Linde Viljuškari d.o.o. Beograd
prodaja i servis
ZAHTEV ZA DOLAZAK SERVISNE SLUŽBE
DATUM I VREME
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA DOLASKA SERVISERA
MESTO DOLASKA SERVISERA
IME KONTAKT OSOBE
TELEFON KONTAKT OSOBE
FAX KONTAKT OSOBE
e-mail ADRESA KONTAKT OSOBE
MODEL VILJUŠKARA
SERIJSKI BROJ
TRENUTNI BROJ RADNIH SATI
VRSTA SERVISA
REDOVAN
□
VANREDAN
□
KRATAK OPIS KVARA
(ZA VANREDAN SERVIS)
VAŠ ZAHTEV ĆE BITI ODMAH PROSLEĐEN NAŠOJ SLUŽBI SERVISA. O VREMENU
REAKCIJE BIĆETE OBAVEŠTENI U NAREDNIH 24h NA BROJ TELEFONA ILI FAKSA
KOJI STE NAVELI.
MOLIMO VAS DA U DOGOVORENO VREME INTERVENCIJE OMOGUĆITE PRISTUP
PREDMENTOM VILJUŠKARU I NAJAVITE DOLAZAK NAŠEG TEHNIČARA
ODGOVORNIM OSOBAMA U VAŠEM PREDUZEĆU.
Potpis i pečat ovlašćenog lica
_____________________________
MP
(zahtev poslati na faks biranjem brojeva 011/ 80-55-706, -707 i -708 ili slanjem na mail [email protected])
Linde Viljuškari d.o.o.
Moše Pijade 17/b
11224 Vrčin
Srbija
tel/fax: +381 11 80 55 706
+381 11 80 55 707
+381 11 80 55 708
[email protected]
www.linde-mh.rs
Download

- Linde Viljuskari Beograd