BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007 - III godina
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠVŠSS
Smer Pos.Inf. i E-biznis (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
107
INTERNET PROGRAMIRANJE
17.09.2013 13:00
463
464
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
VEB DIZAJN I MULTIMEDIJALNI SISTEMI 09.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 22.09.2013 08:00
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
Strana 1/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007 - III godina
Odsek Menadžment BPŠVŠSS
Smer Men. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
086
MENADŽMENT TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
19.09.2013 11:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
087
MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
17.09.2013 12:00
SL.21
Svi
Dr Srÿan Bogetiü
096
MENADŽMENT INOVACIJA
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
Strana 2/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007 - III godina
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠVŠSS
Smer Fin. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
032
UPRAVLJAýKO RAýUNOVODSTVO
09.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
098
OSIGURANJE
16.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
Strana 3/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007 - III godina
Odsek Marketing i trgovina BPŠVŠSS
Smer Mark. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
080
MALOPRODAJA
18.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
089
MARKETING USLUGA
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
Strana 4/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007 - III godina
Odsek Porezi i carine BPŠVŠSS
Smer Por. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
12.09.2013 09:00
SL.25
Svi
Dr Filip Turþinoviü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
220
UPRAVNO PRAVO
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
220
UPRAVNO PRAVO
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
467
KRIVIýNO PRAVO
17.09.2013 12:00
SL.17
Svi
Dr Milenko Radoman
467
KRIVIýNO PRAVO
09.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
Strana 5/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠVŠSS
Smer Pos.Inf. i E-biznis (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
001
EKONOMIJA
19.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Nebojša Pušara
002
POSLOVNA EKONOMIKA
20.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Mr Svetlana Kisiü
Zajþenko
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
007
MENADŽMENT
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
147
MATEMATIKA
29.08.2013 14:00
A-2
Svi
Dr Veda Kilibarda
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
006
RAýUNOVODSTVO
22.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Zorica Dragiü
008
MARKETING
18.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Mira Kaþar
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
262
ENGLESKI 1
16.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
264
RUSKI I
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
265
NEMAýKI I
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
378
STATISTIKA
06.09.2013 11:00
A-2
Svi
Dr Nikola Tomaševiü
016
BAZE PODATAKA
09.09.2013 12:00
S4
Svi
Mr Dušan Markoviü
Strana 6/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠVŠSS
060
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
416
ENGLESKI 2
16.09.2013 13:00
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
459
OSNOVE PROGRAMIRANJA
21.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Milan Popoviü
460
STRATEGIJA INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
22.09.2013 09:30
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
014
SREDSTVA ZA OBRADU I PRENOS
PODATAKA
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
015
PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH
SISTEMA
18.09.2013 10:00
S4
Svi
Mr Rade Matiü
017
OPERATIVNI SISTEMI RAýUNARA
09.09.2013 12:00
S4
Svi
Mr Dušan Markoviü
023
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 04.09.2013 14:00
U JAVNOJ UPRAVI
A-3
Svi
Mr Boris Kneževiü
272
RUSKI II
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
397
NEMAýKI II
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
461
INTERNET/INTRANET MREŽE
14.09.2013 11:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
462
OBJEKTNO PROGRAMIRANJE
20.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
465
E-BIZNIS U BANKARSTVU
10.09.2013 14:00
A-1
Svi
Dr Tamara Uroš
466
E-BIZNIS I INTERNET MARKETING
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
107
INTERNET PROGRAMIRANJE
17.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
Strana 7/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠVŠSS
463
VEB DIZAJN I MULTIMEDIJALNI SISTEMI 09.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
464
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 22.09.2013 08:00
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
Strana 8/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Menadžment BPŠVŠSS
Smer Men. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
001
EKONOMIJA
17.09.2013 14:30
SL.16
Svi
Dr Radovan Tomiü
002
POSLOVNA EKONOMIKA
20.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Mr Svetlana Kisiü
Zajþenko
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
007
MENADŽMENT
10.09.2013 13:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
147
MATEMATIKA
19.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Vesna Vrcelj Kaüanski
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
006
RAýUNOVODSTVO
18.09.2013 18:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Maja Ĉurica
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
262
ENGLESKI 1
03.09.2013 14:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
264
RUSKI I
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
265
NEMAýKI I
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
378
STATISTIKA
19.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Vesna Vrcelj Kaüanski
045
LOGISTIKA
10.09.2013 10:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
050
MENADŽMENT KVALITETA
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
Strana 9/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Menadžment BPŠVŠSS
088
MENADŽMENT NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
19.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
090
PREDUZETNIŠTVO
18.09.2013 12:00
SL.18
Svi
Mr Zorana Antiü
091
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH
PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
272
RUSKI II
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
397
NEMAýKI II
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
416
ENGLESKI 2
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
060
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
097
MENADŽMENT PORODIýNOG BIZNISA
09.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
086
MENADŽMENT TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
19.09.2013 11:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
087
MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
17.09.2013 12:00
SL.21
Svi
Dr Srÿan Bogetiü
096
MENADŽMENT INOVACIJA
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
Strana 10/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠVŠSS
Smer Fin. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
001
EKONOMIJA
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
002
POSLOVNA EKONOMIKA
19.09.2013 10:30
A-1
Svi
Dr Slobodan Andžiü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
007
MENADŽMENT
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
147
MATEMATIKA
18.09.2013 11:00
A-1
Svi
Dr Luka Filipoviü
147
MATEMATIKA
10.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Slavica Dabetiü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
006
RAýUNOVODSTVO
16.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
008
MARKETING
17.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
008
MARKETING
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
262
ENGLESKI 1
20.09.2013 10:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
264
RUSKI I
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
265
NEMAýKI I
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
378
STATISTIKA
18.09.2013 08:00
A-1
Svi
Dr Luka Filipoviü
029
FINANSIJSKO RAýUNOVODSTVO
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
Strana 11/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠVŠSS
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 10:30
A-1
Svi
Dr Slobodan Andžiü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
06.09.2013 11:00
A-5
Svi
Mr Borjana Mirjaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
05.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Goran Miloševiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
272
RUSKI II
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
397
NEMAýKI II
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
416
ENGLESKI 2
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
192
BANKARSTVO
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
192
BANKARSTVO
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
192
BANKARSTVO
17.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
192
BANKARSTVO
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
192
BANKARSTVO
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
465
E-BIZNIS U BANKARSTVU
10.09.2013 14:00
A-1
Svi
Dr Tamara Uroš
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
Strana 12/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠVŠSS
032
UPRAVLJAýKO RAýUNOVODSTVO
09.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
098
OSIGURANJE
16.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
Strana 13/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Marketing i trgovina BPŠVŠSS
Smer Mark. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
001
EKONOMIJA
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
002
POSLOVNA EKONOMIKA
09.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Mirjana Ratkoviü
Abramoviü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
007
MENADŽMENT
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
007
MENADŽMENT
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Stojan Stojmiroviü
147
MATEMATIKA
06.09.2013 09:00
A-2
Svi
Dr Nikola Tomaševiü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
006
RAýUNOVODSTVO
13.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Mile Samardžiü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 15:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
262
ENGLESKI 1
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
264
RUSKI I
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
265
NEMAýKI I
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
378
STATISTIKA
10.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Slavica Dabetiü
040
PRODAJA
17.09.2013 13:00
A-2
Svi
Dr Vesna Miladinoviü
Strana 14/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Marketing i trgovina BPŠVŠSS
041
PROMOCIJA
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
04.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Jovanka Vukmiroviü
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
18.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Mira Kaþar
046
PONAŠANJE POTROŠAýA
10.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Sonja Milojeviü
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
272
RUSKI II
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
397
NEMAýKI II
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
416
ENGLESKI 2
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
081
MARKETING U TRGOVINI
12.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
466
E-BIZNIS I INTERNET MARKETING
09.09.2013 11:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
080
MALOPRODAJA
18.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
089
MARKETING USLUGA
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
Strana 15/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Porezi i carine BPŠVŠSS
Smer Por. (Opšti smer BPŠVŠSS)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
001
EKONOMIJA
19.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Nebojša Pušara
002
POSLOVNA EKONOMIKA
12.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Valentina Mirkoviü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
007
MENADŽMENT
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
147
MATEMATIKA
02.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ružica Stankoviü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
006
RAýUNOVODSTVO
18.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
035
PRIVREDNO PRAVO
17.09.2013 12:00
SL.17
Svi
Dr Milenko Radoman
262
ENGLESKI 1
10.09.2013 10:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
264
RUSKI I
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
265
NEMAýKI I
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
378
STATISTIKA
29.08.2013 14:00
A-2
Svi
Dr Veda Kilibarda
056
OPOREZIVANJE
14.09.2013 09:00
SL.16
Svi
Dr Ĉorÿe Jovanoviü
056
OPOREZIVANJE
03.09.2013 15:00
SL.25
Svi
Dr Ivan Bulatoviü
057
PORESKI POSTUPAK
03.09.2013 16:00
SL.25
Svi
Dr Ivan Bulatoviü
Strana 16/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Studijski program 2007
Odsek Porezi i carine BPŠVŠSS
057
PORESKI POSTUPAK
21.09.2013 09:00
SL.16
Svi
Dr Ĉorÿe Jovanoviü
059
JAVNE FINANSIJE
12.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
059
JAVNE FINANSIJE
17.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Milorad Bejatoviü
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
102
CARINSKO POSLOVANJE
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
272
RUSKI II
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
397
NEMAýKI II
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
416
ENGLESKI 2
10.09.2013 11:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
023
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 04.09.2013 14:00
U JAVNOJ UPRAVI
A-3
Svi
Mr Boris Kneževiü
431
PORESKO KNJIGOVODSTVO I
EVIDENCIJA
18.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
12.09.2013 09:00
SL.25
Svi
Dr Filip Turþinoviü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
220
UPRAVNO PRAVO
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
220
UPRAVNO PRAVO
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
467
KRIVIýNO PRAVO
09.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
467
KRIVIýNO PRAVO
17.09.2013 12:00
SL.17
Svi
Dr Milenko Radoman
Strana 17/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠ
Smer Smer za informacione sisteme BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
013
PROJEKTOVANJE PROGRAMA
21.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Milan Popoviü
016
BAZE PODATAKA
09.09.2013 12:00
S4
Svi
Mr Dušan Markoviü
065
PROGRAMSKI JEZIK I: SQL
20.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
067
PROGRAMSKI JEZIK II: JAVA
17.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
068
E-BIZNIS III: STRATEGIJA I PLANIRANJE 22.09.2013 09:30
IKT
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
16.09.2013 13:00
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Smer Smer za elektronski bizis BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
065
PROGRAMSKI JEZIK I: SQL
20.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
066
E-BIZNIS II: INTERNET/INTRANET
MREŽE
14.09.2013 11:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
067
PROGRAMSKI JEZIK II: JAVA
17.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
068
E-BIZNIS III: STRATEGIJA I PLANIRANJE 22.09.2013 09:30
IKT
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
16.09.2013 13:00
Ucionica
Strana 18/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Menadžment BPŠ
Smer Smer za menadžmet malih i srednjih preduzeüa BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
090
PREDUZETNIŠTVO
18.09.2013 12:00
SL.18
Svi
Mr Zorana Antiü
091
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH
PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
092
BIZNIS PLAN MALIH I SREDNJIH
PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
096
MENADŽMENT INOVACIJA
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
Smer Smer za menadžment proizvodnje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
045
LOGISTIKA
10.09.2013 10:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
048
MENADŽMENT PROIZVODNJE
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
050
MENADŽMENT KVALITETA
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
051
INDUSTRIJSKI MARKETING
17.09.2013 13:00
A-2
Svi
Dr Vesna Miladinoviü
052
TEHNOLOGIJE I INOVACIJE
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
Strana 19/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Menadžment BPŠ
Smer Smer za menadžmet usluga BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
050
MENADŽMENT KVALITETA
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
086
MENADŽMENT TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
19.09.2013 11:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
087
MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
17.09.2013 12:00
SL.21
Svi
Dr Srÿan Bogetiü
089
MARKETING USLUGA
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
Strana 20/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
Smer Smer za raþunovodstvo BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
029
FINANSIJSKO RAýUNOVODSTVO
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
032
UPRAVLJAýKO RAýUNOVODSTVO
09.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
037
POSLOVNO PLANIRANJE
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
038
MENADŽMENT RAýUNOVODSTVA
16.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
Smer Smer za finansije BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
06.09.2013 11:00
A-5
Svi
Mr Borjana Mirjaniü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
05.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Goran Miloševiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
Strana 21/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
Smer Smer za bankarstvo i osiguranje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
17.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
075
BANKARSKO POSLOVANJE
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
05.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Goran Miloševiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
098
OSIGURANJE
16.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
Strana 22/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Marketing i trgovina BPŠ
Smer Smer za trgovinu BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 15:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
080
MALOPRODAJA
18.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
081
MARKETING U TRGOVINI
12.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
Smer Smer za marketing BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 15:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
04.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Jovanka Vukmiroviü
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
18.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Mira Kaþar
046
PONAŠANJE POTROŠAýA
10.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Sonja Milojeviü
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
Strana 23/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Porezi i carine BPŠ
Smer Smer za poreze BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
057
PORESKI POSTUPAK
21.09.2013 09:00
SL.16
Svi
Dr Ĉorÿe Jovanoviü
057
PORESKI POSTUPAK
03.09.2013 16:00
SL.25
Svi
Dr Ivan Bulatoviü
059
JAVNE FINANSIJE
12.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
059
JAVNE FINANSIJE
17.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Milorad Bejatoviü
061
UPRAVNO PRAVO I POSTUPAK
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
10.09.2013 11:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
431
PORESKO KNJIGOVODSTVO I
EVIDENCIJA
18.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
Smer Smer za carinsko poslovanje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
082
TRANSPORT, ŠPEDICIJA, CARINE I
OSIGURANJE
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
102
CARINSKO POSLOVANJE
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
103
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE 11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
Strana 24/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002 - III godina
Odsek Porezi i carine BPŠ
104
DEVIZNO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
10.09.2013 11:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
Strana 25/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠ
Smer Pos.Inf. (Zajedniþki BPŠ)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
001
EKONOMIJA
19.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Nebojša Pušara
002
POSLOVNA EKONOMIKA
20.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Mr Svetlana Kisiü
Zajþenko
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
29.08.2013 14:00
A-2
Svi
Dr Veda Kilibarda
007
MENADŽMENT
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
006
RAýUNOVODSTVO
22.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Zorica Dragiü
008
MARKETING
18.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Mira Kaþar
Smer Smer za informacione sisteme BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
013
PROJEKTOVANJE PROGRAMA
21.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Milan Popoviü
014
SREDSTVA ZA OBRADU I PRENOS
PODATAKA
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
015
PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH
SISTEMA
18.09.2013 10:00
S4
Svi
Mr Rade Matiü
Strana 26/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠ
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
016
BAZE PODATAKA
09.09.2013 12:00
S4
Svi
Mr Dušan Markoviü
017
OPERATIVNI SISTEMI RAýUNARA
09.09.2013 12:00
S4
Svi
Mr Dušan Markoviü
020
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 05.09.2013 12:00
U MARKETINGU
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
022
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 10.09.2013 14:00
U BANKARSTVU
A-1
Svi
Dr Tamara Uroš
023
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 04.09.2013 14:00
U JAVNOJ UPRAVI
A-3
Svi
Mr Boris Kneževiü
024
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
06.09.2013 11:00
A-2
Svi
Dr Nikola Tomaševiü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
16.09.2013 13:00
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za elektronski bizis BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
063
E-BIZNIS I: DISTRIBUIRANA OBRADA I
RELACIONE BAZE
18.09.2013 10:00
S4
Svi
Mr Rade Matiü
064
PROGRAMSKI ALGORITMI I
STRUKTURE
21.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Milan Popoviü
065
PROGRAMSKI JEZIK I: SQL
20.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
Strana 27/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Poslovna informatika i e-biznis BPŠ
066
E-BIZNIS II: INTERNET/INTRANET
MREŽE
14.09.2013 11:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
067
PROGRAMSKI JEZIK II: JAVA
17.09.2013 13:00
SL.18
Svi
Dr Goran Aritonoviü
068
E-BIZNIS III: STRATEGIJA I PLANIRANJE 22.09.2013 09:30
IKT
SL.23
Svi
Dr Nenad Markoviü
069
ELEKTRONSKI BIZNIS U MARKETINGU
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
071
ELEKTRONSKI BIZNIS U BANKARSTVU
10.09.2013 14:00
A-1
Svi
Dr Tamara Uroš
073
MULTIMEDIJALNI SISTEMI
09.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
16.09.2013 13:00
A-2
Svi
Mr Tatjana Markoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Strana 28/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Menadžment BPŠ
Smer Men. (Zajedniþki BPŠ)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
001
EKONOMIJA
17.09.2013 14:30
SL.16
Svi
Dr Radovan Tomiü
002
POSLOVNA EKONOMIKA
20.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Mr Svetlana Kisiü
Zajþenko
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
19.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Vesna Vrcelj Kaüanski
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
006
RAýUNOVODSTVO
18.09.2013 18:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
007
MENADŽMENT
10.09.2013 13:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Maja Ĉurica
Smer Smer za menadžment proizvodnje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
048
MENADŽMENT PROIZVODNJE
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
049
MENADŽMENT NABAVKE
17.09.2013 13:00
A-2
Svi
Dr Vesna Miladinoviü
050
MENADŽMENT KVALITETA
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
Strana 29/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Menadžment BPŠ
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
045
LOGISTIKA
10.09.2013 10:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
052
TEHNOLOGIJE I INOVACIJE
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za menadžmet usluga BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
086
MENADŽMENT TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA
19.09.2013 11:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
087
MENADŽMENT U SAOBRAûAJU
17.09.2013 12:00
SL.21
Svi
Dr Srÿan Bogetiü
089
MARKETING USLUGA
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
Strana 30/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Menadžment BPŠ
039
POSLOVNA STATISTIKA
19.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Vesna Vrcelj Kaüanski
045
LOGISTIKA
10.09.2013 10:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
050
MENADŽMENT KVALITETA
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
088
MENADŽMENT NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
19.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Rajko Mariü
090
PREDUZETNIŠTVO
18.09.2013 12:00
SL.18
Svi
Mr Zorana Antiü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za menadžmet malih i srednjih preduzeüa BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
090
PREDUZETNIŠTVO
18.09.2013 12:00
SL.18
Svi
Mr Zorana Antiü
091
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH
PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
093
OSNIVANJE NOVOG PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
094
PREDUZETNIýKE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
094
PREDUZETNIýKE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
Strana 31/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Menadžment BPŠ
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
034
MENADŽMENT TROŠKOVA
09.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Mirjana Ratkoviü
Abramoviü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
092
BIZNIS PLAN MALIH I SREDNJIH
PREDUZEûA
16.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
096
MENADŽMENT INOVACIJA
02.09.2013 12:00
A-3
Svi
Mr Ivana Eriü
097
MENADŽMENT PORODIýNOG BIZNISA
09.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Zvezdan Ĉuriü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
03.09.2013 16:00
A-1
Svi
Mr Vesna Božoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Strana 32/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
Smer Fin. (Zajedniþki BPŠ)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
001
EKONOMIJA
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
002
POSLOVNA EKONOMIKA
19.09.2013 10:30
A-1
Svi
Dr Slobodan Andžiü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
18.09.2013 11:00
A-1
Svi
Dr Luka Filipoviü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
10.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Slavica Dabetiü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
006
RAýUNOVODSTVO
16.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
007
MENADŽMENT
13.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
008
MARKETING
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
008
MARKETING
17.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Dragiša Ranÿiü
Smer Smer za finansije BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 10:30
A-1
Svi
Dr Slobodan Andžiü
Strana 33/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
05.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Goran Miloševiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
037
POSLOVNO PLANIRANJE
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
06.09.2013 11:00
A-5
Svi
Mr Borjana Mirjaniü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
17.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
077
MENADŽMENT FINANSIJA
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
077
MENADŽMENT FINANSIJA
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
Strana 34/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za raþunovodstvo BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
029
FINANSIJSKO RAýUNOVODSTVO
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
032
UPRAVLJAýKO RAýUNOVODSTVO
09.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
033
ANALIZA POSLOVANJA
19.09.2013 10:30
A-1
Svi
Dr Slobodan Andžiü
034
MENADŽMENT TROŠKOVA
09.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Mirjana Ratkoviü
Abramoviü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
037
POSLOVNO PLANIRANJE
19.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Rosa Andžiü
038
MENADŽMENT RAýUNOVODSTVA
16.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ilija Samardžiü
039
POSLOVNA STATISTIKA
18.09.2013 08:00
A-1
Svi
Dr Luka Filipoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
Strana 35/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za bankarstvo i osiguranje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
05.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Goran Miloševiü
076
MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
098
OSIGURANJE
16.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
06.09.2013 11:00
A-5
Svi
Mr Borjana Mirjaniü
074
FINANSIJSKA TRŽIŠTA
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
17.09.2013 12:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
075
BANKARSKO POSLOVANJE
16.09.2013 12:00
SL.14
Svi
Dr Slavoljub Vujoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
Strana 36/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Finansije, raþunovodstvo i bankarstvo BPŠ
075
BANKARSKO POSLOVANJE
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Mr Mile Rajkoviü
075
BANKARSKO POSLOVANJE
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
099
MEĈUNARODNO BANKARSTVO
29.08.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Jovan Dušaniü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-5
Svi
Mr Vesna Jokanoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Strana 37/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Marketing i trgovina BPŠ
Smer Mark. (Zajedniþki BPŠ)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
001
EKONOMIJA
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
002
POSLOVNA EKONOMIKA
09.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Mirjana Ratkoviü
Abramoviü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
06.09.2013 09:00
A-2
Svi
Dr Nikola Tomaševiü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
06.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Miomir Todoroviü
006
RAýUNOVODSTVO
13.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Mile Samardžiü
007
MENADŽMENT
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Stojan Stojmiroviü
007
MENADŽMENT
05.09.2013 10:00
A-2
Svi
Dr Ljubiša Stojmiroviü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
Smer Smer za marketing BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
040
PRODAJA
17.09.2013 13:00
A-2
Svi
Dr Vesna Miladinoviü
041
PROMOCIJA
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
04.09.2013 15:00
SL.16
Svi
Dr Jovanka Vukmiroviü
Strana 38/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Marketing i trgovina BPŠ
042
MARKETING ISTRAŽIVANJA
18.09.2013 09:00
SL.21
Svi
Dr Mira Kaþar
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 15:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
039
POSLOVNA STATISTIKA
10.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Slavica Dabetiü
043
MEĈUNARODNO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
043
MEĈUNARODNO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
044
ELEKTRONSKI BIZNIS I MARKETING
INTERNET
09.09.2013 11:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
045
LOGISTIKA
10.09.2013 10:00
SL.16
Svi
Dr Snežana Lekiü
046
PONAŠANJE POTROŠAýA
10.09.2013 12:00
A-3
Svi
Dr Sonja Milojeviü
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za trgovinu BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
080
MALOPRODAJA
18.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
Strana 39/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Marketing i trgovina BPŠ
081
MARKETING U TRGOVINI
12.09.2013 08:00
SL.16
Svi
Dr Ankica Borota Tišma
083
TRGOVINSKA POLITIKA
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
09.09.2013 11:00
A-4
Svi
Dr Vojkan Vaskoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
035
PRIVREDNO PRAVO
12.09.2013 15:00
A-3
Svi
Dr Milan Bjeliü
039
POSLOVNA STATISTIKA
10.09.2013 09:00
A-2
Svi
Mr Slavica Dabetiü
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
082
TRANSPORT, ŠPEDICIJA, CARINE I
OSIGURANJE
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
12.09.2013 09:00
SL.25
Svi
Dr Filip Turþinoviü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
20.09.2013 12:00
A-2
Svi
Mr Maja Lazoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Strana 40/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Porezi i carine BPŠ
Smer Por. (Zajedniþki BPŠ)
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
001
EKONOMIJA
19.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Nebojša Pušara
002
POSLOVNA EKONOMIKA
12.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Valentina Mirkoviü
003
SOCIOLOGIJA U BIZNISU
30.08.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Slavica Mandiü
004
POSLOVNA MATEMATIKA
02.09.2013 09:00
A-1
Svi
Dr Ružica Stankoviü
005
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U
BIZNISU
14.09.2013 09:00
S4
Svi
Mr Dušan Ljubiþiü
006
RAýUNOVODSTVO
18.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
007
MENADŽMENT
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
008
MARKETING
16.09.2013 10:00
A-1
Svi
Dr Rade Kancir
Smer Smer za poreze BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
Ucionica
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
056
OPOREZIVANJE
14.09.2013 09:00
SL.16
Svi
Dr Ĉorÿe Jovanoviü
056
OPOREZIVANJE
03.09.2013 15:00
SL.25
Svi
Dr Ivan Bulatoviü
057
PORESKI POSTUPAK
21.09.2013 09:00
SL.16
Svi
Dr Ĉorÿe Jovanoviü
057
PORESKI POSTUPAK
03.09.2013 16:00
SL.25
Svi
Dr Ivan Bulatoviü
059
JAVNE FINANSIJE
12.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
Strana 41/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Ispitivaþ
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Porezi i carine BPŠ
059
JAVNE FINANSIJE
17.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Milorad Bejatoviü
060
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
05.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Marijana Vidas
Bubanja
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
031
KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2013 12:00
A-2
Svi
Dr Mile Samardžiü
035
PRIVREDNO PRAVO
17.09.2013 12:00
SL.17
Svi
Dr Milenko Radoman
039
POSLOVNA STATISTIKA
29.08.2013 14:00
A-2
Svi
Dr Veda Kilibarda
061
UPRAVNO PRAVO I POSTUPAK
13.09.2013 10:00
A-3
Svi
Dr Slobodan Vuþiþeviü
062
KRIVIýNO PRAVO I POSTUPAK
09.09.2013 13:00
A-1
Svi
Dr Ĉuro Ĉuroviü
431
PORESKO KNJIGOVODSTVO I
EVIDENCIJA
18.09.2013 15:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
10.09.2013 11:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Smer Smer za carinsko poslovanje BPŠ
Šifra
Predmet
Datum
Vreme
018
ELEKTRONSKI BIZNIS
05.09.2013 12:00
Ucionica
A-1
Strana 42/43
Od gen.
Do gen.
Finan. Napomena
Svi
Ispitivaþ
Dr Marijana Vidas
Bubanja
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
BPŠ VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA PO PREDMETU
09.07.2013 15:14
2013 Septembar Redovan
Nastavni plan Nastavni plan 2002
Odsek Porezi i carine BPŠ
030
POSLOVNE FINANSIJE
12.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Milovan Filipoviü
030
POSLOVNE FINANSIJE
18.09.2013 10:00
SL.25
Svi
Dr Nenad Brankoviü
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
16.09.2013 13:00
SL.25
Svi
Dr Milorad Pušara
079
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
102
CARINSKO POSLOVANJE
11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
035
PRIVREDNO PRAVO
17.09.2013 12:00
SL.17
Svi
Dr Milenko Radoman
039
POSLOVNA STATISTIKA
29.08.2013 14:00
A-2
Svi
Dr Veda Kilibarda
047
MEĈUNARODNI MARKETING
17.09.2013 14:00
SL.16
Svi
Dr Rade Kancir
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
12.09.2013 09:00
SL.25
Svi
Dr Filip Turþinoviü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
02.09.2013 12:00
A-1
Svi
Dr Ljiljana Maleševiü
084
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
19.09.2013 16:00
SL.23
Svi
Dr Miodrag Paspalj
085
POZNAVANJE ROBE
06.09.2013 12:00
A-4
Svi
Dr Olivera Novitoviü
103
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE 11.09.2013 10:00
A-5
Svi
Dr Dragan Jeriniü
104
DEVIZNO POSLOVANJE
19.09.2013 12:00
SL.16
Svi
Dr Radica Jovanoviü
105
PRIMENJENO RAýUNOVODSTVO
18.09.2013 16:00
A-1
Svi
Dr Zdravka Petkoviü
109
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK
10.09.2013 11:00
S4
Svi
Ana MandiüIvkoviü
111
NEMAýKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
04.09.2013 15:00
SL.10
Svi
Milica Vuþkoviü
Stojanoviü
112
RUSKI POSLOVNI JEZIK
(FAKULTATIVNO)
10.09.2013 10:00
SL.15
Svi
Milena Marojeviü
Strana 43/43
Služba za organizaciju nastave i studentska pitanja
Download

2013 Septembar Redovan Nastavni plan Studijski program 2007