SIGURAN START
Start’Up
4. Dan
SORTIMENT 2014.
w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
U KORAK SA EVROPOM Prognozno Izveštajna Služba (PIS) Vojvodine
Šta je to PIS?
Na osnovu evropske regulative u zaštiti bilja, svaka zemlja ima
obavezu uspostavljanja odgovarajućeg i pouzdanog sistema
praćenja prisustva i kretanja štetnih organizama na svojoj
teritoriji. Srbija je važna poljoprivredna regija Evrope, sa željom za
povećanjem poljoprivredne proizvodnje i ambicijom za izvoz svojih
proizvoda, te je neophodno dokazati da je sistem proizvodnje u
skladu sa standardima poljoprivrede razvijenih zemalja.
Autonomna Pokrajina Vojvodina, kao najvažnija poljoprivredna
regija u zemlji, počela je tokom 2010. godine s organizovanjem
i podizanjem Sistema prognoze i izveštavanja o pojavi i kretanju
štetnih organizama. Cilj praćenja štetnih organizama je informacija
o prisustvu i širenju štetnih organizama, opravdana i blagovremena
primena hemijskih sredstava u zaštiti gajenih biljaka i ekonomičnija
proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane.
Koje podatke obezbeđuje PIS?
Na području Vojvodine definisano je 12 regionalnih centara
koji na svom području poseduju alate (feromonske klopke i
svetlosne lovne lampe) za osmatranje pojave štetočina, kao i
AMS (automatske meteorološke stanice) za registrovanje uslova u
kojima se proizvodnja odvija, a koji su raspoređeni prema značaju
određene biljne proizvodnje.
Rad sistema Prognozno-izveštajne službe zasniva se na
svakodnevnom monitoringu štetnih organizama i njihovom razvoju
u odnosu na uslove u kojima se razvijaju.
Poljoprivredni proizvođači su u mogućnosti da se putem Portala
Prognozno-izveštajne službe, radio i televizijskih emisija, kao i SMS
poruka, informišu o pojavi i drugim važnim biološkim tačkama u
razvoju štetnog organizma, ali i da dobiju informacije o merama
kontrole, odnosno zaštite useva.
Kakve direktne koristi od PIS-a mogu imati proizvođači
šećerne repe?
Proizvodnja šećerne repe zahteva najintenzivniju agrotehniku, pa
je samim tim i zaštita šećerne repe od bolesti, štetočina i korova
veoma složena i skupa, a pri neodgovarajućoj i nepotpunoj zaštiti
mogu nastati velike i značajne štete. Zato je briga o ovoj proizvodnji
dobila zapaženo mesto i u radu Sistema prognoze i izveštavanja.
Usevi šećerne repe u samom procesu nicanja i ranog porasta
izloženi su štetnom uticaju zemljišnih štetočina, odnosno larvama
žičara koji mogu smanjiti broj biljaka ili čak uništiti usev. U stalnom
praćenju uključene su vrste: Agriotes lineatus, A. ustulatus, A.
obscurus, A. sputator, A. sordidus i A. proximus. Proces praćenja
ovih organizama podrazumeva utvrđivanje kako brojnosti
odraslih, tako i prisustvo larvi kao njihovog štetnog stadijuma.
Samo sistematskim monitoringom dobijaju se podaci o promeni
značaja pojedinih vrsta po regionima što utiče na opravdane i
blagovremene mere zaštite useva.
Mlade tek iznikle biljke šećerne repe na udaru su još jednog veoma
značajnog štetnog organizma Bothynoderes punctiventris – sive
repine pipe. Repina pipa za veoma kratko vreme, čak za nekoliko
sati, može potpuno uništiti velike površine šećerne repe. Zbog
prirode oštećenja koja čini ova vrsta, veoma je važno registrovati
početak pojave prvih imaga o čemu ovaj Sistem i obaveštava
proizvođače šećerne repe. Pojava prvih imaga sive repine pipe
zabeležena je od 9. do 21.aprila 2013.godine.
U uslovima povišenih temperatura i izostanka padavina ostvaruju
se mogućnosti za razvoj repinog moljca Scrobipalpa ocellatella.
Proizvodnja šećerne repe u učestalim ekstremnim uslovima, biće
izložena značajnom povećanju prisustva moljca što može uticati na
nivo prinosa korena. U toku 2013. godine ova štetočina je praćena
putem feromonskih klopki postavljenih u najvažnije proizvodne
regije o čemu su proizvođači, takođe, obaveštavani.
Lisna pegavost šećerne repe koju izaziva gljiva Cercospora
beticola Sacc. javlja se svake godine u našim agroekološkim
uslovima i značajan je faktor smanjenja prinosa korena i šećera.
Dosadašnja istraživanja u cilju suzbijanja ovog parazita bazirala su
se na preventivnim tretiranjima počevši od sredine jula meseca,
određivanju intenziteta zaraze i praćenju efikasnosti fungicida. U
okviru Sistema pažnja je posvećena praćenju biologije ove gljive i
uslovima u kojima se ona razvija. Definisanje epidemijskih pragova
doprinelo je da se kontrola ovog patogena sprovodi blagovremeno
i opravdano.
Sistem prognoze i izveštavanja bavi se i utvrđivanjem prirode
prouzrokovača truleži korena šećerne repe, pa je tako u tekućoj
2013.godini ispratio ceo proces – od pojave prvih karakterističnih
simptoma registrovanih samo po oazama, prvo na području
Srema, pa sve do proširenja na skoro cele parcele i evidentiranja
iste simptomatike i u drugim regionima gajenja. Obilaskom
prijavljenih parcela mogli su se videti isti simptomi. Biljke
šećerne repe bile su sa nekrotičnim, crnim, suvim liskama i lisnim
drškama koje su ležale po površini zemlje. Koren šećerne repe
je ili sa simptomima truleži ili je potpuno propao. Bolest se prvo
manifestovala samo po oazama, zatim se širila po usevu tako da
su cele parcele bile uništene. Koren šećerne repe sa početnim
simptomima truleži propadao je u procesu vađenja na samim
deponijama pre transportovanja do fabrika šećera. Uzorci sa
svih proizvodnih područja Srema, Bačke i Banata analizirani su u
laboratoriji Sistema. Agroekološki uslovi omogućavaju infekcije
fitopatogenih gljiva, a nivo njihovog štetnog delovanja mora se
dovesti u korelaciju sa količonom inokuluma, što je posledica
dugogodišnjeg nepoštovanja plodoreda.
Pored detektovanja prisustva štetočina i fitopatogenih gljiva,
značajna angažovanja su i na utvrđivanju prisustva virusa,
prvenstveno virusa rizomanije.
Značaj rada celog Sistema ogleda se u stalnom praćenju štetnih
organizama, upozoravanju na njihovu pojavu i dalje širenje i po
potrebi izvođenja mera kontrole. S druge strane utvrđivanje
odgovora sorata i njihovo ponašanje prema određenim gljivama
i virusima, doprinosi pravilnom izboru tolerantnih sorata za
pojedine regione gajenja.
Dr. Dragica Janković
SORTIMENT 2014.
3
Sve što treba da znate o Start’Up-u
Start’Up je naziv proizvoda dobijen primenom specijalne tehnologije dorade semena šećerne repe (prajming) koju SESVanderHave već nekoliko godina uspešno primenjuje u svom doradnom centru u Belgiji.
Šta je prajming?
Prajming je specijalna tehnologija dorade
pomoću koje se seme praktično “aktivira”
ili bolje da kažemo „probudi“ kako bi na
njivi klijalo brže i ujednačenije.
Seme se pored standardnog procesa
dorade podvrgava i tzv. prajmiranju u
postrojenjima koja su za to specijalno
razvijena. Rezultati koji se dobijaju
ovakvom vrstom dorade su prosto
zadivljujući:
Koje su prednosti
Start’Up-a?
1.Seme brže klija i poboljšava se energija
klijanja pod stresnim okolnostima, zbog
čega se produžava ciklus rasta.
2.Ravnomernije nicanje doprinosi
ujednačenijem i homogenijem usevu
šećerne repe, zbog čega je olakšano
vađenje i smanjeni su gubici prilikom
vađenja.
3.Nicanje je homogenije, zbog čega je
zaštita useva efikasnija.
bez Start Up©
tehnologije
sa Start Up©
tehnologijom
4
SORTIMENT 2014.
4.Sve ove prednosti vode do suštinske
prednosti: zahvaljujući Start’Up-u prinos
šećerne repe može da se uveća za 3%.
Zdrava repa = bolji učinak!
1.Što brže biljka nikne, to duže traje
period vegetacije, i time je veći
potencijal prinosa.
2.Pored toga ubrzan razvoj mladim
biljkama omogućava više prirodne
svetlosti, koja je neophodan faktor za
dobar rast.
Ova dva faktora direktno vode ka višim
rezultatima.
100
80
60
40
20
0
10 203040 50
Start’Up
konkurencija
normalno
Nakon teorije na redu je praksa!
Ova tabela prikazuje broj dana sa vrednošću 10° koji su potrebni da bi se postiglo nicanje u polju od 30% i 80%.
Možete primetiti da SESVanderHave niče 2 do 3 dana brže od drugih sorti.
SESVanderHave
Konkurencija
30% nicanja (broj dana)
80% nicanja (broj dana)
9,43
10,99
10,87
Srednji
13,30
Veoma visok
Procenat nicanja (%)
Funkcija procenta nicanja i akumuliranih stepen-dana
Pros. SesVanderHave sorte
Pros. za konkurenciju
Stepen-dani (°)
SESVanderHave dostiže 97% nicanja nakon samo 160° stepen-dana (Izvor: KBIVB 2012)
SORTIMENT 2014.
5
Nematode
Stilet - usta
Metakorpus
Otvor subventralne
žlezde
Uvod
Nematode su mikroskopski crvi, paraziti poljoprivrednih
kultura. Vrsta nematode koja napada šećernu repu je repina
cistolika nematoda (Heterodera schachtii). Repina cistolika
nematoda (ili valjkasti crv) je dug oko 1 mm i kreće se ispod
površine zemljišta. Javlja se na korenu šećerne repe i hrani
se sadržajem biljnih ćelija. Usled napada repine nematode
dolazi do stvaranja dodatnih bočnih korenova i korenovih
dlačica (bradatost korena).
Okoloždrelni nervni
prsten
Leđna žlezda
Subventralna
žlezda
crevo
6
SORTIMENT 2014.
Slika 1. Šema poprečnog preseka nematode
(rod Heterodera) koja na visini glave
prikazuje stilet koji koristi za svoju ishranu.
Braon i plave zone na šemi su ekskrecioni
organi koji stvaraju sekrecije koje će se
dovesti do ćelija biljke domaćina.
Simptomi
Simptomi zaraze sa H. schachtii pojavljuju se u obliku ograničenih žarišta na parceli, čija se površina tokom sezone polako
povećava. To može da se primeti od juna do kraja žetve:
Na listovima
• uvenuće tokom najtoplijih delova dana (a); od određenog stepena zaraze listovi više nisu u stanju da se tokom
hladnijih trenutaka oporave i uvenuće ostaje.
• žutilo i eventualno odumiranje spoljnih listova (b)
• simptomi nedostatka magnezijuma
tolerantna
osetljiva
Slika 2: Tipični simptomi na listu, prouzrokovani H. schachtii na šećernoj repi (Izvor: ITB).
Na listovima
• koren šećerne repe ostaje slabo razvijen; umesto njega formira se bradast koren sa mnogo bočnih korenčića (a) na
kojem su vidljive male, bele loptice u obliku limuna prečnika između 0,5 i 1 mm. Ove ciste se podudaraju sa ženskim
stadijumom ciklusa razvoja nematode (b). Kada dođu do kraja svog razvoja, one postaju braon i padaju sa biljke.
Slika 3. Tipični simptomi na korenu, prouzrokovani H. schachtii (Izvor: ITB).
NAŠ SAVET?
Prva i glavna agronomska mera zaštite šećerne repe od repine cistolike nematode je poštovanje plodoreda, zatim
upotreba sorti otpornih na nematode i eventualno upotreba određenih hemijskih preparata. U određenim slučajevima,
možete istovremeno posejati dvostruko tolerantnu sortu na rizomaniju/repinu nematodu. SESVanderHave preporučuje
setvu dvostruko tolerantne sorte na rizomaniju/repinu nematodu u sledećim uslovima:
• istorija niskih prinosa u odnosu na lokalni prosek
• simptomi na listovima koji liče na simptome nedostatka magnezijuma
• uveli listovi tokom najtoplijeg dela dana
• prisustvo cisti, ako je moguće potvrditi specijalizovanim analizama
SORTIMENT 2014.
7
Kako najbolje čuvati seme sa
Start’Up-om ?
Od 2009. godine kompanija SESVanderHave je postavila određeni broj testova kako bi se utvrdilo koji je najbolji način
čuvanja semena sa Start’Up-om. Pažljivo pratite ove savete!
Čuvanje semena sa kontrolisanom vlažnošću
seme čuvano u zatvorenoj plastičnoj vreći
Vlaga igra najznačajniju ulogu u smanjenju kvaliteta semena. Stoga
je od velike važnosti da se seme skladišti u suvom okruženju,
sa konstantnom temperaturom (> 0°C) i van dometa hemijskih
proizvoda. Samo na taj način će preostali višak semena moći
ponovo da se upotrebi naredne godine. Stoga vam za vaš miran
san savetujemo da čuvate semena u hermetički zatvorenoj i
odgovarajućoj plastičnoj vreći. Na taj način seme zadržava klijavost
i može i dalje da se garantuje dobro nicanje.
Kada Start’Up seme, koje je pravilno (u zatvorenoj plastičnoj vreći,
u suvoj prostoriji) čuvano, posejemo u godini nakon kupovine,
primetićemo da se procenat nicanja nije smanjio. Start’Up efekat
je potpuno sačuvan, vaše seme ima homogenije i brže nicanje!
80%
95%
95%
96%
nicanja
Zatvorena
kutija
Hermetički zatvorena
plastična vreća
59%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94%
Procenat nicanja – definitivan broj
Otvorena kutija
U šupi sa promenljivim stepenom vlažnosti i temperature
U prostoriji sa niskim stepenom vlažnosti i konstantnih 20°C
21. april
23. april
25. april
6. maj
Datum merenja
šta savetuju stručnjaci iz SesVanderhave?
•Ne stavljajte vlažno seme u plastične vreće. Nakon
setve, ispraznite svoju sejačicu što je pre moguće!
•Nemojte zaboraviti da sa pakovanja isečete
deklaraciju sa podacima o sorti i broju partije i
stavite u vreću.
•Ne čuvajte seme duže od 18 meseci!
8
SORTIMENT 2014.
FLEXFIELD Tehnologija
Dvostruko tolerantne sorte
„flexfield“ kombinovana tolerantnost -
rizomanija i nematode
Sortiment „Flexfield“ je sastavljen od sorti dvostruko
tolerantnih na rizomaniju/nematode nove generacije koje
izvan svojih odličnih performansi na terenu zaraženom
nematodama imaju agronomske i tehnološke karakteristike
slične karakteristikama sorti sa normalnom tolerancijom na
rizomaniju na zdravom terenu:
• Brzina početnog rasta
• Tolerantnost na prerano sazrevanje
• Tolerantnost na bolesti lista
• Visok prinos, produktivnost i industrijski kvalitet
Ovaj sortiment tako pruža veću
fleksibilnost u izboru sorte
e
rhi
ma
zo n
tol
ia
eranc
falco
SORTIMENT 2014.
9
rhi
e
eranc
GIRAF
NAJPRODAVANIJA
SORTA
BOLESTI LISTA
PRODUKTIVNOST
N.
.
FI
R DT
OK
A
VIS
BON COMP
Rizomanija
TEMENT
OR
STABILNOST
SORTE
´
SADRŽAJ ŠECERA
Tip: “Z”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena srednji do visok
•Sadržaj šećera vrlo visok
•Tehnološke karakteristike vrlo visoke
•Prinos belog šećera visok
•Sorta je pogodna za rani i srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
10
SORTIMENT 2014.
tol
ia
ma
zo n
BRZINA NICANJA
OK
A
VIS
BON COMP
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
BRZINA NICANJA
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
´
SADRŽAJ ŠECERA
PRODUKTIVNOST
Tip: “Z”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena visok
•Sadržaj šećera vrlo visok
•Tehnološke karakteristike izrazito dobre
•Prinos belog šećera visok
•Sorta je pogodna za rani i srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000-110.000 biljaka po hektaru
leopard
e
rhi
Rizomanija
tol
ia
ma
zo n
BOLESTI LISTA
N.
.
FI
R DT
BON COMP
eranc
TEMENT
OR
´
SADRŽAJ ŠECERA
STABILNOST
SORTE
BRZINA NICANJA
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena visok
•Sadržaj šećera visok
•Nizak nivo nečistoća
•Visok procenat iskorišćenja
•Prinos belog šećera vrlo visok
•Sorta je pogodna za rani i srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
rhi
e
tol
ia
Rizomanija
ma
zo n
eranc
original
SORTIMENT 2014.
11
OK
A
VIS
BON COMP
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
´
SADRŽAJ ŠECERA
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
PRODUKTIVNOST
BRZINA NICANJA
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena veoma visok
•Sadržaj šećera visok
•Nizak nivo nečistoća
•Prinos šećera visok
•Sorta je pogodna za srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
Toreador
rhi
e
Rizomanija
tol
ia
ma
zo n
BOLESTI LISTA
OK
A
VIS
BON COMP
eranc
TEMENT
OR
´
SADRŽAJ ŠECERA
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
PRODUKTIVNOST
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena veoma visok
•Sadržaj šećera visok
•Nizak nivo nečistoća
•Prinos šećera visok
•Sorta je pogodna za srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
e
tol
ia
Rizomanija
ma
zo n
rhi
Eldorado
eranc
12
SORTIMENT 2014.
BRZINA NICANJA
OK
A
VIS
BON COMP
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
´
SADRŽAJ ŠECERA
BRZINA NICANJA
PRODUKTIVNOST
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena veoma visok
•Sadržaj šećera visok
•Nizak nivo nečistoća
•Prinos šećera visok
•Sorta je pogodna za srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
Yack
e
rhi
Rizomanija
tol
ia
ma
zo n
BOLESTI LISTA
LERA NTNA
OK
TO
A
VIS
BON COMP
eranc
TEMENT
OR
PRORASLICE
PRODUKTIVNOST
BRZINA NICANJA
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena visok
•Sorta otporna na cerkosporu
•Sadržaj šećera relativno visok
•Nizak nivo nečistoća
•Pogodna za srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
e cer
rhi
e
sp
co o
ranc
le
tol
ia
eranc
Rizomanija & CERKOSPORA
ma
zo n
to
ra
sioux
SORTIMENT 2014.
13
BOLESTI LISTA
.
N.
TO
LERA NTNA
R DT
OK
FI
A
VIS
BON COMP
TEMENT
OR
PRODUKTIVNOST
STABILNOST
SORTE
BRZINA NICANJA
PRORASLICE
Tip: “Z”
•Otpornost: Rt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Sadržaj šećera visok
•Prinos korena visok
•Tehnološke karakteristike visoke
•Prinos belog šećera visok
•Sorta je pogodna za rani i srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
wapiti
e
rhi
Rizoktonija & RIZOMANIJA
tol
ia
ma
zo n
PRODUKTIVNOST
STABILNOST
SORTE
BON COMP
N.
.
FI
R DT
VIS
OK
eranc
A
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
BRZINA NICANJA
Tip: “NE”
•Otpornost: Rt/Rht/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena dobar
•Sadržaj šećera normalan
•Nizak nivo nečistoća
•Prinos šećera visok
•Sorta je pogodna za srednji i kasni rok vađenja,
jer dugo održava potencijal prinosa i sadržaj šećera
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
ma
zo n
e
tol
ia
Rizoktonija & RIZOMANIJA
rhi
boomerang
eranc
14
SORTIMENT 2014.
OK
A
VIS
BON COMP
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
´
SADRŽAJ ŠECERA
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
BRZINA NICANJA
PRODUKTIVNOST
Tip: “NZ”
•Otpornost: Rt/Ct/Nt
•Monogermna diploidna sorta
•Prinos korena visok
•Sadržaj šećera visok
•Sorta je pogodna za zemljišta sa potvrđenim prisustvom nematoda
•Pogodna za rani do srednji rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
falco
e
rhi
Nematode & RIZOMANIJA
tol
ia
ma
zo n
BON COMP
eranc
TEMENT
OR
BOLESTI LISTA
TO
LERA NTNA
PRORASLICE
NIZAK NIVO
ˇ
´
NECISTOCE
BRZINA NICANJA
Tip: “NE”
•Otpornost: Rt/Nt/Ct
•Monogermna diploidna sorta
•Pogodna za zemljišta sa potvrđenim prisustvom nematoda
•Prinos korena veoma visok
•Prinos šećera visok
•Pogodna za srednji do kasni rok vađenja
•Sklop biljaka od 90.000 do 110.000 po hektaru
rhi
e
tol
ia
Nematode & RIZOMANIJA
ma
zo n
eranc
apache
SORTIMENT 2014.
15
Rekord sezone 2013
MK Group - “Agrounija” a.d., Inđija
Datum setve
13. April
Datum vađenja
21. Novembar
Površina
65 ha
Ostvareni prinos
101.500 kg/ha
SORTIMENT 2014.
e cer
rhi
e
eranc
16
sp
co o
ranc
le
tol
ia
ma
zo n
to
ra
sioux
Sadržaj šećera
16,90%
Naš prodajni tim ,
na usluzi !
Darko Maletić |
General Manager Serbia
tel: +38 163 66 20 34 - [email protected]
Vojin Popov |
Sales Manager Serbia
tel: +38 163 66 26 75 - [email protected]
SESVanderHave SRB d.o.o. | Partizanska 14 | 21000 NOVI SAD
T/F: 00381 (21) 633 89 48 | w w w.sesvanderhave.com
SORTIMENT 2014.
17
18
SORTIMENT 2014.
LEOPARD
ORIGINAL
GIRAF
SORTA
Datum
setve
14/apr
14/apr
16/apr
16/apr
16/apr
12/apr
16/apr
12/apr
14/apr
15/apr
15/apr
12/apr
10/apr
13/apr
9/apr
15/apr
15/apr
18/apr
17/apr
14/apr
18/apr
15/apr
12/apr
14/apr
12/apr
15/apr
12/apr
12/apr
15/apr
11/apr
15/apr
18/apr
18/apr
16/apr
20/apr
16/apr
15/apr
"Napredak", Stara Pazova
"Poljoagrar", Vojka
"Sava Produkt", Crepaja
"Agroplod", Stapar
"Agros", Opovo
"Ratar Promet", Bečej, Perišić Jovan
"Graničar", Gakovo
"PP Čalma", kooperacija
"Bačka", Sivac
"Agrotoman", Kovačica
"Agroplod", Stapar-kooperacija
"Turinka doo", Turija
"Stari Tamiš", Pančevo
"SMS-Stevanović", Šid
"YU-DIN Commerce", S. Mitrovica
"ZZ Medoš", Erdevik
"ZZ Medoš", Erdevik
"Graničar", Gakovo
"Bačka" Sivac
"Ravangrad ZZ", Sombor
MK "Đuro Strugar", Kula
"PP Ratkovo"
"ZZ Dobrinci", Marko Gagić
"Sava Produkt", Crepaja
"Napredak", Stara Pazova
"Ratar Promet", Bečej, Perišić Jovan
"ZZ Dobrinci", Marko Gagić
"Napredak", Stara Pazova
PP "Zlatica" AD, Zrenjanin
"Stari Tamiš", Pančevo
"Agro Peđa", Sivac
"SMS-Stevanović", Šid
MK "Đuro Strugar", Kula
PP "Zlatica" AD, Zrenjanin
"Agrocar", Stanišić
PP "Bezdan" AD, Bezdan
"Zlatko Ralević", Kucura
Proizvođač
Datum
vađenja
22/sep
30/okt
15/okt
1/okt
25/sep
5/okt
25/okt
14/okt
7/okt
25/okt
5/okt
26/nov
28/sep
6/nov
23/sep
12/okt
25/okt
29/okt
2/nov
5/nov
27-Avg
30/sep
6/sep
24/okt
17/sep
5/okt
6/sep
24/sep
07-Okt
8/okt
12/okt
9/nov
14/nov
1/nov
27-Okt
25-Okt
6/okt
56
58
3
80
40
10
23
7
90
5
2
120
74
42
5
10
2
35
20
10
51
20
8
20
68
10
8
40
51
152
10
31
65
9
45
33
15
Površina (ha)
Prinos čiste
repe(kg/ha)
78.160
81.740
81.650
74.600
76.380
91.000
79.085
89.250
72.664
78.050
93.604
56.932
64.150
82.000
79.750
78.800
79.010
76.930
75.860
78.530
61.471
69.130
64.500
102.850
65.180
96.625
62.780
67.350
59.937
68.330
75.940
83.870
74.697
72.160
79.610
82.706
83.500
16,62
16,70
16,50
15,80
14,11
16,05
17,45
15,40
16,14
16,24
15,83
16,30
16,47
15,70
15,80
15,50
16,20
16,70
16,05
15,50
15,24
15,80
17,50
15,30
17,12
16,59
17,11
16,73
18,41
16,72
17,91
15,69
15,73
16,47
16,72
16,10
16,10
Digestija %
Rezultati
SIOUX
YACK
FALCO
BIKINI
BOOMERANG
WAPITI
SORTA
"Agrocentrum", Bečej
"ZZ Medoš", Erdevik
MK "Agrounija", Inđija
MK "Đuro Strugar", Kula
"Zlatko Ralević", Kucura
"ZZ Medoš", Erdevik
MK "Đuro Strugar", Kula
PP "Zlatica" AD, Zrenjanin
PP "Zlatica" AD, Zrenjanin
MK "Agrounija", Inđija
"ZZ Poljoprivrednik", Sombor
"Alba Agrar", Temerin
"SMS-Stevanović", Šid
"ZZ Poljoprivrednik", Sombor
MK "Đuro Strugar", Kula
"Poljoagrar", Vojka
"Agrocar", Stanišić
"Agrotoman", Kovačica
"Agroplod", Stapar
"Merxcoop", Bačinci
"Agromaus", Nadalj
"ZZ Poljoprivrednik", Sombor
MK "Đuro Strugar", Kula
MK "Đuro Strugar", Kula
MK "Agrounija", Inđija
Proizvođač
16/apr
16/apr
15/apr
18/apr
15/apr
16/apr
18/apr
20/apr
18/apr
12/apr
15/apr
10-Maj
17/apr
15/apr
18/apr
12/apr
17/apr
14/apr
16/apr
12/apr
15/apr
17/apr
18/apr
18/apr
13/apr
Datum
setve
Datum
vađenja
12/nov
7/nov
10/sep
20/sep
5/okt
17/nov
22/nov
22/nov
1/dec
24-Okt
19/nov
10/dec
21/nov
19/nov
21-Avg
30-Okt
28-Okt
23/sep
25/sep
7/nov
18/sep
21/sep
9/sep
17/nov
21/nov
30
24
95
48
15
24
100
20
21
134
1-ogled
4
6
1-ogled
108
50
18
2
10
1,5
5
5
13
61
65
Površina (ha)
Prinos čiste
repe(kg/ha)
90.600
81.560
55.421
68.424
83.420
75.844
75.453
72.836
72.602
71.284
58.765
81.987
71.000
69.313
40.538
81.080
56.452
72.625
71.379
87.643
70.150
72.633
68.451
74.422
101.500
15,54
15,30
17,21
16,25
16,02
15,40
15,01
17,70
17,05
16,82
15,68
15,40
15,37
15,54
17,21
16,45
16,21
17,30
14,98
15,70
16,70
15,55
14,79
15,76
16,90
Digestija %
Rezultati
SORTIMENT 2014.
19
NOVO PAKOVANJE NA KOJEM SU NAVEDENE
SVE BITNE INFORMACIJE
NOVO
PAKOVANJE:
PRAKTIČNIJE SA JOŠ VIŠE
INFORMACIJA
Već 2012. godine, SESVanderHave je predstavio
svoje nove pakovanje. U Tinenu je već više od
850.000 jedinica upakovano u nove kutije.
2013. godine je SESVanderHave ponovo
poboljšao svoje pakovanje etiketom koja sadrži
još više informacija.
Nova etiketa sa još više
informacija
Na svakoj etiketi ćete pronaći sledeće informacije:
1 Naziv sorte
2 Tretman kojem je seme podvrgnuto (Standard, Poncho Beta,
Slike
na pakovanju prikazuju 3 najbitnije
radnje:
1 Uklonite samolepljivu traku da biste
otvorili zajedničko pakovanje.
2 Svako pojedinačno pakovanje lako
povucite iz pakovanja za plavu ručku.
3 Povucite poklopac na gore za perforirani otvor za sipanje kako biste otvorili
pojedinačnu kutiju.
Poncho Beta Tach 40 i Cruiser Force)
3 Logotip Start’Up ukazuje da je seme aktivirano kako bi klijalo brže i
ravnomernije
4 Tip sorte (tolerantna na rizomaniju, tolerantna na rizomaniju i
nematode, tolerantna na rizomaniju i rizoktoniju)
5 QR kôd sorte: skenirajte ovaj kod svojim pametnim telefonom i
pristupite veb-stranici sorte na kojoj ćete moći da pročitate sve o
njegovim prednostima.
6 Logotipi specifičnih karakteristika sorte: mogućnost skladištenja,
FlexField za sorte nematoda...
7 Broj semena po jedinici
8 Zvanične bezbednosne specifikacije
w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
Download

SIGURAN START - SESVanderHave