ELEKTRONSKI BEŽIČNI
POZIVNI SISTEMI
u restoranima, hotelima, kafićima, bazenima, bankama,
bibliotekama, tržnim centrima, bolnicama...
Šta su elektronski bežični sistemi i kako rade –sistemi koji se
sastoje od predajnika i prijemnika. Predajnik je mali uređaj koji se montira na
sto u restoranu, kafiću, uz krevet bolesnika, u sobi gosta...Zavisno od usluge
koju želi, korisnik pritisne određenu tipku. Na prijemiku (u vidu ručnog sata na
ruci poslužitelja ili monitor u kontrolnoj sobi) se oglasi zvučni alarm, a na
displeju se pojavi broj stola (sobe) sa kojeg dolazi poziv i vrsta usluge koja je
se traži.
PREDNOSTI ZA GOSTE:














Gosti zovu kada su spremni za narudžbu; konobar ne ometa goste i ne dolazi bez poziva.
Poziv je bez pozivanja glasom (nečujan za druge), nema buke, mahanja rukama, dozivanja...
Nema ometanja drugih gostiju
Diskretna i profesionalna komunikacija
Nema čekanja i nervoze; vrlo brzo nakon dolaska se uživa u jelu i piću
Hrana i piće se serviraju sa pravom temperaturom (jedan predajnik se instališe u kuhinji i konobar se
poziva da preuzme narudžbu odmah nakon što je spremna. Tako hrana ne stoji i ne hladi se).
Daje gostu više privatnosti, bez nepotrebnog uznemiravanja od strane konobara (konobar dolazi samo
po pozivu)
Gost može dozvati konobara čak i kada je konobar na pauzi
Povećano zadovoljstvo gosta boljom i bržom uslugom, kao i mogućnost upotrebe novih tehnologija.
Poboljšava komunikaciju gosta sa osobljem
PREDNOSTI ZA VLASNIKE:
Poboljšava uslugu i povećava promet
Poboljšava profesionalnost i efikasnost osoblja
Potiče dobar timski rad osoblja, diskretnu i profesionalnu komunikaciju, stvara okolinu bez stresa
Konobari imaju više vremena za druge poslove, efikasniji su i rade bez stresa. Nema potrebe da dok
nose narudžbu non–stop osmatraju da li ih neko zove i da vode računa ko ih je prvi pozvao
BRANK d.o.o., Sarajevo, Avde Hume 9/I; Tel./Fax: +387 33 269-790; www.brank.ba [email protected]
 Konobari dobijaju poziv samo kada su potrebni i nema potrebe da obilaze restoran i posmatraju da li
negdje treba usluga
 Stolovi se brže oslobađaju i tako se povećava promet
 Gosti su zadovoljniji, jer imaju brzu i dobru uslugu i zbog toga rado ponovno dolaze
 Povećava se popularnost objekta zbog svega navedenog, kao i zbog upotrebe interesantnih tehnologija
 Elegantni uređaji dodatno ukrašavaju stolove
Osim u restoranima, ljetnim baštama, bazenima i sličnim objektima, za koje su nabrojane prednosti,
velika je mogućnost upotrebe u bolnicama (pacijenti zovu dežurne), hotelskim sobama, bankama,
bibliotekama i slično....
ELEMENTI SISTEMA
Transmiter sa 5 tastera – uređaj za pozivanje konobara. Lijep i elegantan
dizajn. Osnovna varijanta je bez vertikalnog dijela za reklamu. Tri tastera su
za osnovni rad: poziv konobaru, donesi račun, poništi poziv poslije izvršene
usluge. Preostala dva tastera služe za direktno naručivanje pića koje se
najviše naručuje.
Karakteristike: domet do 1.500 metara otvorenog prostora; trajanje baterija:
pola godine uz 50 poziva dnevno (oko 10.000 poziva); dimenzije: 120 * 60 *
196mm (sa dodatnim dijelom za reklamu); težina: 200 grama
Transmiter sa 1 tasterom –uređaj za pozivanje koji se koristi u bolnicama,
hotelima, bankama... Ima samo jedan taster koji služi za poziv, obično za
hitne situacije. Veoma lijep i elegantan dizajn, u crnoj, sivoj i boji ebenovine.
Domet do 1500 metara otvorenog prostora, trajanje baterija pola godine uz 50
poziva dnevno, dimenzije 60 * 60 * 60mm, težina 50g.,
Prijemnik u vidu ručnog sata – konobar ili drugo uslužno osoblje nose na
ruci. Direktno povezan sa transmiterom. Pri prijemu poziva vibrira ili emituje
zvuk.
Na displeju se očitava broj stola (sobe) sa kojeg dolazi poziv i vrsta usluge
(poziv, donesi račun, donesi određeno piće).
U memoriju se smješta do deset grupa poziva. Nakon što izvrši uslugu,
konobar pritiskom na odgovarajući taster predajnika briše iz memorije tu
izvršenu uslugu.
Dužina prikazivanja zadnjeg poziva se setuje. Poslije toga se automatski briše.
Ima jednu vrstu vibracije i jednu vrstu zvuka sa šest nivoa glasnoće.
Prima poziva sa udaljenosti od 1500 metara otvorenog prostora
Prijemnik u vidu monitora – smješten je na recepciju, kuhinju, dežurnu
sobu... Direktno povezan sa transmiterom. Kada nema poziva, pokazuje
vrijeme. U bolnicama pokazuje broj sobe iz koje dolazi poziv i broj kreveta u
sobi. Lijep dizajn, sa 12 vrsta zvučnih signala koji najavljuju dolazeći poziv.
Vrsta zvuka se setuje, kao i dužina pokazivanja određenog poziva.
Rotacija od 360 ˚, tako da se uvijek može okrenuti u željenom smjeru. Prima
pozive sa daljine do 1500 metara otorenog prostora. Dimenzije
270*150*50mm, težina 960 grama.
Repetitor – pojačavač signala. Potreban isključivo u prostorima gdje treba
povečati domet, obično gdje ima dosta zidova i prostorija. Povećava domet do
2000 metara.
BRANK d.o.o., Sarajevo, Avde Hume 9/I; Tel./Fax: +387 33 269-790; www.brank.ba [email protected]
Download

ELEKTRONSKI BEŽIČNI POZIVNI SISTEMI