CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
OPŠTINE MOJKOVAC
do 2020.godine
Knjiga
PLAN
ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC
BR.05- 32 OD 13.03.2014.GODINE
SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC
Predsjednik: Slavenko Blažević
JUGOSLOVENSKI INSTITUT ZA URBANIZAM I STANOVANjE
JUGINUS DOO - BEOGRAD
PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
Beograd – Bijelo Polje - Mojkovac, mart, 2014.
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
OPŠTINE MOJKOVAC
do 2020.godine
Knjiga: PLAN
ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC
BR.05- 32 OD 13.03.2014.GODINE
SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC
Predsjednik: Slavenko Blažević
Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje – JUGINUS
predstavništvo JUGINUS-MONT
Beograd – Bijelo Polje - Mojkovac, mart, 2014.
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO -BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
Naručilac plana:
.
Opština Mojkovac,
Predsjednik opštine: Dejan Medojević
Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostorno –
urbanističkog plana opštine Mojkovac (broj: 01-105 od
01.02.2013.godine)
Skupština opštine Mojkovac
Predsjednik skupštine: Slavenko Blažević
Nosilac pripremnih
poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine,
komunalno-stambene poslove i saobraćaj
Opštine
Mojkovac
Sekretar: Jović Marković
Obrađivač plana:
Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS AD, Beograd
Predstavništvo JUGINUS – MONT, Bijelo Polje
Direktor: Ivana Marković, dipl. ing. građ.
Rukovodioci
tima za izradu
Izmjena i dopuna
PUP-a
Opštine Mojkovac:
Dubravka Pavlović, dipl. prostorni planer,
odgovorni planer (lic.br. 100 0008 03) i
odgovorni urbanista (lic. br. 201 0662 04)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja
prostora Vlade RCG bro.05-981/06-2 kojim se
odobrava izdavanje licence odgovornog planera za izradu
državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa
Zakonom o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG
28/05)
Marin Krešić, dipl. inž.arhitekture
odgovorni urbanista (lic. br. 200 0007 03)
odgovorni planer (lic.br. 100 0087 05) i
Rješenje Ministarstva za uređenja prostora i zaštitu
životne sredibe Vlade CG broj.10-5064/1 kojim se
ovjerava licenca odgovornog planera u skladu sa
Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list
CG 51/08) i Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list
CG 60/03)
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO -BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Članovi radnog tima za izradu Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Mojkovac:
Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer, odgovorni planer (lic.br. 100 0008 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 201 0662 04)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG
bro.05-981/06-2 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za
izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju
i uređenju prostora (Sl.list RCG 28/05)
Marin Krešić, dipl. inž.arhitekture, odgovorni urbanista (lic. br. 200 0007 03)
odgovorni planer (lic.br. 100 0087 05) i
Rješenje Ministarstva za uređenja prostora i zaštitu životne sredibe Vlade CG
broj.10-5064/1 kojim se ovjeravalicenca odgovornog planera u skladu sa
Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG 51/08) i Zakona o
opštem upravnom postupku (Sl.list CG 60/03)
Dušan Šljivančanin, dipl.prostorni planer,
master za oblast zaštite životne sredine
Dragana Ilić, dipl.inž.saobr.
Ivana Marković, dipl. inž. građ. odgovorni urbanista (lic. br. 202 0431 03)
odgovorni projektant (lic.br. 312 0108 03)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG
bro.05-981/06-3 kojim se odobrava izdavanje licence planera za izradu državnih i
lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju
prostora (Sl.list RCG 28/05)
Vesna Limić, dipl. inž. arh. odgovorni urbanista (lic. br. 200 0149 03)
odgovorni projektant (lic.br. 300 0829 03),
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG
bro.05-981/06-1 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za
izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju
i uređenju prostora (Sl.list RCG 28/05)
Vojin Marković, dipl.inž.građ. odgovorni projektant (lic.br. 314 1399 03)
Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore broj
10-3470/1 kojim se odobrava izdavanje licence za planera za izradu državnih i
lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o
uređenju prostora i
izgradnji objekata (Sl.list CG 51/08)
Mr Gvozden Milošević, dipl. inž elektr. odgovorni projektant (lic.br. 350 1053 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 203 0969 07)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora broj 05-898/06-3
od 15.3.2006.god. kojim se odobrava izdavanje licence planera prema čl. 36. i
37. Zakona o planiranju i uređenju prostora (Sl. list RCG 28/05)
Vladan Urošević, dipl.inž.građ. odgovorni projektant (lic.br. 310 7500 04)
Dušan Aleksić, dipl. inž. arh.odgovorni projektant (lic. br. 300 1213 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 200 0166 03)
Dragana Kurbalija, dipl. prostorni planer, master za oblast turizma
Marija Stanković, dipl.inž.arh.
Konsultanti i informacije:
Dejan Medojević, profesor istorije i geografije
predsjednik opštine Mojkovac
Jović Marković, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora,
životnu sredinu i stambeno –komunalne poslove i
saobraćaj opštine Mojkovac
Sonja Simeunović-Vuković,
savjetnik prdsjednika opštine Mojkovac
Maja Ikervari, dipl. pravnik
glavni administrator opštine Mojkovac
Miladin Brko Mitrović, dipl. ing. saobr.
predsednik opštine Mojkovac u toku iuzrade PUP-a
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO -BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Članovi radnog tima za izradu PUP-a Opštine Mojkovac do 2020.godine
("Službeni list RCG", opštinski propisi br. 9/11):
Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer, odgovorni planer (lic.br. 100 0008 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 201 0662 04)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG bro.05981/06-2 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za izradu državnih i
lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju prostora
(Sl.list RCG 28/05)
Marin Krešić, dipl. inž.arhitekture, odgovorni urbanista (lic. br. 200 0007 03)
odgovorni planer (lic.br. 100 0087 05) i
Rješenje Ministarstva za uređenja prostora i zaštitu životne sredibe Vlade CG broj.105064/1 kojim se ovjeravalicenca odgovornog planera u skladu sa Zakonom o uredjenju
prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG 51/08) i Zakona o opštem upravnom postupku
(Sl.list CG 60/03)
Prof. dr Veronika Vujošević, dipl.ekonomista
Dr Marko Pajović, dipl. inž. geologije
Ranko Svrkota, dipl. inž. geologije
Slobodan Radusinović, dipl.inž.geologije
Dr Mićko Radulović, dipl.inž.geologije
Dušan Šljivančanin, dipl.prostorni planer,
master za oblast zaštite životne sredine
Ranko Krsmanović, dipl. inž. geologije
Dragana Ilić, dipl.inž.saobr.
Ivana Marković, dipl. inž. građ. odgovorni urbanista (lic. br. 202 0431 03)
odgovorni projektant (lic.br. 312 0108 03)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG bro.05981/06-3 kojim se odobrava izdavanje licence planera za izradu državnih i lokalnih
planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG
28/05)
Nikola Ristić, dipl.inž.saobr.
Mr Tijana Živanović, dipl.prostorni planer, odgovorni planer (lic.br. 100 0113 07)
Dragoljub Marković, dipl. inž. šumarstva
Vesna Limić, dipl. inž. arh. odgovorni urbanista (lic. br. 200 0149 03)
odgovorni projektant (lic.br. 300 0829 03),
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG bro.05981/06-1 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za izradu državnih i
lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju prostora
(Sl.list RCG 28/05)
Prof dr Dušan Ćuzović, dipl. inž. građ. odgovorni projektant (lic.br. 314 S266 05)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG broj 054652/06-3 kojim se odobrava izdavanje licence planera za izradu državnih i lokalnih
planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG
28/05)
Vojin Marković, dipl.inž.građ. odgovorni projektant (lic.br. 314 1399 03)
Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore broj 10-3470/1
kojim se odobrava izdavanje licence za planera za izradu državnih i lokalnih planskih
dokumenata u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG
51/08)
Mr Gvozden Milošević, dipl. inž elektr. odgovorni projektant (lic.br. 350 1053 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 203 0969 07)
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora broj 05-898/06-3 od
15.3.2006.god. kojim se odobrava izdavanje licence planera prema čl. 36. i 37. Zakona o
planiranju i uređenju prostora (Sl. list RCG 28/05)
Vladan Urošević, dipl.inž.građ. odgovorni projektant (lic.br. 310 7500 04)
Dušan Aleksić, dipl. inž. arh.odgovorni projektant (lic. br. 300 1213 03)
odgovorni urbanista (lic. br. 200 0166 03)
Dragana Kurbalija, dipl. prostorni planer, master za oblast turizma
Verica Međo, dipl.inž.arh.
Nadežda Korugić, arh. tehn.
Ljiljana Marković, arh. tehn.
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO -BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
OPŠTINE MOJKOVAC
do 2020.godine
SADRŽAJ
- tekstualni dio POLAZNE OSNOVE
1
UVODNI DIO
POVOD I CILJEVI (na osnovu programskog zadatka)
PREDMET IZMJENA I DOPUNA
1
1
2
PRAVNI OSNOV
GRANICE PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM
POSTOJEĆE STANJE NAMJENE PROSTORA,
ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA NA
PREDMETNE PROSTORE I OBRNUTO,
OSNOVNA PLANIRANA NAMJENA OBUHVAĆENOG PROSTORA
3
3
IZMJENE I DOPUNE
5
1. Izmjene i dopune PUP-a Mojkovac za zonu prostorno planskog rješenja
5
4
1.1. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu planiranog rješenja organizacije,
uređenja i korišćenja prostora
1.1.1. IZMJENA 1
1.1.2. IZMJENA 2
1.1.3. IZMJENA 3
1.1.4. IZMJENA 4
1.1.5. IZMJENA 5
1.1.6. IZMJENA 6
1.1.7. IZMJENA 7
1.2. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu smjernica za realizaciju u
zoni prostorno-planske razrade
1.2.1. IZMJENA 8
39
39
2. Izmjene i dopune PUP-a Mojkovac za zonu urbanističkog rješenja
45
2.1. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu Bilansi postojećih i
planiranih namjena površina
2.1.1. IZMJENA 1
2.2. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu Parametri,
uslovi i pravila izgradnje objekata po namjenama i cjelinama
2.2.1. IZMJENA 2
OPŠTINA
MOJKOVAC
5
5
6
8
10
13
21
34
45
45
46
46
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
2.3. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu
smjernica za sprovođenje planskog dokumenta
2.3.1. IZMJENA 3
2.4.3. IZMJENA 4
.
48
48
50
- grafički dio 3. Promjene namjene površina u zoni urbanističke razrade
3.1. IZMJENA
52
52
- grafički dio –
GRAFIČKI PRILOZI PROSTORNO - PLANSKOG RJEŠENJA
NEMA IZMJENA I DOPUNA UGRAFIČKIM PRILOZIMA PUP-A OPŠTINE
MOJKOVAC DO 2020.GODINE ("Službeni list RCG", opštinski propisi br. 9/11)
RAZMERA
GRAFIČKI PRILOZI URBANISTIČKO - PLANSKOG RJEŠENJA
POSTOJEĆE STANJE
LIST 1 – PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM
PREDSTAVOM TERENA
LIST 2 – NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje
PLANIRANO STANJE
LIST 6 – NAMJENA POVRŠINA SA ZONAMA I OBLICIMA
INTERVENCIJA– plan
LIST 10– ZELENILO I PEJZAŽNO UREĐENJE – plan
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
NA OSTALIM GRAFIČKIM PRILOZIMA URBANISTIČKO – PLANSKOG RJEŠENJA
PUP-A OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE ("Službeni list RCG", opštinski
propisi br. 9/11) NEMA IZMJENA I DOPUNA NA LOKACIJI A, NITI NA OSTATKU
PODRUČJA URBANISTIČKO – PLANSKE RAZRADE
DOKUMENTACIJA PLANA
PRILOZI
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOURBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE
PROGRAMSKI ZADATAK
ODLUKA O NEPREDUZIMANJU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE
MOJKOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE
MOJKOVAC DO 2020.GODINE
MIŠLJENJA SEVJETA ZA PROSTORNO UREĐENJE I NADLEŽNIH
MINISTARSTAVA, IZVJEŠTAJ SA JAVNOG UVIDA, ODGOVORI OBRAĐIVAČA NA
PRIMJEDBE I SUGESTIJE U ISTIM I SAGLASNOST MINISTARSTVA NA PREDLOG
PROSORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC
ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG
PLANA OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE
REGISTRACIJA PREDUZEĆA
REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE NADLEŽNOG MINISTARSTVA ZA
PROFESIONALNO OBAVLJANJE DELATNOSTI U SKLADU SA ČL. 36-39. ZAKONA
O PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA RCG
LICENCE ODGOVORNIH PLANERA RAUKOVODIOCA IZRADE PUP-A DUBRAVKE
PAVLOVIĆ, DIPL. PROSTORNOG PLANERA I
MARINA KREŠIĆA,DIPL.INŽ.ARHITEKTURE
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
OPŠTINE MOJKOVAC
do 2020.godine
- tekstualni dio -
POLAZNE OSNOVE
UVODNI DIO
Izmjene i dopune plana rade se u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Izmjena i dopuna
Prostorno – urbanističkog plana opštine Mojkovac (broj: 01-105 od 01.02.2013.godine) i
Programskim zadatkom za izradu izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana opštine
Mojkovac (Broj 01-104 od 01.02.02013.godine) koji je utvrdio Sekretarijat za uređenje prostora,
zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac.
Izmjene i dopune plana rade se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata
(„Sl.list CG br.51/08 i 34/11). Na osnovu člana 53. Zakona o uređenju prostora i izgradnji
objekata, Izmjene i dopune planskog dokumenta se vrše na način i po postupku utvrđenom
ovim zakonom za izradu i donošenje planskog dokumenta.
Vrijeme za koje se donose Izmjene i dopune Prostornog-urbanističkog plana opštine Mojkovac
je do 2020.godine. Važeći Prostorno urbanistički plan Opštine Mojkovac (u daljem tekstu Plan)
je donet 2011.g.(Sl.list CG-opštinski propisi 9/11) na period do 2020.g. i smjernicama je
dozvoljena Izmjena i dopuna istog prije 2020.g.
U skladu sa odredbama Jednogodišnjeg programa uređenja prostora (Sl.list CG – opštinski
propisi br.23/12) i Programa planiranja i uređenja prostora - izmjena i dopuna („Sl.list CGopštinski propisi br.5/13), pripremne poslove na izradi Izmjena i dopuna Prostornog –
urbanističkog plana Opštine Mojkovac obavio je Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu
životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac.
POVOD I CILJEVI (na osnovu programskog zadatka)
Opštini Mojkovac su pristigle inicijative od potencijalnih investitora za ulaganja u razvoj
privatnog sektora koji bi bio veoma značajan. Kao polazna osnova za ulaganja bi bilo
neophodno obezbijediti primarnu infrastrukturu koja proizilazi iz postojeće planske
dokumentacije PUP-a. Imajući u vidu činjenicu da je znatno veliki prostor obuhvaćen
urbanističkom razradom PUP-a, za koje je obavezno donošenje DUP-ova, a da Opština u
narednom periodu tranzicije nije u mogućnosti da uradi toliko planova, cilj izrade Izmjena i
dopuna plana je da se omogući u zahvatu urbanističke razrade za veće investicije predvidi
izrada LSL a za manje objekte primjena smjernica do donošenja planova jer je do donošenja
1
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
planova dozvoljena samo rekonstrukcija u postojećim gabaritima a nikako izgradnja ili
dogradnja.
U zahvatu opštinskog zemljišta u Babića Polju potrebno je promjeniti namjenu iz zone
komunalnih djelatnosti i sporta i rekreacije u mješovitu namjenu / proizvodne djelatnosti iz
domena ekološki prihvatljivih grana, obzirom da se ova zona nalazi u zoni postojećeg naselja
kako bi se omogućila izrada plana nižeg reda - LSL za privredne objekte jer su oni izvjesna
investicija.
Takođe u zahvatu prostorno-planske razrade gdje nema dovoljno smjernica za izgradnju
manjih objekata potrebno je da smjernice budu detaljnije kako bi nadležna služba mogla da
pouzdano izdaje UTU.
- Potrebno je definisanje mogućnosti da se Plan može primjenjivati na osnovu smjernica u zoni
urbanističkog rješenja do donošenja planiranih DUP-ova-dopuna i detaljnih smjernica za ovu
zonu, kao i detaljnije definisanje smjernica u zahvatu prostornog rješenja na osnovu kojih bi se
izdavali urbanističko tehnički uslovi. Ova Izmjena i dopuna odnosi se na propisivanje smjernica
za više namjena (trenutno su propisani uslovi samo za objekte u poljoprivrednom zemljištu,
vikend kuće i objekti uz saobraćajnice višeg reda), kao i smjernice za izgradnju postrojenja za
flaširanje vode, korišćenje energije vjetra i hidroenergetskog potencijala manjih vodotoka u
zahvatu prostorne razrade. Ovu stavku je potrebno dopuniti u tekstualnom dijelu tako da se
omogući u zahvatu urbanističke razrade za veće investicije izrada LSL, a za manje objekte
primjena smjernica za njihovu izgradnju do donošenja planova.
- Takođe je potrebno da predmetne smjernice budu detaljnije kako bi nadležna služba
pouzdano izdavala UTU.
- Izmjene rješenja namjena površina kojim se izlazi u susret novim potrebama zainteresovanih
korisnika prostora - predvidjeti lokaciju za biznis zonu na Opštinskom zemljištu i druge
posljedične izmjene radi realizacije Programa planiranja i uređenja prostora i Strateškog plana
Opštine Mojkovac.
PREDMET IZMJENA I DOPUNA
Kako je gore pomenutim Programom uređenja prostora predviđeno, izmjene i dopune Prostorno
urbanističkog plana Opštine Mojkovac (Sl. list CG opštinski propisi br.9/11) su prvenstveno:
- izmjena i dopuna PUP-a u dijelu smjernica za realizaciju u zoni prostorno-planske i zoni
urbanističke razrade
- promjena namjene površina za opštinsko zemljište u zoni Babića Polje i drugih pojedinih
površina u okviru urbanističko-planske razrade - urbanističko planskog rješenja u postojećem
PUP-u, i to u površini od oko 79000m² i odnose se na Generalno urbanističko rješenje za grad
Mojkovac kao centar lokalne samouprave.
Obrađivač je prilikom izrade izmjena i dopuna sagledao i analizirao uticaj predmetnih riješenja
na kontaktne zone i cijelinu obuhvata urbanističkog rješenja. U skladu s obavljenim analizama
obrađivač je predložio i druge posljedične pojedinačne izmjene u tekstualnom i grafičkom dijelu.
PRAVNI OSNOV
Priprema, donošenje i sprovođenje Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana opštine
Mojkovac zasniva se na:
ƒ Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list RCG", br. 51/08 i 34/11)
ƒ Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana opštine Mojkovac
("Službeni list RCG", opštinski propisi br. 9/11)
ƒ Zakonu o životnoj sredini ("Službeni list CG", br. 48/08)
ƒ Statutu opštine Mojkovac ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 31/10)
ƒ Odluci o pristupanju izradi Izmjena i dopuna prostorno – urbanističkog plana opštine
Mojkovac,. broj: 01-105 od 01.02.2013.godine
2
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
ƒ
.
Odluci o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Mojkovac na životnu sredinu (broj: 09-154 od
01.02.2013.godine).
Izmjenama i dopunama iz ovog elaborata izvršiće se dopuna i izmjena planirane namjene
površina na lokaciji A u užoj zoni Babića polja (u zoni urbanističko planske razrade), odnosno
utvrditi uslovi za uređenje prostora i izgradnju u skladu sa koncepcijom razvoja Mojkovca u
predmetnoj zoni Lokacije A.
Na ostalim dijelovima teritorije urbanističko-planske razrade važe odredbe PUP-a opštine
Mojkovac, usvojenog 2011. godine, izuzev u pogledu sprovođenja plana i smjernica za
realizaciju, koje je dopunjeno na način propisan Programskim zadatkom.
Obuhvat lokacije A prezentiran je u grafičkom dijelu ovih Izmjena i dopuna PUP-a opštine
Mojkovac na grafičkim prilozima 01. PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM
PREDSTAVOM TERENA, 02. NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje, 06. NAMJENA
POVRŠINA SA ZONAMA I OBLICIMA INTERVENCIJA– plan I 10. ZELENILO I PEJZAŽNO
UREĐENJE – plan, sve u razmjeri 1:5000 (iz PUP-a opštine Mojkovac do 2020.godine
("Službeni list RCG", opštinski propisi br. 9/11).
U obuhvatu prostorno – planske razrade (teritorija Opštine Mojkovac) izmjene i dopune
se odnose na tekstualni dio Plana u dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora i smjernica za realizaciju u zoni prostorno-planske razrade i tiču se
načina sprovođenja PUP-a, izmjena i dopuna u pogledu pravila za uređenje prostora i
izgradnju objekata (dopunjavanje propisanih urbanističko – tehničkih uslova za objekte
za koje u važećem PUP-u nije bilo dovoljno smjernica i pravila) i dopuna Plana u vezi
mogućnosti korišćenja alternativnih izvora energije.
GRANICE PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM
Granice obuhavta prostorno–planske i urbanističko–planske razrade prostorno–urbanističkog
plana opštine Mojkovac, se ovim izmjenama i dopunama ne mijenjaju.
Granice u okviru kojih se pristupa definisanju izmjena i dopuna planirane namjene površina u
zoni Babića polja date su na osnovu ulaznih podataka iz PUP-a opštine Mojkovac, zahtjeva i
uslova za izradu plana, analize uticaja kontaktnih zona na predmetnu lokaciju i objekte i
obrnuto, kao i urađenih analiza na terenu koje su prethodile ovom elaboratu i predstavljaju
njegov sastavni dio i osnov. Predmetnim analizama ustanovljeno je faktičko stanje izgrađenosti
određenih površina i infrastrukturnih sistema i mogućnost prenamjene predmetne lokacije i zone
u sklopu urbane cjeline Mojkovca.
POSTOJEĆE STANJE NAMJENE PROSTORA,
ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA,
OSNOVNA PLANIRANA NAMJENA OBUHVAĆENOG PROSTORA
(PREMA PUP-u OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE IZ 2011.GODINE)
U zoni obuhvaćenoj Lokacijom A u proteklih nekoliko godina došlo je do izmjena u stanju
namjena površina i vlasničkih odnosa nad zemljištem tako da:
− postojeće stanovanje sada zauzima katastarske parcele 426/2, 425/2 i 425/3 KO Gornja
Polja, sve u privatnom vlasništvu i potrebno je planiranu namjenu prilagoditi faktičkom
stanju na terenu;
− zemljište obuhvaćeno zonom "Bojne njive" obuhvata katastarske parcele 164, 165
(sport i rekreacija), 425 (komunalne djelatnosti ), 426 i 424 (koncentracija djelatnosti)
KO Gornja Polja, LN 269, sve u vlasništvu Opštine Mojkovac.
3
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Okolne namjene prostora i vlasnički odnosi nad zemljištem se nijesu mijenjali u periodu od
usvajanja PUP-a 2011.godine, kojim je u zoni Lokacije A bila planirana komunalna zona na
prostoru koji je manji od pomenutog obuhvaćenog zonom "Bojne njive", a stambene zone i
planirana sportsko rekreativna zona su bile planirane na površinama koje su danas obuhvaćene
zonom "Bojne njive".
Zona u okviru Lokacije A ima istu mogućnost saobraćajnog pristupa sa magistralnog puta
(direktno i lokalnom saobraćajnicom), kao i mogućnosti opremanja zemljišta planiranim
mrežama komunalne infrastrukture, kako je to planirano PUP-om iz 2011.godine. U ovoj zoni
planirana je izgradnja TS 35/10 kV, kao i izgradnja hidrotehničke i telekomunikacione
infrastrukture sa povezivanjem na komunalne mreže tehničke infrastrukture.
Što se tiče planskih smjernica za sprovođenje PUP-a, u periodu od 2011.godine, javila se
potreba da se one dodatno preciziraju u skladu sa aktuelnim potrebama i dopune uslovima za
izgradnju objekata za kojima postoji realna potreba na terenu i aktuelni trendovi u privrednim
tokovima Crne Gore i lokalne zajednice.
4
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
IZMJENE I DOPUNE
* radi lakšeg praćenja i poređenja, zvjezdicom na početku i na kraju teksta i
podvučeno su obilježene pozicije, rečenice, dijelovi rečenice ili cijeli pasusi koji
su izmjenjeni u odnosu na postojeći PUP koji se mijenja
1. IZMJENE I DOPUNE PUP-A MOJKOVAC ZA ZONU
PROSTORNO PLANSKOG RJEŠENJA
1.1. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora
1.1.1. IZMJENA 1
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
1. Koncepcija korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja sa
obrazloženjem
planiranog prostornog modela (koncepta) - tačka 1.2.
Polazne smjernice za formiranje koncepta prostornog razvoja
u dijelu teksta B) Površine za vodno zemljište i površine u funkciji
hidroenergetike mijenja se i glasi:
PLANIRANO RJEŠENJE ORGANIZACIJE,
UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA
1. KONCEPCIJA KORIŠĆENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA
OBRAZLOŽENJEM PLANIRANOG PROSTORNOG
MODELA (KONCEPTA)
.....
1.2. Polazne smjernice za formiranje
koncepta prostornog razvoja
B) Površine za vodno zemljište i površine u funkciji hidroenergetike
S obzirom na hidroenergetske potencijale vodotoka Štitaričke i Bjelojevićke rijeke, u skladu sa
istraživanjima ovih potencijala (koja će na osnovu validnih podloga i podataka precizirati uslove
izgradnje hidroenergetskih objekata i njihove kapacitete) i Državnim programom izgradnje malih
hidroelektrana, biće omogućena izgradnja ovih objekata i u tu svrhu angažovanje zemljišta na
način koji ne utiče štetno na životnu sredinu i kulturno - istorijske vrijednosti, a što će biti
provjereno kroz izradu odgovarajuće planske i projektne dokumentacije i studija procjena
uticaja.
5
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
S obzirom da je u momentu donošenja PUP-a stepen istraženosti i nivo projektne
dokumentacije na nedovoljnom nivou ili projektna dokumentacija nije još uvijek zvanično
potvrđena, da bi se u PUP-u mogle precizirati lokacije hidrotehničkih građevina, namjenom
površina okvirno je potvrđena ova namjena. Izuzev za dvije MHE na Bjelojevićkoj rijeci "Ugljari" i
"Bjelojevići" za koje već postoji urađena tehnička dokumentacija i dati UTU uslovi, za nove male
hidroelektrane će se, po izradi odgovarajuće tehničke dokumentacije utvrditi stepen
angažovanja prostora i tačne lokacije, a njihovo planiranje biće regulisano kroz prostorne
planove posebne namjene, odnosno detaljne prostorne planove, planove detaljne regulacije,
urbanistike projekte i studije lokacije i prateću studijsku dokumentaciju o procjenama uticaja na
životnu sredinu. Isto važi i za istraživanje i eksploataciju hidroenergetskih potencijala drugih
vodotoka (Stanojevićke rijeke i Sječine – lijevih pritoka Tare, ali i drugih *– Ravnjaka, Ljevaka,
Tvrdog potoka, Mišnića potoka, Pražića potoka, Jakovićke rijeke, Lepešnice, Gojakovićkog
potoka i dr.,* ukoliko se iskaže interes).
Posebno se napominje da se u periodu do 2020.godine, u skladu sa PP CG, Strategijom
energetike Crne Gore i Vodoprivrednom osnovom Crne Gore, ne planira izgradnja
Hidroakumulacije "Ljutica" na rijeci Tari, ali je važno naglasiti da se u dolini Tare ipod kote 770m
ne planiraju značajniji investicioni objekti, koji bi mogli biti potopljeni (ukoliko se na državnom
nivou donese odluka kojom bi se prethodna odluka o moratorijumu na izgradnju hidroelektrana
na Tari poništila).
........
1.1.2. IZMJENA 2
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
1. Koncepcija korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja sa
obrazloženjem planiranog prostornog modela (koncepta) - tačka 1.3.
Podjela na planske jedinice i zone, osnovne namjene korišćenja prostora,
bilans površina i razvoj pojedinih strateških djelatnosti
u dijelu teksta D. Industrija, rudarstvo i energetika
na bazi korišćenja prirodnih resursa i prerade poljoprivrednih proizvoda
(meso, mlijeko, vuna, voće, povrće...), drveta, mineralnih sirovina, kao i
korišćenja hidroenergetskog potencijala i potencijala energije vjetra
¾
Razvoj na bazi eksploatacije izvorišta i vrela pitke vode
¾
Energetika
mijenja se i glasi:
1.3. Podjela na planske jedinice i zone, osnovne namjene
korišćenja prostora, bilans površina i razvoj pojedinih
strateških djelatnosti
........
D. Industrija, rudarstvo i energetika
na bazi korišćenja prirodnih resursa i prerade poljoprivrednih proizvoda
(meso, mlijeko, vuna, voće, povrće...), drveta, mineralnih sirovina, kao i
korišćenja hidroenergetskog potencijala i potencijala energije vjetra
........
¾
Razvoj na bazi eksploatacije izvorišta i vrela pitke vode
Najznačajnija dva izvora u Opštini Mojkovac su Ravnjak u području sela Bistrica, i Gojakovića
izvori u ataru istoimenog sela.
1) Izvor Ravnjak se nalazi u dolini rijeke Bistrice – neposredno ispod regionalnog puta
Mojkovac – Đurđevića Tara. Višegodišnjim mjerenjima je utvrdjeno da minimalna
izdašnost ovog izvora iznosi 1,15 m3/s, srednja 8,32 m3/s, a maksimalna 51,7 m3/s.
6
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Njegova je voda niskomineralizovana, izvanrednog kvaliteta sa aspekta fizičkih
svojstava i hemijskog sastava, ali je mikrobiološkim analizama utvrdjeno da periodično
nije higijenski ispravna. Pretpostavlja se da poniruće vode sa Sinjajevine uslovljavaju
higijensku neispravnost vode Ravnjaka, što se može spriječiti ogradjivanjem
neposrednog sliva ponora na Sinjajevini. Inače, izvor Ravnjak je i ranije planiran za
koncesiono korišćenje putem flaširanja njegove vode, a aktuelna je koncesija ovog
izvora data na 25 godina, upravo za ove svrhe. Dakle, neophodno je preduzeti hitne
mjere za tačno lociranje uzročnika zagadjenja, lokaciju ponora, i njegovo (ili njihovo)
ogradjivanje. Na taj će se način steći uslovi za industrijsku valorizaciju ovog
velikog izvorišta – putem flaširanja vode.
2) Drugo po značaju izvorište je Gojakovića izvori koje se koristi za vodosnadbijevanje
Mojkovca. Njegovo primarno mjesto isticanja je pokriveno debelim deluvijalnim
naslagama. Minimalna izdašnost mu je 30 l/s. Voda je vrlo hladna (6 – 8oC), prirodno
malomineralizovana i pripada klasi hidrokarbonatnih voda.
3) Na prostoru Opštine Mojkovac, a naročito na kontaktu karbonatnih vodopropustnih
trijaskih stijena Sinjajevine i na desnoj strani rijeke Tare šireg područja Burena i Fuštića,
*dalje nizvodno ka Slatini i Gotilovini,* i vodonepropustnih stijena paleozoika i donjeg
trijasa - poznati su brojni izvori koji do sada nijesu detaljnije ispitivani. U svakom
slučaju, njihov kapacitet i vodna potencijalnost šireg prostora omogućava rješavanje
vodosnadbijevanja najvećeg dijela naselja u Opštini Mojkovac.
PUP-om se omogućava istraživanje mogućnosti za eksploataciju pitke vode u svrhe
obezbjeđenja vode za piće, *ali i njihovo korišćenje za potrebe komercijalnog flaširanja, ukoliko
rezultati istraživanja pokažu da bi eksploatacija bila ekološki i ekonomski rentabilna.* Izvorišne
zone na kontaktu karbonatnih i vodonepropusnih stijena su prioritetna područja koje se mogu
namjeniti za ovu potrebu.
¾
Energetika
Energetika koja objedinjava ceo proces proizvodnje električne energije (od korišćenja
hidroenergetskog i drugog potencijala do proizvodnje električne i toplotne energije), predstavlja
potencijalno važnu privrednu granu mojkovačkog područja.
U domenu termoenergetike planirana je:
−
izgradnja sistema toplifikacije grada Mojkovca sa izvorom toplotne energije u okviru
kompleksa Drvnog kombinata u Mojkovcu.
U domenu korišćenja hidroenergetskog potencijala u narednom vremenu planirana je:
• realizacija koncesija na istraživanje i korišćenje hidropotencijala tj. izgradnju malih
hidroakumulacija i hidroeleketrana na Bjelojevićkoj i Štitaričkoj rijeci *i ostalim
navedenim manjim vodotocima.*
• *plansko usmeravanje razvoja na način da se ne planiraju značajnije investicije u*
okviru zone koja bi mogla biti potopljena usljed izgradnje HE Ljutica, a na osnovu
rješenja Strategije razvoja energetike u Crnoj Gori do 2025 god. kojima je predviđena
HE Ljutica, 250 MW (koja bi potapala izvjestan dio teritorije mojkovačke opštine ispod
kote 770). Istim dokumentom je posebno napomenuto da za eventualno korišćenje
hidropotencijala voda rijeke Tare za proizvodnju električne energije u budućnosti treba
uzeti u obzir prvenstveno odluke Skupštine Republike Crne Gore i UNESCO-a kao i
stručne procjene ekoloških, vodoprivrednih, ekonomskih, energetskih, bezbijednosnih,
socijalanih i turističkih uslova i rezultata dodatnih studija koje treba u budućnosti izraditi.
• *istraživanje mogućnosti i opravdanosti eksploatacije hidroenergije malih vodotoka na
teritoriji Opštine (Stanojevićke rijeke i Sječine – lijevih pritoka Tare, ali i drugih –
Ravnjaka, Ljevaka, Tvrdog potoka, Mišnića potoka, Pražića potoka, Jakovićke rijeke,
Lepešnice, Gojakovićkog potoka i dr., ukoliko se iskaže interes).*
Shodno odredbama iz Vodoprivredne osnove Crne Gore na prostoru doline Tare ne treba ništa
uraditi što bi kasnije onemogućilo izradu glavnih elektrana (ili što bi to rješenje poskupjelo), bez
obzira kada se bude donijela odluka o njihovoj izgradnji.
7
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Ukoliko se kroz državne i lokalne planove i programe razvoja iskažu opravdane potrebe,
mogućnosti i opravdanost realizacije za korišćenje drugih hidropotencijala, ovakve inicijative i
aktivnosti pratiće izrada odgovarajuće studijske i investiciono – tehničke dokumentacije.
Na planu korišćenja energije na bazi vjetra planirano je:
• omogućavanje istraživanja i davanje koncesija na korišćenje energije vjetra.
• da se omogući da se, po obavljanju detaljnih istraživanja za ove potrebe, proizvodnja
električne energije na bazi vjetra uvede kao nova djelatnost na ovim prostorima; za
potrebe izrade istražne dokumentacije o stvarnim potencijalima ovog resursa proučiće
se orografski sistemi koji imaju najpovoljnije klimatske uslove za korišćenje energije
vjetra: to su prvenstveno prostori Sinjajevine, i Bjelasice, ali se PUP-om dozvoljavaju i
istraživanja i realizacija ovog vida djelatnosti i na drugim prostorima u skladu sa
utvrđenim potencijalima (za ove potrebe moguće je da opština Mojkovac izradi i
posebnu studiju o uslovima za korišćenje energije vjetra).
*U skladu sa analizama, preporukama i zaključcima najnovije Studije valorizacije prostora u cilju
proizvodnje energije iz obnovljivih solarnih izvora (IBI grup i Wind, decembar, 2012.god.), čiji je
Predog prihvaćen od strane Vlade Crne Gore 2013.godine, na mojkovačkom području zbog
zakonom predviđenih režima zaštite prirode i rijeke Tare, nije preporučeno postavljanje solarnih
fotonaponskih panela većih kapaciteta. Prema pomenutoj Studiji, moguće je korišćenje solarnih
fotonaponskih panela malog obima, kao što su oni u katunima, za telekomunkacione sisteme,
signalne uredjaje, službe za hitne intervencije, ali i za druge potrebe (poljoprivredna
domaćinstva, usluge turistima u udaljenim oblastima, npr.) gdje je skupo dovoditi električne
vodove do potrošača kojima je neophodna električna energija.*
....
1.1.3. IZMJENA 3
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
4. Prostorni koncept razvoja tehničke infrastrukture
Osnove prostorne organizacije u pogledu položaja i povezivanja objekata
infrastrukture sa
naseljenim mjestima - tačka 4.2. Hidrotehnička
infrastruktura i problematika
od dijela teksta 4.2.5. HIDROENERGETIKA mijenja se i glasi:
4. PROSTORNI KONCEPT RAZVOJA TEHNIČKE
INFRASTRUKTURE
Osnove prostorne organizacije u pogledu položaja i povezivanja objekata
infrastrukture sa naseljenim mjestima
.....
4.2.5. HIDROENERGETIKA
Rijeka Tara
U okviru Prostorno-urbanističkog plana Opštine potrebno je dati osvrt na hidroenergetiku, jer
izgradnja takvih objekata je povezana sa namjenom terena.
Što se tiče osnovne energetike, t.j. one koja je u kompetenciji države, jedina hidroelektrana koja
ima veze sa teritorijom opštine Mojkovac jeste planirana hidroelektrana „Ljutica“ na Tari.
Mikrolokacija brane je nešto uzvodnije od mosta u Đurđevića Tari.
Osnovne karakteristike HE“Ljutica“
- Kota uspora
770 mnm
- Korisna zapremina
316 hm3.
8
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Instalisani protok
200 m3/s.
- Procjenjena godišnja proizvodnja el.energ. 533GWh
(napominje se da postoje i druga rješenja, pa se ne može smatrati šta će ovde biti konačno)
Uz ostalo, ovde su bitne dvije činjenice:
a) Uspor na koti 770 dopire do Polja i kod tog maksimalnog uspora potapa najniže delove
doline Tare, kod Polja (napominje se da još nije određena konačna kota max uspora).
b) Akumulacijom se, svakako, potapa i dio puta koji ide prema Đurđevića Tari, koji koristi i
Mojkovac.
Kako će dolina Tare faktički biti dio akumulacije treba konstatovati:
- da ne treba predviđati bilo kakvu drugu namjenu terena ispod kote 800.
- postavlja se pitanje smisla izvođenja regulacionih radova na uređanju korita Tare, nizvodno
od mosta. Ovo se napominje zato što su u predhodnim planovima bili predviđani obimni
regulacioni radovi, koji se ovim PUP-om više ne planiraju u ranijoj mjeri, već se ova
problematika smatra otvorenim pitanjem, dok se ne dobije konačni odgovor, pogotovo zbog još
uvijek otvorenih opcija izgradnje hidroenergetskih objekata (zbog odustajanja od izgradnje
hidroenergetskih objekata nizvodno na Tari uvijek će postojati interes da HE“Ljutica“ ima što
veću akumulaciju), aktuelnih radova na eksploataciji šljunka i pijeska iz nanosa rijeke Tare i sl.,
rekreativnih i sportskih aktivnosti kajakaštva i splavarenja, a pogotovo očuvanja prirodnog
ambijenta na prostoru "Debelog luga", planiranog za park prirode sa kompleksnim prirodnim i
pejzažnim vrijednostima i dr..
Energetika manjih vodotoka
Na teritoriji Mojkovca postoji nekoliko manjih vodotoka gdje je moguća proizvodnja
hidroenergije. I u zvaničnim planovima Crne Gore pominju se mini hidroelektrane na Štitaričkoj i
Bjelojevićkoj rijeci.
- Štitarica (Štitarička rijeka)
Štitarica, lijeva pritoka Tare, uliva se u Taru između Trebaljeva i Podbišća. Srednji protok iznosi
1.9 m3/s. Postoji mogućnost energetskog korišćenja u više stepenica. Po procjeni bruto
enegetski potencijal Štitarice iznosi oko 15x106 kWh.
- Bjelojevićka rijeka
Ovo je desna pritoka Tare. Uliva se nešto uzvodnije od Podbišća. Po procjeni srednji protok
iznosi oko 1.0 m3/s. Energetiku bi trebalo rješavati u više stepenica. Po procjeni bruto
energetski potencijal iznosi oko 20 x 106 kWh.
- Lepešnica
Desna pritoka Ljuboviđe. Ima protok od oko 1.5m3/s. u prosjeku. Ima opravdanje da se
energetski prouči. Bruto potencijal iznosi oko 10 x 106kWh.
- Bistrica (Ravnjak)
Lijeva pritoka Tare. Prema raspoloživim podacima srednji protok iznosi oko 8m3/s.
Potrebno je izvršiti energetsko proučavanje. Po procjeni bruto energetski potencijal iznosi oko
10 x 106kWh.
- Ostali vodotoci
Iako se navedeno smatra realno ostvarljivim u planskom periodu, PUP-om se predlaže da se,
po mogućnosti, urade i dodatna istraživanja Stanojevića rijeke u slivu Bistrice, kao i Lukovačkog
vrela u slivu Sječine u Donjim Poljima, kao vodotocima za koje treba utvrditi realne mogućnosti
za korišćenje hidropotencijala. *Pored navedenih, istraživanjima bi trebalo utvrditi mogućnosti i
opravdanost korišćenja hidroenergije i drugih manjih vodotroka na teritoriji opštine: Ljevaka,
Tvrdog potoka, Mišnića potoka, Pražića potoka, Jakovićke rijeke, Gojakovićkog potoka i dr..*
9
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Koncept korišćenja hidroenergetskog potencijala u narednom vremenu obuhvata:
• realizaciju koncesija na istraživanje i korišćenje hidropotencijala tj. izgradnju malih
hidroakumulacija i hidroeleketrana na Bjelojevićkoj i Štitaričkoj rijeci *i ostalim
navedenim manjim vodotocima.*
• *plansko usmeravanje razvojana način da se ne planiraju značajnije investicije* u okviru
zone koja bi mogla biti potopljena usljed izgradnje HE Ljutica, a na osnovu rješenja
Strategije razvoja energetike u Crnoj Gori do 2025 god. kojima je predviđena HE
Ljutica, 250 MW (koja bi potapala izvjestan dio teritorije mojkovačke opštine ispod kote
770). Istim dokumentom je posebno napomenuto da za eventualno korišćenje
hidropotencijala voda rijeke Tare za proizvodnju električne energije u budućnosti treba
uzeti u obzir prvenstveno odluke Skupštine Republike Crne Gore i UNESCO-a kao i
stručne procjene ekoloških, vodoprivrednih, ekonomskih, energetskih, bezbijednosnih,
socijalanih i turističkih uslova i rezultata dodatnih studija koje treba u budućnostio
izraditi. Shodno odredbama iz Vodoprivredne osnove Crne Gore na prostoru doline
Tare ne treba ništa uraditi što bi kasnije onemogućilo izradu glavnih elektrana (ili što bi
to rješenje poskupelo), bez obzira kada se bude donijela odluka o njihovoj izgradnji.
Ukoliko se kroz državne planove i programe razvoja iskažu opravdane potrebe, mogućnosti i
opravdanost realizacije za korišćenje drugih hidropotencijala, ovakve inicijative i aktivnosti
pratiće izrada odgovarajuće studijske i investiciono – tehničke dokumentacije.
........
5.
SMJERNICE
SA
URBANISTIČKO-TEHNIČKIM
USLOVIMA ZA UREDJENJE I IZGRADNJU PROSTORA
ZA UTVRĐENE OSTALE CENTRE I NASELJA I USLOVI
U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA
(uređenje centralnih djelova naselja, način snabdijevanje vodom, energijom i
telekomunikacionom infrastrukturom, uređenje prostora za privredne aktivnosti i
javne objekte, uslovi regulacije i nivelacije saobraćajnica i drugo)
1.1.4. IZMJENA 4
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
5. Smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za uredjenje i izgradnju
prostora za utvrđene ostale centre i naselja i uslovi u pogledu planiranih
namjena (uređenje centralnih djelova naselja, način snabdijevanje vodom,
energijom i telekomunikacionom infrastrukturom, uređenje prostora za
privredne aktivnosti i javne objekte, uslovi regulacije i nivelacije
saobraćajnica i drugo) - tačka 5.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata i
izvođenje radova mijenja se i glasi:
5.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata i izvođenje radova
Osim površina pretežno namjenjenih stanovanju i kompatibilnim sadržajima za naselja kao
prostorno-funkcionalne cjeline, koje na osnovu planskih pretpostavki imaju uslove za dalji
razvoj, u grafičkom ili tekstualnom dijelu elaborata ovog plana prikazane su ili opisane planirane
ostale pretežne namjene površina, odnosno građevinska područja naselja i područja van
naselja, gdje se, u skladu sa kriterijumima definisanim ovim planom, prirodnim pretpostavkama,
kriterijumima zaštite životne sredine, razmještajem stanovništva, projekcijom privrednih
aktivnosti, izgradnjom infrastrukturnih sistema i mreže javnih objekata usmjerava i podstiče
razvoj novih i unaprijedjenje postojećih kapaciteta. Na taj način su nedvosmislono ostvareni
uslovi za regulaciju i izgradnju privrednih, turističkih i drugih objekata, uključujući stambene
10
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
objekte poljoprivrednih domaćinstava, minihidroelektrana, a naročito farmi, ribnjaka i drugih
poljoprivrednih i ekonomskih objekata van građevinskog zemljišta i van urbanog područja.
KOMPATIBILNI SADRŽAJI
U skladu s orijentacijom na stimulativan odnos prema novim investicijama i opredeljenjem za
sprovodljiv i fleksibilan plan, definisane su i kompatibilne djelatnosti i sadržaji sa osnovnim
pretežnim namjenama.
Na području opštine, pored stambenih, mogu se graditi i svi drugi objekti koji svojom djelatnošću
ne mogu imati štetnog uticaja na životnu sredinu. U okviru svake parcele, a u okviru
dozvoljenog stepena izgrađenosti parcele, dopuštena je izgradnja pratećih i pomoćnih objekata
koji su u funkciji korišćenja glavnog objekta, čija namjena ne ugrožava glavni objekat i susjedne
parcele.
Sve planirane namjene su dominantne namjene u zoni dok se pojedine parcele mogu namijeniti
kompatibilnim namjenama. Kompatibilne namjene su: stanovanje, delatnosti, poslovanje,
trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo i usluge, komunalni i saobraćajni objekti u funkciji stanovanja,
poslovanja ili snabdijevanja gorivom, zdravstvo, dječija zaštita, obrazovanje, kultura i vjerski
objekti.
To znači da se u okviru formiranih seoskih naselja i centara, osim stambenih objekata mogu
graditi i mješoviti stambeno-poslovni sadržaji, objekti od opšteg značaja - škole, ambulante,
seoski domovi, vjerski objekti i dr. kao i objekti sa isljučivo komercijalnim i poslovnim funkcijama
kao pratećim funkcijama uz stanovanje. Poslovni i komercijalni sadržaji u okviru ovih naselja ili
centara mogu biti sve uslužne, trgovinske, ugostiteljske, ili zanatske delatnosti.
Van formiranih seoskih naselja i centara po pravilu mogu se graditi stambeni objekti za lične
potrebe domaćinstava, objekti u funkciji poljoprivrede, servisno-radni objekti, ambulante i
veterinarske stanice, benzinske stanice, bazne stanice mobilne telefonije, vjerski objekti, kao i
objekti infrastrukture (kao i bazne stanice mobilne telefonije, kablovska i optička mreža i sl.) i
saobraćajnica. Van naselja mogu se graditi i manji pojedinačni trgovinski, uslužni, ugostiteljski,
ekonomski i proizvodni objekti.
Na poljoprivrednom zemljištu dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji poljoprivrede –
izgradnja stambenog objekta poljoprivrednog domaćinstva, pojedinačnih ekonomskih i
poslovnih objekata u funkciji poljoprivrede (za smještaj stoke, proizvodni objekti, objekti za
preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvodni i servisno-radni objekti u funkciji poljoprivrede:
hladnjače, magacini, prehrambeni proizvodni pogoni i sl.), objekata skladištenja i prerade
poljoprivrednih proizvoda, pomoćnih objekata u funkciji poljoprivrede - garaže, koševi, ambari,
ostave, nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila i slično, kao i
infrastrukturnih objekata, u skladu sa zakonom.
* Poljoprivredno zemljište, u rubnom reonu naselja ili postojećih radnih zona, mogu se
predvidjeti za druge namjene, prvenstveno za privredne i proizvodne objekte i komplekse, pod
uslovom da se može obezbijediti saobraćajni pristup i infrastrukturno opremanje.*
Na šumskom zemljištu dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji šumske privrede i lovstva i
objekti za održavanje i eksploataciju šuma, objekata u funkciji turizma i rekreacije i objekata
infrastrukture i saobraćajnica, kao i drugih objekata, u skladu sa zakonom, a preporučuje
upotreba prirodnih materijala (drvo, kamen, šindra) i tradicionalnih formi..
Uz vodna zemljišta dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji vodoprivrede, održavanja
vodotoka, rječnog saobraćaja, manjih ugostiteljskih objekata i objekata za rekreaciju i izgradnja
objekata infrastrukture i saobraćajnica, u skladu sa zakonom.
Zona šire zaštite izvorišta vode ili zahvata sistema za vodosnabdevanje može se koristiti za
turističko-rekreativne svrhe i u njoj se može odobriti izgradnja objekata koji služe ovoj svrsi,
11
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
prvenstveno sa parternim uređenjem (sportski tereni i plaže i sl.) uz prateće objekte (šankbarovi, prostorije za presvlačenje i sl.).
U pretežno stambenim zonama dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog i
kolektivnog stanovanja, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu
namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne djelatnosti koje
se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, objekti za
upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti
koji služe potrebama stanovnika područja. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i
pomoćni objekti i garaže. Na parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na
parceli zadovoljava propisane urbanističke parametre.
Sektor male privrede može biti zastupljen u svim jedinicama osnovnih stambenih zona. Sektor
zanatskih usluga i trgovine za domaćinstva i za pružanje sličnih usluga, takođe se planira
disperzno i zastupljen je u gotovo svim jedinicama osnovnih stambenih zona.
Na površinama mješovite namjene dozvoljeni su: svi komercijalni, poslovni i stambeni objekti,
prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanja, a koje služe za
opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i
ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti. Izuzetno se mogu dozvoliti:
ostali privredni objekti, uz poštovanje ekoloških zahtjeva.
U okviru industrijskih zona i podcjelina moguć je i prostor za razvoj sektora građevinarstva i
saobraćaja i srodnih djelatnosti, sektor servisa i usluga i sl. Dozvoljeni su sljedeći objekti:
privredni objekti, skladišta, benzinske pumpe, otvorena stovarišta i javna preduzeća. Izuzetno
se mogu dozvoliti: zdravstveni objekti, dječiji vrtići i rekreativne površine za potrebe privrednih
objekata. U okviru industrijskih zona kao kompatibilna djelatnost može biti planirana i skladišna zona,
koja bi se do privodjenja namjeni mogla koristiti za unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura.
Dozvoljeni su: prodavnice i zanatske radnje, poslovne djelatnosti, kao i ugostiteljski objekti i
manji objekti za smještaj, objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti
društvenih djelatnosti koji služe potrebama zone ili eventualno stanovnika okolnog područja.
Na površinama za poslovno komercijalne djelatnosti dozvoljena je izgradnja komercijalnih
sadržaja i centralnih institucija privrede, većih trgovačkih centara i privrednih preduzeća, koja ne
predstavljaju značajnu smetnju za okolinu, a mogu se okarakterisati kao pretežno uslužne i
pretežno trgovačke. Dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski objekti, prodavnice,
zanatske radnje, ugostiteljski objekti i objekti za smještaj, javna preduzeća, poslovni i
kancelarijski objekti, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali
objekti za društvene djelatnosti i specijalizovani centri. Izuzetno mogu se dopustiti: stambeni
objekti i stanovi, benzinske pumpe uz uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.
Na površinama za turizam i ugostiteljstvo dozvoljena je izgradnja svih turističko komercijalnih
sadržaja i većih hotelsko ugostiteljskih centara i preduzeća. Naročito se u seoskim područjima
dozvoljava izgradnja atraktivnih kompleksa u duhu tradicionalne arhitekture (etno - sela i etno –
farme u zonama Sinjajevine, Bjelasice, Prošćenske planine, kao i u dolini Tare i pritoka, ...). U
okviru pretežne namjene turizam i ugostiteljstvo dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i
kancelarijski objekti, prodavnice, zanatske radnje, javna preduzeća, poslovni i kancelarijski
objekti, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za
društvene djelatnosti i specijalizovani centri, a u područjima etno – sela isključivo objekti i
namjene tradicionalnog tipa arhitekture.
Nema posebnih ili dodatnih uslova i pravila za izgradnju i uređenje kompleksa i objekata za
sport i rekreciju na za to predviđenim i mogućim lokacijama, osim uobičajenih standarda za
izgradnju takvih objekata i kompleksa. Na površinama pretežne namjene za sport i rekreciju
dozvoljeni su: svi komercijalni, klupski poslovni i namjenski objekti uz sport, prodavnice,
ugostiteljski objekti i lokali drugih namjena, objekti za kulturu, zdravstvo i ostali objekti za
društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti.
12
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Saobraćajna, hidrotehnička, telekomunikaciona, elektrodistributivna i druga komunalna
Infrastruktura i pripadajuće mreže snabdijevanja, mini hidroelektrane kao i benzinske ili gasne
stanice, u skladu s rezultatima zakonom propisane procjene uticaja, kao i sve vrste sporta i
rekreacije, kampova, zelenila, urbane opreme i mobilijara (fontane, česme, igrališta i slično)
kompatibilni su sa svim planiranim pretežnim sadržajima u obuhvatu plana.
Spomenici, spomen obilježja, fontane, česme, i drugo, kao i parterno i pejzažno uređemnje
prostora kompatibilni su sa svim sadržajima i namjenama u planu.
.....
1.1.5. IZMJENA 5
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
5. Smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za uredjenje i izgradnju
prostora za utvrđene ostale centre i naselja i uslovi u pogledu planiranih
namjena (uređenje centralnih djelova naselja, način snabdijevanje vodom,
energijom i telekomunikacionom infrastrukturom, uređenje prostora za
privredne aktivnosti i javne objekte, uslovi regulacije i nivelacije
saobraćajnica i drugo) - tačka 5.3. Mreže i objekti supra i infrastrukture i
zelenih i slobodnih površina i pravila uređenja i pravila građenja (uslovi za
regulaciju objekata, širina uličnog fronta i površina urbanističke parcele
prema namjeni; uslovi i parametri oblikovanja za novu izgradnju i obnovu i
rekonstrukciju postojećih objekata; odnos građevinske prema regulacionoj
liniji i dozvoljene visina i spratnost objekata i drugo)
u djelovima teksta koji se odnosi na kriterijume i smjernice za izgradnju
pojeidnih komunalnih objekata i mreža infrastrukture, mijenja se i glasi:
.....
5.3. Mreže i objekti supra i infrastrukture i zelenih i
slobodnih površina i pravila uređenja i pravila građenja
(uslovi za regulaciju objekata, širina uličnog fronta i površina urbanističke
parcele prema namjeni; uslovi i parametri oblikovanja za novu izgradnju i
obnovu i rekonstrukciju postojećih objekata; odnos građevinske prema
regulacionoj liniji i dozvoljene visina i spratnost objekata i drugo)
.....
Mreža infrastrukture
(urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja)
Kriterijumi i smjernice za izgradnju vodovodne mreže
- Uličnu mrežu trasirati ispod kolovoza na 1,0 m ivice od kolovoza, a ako za to ne postoje uslovi
pa cjevovod mora da prelazi preko parcela mimo ulice strogo paziti da se prilikom kopanja rova
za polaganje cjevovoda ne ugroze susjedni objekti, imajući u vidu i buduću izgradnju na tim
potezima (prema urbanističkim planovima).
- Dubina ukopavanja: minimum 1,0 - 2,0 m prema uslovima konfiguracije terena.
- Mrežu polagati uvijek ako je to moguće u suprotnoj strani ulice od planirane ili izvedene elektro
i telefonske mreže.
- Poželjno je da se cjevovodi polažu blagovremeno, pri izgradnji saobraćajnica, kada za to
postoje uslovi (planirane saobraćajnice).
- Ako se u istom roku polažu vodovodi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna
propisana rastojanja zaštite.
13
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Za mrežu koja se trasirala van naselja važe ista pravila kao i za polaganje cjevovoda u
naseljenim mjestima.
- Seoski vodovodi, kao i privatni mogu se izgraditi prema posebnim vodoprivrednim uslovima,
koje izdaje nadležni opštinski organ.
- Za polaganje vodovodne mreže kroz putno zemljište višeg ranga, ispod pruga i vodotokova
potrebno je pribaviti mišljenje i posebne uslove od nadležnih organa i organizacija.
Kriterijumi i smjernice za izgradnju kanalizacione mreže *i odvođenje otpadnih voda*
- Uličnu mrežu trasirati ispod kolovoza na minimum 1,0 m dubine ukopavanja, sa obaveznim
kaskadama ako konfiguracija terena zahtjeva.
- Ako cjevovod mora da se postavlja preko parcela mimo ulica strogo paziti da se prilikom
kopanja rova za polaganje cjevovoda ne ugroze susjedni objekti, imajući u vidu i buduću
izgradnju na tim potezima (prema urbanističkim planovima).
- Ako je to moguće mrežu uvijek polagati u suprotnoj strani ulice od planirane ili izvedene
elektro i telefonske mreže.
- Prilikom izgradnje novih saobraćajnica obavezno da se postavljaju cjevovodi, da se kasnije
ulica ne bi raskopavala (prema planovima trasiranja mreže infrastrukture na pojedinim potezima
naselja).
- Ako se u istom rovu polažu vodovi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna propisana
rastojanja zaštite.
- Za izvođenje radova na polaganju ovih cjevovoda na trasama izvan naselja, privatnih mreža
kanalizacije i na trasama ispod kapitalnih objekata važe ista pravila kao kod polaganja
vodovodne mreže.
*- Pri određivanju lokacije i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda imati u vidu
mogući uticaj akumulacije »Ljutica« na potreban stepen prečišćavanja otpadne vode u
Mojkovcu, bez obzira što realizacija ove akumulacije nije izvjesna u planskom periodu do
2020.godine.*
*- U zonama koje neće biti povezane na postrojenja za prečišćavanje, za pojedinačne stambene
objekte, moguće je korišćenje septičkih jama, ali i drugih alternativnih rješenja, u skladu sa
važečom zakonskom regulativom.*
Kriterijumi i smjernice za izgradnju atmosferske kanalizacione mreže
- Uličnu mrežu trasirati ispod kolovoza, na udaljenju 1,5 m od osovine kolovoza
- Ista mreža obavezno se mora postaviti iznad podzemnih voda, uz obavezno zaptivanje
spojeva.
- Mrežu polagati, uvijek, ako je to moguće u suprotnoj strani ulice od planirane ili izvedene
elektro i telefonske mreže.
- Ako se u istom rovu polažu i vodovi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna
propisana rastojanja zaštite.
- Poželjno je da se cjevovodi polažu blagovremeno, pri izgradnji saobraćajnica, naravno kada
za to postoje uslovi (planirane saobraćajnice).
Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetske mreže
Elektroenergetski objekti se grade u skladu odredbama Zakona o planiranju i uređenju prostora,
Prostornom planu, tehničkim i drugim propisima. Odobrenje za izvođenje radova ispod, iznad ili
pored el. energetskog objekta izdaje energetski subjekt koji je vlasnik, odnosno korisnik
energetskog objekta.
U skladu sa navedenim naglašava se sledeće:
Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata i ostalih u
zaštitnoj zoni dalekovoda. Prilikom izgradnje objekata držati se važećih tehničkih propisa za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1KV do 400KV i objekata
elektroenergetske infrastrukture.
Van zaštitne zone:
14
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Gradnju svih objekata, a naročito objekata za stalan boravak ljudi, treba graditi što dalje od
dalekovoda 110kV i 220kV (min. 25m od DV 110kV, odnosno 30m od DV 220kV). Za dobijanje
odobrenja za izgradnju objekata u blizini vodova navedenog naponskog nivoa potrebno je
pribaviti saglasnost od nadležne JP za prenos el. energije, koje će kao subjekt koji koristi
el.energetske objekte, utvrditi uslove za izgradnju.
- Gradnju objekata za stalan boravak ljudi, kao i drugih objekata treba izbegavati i u blizini
vodova 35kV i 10kV, odnosno u zoni od min. 5m levo i desno horizontalno od projekcije
najbližeg provodnika u neotklonjenom stanju.
Ukoliko se iz nekih opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije početka
izgradnje pribaviti saglasnost od nadležne JP na elaborat koji treba da uradi ovlašćena
projektantska organizacija za takve poslove a koji treba da sadrži:
- Uzdužni i poprečni profil trase dalekovoda u rasponu ukrštanja (geodetski snimak)
sa prikazom visine stubova i provodnika iznad zemlje.
- Situacioni prikaz položaja objekta u odnosu na dalekovod.
- Potreban proračun.
- Zaključak o ispunjenosti svih uslova iz tehničkih propisa i mišljenje da li se
izgradnjom u blizini el. energetskog objekta ugrožava bezbijednost ljudi i imovine.
Ukoliko nijesu ispunjeni tehnički uslovi po Zakonu, odnosno Pravilniku, investitor je dužan da
podnese zahtjev nadležnoj službi "ED" za izdavanje Tehničkih uslova za izmešanje el.
energetskog objekta (ukoliko za to postoji mogućnost), kao i da zaključi ugovor o finansiranju i
drugim međusobnim pravima i obavezama u vezi eventualnog izmještanja elektro energetskog
objekta.
Sigurnosne visine, sigurnosne udaljenosti i druge mjere zaštite uslovljene su važećim tehničkim
propisima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1KV do
400KV i objekata elektroenergetske infrastrukture.
Orijentacione minimalne površine za planiranje i projektovanje objekata elektroenergetske
infrastrukture su:
Razvodno TS postrojenje 400kv: 6 ha
TS 220 KV: 4ha
TS 110 KV: 2 – 3 ha
TS 35KV: 1 ha
U blizini razvodnih postrojenja zabranjuje se izgradnja svih vrsta objekata bez obzira na
namjenu. Prilikom izgradnje držati se propisa nadležne elektroenergetske službe.
Ukrštanje i paralelno vođenje elektroenergetskih vodova sa ostalim komunalnim sistemima:
nadzemna elektroenergetska mreža nazivnog napona od 1 do 400KV izvodi se u vidu
nadzemnih elektroenergetskih vodova koji podrazumevaju skup svih djelova koji služe za
nadzemno vođenje provodnoka koji prenose i razvode električnu energiju: provodnici, zaštitna
užad, zemljovodi, uzemljivači izolatori, nosači, konzole, stubovi i temelji, a približavanje i
ukrštanje sa ostalim vodovima, približavanje i sigurnosna visina dati su u važećoj podzakonskoj
regulativi.
Kriterijumi i smjernice za izgradnju mašinskih instalacija (termičkih i gasnih)
- Toplovodne instalacije se polažu na dubini od 0,80 - 1,0 m, na rastojanju 1,0 m od regulacione
linije;
- Sve zaštitne cevi u kojima se polažu vodovi izvesti blagovremeno pri izgradnji saobraćajnica,
da se naknadno ne bi prekopavalo;
- U istom rovu nikada ne polagati elektroenergetske vodove i toplovode ili parovode.
Kriterijumi i smjernice za izgradnju telekomunikacione mreže :
- Trase postojećih optičkih i mrežnih kablova zadržavaju se ako su u pojasu trotoara ili u zelenoj
traci ulice i ako ne ugrožavaju lokaciju drugih planiranih objekata;
- Za polaganje kablova potrebno je obezbjediti prostor u trotoarima postojećih ili planiranih ulica
ili u putnom zemljištu regionalnih magistralnih puteva, na dubini od 1,0 m. Ako ulica nama
trotoar kablovi se polažu na 0,5m od regulacione linije;
- Mrežu polagati u suprotnoj strani ulice od planirane ili izvedene elektromreže, uvijek gdje je to
moguće;
15
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Ako se u istom rovu polažu i vodovi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna
propisana rastojanja zaštite;
- Rastojanje kablova od podzemnih djelova objekata: minimalno 0,5 m;
- Sve zaštitne cevi i šahte u kojima se polažu vodovi izvesti blagovrijemeno pri izgradnji
saobraćajnica, da se naknadno ne bi prokopavalo;
- Bazne radio stanice se mogu postavljati na javnim slobodnim površinama ili na odgovarajućem
objektu;
- Javne telefonske govornice mogu se postavljati na mjestima gdje postoji mogućnost polaganja
priključnog kabla i gdje je frekvencija ljudi velika: na prilazima i u javnim objektima (škole,
željezničke i autobuske stanice, sportski objekti, objekte kulture, i sl.) na trgovima, trotoarima
ulica, parkovima i drugim prostorima gdje njihove lokacije na ometaju pješački i drugi saobraćaj,
ne zatvaraju ulaze, prilaze i slično.
*Kriterijumi i smjernice za izgradnju samostalnih solarnih fotonaponskih panela:
- U oblastima zaštićenih prirodnih područja nije preporučljiva izgradnja solarnih fotonaponskih
panela većeg kapaciteta na tlu i krovu.
- Moguće je korišćenje samostalnih fotosolarnih panela manjeg kapaciteta, za potrebe signalnih
i telekomunikacionih uređaja, za potrebe spasavanja, usluga turistima i stanovništvu u udaljenim
krajevima gde je dovođenje električne energije skupo, a ona je potrebna za potrebe
poljoprivrednih domaćinstava i turista, pogotovo na katunima.
- Sistemi će biti montažno-demontažnog tipa sa mogućnošću nadogradnje dodatnim
fotonaponskim ćelijama u cilju povećanja kapaciteta sistema.
- Obaveza je investitora da kroz proceduru procjene uticaja utvrdi moguće nepovoljne uticaja i
predvidi i potrebne mjere zaštite okoline u slučaju izgradnje predmetnih uređaja.*
Javne površine
(urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja)
Kriterijumi i smjernice za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne mreže (javni putevi i
ulice)
Svi putevi na teritoriji Plana dele se u dvije osnovne grupe:
- Državni putevi.
- Opštinski putevi (lokalni i nekategorisani).
Državni putevi se kategorišu prema Zakonu o putevima, pravilima i propisima za izgradnju i
održavanje državnih puteva.
- Osnovna linija za obilježavanje putnog pojasa, regulacionih linija, trotoara, bankina i kolovoza,
je osovina puta.
- Osovina puta u urbanističko planskoj i projektnoj dokumentaciji mora biti definisana analitičko
geodetskim tačkama iz državne katastarske mreže.
- Osovinu puta na terenu uspostavlja - obilježava Opštinska služba za katastar nepokretnosti, ili
ovlašćena geodetska agencija, odnosno preduzeće koje ima licencu za izvođenje radova
inženjerske geodezije, a na osnovu Glavnog građevinskog projekta za koga je izdata
građevinska dozvola.
- Na osnovu uspostavljene osovine puta vrši se obilježavanje svih ostalih elemenata puta prema
vrsti, odnosno kategoriji puta.
Stanice za snabdijevanje gorivom
Stanice za snabdijevanje gorivom potrebno je planirati kao objekte u klasi malih objekata sa 3-4
točiona mjesta i do 3000t pretovara godišnje. Neophodno je omogućiti pretakanje svih vrsta
goriva. Na pojedinim objektima obezbjediti uslove za pretakanje auto gasa.
Detaljnije lokacije budućih stanica generalno treba utvrđivati u skladu sa protivpožarnim
propisima i uslovima koje utvrđuju nadležni organi u oblasti saobraćaja, ekologije, vodoprivrede
i sanitarne zaštite.
16
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Za svaku konkretnu lokaciju potrebno je uraditi odgovarajući elaborat koji sadrži analizu uticaja
na bezbijednost i funkciju saobraćaja, zagađenje vazduha, vode i zemljišta, pojavu buke i
vibracija, kao i mjere koje treba preduzeti za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja.
*Za lokacije duž magistralnog i regionalnog puta izvan zone DUP-a Centar sa Gornjim
Mojkovcem, mogu se graditi stanice za snabdijevanje gorivom u skladu sa Zakonom.*
Parkiranje vozila
Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici novih stambenih, stambeno poslovnih ili
poslovnih objekata svih vrsta po pravilu obezbjeđuju manipulativni prostor i parking ili garažna
mjesta na sopstvenoj građevinskoj parceli, izvan površine javnog puta, po normativu jedno
parking ili garažno mjesto na jedan stan odnosno na jedan stambeno poslovni apartman ili
drugu jedinicu. Za višeporodične stambene ili stambeno-poslovne objekte preporuka je da
najmanje jedna polovina parking mjesta bude smještena u garaži.
Odredbe prethodnog stava se ne odnose na rekonstrukciju, adaptaciju ili promjenu namjene
postojećih objekata, a za dogradnju se primenjuju za novi koristan prostor koji se gradi.
Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici ostalih objekata svih vrsta po pravilu
obezbjeđuju manipulativni prostor i parking ili garažna mjesta na sopstvenoj građevinskoj
parceli, izvan površine javnog puta, a po sledećem normativu.
Odnos potrebnih parking ili garažnih mjesta i korisnog prostora po pojedinim sadržajima
prikazan je u dijelu sa urbanističkom razradom centra opštine Mojkovac i primjenjuju se na
ukupno područje plana.
Baze za održavanje puta u zimskom periodu, od sadržaja bi trebalo da posjeduju:
upravnu zgradu (P= 600-1200 m2);
parking prostor za vozila zaposlenih i posjetilaca (25-40 parking mjesta);
pokriveno skladište (P= 400-700 m2);
otvoreno skladište (P= 400-1400 m2);
magacin soli kapaciteta 1000-1500 m3;
stanicu za snabdijevanje tečnim gorivom-dva točiona mjesta (benzin i dizel gorivo);
radionicu za održavanje vozila i opreme; i
garažu sa delom za pranje vozila (15 – 20 mjesta).
Orijentaciona površina baze za održavanje puta kreće se od 1,5ha do 4ha, i locira se
neposredno uz autoput sa regulisanim i obezbjeđenim priključkom.
Uslovi za priključenje na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu
- Uslove priključenja na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i
preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.
- Ako ne postoji ulična vodovodna mreža dozvoljava se izgradnja bunara ili privatne vodovodne
mreže sa bunarom ili kaptažom.
- Ako ne postoji ulična kanalizaciona mreža dozvoljava se izgradnja nepropusne septičke jame
(kao prelazno rješenje).
- Ako je nisko-naponska mreža podzemna, kućni priključak može biti samo podzeman, a ako je
nisko-naponska mreža nadzemna, kućni priključak može biti nadzemni ili podzemni.
Kriterijumi i smjernice za izgradnju i uređenje javnih zelenih površina:
- Parterna rješenja uskladiti sa namjenom i funkcijom zelene površine, tako da se ne ugroze
postojeće vrijednosti zelene površine.
- Nivelaciona rješenja uskladiti sa konfiguracijom terena.
- Hortikulturna rješenja uskladiti sa trasama podzemnih instalacija – uvažiti potrebna minimalna
odstojanja: od vodovoda 1,5m, od kanalizacije 2,5m, od toplovoda 3,0m, od elektroinstalacija
2,0m, od TK instalacija 1,5m, odnosno u skladu sa važećim tehničkim propisima.
- Izbor vrsta za ozelenjavanje usaglasiti sa namjenom i funkcijom zelene površine, kao i sa
uslovima staništa.
- Izbor vrsta za drvorede usaglasiti sa širinom ulice i utvrditi adekvatna rastojanja između
sadnica - u zavisnosti od vrste i prilaza objektima.
17
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Za drvoredne sadnice obezbjediti otvore za sadnju min. prečnika 1,2 m i min. rastojanje od
objekta 3,0 m.
- U zavisnosti od namjene zelene površine predvidjeti opremanje odgovarajućom opremom i
sadržajima.
- Odnos površina-popločavanja travnjaka i visokog rastinja uskladiti sa namjenom zelene
površine.
- U okviru zelenih javnih površina mogu se postaviti elementi urbanog mobilijara, telefonske
govornice, jarboli, bilbordi, odnosno izgraditi objekti sporta i rekreacije.
Kriterijumi i smjernice za ostale komunalne objekte
1) Ljudska groblja
Pod objektima na grobljima podrazumevaju se:
1. grobne parcele
2. grobna mjesta,
3. kapele (boksovi ) za umrle,
4. kolske i pješačke saobraćajnice i prilazni put.
5. pješački trg,
6. drugi objekti (vjerski, sale za parastose, ekonomski, prodavnice cvijeća i pogrebne
opreme i drugi objekti za vršenje pogrebne djelatnosti),
7. zelene površine,
8. ograda groblja.
Minimalni sadržaj:
−
Za seoska groblja je: tačka 1,2 i 4.
−
Ostali sadržaji određuju se prema veličini, mogućnosti i potrebama naselja.
Kriterijumi i smjernice za groblja utvrđuju se :
−
Za izgradnju objekata na neizgrađenom dijelu groblja,
−
Za legalizaciju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu,
−
Za rekonstrukciju postojećih objekata.
Pravila gradnje za navedene objekte na grobljima su :
1. oblik i veličina grobnih parcela određuju se na osnovu prostornih uslova i funkcionalnih
zahtjeva.
2. vrsta i dimenzije grobnih mjesta određuje se na osnovu čl.14. opštinske ''Odluke o
sahranjivanju i grobljima ''.
3. minimalna širina pješačkih staza koje dele grobne parcele je 1,20 m.
4. kolske saobraćajnice (prilazni putevi) dimenzionišu se prema kategoriji puta i rangu
naselja s tim što je minimalna širina kolovoza 5,0 metara a izuzetno minimalno 2,5
metra za seoska groblja kada se prilaz utvrđuje preko poljskog odnosno
nekategorisanog puta.
5. gabarit, oblik i položaj kapele i drugih objekata određuje se prema prostornim
mogućnostima, funkcionalnim zahtjevima (povezivanje za kolski i pješački saobraćaj) i
rangu i potrebama naselja.
6. Prethodni stav odnosi se na legalizaciju, rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju objekta.
7. u slučaju kada se groblje graniči sa stambenim objektima, prilikom određivanja položaja
grobnih parcela na neizgrađenom dijelu groblja, ivica parcele mora biti udaljena
minimalno 25,0 m. Od najbližeg postojećeg ili planiranog stambenog objekta. Prostor
između grobne parcele i granice groblja ima karakter zaštitnog zelenog pojasa i mora
se ozeleniti visokom vegetacijom.
8. ograda kompleksa prema javnom putu i neizgrađenom zemljištu je transparentna sa
visinom koja je određena za stambene ili industrijske objekte, s tim da se omogućuje i
formiranje ''žive'' ograde. Ograda na granici groblja prema stambenim objektima je
zidana, pod uslovom da ne ugrožava osunčavanje stambenih objekata.
2) *Sakupljanje otpada* i životinjskih ostataka
S obzirom da je predviđeno da se evakuacija otpada i sahranjivanje životinjskih ostataka sa
tertorije opštine Mojkovac obavlja kroz *odvoženje* istih na regionalnu deponiju predviđenu za
18
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
odlaganje komunalnog otpada, čija se lokacija nalazi na teritoriji opštine Bijelo Polje ili Berane, u
ovom PUP-u se ne daju pravila za ovakvu vrstu objekata.
Za *sakupljanje* kućnog *otpada* predvidjeti kontejnere zapremine oko 1100l, za komercijalne
objekte 1 kontejner na 600m2 korisne površine. Lokacije odrediti u okviru regulacije osnovnih
saobraćajnica, kao izdvojene niše sa upuštenim ivičnjakom, tako da maksimalno ručno guranje
kontejnera ne bude veće od 15m, po ravnoj podlozi sa usponom do 3%. Tačne lokacije i
potreban broj kontejnera odrediti kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije, u saradnji
sa nadležnim JKP.
Sudovi se mogu smjestiti i u unutrašnjosti kompleksa, duž internih saobraćajnica (čija minimalna
širina ne može biti manja od 3,5m za jednosmjerni i 6m za dvosmjerni saobraćaj), sa
mogućnošću okretanja vozila za odvoz *otpada* (gabarita 8,6x2,5x3,5m i osovinskim pritiskom
od 10 tona).
Moguće je predvidjeti i drugačije sisteme i metode prikupljanja i evakuisanja kućnog *otpada*, a
u skladu sa uslovima zaštite životne sredine.
Posebno se napominje da se otpad, koji po sastavu ne odgovara kućnom *otpadu* i predstavlja
nusprodukt procesa skladištenja ili proizvodnje, deponuje prema posebnim uslovima, obrađuje i
odvozi uz prethodnu saglasnost nadležnih institucija na za to određene lokacije. *Sakupljanje i
prijevoz građevinskog otpada sa pojedinih gradilišta obaveza je investitora gradnje tih objekata,
a zbrinjavanje ovog otpada vršiće se na lokaciji koja se odredi kao zajednička za opštine ovog
dijela Crne Gore.*
*3) Pijace
Pravila uređenja prostora za pijačnu trgovinu
Na osnovu Zakona pod pijačnom trgovinom podrazumjeva se „prodaja robe naročito na
tezgama, boksovima ili posebnim prodajnim objektima i to svježih poljoprivrednih ili
prehrambenih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i zanatskih proizvoda, druge robe široke
potrošnje, kao i pružanje pratećih usluga“. Za prostore pijačne trgovine (zelene pijace, „buvlje“
pijace, vašarišta i sl.) neophodno je ispuniti sljedeća pravila u oblasti komunalne infrastrukture:
- Javno obeležiti i izdvojiti pijačni prostor od okolnog prostora;
- Vidno istaknuti radno vrijeme pijace, tj. naznačiti datum i vrijeme pijačne prodaje;
- Obezbjediti prostore za prisustvo i rad nadležnih inspekcija za vrijeme odvijanja pijace;
- U slučaju trgovine poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama, uključujući priplodni
materijal, seme i sadni materijal potrebno je poštovati posebne minimalne tehničke uslove po
pitanju prostora i njegovih osobenosti u odnosu na datu robu, a na osnovu propisa Ministarstva
vezanog za oblast poljoprivrede.
OPŠTA PRAVILA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MJESTIMA - MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI
VEZANI ZA PROSTOR I IZGRADNjU - Na osnovu propisa i standarda dati su minimalni tehnički
uslovi za trgovinu na otkupnim mjestima, gde se vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih
životinja od poljoprivrednih proizvođača, u pogledu prostora, uređaja i opreme, kao i načina
prodaje. Pod „otkupnim mjestom“ podrazumevaju se, između ostalog, i sve vrste pijaca,
sajamski prostori i vašarišta.
U daljem tekstu dati su minimalni tehnički uslovi vezani za pitanje prostora i izgradnje otkupnih
mjesta:
1) Otkupno mjesto mora imati uređen prostor, bilo da je on zatvorenog ili otvorenog vida;
2) Otkupno mjesto ne može biti smješteno pored đubrišta, deponija, nesanitarnih nužnika,
otvorenih kanala, fabrika koje ispuštaju gasove, paru, dimove, prašinu, kao ni u blizini drugih
objekata koji mogu štetno uticati na higijenske uslove u objektu, odnosno higijensku ispravnost
poljoprivrednih prizvoda;
3) Slobodne površine oko otkupnog mjesta se uređuju, a prilazni putevi ka objektu, interne
saobraćajnice i platoi oko objekta izgrađuju se od čvrstog materijala (beton, asfalt, kamen i sl.);
4) Zemljište prostora otkupnog mesta mora biti suvo i ocjedito i da je na njemu osigurano
odvođenje površinskih voda u skladu sa tehničkim i higijenskim uslovima;
5) Otkupno mesto svojom namjenom i sadržajima ne sme ugrožavati životnu sredinu (stanje
voda, tla, vazduha i dr.)
6) Otkupno mjesto svojom namjenom i sadržajima ne sme otežavati normalno odvijanje
saobraćaja;
19
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
7) Kod otkupnog mjesta sve fekalne i druge tekuće otpadne materije moraju se odvoditi u javnu
kanalizaciju, a ako ona ne postoji, da se odvođenje vrši zatvorenim prijevoznim sredstvima do
uređaja za prečišćavanje, odnosno do zatvorene vodonepropusne septičke jame;
8) Kod otkupnog mjesta potrebno je obezbijediti prostorne uslove kako bi se sve čvrste otpadne
materije sakupljale na određenom i uređenom mjestu u skladu sa propisima o higijenskotehničkoj zaštiti i zaštiti čovekove sredine (zatvorene jame i dr.);
9) U slučaju gradnje zgrada i prostorija u prostoru otkupnog mjesta potrebno je obezbijediti da
se:
- prostorija otkupnog mjesta gradi od čvrstog materijala;
- prostorija otkupnog mjesta mora biti suva, prozračna, sa prirodnim i veštačkim osvetljenjem,
zaštićena od vlage i sa potrebnom ventilacijom, kao i da otkupljene proizvode obezbjeđuje od
kvarenja i propadanja;
- prostorija otkupnog mjesta se gradi od materijala koji se lako čisti, pere i dezinfikuje (betoniran
ili popločan tvrdim materijalom - kamen, betonske ploče, cigla i dr.) i mora se redovno održavati.
10) otkupno mjesto mora imati stalan dovod higijenski ispravne vode, iz javnog vodovoda ili na
drugi način.
11) na otkupnom mjestu čvrste otpadne materije sakupljaju se u higijenskim posudama i odlažu
u kante ili kontejnere, koji su smješteni na uređenom prostoru.
12) otkupno mjesto mora imati higijenski izgrađen sanitarni čvor.
13) otkupno mjesto mora imati najmanje jednu odgovarajuću poslovnu prostoriju za preuzimanje
otkupljenih proizvoda, koja je po veličini, uređenosti i opremi podobna za privremeni smještaj
otkupljenih proizvoda (osim u slučaju da otkupno mjesto ne sadrži prostoriju za skladištenje, ako
se proizvodi otpremaju sa otkupnog mesta u roku koji ne narušava bezbjednost i svojstva
proizvoda koji se otkupljuju).
POSEBNA PRAVILA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA VEZANA ZA PROSTOR I
IZGRADNjU
1) Veličina prostora na kome se održavaju stočne pijace, vašari i sajmovi (u daljem tekstu:
stočne pijace) određuju se prema obimu prometa životinja, vodeći računa o tome, da prosječna
površina po grlu krupnih životinja iznosi 2 m2, po teletu 1,20 m2, po ovci odnosno svinji, preko
50 kg, 1 m2, i po jagnjetu odnosno prasetu 0,50 m2;
2) Ovako određenu prostornu veličinu povećati još za 15% površine na ime puteva i za
izgradnju propratnih građevina (upravne, manipulativne, sanitarne zgrade);
3) Stočna pijaca mora biti ograđena ogradom od pletene žice, letava, dasaka, kamena, cigala, i
drugog materijala u visini od najmanje 2 metra;
4) Stočna pijaca može imati samo jedan ulaz dovoljno prostran i sa izgrađenim vratima. Veće
stočne pijace mogu imati i poseban izlaz, koji se nalazi u blizini ulaza;
5) Stočna pijaca na ulazu mora imati prostoriju sa posebnom kancelarijom za obavljanje
poslova veterinarske inspekcije;
6) Prostor za smještaj krupnih životinja mora biti opremljen uređajima za vezivanje;
7) Za smještaj sitnih životinja mora biti izgrađen dovoljan broj obora ili kaveza.
8) Na stočnoj pijaci mora biti izgrađen i:
- prostor za privremeno izdvajanje životinja, za koje se prilikom kontrole utvrdi da su zaražene ili
su sumnjive na zaraznu bolest,
- mjesto sa opremom za čišćenje, pranje i dezinfekciju prevoznih sredstava, kojima se životinje
dopremaju odnosno otpremaju, i
- dovoljan broj utovarnih odnosno istovarnih rampi;
9) Ukoliko se na stočnoj pijaci izgrađuje zajedničko pojilište, ono mora biti izgrađeno od
materijala koji se lako čisti, pere i dezinfikuje.*
Građenje zelenih pijaca sprovodi se u skladu sa urbanističkim planom, a za naselja za koja nije
predviđena izrada urbanističkog plana, u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu objekata.
.....
20
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
1.1.6. IZMJENA 6
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
5. Smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za uredjenje i izgradnju
prostora za utvrđene ostale centre i naselja i uslovi u pogledu planiranih
namjena
(uređenje centralnih djelova naselja, način snabdijevanje vodom, energijom
i telekomunikacionom infrastrukturom, uređenje prostora za privredne
aktivnosti i javne objekte, uslovi regulacije i nivelacije saobraćajnica i
drugo) - tačka 5.3. Mreže i objekti supra i infrastrukture i zelenih i slobodnih
površina i pravila uređenja i pravila građenja (uslovi za regulaciju objekata,
širina uličnog fronta i površina urbanističke parcele prema namjeni; uslovi
i parametri oblikovanja za novu izgradnju i obnovu i rekonstrukciju
postojećih objekata; odnos građevinske prema regulacionoj liniji i
dozvoljene visina i spratnost objekata i drugo)
od dijela teksta B.2.4. Privreda i djelatnosti - poslovni i proizvodni objekti
mijenja se i glasi:
.....
B.2.4. Privreda i djelatnosti - poslovni i proizvodni objekti
(urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja)
Izgradnju proizvodnih i poslovnih objekata manjih kapaciteta (u okviru malih i srednjih
preduzeća), a naročito na kompleksima poljoprivrede i stočarstva omogućavati na svim
prostorima seoskih atara gdje za to postoje svi potrebni infrastrukturni, ambijentalni i drugi
uslovi), poštujući kriterijume i smjernice za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz ovog PUP-a,
zakonske propise, kao i inventivnost i ekonomski interes investitora, odnosno ekonomsku
opravdanost i ekološku odgovornost projekata, bez većih ograničenja
Kako je već istaknuto, turizam na selu, a naročito u atraktivnim predjelima predstavlja potencijal
razvoja, te stoga treba obezbjediti posebne uslove za boravak gostiju koji pretežno dolaze iz
urbanizovanih sredina, u postojećim naseljima ili van njih. Naselja treba da pruže turističku
ponudu u vidu seoskog smještaja i obezbjeđivanja podrške razvoju lovnog, ribolovnog,
sportskog, rekreativnog turizma. Objekti i kompleksi za smještaj turista treba da budu
arhitektonski – oblikovno maksimalno u skladu sa okruženjem i pejzažom, da poštuju lokalnu
tradicionalnu arhitekturu. Pri izgradnji ovih objekata koristiti u što većoj meri prirodne materijale i
resurse.
U naseljima se smještaj turista može organizovati u domaćistvima lokalnog stanovništva,
opremljenim prema zahtevanim standardima.
Turistički kompleksi
Specifičnost Mojkovca je da su sve inicijative za izgradnju povezane sa zahtevima investitora da
uz svaku izgradnju realizuju i prateče turistilke kapacitete, bilo za smještaj turista, bilo kao
prateće sadržaje. U tom smislu, uz svaku od planom predviđenih pretežnih namjena kao
kompatibilni sadržaj je dozvoljena i takva izgradnja. Zbog toga se i ne predviđaju posebni
normativi i parametri za izgradnju turističkih kapacitete u okviru druge pretežne namjene, već se
ovi normativi određuju samo za jedinstvene veće turističke kompleksa – hotele, motele,
ugostiteljske objekte svih tipova i turističke resorte kao jedinstvene složene komplekse.
Karakteristike ovog prostora u obuhvatu plana, kao značajnog potencijala grada, upućuju na
principe transformacije prostora ka višoj turističkoj ponudi. Ovi principi se odnose na:
- dalji intenzivan razvoj turističkih sadržaja i ponuda
- poboljšanje i razvoj uslova za dnevni, izletnički turizam
- fleksibilnost i mogućnost sukcesivne realizacije prostora
- imperativ visokog ekološkog nivoa u odnosu između izgrađenih i prirodnih površina
komunalno i infrastrukturno opremanje
21
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- bolju saobraćajnu povezanost (kolsku, biciklističku, pješačku i sl) sa gradom i unutar celine.
Cjela šira zona razvoja turizma je od uticaja na ukupno funkcionisanje i budućnost grada zato
što predstavlja važan prostorni, ekonomski i ekološki potencijal. Sastoji od sadržaja
namjenjenim rekreaciji, odmoru i turizmu kao enklavama utopljenim u bogato prirodno zelenilo.
Među komercijalnim sadržajima u funkciji turizma mogu se graditi objekti hotela, motela, veći
pojedinačni kompleksi bungalova i drugih smještajnih kapaciteta, kao i sve vrste ugostiteljstva i
poslovanja u vezi sa turizmom.
U granicama obuhvata zone ne dozvoljava se izgranja pojedinačnih stambenih objekata,
privredno proizvodnih objekata, a mogu se realizovati sportsko rekreativni centri, bungalovi,
apartmanska podcelina, velika zona rekreativnog pejzažnog uređenja a svaki dio šumskog
kompleksa sa sebi primjerenim sadržajima (odmorišta, staze, venjaci, nadstrešnice i sličan
mobilijar). Dozvoljeno je svako primjereno pejzažno uređenje i opremanje. Predviđene su staze
za rekreaciju, širine 2,5 m, biciklistička staza i opremanje urbanim mobilijarom i javnim
osvetljenjem i to jedinstveno u celoj zoni.
*Uslovi za uređenje turističkih i rekreativno-sportskih zona
Sadržaji turističkih centara
Mogući su sledeći sadržaji turističkih centara:
ƒ Smještajni sadržaji turističkih centara: hoteli, moteli, pansioni, odmarališta (dečja i
radnička), apartmani, prostori za smještaj uz seoska domaćinstva (seoski turizam), mjesta
za kampovanje, smještaj na vodi (splavovi-kućice, sojenice), ...
ƒ Kulturno-zabavni sadržaji turističkih centara: bioskop, višenamjenska sala, pozornica na
otvorenom, omladinski centar, kulturni centar, noćni klubovi, kazino, botaničke bašte,
festivali, izložbe, zoo vrt - park divljači, zabavni park, privremeni tematski mini-kamp,
pozornica na otvorenom za edukativne i kulturno-zabavne programe, obrazovni centar (u
otvorenom i zatvorenom prostoru), obrazovne putanje (ekosistemske, geološke, hidrološke,
foto-safari), izložbeni centar (u otvorenom i zatvorenom prostoru), astronomski centar pokretni planetarijum, ...
ƒ Sportsko-rekreativni sadržaji turističkih centara: igrališta - livade (badminton, frizbi, fudbal
na travi), izgrađeni sportski tereni (košarka, odbojka, mali fudbal, tenis (otvoreni i zatvoreni
prostor), bazeni (zatvoreni i mali otvoreni za planine), fitnes, sauna, višenamjenske sportske
sale (džudo, gimnastika, joga...), jahanje, mini golf, strelište, dečija igrališta različitog
karaktera, biblioteka, muzej, ...
ƒ Ugostiteljski sadržaji turističkih centara: restorani, kafei, „drive-in“ restorani, ekspres
restorani, kafane, bifei, poslastičarnice, brza hrana (roštiljnice, pekare), ...
ƒ OSTALI mogući sadržaji turističkih centara: prostori za turističko obaveštavanje (info-službe
i punktovi), prostori za negu tela i lepote (500-2500m2), rehabilitacioni centri, ambulanta,
parkirališta, pristupi, ulazno – izlazne tačke za kajak, ...
Najveći dozvoljeni urbanistički parametri po zonama izgradnje su:
1. turističke zone – bungalovi i apartmani:
− preporučene površine građevinskih parcela su više od 200 m2 za objekte u nizu i 300m2
za samostojeće objekte;
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 50% za objekte u nizu i 40% za samostojeće
objekte,
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je 1,5
− najveće dozvoljene visine objekata P+Pk;
− dozvoljena je izgradnja objekata u nizu
− obavezno obezbeđenje potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 pm na 100
m2;
− minimalna udaljenost između susjednih objekata je 4,0 m;
− najmanja dozvoljena udaljenost slobodnostojećeg objekta od granica parcele je 4,0 m
− obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenim
tradicionalnom lokalnom arhitektonskom izrazu
22
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
−
−
materijali za objekte su prirodni – prvenstveno drvo
pejzažnim uređenjem predvideti interne komunikacije i parterne površine sa ostalim
pratećim sadržajem.
2. etno-eko zone
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 35%, a najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je
1,0
− obavezno obezbeđenje potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 parking na
100m2 neto
− najveće dozvoljene visine zgrada su P+1+Pk
− pejzažnim uređenjem predvideti interne komunikacije i parterne površine sa ostalim
pratećim sadržajem.
3. Akva parkovi
− akva parkovi se uređuju obavezno kao jedinstveni kompleksi
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti objektima je 20%,
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti objekata je 0,4
− najmanja dozvoljena udaljenost objekata od granica parcele je 12,0 m;
− obavezno obezbjeđenje 1 parking mjesta na parceli ili na svakih 200 m2 kompleksa
− materijali za objekte su prirodni – prvenstveno drvo
− nema drugih posebnih pravila ni posebnih ograničenja za ovu namjenu
4. Sportsko rekreativni centri
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti objektima je 30%
− u zauzetost zemljišta ne uračunavaju se sportski tereni i igrališta
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti objekata je 0,6
− najveće dozvoljene visine zgrada P+Pk, a hala 12,0 m
− najmanja dozvoljena udaljenost objekata od granica parcele je 12,0 m;
− obavezno obezbjeđenje 2 parking mjesta na parceli na svaki teren ili igralište
− obavezno dodatno obezbjeđenje 2 parking mjesta na parceli na svakih 200m2 objekata
− nema drugih posebnih pravila ni posebnih ograničenja za ovu namjenu
5. turističke zone – hoteli i hotelski komlkesi
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 50%,
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je 2,0
− najveće dozvoljene visine zgrada P+3+Pk;
− otstupanja od ove visine za jednu etažu su moguća akcentom na uglovima objekta
− obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenim
tradicionalnom lokalnom arhitektonskom izrazu
− obavezno obezbeđenje potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 parking na
100 m2 neto;
− obavezno očuvanje i maksimalna iskorišćenost prirodnih potencijala terena uz
neophodne mere oplemenjivanja.
- Ulazno – izlazne tačke za kajak: Uz Taru identifikovane su ulazno-izlazne tačke prema
sledećim kriterijima: pristupačnost rijeke sa puta (postojeći putevi i staze), udaljenost između
tačaka maksimalno 7-8 km (dužina poludnevne ture), mogućnost parkiranja i
istovaranja/utovaranja čamaca (parking), postojanje ili mogućnost osiguranja sanitarija, blizina
ugostiteljskih objekata. Na identifkovanim tačkama utvrdiće se vlasništvo, spremnost vlasnika
za omogućavanje slobodnog prolaza kajakašima i održavanje tačke i potrebne intervencije
(staze, parking, sanitarije, oznake...), napravljeni dogovori sa vlasnicima o korišćenju tih tačaka,
pripremljeni detajlni planovi uređenja tačaka i tražena saglasnost nadležnog ministarstva za
vode. Pripremiće se konsistentne informativne i usmeravajuće table za ulazno-izlazne tačke.
Kod uređenja tačaka one će se postaviti na svakoj tačci. Samom ulazno – izlaznom mjestu za
kajak mora biti obezbjeđen pristup odgovarajućom stazom koja omogućuje utovar/istovar
čamaca, a u blizini moraju biti obezbjeđeni uslovi za sanitarije.*
23
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Objekti sa tercijarnim djelatnostima
Lokacije ovakvih objekata predviđati u centralnim djelovima naselja, uz uvažavanje
ekonomskog interesa investitora da to bude i van centralnih djelova naselja.
- površinu parcele određivaće koncepcija, funkcija objekta i djelatnost;
- maks. indeks izgrađenosti - maks. 0,6;
- maks. indeks *zauzetosti* - maks. 30;
- maks. spratnost objekata je *tri nadzemne etaže*;
- svaka parcela mora imati kolski i pješački prilaz sa javne saobraćajnice.
U već formiranim zonama izgrađenih objekata dozvoljava se rekonstrukcija i dogradnja istih u
funkciji objekata sa tercijarnim djelatnostima, ako mogu da zadovolje normative za ovakvu vrstu
objekata i ne ugrožavaju susjedne objekte.
U koncipiranju razvoja sadržaja trgovine, snabdijevanja i usluga polazi se od opšteg cilja da se
zaustavi zaostajanje za razvojem na nivou Republike i približi nivou drugih razvijenih područja.
*Proizvodni i skladišni objekti (na grafičkim prilozoma u okviru radnih zona)*
Ograničenja prema obavezujućim odredbama odgovarajućih zakona:
- parcele pod poljoprivrednim zemljištem *u zavisnosti od namjene i tehnoloških zahtjeva mogu
se parcelisati u skladu sa Zakonom*;
- obavezna izrada procjene uticaja na životnu sredinu za objekte za koje postoji obaveza izrade
u skladu sa Zakonom.
Izgradnju objekata velikih industrijskih pogona i objekata za potrebe eksploatacije mineralnih
sirovina i proizvodnje energije omogućavati poštijući kriterijume i smjernice iz ovog PUP-a,
zakonske propise, kao i ekonomsku opravdanost i ekološku odgovornost projekata, bez većih
ograničenja, osim onih obavezujućih po odredbama odgovarajućih zakona:
- pretvaranje poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta u druge namjene obavlja se u skladu
sa odgovarajućim zakonima i ekološkim kriterijumima;
- za ekološki osetljive objekte, zone i lokacije obavezno sprovoditi višekriterijumsko
vrijednovanje za potrebe izbora lokacije
- obavezna izrada procjene uticaja na životnu sredinu za objekte za koje postoji obaveza izrade
u skladu sa Zakonom.
Zemljoradnička zadruga – otkupno mjesto ili objekat:
−
Prostor za otkup poljoprivrednih proizvoda
−
Magacin za skladištenje poljoprivrednih
poljoprivrednih proizvoda)
−
Kancelarija BRGP 12m2/zaposlenom
proizvoda
(BRGP
zavisi
od
vrste
*Posebna pravila građenja poslovno – uslužnih i proizvodno-poslovnih objekata i zona
Urbanistički parametri za izgradnju objekata na kompleksima poljoprivrede:
− minimalna površina parcele u zavisnosti od namjene
− Maksimalni indeks izgrađenosti na parceli površine do 1 ha iznosi 0,3, od 1 ha do 3 ha
iznosi 0,25 i preko 3 ha. iznosi 0,2.
− indeks zauzatosti za parcelu do 1 ha iznosi 30%, od 1 - 3 ha iznosi 25% i preko 3 ha
iznosi 20%.
− Maksimalna spratnost objekata je P+1.
− Maksimalna visina objekata je 12,0 m. Izuzetno, maksimalna visina objekata može biti
veća od 12 m isključivo u slučaju da je uslovljena tehnološkim procesom.
− spratnost pomoćnih objekata je P.
− Maksimalna visina pomoćnih objekata je 5,0 m.
− Minimalno rastojanje građevinske linije objekta od regulacione linije parcele je 15,0 m, a
minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele je 6,0 m. Minimalno rastojanje
objekta od bočnih susjednih objekata je 12,0 m.
− Minimalno rastojanje dva objekta na parceli je 8,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele je 12,0 m.
24
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Urbanistički parametri za izgradnju objekata na kompleksima industrije, građevinarstva,
zanatske proizvodnje, manufakturne proizvodnje i skladišta:
− minimalna površina parcele iznosi 1.500 m2.
− minimalna širina parcele iznosi 20 m.
− maksimalni indeks izgrađenosti na parceli površine do 0,5 ha iznosi 0,8, od 0,5 ha do 1
ha iznosi 0,7, od 1 ha do 3 ha iznosi 0,6, a preko 3 ha iznosi 0,5.
− Indeks zauzetosti za parcele do 0,5 iznosi 70%, od 0,5 ha do 1 ha iznosi 60%, od 1 ha
do 3 ha iznosi 50%, a preko 3 ha iznosi 40%.
− Maksimalna visina objekata iznosi 15,0 m.
− Spratnost pomoćnih objekata je P, a maksimalna visina pomoćnih objekata iznosi 5,0
m.
− Minimalno rastojanje građevinske linije objekta od regulacione linije parcele iznosi 15,0
m, a minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele je 5,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od bočnih susjednih objekata iznosi 10,0 m
− Minimalno rastojanje dva objekta na parceli iznosi 8,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele iznosi 10,0 m.
Urbanistički parametri za izgradnju objekata na parcelama sa tercijarnim delatnostima:
− Minimalna površina parcele iznosi 500 m2, a minimalna širina parcele je 12 m.
− Maksimalni indeks izgrađenosti na parceli površine do 600 m2 je .0,8, a preko 600 m2
je 1,2.
− indeks zauzatosti za parcele do 600 m2 je 30%, a preko 600 m2 je 40%.
− Maksimalna spratnost objekata je P+3 (P+3+Pk za dogradnju postojećih objekata).
− Maksimalna visina objekata je 15,0 m.
− Spratnost pomoćnih objekata je P, a maksimalna visina pomo}nih objekata je 5,0 m.
− Minimalno rastojanje građevinske linije objekta od regulacione linije parcele iznosi 0 5,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele iznosi 4,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od bočnih susjednih objekata iznosi 8,0 m.
− Minimalno rastojanje dva objekta na parceli iznosi 8,0 m.
− Minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele iznosi 6,0 m.
Prehrambena idustrija i radni pogoni za preradu i skladištenje prehrambenih proizvoda kao i svi
drugi radni pogoni koji ne ispuštaju zagađenja u okolinu i ne emituju buku, pogoni za koje se
zahteva ekološki odgovarajuće čisto okruženje (pogoni za flaširanje vode za piće) mogu se
locirati u okviru planiranih i postojećih radnih zona, kao i u okviru svih ostalih namjena u skladu
sa zakonom, a prema smjernicama iz ovih Izmjena i dopuna PUP-a za proizvodne i poslovne
objekte.*
C. Poljoprivredno zemljište
Osnovni principi :
*Vodeći računa o osnovnim principima zaštite poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednom
zemljištu osim poljoprivrednih objekata i delatnosti, može se vršiti:
- izgradnja stambenih i pomoćnih objekata za potrebe poljoprivrednog domaćinstva;
- izgradnja ekonomskih objekata u funkciji poljoprivrede, stočarstva ili voćarstva;
- izgradnja objekata u funkciji poljoprivrede - poslovnih objekata u funkciji poljoprivrede i u
sklopu poljoprivrednih radnih kompleksa (staklenici, plastenici, objekti za gajenje pečuraka,
ribnjaci, farme, kompleksi za primarnu preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, mašinski
parkovi, i dr.), ukoliko postoje infrastrukturne pretpostavke;
- izgradnja pomoćnih objekata koji su u funkciji poljoprivrede i to: garaže, koševi, ambari,
ostave, nadstrešnice i slično, a koji mogu pojedinačno biti korisne površine do 30,00m2, kao i
garaže ili nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila.
- izgradnja puteva koji se grade za potrebe poljoprivrede, a nemaju karakter javnih puteva;
- izgradnja vodoprivrednih objekata za odvodnjavanje i navodnjavanje i objekata za zaštitu
poljoprivrednog zemljišta od štetnog dejstva voda;
25
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- podizanje zaštitnih pojaseva;
- izgradnja objekata infrastrukture i to prvenstveno na zemljištu nižeg boniteta, a u skladu sa
prostornim ili urbanističkim planom ili u slučaju izgradnje objekata od nacionalnog interesa;
- izgradnja koja zahtjeva proširenje građevinskog područja 5-10% u rubnim zonama naselja,
kako je to planom predviđeno, odnosno kroz izradu odgovarajućeg urbanističkog plana.
- izgradnja proizvodnih objekata i objekata za potrebe privrede, turizma, rekreacije i dr., u skladu
sa Planom;
- izgradnja objekata za eksploataciju mineralnih sirovina, korišćenje voda za flaširanje i sl. u
skladu sa odgovarajućom tehničkom i planskom dokumentacijom u skladu sa Zakonom;
- izgradnja objekata prehrambene idustrije i radnih pogona za preradu i skladištenje
prehrambenih proizvoda kao i svih drugih radnih pogona koji ne ispuštaju zagađenja u okolinu i
ne emituju buku, u skladu sa zakonom, a prema smjernicama iz ovih Izmjena i dopuna PUP-a
za proizvodne i poslovne objekte.
Poljoprivredno zemljište, može se, predvidjeti za druge namjene u skladu sa zakonom. Ovo se
naročito odnosi na poljoprivredno obradivo zemljište u okviru postojećih i planiranih naselja,
njihovih rubnih dijelova i radnih zona, pod uslovom da se može obezbijediti saobraćajni pristup i
infrastrukturno opremanje. Preporuka je da se u ostale vrste zemljišta pretvara, u prvom redu,
poljoprivredno zemljište lošijih bonitetnih klasa i neobradivo.
U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta od štetnog dejstva erozije izazvane vjetrom (eolska
erozija), primjenjuju se protiverozione mere koje obuhvataju sađenje višegodišnjih drvenastih
biljaka ili podizanje i gajenje vanšumskog zelenila u vidu poljozaštitnih pojaseva.
Vanšumsko zelenilo u vidu vjetrozaštitnih i poljozaštitnih pojaseva je potrebno formirati u okviru
saobraćajne i vodoprivredne infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta na najviše oko 2%
površine teritorije Opštine. Projektnom dokumentacijom je potrebno odrediti optimalne širine i
tipove zaštitnih pojaseva, međusobna rastojanja i konkretan izbor vrsta, u skladu sa uslovima
staništa. Preporučuju se višeredni ažurni pojasevi na najugroženijim deonicama. Potrebno je
ocijeniti ekonomsku opravdanost podizanja pojaseva koji bi bili na poljoprivrednom zemljištu ili
van linija putnog pojasa.
Na poljoprivrednom zemljištu koje je u sastavu lovišta mogu se podizati i lovne remize radi
zaštite divljači. Lovne remize su jednogodišnji ili višegodišnji zasadi na manjim površinama koji
pružaju utočište, zaklon i ishranu divljači. Jednogodišnje remize se mogu zasnivati od različitih
grupa jednogodišnjih biljaka (leguminoze, vlataste trave, korenasto - krtolaste biljke), a
višegodišnje od mješovitih višespratnih drvenastih vrsta, u zavisnosti od uslova sredine.*
Osnovna pravila za izgradnju:
TIP 1 – stanovanje malih gustina - RURALNO STANOVANJE - Stambeni objekti
poljoprivrednog domaćinstva:
(urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja)
Stambene zgrade izvan građevinskog područja se mogu graditi samo za vlastite potrebe i u
funkciji domaćinstva koje se bavi poljoprivrednom djelatnosti, a njihova bruto površina zavisi od
bruto površine izgrađenih zatvorenih privrednih objekata. Bruto površina stambene građevine
može iznositi najviše 20% od bruto površine izgrađenih zatvorenih privrednih objekata.
Domaćinstva koja imaju kućni plac van građevinskog reona mogu graditi i postojeće objekte
adaptirati, dograđivati i sanitarno higijenski unaprijeđivati, u skladu s pravilima građenja za
seoska naselja.
Dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja, poljoprivrednih i
ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i
ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport
i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja.
Uslovi gradnje i regulacije
Svaka parcela na kojoj se gradi stambeni objekat ili dio parcele na kojem se on gradi mora imati
kolski i pješački prilaz sa javne saobraćajnice.
Minimalna površina djela parcele za individualno stanovanje 250 m2
Maksimalna spratnost stambene zgrade P+1 +Pk
26
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Najveći dozvoljeni indeks izgradjenosti na ukupnoj parceli 0,4
Koeficijent zauzetosti tla parcele 0,2
Minimalna udaljenost slobodno stojećih objekata od ograde parcela iznosi 2,5 m.
Ne mogu se graditi ekonomski i poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta.
Stambene delove dvorišta, u slučaju nove izgradnje postavljati na najvišoj koti, bez obzira na
položaj prema saobraćajnici;
Ekonomski dio dvorišta može se postavljati uz javni put, uz uslov da se rastojanje između
građevinske i regulacione linije uveća za min 3,0 m zelenog pojasa;
Pravac duvanja dominantnog vjetra uvijek treba da bude od stambenog ka ekonomskom delu;
Kolski prilaz parceli min 3,0m širine, a pješački prilaz min 2,5 m;
Sve vrste vozila parkirati ili garažirati samo u ekonomskom dijelu dvorišta.
Položaj objekata u dvorištu
- građevinsku liniju porodičnog stambenog objekta postaviti 3-5 m od javnog puta;
- rastojanje porodičnog stambenog objekta od susjedne parcele 2,5-3,0 m;
- rastojanje između susjednih porodično-stambenih objekata min. 10 m (za spratne objekte) i
5,0-6,0 m (za prizemne objekte);
- u stambenom dijelu dvorišta, pored porodično-stambenog objekta dozvoljena je izgradnja
letnje kuhinje, trema, sušnice, peći za hleb, mlekara i magacina za sopstvene potrebe;
- na ekonomskom dijelu dvorišta, do stambenog dela locirati čiste ekonomske objekte, 2,5-3,0
m udaljene od susjedne parcele (ambari, koševi, magacini, nadstrešnice i sl.);
- ostale ekonomske objekte (stočne staje, ispusti za stoku, đubrišta, poljske klozete) locirati na
ostalom dijelu ekonomskog dvorišta, sa međusobnim rastojanjem zavisno od organizacije istog
dvorišta, a ako se ekonomski djelovi susjednih parcela neposredno graniče, rastojanje ovih
ekonomskih objekata od granice parcele treba da bude min 1,0 m;
- međusobno rastojanje stambenog objekta od susjednih staja min. 15m, a od svinjca i više;
- rastojanje đubrišta i poljskog WC-a od stambenog objekta i bunara je min 20,0 m i to samo na
nižoj koti;
- ekonomski dio dvorišta treba da bude ograđen.
*Građenje pomoćnih objekata uz stambeni objekat vrši se u skladu sa odgovarajućom
opštinskom odlukom.*
Tip E - Ekonomski objekti u funkciji poljoprivrede:
(urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja)
Izgradnja privrednih objekata u funkciji ratarstva dozvoljava se samo na velikim kompleksima
udaljenim od naselja. Idejno rešenje za izgradnju objekta mora sadržati podatke o površini
predviđenoj za korišćenje, vrstama objekata, uslovima prilaza i potrebne infrastrukture, te
merama zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom.
Udaljenost privrednih objekata u funkciji ratarstva ne može biti manja od 100 m od puta,
odnosno 500 m od građevinskog područja naselja. Odredba o minimalnoj udaljenosti od
građevinskog područja ne odnosi se na staklenike i plastenike.
Privredne zgrade za uzgoj stoke mogu se graditi u rubnim zonama naselja do kapaciteta 50
uslovnih grla stoke, a van naselja kriterijumi smještaja s obzirom na kapacitet se utvrđuju u
zavisnosti od položaja građevine u odnosu na naselje.
Objekti za intenzivni uzgoj stoke, peradi i krznaša koje imaju preko 50 uslovnih grla se ne mogu
graditi na zaštićenim područjima prirode i na području vodozaštitnih zona.
Minimalna udaljenost građevina za intenzivni uzgoj stoke, peradi i krznaša za kapacitet preko
50 uslovnih grla od građevinskog područja naselja iznosi 500m, a od ostalih naselja 100 m.
U sklopu kompleksa za intenzivno gajenje stoke i peradi dozvoljava se gradnja kapaciteta za
osnovnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje.
Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se može odobriti izgradnja primarne dorade ili
prerade (klanica, hladnjača, i sl.) iznosi 100 uslovnih grla, a maksimalni kapacitet objekata
primarne dorade i prerade jednak je maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje.
Objekti na kojima se održavaju stočne pijace, sajmovi i izložbe moraju da ispunjavaju sledeće
uslove:
27
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
−
−
−
−
−
−
−
.
da se nalaze izvan naselja;
da se ne grade na zemljištu koje je podvodno i ugroženo od poplava;
da nisu udaljeni od glavnog puta;
da nisu za poslednjih 20 godina služili za stočna groblja i javno đubrište;
isložbene prostorije mogu izuzetno da se nalaze i u samom naselju;
da ima samo jedan ulaz dovoljno prostran i sa izgrađenim vratima; i
da ima posebno izdvojen prostor za životinje za koje se prilikom kontrole utvrdilo da su
zaražene ili su sumnjive na zarazu.
Veličina prostora zavisi od obima i vrste prometa životinja vodeći računa da se prosečno
određena površina poveća za 15% površine na ime puteva, manipulativnih i sanitarnih obekata:
− po grlu krupnih životinja: 2 m2 ;
− po teletu: 1,20 m2;
− po ovci, odnosno svinji preko 50 kg:1 m2; i
− po jagnjetu i prasetu: 0,50 m2.
*Pravila građenja za ekonomske objekte
o
o
o
o
o
o
Dozvoljena je izgradnja sljedećih ekonomskih objekata: staje, đubrišta, poljski wc,
staklenici, plastenici, objekti namjenjeni ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko-vinogradarskoj,
ribnjačkoj, stočarskoj i ostalim vidovima poljoprivredne proizvodnje, kao što su gajenje
puževa, pečuraka i cvijeća i sl.).
Dozvoljena je izgradnja više ekonomskih objekata, u skladu sa potrebama
poljoprivrednog domaćinstva.
Gabarit ekonomskog objekta definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom
namjenom.
Minimalna udaljenost ekonomskog objekta od porodičnog stambenog,odnosno
poslovnog objekta je 20,0 m a od susjedne parcele minimalna udaljenost je 10,0m.
Minimalna udaljenost ekonomskog objekta: staje, đubrišta, poljskog wc, od bunara je
25,0 m.
Građenje pomoćnih objekata uz ekonomski objekat vrši se u skladu sa odgovarajućom
opštinskom odlukom.
Pravila građenja za objekte za potrebe poljoprivrednog domaćinstva - katune
Uslovi za izgradnju novih katuna (katuna u funkciji poljoprivredne proizvodnje), kao i za
rekonstrukciju postojećih, odnosno uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata za potrebe
poljoprivrednog domaćinstva, izdavaće se na osnovu ovog Plana i uslova za zaštitu životne
sredine. Prostornih ograničenja u smislu maksimalne veličine površine parcele za katun nema.
Kod postojećih katuna, ako zadovoljavaju uslove za uređenje i izgradnju iz ovog Plana,
dozvoljava se postojeća parcelacija.
Za potrebe poljoprivrednog domaćinstva, na katunu, dozvoljena je izgradnja:
o porodičnog stambenog objekta, stambeno-poslovnog i poslovno stambenog objekta
porodičnog tipa,
o pomoćnog objekta uz stambeni objekat (garaža za putničko vozilo, ostava hrane za
sopstvene potrebe, sušnica, pušnica, podrum, ograda, vodonepropusna septička jama,
trafostanica i sl.),
o ekonomskog objekta (staklenik, stočna staja, đubrište, poljski wc i sl.),
o pomoćnog objekta uz ekonomski objekat (magacin hrane za životinje, magacin
poljoprivrednih proizvoda, šupa za smještaj poljoprivredne mehnizacije i sl.),
o poslovnog objekta (objekat za hranu, piće i smještaj za potrebe organizovanja turističke
ponude na katunu, samo ako postoji i poljoprivredna proizvodnja na katunu),
o objekata/površina za sport i rekreaciju (za sopstvene potrebe ili za potrebe
organizovanja turističke ponude,
28
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
skladišnog objekta (objekat za skladištenje poljoprivrednih proizvoda za sopstvene
potrebe: povrća, voća, žitarica, proizvoda životinjskog porekla i sl.).
uz obezbeđivanje sanitarno-veterinarskih, higijensko-tehničkih, ekoloških, protivpožarnih i
drugih uslova i uz neophodnu infrastrukturnu opremljenost parcele.
Minimalna veličina parcele za izgradnju novog katuna je 2500m2. Katun mora biti minimalno
komunalno opremljen: pristupni put, sanitarna voda iz seoskog vodovoda ili sopstvenog bunara
ili mjesta napajanja vodom za piće, vodonepropusna septička jama, obezbeđeno snabdevanje
električnom energijom.
Parcele se mogu ograđivati transparentnom ogradom visine maksimalno 2,2m. Ograda i stubovi
ograde se postavljaju na udaljenosti od minimum 1,0m od međne linije, izuzetno i manjoj,
ukoliko se pribavi saglasnost susjeda. Nije dozvoljena izgradnja stambenog objekta kao ni
pomoćnog objekta uz stambeni objekat bez uslova za izgradnju ekonomskog objekta i
pomoćnog objekta uz ekonomski objekat (ako isti ne postoje na parceli).
o
Pravila građenja za poslovni objekat
o
o
o
o
o
Dozvoljena je izgradnja sljedećih poslovnih objekata: objekti za hranu, piće i smještaj,
za potrebe organizovanja turističke ponude na poljoprivrednom gazdinstvu, samo ako
na njemu postoji i poljoprivredna proizvodnja.
Dozvoljena je izgradnja samo jednog poslovnog objekta.
Gabarit poslovnog objekta definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom
namjenom.
Maksimalna spratnost poslovnog objekta je P+1+Pk.
Minimalna udaljenost poslovnog objekta od porodičnog stambenog objekta i od granice
susjedne parcele je 5,0m a od ekonomskog objekta minimalna udaljenost je 20,0 m.
Pravila građenja za objekte/površine za sport i rekreaciju
o
o
o
Dozvoljena je izgradnja objekta/površina za sport i rekreaciju za sopstvene potrebe ili
za potrebe organizovanja turističke ponude.
Gabarit objekta/površine definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom
namjenom.
Minimalna udaljenost objekta/površine od porodičnog stambenog objekta i od granice
susjedne parcele je 5,0 m, a od ekonomskog objekta minimalna udaljenost je 20,0 m.
Pravila građenja za skladišne objekte
o
o
o
Dozvoljena je izgradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda za sopstvene
potrebe: povrća, voća, žitarica, proizvoda životinjskog porekla i sl.
Gabarit objekta definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom namjenom.
Minimalna udaljenost objekta od porodičnog stambenog objekta i od granice susjedne
parcele je 5,0 m.
Pravila građenja za voćarsko-vinogradarsku kućicu
Na parceli plodnog zemljišta koja je prema načinu korišćenja svrstana u kulturu voćnjak,
odnosno vinograd, dozvoljena je izgradnja voćarsko-vinogradarske kućice, bunara, poljskog wca i ostave za smještaj voća, uz obezbeđivanje sledećih uslova:
o Dozvoljena je izgradnja: voćarsko-vinogradarske kućice, bunara, poljskog wc-a i ostave
za smještaj voća.
o Minimalna površina parcele je 1000,0 m2.
o Minimalna širina parcele je 10,0 m.
o Najmanje 85% površine parcele mora se koristiti kao voćnjak ili vinograd.
o Maksimalna površina za izgradnju voćarsko-vinogradarske kućice je 25 m2.
29
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
o
o
o
o
o
o
.
Minimalna udaljenost objekta od granice susjedne parcele je 1,0 m.
Maksimalna spratnost objekta je P, sa podrumom (ukoliko to hidrotehnički uslovi
dopuštaju).
Dozvoljava se izgradnja nadstrešnica, tremova i pergola, koje ako nisu zastakljene ne
računaju se u osnovni gabarit objekta.
Uz voćarsko-vinogradarsku kućicu dozvoljena je izgradnja i ostave za smještaj voća,
maksimalne površine 100,0 m2 i spratnosti P;
Minimalna udaljenost ostave za smještaj voća od granice susjedne parcele je 1,0 m.
Parcele se mogu ograđivati transparentnom ili živom ogradom, visine do 2,0 m. Ograde
i stubovi ograde se postavljaju na udaljenosti od minimum 0,5m od međne linije ili na
međi, uz pribavljenu saglasnost susjeda.
Pravila građenja za poljoprivredne radne komplekse
Izbor lokacije za izgradnju poljoprivrednog radnog kompleksa (sa objektima za potrebe primarne
poljoprivredne proizvodnje, za potrebe skladištenja i prerade poljoprivrednih proizvoda) treba
izvršiti nakon potpune analize prirodnih odlika (reljefa, pedoloških, geoloških, meteoroloških i
hidroloških karakteristika), kao i drugih uslova (blizina i mogućnost priključenja na javni put i
ostalu infrastrukturu, uticaj na okruženje i životnu sredinu i dr). Takođe, pri izboru lokacije za
izgradnju neophodno je voditi računa o kvalitetu zemljišta i gdje god je to moguće objekte
locirati na zemljištima slabijih bonitetnih karakteristika.
Parcele se mogu ograđivati transparentnom ogradom, visine maksimalno do 2,2 m. Ograda i
stubovi ograde se postavljaju na udaljenosti od minimum 1,0 m od međne linije.
Poljoprivredni radni kompleks mora biti komunalno opremljen sa minimalno: pristupnim putem
širine minimalno 3,5 m, unutrašnjim saobraćajnicama, sanitarnom i vodom za potrebe
proizvodnje, unutrašnjom kanalizacionom mrežom, električnom energijom.
Uslovi za izgradnju novih poljoprivrednih radnih kompleksa, kao i za rekonstrukciju postojećih,
odnosno uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje,
izdavaće se na osnovu ovog Plana i uslova za zaštitu životne sredine. Naknada za promenu
namjene zemljišta će se plaćati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Za potrebe poljoprivrednog radnog kompleksa dozvoljena je izgradnja sljedećih objekata:
o staklenici i plastenici,
U cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu je
dozvoljena izgradnja ili postavljanje staklenika i plastenika. Udaljenost ovakvih objekata
od međnih linija je minimalno 5,0m.
o objekti za gajenje pečuraka,
Izgradnja ovih kompleksa i objekata je usmjerena na manje kvalitetnom zemljištu a u
skladu sa normama i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. Minimalna udaljenost svih
objekata od susjednih parcela je 10,0 m. Maksimalna spratnost objekata je P, sa
izgradnjom podruma, ukoliko to hidrološki uslovi dozvoljavaju.
o ribnjaci,
Izbor lokacije za izgradnju ribnjaka vršiti nakon prethodnih analiza raspoloživih količina i
kvaliteta vode, koja će se koristiti za punjenje ribnjaka. Granice ribnjaka moraju biti
obiljeležene vidljivim obilježjima. Prilikom izgradnje odvojiti okna po kategorijama u
skladu sa tehnologijom proizvodnje: mladičnjake, tovilišta i zimovnike. U sastavu
ribnjaka moraju da postoje ulivno-izlivni objekti, ustave, aeratori, hranidbene platforme i
nasipi koji sprečavaju prodor spoljnih voda u kompleks ribnjaka. U okviru tehničkog
dijela neophodno je obezbijediti posebnu prostoriju za veterinarske preglede i dnevno
praćenje zdravstvenog stanja i prirasta populacije. Minimalna udaljenost objekata od
susjednih parcela je 3,0 m a maksimalna spratnost je P+Pk.
o farme - objekti za uzgoj životinja (živine, sitne i krupne stoke, puževa i dr.),
Farme jesu radni kompleksi sa objektima i prostorom za držanje i uzgoj životinja kopitara, papkara, živine i kunića, puževa i dr. Udaljenost farmi od satmbenih objekata,
sportsko-rekreativnih i drugih javnih kompleksa, kao i međusobna udaljenost farmi na
kojima se uzgajaju iste, odnosno različite vrste životinja, mora biti u skladu sa zakonima
i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. Ovi objekti moraju se locirati na kompaktnom i
30
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
o
o
.
dobro ocjeditom zemljištu, po mogućstvu slabije bonitetne klase. Veličinu parcele
definisati u skladu sa kapacitetom i vrstom proizvodnje, s tim da se mora obezbijediti
dovoljno prostran krug farme, koji će omogućiti povezanost svih funkcionalnih delova.
Moguća je organizacija „mini farmi“ u sklopu dvorišta / parcele, ako imaju dovoljnu
površinu i udaljena su od susjeda, uz poštovanje sanitarno-higijenskih propisa i prema
opštim uslovima lociranja ekonomskih objekata.
U okviru farme treba formirati dva odvojena bloka - tehnički i proizvodni. Tehnički blok
podrazumeva izgradnju objekata za smještaj radnika, skladišta hrane, karantinske
prostorije, mašinski deo, prostorije za veterinarske preglede, mini klanicu za prinudna
klanja i dr. Neophodno je obezbijediti poseban prostor za uništavanje ili odlaganje
uginulih životinja. U proizvodnom delu nalaze se objekti za uzgoj stoke, koji moraju biti
podeljeni po kategorijama stoke - za priplodne životinje, za uzgoj podmlatka i za tov.
Maksimalna spratnost objekata je P+Pk, odnosno P za ekonomske i pomoćne objekte.
Minimalna udaljenost ekonomskih objekata od granice susjedne parcele je 10,0 m. Svi
objekti namjenjeni držanju i uzgoju stoke moraju biti projektovani i građeni prema
normativima i standardima za izgradnju ove vrste objekata i konkretne vrste životinja, uz
primenu sanitarno-veterinarskih, higijensko-tehničkih, ekoloških, protivpožarnih i drugih
uslova. Prostor za odlaganje i zbrinjavanje stajskog đubriva iz objekata mora biti
smješten, odnosno izgrađen tako da se spreči zagađivanje okoline, nasuprot pravcu
glavnih vetrova i mora da bude udaljen minimalno 50,0 m od objekata za životinje.
Unutrašnje saobraćajnice treba graditi tako da se obezbjedi kružni tok saobraćaja (čisti i
prljavi putevi). Putevi koji se koriste za dovoz životinja, hrane za životinje, čistih prostirki
i opreme ne smiju da se ukrštaju sa putevima koji se koriste za odvoz stajskog đubriva,
otpadnih voda i leševa životinja. Povezivanje farmi sa mrežom javnih saobraćajnica
obezbijediti pristupnim putem odgovarajuće širine i izgrađenim od čvrstog materijala. Na
ulasku u kompleks izgraditi dezinfekcionu barijeru minimalne dužine 5,0 m i širine
minimalno 3,0 m. Ulaz u farmu mora biti pod nadzorom na kojem se obavezno vodi
evidencija o ulasku i izlasku ljudi, životinja i vozila iz kruga farme. Krug farme mora biti
ograđen ogradom, koja sprečava nekontrolisani ulazak ljudi i životinja.
kompleksi za primarnu preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda,
U okviru ovih kompleksa dozvoljena je izgradnja objekata za primarnu preradu i
skladištenje svih vrsta poljoprivrednih proizvoda sa pratećim objektima. Poljoprivredni
proizvodi koji se mogu primarno prerađivati i skladištiti su: žitarice, industrijsko bilje,
ljekovito bilje, cvijeće, povrće, voće, proizvodi životinjskog porekla i dr.
Objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala smatraju se sve
vrste skladišta (poluotvorene i zatvorene hale, nadstrešnice, silosi, trapovi, podna
skladišta, hladnjače i dr). Objekti u kojima se poljoprivredni proizvodi mogu primarno
prerađivati su sušnice, pušnice, klanice i sl. Minimalna udaljenost ovih objekata od
granice susjedne parcele je 10,0m. Maksimalna spratnost objekata je P, sa izgradnjom
podruma, ukoliko to hidrološki uslovi dozvoljavaju.
mašinski parkovi.
U ovim kompleksima dozvoljena je izgradnja objekata za smještaj svih vidova
poljoprivredne mehanizacije, radionice za opravku vozila sopstvenog voznog parka,
objekti za skladištenje, sušenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla,
đubriva i dr. repromaterijala, eventualno stanice za snabdevanje gorivom za sopstvene
potrebe kao i drugi slični objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
Objektima za smještaj poljoprivredne mehanizacije smatraju se zatvoreni prostori i
nadstrešnice u kojima se smješta mehanizacija (vozila, mašine, priključni uređaji i dr),
kao i poljoprivredni alati i oprema radi čuvanje i održavanja. Minimalna udaljenost ovih
objekata od granice susjedne parcele je 10,0m. Minimalna udaljenost stanice za
snabdijevanje gorivom za sopstvene potrebe od granice parcele i od drugih objekata u
skladu sa saobraćajnim propisima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
Maksimalna spratnost objekata je P, sa izgradnjom podruma, ukoliko to hidrološki uslovi
dozvoljavaju.
Indeks zauzetosti parcele za sve radne komplekse je maksimalno 70%. Indeks izgrađenosti
parcele je maksimalno 0,8. U okviru kompleksa neophodno je obezbijediti minimalno 30%
ozelenjene površine.
31
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Pravila građenja za protivgradne stanice
U toku sezone odbrane od grada iz protivgradnih stanica se ispaljuju protivgradne rakete, koje
spadaju u prvu (I) kategoriju eksplozivnih materija. Uslovi za izgradnju novih protivgradnih
stanica izdavaće se na osnovu ovog Plana. Izgradnja novih objekata na odstojanju manjem od
100m od protivgradne stanice moguća je samo po obezbjeđenju posebne saglasnosti i mišljenja
Republičkog hidrometeorloškog Zavoda Crne Gore. *
D. Vodno zemljište
Principi i pravila građenja odnose se na vodno zemljište izvan propisanih režima zaštite izvorišta
vodosnabdijevanja i drugih zakonom utvrđenih režima zaštite.
Osnovni principi :
Na vodnom zemljištu zabranjena je izgradnja, osim u izuzetnim slučajevima, i to:
- za izgradnju objekata u funkciji vodoprivrede, kao za očuvanje i održavanje otvorenih
vodotokova
- za izgradnju objekata infrastrukture, u skladu sa prostornim ili urbanističkim planom
- za izgradnju objekata eksploatacije rečnog materijala, turizma i rekreacije prema rješenjima
plana
- za izgradnju hidroenergetskih objekata, kao i objekata za potrebe istraživanja
hidroenergetskog potencijala.
Urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja:
Vrsta i namjena objekata koji se mogu graditi
1. Trajni objekti kulturnog turističkog i ugostiteljskog karaktera
2. Objekti hidrotehničke infrastrukture i vodoprivrede
2. Parking površine
3. Pristupne saobraćajnice i putna infrastruktura
4. Male hidroakumulacije sa hidroenergetskim postrojenjima.
Za objekte čija se izgradnja izuzetno dozvoljava važe sledeća pravila građenja:
Izgradnja duž vodotokova podleže uslovima nadležnog ministarstva i organizacije vodoprivrede,
a za male hidroenergetske objekte uslovi i saglasnosti se izdaju u skladu sa zakonom. U
principu, izgradnja je moguća uz uslov da se objekti grade u zoni izvan dejstva stogodišnje
velike vode, nije dozvoljena izgradnja nad rezervoarima podzemne vode i druge vode za piće,
ali je dozvoljena van zahvata poplavnih talasa.
Vodno zemljište u zoni obala vodotokova definisano je položajem regulacione linije nasipa ili
obaloutvrde za regulisane delove korita, odnosno granicom vodnog zemljišta utvrđenom
Zakonom o vodama za neregulisane delove korita.
*U skladu sa Zakonom o vodama, vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju
prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski
svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra.
U inundacionom pojasu rijeke, od nožice nasipa prema rijeci u pojasu širine 10,0m ne mogu se
graditi nikakvi objekti, a dalje prema rijeci, samo izuzetno, mogu se locirati objekti postavljeni na
stubove sa kotom poda iznad 1% velike vode rijeke. Ovi objekti u koritu rijeke mogu imati samo
privremeni karakter, do momenta tehničkih i drugih razloga za njihovo uklanjanje, bez prava na
nadoknadu šteta investitoru. Nove objekte u inundacionom pokasu locirati tako da zaštitna
šuma ispred nasipa ostane u funkciji, odnosno da se ne seče. *
E. Šumsko zemljište
Principi i pravila građenja odnose se na šumsko zemljište izvan propisanih režima zaštite
prirode i drugih zakonom utvrđenih režima zaštite.
32
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Osnovni principi :
Na šumskom zemljištu zabranjena je izgradnja, osim u izuzetnim uslovima *i vodeći računa o
osnovnim principima zaštite šuma*, i to:
- za izgradnju objekata u funkciji šumske privrede
- za izgradnju objekata infrastrukture u skladu sa planom
- za izgradnju objekata u funkciji turizma, lova i ribolova prema rješenjima plana.
*Dozvoljena je promjena namjene šumskog zemljišta ukoliko se od strane nadležnog organa
ustanovi da predmetna parcela nije više šuma i šumsko zemljište, u kom slučaju se primjenjuju
sva pravila iz ovog Plana koja se odnose na poljoprivredno i neplodno zemljište.*
Urbanističko-tehnički uslovi, smjernice, uslovi priključenja:
Vrsta i namjena objekata koji se mogu graditi:
1. Objekti turističkog, vodnog i rekreativnog karaktera
2. Objekti za održavanje i eksploataciju šuma
3. Pristupne saobraćajne površine i prateća infrastruktura
Pravila za izgradnju objekata :
Veličinu objekta, gabarite, spratnost, primenjene materijale, arhitektonske oblike i forme
prilagoditi šumskom ambijentu i okruženju na kome će se pojedini objekti graditi. Preporučuje se
da veličina objekta mah. 100m2 u osnovi bruto, a visina objekta do P+1.
Pravila za izgradnju utvrđuju se sa opštim pravilima struke, uz prethodnu izradu urbanističkih
projekata za koje se pribavlja stručno mišljenje komisije za planove opštine i uz prethodnu
izradu procjene uticaja na životnu sredinu.
*Korisnici šuma su dužni da preduzimaju mere zaštite od požara i drugih elementarnih
nepogoda. Objekti sa otvorenom vatrom (ciglane, krečane) i postrojenja za mehaničku preradu
drveta se mogu locirati u skladu sa Zakonom (200m od ivice šume).
Lovačke kuće i lovni objekti - Lovačke kuće, lovno-proizvodni i lovno-tehnički objekti se mogu
graditi u skladu sa lovnom osnovom lovišta, godišnjim planom gazdovanja lovištem i ovim
Planom.
Šumski putevi i objekti - Šumski putevi, šumarske kuće i drugi objekti za potrebe gazdovanja
šumama, mogu se graditi u skladu sa posebnom osnovom gazdovanja šumama, godišnjim
izvođačkim planovima gazdovanja i ovim Planom.
Mesto objekata i dužinu puteva definisati posebnim projektima. Šumske objekte graditi isključivo
u funkciji zaštite i unapređenja šuma i šumskog i lovnog turizma.*
F. Posebne kategorije zemljišta
Zemljište u okviru područja lovišta
Izgradnja objekata za potrebe lovne privrede – uzgajališta, hranilišta i dr. mora biti zasnovana
na planovima uređenja prostora, na vodoprivrednim uslovima, šumsko-privrednim i lovnim
osnovama i dr.
Objekti lovne privrede moraju biti prilagođeni pejsažu prikladnih dimenzija, najmanje moguće
spratnosti, građenih od prirodnih materijala i dr.
Zemljište u zonama eksploatacije mineralnih sirovina
U zonama nalazišta mineralnih sirovina (prvenstveno nemetaličnih, metaličnih i dr.) dozvoljava
se izgradnja samo objekata u vezi sa eksploatacijom i preradom sirovina, kao i objekata koji
33
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
proizvode građevinski materijal, shodno zakonima koji regulišu materiju rudarske proizvodnje,
eksploatacije materijala i zaštite prostora,.
Korišćenje rudnih zemljišta obavlja se prema studijama i planovima prostornog razvoja
primjerenih vrsti i karakteru eksploatacije, a kojima obavezno mora biti i predviđena rekultivacija
ovih prostora po završetku perioda eksploatacije.
*Površine i prostori koji služe za eksploataciju mineralnih sirovina (metalnih i nemetalnih
sirovina, termalnih voda i dr.), planiraju se, uređuju i koriste na osnovu rješenja nadležnog
ministarstva, u skladu sa Zakonom o rudarstvu. Ukoliko se eksploataciono polje nalazi na
poljoprivrednom zemljištu, odobrenje za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta se mora pribaviti
od nadležnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Objekti i sadržaji koji se odnose na obradu i preradu mineralnih sirovina, kao i proizvodnju
baziranu na mineralnim sirovima, tretiraju se kao radni sadržaji, u skladu sa Zakonom, te se
njihova izgradnja i uređenje vrši na osnovu studije lokacije ili urbanističkog projekta, urađenog u
skladu sa smjernicama datim ovim Planom za radne komplekse na građevinskom zemljištu van
građevinskog područja naselja, kao i propisima koji se odnose na konkretnu oblast.*
......
1.1.7. IZMJENA 7
U prostorno planskom dijelu planiranog rješenja organizacije, uređenja i
korišćenja prostora, poglavlje
5. Smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za uredjenje i izgradnju
prostora za utvrđene ostale centre i naselja i uslovi u pogledu planiranih
namjena (uređenje centralnih djelova naselja, način snabdijevanje vodom,
energijom i telekomunikacionom infrastrukturom, uređenje prostora za
privredne aktivnosti i javne objekte, uslovi regulacije i nivelacije
saobraćajnica i drugo) - tačka 5.3. Mreže i objekti supra i infrastrukture i
zelenih i slobodnih površina i pravila uređenja i pravila građenja (uslovi za
regulaciju objekata, širina uličnog fronta i površina urbanističke parcele
prema namjeni; uslovi i parametri oblikovanja za novu izgradnju i obnovu i
rekonstrukciju postojećih objekata; odnos građevinske prema regulacionoj
liniji i dozvoljene visina i spratnost objekata i drugo)
u dijelu teksta 5.5. Smjernice i preporuke za korišćenje vodotoka za
izgradnju malih hidroelektrana mijenja se i glasi:
5.5. Smjernice i preporuke za korišćenje vodotoka
za izgradnju malih hidroelektrana
Obnovljivi izvori energije i koncesiona područja
Ovaj plan predlaže dodatne mogućnosti i potencijalne lokacije za razvoj malih elektrana na
području plana. Isto tako ovaj se plan zalaže i za razvoj energije na bazi biomase, a saglasno
potencijalima sirovina i rentabilnosti investicija.
Obnovljivi izvori energije, u koje spadaju i mali vodotoci, po definiciji su lokalni energenti. Pod
pojmom "lokalna energetika" obuhvataju se svi oni izvori, procesi i tokovi energije, koji su blizu
krajnjem potrošaču i prilagođeni su lokalnim izvorima, okolnostima, mogućnostima i potrebama
za energetskim uslugama.
Osnovna karakteristika bogatog hidropotencijala malih vodotoka je što se on najvećim dijelom
nalazi na brdsko-planinskom ruralnom dijelu, gdje postoje povoljni prirodni uslovi za izgradnju
rentabilnih malih hidroelektrana.
Razvojnu mogućnost i šansu predstavlja izgradnja malih hidroelektrana, preko kojih se ne
doprinosi samo povećanju količine električne energije, nego su kao proizvođači energije bitan
element u lokalnoj politici i pokretač privrednog razvoja kroz više aktivnosti: razni prateći pogoni,
mljekare, pilane, prerada drveta, farme, ribnjaci, prerada kamena, flaširanje vode, turizam,
ugostiteljstvo, sport, rekreacija i dr.
34
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Prednost malih hidroelektrana, u poređenju sa velikim, leži i u jednostavnom izvođenju i
korišćenju, niskim troškovima održavanja, nepostojanju potrebe za stalnim osobljem na objektu,
kao i mogućnosti funkcionisanja kako u državnom, tako i u privatnom sektoru.
Lokalna energetika zahvata postrojenja "male energetike" (male hidroelektrane i ostale
elektrane), svu distributivnu mrežu i preduzeća, koja upravljaju ovim objektima. Lokalni-opštinski
energetski koncept razvoja i izgradnje malih hidroelektrana je koncept razvoja lokalne zajednice
u oblasti energetskog iskorišćavanja hidropotencijala malih vodotoka, koji mora biti usklađen sa
energetkim konceptom planiranja i realizacije mHE (Ministarstvo ekonomije) koji koordiniše svim
aktivnostima izgradnje mHE u Crnoj Gori.
Višenamjensko korišćenje koncesionog područja sliva vodotoka predstavlja značajan dio
idejnog rješenja objekata mHE, sa aspekta privrednog i infrastrukturnog razvoja područja
opštine.
Kombinovanom izgradnjom male hidroelektrane i objekata potrošnje različitih namjena, otvara
se i mogućnost realizacije rezervnog napajanja sa strane distribucione mreže, a izgradnja
dalekovoda postaje finansijski isplativa, jer se radi o više zainteresovanih korisnika. Ovakva
kombinovana zajednička ulaganja omogućuju malim hidroelektranama da budu tretirane kao
pokretači razvoja u slabo naseljenim i nerazvijenim planinskim i brdskim područjima.
Izvođenje malih hidroelektrana u neposrednoj blizini potrošača čini evidetno niže troškove
proizvodnje jediničnog kWh električne energije, nego što bi to bilo kod velikih hidroelektrana,
gdje postoje i troškovi izgradnje dalekovoda, kao i gubici energije pri transportu.
Višenamjenska rješenja moraju biti usklađena sa tehničkim konceptom optimalnog energetskog
iskorišcenja, a mogu da obuhvate:
- Izgradnju objekata mHE u punom prostornom, ekološkom i estetskom skladu sa
okruženjem;
- uređenje prostora u okruženju predmetnog vodotoka;
- puteve, koji se stavljaju na raspolaganje stanovništvu i posjetiocima;
- navodnjavanje i snabdijevanje vodom (stanovništvo i/ili industrija);
- druge privredne objekte;
- objekte od značaja za razvoj turizma i
- sportsko-rekreativne objekte.
Male hidroelektrane (u slučaju da imaju akumulaciju) učestvuju i u izravnjavanju prirodnih
proticaja, a smanjenjem erozije usporavaju zasipanje velikih akumulacija i produžavaju im vijek
trajanja.
Svojim postojanjem i proizvodnjom pomažu i razvoj male privrede (kamenolomi, strugare,
mlinovi), stočarstva i ribogojstva.
Velika udaljenost objekta od mreže predstavlja veliko finansijsko opterećenje za malu
hidroelektranu, što može dovesti u pitanje isplativost ulaganja u posmatrani projekat. Međutim,
primjenom višenamjenskog pristupa izgradnjom objekata različite namjene na istoj lokaciji,
ostvaruje se i energetska potrošnja, a time i mogućnost plasiranja proizvedene električne
energije u elektrani.
Lokacije mHE
Izgradnja i rad malih hidroelektrana je od opšteg interesa i samo projektovanje, izgradnja,
korišćenje i održavanje tih postrojenja može biti dato na koncesiju.
Koncesiono područje je sliv vodotoka na kojem je moguća izgradnja, korišcenje i održavanje
malih hidroelektrana u skladu sa planskim pretpostavkama, Zakonom o koncesijama i Zakonom
o energetici, odnosno u skladu sa Strategijom razvoja energetike Crne Gore, Akcionim planom
za implementaciju Strategije, kao i Strategijom razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori.
Lociranje mHE (bez obzira na tip postrojenja, zahvata, povezanosti na mrežu, padove i snagu,
tj. da li se radi o mikro HE do 50kW, mini HE od 50 do 500kW ili malim HE od 500 do 10000kW)
je strogo uslovljeno konfiguracijom terena i vodotoka. Zato, njihova izgradnja znači odredjenu
intervenciju u prostoru, pri čemu, specificno gledano, relativno manji hidrološki potencijal
uslovljava veći zahvat u prostoru, a time i veće uticaje na prirodu i okolinu. Ti uticaji mogu biti
jednaki i nejednaki.
Pod jednakim uticajima se smatra određeno zauzimanje prostora (zemljište i vode), promjena
okruženja u blizini mHE. Osim toga, u pogonu dolazi i do stvaranja odredjenih količina čvrstog
krutog i tečnog otpada (otpadna ulja i metalni otpad), ali radi se o mnogo manjoj količini nego
35
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
što je to slučaj kod termoelektrana. Kako su male hidroelektrane, nerijetko, locirane u blizini
drugih objekata različite namjene, određeni problem može predstavljati i buka u postrojenju.
Nejednaki uticaji obuhvataju poremećaje u prirodnim režimima promjena podzemnih i
površinskih voda, promjene kvaliteta voda, kao i uticaj na biljni i životinjski svijet.
Problem je što je te uticaje teško valorizovati i upoređivati, jer ih je nemoguće brojčano iskazati
(uticaj na šume, isušivanje djelova korita vodotoka, plavljenje većih površina).
Potencijalne lokacije za mHE su: nove lokacije, dopuna (dogradnja) postojećih vodoprivrednih i
hidroenergetskih objekata malim hidroelektranama: postojeće brane, na biološkom minimumu,
građevine za regulisanje korita i zadržavanje nanosa, retenzija za odbranu od velikih voda i
druge zaštitne građevine, vodovodi, sistemi za navodnjavanje i dr.
Povoljne lokacije za mHE nalaze se u gornjim djelovima vodotoka, jer geomorfološki gledano,
vodotoci obično u gornjim djelovima imaju strmiji pad koji se postepeno smanjuje kako se
vodotok približava svom ušću. Naročito su interesantne lokacije na samom izvoru vodotoka, jer
često povoljne geomorfološke karakteristike omogućavaju izvođenje akumulacije na samom
izvoru.
Pitanje povoljnih lokacija za mHE u gornjim djelovima vodotoka naročito je osjetljivo sa
stanovišta osiguravanja dovoljnih količina pitke vode. Ipak, instalacija mHE na nekoj lokaciji ne
isključuje mogućnost sigurnog korištenja te iste lokacije kao izvora pitke vode.
U odabiru prednost treba dati:
- lokacijama sa postojećim podacima o dugogodišnjim hidrološkim nizovima,
- lokacijama na kojima već postoje objekti s tradicijom korišćenja vodnih resursa, kao i
njihovo osavremenjivanje,
- višenamjenskim rješenjima izvodjenja malih hidroelektrana.
Nakon toga , potrebno je ispitati da li je na potencijalnim lokacijama predviđena druga namjena
prostora te u tom slučaju treba ispitati mogućnost višenamjenskog korišćenja vodotoka na tim
lokacijama. Ukoliko to nije moguće, od tih lokacija se odustaje.
Lokacije koje treba isključiti iz daljih razmatranja su one za koje zbog ograničenja zaštite
kulturne baštine, odnosno zaštite prirode i okoline, ili zbog definisanog stepena zaštite
određenog prostora ili građevina ne dolazi u obzir nikakva gradnja niti zahvati u određenom
prostoru.
Promjena namjene postojećih objekata (mlinovi, vodenice i dr.) u mHE
Napušteni objekti i vodenice bi se mogle uz manju rekonstrukciju i izvjesna ulaganja adaptirati i
pretvoriti u male hidroelektrane. Adaptacija starih postojećih mlinova i napuštenih lokacija malih
hidroelektrana, zahvaljujući postojanju dijela potrebnih građevinskih objekata, značajno
redukuje cijenu instalisanog kW.
Ukoliko se predviđa adaptacija starih mlinova i vodenica u male hidroelektrane, ona mora da se
realizuje u skladu sa konzervatorskim uslovima nadležnih institucija.
Priključak mHE na elektroenergetsku mrežu
Posebnu pažnju treba obratiti na razmatranje i definisanje priključka mHE na elektroenergetsku
mrežu, a u skladu sa energetskim uslovima nadležne elektrodistribucije.
Ovo je naročito bitan aspekt, jer priključak na mrežu može biti znatan dio investicije, a time i
presudan pokazatelj mogucnosti realizacije projekta, obzirom na kriterijum isplativosti ulaganja.
U slučaju postojanja slabe mreže na mjestu priključka, neophodni su određeni zahvati u
pogledu pojačavanja postojećeg dijela mreže radi omogućavanja prihvata energije proizvedene
u mHE. Ulaganja u rekonstrukciju mogu biti tolika, da dovedu u pitanje realizaciju određenog
projekta. Stoga se predlaže značajno povećanje opsega istraživanja i analiza koje je potrebno
sprovesti, ne samo prije definisanja tehničkog rješenja priključka male hidroelektrane na mrežu,
nego čak i prije donošenja odluke o pokretanju detaljnije razrade, imajući u vidu da priključak na
mrežu može predstavljati toliki finansijski izdatak da posmatrani projekat uopšte nije isplativ.
Uslovi za gradnju mHE, uređenje i korišćenje sliva – koncesionog područja
Postojeći zakonski okvir koji se neposredno odnosi na pripremu i samu izgradnju mHE čine
propisi iz područja energetike, vodoprivrede, uređenja prostora i izgradnje objekata, zaštite
životne sredine, imovinsko pravnih odnosa i privatnog ulaganja u javni sektor.
36
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Objekti i postrojenja mHE, vodovi tog elektroenergetskog sistema kao i elektroenergetski objekti
potrošača iz sistema mHE moraju se graditi, koristiti i održavati u skladu sa zakonom i ne smiju
svojim radom ugrožavati ljude i okolinu.
Elektrane moraju zadovoljiti zahtjeve propisane kodeksima mreže i distribucije, tržišta i drugih
propisa, kao i pravnih zahtjeva.
Za definisanje uslova optimalnog hidroenergetskog korišćenja voda sliva rijeka - koncesionog
područja, dominantni su prostorna, ekološka i ekonomska ograničenja, odnosno hidrološke,
hidrografske, morfološke i geološke karakteristike sliva, naselja, privredni kapaciteti i
saobraćajna infrastruktura, vlasnička struktura zemljišta i mogućnost rješavanja imovinskopravnih odnosa, te ranije stečena prava u pogledu korišćenja voda.
U zavisnosti od konačne veličine malih hidrocentrala i neophodnih struktura za povezivanje ovih
lokacija sa distributivnom mrežom i pristupačnosti puteva, sve odgovarajuće rijeke treba
razmotriti kao potencijalne lokacije, izuzev rijeka koje su zaštićene nacionalnim zakonom ili
menunarodnim sporazumima.
Odgovarajuće lokacije za izgradnju malih hidroelektrana (MHE – kapaciteta ≤10 MW), ukoliko
za određene slivove nisu urađena hidrološka mjerenja i proračuni energetskih efekata,
definisaće se i u skladu sa smjernicama Prostornog plana Crne Gore i ovog planskog
dokumenta.
Zadovoljavajući sve neophodne uslove i ograničenja za izgradnju mHE, kao i poštujući sve
procedure nadležnog ministarstva, namjenski se predviđaju za projektovanje, izgradnju,
korišćenje i održavanje oni vodotoci, sa svojim slivnim područjem, na kojima se objekti i uređaji
za korišćenje vodnih snaga mogu planirati, projektovati i graditi na način koji:
- omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ili druge
površinske vode u prvobitnom slivu;
- ne umanjuje i ne spriječava korišćenje voda za vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge
namjene;
- ne umanjuje stepen zaštite i ne otežava sprovođenje mjera zaštite od štetnog dejstva
voda;
- ne pogoršava uslove sanitarne zaštite i ne utiče negativno na ekološki status voda i stanje
životne sredine.
Neophodno je da građevinski objekti budu izvedeni na takav način da je u bilo kojem trenutku
nemoguće isušivanje korita vodotoka, odnosno da je u svakom momentu osiguran ekološki
prihvatljivi proticaj, tj. osiguran propisan biološki minimum protoka vodotoka.
Kako bi zaštita bila što potpunija, neophodno je da se osigura minimalni nivo vodostaja koji
omogućava normalni život flore i faune i održanje biorazvrsnosti i smanjuje uticaj na ekosistem
vodotoka.
Što se planiranje izgradnje ovih postrojenja tiče, neophodno je da se do njih obezbijedi pristupni
put odgovarajuće širine, lokacije sa mašinskim zgradama i instalacijama ograde, a cjelokupni
kompleks maksimalno vizuelno uklopi u okruženje i obezbijedi zaštita vodnog ili šumskog
zemljišta u skladu sa uslovima nadležnih institucija, u prvom redu vodoprivrede i zaštite.
Izgradnja malih hidroelektrana je dozvoljena na poljoprivrednom, šumskom i vodnom zemljištu u
skladu sa predhodno dobijenim uslovima svih nadležnih institucija sa sledećim preporučenim
osnovnim parametrima: maksimalnom iskorišćenosti zemljišta do 60%, spratnosti P+Po
maksimalne visine do 8 metara. Odstojanje od linije građevinske parcele najmanje 2 metara sa
svih strana.
Urbanističko – tehnički uslovi za izgradnju MHE se izdaju na osnovu *odgovarajuće* zakonom
predviđene planske dokumentacije koja se radi za ovakve objekte.
Nužno je definisanje nultog stanja životne sredine na lokaciji prije gradnje potencijalne mHE i
uspostavljanje sistema monitoringa za praćenje efekata usljed gradnje i rada pogona mHE.
U slučaju gradnje većeg broja malih hidroelektrana na istom vodotoku, treba ispitati njihov
kumulativni uticaj na životnu sredinu.
Prilikom planiranja i projektovanja, nastojati za što boljim oblikovanjem objekata i uklapanjem u
okolni prostor, uz davanje prednosti tehničkim rješenjima koja manje zadiru u pejzaž.
Oblikovanje hidroenergetskih objekata ne bi smjelo biti uniformno, nego treba pri tome svakom
objektu dati notu individualnosti. Najkvalitetnija arhitektonska rješenja mogu se dobiti na javnom
konkursu.
U najosjetljivijem okruženju treba provjeriti mogućnost kabliranja dalekovoda od objekta mHE
do trafostanice.
37
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Prilikom svakog zahvata u blizini nekog spomenika kulturne baštine, investitor se uslovljava
osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja.
Objekti u sklopu mHE moraju biti projektovani u skladu sa idejnim rješenjem, utvrđenim
urbanističko-tehničkim i drugim uslovima, propisima o tehničkim normativima i standardima te
pravilima struke.
Idejno rješenje podrazumijeva osnovno prostorno, funkcionalno, tehničko i energetsko rješenje
sa proračunom visine sredstava potrebnih za građenje male hidroelektrane. Idejno rješenje
treba da sadrži sve elemente i pokazatelje koji su neophodni za dalju razradu tehničke
dokumentacije i određivanje uslova kojih se treba pridržavati prilikom izrade ove dokumentacije i
izgradnje a naročito:
- Prilikom izrade idejnog i glavnog projetka, odnosno u toku realizacije moraju se uvažiti
mjere energetske efikasnosti za projektovanje objekata mHE.
- Kriterijume energetske efikasnosti treba uvažiti i prilikom izbora opreme postrojenja, a
kasnije i prilikom korišcenja i održavanja objekata mHE.
- Kroz dinamiku izgradnje moguće je ostvariti povoljne efekte ukoliko se svi segmenti
projekta malih hidroelektrana realizuju istovremeno ili sa malim faznim pomakom.
Prilikom procjene isplativosti izgradnje male HE, neophodno je u okviru cijeloga sliva:
- na samom početku procesa potrebno je imati podatke (od Uprave za vode CG i od strane
Opštine) o potrebama za vodom, koje se zadovoljavaju, ili će se u budućnosti
zadovoljavati, iz predmetnog izvora.
- kao raspoloživi uzimati proticaj umanjen za vodoprivredni minimum (tj. za ekološki
prihvatljivi proticaj i za sumu svih potreba za vodom od drugih subjekata u odgovarajućem
dijelu sliva) pri čemu vodoprivredni minimum treba određivati kroz režim proticaja tokom
godine - u zavisnosti od promjene potreba za vodom od strane prirodnog ekosistema i
vodoprivrednih subjekata.
- ekološki prihvatljiv minimalni proticaj (njegovu krivu tokom godine) treba odrediti
posebnim elaboratom, koji izrađuje mutidisciplinarni tim stručnjaka iz oblasti hidrologije,
biologije, hemije, geologije, geografije itd.. Za dio vodotoka u zahvatu ovog plana postoje
raspoložive podloge i ostvareni obim snimanja i mjerenja koji su dovoljno pouzdani da se
sagleda prirodni potencijal, ocjene uslovi i efekti njegovog korišćenja, pa u toku daljeg
razvoja projekta nisu moguća neka iznenađenja koja bi kompromitovala usvojenu
koncepciju i razmatrana rješenja. Za one vodotoke i slivove, tj. područja bez adekvatnih
hidroloških mjerenja i energetskih procjena, nadležno Ministartvo će u skladu sa svojim
programima preduzeti dalje aktivnosti i procijeniti način dalje realizacije predmetnih
lokacija.
- u slučaju izgradnje nekoliko objekata HE u jednom slivu njihov uticaj (na vodna tijela i
okolne ekosisteme) procijenjivati kao kumulativni.
Kroz dinamiku izgradnje moguće je ostvariti povoljne efekte ukoliko se svi segmenti projekta
malih hidroelektrana realizuju istovremeno ili sa malim faznim pomakom.
Procjena uticaja na životnu sredinu
Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu i Uredbi o projektima za koje se vrši
procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG”, br. 20/07):
- u slučaju da se izgradnjom mHE formira akumulacija u kojoj je akumulirana količina vode
preko deset miliona kubnih metara, kako je utvrdjeno u Listi 1, obaveza je da se uradi
elaborat procjene uticaja izgradnje mHE na životnu sredinu i na isti pribavi saglasnost od
strane nadležnog organa.
- u slučaju da se izgradnjom mHE formira akumulacija u kojoj je akumulirana količina vode
do deset miliona kubnih metara, kako je utvrdjeno u Listi 2, utvrdjeno je da se za
postrojenja za proizvodnju hidroelektricne energije i za izgradnju akumulacije, sprovodi
postupak procjene uticaja po odluci nadležnog organa.
Imajući u vidu da mHE spadaju u navedene grupe, obaveza je da se kod nadležnog organa
sprovede postupak procjene uticaja i od istog pribaviti saglasnost na elaborat procjene uticaja
izgradnje mHE na životnu sredinu ili dobije odluka da izrada elaborata nije potrebna.
Procjena uticaja mHE na životnu sredinu, svakako treba da obuhvati: uticaje na bioraznolikost,
hidrološke prilike (naročito procjenu vrijednosti minimalnih i maksimalnih protoka), taloženje
sedimenta, uticaje na sredinu i povezanost riječnog toka ispred i iza zahvata (ne samo u vezi s
ribama).
38
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
1.2. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu smjernica i mjera za sprovođenje
planskog dokumenta
1.2.8. IZMJENA 8
U prostorno planskom dijelu smjernica i mjera za sprovođenje
planskog dokumenta, poglavlja
1. Smjernice za dalju plansku razradu (oblici intervencija smjernice za izradu detaljnih urbanističkih planova, urbanističkih
projekata i lokalnih studija lokacije i druge dokumentacije) i
2. Smjernice za izgradnju na područjima za koja se ne predviđa
donošenje detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta ili
lokalne studije lokacije
do tačke 3 (FAZE REALIZACIJE I SMJERNICE ZA FAZNU
REALIZACIJU PLANA) mijenjaju se i glase:
SMJERNICE I MJERE ZA SPROVOĐENJE
PLANSKOG DOKUMENTA
1. SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU
(OBLICI INTERVENCIJA - SMJERNICE ZA IZRADU
DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANOVA,
URBANISTIČKIH PROJEKATA I LOKALNIH STUDIJA
LOKACIJE I DRUGE DOKUMENTACIJE)
U skladu sa PP Crne Gore do 2020.god. i PUP-om opštine Mojkovac definišu se politike za
prostorno planiranje:
- Gradovi oko masiva Bjelasice, zajedno sa Plavom i Rožajama, treba da formiraju sistem
komplementarnih centara. Bijelo Polje i Berane koji imaju međuopštinske funkcije centara sa
opštim službama, bili bi snažni industrijski, poljoprivredni i glavni saobraćajni centri. Kolašin,
Mojkovac i Andrijevica, sa dobrom lokacijom u odnosu na NP „Biogradska gora“, bi preuzeli
funkciju vodećih centara u oblasti razvoja turizma. Plav i Rožaje treba da budu centri sa
generalnim uslugama, privredom i poljoprivrednim uslugama, koji promovišu i podržavaju razvoj
male privrede i turizma u oblasti Komova, Hajle (lokaliteti Skrivena i Turjak), Prokletija i
Plavskog jezera.
- Intenziviranje poljoprivrede, posebno stočarstva, treba da bude glavni pravac razvoja ovog
regiona. Nastaviti sa procesom razvoja već razvijenog stočarstva u oblasti Sinjajevine, gdje bi
veće farme bile osnova za ovu aktivnost. U ostalim oblastima ovog regiona, sa manjim
pašnjacima, treba podržati razvoj malih farmi.
- Konsolidacija kompleksa šuma i pošumljavanje, koje ima za cilj zaštitu šuma, treba da bude
glavni pravac razvoja u oblasti šumarstva. Bez obzira na važnost drvnih resursa ovog regiona,
pošumljavanje i poboljšanje degradiranih šuma je neophodno, kako sa aspekta reprodukcije,
tako i sa aspekta zaštite od erozije i klizišta. Korišćenje malih vodotokova za mini hidroelektrane
dozvoljeno je u skladu sa Strategijom razvoja energetike i Prostornim planom Crne Gore.
- Dobra očuvanost ekološkog koridora (Koridor jugoistočnih Dinarida u Crnoj Gori) koji obuhvata
zone nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Prokletije i regionalnih parkova Ljubišnja,
Sinjajevina sa Šarancima, Komovima i Visitor sa Zeletinom, pri čemu dijelovi Nacionalnih
parkova "Durmitor" i "Biogradska gora" i područja Sinjajevine koje je pred proglašenjem za
regionalni park, zahvataju djelove triotije opštine Mojkovac.
39
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Razvoj turizma tokom čitave godine u ovom regionu treba da bude usmjeren ka osnivanju
centara koji su dovoljno snažni da privuku turiste i da im pruže odgovarajući nivo usluga. Razvoj
treba usmjeriti na tri glavna centra, od kojih je jedan na Žabljaku, za oblast Durmitora (dok su
ostali u Kolašinu za oblast Bjelasice i Komova odnosno u Plavu za oblast Prokletija). U
ostalimoblastima, u koje spada i mojkovačko područje, treba promovisati i razvijati odgovarajuće
oblike djelatnosti i turizma, koristeći resurse prirodnih i kulturnih vrijednosti od nacionalne i
međunarodne važnosti. (NP „Durmitor“, NP "Biogradska gora", kao i područje pod zaštitom
UNESCO-a - dolina rijeke Tare,).
Pri izradi prostorno – planske i urbanističke dokumentacije i njihovim izmjenama i revizijama
treba imati u vidu specifičnosti mojkovačke razvojne zone i njenih dijelova:
Resursi i potencijali: rude polimetala i buduća postrojenja primarne prerade; tehnički građevinski
kamen, gline, šljunak i pjesak; hidroenergetski potencijal malih vodotoka; pozicija glavne kapije
za područje Nacionalnog parka "Durmitor", u odnosu na formirane saobraćajne veze; kompleksi
kvalitetnih planinskih pašnjaka u neposrednom gravitacionom području i sačuvano obradivo
zemljište u dolinama Tare i njenih pritoka; izgrađeni kapaciteti prerađivačke industrije i već
formirane društvene funkcije i servisi; blizina Nacionalnog parka "Biogradska gora"; dobra
pristupačnost zoni.
Prioriteti razvoja: Poljoprivreda orjentisana na razvoj stočarstva i specifičnu ratarsku proizvodnju
(semenski krompir i dr.); planinski turizam; rudarstvo i primarna prerada; prerađivačaka
industrija manjeg obima.
Ograničenja: Ograničenje i stroga kontrola daljeg razvoja industrija, posebno onih koje mogu
uticati na zahtjevani kvalitet voda, Tare prije svega, kao i na kvalitet vazduha.
Konflikti: Konflikt između deponija otpadnih materijala rudnika "Brskovo" iz procesa flotacije
naspram zahtjeva zaštite rijeke Tare.
Pragovi: Dalji urbani razvoj grada, zavistan je od odgovarajućeg rješenja i izgradnje sistema
vodosnabdijevanja, sistema za odvođenje otpadnih voda uključujući i odgovarajuće uređaje za
njihovo prečišćavanje, kao i saobraćajno otvaranje obodnih planinskih područja predviđenih za
razvoj turizma.
Zahtjevi okruženja: Zaštita rijeke Tare, gdje je imperativ da se najviša klasa kvaliteta vode
zadrži, obzirom na činjenicu da, dalje nizvodno, rijeka ulazi u zonu Nacionalnog parka
"Durmitor" i zaštita pejzaža, u kojem ne treba dozvoliti izgradnju visokih i arhitektonski
agresivnih zgrada.
Kontrola seizmičkog rizika, tehničkih akcidenata i elementarnih nepogoda: Primena prostornoplanskih i projektanskih mjera, kako bi se ograničila povredljivost komponenti urbanog i
privrednog sistema u smislu seizmičkog rizika; uspostavljanje mjera kontrole, poklanjajući i dalje
posebnu pažnju nasipu taložnog basena otpadne vode iz procesa flotacije rudnika "Brskovo".
Preduslovi: Unapređenje vodosnabdijevanja Mojkovca (sekundarna mreža) i saobraćajnica za
regionalno uvezivanje unutar magistralnog prstena Bjelasice.
*PODRUČJA ZA POSEBNE PROGRAME INTEGRALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA I
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Područje opštine Mojkovac, zbog svoje veličine, obuhvata krajeve sa različitim razvojnim,
ekološkim potencijalima i geo- i biodiverzitetom. Stoga se, u skladu sa Nacionalnom strateijom
održivog razvoja, ističe potreba izrade posebnih programa (planova, strategije i sl.) integralnog
održivog razvoja i zaštite životne sredine.
U skladu sa principima Nacionalne strategije održivog razvoja, definiše se da održivi razvoj
(kako u Crnoj Gori, tako i globalno) podrazumijeva:
- Uravnotežen i pravičan ekonomski razvoj koji se može održati u dužem vremenskom periodu;
- Smanjenje siromaštva, kroz osnaživanje siromašnih i obezbjedivanje njihovog boljeg pristupa
neophodnim uslugama i sredstvima;
- Učešće svih zainteresovanih strana u procesu odlučivanja (centralne i lokalne vlasti, nevladine
organizacije, privatni/ poslovni sektor, profesionalne organizacije, sindikat), uz izgradnju dijaloga
i povjerenja i uz razvoj društvenog kapitala;
- Pažljivo upravljanje i očuvanje (u najvećoj mogućoj mjeri) neobnovljivih resursa;
- Racionalna/održiva upotreba energije i prirodnih resursa (vode, zemljišta, šuma, itd.);
40
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- Minimiziranje otpada, efikasno sprečavanje i kontrola zagadenja i minimiziranje ekoloških
rizika;
- Unapređenje sistema obrazovanja i zdravstva i poboljšanja u pogledu ravnopravnosti polova;
- Zaštitu kulturnih identiteta.
Na osnovu navedenih principa, ciljeva, zadataka i mjera za sprovođenje održivog razvoja,
odnosno smjernica iz PP Crne Gore do 2020.godine, praktično cijelo područje opštine Mojkovac
zbog izrazitih potencijala i razvojnih ograničenja predstavlja prostor za koji je potrebno raditi
program integralnog održivog razvoja i zaštite životne sredine, ali se kao prioritetni mogu
razrađivati i manji dijelovi opštine Mojkovac, koji se ističu ovim PUP-om: područja Sinajevine
(Ckara, katuni, Zabojsko jezero i okolina, Pragovi i kanjonska doline Tare) i Bjelasice (Vragodo,
Vrioca, katuni...), Prošćenske planine (Crvena lokva, Stupsko polje, Ljeljeni vrh, Sveviđe,
Ugarče, Burenski do...), zona Bjelojevičke rijeke ka Vragodolu, naselja u zoni ili iznad kanjona
Tare (Bistrica, Dobrilovina i dr.), ali i područja neaktivnih rudarskih zona u Brskovu, kao i samog
grada Mojkovca, uključujući i degradirane prostore, koja raspolažu sa izvjesnim razvojnim
ograničenjima, a velikim ekološkim potencijalima i geo- i biodiverzitetom, i koja zavređuju
posebnu pažnju Države, te su kao takva, prioritetna za izradu navedenih programa održivog
razvoja i zaštite životne sredine. *
¾
Smjernice za izradu detaljnih urbanističkih planova,
urbanističkih projekata i studija lokacije
*Ovim PUP-om za područje dalje prostorno urbanističke planske razrade definiše se sljedeće:
Moguća je izrada izmjena i dopuna – revizije PUP-a i prije isteka planskog perioda (prije
2020.god.) ukoliko se ukaže potreba
Za urbano područje grada Mojkovca PUP se razrađuje u skladu sa smjernicama iz poglavlja o
urbanističkom rješenju
Detaljna prostorno - urbanistička razrada na nivou DUP-a ili Lokalne studije lokacije, zavisno od
potreba i odluke nadležnih opštinskih službi, će usljediti prvenstveno za sledeća naselja - centre
i prostore namjenjene za turizam: Bistricu, Lepenac i planirane turističke zone na Bjelasici i
Sinjajevini i sl., pri čemu se napominje da je plansku dokumentaciju moguće raditi i za dijelove
ovih zona.
Za pojedina naselja – centre i prostore namijenjene za turizam, veće privredne komplekse ili
radne zone, kao i dijelove ovih zona i naselja, u skladu s odlukom opštine donose se detaljni
urbanistički planovi, studije lokacije ili urbanistički projekti, i to po kriterijumu složenosti planirane
izgradnje i veličine planiranih kompleksa (za pojedinačne komplekse i objekte preko 3000m2
bruto razvijene građevinske površine), u skladu sa odlukom nadležnih organa.
Na ostalim prostorima mogu se raditi urbanistički plan ili studije lokacije, ukoliko se ukaže
potreba, u skladu sa Zakonom. Ovo se odnosi i na objekte koji su vezani za korišćenje voda
(male hidroelektrane, vodoizvorišta, istraživanja i eksploatacju voda za piće i sl.).
Urbanističkim projektima moguća je urbanističko – arhitektonska razrada pojedinih posebno
interesantnih lokacija u svrhe provere i iznalaženja najpovoljnijeg urbanističkog rješenja za
konkretne lokacije.
Na osnovu urbanističkih projekata, uz preduslov da postoje pretpostavke za mogućnost
infrastrukturalne opremljenosti lokacije van građevinskog zemljišta i van naselja, grade se
složeniji ili veći kompleksi proizvodnih, poslovnih i drugih objekata, kompleksi u funkciji
poljoprivrede, stočarstva i voćarstva, (mini farme, veći objekti za preradu proizvoda iz ovih
oblasti i za njihovo skladištenje-hladnjače, magacini i sl, ribnjaci i srodni sadržaji). Složeni i veliki
kompleksi ili objekti su oni koji će imati više od 3000m2 bruto razvijene građevinske površine
objekata.
41
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Za sva druga područja koja se nalaze u zahvatu PUP-a opštine Mojkovac, a za koja nije
predviđena izrada detaljnog urbanističkog plana i urbanističkog projekta ili oni još nijesu
urađeni, može se donijeti lokalna studija lokacije, u skladu sa smjernicama i kriterijumima
predviđenim ovim Planom.
Za pojedine izuzetno važne komplekse i prostore moguće je organizovati i urbanističko
arhitektonske konkurse kako bi se odabrala najbolja ideja i rješenje.
¾
Smjernice za objekte od državnog interesa
Za prostore i objekte koji su od interesa za Crnu Goru ili su, prema PP Crne Gore, od
regionalnog značaja (državne objekte od opšteg interesa, industrijske, skladišne i slobodne
zone, koncesiona područja, rudarske objekte i zone, prostore za izgradnju turističkih naselja i
kompleksa, rekreacione, zdravstvene i slične objekte, obalni pojas uz jezero, rijeke i druge
vodotoke), u skladu sa interesom Države donosiće se detaljni prostorni plan.
Za teritoriju ili djelove teritorije jedne ili više lokalnih samouprava sa zajedničkim prirodnim,
regionalnim ili drugim obilježjima koji su od posebnog značaja za Crnu Goru i koji zahtijevaju
poseban režim uređenja i korišćenja (nacionalni park, regionalni park, prirodni rezervat,
rekreaciono-turističko područje, kulturno-istorijsko područje, eksploataciono polje na kome se
vrši površinsko iskorišćavanje mineralnih sirovina i sl.), donosiće se prostorni plan posebne
namjene.
Za područja u zahvatu Prostornih planova posebne namjene za Durmitorsko područje (koje
obuhvata i NP Durmitor) i za područje Bjelasice i Komova (koje obuhvata i NP Biogradska gora)
pri realizaciji namjena prostora, uređivanju, zaštiti i izgradnji prostora i objekata koriste se
kriterijumi i smjernice iz ovih planova: PPPN za Durmitorsko područje i PPPN NP Durmitor i
PPPN za područje Bjelasice i Komova i PPPN NP Biogradska gora, kao planova višeg reda. Za
sve objekte u funkciji turizma koji se nalaze u zoni Nacionalnih parkova "Durmitor" i „Biogradska
Gora“, slivnom području rijeke Tare i budućem regionalnom parku Sinjajevina i njihovim
zaštitnim zonama projektima obezbijediti očuvanje vrijednosti zaštićenog područja."
Za područja koja se nalaze u zahvatu PPPN NP "Durmitor" i PPPN „Bjelasica - Komovi“,
odnosno PP NP „Biogradska Gora“, a koja nijesu detaljno razrađena tim planovima može se
donijeti državna studija lokacije.
Za potrebe realizacije turističkih kompleksa, rudarskih zona i infrastrukturnih objekata, kao i
ostalih objekata i prostora od interesa za Crnu Goru, će se raditi posebni prostorni planovi
posebne namjene, odnosno detaljni prostorni planovi u skladu sa opredeljenjem Države za veće
objekte
Interesi potencijalnih investitora za izgradnju malih hidroelektrana realizovaće se u skladu sa
državnim programom za izgradnju ovakvih objekata na teritoriji Crne Gore,* a na osnovu
ispitivanja i dokazivanja opravdanosti i održivosti i na drugim vodotocima.
Smjernice za izradu planova za područja od posebnog značaja (javnog interesa), date
su, u skladu sa PP Crne Gore do 2020.god., za sljedeće kategorije definisanja
prostora:
1. Područja posebnih vrijednosti prirode koja podrazumjevaju: prirodne parkove i
predjele (nacionalne parkove, regionalne parkove, parkove prirode i posebne
porirodne predjele), rezervate prirode (opšte i posebne), spomenike prirode,
memorijalne spomenike, i staništa pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.
U nacionalnim parkovima prioritet je: očuvanje prirode, razvijanje naučno-edukativnog
i izletničkog turizma koji mora biti kontrolisan organizovan; oplemenjivanje i
uređivanje postojećih stacionarnih, servisnih, uslužnih i drugih kapaciteta prvenstveno
42
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
u granicama postojeće zauzetosti prostora, usklađeno sa interesima zaštite prirode;
uklanjanje ili promjena sadržaja koji su u konfliktu sa zaštitom prirode i okolinom, a
nove locirati po pravilu izvan parkova, te tako podstaći razvoj naselja izvan granica
parka.
Od ostalih vrijednih prostora naročito je važno očuvati prirodne karakteristike
kontaktnih područja uz zaštićene cjeline i vrijednosti nezaštićenih djelova prostora,
kao što su prirodne obale vodotoka, prirodne šume, kultivisani pejzaž, kao zone koje
pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj baštini, kao i
državnim sistemima
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa posebnim uslovima i zahtjevima.
Posebno treba sistematski istraživati i sprovoditi mjere zaštite područja crnogorskog
karsta u cjelini, radi njegove ukupne osjetljivosti, a posebno zbog opasnosti od
zagađenja podzemnih voda.
Za sva područja posebnih prirodnih vrijednosti (i/ili kulturnih) a koja su zaštićena
nacionalnim zakonodavstvom ili međunarodnim sporazumima, moraju se izraditi
planovi upravljanja i formirati odgovarajuće upravljačke strukture.
2. Programi razvoja područja sa posebnim problemima i ograničenjima kao što su
brdsko-planinska, te rijetko naseljena područja, treba da naglase komponente
prostornog uređenja sa gledišta optimalnih kapaciteta i razmještaja društvenih
servisa, specifičnih i fleksibilnih prostornih oblika usluga i djelatnosti, te strateških
prioriteta u stvaranju uslova za podsticanje razvoja koristeći iskustva ekonomija,
resursima oskudnih, područja.
Na područjima sa ograničenjima u razvoju i degradirane životne sredine, jalovišta i
otvorenih rudarskih kopova, treba sprovesti hitne mjere zaustavljanja iseljavanja
stanovništva i degradacije resursa, te osiguranje nužne infrastrukture, a u prvim
fazama kompleksnih programa za ta područja treba odrediti prioritete za poboljšanje
stanja i istražiti mogućnosti koje pružaju prostorni uslovi u važećim planovima.
Sprovođenje nacionalnih programa za područja sa otežanim uslovima razvoja (kao
što su dijelovi mojkovačkog područja u Sjevernom regionu), vršiće se na temelju
odredbi važećih prostornih planova uz potrebne izmjene i dopune, kao i razradu na
nižim planskim nivoima.
3 . Revitalizacija ruralnih područja temelji se, prioritetno, na zaustavljanju procesa
napuštanja sela, koje se obezbjeđuje sistematskim mjerama kojima treba usporiti
emigracije i stvarati pravno-državne povoljne uslove rada, a naročito podsticati
opstanak i razvoj početno malim, ali sigurnim ulaganjima u životni standard sela,
uključujući kulturne i rekreacijske potrebe stanovništva i urbane uslove življenja. Isto
tako, treba promovisati osnovne vrijednosti ruralnog nasljeđa, duhovnih i materijalnih
dobara i tradicije, te obogaćivati veze grada i sela.
Ruralnom stanovništvu treba osigurati uslove za revitalizaciju kvalitetnih objekata, ali
uz dužnu pažnju tradicionalnom graditeljstvu koja se odražava u poštovanju veličine,
oblika i graditeljskih materijala. U cjelokupnom ruralnom prostoru treba osigurati
savremeni infrastrukturni standard. Telekomunikacije i informatika su osnova za
željene promjene u ruralnom prostoru, pa njihov razvoj treba posebno podsticati.
Poljoprivrednu proizvodnju treba organizovati primjereno karakteristikama pejzaža, te
podsticati sisteme plasmana, prerade i usluga, uz potrebnu edukaciju i ostvarenje
saobraćajnih i drugih infrastrukturnih veza.
Treba iskoristiti uticaj savremene informatičke tehnologije, koja će neutralisati mnoge
prednosti grada nad selom. Naglasak mora biti usmjeren prema podizanju vrijednosti
lokalnih primarnih proizvoda, korišćenju tradicionalnih vještina.
Treba težiti da prihodi i standard življenja na tim područjima bude u skladu sa onim u
razvijenim područjima, a uslovi života ruralnog stanovništva približni uslovima
gradskog stanovništva.
Oživljavanje seoske ekonomije treba da se temelji na kreativnoj integraciji savremenih
potrošačkih i proizvodnih trendova, lokalne baštine, resursa, kulture i vještine.
Neophodno je donijeti više podsticajnih mjera za razvoj turizma na seoskim imanjima,
ali i drugih vrsta turističke ponude u ruralnom prostoru. Politikom planiranja obrade
43
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
zemljišta i revitalizacijom naselja treba brinuti i o turističkom kapacitetu ruralnog
prostora.
Brdsko-planinsko područje Crne Gore predstavlja područje sa najvećim problemima
aktiviranja poljoprivrede. Dio razvojnih pitanja obuhvataju posebni programi, kao što
su oni za razvoj područja uz državnu granicu, razvoj infrastrukture, obnovu
gazdinstava i ekološku sanaciju.
2. SMJERNICE ZA IZGRADNJU NA PODRUČJIMA ZA
KOJA SE NE PREDVIDJA DONOŠENJE DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA, URBANISTIČKOG
PROJEKTA ILI LOKALNE STUDIJE LOKACIJE
Urbanističko tehnički uslovi, kao osnov za izradu investiciono tehničke dokumentacije i
pribavljanje građevinske dozvole, izdaju se na osnovu ovog PUPa za svu *preostalu*
pojedinačnu planom dozvoljenu izgradnju van građevinskog zemljišta i van naselja, uz
preduslov da postoje pretpostavke za mogućnost *infrastrukturne* opremljenosti lokacije.
Urbanističko tehnički uslovi, kao osnov za izradu investiciono tehničke dokumentacije i
pribavljanje građevinske dozvole, izdaju se na osnovu ovog PUPa za izgradnju/rekonstrukciju
magistralnog puta, regionalnih puteva, helidroma, objekata u funkciji eksploatacije šljunka i
pijeska, skijaških staza i žičara i drugih pojedinačnihobjekata u funkciji turizma.
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije *predstavljaju* osnov za realizaciju planiranih i
rekonstrukciju postojećih infrastrukturnih i drugih objekata predviđenih u PP Crne Gore i PUPu
opštine Mojkovac. Vrste tehničke dokumentacije po sadržaju i obimu definasane su Zakonom.
Posebno se naglašava da prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije posebnu
pažnju treba posvetiti mikrolokaciji trase infrastrukturnih koridora magistralnog puta i drugih
putnih pravaca obzirom na blizinu zaštićenih zona i vrednosti nacionalnog i regionalnog parka.
Pored toga, mikrolokaciju trase ovih i drugih infrastruktura uskladiti sa okolnim namjenama radi
ispunjenja uslova koji se odnose na zaštitne pojaseve za pojedine infrastrukture propisane
Zakonom. Pri izradi investiciono – tehničke dokumentacije za buduće zone turističkog razvoja,
istu raditi u skladu sa propisima, a posebno projektovati mjere za obezbjeđenje izvorišta pijaćih
voda, zemljišta i podzemnih voda, kao i zaštitu površinskih voda od zagađivanja otpadnom
vodom i drugim zagađenjima. Pri izradi investiciono – tehničke dokumentacije za skijališta i
žičare projektom obezbijediti najmanje potrebno prosijecanje šume i izgradnju skijališta van
terena ugroženih erozijom."
......
44
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
2. IZMJENE I DOPUNE PUP-A MOJKOVAC ZA ZONU
URBANISTIČKOG RJEŠENJA
* radi lakšeg praćenja i poređenja, zvjezdicom na početku i na kraju teksta i
podvučeno su obilježene pozicije, rečenice, dijelovi rečenice ili cijeli pasusi koji
su izmjenjeni u odnosu na postojeći PUP koji se mijenja
2.1. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu Bilansi postojećih i planiranih
namjena površina
2.1.1. IZMJENA 1
U zoni urbanističke razrade u planskom dijelu, tabele ispod naslova:
Bilansi postojećih i planiranih namjena površina, mijenjaju se i glase:
NAMJENA POVRŠINA - POSTOJEĆE STANJE
STANOVANJE - 102,5 ha
STANOVANJE MALE GUSTINE
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE
STANOVANJE VEĆE GUSTINE
JAVNI DRUŠTVENI OBJEKTI - 8,6 ha
ADMINISTRACIJA, ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURA
SPORT I REKREACIJA
RAD I PRIVREDA - 45.5 ha
CENTRALNE DJELATNSTI
TURISTIČKI KAPACITETI
INDUSTRIJA
ZAŠTITNO ZELENILO UZ INDUSTRIJU
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE - 159.3 ha
POLJOPRIVREDA I RURALNO STANOVANJE
SAOBRAĆAJNI OBJEKTI I POVRŠINE - 58.8 ha
UKUPNO
KOMUNALNE POVRŠINE - 5.3 ha
UKUPNO
ZELENE POVRŠINE - 56.3 ha
SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE UZ VODOTOK
VODENE POVRŠINE - 24.2 ha
UKUPNO
SLOBODNE NEIZGRAĐENE POVRŠINE - 61.2 ha
NEUREĐENI PROSTORI
REKULTIVACIJA JALOVIŠTA RUDNIKA
UKUPNA POVRŠINA PUP-a
NAMJENA POVRŠINA - PLANIRANO STANJE
STANOVANJE - 119.9 ha
STANOVANJE MALE GUSTINE SA DJELATNOSTIMA
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE SA DJELATNOSTIMA
MJEŠOVITE NAMJENE - 57.6 ha
STANOVANJE VEĆE GUSTINE SA MJEŠOVITIM NAMJENAMA
TURISTIČKI KAPACITETI SA MJEŠOVITIM NAMJENAMA
CENTRALNE DJELATNOSTI
KONCENTRACIJA DJELATNOSTI
RAD I PRIVREDA - 43.1 ha
RADNA ZONA
POSLOVNO KOMERCIJALNI CENTRI I OBJEKTI
POVRŠINA
79,20ha
15,80ha
7,50ha
6,60ha
2,00ha
6, 90ha
6,10ha
23,70ha
8,80ha
159,30ha
58,80ha
5,30ha
56,30ha
24,20ha
41,90ha
19,30ha
521,70ha
POVRŠINA
94,90ha
25,00ha
12,30ha
21,80ha
11,30ha
* 11,20ha*
* 24,30ha*
18,70ha
45
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
MAGACINI, MALA PRIVREDA
JAVNI I DRUŠTVENI OBJEKTI - 41.8 ha
ADMINISTRACIJA, ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURA
SPORT I REKREACIJA SA ZELENILOM
KOMUNALNE POVRŠINE
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE - 121.0 ha
POLJOPRIVREDA I RURALNO STANOVANJE
ZELENE POVRŠINE - 52.3 ha
UKUPNO
VODENE POVRŠINE - 24.2 ha
UKUPNO
SAOBRAĆAJNI OBJEKTI I POVRŠINE - 61.8 ha
UKUPNO
UKUPNO POVRŠINA PUP-a
.
8,70ha
8,60ha
* 20,20*
* 5,10ha*
* 121,30ha*
52,30ha
24,20ha
61,80ha
521,70ha
2.2. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu Parametri, uslovi i pravila izgradnje
objekata po namjenama i cjelinama
2.2.1. IZMJENA 2
U zoni urbanističke razrade u planskom dijelu, tekst ispod naslova:
KOMPATIBLNI SADRŽAJI u poglavlju Parametri, uslovi i pravila
izgradnje objekata po namjenama i cjelinama, mijenja se i glasi:
KOMPATIBILNI SADRŽAJI
U skladu s orijentacijom na stimulativan odnos prema novim investicijama i opredeljenjem za
sprovodljiv i fleksibilan plan, definisane su djelatnosti i sadržaji koje su kompatibilne sa
osnovnim pretežnim planiranim namjenama u granicama urbanističko planske razrade
Mojkovca.
* Sve planirane namjene su dominantne namjene u zoni dok se pojedine parcele mogu
namijeniti kompatibilnim namjenama. Međusobno kompatibilne namjene su: stanovanje,
djelatnosti, poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo i usluge, komunalni i saobraćajni
objekti u funkciji stanovanja, poslovanja ili snabdijevanja gorivom, zdravstvo, dječija zaštita,
obrazovanje, kultura i vjerski objekti.*
U svim pretežno stambenim zonama dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog i
kolektivnog stanovanja, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu
namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne i komercijalne
djelatnosti, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, objekti za upravu, vjerski objekti,
objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama
stanovnika područja. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i pomoćni objekti i garaže.
Na parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava
propisane urbanističke parametre.
Sektor male privrede može biti zastupljen u svim jedinicama osnovnih stambenih zona. Sektor
zanatskih usluga i trgovine za domaćinstva i za pružanje sličnih usluga, takođe se planira
disperzno i zastupljen je u gotovo svim jedinicama osnovnih stambenih zona.
Na površinama mješovite namjene dozvoljeni su: svi komercijalni, poslovni i stambeni objekti,
prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanja, a koje služe za
opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i
ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti. Izuzetno se mogu dozvoliti:
ostali privredni objekti, uz poštovanje ekoloških zahtjeva.
U okviru industrijskih zona i podcjelina moguć je i prostor za razvoj sektora građevinarstva i
saobraćaja i srodnih djelatnsti, sektor servisa i usluga i sl. Dozvoljeni su sljedeći objekti: privredni
objekti, skladišta, benzinske pumpe otvorena stovarišta i javna preduzeća. Izuzetno se mogu
46
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
dozvoliti: zdravstveni objekti, dječiji vrtići i rekreativne površine za potrebe privrednih objekata.
U okviru industrijskih zona kao kompatibilna djelatnost može biti planirana i skladišna zona, koja bi se
do privodjenja namjeni mogla koristiti za unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura. Dozvoljeni su:
prodavnice i zanatske radnje, poslovne djelatnosti, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za
smještaj, objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih
djelatnosti koji služe potrebama zone ili eventualno stanovnika okolnog područja.
Na površinama za poslovno komercijalne djelatnosti dozvoljena je izgradnja komercijalnih
sadržaja i centralnih institucija privrede, većih trgovačkih centara i privrednih preduzeća, koja ne
predstavljaju značajnu smetnju za okolinu, a mogu se okarakterisati kao pretežno uslužne i
pretežno trgovačke. Dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski objekti, prodavnice,
zanatske radnje, ugostiteljski objekti i objekti za smještaj, javna preduzeća, poslovni i
kancelarijski objekti, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali
objekti za društvene djelatnosti i specijalizovani centri. Izuzetno mogu se dopustiti: stambeni
objekti i stanovi, benzinske pumpe uz uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.
Na površinama za turizam i ugostiteljstvo dozvoljena je izgradnja svih turističko komercijalnih
sadržaja i većih hotelsko ugostiteljskih centara i preduzeća. U okviru ove pretežne namjene
dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski objekti, prodavnice, zanatske radnje,
pojedinačni stambeni objekti, javna preduzeća, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za upravu,
vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti i
specijalizovani centri.
Nema posebnih ili dodatnih uslova i pravila za izgradnju i uređenje kompleksa i objekata za
sport i rekreaciju na za to predviđenim i mogućim lokacijama, osim uobičajenih standarda za
izgradnju takvih objekata i kompleksa. Na površinama pretežne namjene za sport i rekreciju
dozvoljeni su: svi komercijalni, klupski poslovni i namjenski objekti uz sport, prodavnice,
ugostiteljski objekti i lokali drugih namjena, objekti za kulturu, zdravstvo i ostali objekti za
društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti.
Spomenici, spomen obilježja, fontane, česme, i drugo, kao i parterno i pejzažno uređenje
prostora kompatibilni su sa svim sadržajima i namjenama u planu.
Saobraćajna, hidrotehnička, telekomunikaciona, elektrodistributivna i druga komunalna
Infrastruktura i pripadajuće mreže snabdijevanja, kao i benzinske ili gasne stanice, u skladu s
rezultatima zakonom propisane procjene uticaja, kao i sve vrste sporta i rekreacije, kampova,
zelenila i urbane opreme i mobilijara kompatibilni su sa svim planiranim pretežnim sadržajima u
obuhvatu plana.
* U neizgrađenim zonama, pogotovo u rubnim delovima Mojkovca, moguća je izgradnja
objekata pod sledećim uslovima: *
* Na poljoprivrednom zemljištu dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji poljoprivrede –
izgradnja stambenog objekta poljoprivrednog domaćinstva, pojedinačnih ekonomskih i
poslovnih objekata u funkciji poljoprivrede (za smještaj stoke, proizvodni objekti, objekti za
preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvodni i servisno-radni objekti u funkciji poljoprivrede:
hladnjače, magacini, prehrambeni proizvodni pogoni i sl.), objekata skladištenja i prerade
poljoprivrednih proizvoda, pomoćnih objekata u funkciji poljoprivrede - garaže, koševi, ambari,
ostave, nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila i slično, kao i
infrastrukturnih objekata, u skladu sa zakonom.*
* Poljoprivredno zemljište, u rubnom reonu naselja ili postojećih radnih zona, mogu se
predvidjeti za druge namjene, prvenstveno za privredne i proizvodne objekte i komplekse, pod
uslovom da se može obezbijediti saobraćajni pristup i infrastrukturno opremanje.*
* Na šumskom zemljištu dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji šumske privrede i lovstva i
objekti za održavanje i eksploataciju šuma, objekata u funkciji turizma i rekreacije i objekata
47
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
infrastrukture i saobraćajnica, kao i drugih objekata, u skladu sa zakonom, a preporučuje
upotreba prirodnih materijala (drvo, kamen, šindra) i tradicionalnih formi.*
* Kada su u pitanju zelene površine i njihovo uređenje, daje se mođućnost nadležnoj službu da
do usvajanja DUP-ova, uz prethodnu analizu i vodeći računa o bilansu zelenih površina i
dinamici uređenja istih, u skladu sa stanjem na terenu i infrastrukturnom opremljenosti lokacije
dozvoli legalizaciju porodičnog objekta prema smjernicama za ovaj tip objekata. *
* Uz vodna zemljišta dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji vodoprivrede, održavanja
vodotoka, rječnog saobraćaja, manjih ugostiteljskih objekata i objekata za rekreaciju i izgradnja
objekata infrastrukture i saobraćajnica, u skladu sa zakonom.*
2.3. Izmjena i dopuna PUP-a u dijelu smjernica za sprovođenje planskog
dokumenta
2.3.1. IZMJENA 3
U zoni urbanističke razrade u planskom dijelu, tekst ispod podnaslova:
Smjernice za dalju plansku razradu, oblici intervencija i fazna realizacija
plana, u poglavlju Smjernice za sprovođenje planskog dokumenta, (sem
teksta ispod podnaslova: PRIKAZ OBLIKA INTERVENCIJA PO CJELINAMA
koji se ne mijenja) mijenja se i glasi:
Smjernice za sprovođenje planskog dokumenta
Smjernice za dalju plansku razradu, oblici intervencija i fazna realizacija plana
Bliže smjernice za sprovođenje PUP-a na obuhvatu urbanističko-planske razrade
Uređenje prostora i građenje objekata na prostoru grada obavlja se urbanističkom planskom
dokumentacijom nižeg reda i direktnom primjenom u skladu sa urbanističkom razradom u
sklopu ovog PUP-a i to na sljedeći način:
* 1. - izradom Detaljnog urbanističkog plana za pojedine planom naznačene zone
2. - izradom i donošenjem Lokalne studije lokacije za pojedine veće investicije u okviru
planom naznačene pojedine zone za koju je propisana izrada Detaljnog urbanističkog
plana,
3. – izradom urbanističkih projekata (UP) za komplekse u kojima se grade objekti za javno
korišćenje veće od 2000m2 bruto razvijene građevinske površine u svim svim zonama,
4. - izdavanjem UTU na osnovu smjernica iz ovog PUPa za izgradnju ili dogradnju za
objekte do 500 m2 u okviru planom naznačene pojedine zone za koju je propisana izrada
Detaljnog urbanističkog plana,
5. - izdavanjem pojedinačnog urbanističkog akta i dokumenta (UTU) na osnovu smjernica iz
ovog PUPa za zone i podcjeline koje su u većoj mjeri izgrađene i za koje predstoji još
parcijalna pojedinačna izgradnja,*
* Na predlog zainteresovanih strana parcelacije postojećih katastarskih parcela se mogu vršiti
za zone i podcjeline koje su u većoj mjeri izgrađenе i za koje predstoji još parcijalna
pojedinačna izgradnja, *
* Na području urbanističke razrade planirana je izrada DUP-ova ili u okviru njih za veće
investicije izrada Lokalnih studija lokacije (LSL) za sledeće zone:
Centar grada sa Gornjim Mojkovcem – okvirna povrišina 56,32 ha,
Sportska zona – okvirna površina 45,00 ha,
Babića polje 1 – okvirna površina 29,16 ha,
48
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Babića polje 2 – okvirna površina 34,30 ha,
Ambarine 1 – okvirna povrišna 12,80 ha,
Ambarine 2 – okvirna povrišna 30,10 ha,
Podbišće 1 – okvirna povrišna 56,32 ha,
Podbišće 2 – okvirna povrišna 23,12 ha,
Zakršnica – okvirna povrišna 14,10 ha,
Novi Mojkovac – okvirna površina 18,69 ha. *
* Za gore navedene zone, za izgradnju ili dogradnju za manje objekte (za objekte do 500 m2
bruto razvijene građevinske površine) u okviru planom naznačene pojedine zone do donošenja
DUPa ili LSL sprovođenje se vrši izdavanjem UTU na osnovu smjernica iz ovog PUPa*
Za sprovođenje ovog PUPa predviđena je izrada Detaljnih urbanističkih planova za površine
pod istom pretežnom namjenom u okviru zone A, kako je označeno u grafičkom dijelu plana, u
planu namjena površina sa podjelom na cjeline/zone i oblicima intervencija * i za veće investicije
izrada Lokalnih studija lokacije (LSL).* Obuhvatom novih planskih dokumenata se mogu spajati
planirane pretežne namjene iz ovog PUPa.
U zoni/cjelini A za područje dosadašnje industrijske zone sa koga se planira izmještanje
neprimjerenih industrijskih pogona sa ekstenzivnim zauzećem zemljišta (Vukman Kruščić), kao i
za Novi Mojkovac se prije dalje planske razrade prethodno preporučuje raspisivanje
jedinstvenog urbanističko arhitektonskog konkursa, kojim bi se izabralo ukupno urbanističko
rješenje ove cjeline. Prikazi planske razrade dati su u grafičkom dijelu elaborata PUPa.
* Planom namjene površina područje predviđeno za izradu DUPa “Novi Mojkovac” definisano je
kao poslovno komercijalni centri i objekti, a u sklopu te odrednice su generalne namjene rad i
privreda i površine za turizam i mješovitu namjenu, kao i dijelom stanovanje, pri čemu u daljoj
planskoj razradi treba težiti da turizam bude jugo-zapadno bliže Tari, kao nastavak već
planirane turističke namjene, a poslovanje sjevero-istočno, odnosno na preostalom djelu
lokacije.*
U zoni/cjelini B na području nekadašnjeg jalovišta realizovan je urbanističko arhitektonski
konkurs za sportsko rekreativni centar Mojkovca i on je za ovaj plan
stečena planska obaveza, odnosno dalja izgradnja i uređenje će se realizovati u skladu sa
konkursnim rješenjem, uključujući i predviđeno eko naselje, pješački most i izgradnju hipodroma
na lijevoj obali Tare. Takođe, za sprovođenje ovog PUPa predviđena je izrada Detaljnih
urbanističkih planova za površine pod istom pretežnom namjenom ili za više pretežnih namjena
u okviru zone/cjeline B, * a po pravilu za benzinske stanice i za veće investicije izrada Lokalnih
studija lokacije (LSL). *
* Ovim planom nije propisana obavezna izrada LSL već je, kao u gornjim stavovima, predviđeno
da se ista može raditi za pojedine veće investicije u okviru planom naznačenih pojedinih zona
za koju je propisana izrada Detaljnog urbanističkog plana. Pojedinačnom većom investicijom u
smislu gornje odredbe se smatra svaki jedinstveni postojeći ili planirani kompleks, pogon,
namjenska cjelina ili druga planirana cjelina unutar planom naznačenih pojedinih zona za koju je
propisana izrada Detaljnog urbanističkog plana.*
* Smjernice za dalju plansku razradu kroz izradu Detaljnih urbanističkih planova za površine pod
istom pretežnom namjenom ili za više pretežnih namjena u okviru pojedinih zona/cjelina i za
veće investicije izrada Lokalnih studija lokacije (LSL) iz prethodnih stavova su u cjelini i za sve
namjene definisane u poglavlju Parametri, uslovi i pravila izgradnje objekata po namjenama i
cjelinama za područje urbanističke razrade iz ovog plana.*
Za sve preostale površine zone/cjeline C - rubna područja i zone, nije predviđena obavezna
razarada kroz DUPove, ali mogu se raditi Detaljni Urbanistički planovi i *za benzinske stanice i
veće investicije izrada Lokalnih studija lokacije (LSL),* u obimu i prema dinamici utvrđenoj kroz
program uređivanja gradskog građevinskog zemljišta.
49
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
Izuzetno, za zonu / cjelinu C - šire područje, unutar granica ove urbanističke razrade, po pravilu
je potrebno za zone na kojima je planirana intenzivnija nova izgradnja raditi nove Detaljne
Urbanističke planove * i za veće investicije izrada Lokalnih studija lokacije (LSL),* prema
preporukama iz pravila iz prethodnih poglavlja, a u skladu sa zakonskim odredbama.
Obavezna izrada planova nižeg reda je predviđena i za sve saobraćajne površine i objekte *
površine cjeline/zone D.*
Izuzetak od obaveze dalje planske razrade su sve zelene površine, kao i manje rekreativne
površine u svim cjelinama/zonama koje nisu označene u grafičkom dijelu plana, u planu
namjena površina sa podjelom na cjeline/zone i oblicima intervencija, koje se sve mogu
realizovati na osnovu ovog PUPa.
Naglašava se da su predložene granice područja za detaljnu urbanistički razradu (predstavljene
na grafičkom prilogu Urbanističko – planske razrade 06: Namjena površina sa zonama i
oblicima intervencije – plan i površine nevedene u tekstu PUP-a) u svim zonama orijentacione i
da su u skladu sa potrebama i odlukom lokalne samouprave moguće njihove korekcije.
* Nadležna služba za sprovođenje Plana treba da jednogodišnjim programima uređenja
prostora definiše faznost donošenja novih planskih dokumenata, da se odrede prioriteti, a da se
PUP sprovodi direktno preko smjernica i UTU za direktno sprovođenje plana do donošenja
istih.*
2.1.4. IZMJENA 4
U zoni urbanističke razrade u planskom dijelu, tekst ispod podnaslova:
PRIKAZ OBLIKA INTERVENCIJA PO CJELINAMA 2. Bliže smjernice za
sprovođenje PUP-a za grad za djelove za koje se neće raditi planska
dokumentacija na obuhvatu ove urbanističke razrade, u poglavlju Smjernice
za sprovođenje planskog dokumenta mijenja se i glasi:
2. Bliže smjernice sa urbanističko tehničkim uslovima * za direktno sprovođenje
PUP-a* za grad za djelove za koje se neće raditi planska dokumentacija na
obuhvatu ove urbanističke razrade
* Za zone i podcjeline za koje nije propisana obaveza dalje planske razrade, ovim urbanističkim
planom je predviđeno direktno sprovođenje smjernica i pravila iz ovog PUPa kroz izdavanje
UTU za pojedinačne komplekse različitih planiranih namjena, stambene objekte na parceli, za
dogradnje i adaptacije, za pomoćne objekte, za male proizvodne objekte i objekte male
privrede, za izgradnju manjih proizvodnih pogona koji ne zagadjuju životnu sredinu, objekte
usluga, trgovina, zanatstva, kao i drugih djelatnosti koje po svom karakteru ne bi narušavale
uslove stambene zone.*
* Smjernice za izdavanje UTU iz prethodnog stava su u cjelini i za sve pretežne namjene kao i
za kompatibilne namjene koje se u okviru njih mogu realizovati, definisane u poglavlju
Parametri, uslovi i pravila izgradnje objekata po namjenama i cjelinama za područje urbanističke
razrade iz ovog plana.*
* Kao smjernice za izdavanje UTU za male proizvodne objekte i objekte male privrede, kao i za
izgradnju manjih proizvodnih pogona koji ne zagadjuju životnu sredinu i druge objekte za koje je
to dozvoljeno na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u granicama urbanističke razrade,
primjenjuju se smjernice definisane za izgradnju na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u
poglavlju sa prostorno planskim rješenjema. *
* Na čitavoj površini obuhvaćenoj ovim planom je predviđeno izdavanje pojedinačnih
urbanističkih akata i dokumenti (UTU), u okviru nadležnosti stručnih službi opštine Mojkovac, za
50
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
sanacije, dogradnje, nadgradnje, proširenja i rekonstrukciju postojećih objekata, nadgradnju i
adaptaciju potkrovlja za stanovanje ukoliko sanacija nosećeg konstruktivnog sistema objekta to
dozvoljava, rušenje dotrajalih objekata i izgradnju novih kao interpolaciju ili kao kompleksnu
rekonstrukciju manjih lokacija sa organizovanom stambenom gradnjom, za izgradnju u rubnim
zonama naselja u obliku interpolacije porodičnih kuća uz postojeće ulice, za održavanje i
dogradnje infrastrukturne mreže, izgradnju sadržaja osnovnog snabdijevanja, gradnju manjih
proizvodnih objekata (mala privreda), i uređivanje sportsko-rekreativnih sadržaja, a sve do
opštih parametara predviđenih ovim planom za predmetnu namjenu. *
* Na čitavoj površini obuhvaćenoj ovim planom je predviđeno izdavanje pojedinačnih
urbanističkih akata i dokumenti (UTU), u okviru nadležnosti stručnih službi opštine Mojkovac, za
uređenja slobodnih površina, trgova, parkova, dvorišta i skverova, osvetljavanje, postavljanje
urbane opreme, spomenika, fontana i drugi investicioni radovi koji se mogu svrstati u urbani
dizajn i opšte uređenje grada.*
* Ovim planom je na osnovu procjene nadležne stručne službe ostavljena mogućnost za izradu
predloga sa elementima projekata parcelacije kao prethodne stručne provere, na osnovu koje bi
stručne službe mogle istu odobravati i izdavati potrebna pojedinačna urbanistička akta i
dokumenta (UTU) po pojedinačnim zahtjevima. Način i uslovi utvrđeni u ovom planskom
dokumentu su da novoformirane parcele ne budu pojedinačno manje od 3,0 ara, da su približno
četvorougaonog oblika, da je svaka nova parcela sa obezbjeđenim pristupom javnoj
saobraćajnoj površini, da je planom predviđena za izgradnju ili da je već izgrađena. Gornja
pravila i uslovi se ne primjenjuju ako se sudskim aktom ili drugim pravnim dokumentom nalaže
formiranje parcele. *
- Održavanje i dogradnja pretežno dovršenih područja stambene gradnje niskih gustina
Ovaj oblik intervencije primenjivaće se u stambenim naseljima individualne gradnje, koja su
pretežno izgradjena. Osnovna buduća namjena ovih područja ostaje stanovanje
Intervencije održavanja i dogradnje odredjuju:
- održavanje i dogradnje infrastrukturne mreže,
- izgradnja sadržaja osnovnog snabdijevanja
- održavanje i dogradnja stambenih objektata uz dozvoljenu izgrađenost gradjevinske parcele,
- nadgradnja i adaptacija potkrovlja za stanovanje ukoliko sanacija nosećeg konstruktivnog
sistema objekta to dozvoljava,
- rušenje dotrajalih objekata i izgradnja novih kao interpolacija ili kao kompleksna rekonstrukcija
manjih lokacija sa organizovanom stambenom gradnjom.
Na ovim lokacijama omogućuje se gradnja manjih proizvodnih objekata (mala privreda), i
uredjivanje sportsko-rekreativnih sadržaja.
- Dogradnja niskim objektima – stambeni i drugi objekti pretežno agrarne funkcije
U rubnim zonama izgradnja će se odvijati unutar ili uz sam rub naselja u obliku interpolacije
obiteljskih kuća uz postojeće ulice. Dubina parcela omugućuje ili preparcelaciju nakon
utvrdjivanja regulacije i uslova za parcele za različite poljoprivredne aktivnosti i druge oblike
rada koji ekološki ne smetaju stanovanju. Sa ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta u ostalim
djelovima ovih naselja omogućava se samo sanacija postojećih objekata.
Sanacija
Smjernice za tretman neformalnih objekata
Objekti izgrađeni bez građevinske dozvole koji se mogu smatrati uklopljenima u plansko
rješenje ovog plana su oni objekti koji nisu izgrađeni na postojećim javnim površinama puteva i
koridorima infrastrukture i na planiranim javnim površinama puteva i koridorima infrastrukture,
kao i koji ispunjavaju parametre i pravila za izgradnju objekata u pretežnoj ili kompatibilnoj
namjeni određene ovim planom za površinu u kojoj se predmetni objekti nalaze. Za takve
objekte može se izdati upotrebna dozvola nakon pribavljanja zakonom pripisanih dokaza o
51
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
pogodnosti za upotrebu kao i ispunjenja drugih obaveza propisanih zakonom i važećim
propisima.
- Sanacija bez širenja
Ovaj oblik intervencije primenjivaće se na pojedinim lokacijama manjih naselja bespravne
gradnje kod kojih je neophodno ograničenje njihovog rasta zbog zaštite poljoprivrednog
zamljišta, zaštite vodozaštitnog područja i zaštite prirodne sredine i kulturne baštine.
Oblik intervencije sanacija bez širenja primenjivaće se onemogućavanjem nove gradnje, uz
mogučnosti izvodjenja radova održavanja postojećih objekata, manjih dogradnji i komunalnog
opremljanja zemljišta.
- Sanacija do preseljenja
Ovaj oblik intervencije primenjvaće se na pojedinim lokacijama bespravne gradnje koje su na
užim područjima zaštite prirodne sredine i kulturnog nasljeđa ili na predvidjenim infrastrukturnim
koridorima, a koji će se rušiti. Na tim objektima može se planirati samo gradnja za snabdijevanje
vodom i odvođenje odpadnih voda, uz održavanje objekata.
Isti oblik intervencija primenjvaće se i za postojeće objekte, koji su van područja građevinskog
zemljišta, odnosno dozvoljene gradnje.
- grafički dio –
GRAFIČKI PRILOZI PROSTORNO – PLANSKOG RJEŠENJA
Na grafičkim prilozima prostorno – planskog rješenja nema izmjena i dopuna.
GRAFIČKI PRILOZI URBANISTIČKO – PLANSKOG RJEŠENJA
Na grafičkim prilozima urbanističko – planskog rješenja izmjene i dopune se odnose na
promjene planirane namjene površina i planiranih kategorija zelenih površina na lokaciji A, zbog
čega su izmjene urađene na Listovima 6 i 10., kao i na listu 2, na kojem je ažurirano stanje
postojeće namjene površina na lokaciji A. Na ostalim grafičkim prilozima nema izmjena i
dopuna. Urađene izmjene i dopune su napravljene na slijedeći način:
3. Promjene namjene površina u zoni urbanističke razrade
3.1. IZMJENA 1
LIST 1 – PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM PREDSTAVOM
TERENA
Na Listu 1 nanet je prostorni obuhvat lokacije A.
LIST 2 – NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje
Postojeće stanje namjene površina u okviru Lokacije A usklađeno sa
postojećim stanjem.
LIST 6 – NAMJENA POVRŠINA SA ZONAMA I OBLICIMA INTERVENCIJA– plan
U zahvatu opštinskog zemljišta u Babića Polju planirana namjena iz zone
komunalnih djelatnosti i sporta i rekreacije i oklonih stambenih namjena
mjenjaju se u radnu biznis zonu (na predmetnom listu obilježena kao: biznis
zona) čime se omugućava realizacija mješovitih namjena i proizvodnih
djelatnosti iz domena ekološki prihvatljivih grana i međusobno
usklađivanje postojećih namjena i imovinskih odnosa u prostoru .
52
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
LIST 10– ZELENILO I PEJZAŽNO UREĐENJE – plan
Shodno izmjenama planirane namjene površina izvršene su i izmjene plana
zelenila i pejzažnog uređenja.
OSTALI GRAFIČKI PRILOZI URBANISTIČKO – PLANSKOG RJEŠENJA
Na ostalim grafičkim prilozima urbanističko – planskog rješenja nema izmjena i
dopuna na lokaciji A, niti na ostatku područja urbanističko – planske razrade.
*
* *
Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Mojkovac do 2020.godine su
grafički prilozi urbanističko – planskog rješenja, svi u razmjeri R=1:5000:
POSTOJEĆE STANJE
LIST 1 – PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM PREDSTAVOM TERENA
LIST 2 – NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje
PLANIRANO STANJE
LIST 6 – NAMJENA POVRŠINA SA ZONAMA I OBLICIMA INTERVENCIJA– plan
LIST 10– ZELENILO I PEJZAŽNO UREĐENJE – plan
*Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Mojkovac do 2020.godine,
kao dio dokumentacije, su i grafički prilozi iz Elaborata "SEIZMOLOSKE
PODLOGE I SEIZMICKA MIKROREJONIZACIJA MOJKOVCA", Zavod za geološka
istraživanja S.R. Crne Gore, Titograd, OOUR Inžinjerska geologija i
hidrogeologija, Titograd, 1983., R=1:5000, koji su korišćeni prilikom izrade PUP-a
iz 2011. i ovih Izmjena i dopuna istog, a dati su u digitalnoj verziji Elaborata
Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Mojkovac. Priložene su karte: Karta podobnosti
terena za urbanizaciju saizmičkom mikrorejonizacijom urbanog područja,
Inženjrsko-geološka karta, Hidrogeološka karta, Morfometrijska karta i Karta
stabilnosti terena. *
53
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
•
.
DOKUMENTACIJA PLANA
Sastavni dio dokumentacije Izmjena i dopuna su:
- Podloge iz PUP-a u razmeri 1:5 000
- Grafički prilozi iz Elaborata "SEIZMOLOSKE PODLOGE I SEIZMICKA
MIKROREJONIZACIJA MOJKOVCA", Zavod za geološka istraživanja S.R. Crne Gore,
Titograd, OOUR Inžinjerska geologija i hidrogeologija, Titograd, 1983.
- Lokalni programi i planovi
ƒizvještaj o stanju uređenja prostora za prethodni period
ƒstrateški plan
ƒjednogodišnji program planiranja i uređenja prostora za 2012.g.
ƒIzmjena i dopuna jednogodišnjeg programa za tekuću godinu.
- Prikupljeni podaci i uslovi, koje je nosilac pripremnih poslova, Sekretarijat za
planiranje i uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
opštine Mojkovac, u toku izrade Izmjena i dopuna plana obezbijedio kroz saradnju sa
svim organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima nadležnim
za poslove projekcije razvoja: vodoprivrede; elektroprivrede; saobraćaja; radiodifuzije;
zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno-komunalne djelatnosti; geodetske;
geološke; geofizičke; seizmičke i hidro-meteorološke poslove; poslove statistike,
poljoprivrede, šumarstva, turizma, zaštite prirode, zaštite spomenika kulture i zaštite
životne sredine.
- Nacrt plana
- Predlog plana
- Usvojeni dokument formiran u skladu sa Pravilnikom o načinu uvida, ovjeravanja,
poptisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta
(Sl.list Crne Gore 71/08). - (po usvajanju ovih Izjmena i dopuna PUP-a opštine
Mojkovac)
- Prečišćen elaborat teksta izmijenjenog i dopunjenog PUP-a Mojkovac kojeg će
obrađivać izraditi po usvajanju predmetnih izmjena i dopuna za područje za koje se vrši
izmjena i dopuna u grafici za zonu urbanističkog rješenja, i to u digitalnoj formi,
spremnoj za dalje umnožavanje.
54
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS AD - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
- grafički dio –
GRAFIČKI PRILOZI PROSTORNO - PLANSKOG RJEŠENJA
NEMA IZMJENA I DOPUNA UGRAFIČKIM PRILOZIMA PUP-A OPŠTINE
MOJKOVAC DO 2020.GODINE ("Službeni list RCG", opštinski propisi br. 9/11)
RAZMERA
GRAFIČKI PRILOZI URBANISTIČKO - PLANSKOG RJEŠENJA
POSTOJEĆE STANJE
LIST 1 – PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM
PREDSTAVOM TERENA
LIST 2 – NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje
PLANIRANO STANJE
LIST 6 – NAMJENA POVRŠINA SA ZONAMA I OBLICIMA
INTERVENCIJA– plan
LIST 10– ZELENILO I PEJZAŽNO UREĐENJE – plan
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
NA OSTALIM GRAFIČKIM PRILOZIMA URBANISTIČKO – PLANSKOG RJEŠENJA
PUP-A OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE ("Službeni list RCG", opštinski
propisi br. 9/11) NEMA IZMJENA I DOPUNA NA LOKACIJI A, NITI NA OSTATKU
PODRUČJA URBANISTIČKO – PLANSKE RAZRADE
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC do 2020.godine
.
PRILOZI
¾
ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOURBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE
¾
PROGRAMSKI ZADATAK
¾
ODLUKA O NEPREDUZIMANJU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE
MOJKOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU
¾
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE
MOJKOVAC DO 2020.GODINE
¾
MIŠLJENJA SEVJETA ZA PROSTORNO UREĐENJE I NADLEŽNIH
MINISTARSTAVA, IZVJEŠTAJ SA JAVNOG UVIDA, ODGOVORI OBRAĐIVAČA NA
PRIMJEDBE I SUGESTIJE U ISTIM I SAGLASNOST MINISTARSTVA NA PREDLOG
PROSORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC
¾
ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG
PLANA OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020.GODINE
¾
REGISTRACIJA PREDUZEĆA
¾
REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE NADLEŽNOG MINISTARSTVA ZA
PROFESIONALNO OBAVLJANJE DELATNOSTI U SKLADU SA ČL. 36-39. ZAKONA
O PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA RCG
¾
LICENCE ODGOVORNIH PLANERA RAUKOVODIOCA IZRADE PUP-A DUBRAVKE
PAVLOVIĆ, DIPL. PROSTORNOG PLANERA I
MARINA KREŠIĆA,DIPL.INŽ.ARHITEKTURE
OPŠTINA
MOJKOVAC
JUGOSLOVENSKI INSTITUT
ZA URBANIZAM I STANOVANJE
JUGINUS DOO - BEOGRAD,
JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE
Download

Tekstualni dio