Datum štampe: 04.03.2014
JKP "10 OKTOBAR"
BARAJEVO
IZVEŠTAJ PRIHODA I RASHODA
Za period od 01.01.13. do 31.12.13.
ZA SVE ANALITIČKE RAČUNE
Mesto troška:
-
Nosioc troška:
-
Račun Naziv
5110
5120
5121
5122
5123
5125
5130
5131
5132
5134
5200
5210
5220
5260
5292
5293
5294
5310
5312
5313
5314
5316
5317
5320
5321
5329
5330
5390
5391
5392
5400
5500
5501
5502
5504
5510
5511
5520
5523
5524
5531
5533
5534
5540
5550
5551
5553
5555
5591
5592
Duguje
Potražuje
SALDO
Prethodni saldo:
0,00
0,00
0,00
TROSKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERIJALA
TROSKOVI MATER.ZA ODRZAVANJE HIGIJENE
TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA
TROSKOVI REZERVNIH DELOVA
TROSKOVI ALATA I INVENTARA
TROSKOVI AUTO GUMA
TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE
TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA
TROSKOVI ULJA
UTROSENA VODA
TROSKOVI BRUTO ZARADA
TROSKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADE ZAR. NA TERET
TROSKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU
TROSKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAVNOG I
NADZORNOG OD
NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA RADNO MESTO
SOLIDARNA POMOC
TROSKOVI SLUZBENOG PUTA
TROSKOVI USLUGA PREVOZA U ZEMLJI
TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI
TROSKOVI PTT USLUGA
TROSKOVI INTERNETA
TROSKOVI TELEFONA
RTV PRETPLATA
TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA VOZILA
TROSKOVI ZA ODRZAVANJE KOMPJUTERA
DRUGI TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA
TROSKOVI ZAKUPA
TROSKOVI REGISTRACIJE VOZILA
TROSKOVI HTZ OPREME
TROSKOVI OSTALIH USLUGA
TROSKOVI AMORTIZACIJE
TROSKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA
TROSKOVI ANALIZE VODE
TROSKOVI USLUGA CISCENJA
TROSKOVI SAVETOVANJA I DR.INTELEKTUALNIH USLUGA
PR
TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI
TROSKOVI ISHRANR RADNIKA
TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA
TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVOR. PREMA
TREC
TROSKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH U TOKU RADA
TROSKOVI PLATNOG PROMETA-POST.STEDIONICA
TROSKOVI PLATNOG PROMETA-KOMERCIJALNA BANKA
TRSKOVI PLATNOG PROMETA -TREZOR
TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA
OSTALI TROSKOVI POREZA
NAKNADA ZA KORISCENJE VODA
TROSKOVI KORISCENJA GRADSKOG ZEMLJISTA
TROSK.UCESCA U FIN.ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM
TROSKOVI SEMINARA I STRUCNE LITERATURE
SUDSKI TROSKOVI
8.155.378,85
110.140,42
67.627,76
2.646.434,46
227.115,22
1.045.458,34
418.898,21
15.182.732,66
1.080.183,41
51.325,90
39.082.060,00
6.995.824,00
92.592,30
770.467,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.155.378,85
110.140,42
67.627,76
2.646.434,46
227.115,22
1.045.458,34
418.898,21
15.182.732,66
1.080.183,41
51.325,90
39.082.060,00
6.995.824,00
92.592,30
770.467,86
3.268.836,62
290.000,00
64.645,00
93.591,67
4.846,79
50.460,00
46.139,83
383.757,22
12.000,00
1.277.274,24
73.186,77
13.645,00
863.734,87
23.802,00
370.839,01
5.930.415,48
6.794.891,50
70.000,00
67.600,00
12.600,00
52.263,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.268.836,62
290.000,00
64.645,00
93.591,67
4.846,79
50.460,00
46.139,83
383.757,22
12.000,00
1.277.274,24
73.186,77
13.645,00
863.734,87
23.802,00
370.839,01
5.930.415,48
6.794.891,50
70.000,00
67.600,00
12.600,00
52.263,89
90.276,64
36.550,96
212.634,82
4.970,11
0,00
0,00
0,00
0,00
90.276,64
36.550,96
212.634,82
4.970,11
20.880,00
20.507,68
108.119,21
160.027,72
38.761,00
13.398,00
203,36
49.248,00
348.770,00
126.378,71
9.788.225,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.880,00
20.507,68
108.119,21
160.027,72
38.761,00
13.398,00
203,36
49.248,00
348.770,00
126.378,71
9.788.225,74
Strana 1 od 2
BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com
5593
5599
5620
5624
5699
5730
5799
5851
6120
6122
61221
61222
6124
6125
6126
61261
61262
6127
6130
6400
6401
6403
6620
6690
6699
67301
6741
6790
6850
6910
OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI
DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI
TROSKOVI KAMATA
RASHODI ZATEZNIH KAMATA
DRUGI FINANSIJSKI RASHODI
GUBICI OD PRODAJE OSNOVNOG MATERIJALA
DRUGI NEPOMENUTI RASHODI
OBEZVREDJENJE POTRAZIVANJA OD DOMACIH KUPACA
PRIHODI OD PRODAJE USLUGA
PRIHODI OD CISCENJA PROSTORIJA
PRIHODI OD PIJACNINE
PRIHODI OD ODRZAVANJA ULICA I PUTEVA
PRIHODI OD ODRZAVANJA GROBLJA
PRIHODI OD USLUGA - IZNOSENJE SMECA
PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA -VODA
PRIHOD OD RADOVA NA VODOVODU
PRIHOD OD PRIKLJUCAKA NA VOD.MREZU
PRIHOD OD RADA VOZILA
PRIHODI OD PRAZNJENJA SEPTICKE JAME
PRIHODI OD BUDZETA-ZAKUPNINA
PRIHODI OD SUBVENCIJA
PRIHODI OD DONACIJA
PRIHODI OD KAMATA
PRIHOD OD NAPLAENIH SUDSKIH TROSKOVA
DRUGI FINANSIJSKI PRIHODI
DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA PV OS
VISKOVI MATERIJALA
OSTALI PRIHODI
PRIHODI OD USKL.VRED. POTRAZIVANJA
PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupno prihodi za period:
119.955.574,44
Ukupno rashodi za period:
119.383.617,79
Finansijki rezultat za period:
571.956,65
313.440,71
0,18
218.929,37
234.615,41
37.000,01
4.448,10
43.651,10
11.821.811,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444.424,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.296.631,68
6.106.205,96
776.916,67
7.024.295,70
5.508.295,00
35.350.084,06
328.606,70
19.008.134,35
3.951.536,42
336.041,67
1.791.555,56
793.308,72
6.000.000,00
3.315.375,97
24.707,98
81.220,50
450.118,38
79.549,41
69.905,14
618.196,80
3.593.759,67
2.895.552,17
313.440,71
0,18
218.929,37
234.615,41
37.000,01
4.448,10
43.651,10
11.821.811,68
-22.296.631,68
-6.106.205,96
-776.916,67
-7.024.295,70
-5.508.295,00
-35.350.084,06
-328.606,70
-19.008.134,35
-3.951.536,42
-336.041,67
-1.791.555,56
-793.308,72
-5.555.575,93
-3.315.375,97
-24.707,98
-81.220,50
-450.118,38
-79.549,41
-69.905,14
-618.196,80
-3.593.759,67
-2.895.552,17
(overio)
Strana 2 od 2
BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com
Download

Извештај прихода и расхода 2013 године