UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
PROGRAMSKOG PAKETA BIZNISOFT
Dva puta kliknuti na ikonicu BSSetup
Kliknuti na OK
Kliknuti Napred
Ovo je standardni deo instalacije softvera, kliknuti Prihvatam
Kliknuti Napred
Obratiti pažnju prilikom izbora komponente za instalaciju
Korisnici koji već rade sa programskim paketom BizniSoft moraju da izađu iz
programa Biznisoft i instaliraju samo BizniSoft klijent na svim računarima.
Kod prve instalacije treba instalirati BizniSoft klijent na svim računarima, BizniSoft
server samo na računaru koji će biti server, BizniSoft POS je deo programa za rad
sa fiskalnim štampačima i instalira se po potrbi na računarima na kojima je
povezan fiskalni štampač.
Na serveru štiklirajte i Dopuna
Ova opcija ažurira verziju MySQL
baze podataka
Izabrati komponente i kliknuti Napred
Izabrati državu i kluknuti Napred
Sačekati kraj instalacije
Kliknuti na Kraj
Ovim je instalacija završena.
BIZNISOFT TIM
Download

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU PROGRAMSKOG PAKETA