DISTRIBUCIJA VODE ZA PIĆE I APARATA ZA VODU
Telefon:023-546-180
Mat.broj: 55067686
Fax:023-523-982
Reg. Broj:6221509885
Baranjska 43,Zrenjanin
Šifra delatnosti: 015982
SRBIJA
Tekući račun:
PIB: 100656292
OTP BANKA
325-9500700000230-87
e-mail:[email protected]
www.aqualine.rs
www.aparatizavodu.rs
CENOVNIK
RED
BR.
OPIS
MALOPRODAJNA
CENA
GARANCIJA NA NOVE APARATE JE 24 MESECA
MOŽE I NA 3 RATE
NAZIV PROIZVODA
NOVI TERMOELEKTRIČNI APARATI
1
AQUA LOGISTICS – 36 TD
Stoni aparat (termoelektrični) – vruća voda 90ºC + hladna 10ºC
6.000,00
2
MODEL 6SS01
Stoeći aparat (termoelektrični) – vruća voda 90ºC + hladna 10ºC
10.000,00
3
AQUA LOGISTICS – 16LD
Stojeći aparat (termoelektrični) – vruća voda 90ºC + hladna 10ºC
-
NOVI KOMPRESORSKI APARATI
4
ANGEL – 16L
Stojeći aparat sa kompresorom + vruća voda 90ºC + hladna 5-10ºC
-
5
MODEL - 6VN50
Stojeći aparat sa kompresorom + vruća voda 90ºC + hladna 5-10ºC
15.000,00
6
AQUA LOGISTICS – 16T
Stoni aparat sa kompresorom + vruća voda 90ºC + hladna 5-10ºC
-
OSTALO
7
Ventil sa držačem
PVC ventil i metalni nosač balona
600,00
8
PC Balon za vodu 19/1
Povratna PC ambalaža 19 litara
650,00
9
Držač za čaše
Držač za 50 komada plastičnih čaša
850,00
10
Stalak za stoni aparat
Drveni stalak za stoni aparat u čiju šupljinu može da se odlaže 1 balon
1000,00
11
Čaša PVC 0,2 lit
Pakovanje čaša je 50 komada
12
Voda “AQUANIKA” 19/1
Prirodna mineralna voda od 19 lit. u maloprodaji – Baranjska 45
260,00
13
Voda “AQUANIKA” 19/1-Isporuka
Prirodna mineralna voda od 19 lit. sa isporukom na adresu
300,00
14
Voda “AQUANIKA” 19/1-Sprat
Prirodna mineralna voda od 19 lit. sa isporukom iznad prizemlja
320,00
15
Voda “AQUANIKA” 19/1+Istakač
Voda 19lit. u MP, Baranjska 45 + besplatno korišćenje aparata
350,00
16
Voda “AQUANIKA” 19/1+Istakač
Voda 19lit. + isporuka na adresu + bespl. korišćenje aparata
350,00
17
Voda “AQUANIKA” 19/1+Ist.+Sprat
Voda 19lit. + isporuka na adresu iznad prizemlja + bespl. koriš. aparata
350,00
2,00
USLUGE
–
–
–
–
–
18
Sanitacija aparata
Pregled, čišćenje i dezinfekcija istakača u MP, Baranjska 45
600,00
19
Sanitacija aparata na terenu
Pregled, čišćenje i dezinfekcija istakača na adresi klijenta u ZR
800,00
20
Servisiranje aparata
Otklanjanje kvarova u servisu u MP, Baranjska 45
Uokvirene cene vode su samo za korisnike koji su aparat dobili na besplatno korišćenje (redovi 15, 16, 17)!
Rok za isporuku aparata je maksimalno 3 dana od dana porudžbine.
Svakom korisniku koji uz aparat poruči minimum dva balona obezbeđena je svakodnevna isporuka vode na kućnu
adresu (osim nedeljom).
Za sve aparate obezbeđen je servis i u vangarantnom roku.
Garancija na nove aparate je 24 meseca.
Direktor
U Zrenjaninu, 05.02.2015. g.
VELJKO NEĆAKOV
Download

Prodaju aparata po najnižim cenama