REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PREZIME I IME
Barać Gorana
Bojanić Nedeljka
Đurić Kristina
Grujić Marijana
Janjanin Božana
Janjetović Nikolina
Jožić Marko
Miodragović Bojana
Mišić Jelena
Mišić Nataša
Pilipović Jelena
Radić Milena
Smiljanić Andrea
Stanković Marija
Teodorović Jasmina
Vujasinović Darinka
Vukšić Slobodanka
K I*
10
5
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
K II*
8
6
9
-
INTEGRALNI*
14
22
17
18
14
24
17
11
15
15
13
14
21
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Fizioterapija
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
PREZIME I IME
Aleksić Danijela
Begović Mladen
Bokur Danica
Božić Milan
Delkić Erna
Hasanbegović Sabina
Jokanović Dragan
Josipović Jovana
Jurić Sanda
Karać Aleksandar
Malbašić Nikolina
Marković Bojana
Mastikosa Gordana
Mihaljčić Dajana
Mijatović Stefan
Ninković Dajana
Okanović Dino
Prodanović Nikolina
Radinković Jovana
Savičić Ivan
Špirić Slađana
Trubajić Vladana
K I*
4
11
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
K II*
8
7
13
6
8
10
7
-
INTEGRALNI*
8
8
14
9
6
15
19
15
9
6
10
4
12
20
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Radna terapija
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IME I PREZIME
Banjac Srđan
Damjanić Maja
Došenović Milana
Granatić Marina
Janjić Miloš
Jelisavac Biljana
Jovičić Dunja
Knežević Maja
Lakić Stojanka
Marjanović Nikolina
Novaković Dragana
Romanić Milenko
Smiljanić Branka
Škorić Jelena
Šudić Himzija
Todorinović Biljana
K I*
11
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
K II*
6
12
12
10
12
8
10
-
INTEGRALNI*
5
11
6
6
8
3
10
10
11
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Sanitarno inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IME I PREZIME
Antonić Sanja
Babić Bojan
Balaban Đurđa
Bilić Marina
Đukić Nikolina
Jungić Nikolina
Kličković Daniela
Kopanić Bojana
Maksimović Ivana
Mitrović Vladislav
Rakita Ivan
Suljić Edvin
Vranješ Srđan
Vukmanović Olivera
K I*
5
4
2
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
K II*
12
7
12
8
5
6
9
12
6
4
12
7
INTEGRALNI*
9
3
-
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IME I PREZIME
Bojić Anis
Kovačević Neda
Stanković Jelena
Šikanjić Sunčica
Škulj Emira
Ukmar MIlica
Višić Branko
Vranić Jelena
Vukalić Emina
K I*
8
-
K II*
12
14
12
12
12
12
10
-
INTEGRALNI*
4
2
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Prof. dr Tamara Popović
Download

REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE STUDIJSKI