CHVÁLÍME
Třída: I.A
Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie
Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař,
Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tereza
Nováková, Monika Odvářková, Tomáš Palkovič, Karolína
Sedláčková, Matěj Stavělík, Patrik Vafek, Petra Válková, Ondřej
Vašíček
Pochvala za úspěšné zvládnutí učiva a úkolů v 1. ročníku.
CHVÁLÍME
Třída: I.B
Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Zemánková
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
Lukáš Češka, Vojtěch Drmola, Jaroslav Grussmann, Eliška
Chaloupková, Vojtěch Kleibl, Lucie Králíková, Monika Nevidová,
Michal Pavlík, Matyáš Pazdera, Lukáš Polach, Petra Pospíšilová,
Alice Radochová, Adéla Řezníčková, Dennis Stuchlík, Agáta
Ševčíková, Matěj Tesáček, Julie Večeřová, Michael Vít
Pochvala za splnění školních povinností v 1. pololetí.
CHVÁLÍME
Třída: II. A
Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Blaňková
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Tereza
Černá
2. Amálie
Křetínská
3. Filip
Kalivoda
4. Adam
Novák
5. Václav
Macourek
6. Linda
Rotreklová
7. Vojtěch
Prokop
Chválíme za výborný školní
prospěch, pěkné chování a
samostatné plnění zadávaných
úkolů.
CHVÁLÍME
Třída: II.B
Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
Kateřina Jakubčíková, Zuzana Dolejší, Denisa Vévodová, Denisa
Doležalová, Kristýna Smejkalová, Marie Dašovská, Michaela
Koláčková, Vanesa Šinalová, Jakub Slanina, Matěj Tylšar,
Vojtěch Procházka
Pochvala za výborný prospěch a vzorné chování.
CHVÁLÍME
Třída: III.A
Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Turkovská
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
Nikola Bártová, Lukáš Blaňka, Adam Doupovec, Tina Goliášová,
Adéla Hasalová, Anastázie Kočí, Adam Krejčí, Aneta
Křemečková, Adriana Ludwigová, Veronika Marková, Šimon
Pokorný, Denisa Procházková, Vít Sedláček, Jakub Stavělík,
Adam Stehlík, Filip Tesáček, Tadeáš Tesáček, Toi Tran,Veronika
Vlachová, Luděk Zelený
Pochvala za výborný školní prospěch.
CHVÁLÍME
Třída: III.B
Třídní učitelka: Mgr. Denisa Laciná
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
Nikola Blažková, Kamila Gottvadová, Karolína Gottvaldová,
Radek Hujňák, Tereza Lusková, Kateřina Machátová, Nikola
Sladká, Eliška Stuchlíková, Natálie Stuchlíková, Karolína
Valentová, Natálie Čermáková
Pochvala za výborný školní prospěch, pěkné chování a vzornou
přípravu na vyučování.
CHVÁLÍME
Třída: IV.A
Třídní učitelka: Mgr. Jana Kudličková
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Tereza
Doležalová
2. Radka
Červinková
Pochvala třídní učitelky za
příkladné plnění školních
povinností a pěkné chování ke
spolužákům.
CHVÁLÍME
Třída: IV.B
Třídní učitelka: Mgr. Eva Sedláčková
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Karel
Bílek
pěkný prospěch a kamarádské chování
2. Elen
Bílková
pěkný prospěch a kamarádské chování
3. Zuzana
Palkovičová
pěkný prospěch a vstřícné chování ke
spolužákům
4. Filip
Toman
pěkné a přátelské chování ke spolužákům
CHVÁLÍME
Třída: V.A
Třídní učitelka: Mgr. Růžena Pospíšilová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Lenka
Celnarová
pěkný přístup ke spolužákům
2. Kateřina
Doležalová
pěkný přístup ke spolužákům
3. Markéta
Kleiblová
pěkný přístup ke spolužákům
4. Alice
Kučerová
pěkný přístup ke spolužákům
5. Nikol
Frymlová
pěkný přístup ke spolužákům
6. Karolína
Karlíková
pěkný přístup ke spolužákům
CHVÁLÍME
Třída: V.B
Třídní učitelka: Dana Nová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Barbora
Sedláčková
výborný prospěch, vzorná domácí příprava,
pomoc třídní učitelce
2. Sabina
Fraňová
výborný prospěch, vzorná domácí příprava,
pomoc třídní učitelce
3. Milan
Prokop
výborný prospěch, vzorná domácí příprava
4. Jan
Zbožínek
výborný prospěch, vzorná domácí příprava
5. Václav
Chmelař
výborný prospěch
CHVÁLÍME
Třída: VI. A
Třídní učitelka: Mgr. Oldřich Holásek
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Simona
Horáčková
výborný školní prospěch
2. Lenka
Červinková
výborný školní prospěch
3. Marcela
Červenková
výborný školní prospěch
4. Natálie
Fišerová
výborný školní prospěch
5. Ondřej
Novotný
výborný školní prospěch
6. Jan
Rotrekl
výborný školní prospěch
CHVÁLÍME
Třída: VI. B
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Sedlářová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Simona
Janušová
práce pro třídní kolektiv
2. Markéta
Smejkalová
výborné školní výsledky a pěkné chování
3. Jan
Machálek
výborné školní výsledky a pěkné chování
4. Pavel
Smísitel
výborné školní výsledky a pěkné chování
CHVÁLÍME
Třída: VII. A
Třídní učitelka: Mgr. Darina Zachrlová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Lukáš
Kalenda
výborný prospěch a příkladné přístup ke
školní práci
2. David
Pavlík
účast na celostátní výtvarné soutěži
3. Nela
Frelichová
účast na celostátní výtvarné soutěži
CHVÁLÍME
Třída: VII. B
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Dolejší
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Jan
Černý
výborný prospěch s vyznamenáním
2. Jana
Hanáková
výborný prospěch s vyznamenáním
4. Alex
Wittner
výborný prospěch s vyznamenáním
5. Lucie
Smažáková
sportovní reprezentace škol\y
7. Štěpán
Drmola
sportovní reprezentace školy
CHVÁLÍME
Třída: VIII. A
Třídní učitelka: Ing. Jiří Mikoláš
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Andrea
Sedláčková
výborný prospěch a stabilně vyrovnané
výkony po celý školní rok
2. Tereza
Čadíková
výborný prospěch a stabilně vyrovnané
výkony po celý školní rok
3. Michal
Cibulka
výborný prospěch a stabilně vyrovnané
výkony po celý školní rok
CHVÁLÍME
Třída: IX. A
Třídní učitelka: Mgr. Olga Stavělíková
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Denisa
Chládková
aktivní účast při školních akcích, práce pro
třídu a pomoc třídní učitelceáá
2. Ondřej
Buriánek
pěkný školní prospěch a pomoc při školních
akcích
3. Jan
Bárek
aktivní účast při školních akcích
4. Nikola
Kučerová
aktivní účast při školních akcích, práce pro
třídu a pomoc třídní učitelceáá
5. Míša
Svobodová
6. Míša
Skřivánková
aktivní účast při školních akcích, práce pro
třídu a pomoc třídní učitelceáá
aktivní účast při školních akcích, práce pro
třídu a pomoc třídní učitelceáá
CHVÁLÍME
Třída: IX. B
Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Hejdová
Šk. r: 2013/2014
I. pololetí
1. Pavel
Facek
2. Jáchym
Kachlík
3. Marek
Šmak
výborný školní prospěch
4. Marie
Šujanová
výborný školní prospěch a práce pro třídu
5. Hana
Šopíková
výborný školní prospěch a práce pro třídu
6. Ondřej
Diviš
sportovní reprezentace školy
7. Martin
Janalík
sportovní reprezentace školy
výborný školní prospěch
výborný školní prospěch
Download

První pololetí školního roku 2013/2014