SOKOLSKO DRUŠTVO „VRŠAC“
26300 Vršac, Save Munćana 14
СОКОЛСКО ДРУШТВО „ВРШАЦ“
tel. +381 13 806 606, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________
SUSRETI SOKOLSKIH DRUŠTAVA
“VRŠAC 2014”
Vršac, 08.06.2014.god. Porta Saborne crkve, početak 10:00č.
Prema godišnjem planu rada, Sokolsko Društvo “Vršac” organizuje:
SOKOLSKO DRUŽENJE
Planirane aktivnosti u okviru druženja:

GENERALNA GIMNASTIKA – grupni prikaza vežbi oblikovanja bez rekvizita
 AKADEMSKI SASTAVI U PARTERU

GIMNASTIČKI POLIGONI, uzrasne kategorije:
I: 4-6god. Višestazni poligon svestranosti sa jednakim zadacima (puzanje, provlačenje, penjanje,
trčanje, skakanje, kolut napred i kolut nazad na kosoj strunjači…)
II: 7-9god. Dvostazni gimnastički poligon (preskok preko kozlića, hodanje po klupi, premet strance,
kolut leteći preko prepreke, kolut napred kroz obruč, kolut nazad…)
III: 10-14god. Poligon sa elementima gimnastike (raznoška preko kozlića i sp. zgrčka preko
sanduka, kolut napred na i sa šv.sanduka, kolut leteći preko prepreke, premet strance na klupi,
skok sa male tramboline…)
Svi poligoni se izvode u pojedinačnoj konkurenciji i imaju takmičarski karakter. Svi učesnici će biti
nagradjeni diplomama a prva tri takmičara po godištima dobiće medalje.
Download

SOKOLSKO DRUŽENJE