Místní Informační Zpravodaj
 ČTRNÁCTIDENÍK

27. listopadu 2014

náklad 400 ks

CENA 8,-

Vydává: Město Vejprty  Tylova 870/6, Vejprty 431 91  e-mail: [email protected]  tel.: 731 449 167
ČÍSLO
17
USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO
VEJPRTY
BÄRENSTEIN
LÉKÁRNA U SPASITELE
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
tel./fax: 474 386 539
e-mail: [email protected]
B. Němcové 7, Vejprty
Uzávěrka příštího čísla
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155
TEL
SOS
TEL
SOS
pátek 5. 12. 2014
V tomto čísle
najdete:
* Moskevská se klube
* Okolní obce mají navoleno
* Naučná stezka ve školce
* Smutné výročí
* Došlo na naši adresu
* Kam za kulturou
Ustavující zastupitelstvo města Vejprty,
proběhlo v pondělí 10. listopadu. Hlavním
cílem úvodního jednání přitom bylo zvolit
nové zákonné orgány města, tedy starostku,
místostarostu, radu města, předsedy výborů a předsedy komisí.
První jednání nového zastupitelstva se těšilo, stejně jako v minulých letech, zvýšené
pozornosti občanů a tak bylo uspořádáno
na velkém sále MěKaSS, aby se všichni, kdo
zasedání chtěli sledovat, vešli do jednacího
prostoru.
Starostkou města se již počtvrté stala
Jitka Gavdunová (ODS), což bylo přítomnými občany „okomentováno“ dlouhým
potleskem. Zastupitelé také rozhodli, že v
tomto volebním období nebude mít město
dva místostarosty, ale jen jednoho a to neuvolněného, tedy, že výkon funkce nebude
provádět jako své hlavní zaměstnání. Stal se
jím Josef Kadlec (ČSSD). Starostka a místostarosta jsou zároveň automaticky členy
městské rady, která je ve Vejprtech i nadále
pětičlenná, a jejímiž dalšími členy byli zvoleni Petr Kratochvíl (ODS), Bohuslav Hoff-
strana 1
man (ODS) a Miroslava Mocková (ANO).
Zvoleni byli i předsedové výborů a to
takto: kontrolní výbor povede František
Ficker (ODS), výbor majetkový Vlastimír
Volín (STAN), finanční výbor byl svěřen
Erice Kučové (ODS) a výbor pro národnostní menšiny bude řídit Milan Hodboď
(KSČM).
Zastupitelé zvolili i předsedu bytové komise, kterým se stal Milan Hodboď, a nově
zřídili komisi bezpečnostní, jejímž předsedou se stal Vlastimír Volín.
Posledním rozhodnutím zastupitelů bylo
pak rozhodnutí o obsazení funkce člena
dozorčí rady ve firmě Teplo s.r.o. Vejprty,
kde byl odvolán dosavadní člen rady Kazimír Straňák a nově zvoleni byli Egon Fottr
a Ladislav Weinert.
Bez dalších funkcí tedy zůstali zastupitelé: Dalibor Chovanec (ČSSD), Petr Nuslauer (LNS), Kazimír Straňák (LNS), Jiří
Prokeš (LNS) a Zbyněk Ledvinka (LNS).
Další, již pracovní zasedání nového zastupitelstva je naplánováno na čtvrtek 11.
prosince.
(KY)
MIZ VEJPRTY
Využit bude každý den bez sněhu
Zaměstnanost byla a je jedním z velkých
problémů našeho města. Proto je velice dobře,
že se městu podařilo, ve spolupráci s úřadem
práce, zaměstnat hned několik lidí. Zařazeni byli do struktury Služeb města Vejprty a
I okolní obce mají
navoleno
Starostou Městysu Kovářská se stal Petr
Siegl, který svou funkci bude vykonávat
jako neuvolněný, tedy ne jako své hlavní zaměstnání. Místostarostou je Milan
Duháň, ten svou funkci vykonává jako
uvolněný, a dalšími členy rady jsou Ing.
Marcela Císařová, Václav Marek a Ing.
Ph.D. Gabriel Baláž. Finanční výbor povede Marcela Císařová a výbor kontrolní
Veronika Marková Vojtěchová.
V Loučné pod Klínovcem se starostkou
opět stala Mgr. Jana Müllerová a místostarostou Jiří Kodera. Finanční výbor
povede Lucie Kysilková a výbor kontrolní Jan Náhluk. V Loučné si zřídili ještě
výbor kulturní a sportovní (Petr Müller)
a také výbor pro prodej a pronájem pozemků (Josef Khyna).
V Kryštofových Hamrech se starostou
stal opět František Henzl a místostarostou Štěpán Janák. Výbory zde mají dva,
finanční (Miroslav Lulka) a kontrolní
(Martin Matěcha).
I Měděnec má staronovou starostku,
je jí Valérie Marková, místostarostkou
je Mgr. Terezie Černá. Ani zde nemají
radu obce, mají ale samozřejmě finanční
výbor, který povede Pavel Kanta a výbor
kontrolní, kde je předsedkyní Andrea
Mejtová. Zastupitelé si zde ustanovili i
kulturní komisi, kterou povede Monika
Bendlová.
(KY)
hned se naplno zapojili do práce. Pod jejich
rukama se tak v minulých dnech k lepšímu
změnilo prostranství garáží SmV u rybníka,
kde provedli důkladný úklid, a viditelně prokoukla i zadní partie ulice Moskevská, kterou
tito pracovníci vyčistili od náletových dřevin
a v rámci možností zkulturnili i zdejší nemalý
úsek chodníku (viz foto). Tyto a podobné práce budou ve městě pokračovat, než napadne
první sníh.
(EF)
Moskevská se klube do krásy
Na Moskevské ulici, od „Křížku“ směrem ke garážím, finišují práce na dokončení oprav
chodníků v rámci akce „Bezbariérové centrum“. Jsou položeny téměř všechny povrchy
chodníků, připraveny nájezdy k přechodům a vznikla i nová svahová zeď, na které je usazen zcela nový plot. S ukončením všech prací se počítá v závěru tohoto roku.
(KY)
strana 2
MIZ VEJPRTY
Naučná stezka v areálu školky
Zapojte se do práce
výborů a komisí
Zastupitelé na svém prvním jednání zvolili předsedy výborů a komisí města. Každý z těchto orgánů ale potřebuje ještě své
členy. Členem výboru se může stát každý
občan města a proto máte-li zájem v některém z výborů nebo komisí pracovat, můžete se přihlásit u jejich předsedů. Kdo má
na starost jaký výbor se dozvíte na straně 1
v úvodním článku.
J. Kadlec
Hledám
dobrovolníky
Jestli máte ve školce děti, určitě nevynechejte prohlídku naučné stezky, která vznikla na
zdejší zahradě. Na mnoha informativních tabulích, jejichž hlavním úkolem je vytvářet
vztah k místu, kde žijí, je dětem prezentováno spoustu odpovědí na otázky z oblasti lesní
pedagogiky, vlastivědy a historie, je zde i několik interaktivních znalostních prvků. Vybudování stálo necelých 200 tisíc korun, přečemž se o náklady podělilo hned několik organizací. Nu a pokud děti ve školce nemáte, určitě využijte některý z dnů otevřených dveří,
které školka pravidelně pořádá. Stojí to za prohlídku.
(KY)
Jak jistě už všichni víte, náš dramatický a
folklorní kroužek „Vejprťáci“ při ZŠ a MŠ
Vejprty, každým rokem nacvičuje nejen
divadelní představení, ale i folklorní a společenské tance. Musím tedy šít kostýmy a
kroje. Po vánocích začnu vytvářet hanácké
kroje pro děti a tak hledám pomoc všech,
kteří by rádi přiložili ruku k dílu jen tak
pro radost z dobrého výsledku, takže bez
odměny. Potřebuji hlavně ženy, které umí
vyšívat, ale i šít. Vyšívat se bude stonkovým
a plným stehem. Vše, co budete potřebovat, dodám. Pokud se chcete ke mně přidat
a pomoci vytvořit kroje, které budeme mít
do budoucna vždy k dispozici a nebudeme
si je muset za velké peníze půjčovat, zavolejte na číslo 725 913 800 nebo se se mnou
přijďte domluvit do školy.
Na spolupráci se těší
Anna Stadlerová
Blíží se Mikuláš!
Sháníte pro svoji ratolest
Mikuláše?
Neváhejte a obraťte se na nás.
S námi se nemusíte bát, že Vaše
dítě zažije trauma s pozdějšími
následky a nočními můrami.
Náš Mikuláš je dobrotivý, anděl
božsky krásný a čert hudruje jen
tak, jak si budete přát. Vše bude
probíhat podle Vašeho přání. Zároveň dobrovolným příspěvkem
podpoříte další aktivity Dramatického kroužku „Vejprťáci“ při
ZŠ a MŠ Vejprty.
Pokud máte zájem, volejte na
číslo 725 913 800 a včas si domluvte návštěvu Mikuláše.
Náš dramatický kroužek
Vám zaručuje kvalitu!
Anna Stadlerová
www.vejprty.cz
strana 3
MIZ VEJPRTY
Smutné výročí. Před 30 lety shořel Ústav sociální péče v Mě
Požár Ústavu sociální péče v Měděnci se
odehrál v nočních hodinách z 1. na 2. listopadu roku 1984. Šlo o tragickou událost,
při níž vyhořel zdejší Ústav sociální péče, ve
kterém zahynulo 26 chovanek a několik dalších utrpělo zranění. Tato událost se později
stala námětem filmu Requiem pro panenku,
který ale podle výpovědí některých svědků
vykresluje událost jednostranně podle tehdejší oficiální verze prezentované při soudním přelíčení. Na důvody a průběh události
existuje mnoho rozcházejících se názorů zúčastněných a ačkoliv se o nalezení objektivní
verze snaží mnoho článků vycházejících dosud, skutečně objektivní verzi nelze v současnosti zjistit.
Historie budovy
Budova původně sloužila továrně na výrobu nití E. Altmanna, kde pracovalo 250
zaměstnanců z Měděnce a okolí. Ta v roce
1948 zanikla. Od počátku 50. let minulého
století do roku 1960 zde působila poddůstojnická škola Pohraniční stráže. Poté byla
budova využívána k různým účelům. Ústav
sociální péče zde působil do roku 1984. V
dřívějších dobách ústav obstarávaly řádové
sestry, avšak po roce 1975 je po nuceném
odchodu komunistický režim nahradil civilními zaměstnanci. Po tragickém požáru,
který zde vypukl z 1. na 2. listopadu téhož
roku, byla budova zcela zničena.
Požár
Požár vznikl v prvním patře budovy od
zapálené skříně s novinami. Mimo jiné tuto
hypotézu potvrzuje samotná žhářka Eva Kováčová. V soudních spisech je uvedeno, že
použila hořlavinu. Následující průběh požáru do příjezdu hasičů se dle výpovědí jednotlivých svědků liší. Za jednu z fatálních chyb
však lze označit zamčené telefony. Důvodem
k uzamčení bylo, aby je vychovatelky nepoužívaly k soukromým účelům. Další hrubou chybou byly nefunkční hasicí přístroje
východoněmecké výroby. Zdali hasicí přístroje fungovaly, je otázkou, neboť je údajně
personál nedokázal správně použít. Ovšem
faktem je, že jejich účinek k rozsahu požáru
by byl nulový. Tehdy vychovatelky běžely k
jednomu z aparátů do vesnice a teprve poté
zavolaly hasiče. Dle výpovědí hasičů telefonní hovor nesměřoval na okresní ohlašovnu požáru, nýbrž na jednu z dobrovolných
hasičských jednotek v okolí. Při samotném
požáru zavládl ohromný zmatek, neboť dle
slov vychovatelek byly chovanky zvyklé na
půlnoční buzení na WC, jenže ve chvíli, kdy
je vyhnaly z ložnic, se jim vracely zpátky do
požáru. Přesto všechno se vychovatelkám
částečná evakuace chovanek zdařila. V době
požáru nebyl v ústavu ani nouzový východ.
Hasiči se sice po příjezdu k požáru nechovali nejlépe, nenamáhali se zasáhnout v některých ložnicích v horních patrech budovy,
avšak to bylo způsobeno zejména nedostatečným vybavením. Kupříkladu neměli dnes
používané nomexové obleky. Měli nedostatek dýchacích přístrojů, bez kterých nelze
zasahovat v hořící budově, a nedostatek
cisternových automobilů. U ústavu se nenacházel hydrant ani jiný zdroj vody a bylo
nutné zavést cisternovou kyvadlovou dopravu. Posilové hasičské jednotky dojížděly ze
vzdálenosti 50 km. Tehdy neexistovala ani
přetlaková ventilace. Po pozdním příjezdu
hasičů k požáru byl už v takovém rozsahu,
že se nebylo možné do budovy dostat. Dřevěná budova vzplála velice rychle.
Dle výpovědi jedné z vychovatelek o kvalitě zásahu hasičů svědčí fakt, že se poztrácela spousta věcí. Kupříkladu Marie Plevková
strana 4
přišla o kabelku se všemi penězi a doklady,
kterou měla v požárem nedotčené přízemní
šatně. Nepřímo tak obvinila hasiče z krádeže.
Při této tragédii nejvíce pomohl číšník ze
zdejší restaurace, který s nasazením vlastního života z hořící budovy vynesl 15 dívek.
Nejzásadnějším faktorem pro rozsah této
tragédie byla dlouhá doba od vzniku požáru do jeho ohlášení a také to, že ústav nebyl
proti požáru vůbec zabezpečen a nacházel se
na odlehlém místě. Po požáru byli všichni
převezeni do Vejprt.
Samotná žhářka Eva Kováčová se snažila
pomáhat, vynášela dívky z ústavu. Nikdo ji v
tu chvíli ze žhářství nepodezíral, přiznala se
teprve několik dnů poté.
Chovanky, které tragédii přežily, byly přemístěny do obdobného zařízení v Mařenicích na Českolipsku.
Vyšetřování
Je nutné říci, že tehdejší oficiální stanovisko vyšetřovatelů a soudců bylo interpretováno tak, aby se veřejnost nikdy nedozvěděla,
že Ústav sociální péče v Měděnci nebyl proti
požáru vůbec zabezpečen a Eva Kováčová,
žhářka, do tohoto ústavu nikdy nepatřila. O
této tragédii se v té době příliš neinformovalo, kupříkladu v Rudém právu se objevilo
pouze několik řádek v rubrice z černé kroniky.
Tato tragédie nebyla nikdy zcela objasněna a dodnes je předmětem nepodložených
mediálních spekulací a hypotéz. Přestože se
tato tragédie stala před poměrně dlouhou
dobou, mnoho svědků nechce dodnes o této
události mluvit.
Pachatelé
Soud označil za hlavní viníky této tragické
události žhářku Evu Kováčovou a vychovatelky tehdejšího ústavu.
Eva Kováčová patřila do jiného druhu zařízení. Byla zdravá a bystrá, jen poněkud narušená a delikventní a tento ústav nebyl na
tento druh péče zařízen. Mladé vychovatelky měděneckého ústavu výchovu problematické Evy nezvládaly, byly příliš kruté a dvě
z nich za to byly odsouzeny. Své chovanky
tlumily zbytečnými léky, které jim ale předepisovali psychiatři a pediatři. Výjimkou
MIZ VEJPRTY
ěděnci, smrt tady našlo 26 chovanek
obyvatele domu. Tehdy se měl René vrátit
do vězení, avšak psychologové rozhodli, že
je vážně nemocný. Do nedávna se nacházel na uzavřeném oddělení v psychiatrické
léčebně v Brně odkud v pátek 25. července
2014 odešel na vycházku, ale už se nevrátil.
Hledala ho i policie a nakonec ho našli mrtvého. Svůj život ukončil patrně dobrovolně
skokem pod vlak.
Eva Kováčová při rekonstrukci případu
nebyly z dnešního pohledu ani nepřiměřené
tresty, ale v té době byly v těchto zařízeních
podobné metody zcela běžné.
Eva Kováčová
Celá tragédie započala v Chomutově, kdy
pracovníci sociální péče poslali zdravou,
bystrou, avšak velice neposlušnou dívku
mezi mentálně postižené dívky, které často
neuměly mluvit nebo se nedokázaly samy
najíst. Dle výpovědi jedné z vychovatelek se
Eva při nástupu do ústavu hanlivě vyjádřila
vůči chovankám. Okamžitě si uvědomila, že
si nebude s nikým z ústavu rozumět. Eva z
ústavu utíkala, mnohdy ubližovala dětem,
které se nemohly bránit, ničila jim panenky,
mnohdy jim ale i pomáhala. Svojí přítomností výrazně narušovala celý chod ústavu,
nepatřila tam.
Eva se ihned po narození dostala do kojeneckého ústavu, když jí sousedé našli ve
sklepě domu, kam ji matka po porodu zavřela. Po šesti letech se vrátila do původní
romské rodiny, která bydlela na Chomutovsku. Postupně si začala uvědomovat, že nemá
ráda svoje dívčí tělo. Lidé s transsexualitou
mnohdy zažívají veliké utrpení, které mohou
kompenzovat agresivitou. Eva se tak střídavě
ocitala v dětských domovech a v původní rodině, až se nakonec dostala do zařízení, kde
po 4 letech pobytu způsobila tuto tragédii a
za žhářství dostala pětiletý trest. Vzhledem k
tomu, že fyzicky napadala dozorce, trest jí byl
opakovaně prodlužován a pardubické vězení
opustila až po devíti letech v roce 1993. Tehdy se jí ujal jezuitský páter František Lízna,
kterému se říkalo kněz vyděděných, zejména
kvůli jeho milosrdenství. Strávili spolu půl
roku. Po půlročním soužití se páter dostal na
úplné dno, neboť Eva dostávala záchvaty těžké agrese vůči sobě a několikrát se pokusila o
sebevraždu. Poté se Evy ujala jeho švagrová
Alena, spolu žili přes deset let. V té době prodělala Eva operativním zákrokem proměnu
v muže, k čemuž ji ve druhé polovině 90. let
dopomohla sexuoložka Hana Fifková. Z Evy
Kováčové se z vlastního rozhodnutí stal René
Lízna.
Během vztahu Aleny a Reného trpěl on i
celé jejich okolí. Když byla Alena vyčerpaná,
odjela do Kanady a přerušila jejich kontakt.
René poté zapálil byt a ohrozil tak všechny
Nepřesnosti filmového zpracování
Ve filmu Requiem pro panenku byl měděnecký ústav sociální péče vykreslen jako
hrůzostrašný dům, avšak jednalo se o velice
pěknou vilu se zahradou, kde rostly růže.
Mimo jiné film se natáčel na Zámku Lešná
a na Zámku ve Veselí nad Moravou. Žhářku
Evu Kováčovou ztvárnila Anna Geislerová.
Filmová role skutečné Evě příliš neodpovídala, například Evu navzdory skutečnosti
vykreslovala jako hodnou dívku. Eva Kováčová byla inteligentní romská dívka, jež
navzdory vykreslení ve filmu velice často
pendlovala mezi rodinou a dětskými domovy. Byla těžko zvladatelná, temperamentní,
s lesbickými sklony. Prošla si velice krutým
dětstvím a matka s otcem jí tvrdě šikanovali.
Tehdejší student FAMU Filip Renč se nechal svést reportérem Josefem Klímou, který
se s odstupem času do Měděnce vrátil a ve
své knize Brutalita se pokusil najít viníka.
Na základě prostudování soudních spisů začal Filip Renč připravovat film, ovšem nikdo
z nich se s Evou Kováčovou nikdy nesetkal,
neboť v té době byla ve vězení. Josef Klíma
se po několika letech k případu vrátil a vychovatelkám z tehdejšího ústavu se omluvil
před televizní kamerou, dodnes ho tíží svědomí. Dále pak jsou ve filmu scény, které se
v Měděnci nikdy nemohly odehrát. Kupříkladu žádná z chovanek si nehrála na pokoji
s kladivem. Z filmu také vyplývá, že Hasiči
se po příjezdu k požáru nechovali nejlépe,
avšak tehdejší ústav nebyl vůbec zabezpečen proti požáru. Navíc vyspělou technikou
a vybavením hasičské jednotky v roce 1984
nedisponovaly. Přesto nikdo nezpochybňuje, že ze strany zasahujících hasičů nebylo
vše v úplném pořádku. Současný pohled na
událost ovlivňuje zejména tento film.
Pomník
Na místě budovy stojí dnes malý pomníček, který zde byl z rozhodnutí měděneckého zastupitelstva instalován teprve v roce
2008.
(wikipedia)
strana 5
Výlet do Berlína
Žáci naší školy se zúčastnili projektu
„4:0 PRO NĚMČINU“ ve spolupráci s
Goethe Institutem Praha, kde obsadili
nádherné 3. místo. Odměnou jim bylo
pozvání na výlet do Berlína, který se konal 6. – 8. 11. 2014.
Po příjezdu do Berlína jsme se šli projít nočním východním Berlínem a hned
poté jsme se ubytovali v nádherném hotelu. V pátek ráno jsme se prošli západním Berlínem a navštívili jsme spoustu
památek. Hlavní tečkou na závěr pátečního dne bylo utkání bundesligy mezi
Herta BSC a Hannoverem 96. Pro všechny to byl neuvěřitelný zážitek. Sešlo se
přes 40 tisíc diváků, nechyběla výborná
atmosféra podpořena fanoušky obou
týmů. Při odjezdu z Berlína jsme navštívili rozhlednu, která nás zaujala svým
neobvyklým tvarem a odkud jsme viděli
krásné panorama celého Berlína.
Všem se výlet velice líbil a všichni odjížděli nadšeni a plni zážitků zpět do
Jana Palinčáková,
Základní škola a Mateřská škola Vejprty
DOŠLO
NA NAŠI ADRESU
Povolební podzimní čas.
Po prvním zasedání staronových a nových
zastupitelů, již máme všichni jasno, jak se
vlastně koalice domluvila a kdo vstoupil
do vedení města. Jsem spokojená s přístupem paní Gavdunové (ODS), která před
volbou starosty města Vejprty, vyzdvihla
počet svých preferenčních hlasů a tím nedala prostor k pochybám a své starostování zpečetila. Já osobně touto cestou mohu
gratulovat. Co mě však velmi mrzí, že v
dalším bodě jednání nebyly preferenční
hlasy voličů zohledněny.
Volba, konkrétně místostarosty, se odvíjela
již od jiných klíčů a kritérií, které pro mne
a veřejnost nejsou moc čitelné. K preferenčním hlasům se již vůbec nepřihlíželo,
o to více jsem zklamaná, že zastupitelé nebrali ohledy k tomu, že pan Kadlec (ČSSD)
se do zastupitelstva dostal z důvodu odstoupení p. Kugelové (důvod odstoupení
je již veřejný a já respektuji její vyjádření
přes p. Kadlece). Přesto zde cítím silnou
neúctu k voličům a zároveň začínám více
rozumět argumentům typu „proč mám jít
volit, stejně je to jedno“. Určitě všichni rádi
uvítáme vyjádření zastupitelů.
Ale blýská se na lepší časy! Také já věřím
ve změnu zákona o komunálních volbách.
Věřím, že tato cesta bude pozitivní a bude
nakloněna odevzdaným hlasům. Můj
hlas, ale i Váš hlas konečně získá na vážnosti.
Mgr. Markéta Keslová
MIZ VEJPRTY
KAM ZA KULTUROU
CHOMUTOV
Hřebíkárna
V pátek 21. listopadu od 19.00 hodin.
Koncert: Matěj Ptaszek & Dobré ráno
Blues Band
Vstupné: 230,- Kč
Městské divadlo
Ve středu 26. listopadu od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Manželský poker
Situační komedie. Manželé se večer setkávají ve své vile. Vstupné: 290,- Kč
Hřebíkárna
V pátek 28. listopadu od 19.00 hodin.
Koncert: Paul Batto
Paul Batto jr. se narodil v Lublani ve Slovinsku. Pohybuje se po Evropě
(Švýcarsko, Maďarsko, Polsko, Česko) a
všude na svých cestách koncertuje.
Vstupné: v předprodeji 200,- Kč, na místě
230,- Kč
Městské divadlo
V neděli 30. listopadu od 15.00 hodin.
Nedělní pohádka: Čertovské pohádky
Vstupné 60,- Kč
KADAŇ
KD Orfeum
V sobotu 15. listopadu od 20.00 hodin.
Rock: MIG 21. Vstupné 250,- Kč
KD Střelnice
V sobotu 22. listopadu od 15.00 hodin.
Ples poháru Peruna
KZ Orfeum
V sobotu 22. listopadu od 19.00 hodin.
COUNTRY BÁL
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Kulturní dům
V sobotu 22. listopadu od 19.00 hodin.
Divadelní představení: 8 ŽEN
8 příběhů, 8 tajemství a jeden mrtvý muž
zazamčenými dveřmi. Vstupné: 50,- Kč
Kulturní dům
Ve středu 26. listopadu od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Kšanda
Divadelní komedie o vzestupu a pádu
malého českého človíčka. Přijďte se zasmát a potěšit z cizího neštěstí!
Vstupné: 230 Kč
BOŽÍ DAR
Hotel Praha
V sobotu 22. listopadu od 20.00 hodin.
18. MYSLIVECKÝ BÁL
Vstupné 200,- Kč
OSTROV
Mírové náměstí
V neděli 30. listopadu od 17.00 hodin.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
strana 6
MIZ VEJPRTY
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
AKTUÁLNÍ
CENY UHLÍ
Mostecké uhlí
Ledvické uhlí
ořech 1 290,-
ořech 1 320,-
ořech 2 250,kostka 305,-
ořech 2 280,kostka 340,-
polský kostkoořech
německé brikety
240,500,-
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ
DOPRAVNÍKEM
DÁLE NABÍZÍME
PÍSKY
1t = 600,ŠTĚRKY 1t = 600,KRAJINY 3 000,OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
602 418 184 p. Košata - NEPŘETRŽITĚ
Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké: ořech 1,
ořech 2, kostka, brikety
uhlí bílinské: ořech 2
inzerce KY
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
SVATEBNÍ FOTO
rodinné foto, děti, skupinové foto
foto v ateliéru, foto na ŘP a pod.
Vše po dohodě na tel.č.:
602 181 310
strana 7
MIZ VEJPRTY
Národní turnaj ve stolním tenisu
ve Dvoře Králové nad Labem
Ve dnech 7-9.11. 2014 se ve Dvoře Králové uskutečnil každoroční národní turnaj ve
stolním tenisu. Celé akce se zúčastnilo 120
účastníků, z toho 112 sportovců s mentálním postižením i jejich unified partnerů.
Naši sportovci zde podali opět vynikající
výkony a umístili se na stupních vítězů.
Za SK Kavkazští Ogaři bojovali tito sportovci: Václav Grund, Jaroslav Spousta, Martin Konůpka
Výsledky:
Unifeid Kunešová-Grund - stříbro
Ahoj kamarádi,
opět po roce vás
všechny zveme na
pečení perníčků.
Máme na vás dvě
věci:
1. rodiče, kteří se
dostaví se svými
dětmi, doneste
si svůj plech na
pečení.
Čtyřhra Grund-Spousta - stříbro
Dvouhra Grund - zlato
Konůpka - zlato
Spousta -stříbro
Zároveň bychom chtěli poděkovat Městu
Vejprty za finanční dar, který byl použit na
cestu a nákup sportovního oblečení pro
reprezentaci města a Městské správy soc.
služeb Vejprty.
Speciálních olympiád se SK zúčastňuje již
několik let, podává skvělé výkony a věříme,
že ještě několik let bude.
Za SK Kavkazští Ogaři L. Kunešová
2. kdo z vás ví,
že určitě dorazí,
potvrďte nám svojí
účast - z důvodu
množství těsta.
Mockrát děkujeme
a těšíme se na vaši
návštěvu.
Hezký den přeje
kolektiv z RC Na
konci světa.
strana 8
MILÉ DĚTI,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA
2. VÁNOČNÍ VÝROBU
DO ,,SPOLEČNÉHO
CENTRA“ VEJPRTY –
BÄRENSTEIN
V NEDĚLI 7. 12. 2014
OD 14:00 DO 18:00 HODIN
CENA: 1€ NEBO 27,- KČ
ZA VÝROBEK
BUDEME VYRÁBĚT
SNĚHOVÉ KOULE,
MALOVAT DŘEVĚNÉ
TRUHLIČKY, BUDKY
PRO PTÁČKY A OZDOBNÉ SKLENIČKY
NA VÁNOČNÍ SVÍČKY.
PROSÍM, POKUD MÁTE
ZÁJEM, PŘIHLAŠTE SE
NA TEL.ČÍSLE
734 254 955
U PANÍ PENKOVÉ
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU, VÁŠ TÝM
,,SPOLEČNÉ CENTRUM‘‘
TAŤÁNA PENKOVÁ
A DENISE WIEGAND
Regionální čtrnáctideník.
Vydává a řídí Město Vejprty.
Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr
Tel.: 731 449 167
E-mail: [email protected]
Http://www.vejprty.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články
nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora.
Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky
jsou autorskými díly podle příslušného zákona.
Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008.
Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah
inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov
Download

Stáhnout - Vejprty