Основна и средња музичка школа „Амадеус“
Тоше Јовановића 11, 11030 Београд
PRAVILNIK FESTIVALA MUZIKE I IGRE
AMADEUS
Član 1.
Ovim Pravilnikom određuju se: opis, mesto, vreme održavanja, način nagrađivanja i propozicije takmičenja.
O festivalu
Član 2.
Muzički festival „Amadeus“ postoji od 2008. godine, a održava se svake godine u maju mesecu. Ove godine
festivalu se priključuju i učenici osnovnih i srednjih baletskih škola i baletskih studia iz Srbije te je festival
preimenovan u FESTIVAL MUZIKE I IGRE AMADEUS.
Organizator festivala je Osnovna i srednja muzička škola „Amadeus“, ulica Toše Jovanovića 11, Beograd (u
daljem tekstu: Organizator).
Ciljevi festivala
Član 3.
Festival Amadeus je jedinstven u zemlji i ima za cilj motivaciju mladih umetnika da kroz svaki nastup
unapređuju svoje izvođačko umeće. Takmičarskog je karaktera, a kod učenika razvija veštinu sviranja i igre,
muzičko i baletsko obrazovanje, ljubav prema umetnosti i takmičarski duh. Organizator se trudi da učesnike
svake godine upozna sa najznačajnijim i najlepšim akustičnim salama u Beogradu i na taj način uvede u svet
profesionalnih muzičara.
Mesto održavanja VII Festivala muzike i igre AMADEUS
Član 4.
Takmičarski dani:
Festival igre: 24. maj 2014. godine u Studentskom kulturnom centru, Bul. Zorana Đinđića 152, Novi
Beograd, sa početkom u 10 časova.
Festival muzike: 25. i 29. maj 2014. godine u Studentskom kulturnom centru, Bul. Zorana Đinđića 152,
Novi Beograd, sa početkom u 10 časova.
Revijalni koncerti:
• 29. maj, 2014. godine, 19:00 časova - Studentski kulturni centar, Bul. Zorana Đinđića 152
(Nastupaju učenici osnovnih i srednjih baletskih škola i baletskih studia – svi dobitnici drugih i trećih nagrada)
•
02. jun, 2014. godine, 19:00 časova – Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5
(Nastupaju svi dobitnici prvih i prvih specijalnih nagrada u kategorijama: solo pevanje i kamerna muzika)
•
05. jun, 2014. godine, 20:00 časova – Studentski kulturni centar, Kralja Milana 48
(Nastupaju učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola – svi dobitnici drugih i trećih nagrada )
•
12. jun, 2014. godine, 19:30 časova – Narodno pozorište u Beogradu, Francuska 3
(Nastupaju učenici muzičkih škola – odabrani dobitnici prvih specijalnih nagrada i učenici baletskih škola i
baletskih studia – odabrani dobitnici prvih i prvih specijalnih nagrada)
•
14. jun, 2014. godine, 19:00 časova – Atrijum narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a
(Nastupaju učenici muzičkih škola – odabrani dobitnici prvih i prvih specijalnih nagrada)
www.amadeus.edu.rs
[email protected]
ПИБ: 105295832
МАТ: 17709909
Тел: +38162 294 943
+38262 294 944
+38162 294 945
+381116546111
Основна и средња музичка школа „Амадеус“
Тоше Јовановића 11, 11030 Београд
Festival muzike
Član 5.
Muzički deo festivala obuhvata kategorije:
SOLISTI: VIOLINA, VIOLONČELO, KLAVIR, GITARA, KLARINET, FLAUTA, HARMONIKA, SOLO PEVANJE.
KAMERNI SASTAVI: DUO, TRIO, KVARTET, SASTAV OD 5-9 ČLANOVA.
Takmičari su podeljeni u 10 kategorija, odnosno 6 razreda osnovne muzičke škole i 4 razreda srednje
muzičke škole.
Takmičari osnovne muzičke škole (I, II i III razred) izvode slobodno izabran program u trajanju do 5 minuta.
Takmičari osnovne muzičke škole (IV, V i VI razred) izvode slobodno izabran program u trajanju do 7
minuta.
Takmičari srednje muzičke škole izvode slobodno izabran program u trajanju do 10 minuta.
Član 6.
Program se izvodi napamet.
Festival igre
Član 7.
Kategorije za baletske škole: SOLO VARIJACIJE, DUETNA I GRUPNA IGRA, SAVREMENA IGRA.
Kategorije za učenike baletskih studia formirane su prema godištima takmičara: od 6 do 10 godina, od 10
do 14 godina i više od 14 godina.
Takmičari osnovnih baletskih škola i baletskih studia izvode slobodno izabran program u trajanju do 5
minuta.
Takmičari srednjih baletskih škola izvode slobodno izabran program u trajanju do 7 minuta.
Način prijavljivanja
Član 8.
Pravo na učešće imaju učenici osnovnih i srednjih muzičkih i baletskih škola i baletskih studia sa teritorije
Republike Srbije.
Član 9.
Rok za podnošenje prijava je 15.05.2014. godine, na adresu škole: ul. Toše Jovanovića 11, 11030 Beograd,
ili na e-adresu škole [email protected], a prijava je istaknuta na sajtu škole www.amadeus.edu.rs.
Član 10.
Uz čitko popunjenu prijavu sa programom i minutažom, takmičari treba da dostave i:
- fotokopiju đačke knjižice
- dokaz o izvršenoj uplati donacije na žiro račun škole kod UniCredit banke: 170-50003846003-02.
www.amadeus.edu.rs
[email protected]
ПИБ: 105295832
МАТ: 17709909
Тел: +38162 294 943
+38262 294 944
+38162 294 945
+381116546111
Основна и средња музичка школа „Амадеус“
Тоше Јовановића 11, 11030 Београд
Član 11.
Kotizacija za učešće na festivalu za sve kategorije u disciplini solisti iznosi 3.800,00 dinara.
Ukoliko jedan roditelj/staratelj prijavljuje učešće na festivalu dva svoja deteta, drugo dete ima pravo na
popust od 30%.
Ukoliko jedan roditelj/staratelj prijavljuje učešće na festivalu tri svoja deteta, potrebno je da uplati dve
pune kotizacije, a treće dete ima pravo na besplatno učešće na festivalu.
Za sve grupne igre učenika baletskih škola i učenika muzičkih škola u disciplini kamerni sastavi kotizacija za
učešće iznosi:
Kategorija A ( učenici osnovnih muzičkih i baletskih škola )
Duo: 4.600,00 RSD
Trio: 5.400,00 RSD
Kvartet: 6.000,00 RSD
Sastav od 5-9 članova: 7.000,00 RSD
Kategorija B ( učenici srednjih muzičkih i baletskih škola )
Duo: 5.400,00 RSD
Trio: 6.000,00 RSD
Kvartet: 6.800,00 RSD
Sastav od 5-9 članova: 8.000,00 RSD.
Za učenike baletskih studia kotizacija za učešće na festivalu iznosi 1.500,00 RSD.
(Takmičari imaju pravo otkazivanja učešća najkasnije 5 dana pre početka festivala. Nakon isteka tog
perioda iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu).
Član 12.
Takmičari sami snose svoje putne i boravišne troškove.
Član 13.
Kompletan raspored takmičarskih nastupa biće objavljen na web sajtu škole www.amadeus.edu.rs
najkasnije 5 dana pre početka takmičenja.
Član 14.
Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od eminentnih profesora muzičkih i baletskih škola iz zemlje i
inostranstva. Sastav žirija imenuje organizator festivala.
www.amadeus.edu.rs
[email protected]
ПИБ: 105295832
МАТ: 17709909
Тел: +38162 294 943
+38262 294 944
+38162 294 945
+381116546111
Основна и средња музичка школа „Амадеус“
Тоше Јовановића 11, 11030 Београд
Način nagrađivanja
Član 15.
Svim takmičarima se dodeljuju nagrade:
- I SPECIJALNA – nagrada,
- I - nagrada,
- II - nagrada,
- III - nagrada.
Rezultati takmičenja i raspored nastupa takmičara na koncertima u okviru revijalnog dela festivala biće
istaknuti na sajtu škole najkasnije 3 dana po završetku takmičarskog dela festivala.
Organizator je ove godine obezbedio talentovanoj deci iz kategorija solo pevanje i balet, koji osvoje prve
i prve specijalne nagrade da direktno uđu na finalnu audiciju za takmičenje na Olimpijadi 2015 u Turskoj
gde se takmiče mladi talenti iz preko 170 zemlja celog sveta.
Pravo učešća na finalnoj audiciji imaju i takmičari koji osvoje prve i prve specijalne nagrade u sviranju na
muzičkim instrumentima jer će se vršiti selekcija za revijalni deo predstavljanja Srbije na Olimpijadi 2015.
Finalna audicija će biti održana u subotu, 25. oktobra 2014. godine u Beogradu.
Jedini uslov pored osvojenih prvih i prvih specijalnih nagrada da deca učestvuju na finalnoj audiciji je da
imaju predhodno završen kurs turskog jezika početnog nivoa znanja A1/1 u trajanju od 32 časa.
U saradnji sa Edukativnim centrom Bejza sva deca koja odu na Olimpijadu imaju obezbeđen boravak i hranu
za 14 dana trajanja Olimpijade kao i obezbeđen prevoz tokom posete lepim gradovima Turske.
Spisak takmičara koji uđu na finalnu audiciju za takmičenje na Olimpijadi 2015 u Turskoj biće objavljen na
sajtu škole najkasnije do 30.05.2014. godine.
Član 16.
Svim takmičarima će biti dodeljene diplome na revijalnim koncertima na kojima budu nastupali.
Propozicije za takmičenje na Olimpijadi 2015 u Turskoj - Međunarodni festival jezika i kulture
Član 17.
1. Takmičenje u GLASOVNIM MOGUĆNOSTIMA
Definicija : To je takmičenje gde deca i mladi uče turski jezik kao strani jezik i pevaju pesme na svojim
jezicima i pokazuju svoje posebne talente.
(za uzrast od 12 do 16 godina, tj. od 1999. do 2003. godišta)
2. Tamičenje u POSEBNIM TALENTIMA
Definicija: To je takmičenje gde deca i mladi plešu, koriste govor tela, glume, imitiraju, koriste gestikulaciju i
razne izraze lica za izražavanje originalnog talenta, a imaju znanje turskog jezika kao stranog jezika
(od 13 do 19 godina ili od 1996. do 2002.godišta)
3. Takmičenje u PEVANJU
Definicija: to je takmičenje gde studenti uče turski jezik kao strani jezik i pevaju različite pesme i pokazuju
svoj poseban talenat u pevanju na turskom stranom jeziku
(za uzrast od 12 do 16 godina, tj. od 1999. do 2003. godišta)
www.amadeus.edu.rs
[email protected]
ПИБ: 105295832
МАТ: 17709909
Тел: +38162 294 943
+38262 294 944
+38162 294 945
+381116546111
Основна и средња музичка школа „Амадеус“
Тоше Јовановића 11, 11030 Београд
O Olimpijadi 2015 u Turskoj
Član 18.
Međunarodni festival jezika i kulture tj. prvobitna Olimpijada turskog jezika je po prvi put održana 2003. godine u Ankari i Istanbulu.
U Prvoj olimpijadi turskog jezika učestvovalo je oko 500 učenika iz 17 različitih zemalja.
2013. godine održana je 11. po redu Olimpijada, na kojoj je učestvovalo 2000 učenika sa svih kontinenata iz 140 zemalja sveta.
Takmičenja su bila u Izmiru, Eskišehiru, Ankari, Bursi i Istanbulu.
(http://www.youtube.com/watch?v=ccCAYqNxl9w)
Cilj Olimpijade, osim predstavljanja turskog jezika i kulture, je da se ljudi sveta upoznaju, sprijatelje i nađu zajednički jezik kako bi
izgradili novi svet u miru i poštovanju jedni drugih.
Poruka 10. Olimpijade na najbolji način govori o cilju same organizacije, a ona glasi
’’ Dođite da se upoznamo, pružimo ruke jedni drugima’’.
Da je cilj Olimpijade međusobno upoznavanje govori i to da sama Olimpijada sadrži u sebi disciplinu u kojoj svaka zemlja ima svoj
štand gde predstavlja svoju kulturu, običaje, prirodu itd. Poželjno je da takmičari tokom manifestacija budu u svojoj nacionalnoj
nošnji, a osim toga postoji disciplina gde takmičari pevaju pesmu na svom maternjem jeziku.
Kategorije u kojima takmičari mogu uzeti učešće su:
Pesma, poezija, konverzacija, ples, mimika, gluma, imitacija – poseban talenat, folklor, prezentacija, ebru, čitanje knjige, pevanje na
maternjem jeziku, poznavanje kulture turskog jezika, specijalni štandovi.
Dosadašnji uspesi naših takmičara bili su:
2007. godine- osvojene 3 srebrne medalje
2008. godine- osvojena 1 zlatna medalja
2009. godine- osvojene 2 srebrne i 1 zlatna medalja
2011. godine- osvojena 1 srebrna medalja
2012. godine- osvojene 3 srebrne medalje
2013. godine- osvojena 1 srebrna i 1 bronzana medalja
Član 19.
Organizator zadržava prava izmene programa.
S poštovanjem,
Kolektiv muzičke škole Amadeus
www.amadeus.edu.rs
[email protected]
ПИБ: 105295832
МАТ: 17709909
Тел: +38162 294 943
+38262 294 944
+38162 294 945
+381116546111
Download

Preuzmite pravilnik festivala