Датум: 03.06.2014.
Предмет: измена и допуна конкурсне документaције бр.1 у oтвореном поступку јавне
набавке Електро материјал, бр. ЈН I-43/14, по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки дана 30.05.2014. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12)
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН I-43/14 се мења на
следећи начин:
1. У одељку 5. конкурсне докуметнације – Обрасци, Образац број 4.- Образац
структуре цене,се мења у целости,као и Техничке спецификације.
У прилогу се доставља Образац број 4.- Образац структуре цене,и техничке спцификације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ I-43/14
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Предмет
Јед.
мере
Sijalice 220 V 100W
kom
Оквирна
количина
1540
Špar sijalica 20W E27 220 V
spiralna day light
Automatski osigurači C 16A
kom
60
kutija
10
Stakleni osigurač 1A 5x22,5
kom
60
Stakleni osigurač 0,3A
5x22,5
Provodnik p/f 1 mm crni
Provodnik p/f 0,75 mm crni
Provodnik p/f 1,5 mm2 crni
Provodnik p/f 4 mm2 crni
Kabel PPY 4x1,5mm2
Kabel PPY 3x1,5mm2
Kabel PPY 3x2,5mm2
Kabel PPY 2x1,5mm2
Kabel gumirani EpGIY
3x1,5mm2
Produžni kabel 3 m/3
utičnice
Grebenasti prekidač 40-10
Nabavka baterija za merilo
toplotne energije "Kamstrup"
Produžni kabel 3 m sa 6
prilkjučnica
Izolir traka
Izolir traka žuto-zelena
Termoskupljajući izolir raznih
dimenzija (BUŽIR 25/12)
Bužir plastificirani Ø 16 mm
(METALNA
PLASTIFICIRANA
SAVITLJIVA CEV Ø 16
PAK=50 met)
Hilzne (tuljci) 1,5
Hilzne (tuljci) 2x1,5
Prigušnica za fluo 58W
Starter za fluo 4-22 W
Radionička lampa olovka
Varta sa LED-om
Luster klemne 2,5 mm2
VS klemne 6 mm2
kom
60
m
m
m
m
m
m
m
m
m
100
400
200
50
200
1000
400
400
200
kom
4
kom
kom
10
100
kom
6
kom
kom
kompl
500
15
12
m
150
kom
kom
kom
kom
kom
800
300
10
200
25
kom
kom
20
90
Јединична цена
без пдв
Укупно без пдв
VS klemne 6 mm2 plava
VS klemne 6 mm2 žuto
zelena
VS klemne 2,5 mm
VS klemne 2,5 mm plava
VS klemne 2,5 mm žuto
zelena
Pregradna ploča za VS 2,5
mm2
Termoskupljajući bužir fi 6
mm
Termoskupljajući bužir fi 15
mm
Utikač tropolni
Utikač dvopolni gumirani
Utičnica dvopolna gumirana
Utičnica u zid dupla
Utikač dvopolni ravni
Razvodna kutija OG 80X80
Grlo sijalično E27 za
plafonjere
Grlo sijalično E27
PORCELAN
Grlo za neonke bočno
kačenje
Grlo za neonke ravno
kačenje
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 1
0,63-1 A ili odgovarajući
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 1,6
1-1,6 A ili odgovarajući
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 2.5
1,6-2,5 A ili odgovarajući
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZM0 4
2,5-4 A ili odgovarajući
Pomoćni kontakt za PKZM0,
NHI-E-11-PKZ0 ili
odgovarajući
Prigusnica za živinu svetiljku
125W
Jednopolna sklopka 16A
(bojler)
Fluo armatura 2x36W IP65
Obujmica OG 8-18
Kabel obujmica metalna fi20
Led lampica signalna fi 22
Topljivi uložak DII 16A
kom
kom
30
30
kom
kom
kom
300
30
30
kom
60
m
60
m
60
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
40
25
20
15
15
75
20
kom
20
kom
60
kom
30
kom
80
kom
80
kom
80
kom
80
kom
20
kom
20
kom
7
kom
kom
kom
kom
kom
150
4500
75
75
400
Topljivi uložak DII 6A
Kabel papučica 25/8
Kabel papučica 16/8
Auto papučica 1,5 mm2
Kontaktor Eaton DILM7-10 ili
odgovarajući
Kontaktor Eaton DILEM-10 ili
odgovarajući
Fluo armatura 2x18W IP 65
Sijalice 220 V 60W E-27
Živina armatura 125W
komplet
Kabel LYCY 4X0.75 mm2
Kabel LYCY 2X0.75mm2
Prigusnica za fluo 36 W
Starter za fluo 4-65W
Uvodnik siluminium PG 13.5
Kuciste za motorno zastitni
prekidac ( motor starter )
“GE” SFS 05 ili odgovarajući
Motorno zastitni prekidac
( motor starter) 0.63-1 A ili
odgovarajući
Bravka E-4
Sijalice 220V 150W E-27
Fluo cev 18 W
Fluo cev 36 W
Suko konektor OG dvopolni
siluminium 16A
Suko konektor OG dvopolni
plasticni
UKO/UTO utikač muški 16A,
5p
UKO/UTO utičnica ženska
16A, 5p
UKO/UTO utičnica muški
32A, 5p
UKO/UTO utičnica ženska
32A, 5p
UKO/UTO utičnica ženska
63A, 5p
OG PREKIDAC PVC
jednopolni
Armature neonske za
ormane 8W
Automatski osiguraci C 20A
6KA
Automatski osiguraci C 25A
6KA
Topljivi ulozak DII 20A
Buzir plastificirani precnik 24
kom
kom
kom
kom
kom
400
70
70
125
150
kom
150
kom
kom
kom
50
850
10
kom
kom
kom
kom
kom
kom
800
1000
60
500
75
150
kom
150
kom
kom
kom
kom
kom
70
125
900
800
90
kom
20
kom
4
kom
4
kom
2
kom
4
kom
1
kom
60
kom
10
kom
34
kom
22
kom
kom
250
60
Kabel PP/L-Y 3X1.5 mm2
Kabel PP Y 5X1.5 mm2
Kabel PP Y 5X2.5 mm2
Grebenasti prekidač 25-10,
Eltex ili odgovarajući
Grebenasti prekidač 25A,01,3p, Eaton ili odgovarajući
Grebenasti prkedač 0-1-start
(start je sa povratkom), 2p,
16A
Grebenasti prekidač 25A,01,1p, Eltex ili odgovarajući
Provodnik p/f 2.5 mm2 crni
Kabel PPOO 5X4 mm2
Hilzne (Tuljci) 2.5 mm2
Hilzne (Tuljci) 2X2.5 mm2
Pomoćni kontakti za DILEM,
4NO ili odgovarajući
Pomoćni kontakti DILEM,
2NO+2NC ili odgovarajući
Kontaktor DILM12 3p 230V
ili odgovarajući
Kontaktor DILM17 3p 230V
ili odgovarajući
Kontaktor DILM25 3p 230V
ili odgovarajući
Kontaktor DILM32 3p 230V
ili odgovarajući
FeZn traka 25x4mm
Ukrsni komad 60x60
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
400x400x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
500x500x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
600x600x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
800x800x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
400x600x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
500x700x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
600x800x200mm
kom
kom
kom
kom
200
400
400
30
kom
40
kom
6
kom
7
kom
kom
kom
kom
kom
300
200
600
200
10
kom
10
Kom
4
kom
4
kom
4
kom
4
met
kom
kom
130
70
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
600x250x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x250x2000mm
kom
5
kom
5
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija: 600x400x2000mm
kom
5
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x400x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
600x600x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x600x2000mm
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
2x36W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
2x18W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
4x36W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
4x18W
Fluo svetiljke za osvetljenje
razvodnog ormana
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 70W
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 125W
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 250W
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 400W
Metal halogena sijalica 70W
Metal halogena sijalica
125W
Metal halogena sijalica
250W
kom
5
kom
5
kom
5
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
komplet
5
komplet
5
komplet
5
komplet
5
kom
kom
10
10
kom
10
Metal halogena sijalica
400W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu
400W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu
250W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu
125W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu 70W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za sijalice
natrijum visokog pritiska
150W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za sijalice
natrijum visokog pritiska
250W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za
sijalice natrijum visokog
pritiska 400W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 150W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 250W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 400W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 150W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 250W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 4000W
Protivpanična svetiljka
1x9W, IP20, ugradna, min 1h
autonomija
Protivpanična svetiljka
1x18W, IP20, ugradna, min
1h autonomija
Protivpanična svetiljka
1x9W, IP54, min 1h
autonomija
kom
10
komplet
10
komplet
10
komplet
10
komplet
10
komplet
5
komplet
5
komplet
5
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
Protivpanična svetiljka 1x18W,
IP54, min 1h autonomija
kom
10
Protivpanična svetiljka
Schneider Domina 11W
Protivpanična svetiljka
Schneider Domina 6W
kom
10
kom
10
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,25A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,32A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,40A, Eaton
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,50A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,63A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,25A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,32A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,40A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,50A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,63A, Eaton
ili odgovarajući
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 40A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 50A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 63A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 80A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 100A
kom
20
kom
20
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 125A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 160A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 200A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 250A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 315A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 400A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 450A
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 500A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 630A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 40A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 50A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 63A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 80A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 100A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 125A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 160A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 200A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 250A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 315A
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
15
kom
6
Nožasti visokoučinski osigurači,
k-ke gG, 400A
kom
6
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 450A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 500A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 630A
kom
6
kom
6
kom
6
kom
6
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6
6
6
6
6
10
kom
10
kom
5
VN osigurači 24kV, 25A
VN osigurači 24kV, 40A
VN osigurači 24kV, 63A
VN osigurači 24kV, 80A
VN osigurači 24kV, 100A
VN osigurači 24kV, 125A
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 125A,
Eaton ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 160A,
Eaton ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 250A,
Eaton ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 400A,
Eaton ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 630A,
Eaton ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 125A, Eaton
ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 160A, Eaton
ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 250A, Eaton
ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 400A, Eaton
ili odgovarajući
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 630A, Eaton
ili odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,50A, Eaton ili
odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,63A, Eaton ili
odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,80A, Eaton ili
odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,125A, Eaton ili
odgovarajući
Prekidač komapaktni 0- ili
odgovarajući 1,3p,160A,
Eaton ili odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,200A, Eaton ili
odgovarajući
Prekidač komapaktni 01,3p,250A, Eaton ili
odgovarajući
Tasteri nužnog isključenja u
sopstvenom kućištu, sa
zadrškom, sa 1NO+1NC
kontaktima
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
10
Releji napona špulni 230VAC
sa 1CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Releji napona špulni 230VAC
sa 2CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Releji napona špulni 230VAC
sa 4CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Releji napona špulni 24VDC
sa 1CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Releji napona špulni 24VDC
sa 2CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Releji napona špulni 24VDC
sa 4CO kontakata sa
podnožjem, Omron ili
odgovarajući
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
32A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton ili
odgovarajući
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
40A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton ili
odgovarajući
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
63A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton ili
odgovarajući
Ispravljač 230VAC/24VDC,
3A
Ispravljač 230VAC/24VDC,
7A
Trafo 230VAC/230VAC,50VA
Trafo
230VAC/230VAC,150VA
Trafo 230VAC/24VAC,20VA
Trafo 230VAC/230VAC,50VA
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 50mm
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 100mm
kom
50
kom
50
kom
50
kom
50
kom
50
kom
50
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
5
kom
kom
2
2
kom
kom
met
2
2
50
met
50
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 200mm
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 300mm
Konzole - nosači za PNK50
Konzole - nosači za PNK100
Konzole - nosači za PNK200
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 25x25mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 40x40mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 60x40mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 60x60mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 25x25mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 40x40mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 60x40mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 60x60mm
2
PP-Y 5x6 mm
2
PP00-Y 5x6 mm
2
PP00-Y 5x10 mm
2
PP00-Y 5x16 mm
2
PP00 4x6 mm
2
PP00 4x10 mm
2
PP00 4x16 mm
2
PP00 4x25 mm
2
PP00 4x35 mm
2
PP00 4x50 mm
2
PP00-Y 3x4 mm
2
PP00-Y 3x6 mm
2
P-Y 1x6 mm
2
P-Y 1x10 mm
2
P-Y 1x16 mm
2
P-Y 1x25 mm
2
LiYCY 6x0.75 mm
2
LiYCY 12x0.75 mm
2
LiYCY 14x0.75 mm
Kablovi za startovanje
Wurth Crni termobužiri Set ,
br. art. 09647710
Wurth Samovulkanizirajuća
traka 19 , br. art. 09850771
ili odgovarajući
met
20
met
20
kom
kom
kom
met
50
50
20
100
met
100
met
50
met
50
met
100
met
100
met
50
met
50
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
kom
kom
200
200
150
150
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
200
400
400
4
2
kom
10
Dimer TD-AN21 ALO.5,Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Jednopolna slopka AS-B ALO.5
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
Utičnica jednostruka šuko SKSDO AL1 Obo Bettermann ili
odgovarajuce
Utičnica HDML sa kablom
MTG-HD F AL1 Obo
Betterman ili odgovarajuce
TV utičnica ANT-2E AL1 Obo
Betterman ili odgovarajuce
Nosač 2xRJ45 utičnice DTG2RM AL1 Obo Bettermann ili
odgovarajuce
RJ45 utičnica ASM-C6 G Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Deskbox DBX sa 2 x šuko,2 x
HDML sa kablom,1x RJ45,1x
slepi modul Obo Betterman ili
odgovarajuce
Deskbox DBX sa 2 x šuko ,2 x
HDML sa kablom,1x RJ45,1x
RJ11 Obo Betterman ili
odgovarajuce
Kabel PP-Y 3X2,5
Ethernet kabel cat 6 sa širmom
Kablovi HDML 3 met M/M
najkvalitetniji
Kablovi HDML 5 met M/M
najkvalitetniji
Kablovi HDML 20 metM/M
najkvalitetniji
Koaksijalni kabel najkvalitetniji
Pogodni nagazni kanal 2650
Obo Betterman ili odgovarajuce
Parapetni AL kanal Rapid
45,širine 100mm GEKA53100EL Obo Betterman ili
odgovarajuce
Završetak kanala za Rapid 45,
desni, širine 100 mm
odgovarajuci za GEKA53100EL Obo Betterman ili
odgovarajuce
Završetak kanala za Rapid 45,
levi širine 100 mm
odgovarajuci za GEKA53100EL Obo Betterman ili
odgovarajuce
Parapetni Al kanal Rapid 45,
širine 160mm GEK-A53160EL
Obo Bettermann ili odgovarajuce
kom
3
kom
6
kom
10
kom
3
kom
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
1
met
met
kom
50
150
6
kom
1
kom
2
met
met
50
2
met
2
kom
8
kom
8
met
4
Krivina 90 stepeni za Rapid 45,
rastuća, širine 160mm
GEK-AFS53160 Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Spojnica za Rapid 45, širine
160mm GEK-KS45 Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Završetak kanala za Rapid 45,
desni, širine 160mm
odgovarajući za GEKA53160EL
Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Završetak kanala za Rapid 45,
levi, širine 160mm
odgovarajući za GEKA53160EL
Obo
Bettermann ili odgovarajuce
Pok kanal, sivi, perforirani,
20x50mm sa poklopcem Obo
Bettermann ili odgovarajuce
HDMI SWITCH 4in/1out,
1080p, Manual, Remote
Control, w/ Power Adapter;
KN-HDMISW20
König
Konektori za nastavljanje
koaksijalnog kabela
Grla za ugradne halogene
sijalice, keramička
PVC nadgradna tabla za 6
osigurača
kom
1
kom
1
kom
3
kom
3
met
14
kom
2
komplet
2
kom
5
kom
1
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
УКУПАН ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
Структуру цене дао:
М.П
______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца, у свему према Техничким
карактеристикама из ове конкурсне документације.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
сукцесивна испорука, по позиву Наручиоца, у року од најдуже четири дана од дана
када је Наручилац упутио захтев, а у свему према Уговору.
добра треба испоручити у магацин Наручиоца, ЈКП Новосадска топлана,
Владимира Николића 1, Нови Сад.
доказ о захтеваном квалитету добара тамо где се тражи мора се доставити уз добра;
добра без одговарајућег доказа о квалитету неће бити примљена.
обавезна је улазна контрола свих пристиглих добара од стране Наручиоца.
Предмет
Јед.
мере
Оквирна количина
Захтев за квалитет
Sijalice 220 V 100W
kom
1540
Philips ili odgovarajuce
Špar sijalica 20W E27 220 V
spiralna day light
Automatski osigurači C 16A
Stakleni osigurač 1A 5x22,5
Stakleni osigurač 0,3A
5x22,5
Provodnik p/f 1 mm crni
kom
60
Philips ili odgovarajuce
kutija
kom
kom
10
60
60
Eaton ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
m
100
Provodnik p/f 0,75 mm
crni
m
400
Provodnik p/f 1,5 mm2
crni
m
200
Provodnik p/f 4 mm2 crni
m
50
Kabel PPY 4x1,5mm2
m
200
Kabel PPY 3x1,5mm2
m
1000
Kabel PPY 3x2,5mm2
m
400
Kabel PPY 2x1,5mm2
m
400
Kabel gumirani EpGIY
3x1,5mm2
Produžni kabel 3 m/3
utičnice
Grebenasti prekidač 40-10
Nabavka baterija za merilo
toplotne energije "Kamstrup"
Produžni kabel 3 m sa 6
prilkjučnica
Izolir traka
Izolir traka žuto-zelena
Termoskupljajući izolir raznih
25/12)dimenzija (BUŽIR
m
200
kom
4
kom
kom
10
100
kom
6
kom
kom
kompl
500
15
12
Novkabel
ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Aling
Conel
ili
odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Kamstrup
ili
odgovarajuce
Aling
Conel
ili
odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Bužir plastificirani Ø 16 mm
(METALNA PLASTIFICIRANA
SAVITLJIVA CEV Ø 16 PAK=50
met)
m
150
Hilzne (tuljci) 1,5
Hilzne (tuljci) 2x1,5
Prigušnica za fluo 58W
Starter za fluo 4-22 W
Radionička lampa olovka
Varta sa LED-om
Luster klemne 2,5 mm2
VS klemne 6 mm2
kom
kom
kom
kom
kom
800
300
10
200
25
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Varta ili odgovarajuce
kom
kom
20
90
VS klemne 6 mm2 plava
kom
30
VS klemne 6 mm2 žuto
zelena
VS klemne 2,5 mm
kom
30
kom
300
VS klemne 2,5 mm plava
kom
30
VS klemne 2,5 mm žuto
zelena
Pregradna ploča za VS 2,5
mm2
Termoskupljajući bužir fi 6
mm
Termoskupljajući bužir fi 15
mm
Utikač tropolni
kom
30
kom
60
m
60
Wurth ili odgovarajuce
Strojkoplast
ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Strojkoplast ili
odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
m
60
Wurth ili odgovarajuce
kom
40
Utikač dvopolni gumirani
kom
25
Utičnica dvopolna gumirana
kom
20
Utičnica u zid dupla
kom
15
Utikač dvopolni ravni
kom
15
Razvodna kutija OG 80X80
kom
75
Grlo sijalično E27 za
plafonjere
Grlo sijalično E27
PORCELAN
Grlo za neonke bočno
kačenje
Grlo za neonke ravno
kačenje
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 1
0,63-1 A
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 1,6
1-1,6 A
kom
20
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Odgovarajuce
kom
20
Odgovarajuce
kom
60
Odgovarajuce
kom
30
Odgovarajuce
kom
80
Eaton ili odgovarajuce
kom
80
Eaton ili odgovarajuce
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZMO 2.5
1,6-2,5 A
Motorno zaštitini prekidač
Moeller-eaton PKZM0 4
2,5-4 A
Pomoćni kontakt za PKZM0,
NHI-E-11-PKZ0
Prigusnica za živinu svetiljku
125W
Jednopolna sklopka 16A
(bojler)
Fluo armatura 2x36W IP65
Obujmica OG 8-18
Kabel obujmica metalna fi20
Led lampica signalna fi 22
Topljivi uložak DII 16A
Topljivi uložak DII 6A
Kabel papučica 25/8
Kabel papučica 16/8
Auto papučica 1,5 mm2
Kontaktor Eaton DILM7-10
Kontaktor Eaton DILEM-10
Fluo armatura 2x18W IP 65
Sijalice 220 V 60W E-27
Živina armatura 125W
komplet
Kabel LYCY 4X0.75 mm2
kom
80
Eaton ili odgovarajuce
kom
80
Eaton ili odgovarajuce
kom
20
Eaton ili odgovarajuce
kom
20
Philips ili odgovarajuce
kom
7
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
150
4500
75
75
400
400
70
70
125
150
150
50
850
10
Aling
Conel
ili
odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Odgovarajuce
Odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
kom
800
Kabel LYCY 2X0.75mm2
kom
1000
Prigusnica za fluo 36 W
Starter za fluo 4-65W
Uvodnik siluminium PG 13.5
Kuciste za motorno zastitni
prekidac
Motorno zastitni prekidac
0.63-1 A
Bravka E-4
Sijalice 220V 150W E-27
Fluo cev 18 W
kom
kom
kom
kom
60
500
75
150
kom
150
kom
kom
kom
70
125
900
Fluo cev 36 W
kom
800
Suko konektor OG dvopolni
siluminium 16A
Suko konektor OG dvopolni
plasticni
UKO/UTO utikač muški 16A,
5p
UKO/UTO utičnica ženska
16A, 5p
UKO/UTO utičnica muški
32A, 5p
kom
90
kom
20
kom
4
kom
4
kom
2
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
Odgovarajuce
GE POWER SFS05 ili
odgovarajuce
GE POWER SFKOE ili
odgovarajuce
Odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
OSRAM
ili
odgovarajuce
OSRAM
ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
UKO/UTO utičnica ženska
32A, 5p
UKO/UTO utičnica ženska
63A, 5p
OG PREKIDAC PVC
jednopolni
Armature neonske za
ormane 8W
Automatski osiguraci C 20A
6KA
kom
4
kom
1
kom
60
kom
10
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Aling Conel ili
odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
kom
34
Eaton ili odgovarajuce
Automatski osiguraci C 25A 6KA
kom
22
Eaton ili odgovarajuce
Topljivi ulozak DII 20A
Buzir plastificirani precnik 24
Kabel PP/L-Y 3X1.5 mm2
kom
kom
kom
250
60
200
Kabel PP Y 5X1.5 mm2
kom
400
Kabel PP Y 5X2.5 mm2
kom
400
Grebenasti prekidač 25-10,
Eltex
Grebenasti prekidač 25A,01,3p, Eaton
Grebenasti prkedač 0-1-start
(start je sa povratkom), 2p,
16A
Grebenasti prekidač 25A,01,1p, Eltex
Provodnik p/f 2.5 mm2 crni
kom
30
ETI ili odgovarajuce
Odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Eltex ili odgovarajuce
kom
40
Eaton ili odgovarajuce
kom
6
Eaton ili odgovarajuce
kom
7
Eaton ili odgovarajuce
kom
300
Kabel PPOO 5X4 mm2
kom
200
Hilzne (Tuljci) 2.5 mm2
Hilzne (Tuljci) 2X2.5 mm2
Pomoćni kontakti za DILEM,
4NO
Pomoćni kontakti DILEM,
2NO+2NC
Kontaktor DILM12 3p 230V
Kontaktor DILM17 3p 230V
Kontaktor DILM25 3p 230V
Kontaktor DILM32 3p 230V
FeZn traka 25x4mm
Ukrsni komad 60x60
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
400x400x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
500x500x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
600x600x200mm
kom
kom
kom
600
200
10
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Wurth ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
kom
kom
kom
met
kom
kom
4
4
4
4
130
70
10
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Odgovarajuce
Odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
800x800x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
400x600x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
500x700x200mm
Razvodni orman metalni,
zidni, IP54, dimenzija:
600x800x200mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
600x250x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x250x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
600x400x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x400x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
600x600x2000mm
Razvodni orman metalni,
slobodnostojeći, IP54,
dimenzija:
800x600x2000mm
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
2x36W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
2x18W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
4x36W
Fluo svetiljke, ugradne, sa
sjajnim rasterom, IP20,
4x18W
Fluo svetiljke za osvetljenje
razvodnog ormana
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 70W
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 125W
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 250W
Reflektor, simetrično
ogledalo, IP54, metal
halogena sijalica 400W
Metal halogena sijalica 70W
Metal halogena sijalica
125W
Metal halogena sijalica
250W
Metal halogena sijalica
400W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu
400W
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu
250W
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
kom
kom
10
10
Philips ili odgovarajuce
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
komplet
10
Philips ili odgovarajuce
komplet
10
Philips ili odgovarajuce
Predspojna naprava za metal
halogenu sijalicu 125W
komplet
10
Philips ili odgovarajuce
Predspojna naprava za
metal halogenu sijalicu 70W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za sijalice
natrijum visokog pritiska
150W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za sijalice
natrijum visokog pritiska
250W
Svetiljke za spoljašnje
osvetljenje, IP65, za sijalice
natrijum visokog pritiska
400W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 150W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 250W
Sijalice natrijum visokog
pritiska 400W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 150W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 250W
Predspojna naprava za
sijalicu natrijum visokog
pritiska 4000W
komplet
10
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
komplet
5
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
Protivpanična
svetiljka
1x9W, IP20, ugradna, min 1h
autonomija
Protivpanična svetiljka
1x18W, IP20, ugradna, min
1h autonomija
Protivpanična svetiljka
1x9W, IP54, min 1h
autonomija
Protivpanična svetiljka
1x18W, IP54, min 1h
autonomija
Protivpanična svetiljka
Schneider Domina 11W
Protivpanična svetiljka
Schneider Domina 6W
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,25A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,32A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,40A, Eaton
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,50A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,6kA,3p,63A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,25A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,32A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,40A, Eaton ili
odgovarajući
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,50A, Eaton
Automatski osigurač C kka,10kA,3p,63A, Eaton
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 40A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 50A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 63A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 80A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 100A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 125A
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
Philips ili odgovarajuce
kom
10
kom
10
Schneider Electric ili
odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
kom
20
Eaton ili odgovarajuce
kom
20
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 160A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 200A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 250A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 315A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 400A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 450A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 500A
Nožasti ultrabrzi osigurači, kke aR, 630A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 40A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 50A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 63A
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 80A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 100A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 125A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 160A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 200A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 250A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 315A
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
15
ETI ili odgovarajuce
kom
6
ETI ili odgovarajuce
Nožasti visokoučinski osigurači,
k-ke gG, 400A
kom
6
ETI ili odgovarajuce
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 450A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 500A
Nožasti visokoučinski
osigurači, k-ke gG, 630A
VN osigurači 24kV, 25A
VN osigurači 24kV, 40A
VN osigurači 24kV, 63A
VN osigurači 24kV, 80A
VN osigurači 24kV, 100A
VN osigurači 24kV, 125A
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 125A,
Eaton
kom
6
ETI ili odgovarajuce
kom
6
ETI ili odgovarajuce
kom
6
ETI ili odgovarajuce
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6
6
6
6
6
6
10
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
ETI ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 160A,
Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 250A,
Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 400A,
Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
horizontalni, montaža na
ploču, veličine postolja 630A,
Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 125A, Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 160A, Eaton
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 250A, Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 400A, Eaton
Osigurač rastavljač 3p,
vertikalni, montaža na šinu,
veličine postolja 630A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,50A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,63A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,80A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,125A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,160A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,200A, Eaton
Prekidač komapaktni 01,3p,250A, Eaton
Tasteri nužnog isključenja u
sopstvenom kućištu, sa
zadrškom, sa 1NO+1NC
kontaktima
Releji napona špulni
230VAC sa 1CO kontakata
sa podnožjem, Omron
Releji napona špulni
230VAC sa 2CO kontakata
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
2
Eaton ili odgovarajuce
kom
2
Eaton ili odgovarajuce
kom
2
Eaton ili odgovarajuce
kom
2
Eaton ili odgovarajuce
kom
10
Eaton ili odgovarajuce
kom
50
Omron ili odgovarajuce
kom
50
Omron ili odgovarajuce
sa podnožjem, Omron
Releji napona špulni
230VAC sa 4CO kontakata
sa podnožjem, Omron
Releji napona špulni 24VDC
sa 1CO kontakata sa
podnožjem, Omron
Releji napona špulni 24VDC
sa 2CO kontakata sa
podnožjem, Omron
Releji napona špulni 24VDC
sa 4CO kontakata sa
podnožjem, Omron
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
32A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
40A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton
kom
50
Omron ili odgovarajuce
kom
50
Omron ili odgovarajuce
kom
50
Omron ili odgovarajuce
kom
50
Omron ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
Motorni kontaktor, 3p,
napona špulne 230VAC,
63A, sa 1NO pomoćnim
kontaktom, Eaton
Ispravljač 230VAC/24VDC,
3A
Ispravljač 230VAC/24VDC,
7A
Trafo 230VAC/230VAC,50VA
Trafo
230VAC/230VAC,150VA
Trafo 230VAC/24VAC,20VA
Trafo 230VAC/230VAC,50VA
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 50mm
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 100mm
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 200mm
Pocinkovani nosač kablova,
perforirani, sa poklopcem,
širine 300mm
Konzole - nosači za PNK50
kom
5
Eaton ili odgovarajuce
kom
5
kom
5
kom
kom
2
2
Phoenix Contact ili
odgovarajuci
Phoenix Contact ili
odgovarajuci
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
kom
kom
met
2
2
50
Eaton ili odgovarajuce
Eaton ili odgovarajuce
Obo
Betterman
ili
odgovarajuci
met
50
Obo Betterman ili
odgovarajuci
met
20
Obo Betterman ili
odgovarajuci
met
20
Obo Betterman ili
odgovarajuci
kom
50
Konzole - nosači za PNK100
kom
50
Konzole - nosači za PNK200
kom
20
POK kanali, sivi, perforirani,
met
100
Obo Betterman ili
odgovarajuci
Obo Betterman ili
odgovarajuci
Obo Betterman ili
odgovarajuci
Odgovarajuci
sa poklopcem 25x25mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 40x40mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 60x40mm
POK kanali, sivi, perforirani,
sa poklopcem 60x60mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 25x25mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 40x40mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 60x40mm
POK kanali, beli, zatvoreni,
sa poklopcem 60x60mm
PP-Y 5x6 mm2
met
100
Odgovarajuci
met
50
Odgovarajuci
met
50
Odgovarajuci
met
100
Odgovarajuci
met
100
Odgovarajuci
met
50
Odgovarajuci
met
50
Odgovarajuci
met
200
PP00-Y 5x6 mm2
met
200
PP00-Y 5x10 mm2
met
150
PP00-Y 5x16 mm2
met
150
PP00 4x6 mm2
met
200
PP00 4x10 mm2
met
150
PP00 4x16 mm2
met
150
PP00 4x25 mm2
met
100
PP00 4x35 mm2
met
100
PP00 4x50 mm2
met
100
PP00-Y 3x4 mm2
met
50
PP00-Y 3x6 mm2
met
50
P-Y 1x6 mm2
met
50
P-Y 1x10 mm2
met
50
P-Y 1x16 mm2
met
50
P-Y 1x25 mm2
met
50
LiYCY 6x0.75 mm2
met
200
LiYCY 12x0.75 mm2
met
400
LiYCY 14x0.75 mm2
met
400
Novkabel
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Novkabel ili
odgovarajuce
Kablovi za startovanje
kom
4
ili
Wurth Crni termobužiri Set ,
br. art. 09647710
Wurth Samovulkanizirajuća
traka 19 , br. art. 09850771
ili odgovarajući
Dimer TD-AN21 AL0.5
kom
2
Wurth ili odgovarajuce
kom
10
Wurth ili odgovarajuce
kom
3
ili
jednopolna sklopka
ASB AL0.5
utičnica jednostruka šuko
SKS-D0 AL1
utičnica HDMI sa kablom
MTG-HD F AL1
TV utičnica
ANT-2E AL1
kom
6
kom
10
kom
3
kom
1
nosač 2xRJ45 utičnice
DTG-2RM AL1
RJ45 utičnica ASM-C6 G
kom
1
kom
1
Deskbox DBX sa 2 x šuko, 2
x HDMI sa kablom, 1 x
RJ45, 1 x slepi modul
Deskbox DBX
Deskbox DBX sa 2 x šuko, 2
x HDMI sa kablom, 1 x
RJ45, 1 x RJ11 Deskbox
DBX
kabel PP-Y 3x2,5
Ethernet kabel cat 6 sa
širmom
kablovi HDMI 3met M/M
kablovi HDMI 5met M/M
kablovi HDMI 20met M/M
koaksijalni kabel
Podni nagazni kanal 2650
kom
2
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
Obo Bettermann
odgovarajuce
kom
1
Obo Bettermann
odgovarajuce
ili
Parapetni Al kanal Rapid 45,
širine 100mm GEKA53100EL
Završetak kanala za Rapid
45, desni, širine 100mm
odgovarajući za
GEK-A53100EL
Završetak kanala za Rapid
45, levi, širine 100mm
odgovarajući za
GEK-A53100EL
Parapetni Al kanal Rapid 45,
širine 160mm GEKA53160EL
Krivina 90 stepeni za Rapid
45, rastuća, širine 160mm
GEK-AFS53160
Spojnica za Rapid 45, širine
160mm GEK-KS45
met
met
met
Kom
kom
kom
met
met
50
150
najkvalitetniji
najkvalitetniji
najkvalitetniji
najkvalitetniji
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
6
1
2
50
2
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
8
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
8
met
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
4
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
1
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
1
2
ili
ili
ili
ili
ili
ili
ili
Završetak kanala za Rapid
45, desni, širine 160mm
odgovarajući za
GEK-A53160EL
Završetak kanala za Rapid
45, levi, širine 160mm
odgovarajući za
GEK-A53160EL
Pok kanal, sivi, perforirani,
20x50mm sa poklopcem
HDMI SWITCH 4in/1out,
1080p, Manual, Remote
Control, w/ Power Adapter;
KN-HDMISW20
Konektori za nastavljanje
koaksijalnog kabela
Grla za ugradne halogene
sijalice, keramička
PVC nadgradna tabla za 6
osigurača
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
3
kom
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
3
met
Obo Bettermann ili
odgovarajuce
König
14
kom
2
komplet
2
kom
5
kom
1
Download

Измена конкурсне документације бр.1