,↓,←,→, ≤,≥∩,U,)
NP3-4 ( ↑,↓,←,→, ≤,≥∩,U, ≠,≈)
↑
Gore
↓
Dole
←
Levo
→
Desno
≤
Napred
≥
Nazad
∩
U smeru
kazaljke na satu
Sporo
U
Suprotno smeru
kazaljke na satu
Brzo
≠
≈
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
ND16 Indikator – signalna lampa
Serija ND16 se koristi za indikaciju stanja uključenosti u
električnim kolima.
Nominalna vrednost napona do 400V (AC/DC)
Rađeni su po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
Stepen zaštite IP65
Otvor za montažu Φ22mm
Električna izdržljivost 30000 h
Temperatura okoline od -5°C do+40°C
Boje indikatora: crvena, crna, zelena, plava, žuta.
ND16-22A(S)/2 Za AC/DC napone, ravna svetleća površina.
ND16-22A(S)/4 Za AC napone, ravna svetleća površina.
ND16-22B(S)/2 Za AC/DC napone, ravna okrugla svetleća
površina.
ND16-22B(S)/4 Za AC napone, ravna okrugla svetleća površina.
ND16-22C(S)/2 Za AC/DC napone, ispupčena svetleća površina.
ND16-22C(S)/4 Za AC napone, ispupčena svetleća površina.
ND16-22D(S)/2 Za AC/DC napone, ispupčena svetleća površina.
ND16-22D(S)/4 Za AC napone, ispupčena svetleća površina
NFM1 Buzer
NFM1 serija zvučnih indikatora se koristi za zvučnu
indikaciju.
Radni napon: do 400V (AC).
Rađeni su po IEC/EN 60947-5-1 standardu.
Stepen zaštite IP 20.
Otvor za montažu Φ22mmm
Temperatura okoline:-5°C - +40°C
Nominalni napon napajanja: AC 110V, 230V, 400V, AC/DC
24V, 36V, 48V, 110V.
4 tipa signalizacije: isprekidani ton, isprekidani ton i svetlosna
signalizacija, neprekidni i neprekidni sa svetlosnom
signalizacijom.
NFM1-22/F Isprekidani ton
NFM1-22/FS Isprekidani ton i svetlosna indikacija
NFM1-22/L Neprekidni ton
NFM1-22/FC Neprekidni ton i svetlosna indikacija.
Proizvodi se u crnoj i crvenoj boji.
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
JZX-22F Minijaturni relej
Namenjen je za struje prekidanja od 3A, 5A, 10A.
Maksimalni napon prekidanja je VAC 250, VDC 125.
Izrađuje se sa razlicitim vrstama podnožja.
Proizvodi se i sa indikacijom uključenosti.
Proizvodi se za celokupan opseg upravljačkih napona,
kako AC tako i DC.
Konfiguracija kontakta: 2P=2C, 3P=3C, 4P=4C.
JTX Minijaturni relej
Struja prekidanja 10A.
Izvođenje sa različitim podnožjima.
Pun opseg upravljačkih napona za AC i DC.
Konfiguracija kontakta: 2C, 3C.
BZMJ Kondenzator za korekciju faktora snage (cosφ)
Nominalni napon ≤1000C AC
Primenjuje se za poboljšanje faktora snage.
Rađen je po IEC/EN 60831-1:1996 standardu.
Nominalni kapacitet :1- 60Kvar
Tolerancija kapaciteta : -5% - +10%
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Skraćeni tehnički katalog
NDK
NISKONAPONSKE KOMPONENTE
KONTROLNI TRANSFORMATOR
Električne karakteristike: AC 5OHz/60 Hz
Koristi se za snadbevanje aparata strujom, napajanje
automatike (indikacija, upravljanje)
Standard IEC/EN 61558
Mah. Snaga: 5 KVA
BH – O,66
STRUJNI TRANSFORMATOR
Za povezivanje sabirnicom ili provodnicima.
Koristi se u kombinaciji sa mernim instrumentima:
ampermetrima, watmetrima, kontrolni releji, merne jedinice...
Max. Napon Ue = 660 V
Sekundarna struja Isn = 5A
Zaštita IP 20
Faktor sigurnosti fs 10
Standard IEC/EN 60044-1
SEMO d.o.o. Niš , bul. Nikole tesle b.b.
Tel/fax: 018-581889
Download

null