1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ime i prezime
Škola
Odeljenje
Andrea Mićović
Irena Zagrađanin
Vojin Dragović
Nikola Cvetković
Sofija Sekulić
Filip Pajević
Ivana Petrović
Maja Miljanić
Mihajlo Sporić
Nemanja Maksimović
Mihailo Folić
Jovana Spasić
Mila Boljević
Barbara Kačarević
Sonja Lukić
Milica Nikolić
Nina Stanković
Emilija Lalić
Mina Nikolić
Pavle Rohalj
Mina Šujdović
Milica Božović
Vasilije Vukićević
Luka Stamenić
Nikola Tabaković
Jelena Ivetić
Miloš Nikolić
Aleksandar Orlić
“Vlada Aksentijević”
“Starina Novak”
“Vlada Aksentijević”
“Jovan Popović”
“Starina Novak”
“Starina Novak”
“Vlada Aksentijević”
“Zaga Malivuk”
“Stevan Dukić”
“Vlada Aksentijević”
“Starina Novak”
“Stevan Sremac”
“Starina Novak”
“Stevan Sremac”
“Stevan Dukić”
“Ivan Milutinović”
“Vlada Aksentijević”
“Filip Višnjić”
“Zaga Malivuk”
“Filip Višnjić”
“Filip Višnjić”
“Starina Novak”
“Starina Novak”
“Starina Novak”
“Jovan Popović”
“Stevan Sremac”
“Jovan Popović”
“Jovan Ristić”
VII3
VII1
VII1
VII4
VII3
VII1
VII3
VII1
VII2
VII2
VII2
VII3
VII4
VII1
VII1
VII1
VII2
VII4
VII1
VII1
VII3
VII2
VII1
VII1
VII4
VII3
VII4
VII1
Broj poena test
(max 55)
50
49
46
47
43
44
44
45
43
45
43
43
46
42
42
42
42
40
40
40
40
39
39
39
39
38
38
38
Broj poena pisanje
(max 15)
12,5
11
13,5
11
13,5
12
11
14
9
12
9,5
8
10
Broj poena usmeni
(max 30)
26
28
28
29
27
29
28
23
29
24
26
27
20
Ukupan broj poena
(max 100)
88,5
88
87,5
87
85,5
85
83
82
81
81
78,5
78
76
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Aleksandra Pavlović
Pavle Popović
Nikola Kovačević
Vid Pavlović
Dimitrije Pavlović
Ivan Radović
Nena Đaković
Esma Nikšić
Tijana Knežević
Mihailo Kovačević
Nikola Ostojić
Ema Radak
Ana Dmitrić
Tamara Dramićanin
Marko Živković
Marija Terzić
Katarina Bobić
Anastasija Đorđević
Ivan Zelenika
Ivana Perović
Đorđe Radojković
Đorđe Stojčić
Mila Milić
Ana Stanković
Tamara Ćojbašić
Emilija Vitorović
Jovana Dimković
Maryam Mhannaya
Ignjat Denić
Jovana Simić
“Rade Drainac”
“Vlada Aksentijević”
“Filip Višnjić”
“Vlada Aksentijević”
“Stevan Dukić”
“Starina Novak”
“Stevan Sremac”
“Vlada Aksentijević”
“Vlada Aksentijević”
“Zaga Malivuk”
“Jovan Ristić”
“Stevan Dukić”
“Stevan Sremac”
“Olga Petrov”
“Olga Petrov”
“Jovan Popović”
“Filip Fišnjić”
“Stevan Sremac”
“Starina Novak”
“Jovan Popović”
“Filip Višnjić”
“Olga Petrov”
“Stevan Sremac”
“Ivan Milutinović”
“Olga Petrov”
“Zaga Malivuk”
“Rade Drainac”
“Vlada Aksentijević”
“Filip Višnjić”
“Filip Višnjić”
VII1
VII2
VII4
VII1
VII2
VII4
VII1
VII2
VII2
VII3
VII1
VII1
VII2
VII3
VI1
VII4
VII1
VII2
VII1
VII4
VII5
VII1
VII2
VII1
VII3
VII1
VII1
VII3
VII2
VII5
38
38
37
37
37
37
36
36
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31
31
30
27
26
26
25
23
22
21
21
59
60
61
Uroš Petković
Nikola Slavković
Marina Stanišić
“Olga Petrov”
“Zaga Malivuk”
“Olga Petrov”
VII3
VII2
VII3
20
20
14
Download

Ime i prezime Škola Odeljenje Broj poena test