Kate- Redni
gorija broj
Takmičar
Žiri
Bodovi i nagrade
Maja
Kastratović
Čedomir
Marjanović
Aleksandar
Gligić
Jovana
Radovanović
I
88. Brodić Irina (2004)
100
100
100
100
I
77. Milutinović Aleksandra (2004)
98
100
98
98
I
73. Kaličanin Jovan (2005)
99
99
97
97
I
78. Mihailović Milica (2004)
99
98
97
97
I
79. Mihailović Tamara (2004)
99
98
98
96
I
80. Ranisavljević Dimitrije (2005)
95
95
95
98
I
86. Šerović Bojana (2005)
95
94
96
96
I
76. Milenković Iskra (2005)
96
95
95
95
I
74. Kandić Milica (2004)
94
95
93
94
I
75. Marković Luka (2004)
95
92
95
93
I
81. Saveski Ana (2004)
95
91
93
93
I
82. Stanišić Mina (2004)
94
90
93
93
I
72. Jovišević Emilija (2005)
93
91
93
92
I
83. Tišma Marko (2005)
92
91
92
91
I
90. Glavašić Igor (2005)
92
88
91
92
I
71. Jovičić Marta (2004)
91
89
91
91
I
85. Čolić Marija (2005)
90
88
90
88
I
89. Gvozdić Sofija (2005)
89
86
90
89
I
84. Tomić Miroslava (2004)
87
86
87
87
I
87. Šušić Jelena (2004)
84
83
83
85
I
69. Đokić Irena (2004)
/
/
/
/
I
70. Zagrađanin Una (2004)
/
/
/
/
ukupno
bodova
nagrada
po
redu
100,00
I
1.
98,50
I
2.
98,00
I
3.
97,75
I
4.
97,75
I
5.
95,75
I
6.
95,25
I
7.
95,25
I
8.
94,00
II
1.
93,75
II
2.
93,00
II
3.
92,50
II
4.
92,25
II
5.
91,50
II
6.
90,75
II
7.
90,50
II
8.
89,00
II
9.
88,50
II 10.
86,75
II 11.
83,75
III 1.
nije nastupila
nije nastupila
Škola
Klasa
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Helena Davidović
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Ivana Geratović
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Goara Lazić
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Dragomir Bratić
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Dragomir Bratić
MŠ „Živorad Grbić“ Valjevo
Milica Prodanović
MŠ „Stevan Mokranjac“ Kraljevo
Vanja Zdravković-Srnić
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
Marija Jovanović
MŠ „dr Vojislav Vučković“ Čačak
Nataša Plećaš
OMŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad
Slobodanka Stević
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Miloš Milutinović
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Helena Davidović
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Marija Gođevac
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Bojana Sovilj
MŠ „Mokranjac“ Beograd
Marko Đorđević
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Angela Makević
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Gordana Pandurović
MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun
Lidija Glavić
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Jasmina Josifović
MŠ „Mihailo Vukdragović“ Šabac
Angela Makević
MŠ „Davorin Jenko“ Beograd
Ivana Todorović
MŠ „dr Miloje Milojević“ Kragujevac Jelica Rihterović
Download

I kategorija - Muzička Škola "Mihailo Vukdragović"