Pregled proizvoda
za obradu metala
General Industy / Površinska obrada
Telefon: + 381-11-2072-271
Faks: + 381-11-2072-273
E-mail: [email protected]
Internet: www.henkel-multan.com
03.09 5000055
Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbija
Emulzije za obradu metala
Jedna linija proizvoda – za potpuno smanjenje procesnih troškova
Osnovni proizvodi
Materijali
Emulzije za obradu metala koje se
mešaju sa vodom
Kratak opis
Multan® 21 - 70
Mašinska obrada obojenih metala, mesinga, legura aluminijuma i magnezijuma, čelika
Multan® 46 - 81
Potpuno sintetička tečnost za podmazivanje za sve operacije brušenja
Multan® 71 - 2
Višenamenski postupci mašinske obrade legura livenog gvožđa, legura čelika i legura
aluminijuma
Multan® 77 - 4
Zahtevni postupci mašinske obrade legura aluminijuma i legura čelika (uključujući
nerđajući čelik), bez obzira na tvrdoću vode ili korišćenje demineralizovane vode
Aluminijum
Liveno
gvožđe
Čelik
Nerđajući
čelik
Obojeni
metali
Koncentracija
pri primeni
%
Koncentracija
kod dopune
%
Borna
kiselina
Amini
5 – 10
1.5 - 2.5
–
–
3–5
0.5 - 1.5
X
X
5–8
0.5 - 2.0
X
X
5–8
0.5 - 1.5
X
X
Viskozitet/
40 °C
(DIN 51562)
Emulzije za obradu metala
koje se ne razređuju
Multan® 210
Ulje za brušenje i sečenje niskog viskoziteta, na bazi prirodnih biljnih ulja
Za opšte postupke mašinske obrade
Multan® 225 - 1
Ulje za honovanje i sečenje, na bazi prirodnih biljnih ulja
Za umereno i vrlo zahtevne postupke mašinske obrade
Multan® 233 - 1
Ulje za obradu metala visokog viskoziteta, na bazi prirodnih biljnih ulja
Pojačavač za HD koncept
Tačka
Cu-korozija
paljenja °C
DIN 51759
(DIN ISO 2592)
(100 A3)
10
> 200°C
1
13
18
> 210°C
4
33
180
> 230°C
4
25
Servisni aditivi
Multan® S
Sistemski čistač za emulzije
Vrlo preporučljiv
Prikladan za primenu sa sledećim materijalima
Opšti postupci
testerisanje, bušenje, glodanje,
razvrtanje, struganje, izrada
navoja
Noackvrednost
Wt.-%
DIN 51581
Zahtevni postupci
provlačenje, dubinsko
bušenje, honovanje,
razvrtanje
Brušenje
Download

Pregled proizvoda za obradu metala