Naši klijenti i korisnici projekata su:











Porr-Werner&Weber d.o.o., Srbija
PM Group, Irska
Rio Sava Exploration d.o.o., Srbija,
član Rio Tinto grupe
HIP Petrohemija a.d., Srbija
HIP Azotara d.o.o., Srbija
Kemis d.o.o., Srbija, član Gorenje
grupe
Holcim (Srbija) d.o.o., Popovac, Srbija
Carnex a.d., Srbija
Belit d.o.o., Srbija
Environmental Resources
Management (ERM) Ltd., Velika
Britanija
ERM Hungaria Kft.,Mađarska










ERM S.R.L., Rumunija
WSP Group S.R.L., Rumunija
Miteco d.o.o., Srbija
Tahal-Fideco d.o.o., Srbija
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad,
Srbija
Grad Pančevo, Srbija
PKB Korporacija a.d., Srbija
HE Consulting s.r.o., Češka
Republika
Freeport McMoran, SAD
LDK Consultants, Greece
REP O R T
Kao i oni sa kojima smo sarađivali na projektima kao pojedinci:

















Titan Cementara Kosjerić d.o.o.,
Kosjerić, Srbija
U.S. Steel Serbia d.o.o., Srbija
Austrijske železnice, Austrija
Beogradska indusrija piva BIP a.d.,
Srbija
Tetra Pak, Sweden
HE “Djerdap” Kladovo
Ministarstvo životne sredine i
prostornog planiranja
Agencija za reciklažu, Republika Srbija
Agencija za privatizaciju, Republika
Srbija
Grad Čačak, Srbija
Direkcija za planiranje i izgradnju,
Grad Kragujevac
JKP NAISSUS, Niš
Public Enterprise "Crnogorsko
Primorje", Crna Gora
Javna komunalna preduzeća u Srbiji i
u Crnoj Gori
Evropska Banka za Obnovu i Razvoj
Program Ujedinjenih Nacija za
Razvoj/Global Environment Facility
Berlinwasser International AG,
Nemačka

















Svetski fond za prirodu (WWF)
Booz Allen Hamilton Inc., SAD
DHV B.V., Holandija
EIR Development Partners, Grčka
Environment Resource
Management Italia S.r.l., Italija
Gauff Engineering GmbH & Co
KG., Nemačka
GFA Consulting Group, Nemačka
Institut za arhitekturu i urbanizam
Srbije
International Relief and
Development Inc., SAD
OETE, Bonn, Germany
Regionalni centar za životnu
sredinu (REC), Mađarska
SETEC Engineering GmbH & Co,
Austria
SEVEn o.p.s., Češka Republika
SWECO International AB, Švedska
Urban Institute, Washington, SAD
Water Management International
(WMI), Francuska
Evropska Investiciona Banka
Cl ient:
REP O RT



Američka Agencija za Međunarodni
Razvoj
Evropska agencija za rekonstrukciju
Međunarodna Finansijska Korporacija
/Svetska banka


Nemačka razvojna banka KfW
WSP Environmental, Švedska
Client:
Download

Klijenti