TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
A
ADAMOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557108
ADAMOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557166
ADAMOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557025
ADAMOVIĆ, JELISAVETA
UROVICA BB, UROVICA
019 557391
ADAMOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557629
ADAMOVIĆ, LJUBOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557105
ADAMOVIĆ, STRAHINJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557175
ADAMOVIĆ, SVETOZAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557586
ADAMOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557373
ADAMOVIĆ B, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557407
ADAMOVIĆ M, MILISAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557412
ADAMOVIĆ M, MITICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557462
ALDIĆ, D MIĆA
UROVICA BB, UROVICA
019 557476
ALDŽIĆ, SINIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557210
ALEKSIĆ, ŽIKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557033
ALOVJANOVIĆ, NOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557387
Strana 1
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
ALOVJANOVIĆ, NOVKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557472
ANDREJEVIĆ, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557002
ANDREJEVIĆ V, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557402
ANDREKULOVIĆ, DOBRIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557004
ANDREKULOVIĆ, DOBRIVOJE
UROVICA 31, UROVICA
019 557584
ANDREKULOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557026
ANDREKULOVIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557447
ANDREKULOVIĆ, STEVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557347
ANDREKULOVIĆ J, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557335
ANTIĆ, RADIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557229
ANTONIJEVIĆ, DANE
UROVICA BB, UROVICA
019 557436
ANTONIJEVIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557313
ANTONIJEVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA 28, UROVICA
019 557495
ANTONIJEVIĆ, DUŠKO
MARŠALA TITA 57, UROVICA
019 557488
ANTONIJEVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557304
ANTONIJEVIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557141
Strana 2
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
B
ANTONIJEVIĆ, MIĆA
UROVICA BB, UROVICA
019 557403
ARANĐELOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557237
ARANĐELOVIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557344
BAKANOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557341
BAKANOVIĆ, MILAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557009
BLIDAREVIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557410
BLIDAREVIĆ, MARIJAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557400
BLIDAREVIĆ, VITOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557409
BOGDANOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557379
BOGDANOVIĆ, DESANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557322
BOGDANOVIĆ, ZAVIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557418
BOGICIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557185
BOGICIĆ, MILENIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557355
BOGICIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557276
BOGIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557268
BONTULOVIĆ, ANTONIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557232
Strana 3
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
BONTULOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557261
BONTULOVIĆ, ČEDOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557225
BORDEJEVIĆ, DUŠKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557371
BORDEJEVIĆ, MIĆA
UROVICA BB, UROVICA
019 557311
BORDEJEVIĆ, MOMČILO
UROVICA BB, UROVICA
019 557057
BORDEJEVIĆ, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557147
BORDEJEVIĆ, ŽIVKA
UROVICA 179, UROVICA
019 557440
BOSIĆ, RADIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557062
BOSIĆ V, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557036
BOŽINOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557374
BOŽINOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557301
BOŽINOVIĆ, LJUBINKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557502
BOŽINOVIĆ, NEBOJŠA
HAJDUK VELJKOVA 15, UROVICA
019 557597
BOŽINOVIĆ, NIKOLA
MARŠALA TITA 191, UROVICA
019 557620
BOŽINOVIĆ, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557489
BOŽINOVIĆ, SLAVIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557619
Strana 4
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
V
BOŽOJEVIĆ, BORA
UROVICA BB, UROVICA
019 557015
BOŽOJEVIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557239
BOŽOJEVIĆ, MIĆA
UROVICA BB, UROVICA
019 557454
BOŽOJEVIĆ, SINIŠA
UROVICA 50, UROVICA
019 557605
BOŽOJEVIĆ, ZARIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557457
BREZOJEVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557468
BREZOJEVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557405
BRNAŠEVIĆ, IVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557639
BRUKIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557590
BRUKIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557170
BRUKIĆ, LENKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557318
BRUKIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557456
BURKIĆ, IGOR
UROVICA BB, UROVICA
019 557173
VELIĆ, DOBRIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557446
VELIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557640
VELIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557415
Strana 5
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
VELIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557221
VELIČKOVIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557143
VELIČKOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557467
VELJKOVIĆ, STANOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557628
VELJKOVIĆ, ŽIVOJIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557458
VIDESKOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557417
VIDESKOVIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557477
VIDESKOVIĆ G, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557474
VIDIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557288
VLADEJIĆ, CVETKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557388
VLADEJIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557194
VLADEJIĆ, STANOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557351
VLADEJIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557072
VLADEJIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557395
VLADEJIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557149
VLADEJIĆ J, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557154
Strana 6
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
G
VLADULOVIĆ, DRAGOSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557066
VLADULOVIĆ, SLAĐAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557626
VODESKOVIĆ, TOMISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557016
VOJINOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557064
VOJINOVIĆ, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557157
VOJINOVIĆ, SVETOZAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557063
VOJINOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557056
VUČIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557366
GAGIĆ, RADMILA
UROVICA BB, UROVICA
019 557245
GAČIĆ, BORIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557200
GAČIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557206
GAČIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557241
GAČIĆ, MARINA
UROVICA BB, UROVICA
019 557362
GAČIĆ, ZORAN
HAJDUK VELJKOVA BB, UROVICA
019 557486
GAČIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557330
GOLIĆ, ANTA
UROVICA BB, UROVICA
019 557425
Strana 7
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
GOLIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557303
GOLIĆ, ZLATKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557274
GOLIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557324
GOLOBRADOVIĆ, ANTONIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557558
GOLUBOVIĆ, LJUBIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557198
GOLUBOVIĆ, LJUBIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557308
GREBLIĆ, DESANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557595
GREBLIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557079
GREBLIĆ, KATARINA
UROVICA BB, UROVICA
019 557416
GREBLIĆ, LJUBINKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557617
GREBLIĆ, MARIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557010
GREBLIĆ, MITAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557581
GREBLIĆ, NENAD
UROVICA BB, UROVICA
019 557023
GREBLIĆ, SLAVIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557426
GREBLIĆ, SLAVIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557449
GREBLIĆ, TOMISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557107
Strana 8
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
D
GREBLIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557169
GREBLIĆ D, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557349
GUDŽIĆ, DRAGOSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557049
GUDŽIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557038
GUDŽIĆ, SLAĐAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557614
GUDŽIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557430
GUDŽUGANOVIĆ, DRAGOSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557055
GUDŽUGANOVIĆ, STANOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557390
GUDŽUGANOVIĆ, SVETISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557323
GULIJA, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557339
GULIJA, MARICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557361
GULIJA, MARICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557570
GULIJA, MIHAJLO
UROVICA BB, UROVICA
019 557338
DIDIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557158
DIMITRIJEVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557059
DINULOVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557481
Strana 9
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
DINULOVIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557307
DINULOVIĆ, MILE
UROVICA BB, UROVICA
019 557192
DINULOVIĆ, PETRA
UROVICA BB, UROVICA
019 557589
DOBRIĆ, ALEKSANDAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557465
DOBRIĆ, ANTONIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557616
DOBROSAVLJEVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557286
DOBROSAVLJEVIĆ, DRAGUTIN
NUŠIĆEVA 3, UROVICA
019 557182
DOBROSAVLJEVIĆ, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557378
DOBROSAVLJEVIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557174
DOBROSAVLJEVIĆ, SLAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557218
DORČIĆ, DRAGOSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557596
DRAGANOVIĆ, MILEVA
UROVICA BB, UROVICA
019 557473
DUKIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557071
DUKIĆ, MILENIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557316
DUKIĆ, NENAD
UROVICA BB, UROVICA
019 557389
DUKIĆ N, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557012
Strana 10
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
Dž
DŽIDAREVIĆ, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557203
Đ
ĐORĐEVIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557076
ĐORĐEVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557332
ĐORĐEVIĆ D, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557442
ĐORĐEVIĆ J, ĐORĐE
NUŠIĆEVA 30, UROVICA
019 557429
ĐORĐEVIĆ Đ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557183
ĐUKIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557266
ŽIVANOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557413
ŽIVANOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557490
ZDRAVKOVIĆ, RADIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557372
ZLATOJEVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557600
ZLATOJEVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557211
ZLATOJEVIĆ, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557100
ILIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557018
ILIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557500
ILIĆ, MOMČILO
UROVICA BB, UROVICA
019 557027
Ž
Z
I
Strana 11
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
J
ISTODOROVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557201
ISTODOROVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557444
ISTODOROVIĆ D, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557423
IVKOVIĆ, NOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557356
IVKOVIĆ, ŽIVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557186
JANKOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557053
JANKOVIĆ, LJUTICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557060
JANKUCIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557432
JANKUCIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557567
JANKUCIĆ, MARIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557555
JANKUCIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557591
JANKUCIĆ, SLAVKO
MARŠALA TITA 196, UROVICA
019 557636
JANKUCIĆ P, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557466
JANOJKIĆ, STANOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557475
JANOJKIĆ, VELIKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557487
JANOŠEVIĆ, BRANISLAVA
UROVICA BB, UROVICA
019 557437
Strana 12
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
K
JANOŠEVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557340
JANOŠEVIĆ D, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557348
JORGIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557450
JORGIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557310
JOTIĆ, MILOJE
MARŠALA TITA 150, UROVICA
019 557637
JOVANOVIĆ, BOBAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557406
JOVANOVIĆ, BOBAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557302
JOVANOVIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557399
JOVANOVIĆ, ZLATKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557017
KARAMIDAREVIĆ, CVETA
UROVICA BB, UROVICA
019 557386
KARAMIDAREVIĆ, GERGINA
UROVICA BB, UROVICA
019 557337
KATIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557180
KEROJEVIĆ, VLADIMIR
MARŠALA TITA 170, UROVICA
019 557627
KONSTANDINOVIĆ, BORIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557235
KONSTANDINOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557172
KONSTANDINOVIĆ, SINIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557227
Strana 13
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
KOSTANDINOVIĆ, DRAGAN
UROVICA 3, UROVICA
019 557569
KOSTANDINOVIĆ, SLAĐAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557001
KOSTANDINOVIĆ, ŽIVORAD
UROVICA BB, UROVICA
019 557365
KOŽOČIĆ, ILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557032
KRAČUNOVIĆ, ŽIVOJIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557065
KRSTIĆ, BANE
UROVICA BB, UROVICA
019 557042
KRSTIĆ, BORIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557067
KRSTIĆ, DOBRIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557213
KRSTIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557319
KRSTIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557564
KRSTIĆ, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557151
KRSTIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557641
KRSTIĆ, LJUBIŠA N
UROVICA BB, UROVICA
019 557648
KRSTIĆ, LJUPČE
UROVICA BB, UROVICA
019 557464
KRSTIĆ, MARIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557638
KRSTIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557443
Strana 14
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
L
KRSTIĆ, MITA
UROVICA BB, UROVICA
019 557039
KRSTIĆ, SVETISLAV
UROVICA 50, UROVICA
019 557566
KRSTIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557397
KRSTIĆ D, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557453
KRSTIĆ DJ, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557320
KRSTIĆ S, SLAVIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557401
KRSTIĆ Đ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557161
KURUCIĆ, DUŠANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557045
KURUCIĆ S, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557357
LALIĆ, LJUBA
UROVICA BB, UROVICA
019 557289
LAPADATOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557497
LAPADATOVIĆ, TOPLICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557422
LEKIĆ, MARIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557665
LEKIĆ, MIROSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557470
LUCIĆ, MARICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557363
LUNGIĆ, MITICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557419
Strana 15
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
M
LUNGIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557030
MANIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557040
MARINKOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557167
MARINOVIĆ, DENIS
UROVICA BB, UROVICA
019 557670
MARINOVIĆ, DRAGOSLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557236
MARINOVIĆ, LJUBOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557244
MARKOVIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557171
MARKOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557604
MARTINOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557404
MARTINOVIĆ, MITRA
UROVICA BB, UROVICA
019 557102
MATEJEVIĆ, BANE
UROVICA BB, UROVICA
019 557279
MATEJEVIĆ, MILENIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557312
MATEJEVIĆ, TEKICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557661
MATIĆ, SVETISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557478
MATIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557184
MIHAJLOVIĆ, SINIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557199
Strana 16
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
MILENKOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557041
MILOJKOVIĆ, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557376
MILOSAVLJEVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557359
MILOSAVLJEVIĆ, MILAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557008
MILOSAVLJEVIĆ, SLAĐAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557385
MILOSAVLJEVIĆ, VOJISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557005
MILOSAVLJEVIĆ, ZAGORKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557306
MILOSAVLJEVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557191
MILOSAVLJEVIĆ B., ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557650
MILOSAVLJEVIĆ M, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557190
MILOVANOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA 18, UROVICA
019 557496
MILOŠEVIĆ, RATOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557223
MILOŠEVIĆ, ĐOKICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557003
MILOŠEVIĆ D, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557193
MILUTINOVIĆ, MILE
UROVICA BB, UROVICA
019 557073
MILUTINOVIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557563
Strana 17
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
N
MITULOVIĆ, ANĐELKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557445
MITULOVIĆ, DRAGANA
UROVICA BB, UROVICA
019 557434
MITULOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557188
MITULOVIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557238
MITULOVIĆ, NOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557666
MITULOVIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557144
MITULOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557230
MITULOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557370
MLADENOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557460
MLADENOVIĆ, STEVANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557336
NAGO, ZVEZDA
UROVICA BB, UROVICA
019 557383
NEDELJKOVIĆ P, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557309
NEGRILIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557314
NEGRILIĆ, STANIMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557205
NEGRILIĆ, STANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557664
NEŠIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557031
Strana 18
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
P
NIKOLIĆ, DALIBOR
UROVICA BB, UROVICA
019 557662
NIKOLIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557248
NIKOLIĆ, MILOŠ
UROVICA BB, UROVICA
019 557242
NIKOLIĆ, NOVAK
UROVICA BB, UROVICA
019 557622
NIKOLIĆ, TOPLICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557420
NJAGOJEVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557459
NOVAKOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557101
PANDUROVIĆ, JOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557327
PAULJECOVIĆ, MILE
UROVICA BB, UROVICA
019 557557
PAULJECOVIĆ, NEBOJŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557479
PAULJECOVIĆ-BOŽINOVIĆ, SLAĐANA
UROVICA BB, UROVICA
019 557480
PAUNOVIĆ, ĐOKICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557181
PAVLOVIĆ, BORIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557380
PAVLOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557202
PAVLOVIĆ, DANICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557452
PAVLOVIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557471
Strana 19
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
PAVLOVIĆ, DRAGOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557234
PAVLOVIĆ, JELICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557367
PAVLOVIĆ, JOVANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557421
PAVLOVIĆ, LJUBOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557048
PAVLOVIĆ, LJUTICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557028
PAVLOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557609
PAVLOVIĆ COLBU, BOBAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557635
PAVLOVIĆ M, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557029
PERICIĆ, JOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557189
PERIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557398
PERIĆ, DUŠANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557360
PERIĆ, DUŠKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557177
PERIĆ, SLOBODAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557623
PERIĆ, ZORAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557346
PETROVIĆ, VIKTORIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557224
PEŠIĆ J, RADIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557034
Strana 20
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
PICIGOJ, DRAGICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557594
PIĆA, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557321
PIĆA, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557485
PODRUMEDŽIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557352
PODRUMEDŽIĆ, MOMČILO
UROVICA BB, UROVICA
019 557052
PODRUMEĐIĆ, BORA
UROVICA BB, UROVICA
019 557077
POPOVIĆ, JULIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557075
POPOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557043
POPOVIĆ, SLOBODAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557469
POPOVIĆ, ZDENKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557433
PRVANOVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557168
PRVANOVIĆ, VITOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557068
PRVULOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA 123, UROVICA
019 557582
PRVULOVIĆ, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557343
PRVULOVIĆ, MITRA
UROVICA BB, UROVICA
019 557265
PRVULOVIĆ, RADOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557054
Strana 21
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
R
PRVULOVIĆ, SLOBODAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557284
PRVULOVIĆ, STANIMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557163
PRVULOVIĆ P, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557220
PSLANOVIĆ ILIN, JOVA
UROVICA BB, UROVICA
019 557022
PSLANOVIĆ M, DUŠKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557231
PSLANOVIĆ S, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557162
RADUKANOVIĆ, MARIJA
HAJDUK VELJKOVA BB, UROVICA
019 557599
RADUKANOVIĆ, ZDRAVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557164
RADULOVIĆ, JELENA
UROVICA BB, UROVICA
019 557580
RADULOVIĆ, LJUBODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557069
RADULOVIĆ, MIODRAG
NUŠIĆEVA 2, UROVICA
019 557217
RADULOVIĆ, STANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557317
RADULOVIĆ, STEPAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557328
RADULOVIĆ, TOMISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557428
RADULOVIĆ, ČEDOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557333
RADULOVIĆ D, ZLATKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557414
Strana 22
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
S
RAINOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557642
RAINOVIĆ P, TIHOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557424
RAJINOVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557396
RAJINOVIĆ, MIODRAG
UROVICA BB, UROVICA
019 557106
RAJINOVIĆ, PETAR
UROVICA BB, UROVICA
019 557074
RAJINOVIĆ, SVETISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557103
RAJINOVIĆ M, ILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557148
RAJINOVIĆ S, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557382
RAJKOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557037
RAJKOVIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557354
RAJKOVIĆ, SNEŽANA
UROVICA BB, UROVICA
019 557431
RINIĆ, MARIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557011
RISTIĆ, LJUBOMIR
UROVICA BB, UROVICA
019 557435
RISTIĆ M, JULIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557156
SAVULJESKOVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557204
SAVULJESKOVIĆ, STEVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557369
Strana 23
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
SAVULJESKOVIĆ, ŽIKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557331
SIMEONOVIĆ, BRANISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557142
SIMEONOVIĆ, MIKICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557427
SREZOJEVIĆ, DOBRIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557441
SREZOJEVIĆ, NEBOJŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557598
SREZOJEVIĆ, NIKOLA
UROVICA BB, UROVICA
019 557153
SREZOJEVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557300
STANESIĆ, NEVEN
UROVICA BB, UROVICA
019 557588
STANISAVLJEVIĆ, ŽIVANA
UROVICA BB, UROVICA
019 557461
STANKOVIĆ, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557070
STANKOVIĆ B, JULIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557196
STANKOVIĆ R, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557195
STANKOVIĆ R, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557568
STANKOVIĆ Ž, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557197
STANOJEVIĆ, DRAGICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557606
STANOJEVIĆ, JOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557611
Strana 24
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
T
STEFANOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557013
STEPANOVIĆ, NOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557287
STEPANOVIĆ, ZLATKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557024
STEPANOVIĆ Đ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557035
TARICIĆ, JUGOSLAVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557275
TARICIĆ, PERICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557384
TARICIĆ, RADIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557285
TARICIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557219
TOBOŠAREVIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557392
TOBOŠAREVIĆ, RUŽA
UROVICA BB, UROVICA
019 557329
TODOROVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557393
TODOROVIĆ, DRAGAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557632
TODOROVIĆ, DRAGI
UROVICA BB, UROVICA
019 557226
TODOROVIĆ, DUŠAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557491
TODOROVIĆ, FRANZ
UROVICA BB, UROVICA
019 557394
TODOROVIĆ, JELENA
UROVICA BB, UROVICA
019 557653
Strana 25
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
Č
TODOROVIĆ, JOVAN
UROVICA BB, UROVICA
019 557350
TODOROVIĆ, LJUTICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557652
TODOROVIĆ, SLAVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557439
TODOROVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557463
TODOROVIĆ Đ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557451
TRAILOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557140
TRAILOVIĆ, MIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557179
TRAILUCIĆ, MILIVOJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557209
TRAJILUCIĆ, DRAGOLJUB
UROVICA BB, UROVICA
019 557315
TREKELIĆ, NOVICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557707
TREKELIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557006
TROKICIĆ, DRAGANA
UROVICA BB, UROVICA
019 557587
TROKICIĆ, ĐORĐICA
UROVICA BB, UROVICA
019 557438
ČORČOKOVIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557014
ČOLAKOVIĆ, LJUBIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557051
ČOLAKOVIĆ, MITICA
UROVICA 4, UROVICA
019 557601
Strana 26
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
U
F
ČORČOKOVIĆ, DESANKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557455
ČVRKIĆ, BORISLAV
UROVICA BB, UROVICA
019 557159
ČVRKIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557061
ČVRKIĆ, VESELIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557047
UNGURJANOVIĆ, DIMITRIJE
UROVICA BB, UROVICA
019 557651
UNGURJANOVIĆ, MIĆA
UROVICA BB, UROVICA
019 557044
FIKIĆ, DRAGIŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557146
FIKIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557448
FIKIĆ J, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557408
FLORIĆ, NEBOJŠA
UROVICA BB, UROVICA
019 557634
FLORIĆ, RUMENKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557633
FLORIĆ, ĐORĐE
UROVICA BB, UROVICA
019 557058
FRANCULOVIĆ, DRAGUTIN
UROVICA BB, UROVICA
019 557019
FRANCULOVIĆ, DUŠKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557021
FRANCULOVIĆ, MILIJA
UROVICA BB, UROVICA
019 557020
FRANCULOVIĆ, ŽIVKO
UROVICA BB, UROVICA
019 557117
Strana 27
TELEFONSKI IMENIK UROVICE
BROJ TELEFONA
PREZIME I IME
H
HERZOG, LJUBINKA
UROVICA BB, UROVICA
019 557492
Strana 28
Download

Telefonski imenik Urovice