TV 28 - 33 CH-PP
www.dual.rs DVB-T2 antena sa niskošumnim predpojačavačem
Digitalizacija je počela. Kvalitetnom antenom obezbedite dobar prijem bez ”seckanja” ili zamrzavanja slike.
Namena:
1. Namenjena je za kvalitetan prijem slabih DVB-T2 signala predajnika u Srbiji za tačno određene DVB-T2 repetitore,
gde će dati vrhunske rezultate.
2. Sa ovom antenom biće vam omogućen kvalitetan prijem čak i u područjima sa veoma slabim DVB-T2 signalom.
3. TV 28 - 33CH-PP DVB-T2 aktivna antena je namenjena za visoko kvalitetan prijem sledećih DVB-T2 repetitora:
Repetitor:
a) Jastrebac b) Goč c) Tupižnica d) Avala e) Crveni Čot f) Kopaonik
g) Crni Vrh h) Maljen I) Kanarevo Brdo i) Stojčino Brdo -
Oblast pokrivanja:
Niš, Kruševac, Paraćin, Kosovo
Kraljevo, V. Banja, Kruševac
Zaječar, Knjaževac, Kruševac
Beograd, Smederevo, Požarevac, okolina
Novi Sad, Beograd
Raška, Novi Pazar, Kosovo
Pirot
Valjevo
Beograd
Beograd
Kanal:
CH 33
CH 33
CH 31
CH 28
CH 30
CH 32
CH 31
CH 32
CH 32
CH 28
Dijagram prijema antene
Način podešavanja antene:
DVB-T2 antenu je najbolje postaviti kao na gornjoj slici u pravcu DVB-T2 repetitora na vrhu objekta.
Ako se postavlja na postojećem nosaču, onda osloboditi prostor tako da je antena udaljena barem 50 cm od ostalih
antena. Antenu ne postavljati ispod krova. Posle usmeravanja prema jednom od gornjih DVB-T2 repetitora na STB
prijemniku odabrati kanal repetitora prema kojem je usmerena antena i
uključiti napajanje antene (5V) kao na slici desno. U sledećem koraku
pretraživati kanale. Ako se napajanje na STB ne uključi, antena neće
funkcionisati. Najbolje je da kabl ako je moguće bude što kraći, što je
bitno kod slabijih signala sa repetitora.
Ako je signal repetitora na traženoj poziciji veoma slab ili je objekat
zaklonjen brdom ili drugim objektima, ili kada je potrebno priključiti više
STB prijemnika na jednu antenu, zameniti je sa 12V varijantom i
Uključi
poručiti dodatni kanalni pojačavač i dodatno napajanje 12V, koje je
potrebno za najslabije prijemne uslove.
Antenu je najbolje da namontira stručni montažer, koji može da garantuje izvedene radove.
Električne specifikacije
Predviđena za TV kanale(CH):
Frekventni opseg:
Pojačanje u slob. prostoru:
Odnos napred / nazad:
3 dB Horizontalni ugao:
Nominalna prik. impedansa:
Napajanje:
Konektor:
Mehaničke specifikacije
28 - 33
522 - 578 MHz
14 dBi +16 dB
>25 dB
38°
75 Ohm
+5 V, 35 mA
"F"
Dužina nosača:
Dimenzije nosača:
Broj elemanata antene:
Pozicija elemenata antene
Prečnik držača (šelne):
Maksimalna brzina vetra:
Težina antene:
1.2 m
12 x 18 mm
9
Okrenuti prema zemlji
30 - 48 mm
120 km/h
0.5 kg
Zakonska garancija: 2 godine. U garanciju ne spada udar groma, mehanička oštećenja, ulazak vode u antensku
kutiju usled nestručne montaže, vandalizma ili više sile.
Servis: U garantnom i vangarantnom roku se nalazi u Kruševcu na donjoj adresi.
Dual je najveća srpska firma za proizvodnju antena, osnovana 1988 godine.
Adresa: Trg puk. D. Gavrilovića 2, 37000 Kruševac, Srbija. www.dual.rs, www.antennas-amplifiers.com
Tel. +381 37 3419 100, Fax: +381 37 3419 102. Radno vreme: pon. - petak od 8 - 16h. Zvati samo u radno vreme.
Download

TV 28 - 33 CH-PP