Referenc lista
objekti na kojima je COING DOO učestvovao u projektovanju, stručnom nadzoru i inženjeringu
od 1992. do danas
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
Investitor
Žitokrajina
Žitokrajina
Žitokrajina
Žitokrajina
Jankovci
1992
Lokacija
Objekat
Ernestinovo,RH - Sanacija silosa za žitarice Q= 6.500 t
Ernestinovo
- Ugradnja sušare DVSK-16 md/tg. i pratećih objekata
Ernestinovo
- Vođenje građevinskog dela PTD-e
Ernestinovo
- Izrada projekta za fabriku stočne hrane i podno skladište
St.Jankovci,RH - Sanacija kompleksa silosa i sušare DVSK-16 md/tg
Br.
1.
2.
3.
4.
Investitor
Planta
Sloga
Inženjeringprojekt
Komunalprojekt
Lokacija
Futog
Ruma
Bogojevo
Bačka Palanka
1993
Objekat
- Sušara DVSK-16 md/tg sa pratećim objektima
- Sušara DVSK-16 md/tg sa pratećom opremom
- Revizija glavnih projekata za sušaru
- Ekspertiza postojećeg stanja vodotornja VTS 200/42
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Investitor
Garant
Mlintest
Stari Grad
BM Jerković
BM Jerković
Planta
Aeroklub N.Sad
Lokacija
Futog
Šid
Bođani
Bačka Topola
Bačka Topola
Futog
Čenej
1994
Objekat
- Adaptacija proizvodnog pogona površine 500m2
- Pogon finih pekarskih i poslastičarskih proizvoda
- Centar za prijem, skladištenje i pretovar žitarica
- Sušara za zrno sa direktnim grejanjem tip DVSK-16 md/tg
- Silos Q = 11.800 t sa pratećim objektima
- Betonski silos kapaciteta 5.000 t
- Rekonstrukcija poslovne zgrade na aerodromu Čenej
Br. Investitor
1. Vupik
2. Vuteks
Lokacija
Vukovar
Vukovar
1995
Objekat
- Vertikalna sušara sa direktnim grejanjem DVSK-32 md/tg
- Proizvodna hala 3.000 m2
Br.
1.
2.
3.
4.
Lokacija
Bečej
Bečej
Ruma
Bačka Topola
1997
Objekat
- Sušara za zrno sa direktnim grejanjem tip DVSK-13 md/tg/2g
- Proširenje silosa Q=5 x 300 t sa sušarom i pratećim objektima
- Sistem za merenje temperature u kompleksu silosa
- Podno skladište 1.600 m2
Br. Investitor
1. Elvaco
2. Agropromet
Lokacija
Donji Žabari
Bečej
1998
Objekat
- Linija za prijem žitarica za Agreks
- Centar za sušenje i skladištenje žitarica u Bečeju
Br.
1.
2.
3.
4.
Lokacija
Novi Sad
Vrbas
Veliko Gradište
Inđija
1999
Objekat
- Nosiva konstrukcija potkrovlja na objektu Trg mladenaca br.4-6
- Mehaniz. podnog skladišta suncokretove sačme iz pravca silosa
- Rekonstrukcija linije čišćenja
- Čelične silo ćelije za žitarice kapaciteta 120 t
Investitor
Bečejka
Bečejka
Sloga
BM Jerković
Investitor
Miljanić Radivoje
Vital
Dunavka
Bruno
1
2000
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
Investitor
Agro-Natali
FSH Jabuka
Swisslion
Titel
Stari Grad
Lokacija
Budisava
Pančevo
Uljma
Titel
Bođani
6.
JKP Direkcija za
izgradnju opšt. Bač
Bač
Br. Investitor
1. Elvaco
2. Elvaco
Lokacija
Bijeljina, RS
Bijeljina, RS
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elvaco
Agro-Natali
FSH Jabuka
HGP
Mrkšićevi salaši
Termoelektro
Milan Milošević
Bijeljina, RS
Budisava
Pančevo
Novi Sad
Srpski Itebej
Veternik
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Investitor
Agropromet
FSH Jabuka
HGP
HGP
Inv. Ljubomir Kuljić
JP GIC Apolo
Žitnica
8.
Žitnica
Lokacija
Bačko Gradište
Pančevo
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Bačko Dobro
Polje
Bačko Dobro
Polje
Br. Investitor
1. Vekta-CO
Lokacija
Novi Sad
2.
Sojaprotein
Bečej
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HGP
HGP
OZZ Novi Sad
Stari Grad
OZZ Vajska-Bođani
Frutta di Bosco
Panonija promet
OZZ Evropa
ZZ Sivac
Smederevo
Novi Sad
Čenej
Bođani
Bođani
Selenča
Stara Pazova
Mladenovo
Sivac
Objekat
- Silos za žitarice Q= 8 x 750 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice i sačmu Q=4x750t sa pratećom opremom
- Silos za žitarice Q= 14.000 t sa pratećim objektima
- Statički proračun silosnog levka i ventilacionih greda
- Dogradnja silosa za žitarice kap. 850 t u sklopu postojećeg
silosnog kompleksa
- Stambeno-poslovna zgrada P+3
2001
Objekat
- Silos za skladištenje cementa Q= 2 x 50 t sa temeljima
- Prijem žitarica sa kip platformom i čeličnom nadstrešnicom za
Žitopromet Bijeljina
- Bunker za skladištenje peska Q= 3 x 25 m3
- Silosne ćelije 2 x 125 t i silos za žitarice
- Skladipte gotove robe i linija uvrećavanja
- Skladište i garaža na lokaciji fabrike
- Sušara VSZ-10
- Sušara za žitarice tip VSZ-3 na farmi u Temerinu
2002
Objekat
- Kamionski prijemni bunker sa kip platformom
- Podno skladište i linija za uvrećavanje
- Skladište 240 m2
- Upravna zgrada 280 m2
- Silos za žitarice kapaciteta 8 x 1.150m3 u Stepanovićevu
- Postavljanje stuba-antene na objektu u Petrovaradinu
- Silos za žitarice Q= 4 x 700 t sa pratećim objektima
- Mlin kapaciteta 30t/24h
2003
Objekat
- Poslovni objekat – radionica za preradu i proizvodnju mleka i
mlečnih proizvoda
- Rekonstrukcija hidrantsk emreže i stabilne protivpožarne
instalacije sušare CER Čačak VSU-50
- Podno skladište građevinskog materijala 326 m2
- Proizvodna hala CHEMMAX 135 m2
- Silos za žitarice Q= 2 x 342 t sa pratećim objektima
- Proširenje silosa za žitarice Q= 1 x 850t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 250 t sa pratećim objektima
- Fabrika za preradu voća
- Silos za žitarice Q= 3 x 1.600 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 10 x 500t + 2 x 375t sa pratećim objektima
2004
Br. Investitor
1. Elvaco
Lokacija
Bijeljina, RS
Objekat
- Bunker za skladištenje peska Q= 3 x 25,5m3
2
2.
Vital
Vrbas
- Međuskladište silosnog otpada sa prihvatom materijala iz
postojeće linije pneumatskog transportera kao i transport
materijala do postojećeg bunkera
Vrbas
- Aspiracija transportnog sistema u prostoru kotlarnice
Plavna
- Silos za žitarice Q= 2 x 250 t sa pratećim objektima
Kragujevac
- Magacin - Hala ukupne površine 650 m2
Čortanovci
- Vikend kuća Čortanovci
Vajska
- Rekonstrukcija krova tampon ćelije i antikorozivna zaštita
Novi Sad
- Projekat konstrukcije nadogradnje objekta Trg mladenaca 4-6
Bački Petrovac - Silos za žitarice V= 2 x 1.042 m3 sa pratećim objektima
Bođani
- Hidraulična platforma na lokaciji silosa
Bač
- Silos za žitarice Q=2.500t sa pratećim objektima
Simićevo
- Centar za prijem i pretovar zrnastih proizvoda Q=2x250t
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vital
OZZ Nizine
HGP
HGP
Labudnjača
Interprogres
Agro hemika
SZR Sreta
OZZ Zadrugar
ZZ Mitar Trifunović
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Investitor
BMM
Đokić
Inv. Mila Vranić
HGP
HGP
HGP
HGP
HGP
HGP
Ravnica
Ravnica
ZZ Agrolika
OZZ Žunji Silak
Elvaco- Žitopromet
Johan komerc
Lokacija
Kać
Silbaš
Kać
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Bezdan
Bezdan
Bački Gračac
Temerin
Bijeljina
Banatska
Topola
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Investitor
Agrar FM
Agrocvet
Agromin
ZZ Agrolika
Agropotez
PG Andrija Ivanković
Barkel
Gordana Popović
RPG Jan Bohuš
ZZ Matica
ZZ Medoš
Meteor-komerc
Meteor-komerc
Soko-M
HGP
Fidelinka
Fidelinka
ZZ Margita-Plandište
OZZ Zadrugar
JEEP COMMERCE
ADPP Zlatica
RPG Marija Palenkaš
Lokacija
Ruma
Stapar
Rumenka
Bački Gračac
Adaševci
Subotica
Čantavir
Krčedin
Gložan
Botoš
Erdevik
Sombor
Sombor
Vrbovac
Novi Sad
Novo Orahovo
Stara Moravica
Margita
Bač
Beograd
Zlatica
Bački Petrovac
2005
Objekat
- Silos za žitarice Q=4x1.835 t sa pratećim objektima
- Silos za zrno Q=2 x 590 m3
- Silos za žitarice 6x250 t sa pratećim objektima
- Silos za CaCO3
- Podno skladište i nadstrešnica 360 m2
- Silos za cement V=75 m3
- Magacinska hala 1400 m2
- Magacin 170 m2
- Linija za prijem, sušenje i skladištenje peska
- Silos za žitarice Q= 12x500 t sa pratećim objektima
- Proširenje silosnih kapaciteta za 3x2200 t
- Silos za žitarice Q= 8x1.000 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2x1.030t sa pratećim objektima
- Prijem žitarica sa kip platformom i čeličnom nadstrešnicom
- Silosa za žitarice Q=6x1000 t sa pratećim objektima
2006
Objekat
- Silos za žitarice Q= 6x735 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 2x224 t
- Silos za žitarice Q=2x850t
- Silos za žitarice Q= 8x1.000t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 8 x 1.250t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 1.000t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 8 x 600 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x3.077 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 641 t sa pratećim objektima
- Centar za pretovar i sušenje žit. uz podni magacin Q= 2.000t
- Silos za žitarice Q= 6 x 750 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice 3 x 1.000 t sa pratećim objektima
- Podno skladište 1.800 m2
- Silos za žitarice Q= 2 x 250 t sa pratećim objektima
- Poslovni objekat (restoran) 1.010 m2
- Silos za žitarice 2 x 214 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice 2 x 214 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 2 x 157 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 300 t sa pratećim objektima
- Proizvodno distributivni centar
- Proširenje silosa za žitarice Q= 4 x 2.000 t
- Sušara kap. 7,8 t/h sa tampon ćelijom i mašinskom kućom
3
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Investitor
Agroprodukt
Agro-Natali
Agrocvet
BMM
Galad
Gebi
Dento san
Dren
HGP
JKP Vodovod
PIK Moravica
Mlin Čeković
Montinženjering
MK Commerce
Lokacija
Ilandža
Budisava
Bački Sokolac
Kovilj
Kikinda
Čantavir
Novi Sad
Begeč
Novi Sad
Inđija, Beška
Stara Moravica
Koštunići
Dobrinci
Kula
2007
Objekat
– Silos kapaciteta Q= 2 x 700 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 8 x 750 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 2 x 214 t
- Silos za žitarice Q= 2 x 242 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 4 x 1.977 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 18 x 1.600 t sa pratećim objektima
- Proizvodna hala sa upravnim aneksom 877 m2
- Silos 3 x 250m3 i mešaona stočne hrane sa pratećim objektima
- Laboratorija 560 m2
- Ekspertiza postojećeg stanja vodotornjeva
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.570 t sa pratećim objektima
- Silosne ćelije kap. 800 i 1.500 t u okviru postojećeg kompleksa
- Sušara sa pratećim objektima
- Projektovanje, izrada, isporuka, montaža, puštanje u rad
digitalno merrno - akvizicioni sistem za merenje temperature
uskladištenih žitarica u silosu Đuro Strugar u Kuli
- Silos za žitarice Q= 3 x 303 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 10.000 t sa pratećim objektima
15. Patentkomerc
16. Uni-Max
Mišićevo
Futog
Br. Investitor
1. Agro-Predo
Lokacija
Mošorin
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Stapar
Ratkovo
Kać
Krčedin
Bačka Topola
Žitište
Doboj
Novi Sad
Čurug
Veliki Radinci
Mali Iđoš
Kovačica
Putinci
Ravno Selo
N.Miloševo
2008
Objekat
- Silosa za žitarice Q= 2 x 507t sa pratećim objektima i
rekonstrukcijom postojeće infrastrukture
- Silos Q= 10 x 675t sa pratećim objektima
- Pretovarni centar Q=2 x 248 t
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.835 t
- Silos za žitarice Q= 4 x 3.077 t sa pratećim objektima - II faza
- Otkupni centar za žitarice Q=2 x 230 t
- Otkupni centar za žitarice Q= 2 x 230 t
- Nadstrešnica za utovarnu stanicu i vezni most
- Podno skladište sa silosima 272 m2
- Silos za žitarice 2 x 507 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=4 x 504 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=3 x 680 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 9.900 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x 506 t sa pratećim objektima
- Ugradnja sušare za žitarice sa tampon ćelijom i aspiraterom
- Silos Q= 5 x 1.950 t za žitarice sa pratećim objektima
Vojka
Bački Petrovac
Kovilj
Srpska Crnja
Srpska Crnja
Lok
Vojvoda Stepa
Čenej
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.045t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 12 x 2.500 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 750 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice 3x1.000 t sa pratećim objektima
- Podno skladište 1.000 m2
- Pretovarni centar Q=3 x 200 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.000t na lokaciji
- Silos Q= 10.450 t sa pratećim objektima
Tomaševac
Botoš
B.Brestovac
- Silos za žitarice Q= 2 x 240 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 1 x 2.261 t sa sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.000 t sa pratećim objektima
Botoš
Turija
- Sanacija silosa za žitarice i privođenje objekta nameni
- Silos za žitarice Q= 2 x 2.570 t sa pratećim objektima
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Agroplod
ASM Evropa
BMM
Gordana Popović
Delta Agrar
Delta Agrar
Elvaco
HGP
Žitna polja
Žitopromet
Kenter
Jednota
Mlin Ivković
Nafta
MK Group Silosi Miloševo
Poljoagrar
Progres
Potkozarje
Potkozarje
Potkozarje
Potkozarje
Raca
Savezni centar za
mehanizaciju
Produkt
ZZ Matica
MK Group Agrobrest
Velisavljev
Tri & Tu
4
Br.
1.
2.
3.
4.
Investitor
GP Bečej
GraNiko
Transpetrol
Novi Trading NS
5.
Granimpeks
6.
Agrohemika
7.
Raca
Br. Investitor
1. MK Group
– Agrocrnja
2. Agroglobe
3. MK Group
- Agroradičević
4. Agroplod
5. Boršoš Čaba
6. ZZ Beška
7. ZZ Budisava
8. Lazić-poljo komerc
9. Patent CO
10. Proton
11. Poljokoop
12. Ravnica Mlin
13. Ravnica Mlin
14. RPG Šivoljski Đorđe
15. Transpetrol
16. Uljarice Bačka
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
Investitor
Agrovojfert
Agroplod
Agrotrading
Agrotrading
ZZ Žitko
ZZ Kooperativa
Merkur commerce
Panonija agrar mm
Panonija agrar mm
Potkozarje
Skenderović Pajo
T-1 Abraziv
MK Group Čuruška polja
Ravnica
Poljoagrar
Granimpeks
Krivaja
2009
Objekat
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.290 t sa pratećim objektima
- Linija za prijem, čišćenje i sušenje žitarica
- Silos za žitarice Q= 4 x 3.860 t sa pratećim objektima
- Poslovni centar za prijem, pretovar, sušenje i skladištenje
žitarica (silos kapaciteta 30.000 t)
Uljma
- Linija za prijem, čišćenje i sušenje žitarica sa vezom na
postojeći silos
Bački Petrovac - Dogradnja silosa za žitarice Q= 4 x 2.000 t na lokaciji
postojećeg silosa
Vojvoda Stepa - Silos za žitarice Q= 6 x 1.000t na lokaciji-II faza
Lokacija
Novi Bečej
Uljma
Sečanj
Zmajevo
Lokacija
Srpska Crnja
2010
Objekat
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.000 t sa pratećim objektima
Kukujevci
Radičević
- Silos za žitarice Q= 10.000t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice (8+8) x 1.290t sa pratećim objektima
Stapar
Adorijan
Beška
Budisava
Golubinci
Mišićevo
Čurug
Lalić
Bezdan
Bezdan
Stejanovci
Sečanj
Srbobran
- Silos Q= 4 x 680 t sa pratećim objektima – II faza
- Silos za žitarice Q=4 x 522 t sa pratećim objektima
- Silosa za žitarice Q= 3 x 2.000 t sa pratećim objektima
- Pretovarni centar Q= 210 t
- Silos za žitarice Q=10 x 2.065 t sa pratećim objektima
- Podno skladište površine 900m2
- Silosni kompleks Q= 6 x 1.950 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=3 x 750 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 3 x 2.200 t
- Silos za žitarice Q= 10.000 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 300 t sa pratećim objektima
- Sušara, tampon ćelije i proširenje silosnih kap. za 2x3.860t
- Podno skladište 1.500m2
Lokacija
Kula
Gložan
Zrenjanin
Zrenjanin
Uljma
Šatrinci
Lovćenac
Veliki Radinci
Veliki Radinci
Kovilj
Bikovo
Mol
Čurug
Bajmok
Vojka
Uljma
Krivaja
2011
Objekat
- Silos za žitarice Q= 2 x 10.315 t sa pratećim objektima
- Proširenje kapaciteta silosa za Q=3 x 2.000 t
- Silos za žitarice Q= 10 x 2065 t sa pratećim objektima
- Podno skladište 2.500 m2
- Silos za žitarice Q =2 x 2.200 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=4 x 250 t pratećom opremom
- Silos za žitarice Q=2 x 522 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=6 x 1.000 t sa pratećim objektima
- Podno skladište 1.000 m2
- Proširenje silosnih kap. Q= 2 x 750 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 1.045 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.045t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 2 x 507t + 4 x 590t sa pratećim objektima - II
faza
- Silos za žitarice Q= 10 x 2.209 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 6 x 1.485 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 1 x 2.000 t sa pratećim objektima
- Silosni kompleks BM Jerković-lagalizacija
5
Br.
1.
2.
3.
4.
Investitor
Agrodukat
BMM
Galad
PG Zoran Kresić
5.
6.
7.
8.
9.
MK Commerce
PIK Moravica
Agroglobe
Komunalprojekt
Agrokons FMZ
Lokacija
Zrenjanin
Kać
Kikinda
Banatsko
Novo Selo
Kikinda
Stara Moravica
Melenci
Bačka Palanka
Feketić
2012
Objekat
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.250 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x 2.000 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.950 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q= 4 x 1.000 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=4 x 2.065 t sa pratećim objektima
- Silos za žitarice Q=4 x 1.866 t sa pratećim objektima
- Tampon ćelija Q= 1.000 t
- Ekspertiza postojećeg stanja vodotornja VTS 200/42
- Silos za žitarice Q=4 x 1.932 t sa pratećim objektima
6
Download

Referenc lista