sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
Sdružení Šance –
sdružení rodičů
a přátel
hematologicky
a onkologicky
nemocných dětí, o.s.
Kdo to je?
Na hemato-onkologickém oddělení
Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci
pracuje neziskové občanské sdružení
ŠANCE, které je samostatným centrem
pro pomoc hematologicky
a onkologicky nemocným dětem
a jejich rodinám v oblasti střední Moravy.
Činnost Šance a hemato-onkologického
oddělení je zaměřena na několik oblast í:
1
2
3
humanizace hemato-onkologického oddělení i jiných
prostor Dětské kliniky v Olomouci
pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení
a sociální podpora rodin léčených dětí
pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení
diagnostických a léčebných pomůcek,
přístrojového vybavení
4
5
6
7
8
naplnění volného času hospitalizovaných dětí
a provoz dětské galerie
zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí
s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem
organizace a zdravotnické zajištění rekondičních
pobytů pro děti v zimním a letním období
zajištění víkendových pobytů rodin nejméně jednou
ročně
jednorázovou finanční podporu rodinám po léčbě
dítěte na pobyt u moře nebo domácí dovolenou
9
10
11
zajištění vánočního setkání léčených dětí, 
jejich sourozenců a rodičů
rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně
šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti –
v rámci humanitárních akcí informovat veřejnost
o závažnosti hematologických a onkologických
onemocnění a o léčebných postupech
12
13
spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž
cílem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových
léčiv, s mezinárodní organizací ICCCPO, spolupráce
s projektem „Můj nový život“ (MNŽ)
organizace prodejních humanitárních sbírek
„Vánoční hvězda“ a „Adventní věnce“
Posláním Sdružení Šance
je humanizovat náročnou
protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat
jejich návrat do běžného života.
Co jsme letos pořádali
LEDEN
20. zimní rekondiční pobyt v Hynčicích pod Sušinou
ÚNOR
20. „Karneval“ na oddělení s celodenním zábavným programem
účast a návštěva zákulisí mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě
na Moravě
BŘEZEN
v rámci projektu MNŽ hudební vystoupení skupiny Pískomil
pro děti na Dětské klinice
DUBEN
11. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče
léčených dětí v Topolanech
putovní výstavu „Život se nám zastavil jen na chvilinku“ v Městské knihovně
v Šumperku
KVĚTEN
5. charitativní koncert v Besedě v Otrokovicích, na kterém vystoupilo několik
dětských souborů z otrokovických škol
víkendový pobyt pro rodiny v hotelu Kahan na Horní Bečvě
ČERVEN
5. ročník Dne dětí s netradičními sportovními aktivitami v areálu zámku
v Tovačově
ČERVENEC 20. letní ozdravný pobyt v RS Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem
návštěva modelky Vlaďky Erbové, Tomáše Řepky, Petra Čajánka
a fotbalistů Sigmy Olomouc na Dětské klinice
ŘÍJEN
v rámci projektu MNŽ „Den s Porsche“ – projížďka v luxusních autech
LISTOPAD „Adventní věnce“ 15. ročník tradiční výroby a prodeje adventních věnců
„Vánoční hvězda“ 16. ročník prodejní akce na území střední Moravy
PROSINEC setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci
vánoční koncert ve Francově Lhotě
My z olomoucké dětské hemato-onkologie
Vedoucí lékař
MUDr. Zbyněk Novák
Lékaři
doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
MUDr. Barbora Ludíková
MUDr. Lucie Sulovská
MUDr. Katarína Procházková
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Psycholog
Mgr. Michaela Hradilová
sestry
staniční – Eva Hůlková vrchní – Mgr. Světlana Kašubová
Zdravotní sestry
Simona Filípková, DiS.
Jarmila Grundová
Mgr. Pavla Medková
Hana Nemerádová
Kamila Schönweitzová, DiS.
Zuzana Spurná
Mgr. Hana Švestková
Jana Vlčková
Sanitární sestry
Alena Obšnajdrová
Markéta Plevková
Ambulantní sestry Blanka Krejčíková
Gabriela Valentová
Fyzioterapeut
4
Mgr. Dana Rysnarová
Bc. Ludmila Frelichová
Iveta Kolářová, DiS.
Martina Mocková
Iveta Poislová
Lenka Sklenářová
Bc. Lenka Szarovská
Marta Třísková
Renata Vyhlídalová
Pedagogové
Vědci z laboratoře
Mgr. Zuzana Ryjáčková
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolečářová
MUDr. Michaela Špenerová
Mgr. Eliška Polínková
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Bc. Leona Chmelíková
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
Co se nám podařilo?
získat potřebné finanční prostředky na přestavbu a nadstandardní zdravotní
vybavení hemato-onkologického oddělení
humanizovat hemato-onkologické oddělení s názvem „Náš malý velký svět“
 humanizovat dětský koutek na transfuzním oddělení
vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče
a jídelnu pro děti
vybavit lékařské a sesterské pracovny novým nábytkem a technickým vybavením
vybavit pokoje dětí televizemi, DVD přehrávači, speciálními sklápěcími lůžky pro
rodiče
rekonstruovat a vybavit denní stacionář a hernu pro děti
vybudovat dětskou galerii a zajistit volnočasové aktivity pro hospitalizované děti
 rekonstruovat a výtvarně zkrášlit hematologickou ambulanci na 21B
založit tradici původní prodejní akci „Vánoční hvězda“ na území Moravy
založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně
podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny
vymalovali jsme ostatní oddělení a vstupní prostory DK originálními malbami
zřídit internetové stránky sdružení a vydávat Ročenku Sdružení Šance a Výroční zprávu
navázat spolupráci mezi Barretstown Gang Camp v Irsku a rozšířit tuto
spolupráci pro Haimu Praha a Krtek Brno a další organizace v ČR
úzce spolupracovat a podporovat nadaci Rakovina věc veřejná
na Dětské klinice a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni
stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO
prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení
veřejnými akcemi (výstavy, koncerty, divadelní představení,
rozhlasové a televizní besedy, autogramiády a fotbalové zápasy)
Mat toni půlmaraton Olomouc
… Dívám se z okna pokoje číslo 8 na
hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky na poslední zbytky sněhu … Terezka
odpočívá po chemoterapii … Byla tady Míša
Hradilová, jestli prý neznám někoho, kdo by
běžel půlmaraton za Šanci … nějaké poblázněné běžce určitě znám … fanatici, obují boty
6
22. 6. 2013 se olomoucké centrum změnilo
v běžecký ráj. V tomto nádherném červnovém dnu
se konal Mattoni půlmaraton Olomouc.
„Pojďte si s námi zaběhat a zároveň přispět na
dobrou věc“ je jedno z hesel organizátorů. Každý
z účastníků běhu si může zvolit charitativní organizaci, za kterou poběží.
A tak se i Šance stala premiérově součástí této
úžasné, emocemi a endorfiny nabité události.
Mezi tisíci běžci olomouckého půlmaratonu zářilo
ve žlutooranžových dresech 15 mužů, kteří se vydali
na celou trasu 21,0975 km, 12 žen, které vytvořily
3 kouzelné štafety a malá skupinka dětí, které vyběhly
na 3km trať.
Do cíle doběhli všichni. 
Bylo to parádní odpoledne, všichni – běžci
i fanoušci jsme si to užili.
Těším se, že se 21. 6. 2014 zase všichni sejdeme
v Olomouci a poběžíme za Šanci… za všechny „naše“
děti. 
Pokud rádi běháte a chtěli byste běžet za Sdružení
Šance a svým startovným tak přispět na dobrou věc,
budeme velmi poctěni.
Pro bližší informace kontaktujte paní Hertu Mihálovou na tel. 777 328 099.
Michaela Hradilová
a běží, třeba i 2 km v lese, nebo na oválu … Najdou se
i takoví, kteří běží aj víc, pár jich běželo i maraton …
skoro 43 km, to nechápu … Zkusím sociální síť, tam
jsou teď mí blízcí i přátelé, daleko a zároveň blízko,
snad se někdo ozve … Dívala jsem se na propozice,
dá se běžet i ve štafetě, 3x5 km a 6,1 km, škoda, že
běh nesnáším, musí to být fajn pocit, dostat se do
cíle … Druhý pokus, sociální síť, nabídka 5km úseku
… čekám … Ty jo, to byla rychlost, zájemců víc, než
bych čekala, štafeta bude, teda možná i dvě, to bych
měla běžet asi taky, žeee? … Byla tady Míša, slíbila
šancácký trička, budou dresy, jupí  … vypadá to,
že sestry by taky postavily družstvo, to bude BOŽÍ …
začínám se těšit … Stahuji aplikaci do mobilu a nasta-
Půlmaraton: Mira, Jenik, Oťas, Petr, Svaťa, Luděk,
Milan, Tomáš, Branislav, Radek, Michal, Jana a Bronislav. Štafety: 1) Matice – Angi Samcová, Terézia
Pazourová, Martina Švecová, Radka Pavlovičová,
2) Šrouby – Vlasta Stryková, Pavla Pražáková, Alžběta Samcová a Kamila Dvorská, 3) ŠveLiHuRy –
Hana Švestková, Ludmila Frelichová, Eva Hůlková
a Eva Klásková.
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
vuji trénink na 3 měsíce … MUSÍM to zvládnout,
vždyť děti tady zvládají daleko těžší věci a prožívají
krušné chvilky, CO JE PROTI TOMU jedna štafeta …
už jsem nás registrovala, štafety Matice a Šrouby …
není cesty zpět:  … Ukecávám Evičku Hůlkovou na
první trénink, ani to nebylo moc těžké … vracíme se
zadýchané, s bolavýma nohama, ale šťastné … první
krok je za námi … Páni, termín se kvapem blíží, musím
trénovat!!!! … a dohlédnout na ostatní, ať neuděláme
dětem ostudu  … Už mám nervy, tričko s číslem leží
na stole, a já mam žaludek na vodě a nervy jak u státnic … za Sofinku, za Terezku, za Johanku, za Davídka,
za Haničku, za Sofinku, za Terezku, za Johanku, za
Haničku, za Davídka, za Sofinku, za … a za všechny
děti před tím, po tom, a v procesu … půjdu zas, VÍM
PROČ…
Terézia Pazourová
7
Poděkování všem hodným lidem
Letos se již po šestnácté připravuji na prodej vánočních růží. Já sice zajišťuji objednávky a rozvoz, ale to,
že se jich prodá na Zlínsku a Uherskohradišťsku každý
rok více než 4000, je zásluhou obětavých lidí, kteří
prodávají a bez nichž by to nešlo. Dále bych chtěla také
vzpomenout na obětavou paní učitelku, která zorganizuje koncert a výtěžek tohoto koncertu je věnován
Šanci. Hasiči zorganizují kácení máje a výtěžek jde
rovněž ve prospěch Šance. A nebo 20 dobrovolníků
zorganizuje rozsvícení vánočního stromečku a výtěžek
opět věnují Šanci. Toto jsou všechno příklady lidí, kteří
nám pomáhají a za jejich pomoc jsem jim moc vděčná.
Na oddělení 21B jsem poznala děti, které potřebovaly
transplantaci kostní dřeně, a tak jsem v roce 1997 začala
s náborem. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku za dobu
16 let vstoupilo do registru dárců kostní dřeně 4000 lidí,
z toho již 39 kostní dřeň darovalo. Je to opět díky lidem,
kteří chtějí pomoci, jdou do něčeho neznámého s trochou obavy, ale zachráněný život za to stojí. Následně
jsem se setkala s těmi, kteří již transplantaci podstoupili
a žijí plnohodnotný život. Jeden z nejkrásnějších okamžiků pro mě byl, když jsem byla přítomna na ocenění
dárců kostní dřeně v Praze a zde se setkala dívka Jana
se svým dárcem, kterého jsem získala, a řekla mu: „Pane
Karle, žiji díky Vám“. A já jsem od ní dostala růži – nejvzácnější ve svém životě. Dík patří i těm, kteří finančně
přispívají na naši činnost. V těchto dnech žiji hledáním
dárce kostní dřeně pro jednu mladou maminku ze Zlína,
a proto musím ještě zintenzivnit nábor, neboť kolem
nás je hodně dobrých lidí, jen je oslovit. Mým velkým
přáním je, aby se našel vhodný dárce (musíme ho najít)
pro tuto maminku, no a náš malý pacient Davídek z odd.
21B aby už byl pro transplantaci doma s celou rodinou.
Toto je jen malé poděkování všem hodným lidem, kteří
nemyslí jen na sebe a jsou ochotni pomoci. Mám z toho
radost a motivuje mě to k další práci.
Zdeňka Wasserbauerová, Jiřina Preclíková
8
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
Poděkování Šanci
Děkujeme Šanci za finanční i psychickou podporu, kterou nám poskytuje při léčbě mé dcery. Jsme
rády, že se v dnešní době najdou lidé, kteří mají chuť
nezištně pomáhat. Moc si těchto lidí vážíme a ze srdce
Vám za to děkujeme.
Mamka Magda a dcera Hana
Díky Šanci za finanční pomoc při léčbě našeho
syna Marka Fojtíka. Moc si toho vážíme, díky za to
že nám pomáháte.
Rodina Fojtíkova
Děkuji Šanci za velkou finanční pomoc v nelehké
situaci, za úžasné aktivity a za krásně vybavené oddělení, na které se děti těší. Ještě jednou velké díky.
Mamka Anna a dcera Andulka, Rapotín
Jsem babička Johanky Mikulcové, která se
léčila z akutní lymfoblastické leukemie na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky ve Fakultní
nemocnici Olomouc. Nechci popisovat hrůzy, zděšení a bezmocnost při vyřknutí diagnózy, která
byla Johance zjištěna 21. 8. 2012. Chtěla bych se
ale podělit s tou trošku lepší stránkou léčení tak
závažné a velmi těžké nemoci. Tato léčba je velmi
zdlouhavá a z mého pohledu drastická. Ale jsem
velmi ráda, že úspěšnost vyléčení této závažné
nemoci je okolo 90 %. A proto patří velké děkuji
celému týmu lékařů, kteří se na této úspěšnosti
podílí, ale také velký obdiv má celý zdravotnický
personál, který mé vnučce a její mamince (mé dceři)
usnadňoval 9měsíční pobyt v této nemocnici. Velmi
dobrý, vřelý, až rodinný přístup celého personálu
měl velmi kladný vliv na psychiku obou. Tato velmi
náročná léčba probíhá většinou v izolaci a pouze
se zdravotnickým personálem, mnohdy jsou zakázány návštěvy nejbližších. A když náhodou přijely na
víkend domů, aby po něm ihned jely zpět do nemocnice a já se ptala mé čtyřleté vnučky, jak se jí odjíždí,
její jednoznačná odpověď zněla neuvěřitelně „těším
se“. Když jsem se s pochybnostmi ptala „a na koho
Johanko“, odpověď zněla „na všechny“. Když pak
jedou na pravidelnou kontrolu do uvedené nemocnice, tak zajdou na oddělení a Johance se nechce
jet ani domů. Myslím, že k tomu není co dodat, jen
to, že i z tohoto důvodu je tato léčba dnes již tak
úspěšná. Jméno Johanka znamená z Boží milosti
a já pevně věřím, že má vnučka bude z Boží milosti
a moudrosti lékařů a nádherného přístupu celého
zdravotního personálu úplně vyléčena.
Děkuji všem!
Dana Merendová z Hodslavic
sdružení rodičů a př átel hematologicky a onkologicky nemocných dě tí
9
L et ní t ábor 2013
Co se Ti líbí nejvíc
na táboře?
„Na táboře jsou prima
kamarádské vztahy”
28. 6. začal neobvyklý špionážní týden ve Starém
Městě pod Kralickým Sněžníkem.
My táborníci – kriminalisté-amatéři, jsme měli
po celý týden jedinečnou příležitost nakouknout
pod pokličku šifer, kriminalistických taktik, metod
a technik.
Naučili jsem se řádně odlévat jednotlivé části
lidského těla, poznali jsme poměrně rychlou a spolehlivou identifikaci osob pomocí daktyloskopických
metod a také s úspěchem hledat důkazy na ojedinělých místech.
Je důležité připomenout, že mezi nejhledanějšími
špióny na táboře se objevili profesor Mihál, Vlaďka
Erbová, hudební skupina Pískomil.
Podpořit a vyzkoušet naše nově získané kriminalistické dovednosti přijela vojenská policie
Olomouc.
Nezapomenutelným a neopakovatelným zážitkem
byla velmi divoká jízda napříč rozlehlým a udržovaným areálem našeho kriminalistického tábora.
Bavila nás detektivní hra přímo ve Starém Městě
se sladkou odměnou a sportovní dopoledne v aktivity
parku.
Díky Šanci za tento báječný letní tábor a obrovské
poděkování patří těm nejvyhlášenějším špiónkám
Marcele a Blance za jejich trpělivost, nápaditost a přípravu celého špiónského tábora.
Děkujeme, Vaši detektivové a špióni.
„Já nevím, je to příliš složité”
„Jednoznačně vojenská policie,
konkrétně pan nadporučík Vostřel”
„aktivita sádrování obličejů”
„malá Lila na lanovce”
„soutěže, batikování, sádra, portrét, lana... příští rok určitě pojedu
a vezmu si s sebou i svého bratra
Honzíka a asi i mamku...”
10
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
Den s Porsche
První říjnový čtvrtek jsme si s Kubíkem a Honzíkem udělali výlet do Olomouce. Tentokrát jsem nejeli
ani na kontrolu k lékaři, ani na rehabilitaci…
Kluci už nemohli dospat, tak moc se těšili na projížďku v autech, které znají jen z reklamy.
Porsche Olomouc pro nás, i pro další kluky a holky
i jejich rodiče připravilo luxusní vozy, ve kterých jsme
se mohli nechat svézt po okolí Olomouce. Černé Porsche Cayenne, bílý Volkswagen Touareg a nádherné
červené Audi … zkusili jsme všechny . Kluci cestou
zpět domů snili a básnili, které auto by si vybrali. Byli
šťastní a spokojení.
Akce je pro dětské onkologické pacienty, jejich
sourozence, kamarády i rodiče druhým rokem pořá-
dána pod projektem MŮJ NOVÝ ŽIVOT ve spolupráci
s Porsche Inter Auto CZ.
Děkujeme, byl to zážitek . Za rok zase!
Jana Otrubová,
maminka milovníků luxusní jízdy 
Přines padesát ník
Sedím u počítače a přemýšlím, jak začít.
Dostala jsem za úkol napsat článek pro ročenku
Sdružení Šance o tom, jak vlastně vznikla sbírka
padesátníků. Asi před rokem jsem si přečetla
na internetu článek, že mezi lidmi zůstalo po
zrušení padesátihaléřů ještě 447 000 000
kusů a dají se vrátit do ČNB až do 31. 8. 2014.
Napadlo mě, že jich mám taky spoustu v šuplíku
v práci i doma, kdyby se tak alespoň část sesbírala a dala na dobrou věc. Bylo mi líto, nechat
tu myšlenku jen tak, protože nejvíc člověka většinou mrzí to, co neudělá. Proto jsem loni před
Vánoci kontaktovala paní Mihálovou, předsedkyni Sdružení Šance. Nápad se jí líbil, předložila
ho na výboru sdružení a daly jsme se do toho.
Syn mi vytvořil plakát a reklamní mail, první
sběrná místa vznikla v galerii při Dětské klinice
FNOL, další v bufetu Omega v areálu FNOL,
přidaly se kamarádky, kosmetičky, kadeřnice
a další. Moje maminka pracuje jako knihovnice
a pomohla mi domluvit sběrná místa v knihovnách. Děkuji všem, kteří se zapojili i kdo se třeba
ještě přidá. Veškeré informace o sbírce a sběrných místech najdete na webových stránkách
www.sancecz.org a na facebooku.
Alena Jeníková
12
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2013
Děkujeme všem dobrovolníkům za ochot u a pomoc
při organizaci sbírky Vánoční hvězda
Za pomoc při přípravě
a realizaci sbírky
 Algraf s.r.o. Olomouc – Ivo Hrbáček a Michaela
Švecová
 AUTO A1 prodej vozidel Olomouc – Václav
Vogel a kolektiv
 FGP studio Olomouc – Miloslav Kyjevský, Pavel
Volek a kolektiv
 Florcenter s.r.o. Olomouc – Ing. Vladimír
Popelka, Eva Kašlíková a kolektiv
 OC Haná Olomouc
 Olympia Olomouc
 OC City Olomouc
 P.deSIGN. – Pavla Macháčková
 RAKAS, s.r.o. – Hotel Flora
Za mediální pomoc a podporu
Český rozhlas Olomouc – Zora Ježková
a Ing. Radka Kvasničková, ČTK Olomouc, Hranický deník, MMO – Radniční listy – Martin Hála,
MF Dnes, Olomoucký deník – Daniela Tauberová,
Rádio Čas – Jan Faltýnek, Rádio Haná – Hana
Tellingerová, Regie Radio Music s.r.o., Regio-
nální televize R1 – Magdaléna Veselá a 5+2 dnyMgr. Jana Burešová
Aktivním koordinátorům ze Sdružení
Šance a rodin léčených dětí:
Rodina: Bazgerova, Blažkova, Bolfova, Bradova, Daníčkova, Dlouhých, Doležalova, Dvořákova, Foltýnova, Greplova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubých, Hudečkova, Jakešova, Janhubova,
Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova,
Koppova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Lakomých, Matouškova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Prosova, Pospíšilova, Randýskova, Revayova,
Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Špajsova, Štáblova, Šůstkova, Švábeníkova, Tenglerova, Todorovičova, Trlicova a Vymětalova
Jednotlivci: MUDr. Kateřina Bouchalová, Nikola
Burianová, Bohuslava Dadáková, Blanka Fibigrová,
Adam Fritcher, Irena Hrubá, Eva Jelínková, Josef
Kašík, Aneta Kocourková, Ing. Peter Kosztyu,
Blanka Liebezeitová, Věra Matulová, Anna Medková, Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Markéta Plevková, Jiřina Preclíková, Pavel
sdružení rodičů a př átel hematologicky a onkologicky nemocných dě tí
Rakus, Dana Smékalová, Iveta Solařová, MUDr.
Michaela Špenerová, Renata Tihlářová, Zdeňka
Wasserbauerová a Zuzana Ženčáková
Všem dobrovolníkům za ochotu
a pomoc při prodeji a organizaci
sbírky
Olomoucký kraj
Hranice a okolí:
Baden, s.r.o., Komerční banka, Krejčovství
Hugo – Milena Nedělková, Lázně Teplice nad
Bečvou, a.s. – Leona Sýkorová, Město Hranice,
OMZ Hranice, Pečovatelská služba, Vinotéka
U Šenků – Zuzana Šenková Čechová, ZŠ 1. máje –
Mgr. Barbora Jestřebská
Jednotlivci: Jana Březíková, Ivana a Miroslav
Matouškovi
Kojetín a okolí:
Gymnázium, Lékárna u Radnice, Lékárna
u Zlatého lva, Městský uřad Kojetín, Mateřská
škola, Poliklinika, Pošta, VIC Kojetín, ZŠ Chropyně,
13
ZŠ Kojetín, ZŠ Křenovice, ZŠ Nám. Míru, ZŠ a MŠ
Polkovice, ZŠ Sladovní, ZŠ S. Čecha
Jednotlivci: Radka Kolková, Irena Pechová,
Žaneta Pechová a Vladimíra Štáblová
Litovel a okolí:
COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala – Mgr. Milada Svozilová, Hajdo, a.s. – Zdeněk
Šišma, Kimberly Clark, s.r.o. – Pavel Hrachovina
a Martina Niklová, Komerční banka Litovel,
Komerční banka Mohelnice – Pavel Šperka, Městský klub, Městský úřad – Irena Hrubá, Mozaika
Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Bouzov, MŠ Červenka,
MŠ Haňovice, MŠ Náklo – Eva Biharyjová, MŠ Příkazy – Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice – Helena
Pavlíčková, Orrero, a.s., Tři Dvory – Ivana Šišmová, Smíšené zboží Mezice, ZŠ Jungman­nova –
Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo – Mgr. Marie
Roglová, ZŠ Pňovice – Renata Štěpánová, ZŠ
Příkazy – Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná –
Mgr. Marcela Krylová
Jednotlivci: Pavla Bezová, Marcela Hélová,
Marta Lepařová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Eva a Ludmila Švecovy,
Ivona a Pavel Vymětalovi
Olomouc a okolí:
ANAG Nakladatelství – Pavla Šestáková,
BALUS, a.s. – Martina Hlobilová, Balneocent-
14
rum Flora – Mgr. Kateřina Sovová, BOWLAND,
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
Morava – Mgr. Zuzana Staroštíková, Cukrárna
Galerie Velká Bystřice, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Erbenova ul. – Ivana Vacovská,
Česká spořitelna, a.s., Dermatologické centrum
Tř. Svobody – MUDr. Dagmar Kubicová, Dětská
klinika FN – Markéta Plevková, DDM Olomouc –
Vladimír Janek, Domov důchodců Náměšť na
Hané, Domov seniorů Pohoda Chvalkovice,
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice –
Hana Kremplová, FZŠ Hálkova – Mgr. Katarína
Greplová, FZŠ a MŠ Holečkova – Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova – Mgr. Hana Kodymová,
Galerie CAESAR – Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo, s.r.o. – Barbora Králiková, Gymnázium Čajkovského – Mgr. Helena
Sedláčková, Gymnázium Hejčín – Mgr. Ivana
Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Štěpánka Barotová a Lucie Benešová, Heinz Elektro,
Herna Mraveniště – Iveta Nevrlá a Petra Vydrželová, HOPI POPI, a.s. -Mgr. Jana Nováková,
Ing. Blanka Vysloužilová, Magistrát města Olomouc, MMO – odbor sociální pomoci – Marcela
Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice – Renáta
Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum – MUDr. Dana Houserková, PhD., a kolektiv,
MC Křelovský Kaštánek Křelov – rod. Šůstkova,
Městská policie, MIZ, s.r.o. – Marcela Jedináková,
MLS Holice – Zuzana Ženčáková, MŠ Bělidlá, MŠ
Čajkovského – Jana Šálková, MŠ Dolany – Mirka
Prosová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín – Dana Ostianová, MŠ Náměšť na Hané, MŠ Na Trati – Pavla
Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Střední Novosadská, MŠ Schweitzerova – Eva Laibnerová, MŠ
Wolkerova – Miroslava Paráková, MŠ Zámecké
náměstí Velká Bystřice – Mgr. Lucie Pazderová,
Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc
veřejná – Martina Kutláková, OÚ Náměšť na
Hané, OÚ a Obec Skrbeň – Jiřina Urbanová, Obec
Slatinice – Vlaďka Hrubá, Obchodní akademie –
Mgr. Ilona Jančí, Olomouc­k ý deník, Olomoucký
kraj – odbor zdravotnictví – Katarína Telcová,
PF UP – Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Hana Jok-
Keramická dílna Pavly Outlé – Samotišky, KB
Kosmonautů, KB Litovelská, KB Tabulový Vrch,
KB Tř. Svobody, Komise městské části Olomouc – Holice – Mgr. Jarmila Horská a Silvester
Tomášek, Kovopos CZ, s.r.o. – Luděk Pospíšil,
Krajská hygienická stanice, Laboratoře Mikrochem – Hana Dorňáková, Lázně Slatinice, a.s. –
líková, Mgr. Jitka Králiková, Mgr. Kristýna Krahulcová, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová,
Mgr. Eva Urbanovská, Mgr. Eliška Vymazalová
a Mgr. Monika Weilová, Penzion a Restaurace
Archa – Svatý Kopeček, Potraviny Kožušany –
Marek Rozehnal, Právnická fakulta – Kristýna
Velfelová, Rodinné centrum Heřmánek – Marie
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2012
Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Sigma Soft,
s.r.o. Lutín, Slovanské Gymnázium – Mgr. Eva
Pavličková, Vladimíra Durčáková, Vladimíra
Malečková a Lucie Revayová, SK Lošov – Martina
Nádvorníková a Veronika Batová, SOLEN, s.r.o. –
Zdeňka Bartáková, Eva Dokoupilová, Solné
Mlýny, a.s. – Jitka Němečková, SPEA, SPŠ Strojnická – Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, SRP – Jana Sedláková, SŠ polygrafická –
Eva Hrachovinová, Střední škola Svatý Kopeček –
Miroslava Hofmanová, SZŠ E. Pöttingea – Irena
Studničková, ŠD Aksamitova – Eva Lehečková,
ŠD Náměšť na Hané – Jiřina Prucková, Tam Tam,
Teoretické ústavy LF UP – Mgr. Eva Greplová,
Ústav experimentální botaniky – Romana Šperková, Vrchní soud – JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl, s.r.o. – Marie Urbášková, WEBA,
a.s. – Mgr. Lenka Březinová, Záložna Creditas
– Mgr. Marcela Polášková, Zdravotní ústav Ostrava se sídlem v Olomouci – Ing. Dagmar Stejskalová, ZŠ Droždín – Alena Sobotková, ZŠ Hněvotín – Mgr. Dana Andrlíková, ZŠ a MŠ Holice –
Jednotlivci: Veronika Batová, Pavel Bazgera,
rodina Bouchalova, Miroslava Elsnerová, Ing. Kateřina Hönschová, Martin Kašík, Terezie Kašlíková,
rodina Mrackých, Lucie Nepožitková a Lucie
Peňašková
Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Lutín – Leona Čotková,
ZŠ Mariánské Údolí – Mgr. Lucie Hladíková, ZŠ
Mozartova – Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Nemilany
a ZŠ Slavonín – Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseweltova – Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova – Mgr. Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka
Smolková a ZŠ a MŠ Slatinice
Žalkovice, Nemocnice – gynekologicko-porodnické oddělení, Policie ČR – obvodní oddělení
Přerov, POWER PLATE – Milena Šrubářová,
PRECHEZA, a.s., SŠ gastronomie a služeb Šířava
7 – Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová,
ZŠ Komenského Předmostí – Mgr. Vladimír
Peška, Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor,
Prostějov a okolí:
Česká spořitelna klientské centrum – Kateřina
Adámková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio
Anjou – Renata Jochová, Komerční banka,
Nemocnice, PV – AUTO s.r.o. – JUDr. Martin
Vrtal a Hana Naiclerová, Uhlíř Lipová – Zdeňka
Strouhalová a kolektiv, ZŠ Bedihošť – Barbora
Adámková, ZŠ Bohuslavice, ZŠ a MŠ Kolárova –
Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová – Mgr. Eva Havlenová a ZŠ Plumlov – Mgr. Pavel Majoršin
Jednotlivci: Lenka Micková
Přerov a okolí:
ČSOB Čechova ul., Domov důchodců Pavlovice, Emos, s.r.o., Komerční banka, Laboratoře Mikrochem, Městská policie, MŠ Tučín, MŠ
sdružení rodičů a př átel hematologicky a onkologicky nemocných dě tí
15
ZŠ Soběchleby – Ivona Mikulíková a Dana Mikulíková a ZŠ Želatovice
Jednotlivci: Barbora Burešová, Alena Dlouhá,
rodina Koppova, Lucie Srovnalová, Andrea Todorovičová, občané Tučína a Želatovic
Šternberk a okolí:
Domašov u Šternberka – Bronislava Šterclová,
Finanční úřad – Ing. Majerová, Gymnázium, Charita, Městský úřad – Mgr. Jana Kameníčková, MŠ
Bělkovice – Míša Hamplová, MŠ Komenského –
Eva Peřinová, ZŠ a MŠ Babice – Petra Palůchová,
II. ZŠ Dr. Hrubého – Mgr. Vlasta Šafránková, ZŠ
Jívová – Mgr. Pavla Krátká, ZŠ Libavá – Mgr. Marie
Šímová, I. ZŠ Svatoplukova – Mgr. Jana Nemravová, III. ZŠ Náměstí Svobody – Mgr. Božena
Vyjídáková
Šumperk a okolí:
DDM u radnice – Romana Večeřová, EPCOS,
s.r.o., Fortex AGS – pí Klusáková, Gymnázium –
Ing. Alena Zimáčková, Komerční banka, MŠ
Pohádka – Pavlína Bošková, Okresní soud – pí
Skopalová, OSSZ – pí Šofrová, Sbor baptistů
– pí Mrázková, Severomoravská plynárenská – pí Bémová, Schola Viva – pí Kalinová,
SMART CONNECTIONS, s.r.o., SŠ zemědělská – pí
Beštová, SZŠ – Mgr. Anna Poislová, VZP – Romana
Šenovská, ZŠ Vikýřovice – Mgr. Danuše Jílková
16
Jednotlivci:
Ing. Arch. Vlaďka Doležalová
Tovačov a okolí:
Betonika Lobodice, Farní úřad – Antonín
Indrák, Městský úřad, Pošta, Studio IF – Iveta
Kohnová, ZŠ Polkovice a ZŠ Tovačov
Jednotlivci: Martina Bubelová, Eva Hlavinková,
manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová
Uničov a okolí:
Domy s pečovatelskou službou, Hexpol Compounding, s.r.o. – Marika Dosoudilová, Ingersoll
Rand CZ, s.r.o. – Renáta Crhová, Komerční banka,
Miele, s.r.o. – Miroslava Sieglová, MŠ Uničov
a MŠ Střelice – Milada Bräuerová, SOŠ a SOU –
Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA – Mgr. Dagmar
Havlíčková, Tekro Nová Dědina Šumvald – Marta
Švédová, ZŠ Pionýrů – Marie Žitná
Jednotlivci: Jitka Bräuerová, Blanka Fibigrová,
Ivana Pohajdová a účastnice cvičení Zumby Jany
Smolkové
Zábřeh a okolí:
Česká spořitelna – Marie Königová, Gymnázium – Dr. Pavla Horáčková a studenti, Interna
Zábřeh, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti –
Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov – Vladi-
mír Jahn a pí Léharová, kostel Zábřeh – AnneMarie
Tempírová a Jana Nýdecká, kostel Zvole – Jiřina
Pěničková, Městský úřad – Ing. Arch. Václav Doležal, MŠ a ZŠ Dubicko – Jana Nýdecká a Helena
Vysoudilová, MŠ Kosov – Ludmila Nevtipová a
pí Hladíková, Prodejna Antik Zvole – Michaela
Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů – pí Křížanovská, Voš PAS – pí Horká, ZŠ Bohdíkov –
Mgr. Alena Vokurková, ZŠ Bohutín – Mgr. Pavel
Tichý, ZŠ B. Němcové – Mgr. Pavel Nimrichtr,
ZŠ Hrabová – Mgr. Jaroslava Králová, ZŠ Jedlí –
Mgr. Marie Chamlarová, ZŠ Jestřebí – Mgr. Radka
Dvořáková, ZŠ Leština – Mgr. Jana Řeháková,
ZŠ Lukavice – Mgr. Ivana Molková, ZŠ Rovensko – Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod –
Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov – Jana
Opravilová, ZŠ Školská – Jana Škrottová, ZŠ Štíty
– Mgr. Knápková, ZŠ Tatenice – Eva Valentová
a ZUŠ Lanškroun – Andrea Stašová
Jednotlivci: Oldřich Janhuba, PaedDr. Zdeňka
Janhubová, Jiří Janhuba, Marie Janků, pí Macháčková – Horní Studénky, Ludmila Poláková – Tatenice a Jitka Veiglerová – Hoštejn
Zlínský kraj
Kroměříž a okolí:
Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu
příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí
ročenk a sdružení Šance – olomouc 2012
Vsetín a okolí:
a k němu příslušné farnosti, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice – Jarmila Pišťáčková,
Obchodní akademie, Profis, v.o.s., SOU a Hotelová
škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola
Jednotlivci: Ivana Foltýnová, Nikola Foltýnová
a Jana Koplíková
Group, s.r.o., Staré Město, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Městský úřad Uherský
Brod, Obchodní akademie, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ
Horní Němčí, ZŠ Korytná a ZŠ Nivnice
Jednotlivci: PhDr. Miroslava Končitíková, Marie
Kročová, Hana Štrommerová a Jarmila Vojtášková
Otrokovice a okolí:
Valašské Meziříčí a okolí:
Fatra Napajedla, Farní úřad, Gymnázium, Klub
důchodců Kvítkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvítkovice,
MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov – Hana Janoštíková,
SOŠ Tř. T. Bati, II. ZŠ Napajedla, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Pohořelice a ZŠ Trávniky
Jednotlivci: Věra Labudová, Roman Mikala,
Marta Mlýnková, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová a Zdenka
Waserbauerová
Abivia, s.r.o., Aval, s.r.o. – Vlasta Číhalová,
Dětský domov, Farní úřad Lešná – Alena Kološová, Finanční úřad – Vlasta Vyroubalová, Gymnázium F. Palackého – Mgr. Jan Trčka, Petra
Maňáková a Pavla Potáčková, Městský úřad –
Dana Haratická, Městský úřad Kelč, MP Krásno,
a.s. – Petra Němcová a Markéta Ječmeňová, MŠ
Loučka, Obecní úřad Jarcová – Ing. Ivo Veselý,
Partners Financial Services, a.s. – Milada Lebdušková, Prodejna Váhala, s.r.o., Spedos, s.r.o. –
Zdeněk Němec, Školní jídelna Loučka, ZŠ a MŠ
Jarcová – Mgr. Eva Nezvalová, ZŠ Kelč – PhDr.
Pavla Čučková, ZŠ Križná – PhDr. Milena Medková, ZŠ Lešná – Pavla Stolařová, ZŠ Loučka a ZŠ
DM Kostka – Kateřina Kučerová, Evangelický
kostel Dolního sboru – manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horního sboru – Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky – Mgr. Renata Kamlerová,
Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie – Věra
Šerá a Bc. Miroslav Kubica, kostel sv. Jana Křtitele
Nový Hrozenkov – otec Marek Poláčik, kostel Marie
Karmelské Karolinka – Jan Vítek, kostel Povýšení
svatého kříže Halenkov, kostel Panny Marie Sněžné
Velké Karlovice – Alena Janotová, Masarykovo gymnázium – PhDr. Hana Klumplerová, MŠ Francova
Lhota – Alena Silvestrová, Městský úřad Valašské Klobouky – Radka Brtišová a Pavla Kolínková, Obecní
úřad Horní Lideč – Věra Povalačová, Pastorační
centrum Velké Karlovice – Mgr. Alena Ondrušová,
SZŠ a VZŠ – Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu
a služeb – Ivana Holcová, SŠ J. Sousedíka – Mgr. Jana
Maštalířová, Úřad práce – Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota – Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov – Mgr.
Jarmila Kopecká, ZŠ Horní Lideč – Mgr. Anna Suchá,
ZŠ Integra – Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ
a MŠ Police
Jednotlivci: Zdenka Gerlová, Tereza Gerlová,
Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta Mocková, Mgr. Petra Mrovcová, Eva Petruželová,
rodina Randýskova, Roman Směták, Iveta Solářová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová,
Anna Zámečníková a občané obce Police
Karolinka – Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko –
Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál – Mgr. Věra
Halová, ZŠ Nedašov – Mgr. Dagmar Martinková, ZŠ
Nový Hrozenkov – Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada
Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč – Mgr. Sylva Matůšová, ZŠ Sychrov – Mgr. Jaroslava Ševčíková a ZŠ
Vizovice – Mgr. Radmila Koncerová
Rožnov pod Radhoštěm a okolí:
An Systems, s.r.o., Finanční úřad – Josef Klimek,
MŠ Koryčanské Paseky – Helena Klimková, Středisko volného času – Jan Trlica a ZŠ Praktická
Jednotlivci: rodina Farkasova, Šárka a Petr
Kocurkovi, Jaroslava Kurečková a Anna Martinátová
Uherské Hradiště a okolí:
COLORLAK, a.s., Staré Město, Gymnázium
Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, M.A.B.
sdružení rodičů a př átel hematologicky a onkologicky nemocných dě tí
17
Jednotlivci: RNDr. Zdeňka Hromadová, Alena
a Karel Kostkovi Brumov-Bylnice, Mgr. Miroslava
Kubicová a Libuše Lacková
Jednotlivci: Zlatuše Bocanová, Tomáš Brada,
Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan
Karas, Iveta a Jiří Kučerovi
Zlín a okolí:
Krnov a okolí:
Baťova nemocnice – transfuzní stanice, Česká
správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice – Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní
čtvrti – Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský
úřad, Oční klinika Gemini, Obchodní akademie
T. Bati – Mgr. Jana Popelková, Statutární město
Zlín, Střední průmyslová škola, Římskokatolická
farnost Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka na Štefánikově ul. –
Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská
Jednotlivci: Alois Berka, Stanislava Birnbaumová, Ing. Leopold Hanuš, Hana Hánová, Jiřina
Kajšová, Věra Kašpárková, Ludmila Keprtová,
Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová a Radka
Vyoralová
Městský uřad – Dáša Jatzková, Obecní úřad
Zátor, Rehabilitační centrum – MUDr. Kořenková
a kolektiv, RIEGER KLOSS Varhany, s.r.o., SUŠ
varhanářská, o.p.s. – Ing. Jana Kypúsová a kolektiv,
ZŠ a MŠ Zátor
Jednotlivci: Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková,
Martina Němcová a Šárka Němcová
Moravskoslezský kraj
Bruntál a okolí:
Divadlo – Mgr. Alena Pajkošová, Informační
centrum Horní Benešov, Obecní úřad Valšov a ZŠ
Amos – Mgr. Šárka Bradová
18
Vysočina
Třebíč a okolí:
Mann + Hummel, s.r.o., Nová Ves, Mateřské
centrum Andílci Hrotovice, MŠ Bartuškova, MŠ
Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Okružní,
Městská policie, Městský úřad Třebíč, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, RC
Korálky Moravské Budějovice, ZŠ a MŠ Březník
nad Oslavou, ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice, ZŠ a MŠ
Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou a ZŠ
a MŠ Mohelno
Jednotlivci: Jiřina Černá, Iva Dubnická, Zuzana
Hrůzová, Marie Jílková, Milena Ostrá a Dobroslava
Pražáková
Ostrava a okolí:
AT – Computers – Marcela Rašková, Česká
televize – Zuzana Landtová, Hair Atelier & Spa
Nový Jičín – Aleš Jurnykl, MŠ Mateřinka Havířov – Šumbark – Pavla Dedková, Primus CE, s.r.o.,
Příbor – Rudolf Mocek, Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Odry, VOŠS – Mgr. Gabriela Klosová a Marcela
Jihomoravský kraj
Tomíčková, ZŠ a MŠ Petřvald – Ing. Petr Špaček,
ZUŠ Odry – Mgr. Alena Jestřebská a ZUŠ Petřvald
Jednotlivci: Jarmila Hovořáková – Havířov, Eva
Lebedová – Havířov, Alena Musálková, Regina
Otáhalová – Krmelín a Lucie Tomášková – Studénka
Rosice
Brno a okolí:
HONEYWELL, s.r.o. – Klára Foltýnová, ZŠ
V. Menšíka Ivančice – Jarmila Mrkvicová, ZŠ a MŠ
Nové Bránice
Jednotlivci: Zuzana Blažková, Jitka Horká –
Hlavní město Praha
Covidien AG – Soňa Tatranská, Merck Sharp
& Dohme, s.r.o. – MUDr. Lenka Hrubišková
a Ing. Zuzana Gottwaldová, Sodexo, s.r.o.
sdružení šance
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.
Hemato-onkologické oddělení DK FN a LF UP Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
tel. 585 854 476, e-mail: [email protected], www.sancecz.org, č. ú. 53839811/0100
Herta Mihálová – předsedkyně
777 328 099, [email protected]
[email protected]
Mgr. Hana Trlicová – místopředsedkyně
[email protected]
Eva Dvořáková – členka výboru
[email protected]
MUDr. Jiří Houda – člen výboru
[email protected]
Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství
časopisu Pediatrie pro praxi
a tiskárně Trifox Šumperk
za podporu při vydání ročenky
Světlana Kašubová – členka výboru, vrchní sestra Dětské kliniky
[email protected]
Mgr. Michaela Hradilová – členka výboru, psycholožka
[email protected]
Eva Hůlková – členka výboru, staniční sestra oddělení
[email protected]
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL
HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ
Iveta Kohnová – členka výboru
[email protected]
Stanislav Mikiska – člen výboru
[email protected]
sdružení rodičů a př átel hematologicky a onkologicky nemocných dě tí
ROČENK A SDRUŽENÍ ŠANCE – OLOMOUC 2013
Humanitární akce na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem
Vánoční hvězda
Šance pro těžce nemocné dě ti
1998
1999 2000
2001
2002 2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 514 386 Kč
1 430 751 Kč
1 267 379 Kč
1 278 271 Kč
1 186 700 Kč
993 963 Kč
787 415 Kč
608 580 Kč
525 570 Kč
478 207 Kč
444 330 Kč
298 135 Kč
241 470 Kč
118 820 Kč
58 700 Kč
Prodej se uskuteční od 25. 11. 2013
v různých městech na Mor avě
2012
Výtěžek bude věnován
Hemato-onkologickému
oddělení Dětské kliniky
FN a LF UP Olomouc
Děkujeme,
že nám pomáháte
na pouti za zdravím
Download

Format *.pdf