Upravljanje energetskim
entitetima i pregled
potrošnje energenata
Energy Manager
Uvod
• Efikasno prikupljanje i analiza svih
podataka o energetskim resursima
• Objedinjeni registar svih energetskih
entiteta – potrošača i proizvođača
• Izrada energetskog bilansa na osnovu
prikupljenih podataka
• Predlog mera energetske efikasnosti na
osnovu indikatora
Energy Manager
Energy Manager
Internet aplikacija za praćenje podataka o
tokovima energije i energetskim resursima.
Obuhvata objedinjeni registar energetskih
entiteta i alate za izradu različitih vrsta
analiza i izveštaja.
Energy Manager
Prednosti
• Modularnost
• Fleksibilnost
• Periodičnost
• Efikasnost
Energy Manager
Energy Manager
City Goverment
Public utility companies
Role based access
control
Professionals
Weather
Light
INPUT
Secured
connections
Staff
OUTPUT
ISP
Transportation
Distribution systems
Public access
Buildings
Interested parties
Energy Manager
EM za državne ustanove
• Planiranje budžeta i upravljanje energetkim
resursima
• Praćenje potrošnje/proizvodnje energenata
javnih ustanova
• Planiranje potrošnje energenata
• Energetski bilans za jedan ili više energetskih
entiteta
• Analiza finansijskih podataka
Energy Manager
EM za menadžment
• Analiza, grafički prikazi, sistemi upozoravanja
i poboljšanje odnosa prema korišćenju
energenata na osnovu podataka o potrošnji
ažuriranih u skoro realnom vremenu
• Podizanje svesti o uštedi energije
• Otkrivanje anomalija u potrošnji
• Personalizovano i parametrizovano
izveštavanje
Energy Manager
EM za zaposlene
• Vizualizacija potrošnje energije
• Poređenje energetskih entiteta (na osnovu
prethodnog perioda, potrošnji energije...)
• Centralizovan sistem obrade podataka
• Analiza finansijskih podataka
• Personalizovano i parametrizovano
izveštavanje
Energy Manager
EM za zainteresovane
• Informacije o potrošnji
• Informacije o korišćenju energetskih
resursa
• Edukacija
Energy Manager
Zaključak
• Alat kao pomoć pri donošenju odluka u
upravljanju potrebama za energetskim
resursima kroz izradu energetskog bilansa
• Strateško upravljanje energetskim
resursima odnosno upravljanje
rashodima, čime se obezbeđuje pouzadno
snabdevanje energentima
• Unapređena energetska efikasnost
Energy Manager
Kontakt
Belit d.o.o.
Obilićev venac 18-20
11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381 11) 2030-403
Fax: (+381 11) 2030-402
E-mail: [email protected]
www.belit.rs
Energy Manager
Pitanja
Download

Upravljanje energetskim entitetima i pregled potrošnje