NALOG ZA NABAVKU REZERVNIH DELOVA BR: _______
Uputiti servisu: EKOTEHNIKA-MD, Čuruška 45, 21230 Žabalj
Tel. 021/ 832-973
Fax. 021/ 832- 952
e-mail:[email protected]
[email protected]
Nalogodavac:
Kont. osoba:
Adresa:
Tel./fax.
Podaci o viljuškaru-opremi:
Proizvođač:
Radni sati:
R.BR
.
KATALOŠKI BROJ
Tip:
God.proizvodnje:
PROIZVOĐAČ
Serijski br.
Nosivost:
NAZIV ARTIKLA
KOL.
NAPOMENA
Delove isporučiti na adresu :
ODGOVORNO LICE
___________________________
U ____________
_______201_.
Download

obrazac za nabavku delova