Vikend BPŠ na Zlataru
Savremeni trendovi u menadžmentu
/šesto saopštenje - 11.06.2012./
U periodu od 01. do 03.06.2012. godine na Zlataru je održan BPŠ vikend sa
nazivom Savremeni trendovi u menadžmentu.
Prijavljeno radova
Prihvaćeno radova za objavljivanje u Zborniku
Prezentirano radova
Nagrađeno radova
Odabrani radovi su prezentirani na dve sesije.
Prva sesija – Radno predsedništvo
1. prof. dr Dragiša Ranđić, predsedavajući
2. prof. mr Dušan Ljubičić, član
3. prof. dr Zvezdan Đurić, član
4. prof. dr Snežana Lekić, član
28
18
14
3
Druga sesija – Radno predsedništvo
1.
2.
3.
4.
prof. dr Luka Filipović, predsedavajući
prof. dr Ljiljana Malešević, član
prof. dr Srđan Bogetić, član
prof. mr Zorana Antić, član
Nagrađeni radovi
Novčanom nagradom nagrađeni su sledeći radovi:
• Sanja Tekijaški i Raisa Ahmetović
Uloga reciklaže u savremenom poslovanju
Role in modern recycling business
• Irina Milošević i Bojana Milenković
Merenje zadovoljenja korisnika - zajednički zahtev različitih sistema
menadžmenta kvalitetom
Measurement customers satisfaction- common reqiurement of different quality
management systems
• Nataša Matić-Miodragović i Branko Ćojbašić
Razvoj porodičnog preduzetništva u Ivanjici - prednosti i nedostaci
Development of family enterpreneurship in town of Ivanjica - advantages and
disadvantages
CD sa zbornikom radova, filmskim materijalom i fotografijama, učesnici manifestacije
će moći da preuzmu u sobi 329 kod Zorana Davidovca.
Za pregled galerije slika kliknite ovde.
Za pregled rezultata ankete kliknite ovde.
Organizacioni odbor BPŠ Vikenda Savremeni trendovi u menadžmentu koji je, počev
od prvog saopštenja, neprekidno radio na uobličavanju manifestacije, animiranju
studenata, pregledao radove, davao sugestije za poboljšanje radova i vršio dodatne
obuke, koristi ovu priliku da se zahvali direktoru BPŠ prof. dr Iliji Samardžiću,
studentima (autorima) BPŠ i drugim koji su pomogli ovu manifestaciju.
Beograd, 11.06.12.
Za organizatore manifestacije
Mr Dušan Ljubičić
Download

Vikend BPŠ na Zlataru Savremeni trendovi u menadžmentu