Универзитет у Крагујевцу
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
Чачак
Studijski program: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – Računarsko
inženjerstvo
PROGRAM
101558 ARHITEKTURA RAČUNARA
U okviru Arhitekture računara obrađena je problematika rada centralnog procesora
računara. Za ovu materiju može se koristiti knjiga:
William Stallings, Organizacija i arhitektura računara – Projekat u funkciji performansi,
Računarski fakultet, CET, 2006 (Prevod 7. izdanja)
i to sledeća poglavlja:
1.
Poglavlje 0 – Vodič za čitaoca
2.
Poglavlje 1 – Uvod
3.
Poglavlje 2 – Evolucija i performanse računara
4.
Poglavlje 3 – Pogled odozgo na računarsku funkciju i međusobno povezivanje
5.
Poglavlje 4 – Keš memorija
6.
Poglavlje 9 – Računarska aritmetika
7.
Poglavlje 10 – Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije
8.
Poglavlje 11 – Skupovi instrukcija: Načini i formati adresiranja
9.
Poglavlje 12 – Struktura i funkcija procesora
10.
Poglavlje 13 – Računari sa smanjenim skupom instrukcija
11.
Poglavlja 14, 18 – Paralelna obrada
12.
Poglavlje 16 – Rad upravljačke jedinice
13.
Poglavlje 17 – Mikroprogramiranje
14.
Dodatak A – Brojni sistemi
15.
Dodatak B – Digitalna logička kola
ili isti udžbenik, samo novo izdanje iz 2013. godine:
William Stallings, Organizacija i arhitektura računara – Projekat u funkciji performansi,
Računarski fakultet, CET, 2013 (Prevod 9. izdanja)
i to sledeća poglavlja:
1.
Poglavlje 0 – Vodič za čitaoce i nastavnike
2.
Poglavlje 1 – Uvod
3.
Poglavlje 2 – Evolucija i performanse računara
4.
Poglavlje 3 – Pogled odozgo na računarsku funkciju i međusobno povezivanje
5.
Poglavlje 4 – Keš memorija
6.
Poglavlje 9 – Brojni sistemi
7.
Poglavlje 10 – Računarska aritmetika
8.
Poglavlje 11 – Digitalna logika
9.
Poglavlje 12 – Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije
10.
Poglavlje 13 – Skupovi instrukcija: načini i formati adresiranja
11.
12.
13.
14.
15.
Poglavlje 14 – Struktura i funkcije procesora
Poglavlje 15 – Računari sa smanjenim skupom instrukcija
Poglavlje 16, 17, 18 – Paralelno računanje
Poglavlje 19 – Rad upravljačke jedinice
Poglavlje 20 – Mikroprogramirano upravljanje
5. Kontrolna pitanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razlika između arhitekture i
organizacije računara.
Glavne komponente računara.
Predstavljanje celih brojeva.
Drugi komplement.
Predstavljanje racionalnih brojeva.
Struktura računara.
Elementi mašinske instrukcije.
Broj adresa u instrukciji.
Vrste operanada.
Vrste operacija.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vrste adresiranja.
Formati instrukcije.
Elementi organizacije procesora.
Procesorski registri.
Instrukcijski ciklus.
Pojam protočne obrade podataka.
Mikrooperacije.
Upravljanje procesorom.
Ožičena logika.
Mikroprogramirana
upravljačka
jedinica.
Predmetni nastavnik
Siniša Ranđić
Download

Univerzitet u Kragujevcu