ŠKOLSKA 2012/2013. GODINA
primenjuje se od OKTOBARSKOG ispitnog roka 2012.g.
Ispitivači na studijskom programu :
POSLOVNA INFORMATIKA I E-BIZNIS
PRVA GODINA
1. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU- Mr Dušan Ljubičić
2. POSLOVNA EKONOMIKA –Mr Svetlana Kisić
3. MENADŽMENT-Mr Ivana Erić
4. MATEMATIKA-Dr Veda Kilibarda
5. EKONOMIJA-Dr Nebojša Pušara
6. RAČUNOVODSTVO-Dr Zorica Dragić
7. MARKETING-Dr Mira Kačar
8. STATISTIKA- Dr Nikola Tomašević
9. PRIVREDNO PRAVO-Dr Đuro Đurović
10. SOCIOLOGIJA U BIZNISU-Mr Slavica Mandić
11. ENGLESKI JEZIK – Mr Tatjana Marković
DRUGA GODINA
1. OSNOVE PROGRAMIRANJA – Dr Milan Popović
2. BAZE PODATAKA – Mr Dušan Marković
3. STRATEGIJA INFORMAC.TEHNOLOGIJA – Dr Nenad Marković
4. SREDSTVA ZA OBRADU I PRENOS PODATAKA- Dr Miomir
Todorović
5. INTERNET/INTRANET MREŽE – Mr Dušan Ljubičić
6. PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA – Mr Rade Matić
7. OBJEKTNO PROGRAMIRANJE – Dr Goran Aritonović
8. OPERATIVNI SISTEM RAČUNARA – Mr Dušan Marković
9. ELEKTRONSKO POSLOVANJE- Dr Marijana Vidas BUBANJA
10. E-BIZNIS U BANKARSTVU – Dr Tamara Uroš
11. MEN.INFO.SISTEMI U JAVNOJ UPRAVI –Mr Boris Knežević
12. E-BIZNIS I INTERNET MARKETING – Dr Marijana Vidas-Bubanja
13. ENGLESKI JEZIK – Mr Tatjana Marković
TREĆA GODINA
1. INTERNET PROGRAMIRANJE - Dr Goran Aritonović
2. WEB DIZAJN I MULTIMEDIJALNI SISTEMI – Dr Vojkan
Vasković
3. MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA – Dr Nenad Marković
Ispitivači na studijskom programu :
MENADŽMENT
PRVA GODINA
1. INRORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU-Mr Dušan Ljubičić
2. POSLOVNA EKONOMIKA-Mr Svetlana Kisić
3. MENADŽMENT-Dr Snežana Lekić
4. MATEMATIKA-Mr Vesna Vrcelj Kaćanski
5. EKONOMIJA-Dr Radovan Tomić
6. RAČUNOVODSTSVO-Dr Zdravka Petković
7. MARKETING-Dr Maja Đurica
8. STATISTIKA-Mr Vesna Vrcelj Kaćanski
9. PRIVREDNO PRAVO-Dr Slobodan Vučičević
10. SOCIOLOGIJA U BIZNISU-Mr Slavica Mandić
11. ENGLESKI JEZIK – Mr Vesna Božović
DRUGA GODINA
1. MEN.MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA- Dr Zvezdan Đurić
2. PREDUZETNIŠTVO – Mr Zorana Antić
3. MENADŽMENT KVALITETA – Dr Dragiša Ranđić
4. MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – Dr Rajko Marić
5. LOGISTIKA – Dr Snežana Lekić
6. MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA – Dr Zvezdan Đurić
7. ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Dr Dragan Ćosić
8. ENGLESKI JEZIK – Mr Vesna Božović
TREĆA GODINA
1. MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA- Dr Rajko
Marić
2. MEN.U SAOBRAĆAJU –Dr Srđan Bogetić
3. MENADŽMENT INOVACIJA – Mr Ivana Erić
Ispitivači na studijskom programu:
FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO
PRVA GODINA
1. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU-Dr Miomir Todorović
2. POSLOVNA EKONOMIKA-Dr Slobodan Andžić
3. MENADŽMENT-Dr Dragiša Ranđić
4. MATEMATIKA-Dr Luka Filipović
5. EKONOMIJA- DR Liljana Malešević
6. RAČUNOVODSTVO-Dr Ilija Samardžić
7. MARKETING-DR Ljubiša Stojmirović , Dr Dragiša Ranđić
8. STATISTIKA-Dr Luka Filipović
9. PRIVREDNO PRAVO-Dr Đuro Đurović
10. SOCIOLOGIJA U BIZNISU- Mr Slavica Mandić
11. ENGLESKI JEZIK- Mr Vesna Jokanović
DRUGA GODINA
1. POSLOVNE FINANSIJE – Dr Nenad Branković
2. MONETARNE I JAVNE FINANSIJE –Dr Jovan Dušanić, Dr Goran Milošević
3. FINANSIJSKA TRŽIŠTA – Mr Borjana Mirjanić
4. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO – Dr Mile Samardžić
5. ANALIZA POSLOVANJA – Dr Rosa Andžić
6. BANKARSTVO – Dr Jovan Dušanić
7. E-BIZNIS U BANKARSTVU – Dr Tamara Uroš
8. ENGLESKI JEZIK –Mr Vesna Jokanović
TREĆA GODINA
1. KONTROLA I REVIZIJA – Dr Mile Samardžić
2. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO – Dr Ilija Samardžić
3. OSIGURANJE – Dr Miodrag Marković
Ispitivači na studijskom programu:
MARKETING I TRGOVINA
PRVA GODINA
1. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU-Dr Dragan Ćosić
2. POSLOVNA EKONOMIKA-Dr Mirjana Ratković-Avramović
3. MENADŽMENT-Dr Ljubiša Stojmirović
4. MATEMATIKA-Dr Nikola Tomašević
5. EKONOMIJA-Dr Miodrag Paspalj
6. RAČUNOVODSTVO-Dr Mile Samardžić
7. MARKETING-Dr Rade Kancir
8. STATISTIKA-Dr Luka Filipović
9. PRIVREDNO PRAVO-Mr Milan Bjelić
10. SOCIOLOGIJA U BIZNISU-Mr Slavica Mandić
11. ENGLESKI JEZIK –Maja Lazović
DRUGA GODINA
1. PROMOCIJA – Mr Slavica Mandić
2. PONAŠANJE POTROŠAČA – Mr Sonja Milojević
3. PRODAJA – Dr Vesna Miladinović
4. MARKETING ISTRAŽIVANJA – Dr Jovanka Vukmirović, Dr Mira Kačar
5. SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Dr Miodrag Marković
6. MARKETING U TRGOVINI – Dr Ankica Borota-Tišma
7. E-BIZNIS I INTERNET MARKETING – Dr Vojkan Vasković
8. ENGLESKI JEZIK- Maja Lazović
TREĆA GODINA
1. MARKETING USLUGA – Dr Rade Kancir
2. MEĐUNARODNI MARKETING – Dr Rade Kancir
3. MALOPRODAJA – Dr Ankica Borota-Tišma
Ispitivači na studijskom programu:
POREZI I CARINE
PRVA GODINA
1. MATEMATIKA-Dr Ružica Stanković
2.. EKONOMIJA-Dr Ljiljana Malešević
3. RAČUNOVODSTVO-Dr Zdravka Petković
4. MARKETING-Dr Rade Kancir
5. STATISTIKA-Dr Veda Kilibarda
6. PRIVREDNO PRAVO-Dr Milenko Radoman
7. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU-Mr Dušan Ljubičić
8. POSLOVNA EKONOMIKA-Dr Valentina Mirković
9. MENADŽMENT-Dr Slobodan Vičičević
10. SOCIOLOGIJA U BIZNISU-Mr Slavica Mandić
11. ENGLESKI JEZIK – Ana Mandić-Ivković
DRUGA GODINA
1. JAVNE FINANSIJЕ – Dr Dragan Jerinić, Dr Milorad Bejatović
2. OPOREZIVANJE – Dr Đorđe Jovanović, Dr Ivan Bulatović
3. PORESKI POSTUPAK – Dr Đorđe Jovanović, Dr Ivan Bulatović
4. CARINSKO POSLOVANJE – Dr Dragan Jerinić
5. POZNAVANJE ROBE – Dr Olivera Novitović
6. PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA – Dr Zdravka Petković
7. MEN.INFO.SISTEMA U JAVNOJ UPRAVI- Mr Boris Knežević
8. ENGLESKI JEZIK – Ana Mandić-Ivković
TREĆA GODINA
1. EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Dr Filip Turčinović
2. KRIVIČNO PRAVO – Dr Đuro Đurović
3. UPRAVNO PRAVO – Dr Slobodan Vučičević
Download

PRVA GODINA 2007/08