Silná a stabilná spoločnosť
Založenie: 1985
Počet zamestnancov: cca 70,000 (2012)
Obrat: cca € 1 mld. (2012)
Viac ako 300 pobočiek v 19 krajinách Európy
Vedúce postavenie na trhoch v Rakúsku
Maďarsku a tiež v oblasti Čierneho mora
■ Viac ako 15,000 klientov
■ Člen skupiny Droege od roku 2011
■
■
■
■
■
AT
CZ
PL
BG
DE
RO
TR
SI
HU
HR
RS
ME
SK
MK
BA
GR
LIE
AL
CH
2
Trenkwalder v číslach
Obrat (v € mio)*
Počet zamestnancov*
1,000
70,000
42,000
600
146
5,400
2001
*zaokrouhlená data
2006
Today
2012
2001
2006
2012
3
Bude přeloženo
Naše
služby
Naša medzinárodná náborová sieť
www.trenkwalder.cz
Tlačená inzercia
Úrady práce
Pobočky
Odporúčania
Bývalí zamestnanci
Road show
Outplacement
Školy, univerzity
Databázy uchádzačov
Partnerské
spoločnosti
Sociálne siete
Vel´trhy
práce
Online inzercia
6
© Trenkwalder International AG, Corporate Presentation, 2013
Naša kvalita a vybraní partneri
Naše medzinárodné projekty
H
Elcoteq
Johnson Controls
SK
RO
Nokia
Continental
RO / CZ
RO
Banca Comerciala Romania
Sonoco Packaging
PL
A/H
Flextronics
Malév
H
H
Magyar Telekom
Leoni
RO
CZ
Skoda Auto
Atomic
A
PL
General Electric
Faurecia
PL
PL
HJ Heinz Polska
Siemens
CZ
H / CZ
Nestlé
Slovak Telekom
SK
H
General Plastics
Sara Lee
H
A / CZ
Epcos
Lego
CZ
A
MAN
Samsung
H
H
Hyginett Magyar
Mars
H
H
Procter & Gamble
Magna
PL
PL
Can Pack General Line
Bosch
CZ
Trenkwalder na Slovensku
Spoločnosť
Trenkwalder, a.s.
Vstup na trh
1992
Obrat 2012
cca 55 Mio. Euro
Zamestnanci
cca 5.000
2012
Bratislava
6
Pobočky
(Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Trnava, Žilina)
8
© Trenkwalder International AG, Corporate Presentation, 2013
Vedenie spol.
HR CENTRUM
Inovatívne riešenie
ľudských zdrojov
HRC vytvára inovatívnu platformu na
poskytovanie služieb v oblasti HR
formou „požičiavania zamestnancov“
rôznymi formami a ostatných služieb
ako poradenstvo v oblasti efektivity,
performance manažmentu a pod.
9
Procesné kroky HR Centra







Predpoklady vzniku HR klientského centra
Ako to funguje?
Služby HR klientského centra centra
Výhody HR klientského centra
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb HR klientského centra
IT platforma „ Exchange portál „
Kontaktný bod
10
HR CENTRUM
Predpoklady vzniku/zapojenia sa




Existuje sezónna potreba zamestnancov
Existuje záujem znížiť personálne náklady a zároveň nestratiť zamestnanca
Existuje záujem riešiť potreby komplexnejšie a v širších súvislostiach (analýzy v
oblasti HR, nastavenie systémov, zabezpečenie zamestnancov, ich motivácia,
študentské praxe atď.)
Existuje vôľa zamestnancov meniť v priebehu roka obsahom veľmi podobné
zamestnanie (inak by boli nezamestnaní = sezónni dočasne pridelení
zamestnanci)
11
HR CENTRUM
Ako to funguje?




TKW založí HRC v regióne s dopravnou dostupnosťou max. 50 km (ochota
zamestnancov cestovať)
Do HRC sa zapoja (forma vysvetlená ďalej) firmy v regióne aj mimo neho
TKW zohrá úlohu sprostredkovateľa ponuky a dopytu po práci v regióne a vytvorí
platformu na požičiavanie ktorej súčasťou je jednoduchá a prehľadná IT platforma
Sprostredkovanie sa uskutoční 2 spôsobmi:
Forma štandardného dočasného pridelenia cez TKW
Forma sprostredkovania dočasného pridelenia kde TKW preberie poskytovanie
služieb ako pri dočasnom pridelení
12
HR CENTRUM
Aké služby poskytuje HRC?
 Dočasné pridelenie zamestnancov WC, BC
 Sprostredkovanie zamestnancov WC, BC (Alternatíva 2 k dočasnému prideľovaniu)
 Permanent Placement
 Externé spracovanie miezd – Payroll
 Outplacement
 SCR (Sorting, Control & Reworking)
 Odborné stáže a praxe pre študentov a potenciálnych zamestnancov
 Nastavenie pilotných tried s VUC a odborným školstvom
 Spolupráca s Univerzitami – „ Vysokoškoláci do praxe „
 Daľšie a celoživotné vzdelávanie
 Nastavenie procesov, odmeňovacích systémov, atď.
 Ostatné (Analýzy trhu, prieskumy spokojnosti, AC/DC)
13
HR CENTRUM
Výhody HRC
 Zníženie nákladov na pracovnú silu, tým že ju platí práve tá firma, ktorá ju užíva
 Nestratenie „nároku“ na zamestnanca
 Zmiernenie rizika odchodu pracovnej sily z regiónu
 Získanie prístupu k relatívne regionálnym nedostupným zamestnancom
 Získanie prístupu k doplnkovým službám HRC (prieskumy, analýzy a pod.)
 Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov
 Získanie benefitov aj v rámci ostatných HRC v prípade, že klient poskytuje
ubytovanie pre zamestnancov
 Získanie odbornej pracovnej sily na odborné stáže a praxe
14
Poskytovaní služieb klientského centra Trenkwalder
Rámcová zmluva
15
IT Platforma HR klientské centrum
 Vyžiadajte si
prístupové meno
a heslo
Ak nechcete byť
Klientom ITHRKC, tak budete
môcť využívať
služby IT-HRKC
len na úrovni „A“.

a)
b)
 Podpíšte
rámcovú zmluvu
Podpisom rámcovej
zmluvy získavate
plný prístup do
Portálu HRKC a
zároveň môžete
plne využívať všetky
služby IT-HRKC
(úroveň „A“ až „C“).
Zadávajte Ponuky/Dopyty na pracovnú silu
V prípade, že potrebujete doplniť zamestnancov (dočasne alebo aj trvale) zadáte do Portálu HRKC dopyt po
zamestnancoch na určitej pracovnej pozícii. Okamžite dostanete spätnú väzbu, či Vami zadaným požiadavkám
vyhovujú nejakí zamestnanci v evidencii Portálu. A potom, ako potvrdíte definitívny záujem, pracovník IT-HRKC začne
pracovať na uspokojení Vašej požiadavky.
V prípade, že máte dočasne alebo trvale voľných zamestnancov, zadáte do Portálu HRKC ponuku zamestnancov na
určitú pracovnú pozíciu. Okamžite dostanete od systému spätnú väzbu, či k zamestnancom na zadanej pracovnej
pozícii existuje alebo neexistuje dopyt. V pozitívnom prípade začne spolu s Vami pracovník IT-HRKC pracovať na
uspokojení Vašej požiadavky.
Kontaktný bod









Profesionálny JOB manager a Job konzultant v rámci regiónu
On line sledovanie a vyhodnocovanie dopytu a ponuky
Analýza a vyhodnocovanie pracovného trhu
On line prepojenie na partnerské HR klientské centrá v rámci územia SR
On line prepojenie na partnerské HR klientské centrá v rámci územia EU
Realizácia obchodného prípadu sprostredkovania a prevzatia realizačných
úkonov od zamestnávateľov
Analýza pracovných pozícií v rámci klientov HR klientského centra
Analýza potrieb pracovných pozícií v rámci klientov HR klientského centra s
prepojením na odborné školstvo a univerzity
Analýza a plánovanie daľšieho vzdelávania a celoživotného vzdelávania a
nastavenie a realizácia modulov a programov vzdelávania
Ďakujeme za Vašu pozornosť
Ing. Peter Beck
Trenkwalder, a.s. Slovakia
Business development manager
T: +421 902 942 416
Bezplatná Infolinka: 0800 100 200
E-mail: [email protected]
811 06 Bratislava, Námestie 1. mája
T: +421 257 108 300
E-mail: [email protected]
www.trenkwalder.sk
Download

5 Trenkwalder HRC_12 II 14.pdf