DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 5
30. května 2014
ZDARMA
Břehule se
vrátily hnízdit
na Vršany
Strom partnerství
zasadili starostové
ve Strupčicích
Těžaři věnují
kraji patnáct
milionů
Ze zedníka se
stal poslancem
Parlamentu
Soutěž
o deset tisíc
korun
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
6
9
14
Gratulujeme Černým andělům k obhajobě titulu
Mostecké házenkářky opět - stejně jako loni - dobyly českou ligu. Letošní cesta za titulem vyvrcholila fantastickým finálovým duelem, ve kterém Černí andělé pokořili pražskou Slávii. Klub
přitom ještě před ziskem titulu obdržel od Vršanské uhelné bonus v podobě 1,5 milionu korun
za postup do finále. Házenkářský oddíl, který se v uplynulých třech letech propracoval mezi
českou špičku a sbírá úspěchy i v evropských pohárech, je Vršanská uhelná připravena podporovat i nadále.
Těžaři jsou s klubem spojeni
partnerskou smlouvou už od
roku 2010. „Pomoc ze strany
Vršanské uhelné nám tehdy
umožnila stabilizovat hráčský tým a ještě intenzivněji
se zaměřit na výchovu mla-
dých hráček. Ty se pak staly
základem našich stávajících
úspěchů,“ uvedl Rudolf Jung,
manažer DHK Baník Most.
Klub v loňském roce zcela
ovládl všechny soutěže, kterých se účastnil. Házenkářky
se staly mistryněmi republiky, získaly zlato ve společné
česko-slovenské
Interlize,
triumfovaly také v evropském Challenge Cup, vyhrály
český pohár. Úspěchy sbírají
házenkářky i letos. V Inter-
lize skončily třetí, aktuálně
pak vyhrály českou ligu.
„Házená se stala v Mostě sportovním fenoménem a nemá
ve městě konkurenci. Na ligové zápasy chodí v průměru
přes 800 diváků, padl už také
návštěvnický rekord 1500
fanoušků. Takovou diváckou
podporou se v České republice
nemůže pochlubit téměř žádný ženský kolektivní sport,“
hodnotí spolupráci s klubem
Vladimír Rouček, generální
ředitel společnosti Vršanská
uhelná. Ten ocenil také práci
klubu s dětmi a mládeží.
Více k inálovým duelům
najdete na poslední straně,
kde si prostřednictvím fotoreportáže můžete připomenout atmosféru házenkářské
bitvy.
(red)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Sem tam…
ke mně doputují, i když
hodně velkou oklikou, připomínky na téma, proč Vršanská strká peníze do
toho či onoho. Že vlastně zbytečně rozhazujeme
a vylepšujeme rozpočty
obcí, různých sportovních
oddílů a jestli má smysl,
aby se těžební společnost
starala o kulturu, školství
i zdravotnictví v regionu.
Nerad používám poněkud zprofanovaný pojem
„společenská
odpovědnost“ a nechci tu opakovat nicneříkající podobné
termíny a fráze. Ani mluvit o tom, že je svým způsobem naší tak trochu morální povinností starat se
o region, kde působíme.
A který zákonitě, protože
těžba uhlí není totéž jako
sklízet brambory, viditelně
ovlivňujeme. A už vůbec ne
o tom, že každá prosperující irma by přece měla pomáhat v rámci svých možností tam, kde je třeba.
Pokusím se o pohled z druhé strany.
Za těmi „obcemi, radnicemi, sportovci, školami“ jsou totiž vždycky lidé. V podporovaných městech a vesnicích žijí naši
zaměstnanci, jejich rodiny. Chytré hlavy přinášejí nové učebny a vybavení do škol, které navštěvují děti z hornických rodin.
A „naše“ házenkářky, Černí andělé? Asi bychom došli k hodně vysokému číslu, kdybychom spočítali,
kolik mladých i dospělých,
kteří jsou, obrazně řečeno,
umazaní od uhlí, je s tímto
sportem spojeno.
Když po přečtení předchozích řádků přibude
alespoň pár dalších, kteří sponzorské aktivity Vršanské nebudou považovat
za nesmyslné utrácení, budu rád.
Hezké dny a pohodu přeje
Vladimír Rouček
generální ředitel
Vršanské uhelné
DN / číslo 5 / 30. května 2014
DTS Vrbenský nabízí koupelnu i pro náklaďáky
Chcete si nechat pomoci s umytím osobních,
terénních či nákladních automobilů? Využít můžete nabídky společnosti DTS Vrbenský. Ta tyto služby poskytuje, podobně jako
pneuservis, všem zájemcům z řad motoristické veřejnosti.
Tlakové mytí
„Pro nákladní automobily
používáme systém tlakového
mytí zařízením WAP. Mytí
provádí zaškolená obsluha,
ale pokud to chce s naším
zařízením zvládnout někdo
sám, jsme schopni vyhovět.
Myčka pro nákladní automobily ale není určena pro silně
znečištěná vozidla. Používáme totiž technologii Alfa,
která je založená na cirkulaci
odpadních vod, a dokáže z vozidla sama odstranit nečistoty i olejové skvrny. Ovšem
při extrémním znečištění je
z technických důvodů nepoužitelná,“ vysvětlil vedoucí
úseku mechanizace František Kašpar. Mytí terénních
automobilů touto technologií vyjde zákazníky na 300
korun, u nákladních vozidel
je cena dvojnásobná.
Tři programy mytí
V samostatné oddělené
myčce pro osobní a terénní
vozidla je kromě tlakového
možné využít i ruční mytí.
„Řidičům osobních automobilů nabízíme tři programy
mytí. Od základního, který
zahrnuje jen umytí a vysušení
vozu, až po kompletní vyčištění, včetně vnitřku vozu a dalších doplňkových služeb,“
informoval ještě Kašpar. Ze
strany DTS Vrbenský jde
o rozšíření služeb pro motoristy. Historicky v areálu
irmy sice myčka byla, ale při
jejím vzniku se neplánovalo,
že by mohla sloužit i externím zákazníkům. Bližší podrobnosti, včetně kontaktů,
mohou zájemci nalézt na
webových stránkách společnosti www.dts-as.cz. (pim)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Partnerské obce získají od společnosti Vršanská uhelná další miliony
Ve Strupčicích, přímo na tamní návsi, nově roste buk červenolistý. Jako
symbol pokračování mnohaleté spolupráce jej zasadili představitelé radnic osmi měst a vesnic regionu společně s vedením těžební společnosti Vršanská uhelná. Příležitostí k setkání bylo uzavření smluv, které zaručují
partnerům Vršanské uhelné celkovou částku 3,65 miliónu korun na podporu sportu, kultury, vzdělávání, sociálních či ekologických projektů.
„Chceme vytvořit novou tradici.
Na rozdíl od minulých let, kdy se
setkání u podpisu smluv, kterými pomáháme s realizací projektů z různých oblastí, konala
v Mostě, chceme postupně projít všemi „našimi“ obcemi. Prv-
ní strom, tulipánovník, byl vloni
vysazen v areálu mosteckého
Benediktu. Další by se v příštích
letech měly objevit v Havrani,
Vrskmani, Poleradech, Lišnici,
Malém Březně a Jirkově,“ uvedl Vladimír Rouček, generální
ředitel Vršanské uhelné. Buk
červenolistý byl vybrán proto,
že jeho koruna má deštníkovitý tvar. „Dá se to brát jako
připodobnění k ochrannému
deštníku, který Vršanská nejen
nám a nejen v podobě inanční
pomoci dlouhodobě poskytuje,“
řekl na doplnění starosta obce
Luděk Pěnkava.
Vršanská uhelná systematicky spolupracuje s osmi městy a vesnicemi již od svého
vzniku před pěti lety. Částka,
kterou jim věnovala, dosáhla téměř 17 miliónů korun.
Během té doby se podařilo
realizovat řadu zajímavých
akcí, kromě jiného sportovní
areál ve Vrskmani, vybavení
lékařských ordinací a pomoc
škole ve Strupčicích, výsadbu zeleně v Malém Březně,
podporu kulturních aktivit na
Červeném hrádku v Jirkově,
řezbářské sympózium v Poleradech. Za peníze těžební
společnosti získal Most mimo
jiného prostředky na nákup
dalšího vybavení městské policie a úpravy sportovních zařízení.Souběžně s touto částí
regionální politiky Vršanské
uhelné pokračují i další projekty, Chytré hlavy pro Sever,
generální partnerství s DHK
Baník Most – Černými anděly
a v neposlední řadě průběžný
sponzoring akcí, o který mohou zájemci žádat celoročně.
(LiNo)
Buk je ve střední Evropě
nejdůležitějším lesním stromem. Červený neboli červenolistý buk je vyšlechtěná
forma, která je ceněna hlavně pro svou charakteristickou tmavě červenohnědou
barvu listů. Listy jsou velké,
lesklé a mělce zoubkaté. Jejich barva je způsobena obsahem antokyanových látek.
Antokyany mají na svědomí
zbarvení například listů červeného zelí, plodů černého
rybízu nebo borůvek. V dobrých podmínkách se tento
strom může dožít až 300 let.
Po Benediktu je strup㶜ická náves druhým místem, kde roste strom partnerství. Foto: pim
Zaměstnanci Rekultivací budou jezdit v mercedesech
DTS Vrbenský rozší㶣il nabídku svých služeb. Nově nabízí mytí pro osobní, terénní i nákladní vozidla. Foto: pim
Do Vršan se vrátily zahnízdit břehule Dozorčí radu vede Tomáš Hüner
Po roce se opět ve vršanském lomu objevily břehule. Drobný zpěvný pták
z čeledi vlaštovkovitých
se sem vrací pravidelně.
Břehule se tu v posledních
letech objevují prakticky
na stejném místě, dokonce
přilétají zhruba ve stejnou
dobu, kolem třiadvacátého
dubna.
Letošní kolonie je o něco
menší než ta loňská, odhadem ji tvoří dvě až tři stovky
ptáků. Břehule říční je jediná
svého druhu, který hnízdí
v České republice. Až metr
hluboké nory si ptáci obvykle hloubili do říčních břehů.
S rozvojem vodohospodářství
ale jejich původní hnízdiště
většinou zanikla. Nyní si tak
musejí hledat náhradní místa,
například v pískovnách nebo
jako v případě Vršanské uhelné v písčitém skrývkovém
řezu.
„Vloni hnízdily břehule na Vršanech na dvou místech, letos
si vybraly jen jedno místo, kde
jsou roztažené zhruba na třiceti metrech. Vybírají si prostor,
kde není písek ani příliš sypký,
ani příliš tvrdý, aby se jim do
něj co nejlépe hloubily nory pro
hnízda,“ popsal jejich hnízdění
vedoucí úseku Vladimír Kohout.
Břehule hnízdí zhruba od
května do července, a to jednou až dvakrát. V této době je
chráněná, proto jsou i v lokalitě Vršany připravena na jejich
ochranu zvláštní opatření.
Těžba skrývky se v místech,
která si břehule vybraly, se až
do doby jejich odletu, přibližně
v září, přesouvá jinam. „Letos
už jsme museli změnit postup
těžby. Velkostroj KU800/K84,
který tu těží, se otočil, a zhruba o měsíc dříve se přesune na
první skrývkový řez. Nějaký
čas poté, co ptáci odletí, se sem
velkostroj vrátí a zbývající prostor odtěží. Předpokládáme, že
k tomu dojde v listopadu,“ dodal ještě vedoucí úseku. (pim)
Novým předsedou dozorčí rady Vršanské
uhelné se stal Tomáš Hüner, jehož hlavním
úkolem bude komunikace s odbornou veřejností.
Hüner v předsednické pozici
nahradil Davida Knop-Kostku, který v dozorčí radě nadále zůstává coby člen spolu
s Lubomírem Holým. Po této
personální změně se tříčlenná dozorčí rada Vršanské
uhelné rozšířila o jednoho
člena. Čtveřici doplňuje místopředseda Pavel Tykač.
Respektovaný odborník
Hüner patří mezi respektované české energetické odborníky. Vystudoval Fakultu
strojní, katedru tepelných
strojů a jaderných zařízení
na VUT v Brně.
Má bohaté zkušenosti z manažerských pozic v řadě
předních společností. Deset
let pracoval na pozici ředitele pro provoz a techniku
v Elektrárně Dětmarovice,
osm let pak působil jako
předseda
představenstva
a generální ředitel ve společnosti Severomoravská energetika a přes dva roky na pozici country managera řídil
bulharskou pobočku ČEZ.
Novými vozidly, určenými
pro rozvoz zaměstnanců na
pracoviště, se může pochlubit společnost Rekultivace.
Její zaměstnanci mají k dispozici čtyři nové terénní
minibusy Mercedes Sprinter, které nahradí doposud
používané toyoty.
„Zaměstnanci jsou rozváženi
na různá místa, jezdí se mno-
hem více po běžných silnicích,
tudíž pro ně nejsou nutné terénní speciály,“ vysvětlil výběr
Marek Viktorýn, ředitel společnosti Servis Leasing, spravující osobní automobily ve
společnostech skupiny Czech
Coal. Nové mercedesy zajišťují komfortnější prostředí
nejen pro řidiče, ale také pro
ostatních osm cestujících.
Jsou vybaveny například klimatizací a bezpečnostními
sedačkami. Zároveň je tu i dostatek prostoru pro nástroje
a nářadí, případně další vybavení, které si zaměstnanci
Rekultivací vozí na pracoviště
s sebou.
„Při výběru nových automobilů
jsme museli řešit nejen schopnosti a vybavení automobilů,
Zkušenosti z ministerstva
Od roku 2006 do roku 2011
působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. V letech 1994 až 2003
sbíral zkušenosti také jako
předseda dozorčích rad ve
společnostech OTE, ČEPS,
Aliatel, Union leasing, byl
předsedou představenstva
společnosti ePRIM či místopředsedou dozorčí rady
Union Group a Elektrovod
Holding.
(dvd)
㶕idi㶜i spole㶜nosti Rekultivace už prošli školením od dodavatele automobilů, aby věděli, co všechno mercedesy dokáží, a také, jak se o ně starat. Foto: (pim)
ale také fakt, že současná
legislativa již neumožňuje
mít podélné sedačky v automobilech. Stejné typy aut pro
rozvoz lidí na pracoviště se
stále používají v těžebních
společnostech, kde ale bude
obměna složitější,“ připomněl
Viktorýn. Pro jejich potřeby
nestačí totiž jen auta se standardním pohonem všech čtyř
kol s redukční převodovkou,
ale je potřeba, aby auta měla
uzávěrky přední a zadní nápravy a další výbavu do těžkého terénu.
„Zatím jsme variantu vozů pro
rozvoz zaměstnanců vhodnou
do těžkého provozu nenašli.
Občas býváme osloveni s nějakou nabídkou podobných
vozů a některé typy automobilů se už i zkoušely. Ale žádná
z nabídek zatím nevyhovovala stanoveným požadavkům
a potřebám,“ dodal ředitel
Servis Leasingu. Konečné
rozhodnutí, který typ auta
bude nakonec vybrán, je na
vedení společnosti Czech
Coal Power, s níž Servis Leasing na obměně vozového
parku v těžebních společnostech spolupracuje.
(pim)
OTÁZKA PRO…
Jaromíra Frantu,
předsedu SOO CCG
Co bylo na programu
nedávného sněmu
sdružení?
Velmi důležité pro nás bylo,
že se šestadvacátého sněmu
Sdružení odborových organizací (SOO CCG) zúčastnili
také ředitelé obou těžebních
společností. Ti mluvili o situaci v jejich irmách a naznačili i krátkodobý výhled. Došlo
také na diskusi o přístupu
státu k uhlí, situaci lomu ČSA,
limity, úhrady za vydobytý
nerost. Shodli jsme se, že
největší problém je v laxním
přístupu státu k celému odvětví a strach politiků udělat
strategické kroky.
Také proto sněm v usnesení
vyzval vládu, aby schválila
velkou novelu Horního zákona, která bude opět obsahovat možnost vyvlastnění.
Dále jsme ji vyzvali ke zrušení územních limitů těžby.
Chceme po ní také, aby zaujala konečné a jednoznačné
stanovisko k surovinové politice státu a Státní energetické koncepci.
(pim)
> 4 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 5 / 30. května 2014
ANKETA Odvodnění neznamená jen „dát bíbo do jímky“
Co říkáte na kulturní
akce, které pro vás
připravuje Vršanská
uhelná?
Zdeněk Ševčík,
Vršanská uhelná
Určitě dobře, že irma takovéto akce pro zaměstnance
pořádá. Pro mě ovšem moc
přitažlivé nejsou, protože
dávám přednost cestování
a četbě. Kdybych měl vyrazit
na koncert, musela by irma
pozvat třeba Springsteena...
Hana Rengerová,
Vršanská uhelná
Kulturní akce pro zaměstnance byl dobrý nápad. Byla
jsem na vystoupení Miroslava Donutila a moc se mi líbilo. A kdybych měla doporučit něco dalšího, volila bych
folkové koncerty.
Kdyby měl Petr Sigmund hrát v pohádce, pravděpodobně by dostal roli
vodníka. S vodou je totiž jeho profesní život spjat už přes dvacet let.
Hlavní inženýr společnosti Humeco, který v červnu oslaví padesátiny,
ale na šachtě pracuje ještě o něco déle.
Jako absolvent duchcovské
hornické průmyslovky nastoupil v roce 1983 jako zaměstnanec tehdejších Dolů Ležáky. Na
úseku zakládání dlouho nepobyl, přišla vojna. Na stejné místo se po ní vrátil a na Ležákách
prošel většinou provozů. Odvodnění se Petr Sigmund věnuje natrvalo už od roku 1992.
Štěstí na lidi
„Měl jsem to obrovské štěstí, že
jsem na šachtě potkal mnoho
baňařských bardů. Jaroslava
Beňase, Karla Ingrische, Miroslava Huláka nebo Pavla Strnada, od nichž jsem se toho spoustu naučil,“ vzpomíná na své
začátky Petr Sigmund. V roce
2001 přešel do společnosti
Humeco, která pod vedením
ředitele Jiřího Vojtěcha začala
kompletně zastřešovat odvodnění těžebních lokalit. A byl to
právě Jiří Vojtěch, který „poslal“ Petra Sigmunda studovat
Vysokou školu báňskou, kterou absolvoval v roce 2009.
Rodinná tradice
Petr Sigmund si šachtu nevybral náhodou. Pokračuje
v rodinné tradici, kterou před
ním na Ležákách držel tatínek,
vrtmistr. „Táta mě na šachtu
přivedl, už na střední škole jsem
k němu na vrt chodil každý rok
na brigádu. To byla tehdy hodně velká škola,“ zavzpomínal. Je
ale jediný ze tří bratrů Sigmundových, kdo má profesi spojenou se šachtou.
Zůstal věrný šachtě
„Je zajímavé, jak každý z nás
zdědil po tatínkovi, který byl
znám i jako senzibil a proutkař, jiné vlastnosti. Nejblíže má
k němu, tedy co do jeho netra-
dičních schopností, nejmladší
Roman. Nejstarší Adolf zase
po tátovi zdědil organizační
schopnosti, kterých využívá
třeba při práci v mosteckém zastupitelstvu nebo v podnikání.
I u něj se vztah k vodě projevil,
šéfuje totiž zdejší pobočce rybářského svazu. A já jako jediný
zůstal věrný práci na šachtě,“
konstatoval Sigmund.
Velký skok dopředu
Dvacet let se z pohledu šachty
jeví jako relativně krátká doba,
odvodnění za tu dobu ale udělalo obrovský skok kupředu.
Na začátku devadesátých let
probíhala centralizace jednotlivých úseků, ale řád vše dostalo až na přelomu tisíciletí.
„Dnes už se používá zcela jiná
technologie. Kovové potrubí
nahradil polyetylen, používáme
mnohem víc plovoucí čerpací
Antonín Zemčík,
Coal Services
Super počin od zaměstnavatele. Patřím ke generaci
vyrostlé na rockové muzice, a tak bych upřednostnil
něco z tohoto žánru. Konkrétně třeba Blue Effect,
Katapult, Monkey Business.
Marie Bláhová,
Vršanská uhelná
Akce, které Vršanská uhelná
pro zaměstnance pořádá,
mne zajímají. Od irmy je to
dobrý nápad. Pokud mám
čas, snažím se na ně chodit.
Už jsem byla na několika
koncertech ve sportovní
hale. A kdybych si mohla
vybrat, šla bych na koncert
Tomáše Kluse.
„Voda je živel, který se nedá jen tak zkrotit a hlavně se nesmí podce㶡ovat, 㶣íká Petr Sigmund, hlavní inženýr
spole㶜nosti Humeco. Foto: archiv DN
stanice, sjednotila se používaná
technologie a všechno má jasná pravidla a řád, na čemž má
největší zásluhu Jirka Vojtěch,
který Humeco opečovává jako
svoje čtvrté dítě,“ s nadsázkou
řekl hlavní inženýr.
Voda je živel
Skutečnou zkouškou dovedností a schopností pracovníků
Humeca podle něj byly povodně v roce 2001 a 2002. Obstáli
při nich a díky tomu se změnil
i celkový pohled na odvodnění. „Dnes snad už všichni pochopili, že tahle práce není jen,
jak se říká na šachtě, dát bíbo
do jímky, ale je důležité vědět,
odkud nás může voda ohrozit,
předvídat a být vždy připraveni
reagovat. Voda je živel, který se
nedá jen tak zkrotit a hlavně se
nesmí podceňovat. A co děláme
v době kdy je sucho? Odpověď je
jednoduchá. Prevenci, údržbu,
opravy a další činnosti, abychom byli připraveni na to, co
může přijít,“ připomněl.
Do bačkor se nechystá
Dvě dospělé děti už zařídily, že Petr Sigmund je dnes
dvojnásobným dědou. Že by
ale v dohledné době začal dědečkovat na plný úvazek a vyměnil holínky na šachtě za
papuče, tak na to se ještě ani
zdaleka nechystá. Ne proto,
že do důchodu má poměrně
daleko, ale hlavně proto, že
práci nebere jako osmihodinové zaměstnání, je to jeho
koníček. Jedna změna by tu
ale byla. Kvůli problémům
s koleny vyměnil sport za
chalupaření s rodinou, která
se úspěšně rozrůstá. A kdo
ví, třeba se v ní objeví nějaký
další vodník.
(pim)
Výrobce dopravních pásů školil vulkanizéry i mechaniky
Školení pro mechaniky
z těžebních společností, zaměřené na dopravní pásy
matador, připravila dceřiná
společnost Renogum ve spolupráci s irmou Matador.
Slovenský výrobce je dlouholetým partnerem Renogumu a nejvýznamnějším
dodavatelem
dopravního
pásma pro zdejší povrchové
lomy.
„S Matadorem spolupracujeme už řadu let, navíc dopravní
pásy vyrobené v Púchově se
v našich provozech používají už
od dob, kdy se začala používat
technologie přepravy uhlí po
pásových dopravnících. I mechanici na školení potvrdili, že
ačkoli zkoušíme dopravní pás-
ma jiných výrobců, Matador je
v našich těžkých podmínkách
nejspolehlivější,“ sdělil ředitel
dceřiné společnosti Renogum
Bohumil Straka.
Na myšlenku organizovat
školení přímo výrobcem přišli v Renogumu zhruba před
dvěma lety, kdy dostalo vedení
společnosti včetně techniků
šanci přijet si prohlédnout
technologii výroby dopravního pásma do závodu Matador
v Púchově. Na místě se dohodli
a v loňském roce už s lektorem z Matadoru proběhla dvě
školení pro vulkanizéry Renogumu a následně i školení pro
techniky z těžebních společností. „Letos jsme na tato školení navázali, v závěru dubna
prošla školením dvacetičlenná
skupina vulkanizérů, nyní na
ni navázala další skupina devatenácti mechaniků z Vršanské
uhelné a Severní energetické,
doplněná o tři naše laboranty,“
uvedl ředitel.
Pro každou skupinu je připraven jiný typ školení. Pro vulkanizéry je zaměřené na praktickou stránku jejich profese.
„Pro mechaniky je ale také důležité vědět, jaké mají vlastnosti
výrobky, s nimiž dnes a denně
přicházejí do styku a navíc se
informace dozvídají přímo od
zdroje, od výrobce,“ uzavřel Bohumil Straka.
Školení pro mechaniky se zúčastnil i ředitel Divize dopravního pásma Matadoru Miro-
slav Plevák, kterého jsme se
při této příležitosti zeptali, jak
často jeho společnost podobná
školení pro své partnery a zákazníky pořádá. „Tato školení
děláme jednou ročně pro naše
velké zákazníky ze střední a východní Evropy. Tam se snažíme
informovat o nových produktech. Cílovou skupinou jsou pro
nás ale přímo lidé z provozu.
Ti jsou totiž pro nás důležitou
zpětnou vazbou. Jak z hlediska produkce, tak konkurence.
A velmi důležité i pro nás i pro
irmy je, že spolupracujeme
napřímo, tedy uživatel s výrobcem, bez mezičlánků a obchodníků, což pomáhá jak z hlediska
přenosu informací, tak samozřejmě ceny.“
(pim)
Rozhovor | 5
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Nechtěli jsme divadelní talenty nechat ležet na ulici
Poslední květnová neděle patřila v Divadle
rozmanitostí v Mostě premiéře hry bratří
Čapků Ze života hmyzu. Na jevišti se však
neobjevili pouze profesionální herci zdejšího
souboru. Společně s nimi se divákům představily „vycházející hvězdy Studia mladých divadelníků“, jak je titulují jejich divadelní učitelé – Vít Levinský a Ivana Čurdová-Alferiová.
Právě mladá herečka stála u zrodu myšlenky
dát prostor talentovaným dětem, které chtějí
okusit, zda divadelní prkna opravdu znamenají svět.
Ivano, kde se vzal nápad
vytvo㶣it v Mostě divadelní
studio pro mladé?
Při oslavách 25. výročí Divadla
rozmanitostí jsme pracovali s dětmi z mostecké ZUŠky.
Ty předvedly tolik talentu, že
jsme ho prostě nemohli nechat ležet na ulici. Nikdy by
mě nenapadlo, že jsou tu děti,
které chtějí tolik dělat opravdové divadlo. Liduška je pořád
jen třída, ale naše studio – to
už je skutečné divadlo se vším
zase seznamuje se zvukařinou a tvorbou scénické hudby.
Snažíme se jim ukázat pestrost divadelních profesí.
Mně vždycky p㶣išlo vzrušující
chodit do divadelního klubu,
držet palce p㶣ed premiérou
a slavit s herci po ní. Láká
je ten pocit, že mohou do
divadla zadním vchodem?
V tom je ten velký rozdíl
mezi dramaťákem na ZUŠce a naším studiem. Mohou
„Nikdy by mě nenapadlo, že jsou tu děti,
které chtějí tolik dělat opravdové divadlo.“
všudy. Nejsme škola, nabízíme
jim reálnou zkušenost.
Máte dvě děti, kde jste vzala
energii p㶣ibrat k nim ještě
další a věnovat jim odpoledne, soboty...?
Bylo to přesně naopak – využila jsem ve studiu svůj přetlak
tvůrčí energie. Byla jsem totiž
na mateřské, měla jsem víc
volna a hlavně potřebu realizovat se i jinak než s plínkami
a na dětském hřišti. Člověk je
zkrátka umělec pořád, mateřskou nevyjímaje.
Když jste vypisovali konkurz,
hledali jste všechny možné
divadelní profese ‒ herce, režiséry, scénografy, hudebníky,
výtvarníky, osvětlova㶜e... Co
je láká nejvíc? Chtějí stát na
jevišti nebo v zákulisí?
Devadesát devět procent
chce hrát, možná ještě tančit
a zpívat, ale rozhodně stát na
jevišti. To vzácné jedno procento zase naopak nechce
nikdy na jeviště vstoupit. V té
druhé skupině jsem objevila
velmi talentovaného scénografa, který do obou představení dělal kulisy. Nejen, že je
dokáže namalovat a vytvořit,
ale má dar vidět jeviště v celku, s herci, s osvětlením. Další
hoch, kterého baví muzika, se
ochutnat i každodenní život
a rituály v divadle. Vodíme
je na premiéry, do zákulisí.
Učí se poznávat takové ty
drobnosti, které dělají život
v divadelní komunitě komorním, až rodinným. Poplivat
se před premiérou, dávat
si „zlomvázky“. Vítek, který
pracuje s většími dětmi, už
jim dává přesné režisérské
pokyny, na nástěnce mají rozepsané zkoušky.
Ivana Alferiová se rozhodla dát prostor talentovaným dětem a založila tak Studio mladých divadelníků.
Foto: archiv
loupka, jak ale vznikla tedy
druhá hra?
Původně jsme chtěli hrát
příběh o Robinu Hoodovi,
ale vzbouřily se mi herečky!
Všechny chtěly hrát Lady Marion. Nelámala jsem to přes
koleno, takže po bouřlivé diskusi nám z toho vyšla parodie
na horor. Já jsem jim dodala
jen úvodní situaci – děti na tá-
„Vedu děti k tomu, aby si dokázaly vymyslet vlastní slova, aby nebyly jen interprety,
ale tvůrci.“
Zatímco ty mladší...
… ty mají ještě „školu hrou“.
Nestavím představení na
hotových textech. Vedu děti
k tomu, aby si dokázaly vymyslet vlastní slova, aby nebyly jen interprety, ale tvůrci.
Jsou plné nápadů, hravosti
a veselosti. Rodiče nemají čas
probírat s nimi jejich bláznivé
nápady, já je v divadle naopak
vítám.
Tak proto mi google nemohl
najít žádnou divadelní hru
„Zkouška odvahy . První
pohádka ‒ to byl notoricky
známý p㶣íběh Perníková cha-
boře se vrací ze stezky odvahy,
která je příliš neuspokojila,
a tak se po večerce pustí do
vyvolávání duchů. Pak jsme
hledali, čeho se kdo bojí a jak
ten strach porazit. Všechno, co
hrály a říkaly, bylo z jejich hlavy. To baví je i nás.
A jak „Zkouška odvahy dopadla? Mají strach z premiéry?
Premiéra dopadla výborně,
horší už je to s reprízami. Jako
když napíšou písemku z češtiny - sice nezapomenou vyjmenovaná slova, ale už jdou dál.
Zkoušení je velká práce a zábava, hraní je odměna. A od-
měna přichází přece jen jednou. Takže první repríza už
nebyla odměnou, ale závazkem, padla na ně tréma a zapomněli texty. U hry Ze života
hmyzu, kde hrají mladí od 13
do 19 let, to bude jiné, a určitě vyrazí i na festivaly. Všichni
ale chtějí pokračovat i příští
rok, což mě moc potěšilo. Jsou
zkrátka úžasní, takže doufám,
že se podaří sehnat peníze na
další sezónu studia.
Na závěr své první divadelní
sezóny chystáte happening...
Chceme projít městem v krásných maskách, bubnovat na
bubny, mlátit činely, křičet
Sláva divadlu, předvádět oživlé sochy. Chceme, aby to bylo
Máte dva syny. Vyrůstají vaše
děti v divadelním zákulisí?
Vodíme je na premiéry, aby
viděli, co tatínek a maminka
dělají (Tomáš Alferi je uměleckým šéfem Divadla rozmanitostí – poz. autora). Na zkoušky ale nechodí. Volání „mamííí“
a pan režisér – to nejde dohromady.
Alferiovi jsou v Mostě poměrně známá léka㶣sko-divadelní
rodina. Radši byste viděla syny
jako léka㶣e nebo divadelníky?
Doktor se samozřejmě vždy
hodí, až budu stará (směje
se). Nechávám to ale na nich,
zatím prošli fázemi paleontologů, motorových závodníků,
policistů, vojáků, taková kla-
„První repríza už nebyla odměnou, ale závazkem, padla na ně tréma a zapomněli
texty.“
barevné, výrazné, abychom
přitáhli pozornost a upozornili město, že tady existuje
Studio mladých divadelníků
a že ho mohou navštěvovat.
Že to není jen pro rodiče, ale
je to příležitost vidět amatérské divadlo.
sika. Nicméně mladší, čtyřletý
syn, možná po jevišti zatouží.
Do divadla chodí s nadšením,
třeba podesáté na stejnou
hru. Doma si pak pouští inscenace ze záznamu, nanosí
si rekvizity a hraje s televizí.
(kat)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Z regionu | 7
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Jednodenní kavárna třicet metrů nad zemí
Fotbalgolf: mostecký hipodrom s novým lákadlem
Na začátku byla parta Finů, kterým se zdálo
komplikované otevřít si normální hospodu,
a na konci stovky improvizovaných podniků
po celém světě, v nichž se podává domácí jídlo a nápoje. V jednu z takových jednodenních
restaurací se květnovou sobotu proměnila
také jirkovská městská věž. Snídaně, odpolední káva nebo večerní sklenka třicet metrů
nad zemí tak rozhodně splnily jedno z kritérií
Restaurant Day: Čím originálnější místo, tím
lépe.
Mostecký hipodrom už dávno nejsou jen koně.
Dostihy a parkury sice nadále patří k tomu
nejdůležitějšímu, ale zájemci tu už nějaký čas
mohou najít atrakce, které s koňmi zrovna nesouvisí. Od letošní sezóny láká hipodrom na
další atrakci – fotbalgolf. Slavnostní otevření
tohoto v Čechách zcela ojedinělého sportoviště proběhne 8. června.
Projekt Restaurant Day vznikl
před třemi lety v Helsinkách
a rychle se šíří po celém světě.
Princip je jednoduchý: Navaříte domácí jídlo nebo nápoje
a nabídnete ho kolemjdoucím. Je jedno, zda v parku, na
ulici nebo u vás doma, i kolik
si budete účtovat. Svůj podnik
zaregistrujete na webu akce
a samozřejmě to rozhlásíte
po okolí. Akce stvořená pro
ty, kteří si někdy chtěli otevřít
restauraci, ale báli se to vyzkoušet.
Originální prostor
V Jirkově se letos rozhodli
využít originálního prostoru
v nejvyšším patře věže kostela svatého Jiljí. Návštěvníci se
tak mohli kochat výhledem
na město, Krušné hory i České
středohoří a ochutnat k tomu
domácí koláče nebo utopence,
dát si kávu či čerstvou limonádu. „Máme pozitivní zkušenosti
s gurmánskými akcemi a kolegyně se do toho pustily s vervou,“
vysvětlil ředitel jirkovského
KVIZ Bedřich Fryč. Té bylo zapotřebí.
127 schodů vysoko
Na věž nevede žádný výtah,
takže každý šálek, každá židle,
ale také třeba lednice a trouba, se musely vynést nahoru
Fotbalgolf je relativně mladý
sport, který v sobě kombinuje
hned tři sporty – fotbal, golf
a minigolf. Z minigolfu a golfu
má jamky a překážky, které
musí hráči překonat, z fotbalu
zbytek. Tedy míč, kterým se
hraje a kopáním dopravuje do
jamky s praporkem.
První v republice
Všechno jídlo v㶜etně veškerého pot㶣ebného vybavení museli po㶣adatelé jednodenní kavárny vynosit po 127
schodech jirkovské věže vlastními silami. Foto: kat
ručně. 127 schodů. Stejně tak
špinavé nádobí zase dolů. Ačkoliv okolnosti sváděly k „vysokohorské přirážce“, ceny byly
lidové – káva či limo za dvacku,
vynikající slané koláče za 35 korun nebo guláš za padesát. Však
také z jídelního lístku rychle
ubývalo a na večerní hosty už
zbyl jen krásný výhled a nápoje.
Přes 200 hostů
„Snědlo se úplně všechno. Na
věži se vystřídalo přes dvě stě
hostů a ohlasy jsou vynikající.
Spokojeni byli jak s jídlem, tak
s nevšedním zážitkem, neboť
nám počasí přálo a po většinu
dne byl krásný výhled,“ neskrýval spokojenost Bedřich Fryč.
Hned druhý den bylo rozhodnuto – příští jaro vybudují jednodenní restauraci ve věži znovu.
(kat)
Uhlí pomůže kraji se školami
Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem. Díky ní má region
jistotu, že v příštích třech letech poskytnou těžaři minimálně 15 miliónů korun, které napomohou řešit problémy s nedostatkem finančních prostředků na rozvojové projekty kraje.
„Vršanská uhelná je naším partnerem již od roku 2010. Za toto
období nám poskytla každoročně částku 5 miliónů korun. Ty
nám pomohly realizovat řadu
akcí, na které by se v rozpočtu obtížně hledaly prostředky.
Nám jde na druhé straně o to,
vytvářet potřebné podmínky
pro podnikatelskou činnost těžební společnosti. Jestliže bude
prosperovat ona, bude z toho
mít prospěch nejen Mostecko,
ale celý region,“ popsal partnerský vztah hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Shodli jsme se na tom, že jedním z hlavních směrů spolupráce by měla být pomoc v oblasti vzdělávání. Naší prioritou
je zejména podpora technických oborů,“ doplnil generální
ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.
Společnost vloni uzavřela padesátiletý kontrakt s ČEZ na
dodávky hnědého uhlí do českých elektráren. Touto smlouvou je dána nejen dlouhodobá
perspektiva udržení pracovních příležitostí i mimo irmu,
ale také možnost pomáhat regionu.
(red)
jektem Stadtlesen, který už
několik let úspěšně probíhá
v Německu, Rakousku a Itálii. Do letního čtení pod širým nebem s názvem „Města čtou“ se nakonec vedle
Jirkova zapojí také Louny,
Litoměřice, Klášterec nad
Ohří, Cítoliby a Chomutov.
„Chceme podpořit zájem
o knihy a čtení dětí i dospělých, a během letních prázdnin vytvořit v centrech měst
příjemný venkovní prostor,
určený k četbě a relaxaci,“
vysvětlil Fryč. Od 27. června až do 6. července budou
mít obyvatelé i návštěvníci
Jirkova možnost posedět
a poležet si na sedacích polštářích a v houpacích sítích
na Kostelním náměstí, občerstvit se a v improvizované knihovně si k tomu půjčit
knihu či časopis. Na každé
odpoledne je přitom připraven i program – ať už autorská či scénická čtení, hudební vystoupení nebo hledání
pokladů pro děti.
(kat)
Slavnostní otevření
„Pro nás se jedná také o další
propojení volnočasových aktivit, které na hipodromu nabízíme,“ dodal Pouzar. „Fotbalgolfové dění zahájíme turnajem
sportovních hvězd. Účast nám
přislíbili například hokejisté
litvínovského HC Verva, házenkářky Černých andělů, ale
Fotbalgolf v sobě kombinuje prvky golfu, minigolfu a fotbalu. Cílem je kopáním p㶣ekonávat s mí㶜em p㶣ekážky a dostat jej do jamky ozna㶜ené praporkem. Foto: Archiv hipodromu
také třeba týmy prvoligových
fotbalistů z Teplic, Viktorie Plzeň i Sparty. Objevit by se mohla i nějaká zajímavá herecká
osobnost,“ prozradil ředitel
hipodromu.
Celosvětový rozmach
Fotbalgolf jako sportovní odvětví formálně vznikl v roce
2009. První mistrovství světa
se odehrálo v roce 2012 v Maďarsku. V posledních letech ale
zažívá celosvětový rozmach.
Podrobnosti o tomto sportu,
ale také o mosteckém hřišti
mohou zájemci najít na webových stránkách www.fotbalgolfmost.cz.
(pim)
Rekordní jarní burza knih Výstava rekultivací zaujala vysokoškoláky
Letošní jarní burza vyřazených knih v mostecké
knihovně, kterou zde pravidelně pořádají dvakrát ročně
již pět let, zaznamenala rekordní prodej.
„Nabídli jsme na ní nejvíc knih
v historii,“ zdůraznila vedoucí
oddělení výpůjčních služeb Jitka Belancová. Za pět dnů burzu navštívilo 445 lidí. Prodalo
se 2384 knížek, což je skoro
o stovku víc než loni, ale i 359
časopisů a 109 hudebních no-
sičů. Největší zájem byl podle
organizátorů o naučnou literaturu – zejména učebnice, povinnou školní četbu a slovníky,
ale také o dětské knížky, hlavně
pohádky.
Zvláštností zdejší burzy je i fakt,
že sem pravidelně jezdí sběratelé, například ilustrací Zdeňka
Buriana či verneovek, ale také
majitelé antikvariátů. Celková
tržba z burzy přesáhla 33 tisíc,
to je o bezmála 15 tisíc korun
více než před rokem.
(pim)
Jak šel čas na rekultivovaných plochách, si od května mohou prohlédnout
studenti mosteckého pracoviště Hornicko-geologické fakulty vysoké školy
báňské.
Právě zde totiž na stěně
jedné z učeben visí šestnáct fotografií Stanislava
Štýse. Známé dvojice fotografií ukazují rekultivované plochy po ukončení
těžby a následně po něko-
lika desítkách let. „Výstava
je u nás umístěna do konce
června. Mezi studenty, kteří
jsou dnes už ze všech koutů
republiky, vzbudila celkem
velký ohlas. Zatímco v našem regionu už jsme na rekultivované plochy zvyklí,
studenti často ani nevěří, co
všechno vzniklo na územích
po těžbě,“ vysvětlil vedoucí
mosteckého střediska vysoké školy báňské Miroslav
Seidl. Výstavu fotografií ne-
chala vyrobit Hospodářská
a sociální rada Mostecka,
která ji plánuje zapůjčit
i na další školy a instituce,
které o ni projeví zájem.
„V loňském roce připravoval
Stanislav Štýs pro členy Hospodářské a sociální rady rekultivační exkurzi a my jsme
chtěli jeho fotografie využít
i dál, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost,“ doplnila
předsedkyně HSRM Helena
Veverková.
(pim)
Muzikantskou historii regionu mapuje Hudební podnik Mostu, Litvínova a okolí
Vytvořit ojedinělou databázi muzikantů a kapel z Mostu, Litvínova
a okolí se už před lety rozhodl mostecký muzikant a nadšenec Radek
Kopel, kterého jeho okolí zná také pod pseudonymem RadeK K. Výsledkem jeho mnohaletého snažení jsou webové stránky Hudební podnik
měst Mostu, Litvínova a okolí - www.hpm.napalmed.cz.
Kolik let je za vznikem ojedinělé regionální databáze?
Čtení pod širým nebem s drinkem v ruce
Jen tak si poležet s knihou
v ruce, popíjet studený
drink a relaxovat – to patří neodmyslitelně k letním dovoleným na pláži.
V několika severočeských
městech si však můžete
na přelomu června a července tento zážitek dopřát
i uprostřed města.
Celý nápad vznikl v Jirkově.
Ředitel zdejšího Kulturního,
vzdělávacího a informačního zařízení Bedřich Fryč se
inspiroval německým pro-
„Kouzlo fotbalgolfu spočívá
v tom, že ho mohou hrát lidé
všech věkových kategorií a i různé úrovně sportovních schopností,“ vysvětlil ředitel mosteckého hipodromu Josef Pouzar.
Mostecké hřiště je unikátní
nejen tím, že je jedním z prvních v republice, ale také tím,
že zhruba polovina z osmnácti
jamek se bude nacházet přímo
v prostoru závodní dráhy.
Zlepšují výuku i zázemí pro školáky
Ve škole v Hoře Svaté Kateřiny, kde se učí děti i z okolních
horských obcí, se soustavně
snaží o zlepšení nejen výuky,
ale i zázemí pro žáky. Před
nedávnem vybavili tři učebny interaktivní technikou za
210 tisíc korun, které získaly
od Vršanské uhelné z grantu
Chytré hlavy. Nejnovějšího vy-
lepšení si užívají žákyně prvního stupně, které se dočkaly
rekonstruovaného sociálního
zařízení. „Celou rekonstrukci
za 150 tisíc korun jsme uhradili
z dotace z fondu Ústeckého kraje. Srdečně děkujeme všem, kteří se o tuto podporu zasloužili,“
vyzdvihla Věra Sehnalová, ředitelka školy. Foto: Archiv školy
Hudební podnik je výsledek
zhruba desetileté práce. Původní záměr na vznik databáze mapující jen bigbítové
a metalové kapely se postupem času trochu vymkl kontrole a dnes v ní lze najít všechny možné žánry. Nechtěl jsem
ignorovat hudební styly, které
mi sice nejsou blízké, ale v regionu existovaly a mnohdy za
sebou měly velmi zajímavou
a úspěšnou historii. Aktuálně
je tak v databázi k nalezení
bezmála 500 kapel a více než
1350 muzikantů.
P㶣edpokládám, že máte
nějaká kritéria pro za㶣azení
hudebníků?
Jediným kritériem je místo
působení, tedy Most, Litvínov
a okolí. Účelem celého projektu je nabídnout nadšencům
a zájemcům o regionální hudební historii co nejvíc informací na jednom místě. Není
snahou kohokoli hodnotit
a posuzovat. Podstatné nejsou hráčské schopnosti ani
úspěchy, jakých která kapela
či umělec dosáhli. Jsou tu tedy
k nalezení klasické rockové
a metalové kapely, ale třeba
i pěvecké sbory, country ka-
pely i dechovky. Najdete tu jak
relativně známá a ve své době
populární jména, ale také
projekty, které za sebou mají
jen pár schůzek ve zkušebně,
kapely, které to nikdy nedotáhly ani k jedinému živému
vystoupení.
A jak se do databáze dopl㶡ují
informace?
Stěžejním zdrojem informací
nadále zůstává osobní setkání
s muzikanty. Žijeme ale v elektronické době, takže databáze
už má i svůj facebookový proil a k dispozici je jednoduchý
formulář přímo na stránkách.
Tam mohou návštěvníci napsat a doplnit další informace,
které pak postupně k jednotlivým interpretům doplňuji.
Nemáte v zásobě nějakou
lahůdku?
Stále se snažím setkávat s muzikanty a pamětníky, v poslední době třeba s pány Pichlem
a Truhlářem z Pichlovanky.
Ohromnou radost mi udělalo,
když se povedlo sehnat prakticky neznámou fotogra ii
už téměř zapomenuté kapely Apollo. Protřelý kytarista
Václav Pazdera mi zapůjčil
celou sérii fotogra ií, které
budu do databáze doplňovat.
Stejnou radost mi dělá objevování neznámých fyzických
nosičů. Třeba CD sampler 1.
Saydaer Musik-Festival Vom
26.-28.8.1994, kam Pichlovanka, na obalu ovšem uvedena jako Pichwanka, přispěla
hned dvěma písněmi. Nebo
pantonské společné, dnes by
se řeklo split LP, Pěveckého
sdružení severočeských učitelů s Pěveckým sdružením
pražských učitelek z roku
1975. Pro někoho možná obskurní nahrávky, pro mne ale
jednoznačné důkazy existence regionální hudby a skutečné poklady.
A další plány Hudebního
podniku?
Doplňování a upravování databáze je činnost, která vlastně nemá konce. Ale objevilo
se i několik dalších nápadů,
jak s tímto projektem pracovat. Aktuálně se uvažuje
o vzniku cyklu dokumentárních ilmů, který by mapoval
regionální hudební scénu. Ve
vzduchu visí také nápad na
uspořádání podobně koncipované výstavy.
(pim)
> 8 | Z regionu
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Rozhovor | 9
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Lišnice: zemědělská vesnice se vším, co k tomu patří
Kterak se zedník stal poslancem Parlamentu
Lišnice patří mezi menší obce na Mostecku. Společně s Nemilkovem
a Koporečí, které spadají pod její správu, má dohromady jen něco málo
přes 200 obyvatel. Přesto to není zapomenutá víska, o níž se nikdo nezajímá. Nejen na to, čím je tato partnerská obec Vršanské uhelné zajímavá, jsme se zeptali starosty Petra Pillára.
Kde se vzal, tu se vzal, objevil se na scéně velké
politiky před několika málo lety David Kádner.
Ne, že bych za těch více než třicet let pohybu
mezi regionálními politiky nezažila různé
vzestupy a pády, v duchu občas netřeštila oči,
kdo a kam se díky politice dostal nebo naopak
nedostal. Ale David Kádner? Trochu jsem se
svezla s vlnou kritických hlasů, které říkaly,
že Vít Bárta si vybíral lidi ze svých zaměstnanců. Jeho bezpečnostní agentura ABL totiž
byla posledním působištěm Davida Kádnera
před vstupem mezi politické profesionály.
Kdybych se dnes rozhodoval,
že se p㶣istěhuji někam do
okolí, pro㶜 bych si podle vás
měl vybrat Lišnici?
To je poměrně složitá otázka.
Okres Most je speci ický tím,
že prakticky všechny zdejší
obce mají příznivou dojezdovou vzdálenost z měst.
Jejich obyvatelé mohou být
během deseti minut na poště, v obchodě, u lékaře nebo
na úřadě. Z tohoto pohledu
jsou všechny obce srovnatelné. Rozdíly jsou v další infrastruktuře a svou roli hraje
i počet obyvatel. U nás třeba
není škola ani školka, ovšem
naší obrovskou devizou je,
že z příměstských obcí jsme
městu prakticky nejblíže.
Určitě neděláme ostudu, co
se týče čistoty obce a péče
o veřejnou zeleň. Máme co
nabídnout i z pohledu volnočasového vyžití dětí i dospělých. Navíc je tu relativně klid,
Lišnice i Koporeč jsou mimo
hlavní silniční tah, v případě
Nemilkova to až tak úplně neplatí. Na druhou stranu kdo
se k nám chce přistěhovat,
musí počítat s tím, že jsme
v zemědělské oblasti, která
tu má mnohaletou tradici a je
třeba si zvyknout na to, že
zde jezdí traktory, kombajny
a je tu i živočišná výroba. To
všechno ale k životu na vesnici patří.
Když jste zmínil, že nemáte
školu ani školku, jak jste na
tom s ostatními službami?
Z těch věcí, které se obvykle
řadí do takzvané občanské
vybavenosti, toho u nás moc
není. Nemáme tu ordinaci
lékaře, ani obchod. Od roku
2012 k nám zajíždí pojízdná
prodejna. Na druhou stranu ale těžíme z toho, že jsme
v tak bezprostřední blízkosti
města. Většina služeb je v dojezdové vzdálenosti v Mostě.
Na druhou stranu tu máme
restauraci, v obci jsou k dispozici ubytovací kapacity.
A naší chloubou je multifunkční sportoviště, které vzniklo
i díky státní dotaci. Z peněz od
Vršanské uhelné jsme na něm
před několika lety zvyšovali
oplocení.
Kdybych se k vám nechtěl
nastěhovat nastálo, ale zamí㶣il sem jen jako turista, na co
byste mne nalákal?
Ideální by bylo, pokud byste
byl cykloturista. Ti totiž mají
po příjezdu do obce šanci se
v restauraci občerstvit, pokud mají sílu a chuť, mohou
využít sportoviště. Sice jen
zvenčí, ale mohou si prohlédnout naší jedinou kulturní
památku v obci, kapli Sv. Jana
Nepomuckého. Pak se mohou
vydat třeba do Koporeče na
pomník zakladatele koporečské hrušky. Tam se ale vyplatí
ještě chvíli počkat, protože na
začátku prázdnin bychom rádi
nedaleko něj umístili panel
s informacemi jak o původu
zdejší hrušky, tak samotném
pomníku.
Jak vůbec funguje spole㶜enský a spolkový život v obci?
Ze spolků tu máme jen
myslivecké sdružení, které obhospodařuje zhruba
900 hektarů pozemků. Přiznám se, že celkem závidím
obcím, kde spolkový život
funguje. Většinu kulturních
a společenských akcí v Lišnici pořádáme jako obec ve
spolupráci s místními podnikateli. Třeba každoroční
pálení čarodějnic, letos chystáme další ročník Lišnického
štrúdlování, které má v obci
velkou odezvu. A máme za
sebou třetí ročník obnovené
tradice plesu. Na pořádání
kulturních akcí jde i většina
prostředků, které dostáváme v rámci partnerské spolupráce od Vršanské uhelné.
Ať už jsou to dětské dny,
mikulášské a vánoční akce
nebo už zmiňované štrúdlování.
(pim)
V knihovně letí hlavně „limonády“
Miloslavu Krausovou zná většina obyvatel
Lišnice. Je totiž už sedmým rokem zdejší knihovnicí. A bohužel může potvrdit to, co se říká
všude. Mladí čtou čím dál méně, a když, tak
pouze povinnou četbu do školy. „Největšími
čtenářkami u nás jsou ženy, které si nejvíc
půjčují oddychovou literaturu, já tomu říkám
limonády,“ popsala s úsměvem knihovnice.
Miloslava Krausová se o knihy v Lišnici stará už sedmým rokem. Foto: pim
V lišnické knihovně jsou přes
čtyři tisíce knih a stále jich
přibývá. „Každoročně nám
obec vyčlení určitou částku na
nákup nových knih, ale hlavně
využíváme výměnného fondu
mostecké městské knihovny,“
připomíná Miloslava Krausová. Zhruba jednou za dva měsíce si proto z Lišnice dojedou
do mostecké knihovny pro
novou várku knih. „Obvykle
si nadiktujeme, co bychom
pro naše čtenáře rádi a co
oni chtějí od nás a v mostecké
knihovně nám přidají i některé další tituly, třeba naučnou
literaturu,“ dodává knihovnice. Ročně se takhle v Lišnici
„otočí“ kolem 600 knih.
Knihovna je ale také místem,
kam si lidé chodí i popovídat,
posedět a někdy si ani knihu
neodnesou. Na druhou stranu nestává se často, aby knihovník roznášel čtenářům
čtivo až do domu. „Otevírací
doba knihovny je ve středu od
tří do pěti odpoledne, ale když
někdo chce, není problém
s ním zajít do knihovny kdykoli. A jsou tu i někteří lidé,
kterým nosím knihy až domů,“
dodává Miloslava Krausová. Ročně se tu půjčí kolem
osmi set knih a ještě o něco
více časopisů, které obec
také objednává. A členem
zdejší knihovny, která má
podle knihovnice velmi disciplinované čtenáře, se může
stát kdokoli. Mají tu čtenáře
ze sousedních Polerad, ale
i z Mostu a Litvínova. (pim)
Slávu obci přinesla koporečská hruška Sochy, jaké svět neviděl
Jakkoli se to z dnešního pohledu může zdát neuvěřitelné, Lišnici, respektive nedalekou Koporeč svého času
znal téměř celý svět. Proslavil ji zdejší rodák, sedlák
Wenzel (Václav) Gallin, který
zde vyšlechtil hrušeň - pozdní zimní máslovku. A pro ni
se vžil název Koporečská
hruška, lidově koprčka.
Gallin v Koporeči žil v letech
1722 – 1802. Před jeho rodným domem v čísle popisném
10 stála jedna z těchto původních hrušní ještě na konci 19.
století. Vděční obyvatelé obce
svému slavnému rodákovi na
tomto místě dokonce v roce
1936 postavili pomník, na
němž měl být údajně nápis
„Prvnímu pěstiteli Wenzelovi
(Václavu) Gallinovi (1722 –
1802) koporečské hrušně, která se odsud rozšířila do všech
krajů. S vděkem obec Koporeč“.
Bronzová pamětní deska ale
po roce 1945 záhadně zmizela.
Jisté ovšem je, že sláva koporečské hrušky se rozšířila do
celého světa. Stala se tak oblíbenou díky svým vlastnostem. Sklízí se totiž v době, kdy
jsou plody ještě tvrdé, kolem
října. Svých vynikajících chuťových vlastností dosáhne až
po uskladnění a dozrává až do
prosince. Navíc je velmi odolná
vůči hrubému zacházení, takže
nebyl problém ji převážet na
dlouhé vzdálenosti. Historici
mluví o tom, že koporečská
hruška byla vyvážena nejen
do sousedních zemí, hlavně
Německa, ale také do Skandinávie i Ruska. Údajně ji mohli
ochutnat i návštěvníci Světové
výstavy v Paříži v roce 1900.
Na slavnou hrušku nezapomíná ani obec Lišnice, pod níž
Koporeč spadá. Ne nadarmo
má hrušky i v obecním znaku.
Připomínat slavného rodáka
i oblíbenou odrůdu hrušky by
měla zanedlouho i informační
tabule, kterou chce obec do
Koporeče umístit.
(pim)
Památek byste v Lišnici
mnoho nenašli. Do opravené kaple, která je vlastně jedinou významnější
památkou na území obce,
se nedostanete. Stejně tak
ani ke dvěma barokním
sochám umístěným na nádvoří bývalého zámečku.
Ten se během let změnil
z historické památky v zemědělskou usedlost.
O tom, jestli se na obě sochy někdy v budoucnu lidé
podívají, dokonce rozhoduje v této době již i soud.
Kdysi totiž sochy stály volně v obci. Ještě za minulého
režimu ale byly přemístěny
do areálu zámečku, kde hospodařilo zemědělské družstvo. Po revoluci se o objekt
přihlásili potomci původního majitele, ti ovšem po
čase usedlost prodali. Když
obec přišla před nedávnem
s nápadem vrátit obě sochy
zpět na veřejná prostranství, kde stejně kdysi stávaly, k dohodě přes veškeré
úsilí radnice s majitelem
usedlosti nedošlo. Všem
teď nezbývá než čekat, jak
rozhodne soud, a věřit, že
si návštěvníci Lišnice někdy
budou moci prohlédnout
i to málo, co z historie obce
zbylo.
(pim)
Jak jste se vypo㶣ádal s nálepkou Bártovy rychlokvašky?
Neměl jsem potřebu se s tím
nějak vypořádávat. Jen mi
přišlo trochu humorné, když
jsem se poprvé s Vítem Bártou potkal ve sněmovně a on
o mně chtěl vědět trochu více.
Odpověděl jsem mu, že to
je dobře, když už přicházím
z jeho irmy.
těžebku. Myslím, že toho poměrně dost vím. Tak mi prostě některé informace neseděly a měl jsem pocit, že mě
někdo tahá za nohu. Ale už se
k tomu nechci vracet.
To znamená, že jste změnil
názor na uhlí?
Víte, ono je to sice pár kilometrů, ale někdy mám pocit,
David Kádner za㶜al dělat komunální politiku už v roce 2001. Dnes je poslancem Parlamentu. Foto: archiv
„Před pěti lety, kdy můj předchůdce na
starostovské židli, Honza Bejček, poněkud
drsně vyslovil mínění hor, se věci prostě
začaly posouvat.“
Dost lidí si tehdy 㶣íkalo, že
máte odvahu, když nepoužiju
slovo drzost, sko㶜it takhle
rovnou do Parlamentu...
To říkali ti, kteří mě neznali.
Já jsem začal dělat komunální
politiku už v roce 2001, v zastupitelstvu Nové Vsi v Horách. V roce 2008 se objevily
Věci veřejné a já pomáhal
s jejich rozjezdem v Ústeckém kraji. Prostě jsem, stejně
jako jiní, v téhle cestě viděl
možnost nějakých změn. Na
vysvětlování je to složité, ale
shodou různých okolností
jsem pak skončil na druhém
místě kandidátky do Parlamentu. A prošel.
Spole㶜ně s dnešním starostou Litvínova Milanem Š㶇oví㶜kem. Byli jste bráni jako
nerozlu㶜ný tandem a z mého
pohledu jako odpůrci hnědého uhlí. Pokud si vzpomínám,
tak vaše první setkání coby
poslance s lidmi ze šachty
neskon㶜ilo zrovna zdvo㶣ilostním podáním ruky.
Dneska bych to diplomaticky
řekl spíše takto: Mluvili jsme
a neslyšeli se. Víte, ona pro
mě šachta zase není velká neznámá. Deset let jsem byl jako
řidič zásahového vozidla zaměstnancem agentury Dora,
která zajišťovala ostrahu pro
že hory jsou pro vás, tedy lidi
z podhůří, druhý konec světa.
Možná je to stejné, jako když
si stěžují mostečtí politici na
to, že Praha je výrazně dál než
těch 90 kilometrů. A když nevíte, vidíte nepřítele i tam, kde
třeba není. Chyběla diskuse,
informace, báli jsme se, že těžba hory zcela odřízne od světa. A taky si myslím, že z uhlí
by něco měly mít i obce, které
hnutí Úsvit. Řeknu jen tolik,
podle mého názoru se čas
v Litvínově zastavil, a pokud
jde o bezpečnost a pořádek,
tak zejména v Janově se vrátil
o mnoho let zpátky.
Se kterými lidmi v politice
naopak spolupracujete?
Vážím si bývalého náměstka
primátora Mostu Karla Novotného, kterému také nejsou
hory cizí. Pak je to Martin Klika z Litvínova. A skvělá a pracovitá kolegyně v Parlamentu
je Hanka Aulická-Jírovcová.
Ale napříč politickým spektrem bych mohl jmenovat
i další.
„Žena je zdravotní sestra. A protože není
z hor, každou zimu se rozvádíme, když
prohazujeme cestu k autu, autobusu. Už
celých a spokojených patnáct let.“
neleží přímo na okraji lomu,
jak se říká. Takže žádná změna
názoru. Spíše změna přístupu
šachty. Před pěti lety, kdy můj
předchůdce na starostovské
židli, Honza Bejček, poněkud
drsně vyslovil mínění hor, se
věci prostě začaly posouvat.
A Milan Š㶇oví㶜ek?
Naše cesty se rozešly. Mám
vlastní hlavu. Věci veřejné
jsou první a poslední politickou stranou, jejímž jsem
členem. A jako její člen jsem
také kandidoval vloni do Parlamentu v rámci politického
Ale ur㶜itě nemáte jen dobré
zkušenosti?
Velká politika mě naučila mít
doslova „oči na zádech“. Bohužel, i to je součást naší politické kultury. Zepředu úsměv,
zezadu nůž.
Svého 㶜asu mě p㶣ekvapilo,
jak na vás reagovaly děti
v kate㶣inském dětském
domově. A p㶣iznám se, že
i to, jak o vás dob㶣e mluví
nejen starostové z okolních
horských obcí.
A co čekáte, že vám na to řeknu?
Jasně, samochvála smrdí. Ale
taky se 㶣íká, že když se 㶜lověk
nepochválí sám... Dovolím
si namátkou p㶣ipomenout:
hodně se věnujete malým
hasi㶜ům, v létě s partou dalších nadšenců po㶣ádáte už
A rodina? Mám tři ženské
v chalupě. Dcery deset a čtyři roky. Žena je zdravotní sestra. A protože není z hor,
každou zimu se rozvádíme,
když prohazujeme cestu
k autu, autobusu. Už celých
„Podle mého názoru se v Litvínově zastavil čas, a pokud jde o bezpečnost a pořádek, tak zejména v Janově se vrátil o mnoho let zpátky.“
několik roků dětské tábory
v Nové Vsi, byl jste organizátorem setkání dětských
domovů a dalších různých
akcí na horách. Perete se za
školu v horách, vlastně za
celé hory, znají vás v dětských domovech v kraji,
v ústavech pro problémové
děti a mládež...
Nejsem sám, kdo se místo stříhání pásek a kladení
věnců snaží pracovat bez
asistence novinářů a fotoaparátů. Mojí parketou jsou
prostě hory, a pokud bych
chtěl zobecnit práci poslance, tak bezpečnostní a sociální problematika.
Starostujete, poslancujete.
Co na to rodina? A zdraví?
Na fotkách z minulosti by
vás málokdo poznal.
V roce 2010 jsem se musel
vypořádat s těžkou, vzácnou
nemocí. Jediný problém,
který dnes mám, je dodržovat správnou životosprávu.
a spokojených patnáct let.
Asi by měla hodně důvodů
se zlobit, jediná dovolená
delší než čtyři dny je dětský
tábor u nás v obci. Nemám
řidiče a měsíčně najezdím
až 8 tisíc kilometrů. Z toho
logicky vyplývá, že doma
taky nejsem moc platný. Už
ani na takové práce, které
bych jako vyučený zedník
mohl udělat.
Zvládnout
holky, devadesátikilového
lancera, barák, dojíždění…
Vlastně bych se měl začít
bát, aby mi z hor neutekla
(směje se).
Vy jste nikdy o p㶣estěhování nep㶣emýšlel?
Odejít z hor?! Nikdy mě to
nenapadlo. Neumím si život
jinde představit.
A odejít z politiky?
Když budu mít pocit, že
jsem někde jen do počtu, zabalím to. Nebavilo by mě to.
(LiNo)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 5 / 30. května 2014
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Podporujeme | 13
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Na šachtě bylo rušno i během květnových svátků
Starý hřbitov nabízí pohled na válečnou historii Mostecka
Na rozdíl od většiny lidí, kteří využívají státní
svátky k zaslouženému odpočinku, na šachtě
pracovní ruch neutichá takřka nikdy. Výjimkou nebyly ani letošní dva květnové svátky,
kterých obvykle nejvíc využívají energetici.
Mezinárodní památník obětem druhé světové
války, situovaný na starém mosteckém hřbitově, se po letech opět otevřel veřejnosti. Expozici, která mapuje válečná léta na Mostecku,
si návštěvníci poprvé prohlédli 12. května,
přesně sedmdesát let od prvního náletu na litvínovské chemické závody. Slavnostního otevření památníku se zúčastnil i Jan Hladký, poslední žijící člen britské RAF z Ústeckého kraje.
„Během státních svátků probíhají odstávky rozvoden,
ale i dalších zařízení, která
dodávají elektřinu do těžebních provozů. Jedná se pro
nás vlastně o jediné dny, kdy
je provoz úplně bez elektřiny
a my můžeme všechna naše
zařízení vyčistit a udělat
údržbu. Přitom se dostaneme i na místa, kam v průběhu roku za běžného provozu
nemáme přístup,“ vysvětlil
vedoucí úseku eletroenergetiky Coal Services Petr
Dvořák. V letošním roce byla
odstávka rozdělena na dvě
části. První květnový svátek
byla bez elektřiny Severní
energetická, osmého května
měli takzvaný „energoden“
ve Vršanské uhelné.
Koště, kbelík, hadr
Většina prací, které se během
státního svátku dělají, se
týká čištění spojů, kontroly
spínacích zařízení a podobně. „Pravdou je, že klasické
elektrikářské
dovednosti
jdou v těchto dnech stranou
a nejvíc prostoru dostane
koště, kbelík a hadr,“ doplnil Dvořák s tím, že některá
zařízení už byla v předstihu
zkontrolována například pomocí termovizní kamery. Ta
pomáhá objevit kritická místa přechodových odporů na
elektrickém zařízení a ukáže
na místa, která se například
přehřívají. Během odstávky
se už dělají přímo konkrétní
opravy.
Rozvodny bez obsluhy
„Na pracovištích jsme například 8. května měli zhruba
sedmdesát lidí. Kromě našich
zaměstnanců, kteří zajišťovali
dozor, nám vypomáhala údržba ze Slováckých strojíren, ale
také zaměstnanci externích
irem, kteří pro nás zajišťují
údržbu a servis. Většina rozvoden, které provozujeme, je
dnes už bez obsluhy, ovšem
ve dnech, jako je tento, se lidé
pohybují i tam,“ doplnil Petr
Dvořák.
Uhelný prach
Podobně na tom byli také
na úsecích Vršanské uhelné.
Ačkoli byla firma bez elektrického proudu, i zde bylo
práce více než dost. „Na úseku uhlí se obvykle využívá
odstávky elektřiny k čištění
zařízení. Tentokrát jsme se
na odbytu uhlí zaměřili na
takzvanou AB linku a v podstatě vše, co se týká vysokého napětí,“ vysvětlil Petr
Vágner, hlavní energetik Vršanské uhelné. Očistou od
uhelného prachu tak prošly
poháněcí stanice na pasových dopravnících, spojovací skříně a další zařízení.
„Měli jsme na úseku šestičlennou četu lidí ze Slovác-
Když jsou za㶣ízení bez proudu, je pot㶣eba je důkladně vy㶜istit. Foto: pim
kých strojíren, kteří měli
na všechny práce jedenáct
hodin,“ doplnil mechanik
Jiří Kozlík. Kromě nich se
na úseku pohybovaly také
mobilní hlídky elektro. Ty
zajišťovaly další práce, například náhradní napájení
pro dispečink, který nemůže
zůstat bez proudu nikdy.
Na úseku skrývky měli o státním svátku trochu jiné starosti.
Ve srovnání s úsekem uhlí mají
méně pasových dopravníků
a tím i menší počet rozvoden,
jejichž údržbu dělají průběžně
během roku. „My jsme svátku
využili k přípravným pracím,
které se budou týkat přesunu
mobilní trafostanice TSM č. 19.
Ten nás čeká v následujících
měsících. Bylo potřeba upravit kabelové trasy a prodloužit
kabeláž, takže jsme měli v provozu pět lidí a techniku,“ sdělil
Ladislav Ochtábec, elektro
mechanik úseku skrývky Vršanské uhelné.
(pim)
Přípravné práce
Na úseku uhlí ale byla technologie odstavena také
o prvním květnovém svátku.
Ani tehdy tu ale nezaháleli,
odstávku využili například
na nakládacím zásobníku
k takzvanému mokrému čištění.
„Expozice mapuje období od
roku 1938 do roku 1945, zejména události, které se týkají
Mostecka. A to hlavně prostřednictvím osudů lidí, kteří
byli nějak vtaženi do válečných událostí. Ať už jako vojáci spojeneckých armád, nebo
třeba jako oběti spojeneckého bombardování. K vidění
tu jsou dokumenty, dobové
fotogra ie, modely výzbroje
i nálezy techniky z Mostecka,“
uvedl Edvard D. Beneš, místopředseda Severočeského
leteckého archivu. Právě toto
sdružení se s pomocí města Mostu, Vršanské uhelné
i dalších partnerů o vznik
expozice zasloužilo. Bude ji
také spravovat a doplňovat.
V budoucnu má v plánu vybudovat ještě expozici o letecké
válce na Mostecku.
„Od pamětníků a pozůstalých
se nám povedlo získat celou
řadu dobových materiálů a fotogra ií. Díky spolupráci s institucemi, jako byl například
Vojenský historický ústav, se
třeba podařilo zkompletovat
seznam obětí spojeneckých
Mezi jmény 㶜lenů britské RAF se v expozici v mosteckém památníku obětem druhé světové války našel i Jan
Hladký, poslední žijící 㶜len RAF v Ústeckém kraji. Foto: pim
náletů na chemické závody
v Záluží. Celý proces tvorby
expozice trval více než čtyři
roky,“ uzavřel Edvard D. Beneš. Památník má otevřeno
každé úterý a čtvrtek vždy
od 10 do 12 hodin a pak od
13 do 16 hodin. Otevřeno je
také od 13 do 16 hodin každou neděli. Jiné termíny nebo
skupinové návštěvy si lze dohodnout telefonicky na čísle
721 316 815. Vstupné činí 20
korun, pro děti a důchodce
10 korun.
(pim)
Uhelné safari odstartovalo
Za peníze z Chytrých hlav byla vybavena další učebna
Letošní ročník uhelného safari odstartoval na den přesně 1. května. O tři trasy - do
lomu ČSA, do lomu Vršany
a po rekultivovaných plochách byl obrovský zájem
a termíny do konce června
jsou již beznadějně plné.
Další šanci zajet se podívat na
to, jak se těží hnědé uhlí, ale
také jak se následně krajina
obnovuje, budou mít zájemci
1. června, kdy na webových
stránkách Uhelného safari začnou registrace na prázdninové
měsíce. Pokud někdo nestihne
ani tento termín, bude mít třetí
a poslední šanci 1. srpna, kdy
startuje registrace na poslední
dva měsíce, než letošní ročník
Deset tabletů, interaktivní tabuli, tři notebooky a velkoformátovou tiskárnu si pořídili
v mostecké Střední odborné škole InterDACT
za vítězství v loňském kole grantového programu Vršanské uhelné Chytré hlavy pro Sever. Úspěch v internetovém hlasování představoval finanční pomoc v podobě 300 tisíc korun.
Uhelného safari skončí. Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit pod názvem Uhelné
safari od roku 2009. Za dobu
existence projektu na Mostecko za tímto účelem zavítalo
přes 13 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Trasy do lomů
ČSA a Vršany zahrnují kompletní prohlídku technologií, od
těžby skrývky, přes dobývání
uhlí, až po rekultivace. Třetí,
rekultivační trasa, je určena
pro početnější skupiny s vlastní dopravou. Další informace
o jednotlivých trasách, registrace i kontakty naleznou zájemci na webových stránkách
www.uhelnesafari.cz
(pim)
„Veškeré vybavení, až na tiskárnu, je umístěno v jedné učebně,
takže se na něm vystřídá většina studentů školy. Tablety
i tabuli využíváme hlavně při
výuce matematiky, fyziky, chemie i základů elektrotechniky.
Studenti si nové technologie
rychle osvojili a dnes už je vyu-
žívají naprosto suverénně,“ řekla Petra Mikolášková, autorka
úspěšného projektu interaktivní učebny.
Obzvlášť tablety jsou mezi studenty velmi oblíbené, navíc je
nevyužívají jen v učebně, ale
pohybují se s nimi i po městě.
Naučili se využívat GPS na-
vigaci, jíž jsou zařízení také
vybavena, a dnes už si bez ní
nedovedou učení ani představit. „Do budoucna bychom rádi
ještě víc přesunuli výuku ven,
mimo třídy. Jedním z nápadů,
na němž pracujeme, je třeba
mapování zajímavých míst
v Mostě. Studenti je vyfotografují a následně na velké tiskárně vytiskneme mapu města,
kam všechny zajímavosti, včetně GPS souřadnic a fotogra ií
zaneseme,“ doplnila.
Střední odborná škola neuspěla v Chytrých hlavách poprvé, už v roce 2012 získala
od Vršanské uhelné 180 tisíc
korun na vybudování digitální
učebny.
(pim)
Václav Hájek se jako průvodce vrací tam, kde začínal
Uhelné safari vstupuje do nového ročníku se čtyřmi novými průvodci. Jedním z nich je Václav Hájek, který se bude o návštěvníky starat
na Vršanech. Sám tam přitom strávil zhruba tři desetiletí svého pracovního života. Jak se na novou roli připravoval, prozradil v krátkém
rozhovoru.
Jaký je to pocit, vrátit se na
místa, která tak důvěrně
znáte?
V rozvodně v Lišnici, která je „energetickým srdcem Vršanské uhelné, panoval 8. května 㶜ilý ruch.
Foto: pim
Odstávku elekt㶣iny na Vršanech využili nap㶣íklad k výměně transformátoru na jedné z mobilních trafostanic. Foto: pim
Po třech letech, co jsem odešel do penze, se vracím na
šachtu, na místa, kde jsem
strávil dvaačtyřicet let života. Přitom zhruba tři desítky
let jsem pracoval právě na lokalitě Hrabák, kam teď budu
chodit s exkurzemi. Je v tom
trochu nostalgie, ale zároveň
člověk musí reagovat i na
změny, které se tu udály během jedenácti let. To je doba,
kterou jsem před důchodem
prožil na Armádě. A pak jsem
ještě tři roky důchodcoval.
Váhal jste, když jste dostal
nabídku stát se průvodcem
Uhelného safari?
Když mi výrobní ředitel Vršanské uhelné Miroslav Borovský zavolal, neváhal jsem
ani na chvíli. Je to pro mne
částečně i výzva, že se mohu
pokusit lidem prezentovat
alespoň část toho, co jsem se
na šachtě naučil. A vyhovuje
mi, že mám tři průvodcovské
kolegy, takže se v případě potřeby můžeme střídat.
P㶣ipravoval jste se nějak na
novou roli?
Trochu jsem se připravoval.
Našel jsem si něco o rekultivacích, které při mé práci
šly tak trochu mimo mne.
Dohledal jsem si i informace
o historii zdejších zajímavých míst, kdyby lidé měli
zájem dozvědět se něco navíc o Hněvíně, děkanském
kostele a podobně. Co se
týká těžebních technologií, ty většinou velmi dobře
znám. Ale i tady jsem některé věci konzultoval se synem,
který pracuje ve Vršanské
uhelné a pomohl mi doplnit
si některé novinky.
Máte za sebou první safari,
jak jste ho prožíval?
První uhelné safari bylo
trochu netypické, tvořili ho
gymnazisté, což je přece jen
trochu neobvyklá skupina.
Navíc jsme ho absolvovali ve
dvojici s dalším kolegou, průvodcem Pavlem Brtnou, takže jsme se mohli doplňovat.
Myslím, že hlavní zkouška
ohněm teprve přijde. Musím říct, že mne příjemně
překvapil zájem některých
studentů. A co mi udělalo
velkou radost, to je setkání
s některými bývalými kolegy
a zjištění, že staré vazby stále
fungují.
(pim)
> 14 | Zprávy ze skupiny
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Velká dotazníková soutěž o 10 tisíc korun startuje!
Rádi bychom znali vaše názory na dění ve skupině Czech Coal. Přicházíme proto s jednoduchými online dotazníky, prostřednictvím kterých bychom rádi zjistili zpětnou vazbu na to,
co a jak děláme. Zároveň chceme uspokojit všechny, kteří rádi soutěží. Za každý vyplněný
a odeslaný dotazník bude vždy každý měsíc náhodně vybrána jedna z doručených odpovědí,
jejíž odesilatel získá poukaz v hodnotě 500 Kč. Na konci roku pak bude odměna ještě zajímavější. Hlavní cena bude v hodnotě 10 tisíc korun.
A protože jsme vás nechtěli
obtěžovat žádnými papírovými dotazníky, které byste
museli vyplňovat a odesílat,
rozhodli jsme se využít moderních technologií, které
nám umožní získávat dotazníky prostřednictvím vašich
chytrých telefonů a tabletů.
Poukazy na 500 korun
V našem případě jsme
v Důlních novinách využili QR kód, po jehož načtení
se vám zobrazí jednoduchý
dotazník se třemi otázkami.
Otázky mají přednastavené
odpovědi, vy si vybere tu,
která se nejvíce blíží vašemu
názoru a dotazník odešlete. Vyplnění dotazníku vám
nezabere ani jednu minutu.
Navíc pokud na konci dotazníku zanecháte na sebe kontakt (telefon nebo e-mail),
následným odesláním budete automaticky zařazeni
do náhodného výběru o poukaz v hodnotě 500 korun
na konzumaci ve vybrané
mostecké restauraci. Vítěz
bude zveřejněn vždy v následujícím čísle Důlních novin.
Přestože budete předávat
kontakt, hlasování bude zcela
anonymní. Kontakt totiž zůstává v systému.
Vždy nové QR kódy
S QR kódy se budete setkávat
až do konce letošního roku,
přičemž v každém novém vydání Důlních novin bude vždy
nový QR kód, prostřednictvím
kterého se načte vždy aktuál-
ní dotazník. Prostřednictvím
dnešního premiérového QR
kódu se vám načte dotazník,
kterým hodláme zjistit zpětnou vazbu na novou podobu Důlních novin. V příštím
vydání bude pod novým QR
kódem, který se objeví opět
na této stránce, zcela nový
dotazník. I v dalších číslech
přitom bude systém náhodně
vybírat z došlých odpovědí
jednoho šťastlivce, který od
nás obdrží pětisetkorunový
poukaz.
Rychlý postup aneb Jak na to
Na následujících řádcích přinášíme podrobný postup pro bezplatnou instalaci aplikace
umožňující práci s QR kódy, její načtení do vašeho telefonu a následné vyplnění a odeslání
dotazníku.
Co pot㶣ebuji pro používání QR
kódu?
Pro načtení QR kódu potřebuji chytrý telefon nebo tablet
s fotoaparátem a telefonním
tarifem s daty. Náročnost na
datový tok je pro potřebu QR
kódu minimální.
Kde najdu aplikaci pro 㶜te㶜ku
QR kódu? Kolik stojí?
Jedna z nejpoužívanějších
aplikací pro čtení QR kódů je
k dispozici při zadání adresy
seznam.cz/aplikace do internetového prohlížeče ve vašem
mobilním telefonu. Aplikaci
pak na této stránce najdete
úplně dole. Aplikace je dostupná pro všechna prostředí
chytrých telefonů a to Symbian, Java, Android, Windows,
iPhone nebo Blackberry.
Jakým způsobem uvidím
dotazník?
Po instalaci aplikace pro čtení
QR kódu do telefonu je nutné
otevřít aplikace QR a nasměrujte fotoaparát telefonu na
QR kód v Důlních novinách
tak, aby byl vidět QR kód rovnoměrně přes celý display. Pokud se po zaostření na QR kód
nezobrazí dotazník, skenování
QR kódu zopakujte. Po správném naskenování QR kódu se
objeví dotazník.
Jak pracovat s dotazníkem?
Vaše odpovědi na jednotlivé
dotazy zadejte dotykem na
příslušné hodnocení, což
bude vidět změnou barvy.
Volnou odpověď, stejně jako
kontakt zadáte tak, že se dotknete prstem v místě odpovědního políčka a podle typu
telefonu použijete klávesnici
na odpověď.
Odpovědi budou odeslány
po zakliknutí šedého políčka
označujícího souhlas s podmínkami průzkumu, které
jsou nutné z pohledu zákona,
a následně stisknutím tlačítka „Ohodnotit“.
Jak mohu získat odměnu?
Odměnu za vyplnění dotazníku získává ten, kdo bude
náhodně vybrán systémem
a zanechá na sebe kontakt
při vyplnění dotazníku. Nezapomeňte na to.
Je moje hodnocení anonymní?
Ano, vyplnění dotazníku je
zcela anonymní. Přestože je
vyplněn kontaktní údaj, zůstávají pro pracovníky skupiny Czech Coal odpovědi
anonymní. Systém, který se
používá pro dotazníky, kontroluje pouze to, zda se jedná
o jedinečnou odpověď a současně systém je ten, který
náhodně vybere majitele poukazu do vybrané mostecké
restaurace. Ani v tomto případě však není možné zjistit,
jaké byly odpovědi takového
šťastlivce.
Hlavní cena za 10 tisíc Kč
Pro ty z vás, kteří budou vyplňovat naše dotazníky pravidelně až do posledního letošního
vydání Důlních novin, pak
máme připravenou možnost
získat cenu v hodnotě 10 tisíc
korun. Jediné, co je pro účast
v tomto náhodném výběru
potřebné, je pravidelně vždy
s novým číslem Důlních novin
načíst prostřednictvím vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu
nový QR kód a vyplnit a odeslat zobrazený dotazník.
Nemáte chytrý telefon
Nemáte chytrý telefon ani tablet? Nevadí. V prostorách hlavního vchodu v budově Czech
Coal Group v ulici V. Řezáče
bude k dispozici tablet, kde
budete mít možnost dotazník
vyplnit.
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Quick response aneb Co je QR kód a jak na něj?
Zkratka „QR“ pochází z anglického „quick response“,
což v doslovném překladu
znamená „rychlá odpověď“.
QR kódy se proto používají k rychlému, efektivnímu
přenosu libovolné informace do mobilního zařízení,
telefonu či tabletu. V posledních dvou letech prožívá QR kód celosvětový
boom a i v České republice
je možné QR kódy vidět skoro na každém rohu.
QR kódy nejsou jen rychlým odkazem na webovou
stránku, ale mohou sloužit
k zobrazení mnoha informací
v textové, zvukové, ale i video
podobě. QR kód se také začal
používat pro zjednodušení
plateb faktur, kdy načtením
QR kódu se vyplní všechny
položky, které jsou nutné pro
zadání platebního příkazu.
V našem případě jsme QR kód
využili k dotazníkovému šetření.
Stačí „vyfotit“
Informace schované v QR
kódu přenesete tak, že jej „vyfotíte“ speciální aplikací. Tato
aplikace sama rozpozná, co je
v kódu uloženo a pak provede
požadovanou akci - např. zobrazí webovou stránku, přidá
si záznam do adresáře, pošle
SMS a mnoho dalšího. V našem případě (viz. QR kód na
této stránce) jsme jej použili
pro zobrazení dotazníku k získání zpětné vazby.
QR jako aplikace
Některé telefony nabízí čtečku QR kódů přímo ve fotoaparátu. Tyto integrované
čtečky bývají zjednodušené
a většinou umí načíst pouze
QR s webovou stránkou. Pro
čtení QR proto doporučujeme
používat čtečky QR kódů, nainstalované jako samostatné
aplikace. Ty kromě samotného čtení QR kódů nabízí
i spoustu zajímavých podpůrných funkcí souvisejících s QR
kódem. Jde například o evidování (historii) načtených QR
kódů, které využijete, když
nemáte aktivní připojení na
internet. Webovou adresu si
můžete jen načíst a otevřít ji
jakmile získáte připojení na
data. Oceníte především v zahraničí, kde je aktivní datové
připojení drahé, ale v hotelu
bývá k dispozici free WiFi.
Dále některé čtečky QR kódu
k historii přidávají i lokalitu,
kde byl QR načten. Nebo možnost vytvoření vlastního QR
kódu a další a další zajímavé
funkce.
Rozhovor | 15
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Ekologické centrum není jenom Zelená linka
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
(ECM) působí na Mostecku už čtrnáctým rokem. Většina lidí si jeho práci spojuje s provozováním bezplatné, takzvané Zelené linky.
Určena je všem, kteří chtějí informace o aktuálním stavu ovzduší nejen na Mostecku. Ale to
je jenom zlomek toho, čím se zabývá. O tom, co
všechno se za zkratkou ECM skrývá, jsme si
povídali s jeho vedoucí Milenou Vágnerovou.
Co všechno ECM vlastně
nabízí?
Naším hlavním úkolem je poskytovat informace o tom, co
dýcháme a v případě potřeby informovat o takzvaných
nestandardních
situacích,
zejména v průmyslových
podnicích. To znamená o po-
Osvětová 㶜innost je dost
široký pojem. O co jde
konkrétně?
Způsobů je několik. Čtyřikrát ročně například vydáváme zpravodaj, v němž
informujeme o novinkách
v oblasti životního prostředí na území celého kraje.
„Z letošních soutěží bych zmínila tu, kterou jsme připravili ke 100. výročí existence
vodní nádrže Janov.“
ruchách, haváriích a podobně. V budoucnu bychom rádi
rozšířili služby bezplatné linky na území celého Ústeckého
kraje, ve spolupráci s Českým
hydrometeorologickým ústavem a Státním zdravotním
ústavem máme záměr přidat
i další informace. Kromě toho
ale poskytujeme ekoporadenství. S dotazem, připomínkou
nebo stížností se na nás může
obrátit kdokoli. Ve spolupráci s kompetentními úřady
a institucemi či odborníky
v různých oblastech pak odpovídáme. Další oblastí, které
se intenzivně věnujeme, je
osvětová činnost.
Až doposud jsme ho zasílali
více než devíti stovkám našich partnerů, obcím i školám v Ústeckém kraji pouze
v elektronické podobě. Letos
jsme přišli s novinkou a první číslo vydali v rozšířené
podobě i v tištěné formě.
Všechna čísla zpravodaje od
roku 2007 jsou zájemcům
k dispozici na našich webových stránkách.
A další formy působení na
ve㶣ejnost?
Velmi se nám osvědčily soutěže. Lidé si na tuto formu
rychle zvykli a oblíbili si ji.
Před dvěma lety měla příz-
Vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnoho㶣í Milena Vágnerová s pracemi, které p㶣išly v lo㶡ském roce
do soutěže na téma voda. Foto: pim
nivou odezvu soutěž ke Dni
horníků, velký úspěch měla
loňská akce na téma „Voda“.
Z letošních soutěží bych
Možné komplikace
Ne každý telefon dokáže reagovat na všechny typy QR
kódů. Například Apple zařízení nere lektují na kódy pro
přihlášení do WiFi, protože
z bezpečnostních důvodů
nepovolí přístup k interním
službám přístroje. Ale nebojte
se, nejběžnější úkony, kterými
jsou načtení webové adresy
a vizitky, včetně našich dotazníků, umí každý telefon. Chování čtečky QR kódu ovlivňuje
také schopnost zařízení automaticky zaostřovat. Pokud
tuto vlastnost váš mobil nemá,
je nutno hledat tu správnou
vzdálenost od QR kódu, aby
jej dokázal načíst, což může
být v některých případech nereálné (např. při jízdě v autě).
Obecně lze počítat s tím, že
všechny novější smartphone
a tablety dokáží spolehlivě QR
kódy číst i zpracovávat.
Ekologické centrum Most
pro Krušnohoří v číslech
V roce 2013 v ekologickém centru:

zodpověděli 2713 dotazů,

s 807 účastníky soutěže na téma voda vytvořili nový rekord v počtu kapek na jednom místě,

věnovali 597 hodin odpovědím na dotazy,

přivítali 400 žáků a studentů z Mostecka, Chomutovska a Teplicka na některém z výukových programů a seminářů,

prezentovali veřejnosti 292 zpráv o nestandardních událostech v průmyslu,

vydali 54 tiskových zpráv,

přijali a vyřešili 32 stížností,

zrealizovali 18 výukových programů a seminářů,

vyhlásili 4 soutěže.
„S dotazem, připomínkou nebo stížností se na nás může
obrátit kdokoli.“
zmínila tu, kterou jsme připravili ke 100. výročí existence vodní nádrže Janov.
Probíhá od dubna a vyvrcholí 13. září, kdy je naplánován
den otevřených dveří janovské nádrže a ve spolupráci
s Povodím Ohře budou vyhlášeni vítězové.
V minulosti jste po㶣ádali
i nejrůznější seminá㶣e. Pokra㶜ujete v nich i nadále?
Pokračujeme, ale podle inančních možností. Díky
podpoře od Ústeckého kraje
připravujeme seminář pro
školní kolektivy nazvaný
„Co dýcháme“. Možná si ještě někteří vzpomenou na
semináře, které jsme dělali
ve spolupráci s těžebními
společnostmi k Uhelnému
safari. V roce 2011 jsme zorganizovali interaktivní hru
pro školy, po jejímž absolvování žáci vyrazili na exkurzi. Letos na jejím principu
budeme školit pedagogy.
Výukových programů máme
Snažíme se využívat všech
možných cest, protože zpětná vazba je pro nás velmi
důležitá. Kromě už zmiňované bezplatné linky, která je
veřejnosti k dispozici každý
pracovní den od šesti ráno
do deseti večer, rozesíláme
zájemcům informace o smogové situaci e-mailem nebo
prostřednictvím SMS. Samozřejmostí jsou naše webové stránky, které se právě
„Každý pracovní den od šesti ráno do deseti večer rozesíláme zájemcům informace o smogové situaci e-mailem nebo prostřednictvím SMS.“
samozřejmě víc, zájemci si
mohou nechat připravit i semináře přímo na míru jejich
potřebám.
Jste v kontaktu s ve㶣ejností
také jinak, nežli prost㶣ednictvím bezplatné Zelené linky?
chystáme vylepšit. Přece
jen, doba se posunula a my
bychom rádi lidem nabídli
komunikaci prostřednictvím
nejmodernějších technologií. A určitě máme dveře otevřené i pro osobní návštěvy.
(pim)
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Životnímu pojištění lidé příliš nerozumí
Pojištění nepatří mezi produkty, kterým by Češi příliš rozuměli. Srozumitelné je pro ně snad jen pojištění vozidel, ať už povinné ručení či havarijní pojištění, cestovní pojištění léčebných výloh či pojištění domácnosti. Všeobecné důvěře se těší penzijní fondy. Penzijní připojištění má
sjednána skoro polovina populace. Potíže ovšem mají, když sjednávají
životní pojištění.
Špatně vybrané produkty
a špatně sjednané pojistné
částky u životního pojištění
připravují klienty pojišťoven
o peníze a nezaručují jim dostatečnou pojistnou ochranu.
S pojištěním je to přitom jako
s vařením. Můžete mít stejné
ingredience, ale když netušíte, kolik čeho přimíchat a jak
dlouho péct, hotový pokrm
chutný rozhodně nebude. Ve
spolupráci s odborným portálem Peníze.cz jsme proto
připravili alespoň základní informace o životním pojištění.
Hned v tomto úvodním článku
na následujících řádcích vysvětlíme, co to vlastně životní
pojištění je a jaké typy životního pojištění existují.
ohrožují naše zdraví a život.
Uzavíráme ho, aby nám v případě nouze pomohlo dorovnat životní standard, na který
jsme byli doposud zvyklí, a zároveň aby pokrylo nezbytné
výdaje spojené s pojistnou
událostí.
Co to je životní pojištění
Životní pojištění je dlouhodobý inanční produkt, jehož
primárním účelem je zabezpečení proti neočekávaným
událostem (rizikům), které
Rizikové životní pojištění
Slouží ke krytí rizik jako smrt,
úraz, onemocnění a podobně.
S rizikovým životním pojištěním nelze spořit, protože
Víte, jak pojišťovny vlastně fungují?
 Klienti platí pojistné.
Pojišťovna přijímá inanční prostředky a hospodaří
s nimi. Velmi jednoduše řečeno je rozdělí do dvou velkých
celků, na kapitálovou část
a na rizikovou složku. Každá
funguje trochu jinak.
 U
kapitálové
části
máme u pojišťovny vedený
vlastní účet a stále víme, kolik máme peněz. Pojišťovna
s penězi hospodaří a zhodnocuje je, když skončí naše pojištění, vyplatí nám je zpět.
 Pojistné zaplacené na
krytí rizik putuje na jednu
společnou hromadu k penězům ostatních klientů a z této
kupy se vyplácí pojistné plnění (sem pojišťovna sáhne, po-
kud jsme pojištěni na dané riziko a něco se nám stane).
 Část zaplaceného pojistného kryje náklady spojené
s chodem pojišťovny – někdo
se o naše peníze stará, kontroluje naše přijetí do pojištění a oprávněnost vyplacení inanční částky za úraz či
nemoc – a odměna za sjednání pojištění patří také inančnímu poradci, který s námi
pojistku uzavřel. Nejvíce inančních prostředků na náklady spojené s administrací
smlouvy si pojišťovna strhává v prvních letech trvání
smlouvy, proto se nevyplácí pojistnou smlouvu rušit
(o tom si více řekneme v dalších dílech).
 Pojišťovna musí být kdykoliv schopna uhradit všechny závazky vůči všem svým
klientům, proto tvoří povinně technické rezervy a sama
je také pojištěna.
 Aby si pojišťovny nemohly s našimi finančními
prostředky dělat, co chtějí,
existuje nad nimi státní dozor, který vykonává Česká
národní banka. Jako orgán
dohledu kontroluje dodržování legislativy i správné
hospodaření s penězi. Pojišťovna má přesně dáno, do
čeho může finance investovat a je v tomto směru bedlivě kontrolována tak, aby
byly peníze klienta v bezpečí.
v případě dožití se konce pojistné smlouvy není pojištěnému vyplaceno žádné plnění.
Kapitálové životní
pojištění
Kombinuje pojistnou ochranu
pro případ úrazu, onemocnění, smrti a dožití se spořením.
Jde o konzervativnější investování, máme vždy jistotu, že
získáme inanční prostředky
zpět alespoň s minimálním
zhodnocením.
Investiční životní pojištění
Tento typ pojištění nabízí pojistnou ochranu s možností
investic do fondů. Nemáme
zde garanci pojistné částky,
kterou získáme, můžeme zpět
dostat i méně, než kolik vložíme. Investiční životní pojiš-
tění si volíme v případě, že je
naším primárním motivem
dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků. Toto pojištění se doporučuje zakládat
na dlouhou dobu až několika
desítek let, kdy stihne dojít
k eliminaci nečekaných propadů na inančních trzích.
Flexibilní životní pojištění
Je kombinací předchozích
typů životního pojištění a lze
jej nastavit přesně dle našich
potřeb. Můžeme například
vybírat z široké nabídky připojištění (např. vážných onemocnění, invalidity, hospitalizace), kombinovat spoření
v rámci garantovaného zhodnocení nebo investičních fondů, nebo pojišťovat některá
rizika na zkrácenou dobu.
| 17
DN / číslo 5 / 30. května 2014
DTS Vrbenský, a.s.
Pronájmy
Výhodný pronájem kancelářských prostor
Nabízíme pronájem moderních kancelářských prostor v areálu DTS Vrbenský, a.s. v Souši. Jedná se o 7 vybavených kanceláří o velikosti 14,5 m2
v prvém podlaží budovy DTS Vrbenský, a.s. Všechny kanceláře jsou klimatizované. Kanceláře mají společné technické zázemí, kuchyňku, WC. V ceně nájmu
je zahrnuta ostraha. Kanceláře jsou kompletně zasíťované a připraveny pro internet. V budově jsou EZS a EPS. Podlahy mají vysokozátěžové koberce,
na chodbách linoleum, v oknech žaluzie, osvětlení zářivková stropní tělesa. Vytápění ÚT s termostatickými hlavicemi pro úsporné vytápění. Klidné prostředí,
možnost parkování na přilehlém zaměstnaneckém parkovišti. Spojení MHD z Mostu. Ihned k pronajmutí!
Slovníček životního pojištění

Pojištěný – ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojistná ochrana vztahuje.

Pojistník – je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou
smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. Avšak například v případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.

Pojistitel – pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte. Platíte jí pojistné a ona má naopak povinnost poskytnout vám
pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost.

Pojistné – peníze, které platíte pojišťovně za poskytování
pojišťovacích služeb.

Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny vyplatit dohodnuté plnění
(např. úraz, nemoc, úmrtí).

Pojistné plnění – jednorázová částka nebo důchod, které
vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě
vzniku pojistné události.
Exkluzivní komerční objekt - vytápěná hala s kancelářemi
Nabízíme k pronájmu halu v prostorách areálu DTS Vrbenský, a.s. Opravárenská hala o délce cca 60m a šířce cca 33m a světlostí 12m, je kompletně
vytápěná, s vjezdy pro nákladní vozidla. V hale je zabudován mostový jeřáb o nosnosti 12,5t. V hale jsou kompletní rozvody tlakového vzduchu, elektrické
energie 230/ 380V. Budova má skladové zázemí a dílny. V prostorách haly se nacházejí montážní kanály pro opravy dopravní techniky a osobních aut.
Po celé délce haly je přístavba, kde jsou umístěny klimatizované kanceláře o rozměrech 2,7m x 4,0m, šatny a sociální zařízení. Kanceláře mají ústřední
vytápění, v oknech vertikální žaluzie, na podlahách linoleum a jsou kompletně zasíťované. Před halou je k dispozici velká manipulační plocha včetně
parkoviště u kanceláří. Hala je umístěna v oploceném, hlídaném areálu s kamerovým systémem. Vjezd do areálu je umožněn přes vrátnici s bránou.
Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o životním pojištění
Co je psáno, to je dáno. Zvlášť když je to podepsáno. Všeobecné, případně také speciální obchodní podmínky nebývají právě napínavé čtení.
Povíme vám, proč zatnout zuby a prostudovat „véópéčka“ před podpisem životní pojistky radši i dvakrát. A přidáme varování, že lhát se nevyplácí. U pojištění tedy rozhodně.
Pokud už víte, proč se pojišťovat, znáte základní pojmy
a víte, jaké jsou typy životního pojitění, a máte představu
i o tom, jak které riziko ocenit,
tedy kolik peněz chtít, když se
vám přihodí ta která nepříjemná věc, tak je čas zamířit
k poradci a popovídat si s ním
o tom, jaká rizika má smlouva
pokrýt, nechat si nabídnout
cenu – a pokud vše bude vyhovovat, třeba i uzavřít smlouvu. Aby mohl poradce udělat
nějakou nabídku, musí vás
napřed trochu poznat, zvážit,
jaké je riziko, že se vám něco
stane – jistě uznáte, že jiné
a jinak velké riziko číhá na krmiče krokodýlů v zoo a jiné na
prodavače obuvi.
Vyplňujeme formuláře
Nejdřív má propisku v ruce
poradce. Počítá se s tím, že
černou kancelářskou práci odvede on. Ovšem žádný
strach, váš čas samozřejmě
také přijde – nejpozději při
podepisování. Připravte se na
to, že se vás poradce bude ptát
na zdraví, kde pracujete a co
děláte ve volném čase, bude
se ptát na koníčky, na sporty.
Pozor! Nejde o zdvořilostní
konverzaci. Ve svém vlastním
zájmu říkejte pravdu. Podle
typu zaměstnání budete zařazeni do určité rizikové skupiny, ta, tak jako váš zdravotní
stav, ovlivňuje výši pojistného.
Zdravotní dotazník
Při vyplňování formuláře se
vás poradce bude ptát na nemoci a zdravotní problémy,
které máte nebo jste měli
v minulosti. Pojišťovna tak
zjišťuje, jak moc jste pro ni
rizikový klient a zda vás může
do pojištění přijmout. Odpovědi na dotazy nepodceňujte.
Nepravdivá odpověď pro vás
v budoucnu může znamenat
jediné: Nedostanete z pojistky
žádné peníze. Zdravotní dotazník chrání v první řadě vás.
Koho obmyslíte?
Když padají cihly
S podpisem nespěchat
Když pracujete na stavbě, ale
budete se tvářit, že v kanceláři zakládáte papíry do šanonu,
dostanete pojistku levněji. Ale
až vám pak v práci spadne na
nohu cihla, nepočítejte s tím,
že vám pojišťovna něco dá.
Vrátí se k tomu, co jste říkali
o svém povolání: Cihla? Měli
jste být v kanceláři. To kdyby
vás takhle zavalila lavina šanonů s lejstry, to by už bylo
jiné…
Osobní údaje nemusíte poradci ani diktovat, opíše si je
z dokladů. Musíte ovšem znát
údaje osob, které obmyslíte.
Obmyšlenou osobou je ten,
kdo dostane peníze z pojistky, pokud vy už si je převzít
nebudete moci.
Co a na kolik si pojistíte, už
jste s poradcem probrali, teď
to ještě vepíšete do formuláře a dohodnete se na tom, jakým způsobem a v jaké frekvenci budete platit pojistné.
A pak po vás budou chtít
podpis, že jste se seznámili
s obchodními podmínkami.
Těm věnujte zvlášť velkou
pozornost. Pokud jste se neseznámili, určitě s podpisem
nespěchejte.
Zdroj: www.penize.cz
DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most
tel.: +420 476 205 140, fax: +420 476 707 972
www.dts-as.cz, [email protected]
Kontaktní osoba pro prohlídky
p. Radovan HELT - Technik správy majetku
Tel.: +420 47620 5183, GSM: +420 724076523
[email protected]
> 18 | Různé
DN / číslo 5 / 30. května 2014
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Křížovka | 19
Kam za sportem a kulturou v měsíci červnu
SPORTOVNÍ TIPY
DRAČÍ LODĚ
 14. 6. - StarColor Cup
2014. Třetí závod osádek dračích lodí na vodní nádrži Matylda v Mostě. Tradičně soutěž
o nejkrásnějšího bubeníka, novinka v podobě soutěží o nejkrásnější dračí příbytek (zázemí). Začátek v 9:00 hodin.
 14. 6. - Sokol Horní Jiřetín – Junior Děčín. Utkání
krajského přeboru dospělých.
Hraje se na hřišti v Horním Jiřetíně od 17:00 hodin.
 14. 6. - Sokol Obrnice –
Viktorie Lom. Derby fotbalové I. A – třídy dospělých. Hraje
se v Obrnicích od 17:00 hodin.
ní turnaj s účastí fotbalistů
AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň a FK Teplice, hokejistů HC Sparta Praha a HC
Verva Litvínov, házenkářek
DHK Černí andělé Most, moderátorů HIT rádia, zpěváků a herců. Začátek ve 13:30
hodin.
nitostí. Začátek: 17:00 hodin,
vstupné volné.
 1. 6. - Mezinárodní den
dětí a den otevřených dveří ve Středisku volného
času Most. Pro návštěvníky budou připraveny ukázky
zdejších zájmových kroužků, součástí programu bude
 15. 6. - TJ Baník Souš –
FK Český Brod. Utkání divize skupiny B. Hraje se na hřišti
Souše od 17:00 hodin.
PARKURY
 14. – 15. 6. - Skokové
závody. Začátek v 9:00 hodin.
TURISTIKA
KULTURNÍ TIPY
i vystoupení Lukáše Korandy s kapelou a představí se
Moto Most Club – motocykloví nadšenci a závodníci se svými motocykly. Akce
se koná od 14:00 do 18:00,
vstup zdarma.
 7. 6. - Dětský den ve
Strupčicích. Ve sportovním
areálu budou na nejmenší čekat soutěže, vystoupení
divadla Hnedle Vedle, bungee running, čtyřkolky, jízda
na koni, střelba z luku a další. Začátek je naplánován na
14:00 hodin.
 13. 6. - Pod pokličku
aneb Den otevřených dveří
na Magistrátu města Mostu. Veřejnost bude mít opět
možnost za doprovodu průvodce nahlédnout pod pokličku mosteckého magistrátu a navštívit místa, kam se
PLÁŽOVÁ HÁZENÁ
 21. – 22. 6. - Beachhandball Most 2014. V pořadí již
8. ročník podniku, vypsaného
pro mužské a ženské týmy. Letos bude zároveň s turnajem
mužů a žen probíhat také turnaj mládeže. V sobotu se začíná v 8:00, v neděli pak v 9:00
hodin.
FOTBAL
 1. 6. - TJ Baník Souš – FK
Lovosice. Utkání divize skupiny B. Hraje se na hřišti Souše
od 17:00 hodin.
 7. 6. - FK Baník Most
1909 U19 – FK Ml. Boleslav.
Utkání posledního kola nejvyšší dorostenecké soutěže. Hraje se na Fotbalovém stadionu
Josefa Masopusta v Mostě od
11:00 hodin.
 7. 6. - FK Litvínov – TJ
Modrá. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se na
letním stadioně od 17:00 hodin.
 7. 6. - Viktorie Lom – FK
Klášterec nad Ohří. Zápas
I. A – třídy dospělých. Hraje se
v Lomu od 17:00 hodin.
 7. 6. - Z pohádky do pohádky. Pořádá KČT Lokomotiva Most v areálu Benedikt. Určeno pro rodiče s dětmi. Start
od 10:00 do 11:30 hodin. Loni
bylo na 700 účastníků.
HORSKÁ KOLA
 7. 6. - Extrém Bike Most.
Tradiční závod horských kol
okolím Mostu. Jede několik
kategorií, včetně hobby. Start
v 10:00 hodin.
FOTBALGOLF
 8. 6. - Slavnostní otevření areálu na hipodromu. Zahajovací exhibič-
Blahopřání
Czech Coal Power
Vedení společnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních
úspěchů do dalších let.
4. června
Jiří Pavelka - řidič nákladního automobilu
14. června
Vladimír Hollý - řidič dozeru
25. června
Pavel Vlasák - vedoucí směny
Coal Services
Kolegové jim přejí mnoho štěstí, zdraví, pracovních
úspěchů, pohody a hodně ujetých cyklokilometrů.
23. června
Jiří Martinek - zaměstnanec správy tratí
26. června
Zdeněk Mach - zaměstnanec správy tratí
 31. 5. - Dětský den
v Podkrušnohorském technickém muzeu. V areálu bývalého dolu Julius III jsou
pro děti připraveny tradiční
ukázky práce báňských záchranářů, jízdy v trucktrialových autech i na mašině
a vystoupení silných mužů.
Samozřejmostí je celá řada
soutěží o ceny. Akce se koná
od 10:00 do 14:00.
 31. 5. - Ze života hmyzu.
Slavné podobenství lidských
vlastností od bratří Čapků
v podání vycházejících hvězd
Studia mladých divadelníků na jevišti Divadla rozma-
obvykle nedostane. Časy prohlídek jsou naplánovány na
10:00, 14:00 a 16:00 hodin.
 14. 6. - Den magistra
Edwarda Kelleyho. Už potřinácté se na hradě Hněvín
uskuteční celodenní akce, jejíž součástí budou vystoupení
Divadla rozmanitostí i činohry městského divadla, koncerty skupiny 5 Angels a Jiřího Schmitzera. Kromě toho
budou připraveny i ukázky
historického šermu, dobové soutěže pro děti i výstava
zbraní a zbroje. Vše odstartuje v 11:00 hodin.
 14. 6. - Den pro celou
rodinu se jmenuje akce, kterou už pátým rokem jako součást oslav Dne dětí připravuje na Matyldě Městská policie
Most. Program je naplánován
od 13:00 do 16:00 hodin.
 14. 6. - Cestovatelský
den na Červeném hrádku.
Během něj se mohou návštěvníci těšit na cestopisné besedy, přednášku Dana Přibáně
Trabantem Jižní Amerikou,
ale také třeba ochutnávku cizokrajných jídel. V podvečer se uskuteční koncert kapel Švihadlo a Shayna Steele
Quartet . Vše začíná ve 14:00
hodin, vstupné činí 150 korun.
 17. 5. – 13. 9. - Klub přátel Krušnohorské železnice
otevřel na železničním nádraží v Oseku expozici Moldavské dráhy, která je kulturní
památkou ČR.
Červen láká na hrady a zámky
Zábava, poznání, programy
pro děti – to vše chystají na
léto hrady, zámky a další turistické atrakce pro své návštěvníky. Na severu Čech je možné
najít desítky atraktivních tipů
na víkendové výlety.
 Zámek Krásný Dvůr – 1.
června čeká děti zábavný program v zámeckých komnatách
i na nádvoří. 21. června se nádvoří promění ve farmářské
tržiště při Zámeckých trzích na
Dvoře. Po celé prázdniny bude
navíc otevřena výstava ručního papíru a voskové batiky.
 Jezeří u Litvínova –
7. června se otevře výstava
Tajemný Hrad z jezera a návštěvníky čekají živé obrazy
ze středověké historie zámku.
 Zámek Duchcov - Ve
dnech 6. a 7. června probíhají
v Duchově tradiční Casanovské slavnosti s hudebními
a divadelními představeními
na nádvoří zámku, oživenými prohlídkami s Casanovou.
V Knížecí zahradě bude k vidění přehlídka bonsají.
 Zámek Ploskovice - velké keramické trhy se letos
konají 21. června a k vidění
i ke koupi bude zboží desítek
keramiků z celé republiky.
S hlubokým zármutkem vzpomeneme 5. června prvního
výročí, kdy nás navždy nečekaně opustil pan Petr Hulák.
S láskou a bolestí stále vzpomínají rodiče, dcera Natálka,
bratr Pavel a sestra Mirka.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
 Zámek Libochovice –
od 7. do 15. června budou
otevřeny historické skleníky a v nich výstava kaktusů,
14. 6. navíc návštěvníky čekají netradiční komentované
prohlídky zámeckého parku
a skleníků v rámci Víkendu
otevřených zahrad.
 Zámek Velké Březno
– od června do září bude na
zámku probíhat velká výstava věnovaná První světové válce a obyvatelce zámku Žo ii Chotkové, manželce
Ferdinanda D‘Este, zastřeleného v Sarajevu roku 1914.
(kat)
Nežeň se pro peníze… (dokončení v tajence) - skotské přísloví. Správné znění tajenky z dubnových DN: Drbej se, dokud žiješ, až umřeš, nic tě nebude svrbět.
Výhru získávají: Richard Lovaš, dispečink kolejové dopravy; Martin Zajíček, Vršanská uhelná; Saša Vaňková, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu:
Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem na: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 5 / 30. května 2014
Andělská cesta házenkářek za dalším ligovým titulem
Celá česká ženská házená
může být letos maximálně
spokojená. Finálový duel
mezi Černými anděly z Mostu
a pražskou Slávií byl od začátku až do svého konce tou nejlepší reklamou na tento sport.
Slávistky měly nespornou
výhodu. Začínaly doma, oba
zápasy vyhrály a v sérii, která
se hrála na tři vítězná utkání,
vedly 2:0. K tomu, aby pohár
skončil v jejich rukou, jim
stačilo „pouze“ jediné vítězství. Házenkářky Mostu však
předvedly neskutečný obrat.
S podporou famózního publika vyhrály i ony na domácí
půdě oba své zápasy. Celá
série se pak přesunula k rozhodujícímu pátému utkání
do Prahy, kde vítěz bral vše.
Házenkářky ovšem nejely na
Slávii samy. Spolu s nimi zamířilo do vršovické sportovní
haly několik set mosteckých
fanoušků, kteří Pražanům
předvedli skutečné andělské
peklo. Navzdory statusu hostujícího týmu vytvořili svým
miláčkům jedinečné domácí
prostředí, ve kterém slavistický „kotlík“ neměl šanci. Domácí bubeník se mohl snažit
sebevíc. Ani s podporou místního hlasatele se jim zbývající
fanoušky Slavie vyhecovat
k lepšímu výkonu nepodařilo.
To mostecká enkláva hnala
svůj tým neúnavně do boje
i v době, kdy na palubovce
dominovali domácí. Hráčky
Mostu ve druhém poločase vystupňovaly své tempo
a otočily nepříznivý stav ve
svůj prospěch. Fanoušci Baníku pak ještě více přiložili
pod kotel, aby pak společně
s týmem dokráčeli k dalšímu
ligovému titulu.
Autoři snímků: Ondřej Bičiště,
Ladislav Nussbauer
Pátý rozhodující zápas na půdě soupe㶣e skon㶜il a Petra Rů㶜ková i její spoluhrá㶜ky mohly za㶜ít slavit titul.
Fanoušci Mostu byli úžasní. Ve všech finálových zápasech vytvo㶣ili skvělou atmosféru.
Po slibně rozehraném finále hrá㶜ky Slavie nakonec na titul nedosáhly.
Trenér Dušan Poloz se po roce opět napil z poháru.
Žádný z týmů nechtěl dát soupe㶣i nic zadarmo. O tom se mohla p㶣esvěd㶜it i Pera Rů㶜ková z týmu 㶏erných andělů.
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 5