Rezultati selekcije Konkursa za Nacionalnu postavku nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine:
red.
br.
Ime i prezime autora / naziv grupe
1.
Ana Martina Bakić i Ivana Knez /
Diaprojektor
2.
Dalia Dukanac i Ivana Jelić
Beograd u sobi
3.
Oliver Frljić
Izdajnik
4.
Siniša Ilić
Prostor neposlušan
nadgledanju
5.
Tomi Janežič i Katja Legin
3.2m2
6.
Karkatag kolektiv
From safety to where?
7.
Darinka Mi ajlović i Draško Adžić
Institucija
8.
Vladimir Miladinović
Izvođenje ar iva / Performing
the archive
9.
Andrej Nosov
I bi reč. I ništa.
10.
Andrija Pavlović i Tijana Đuričić
„Clot es does (not) make t e
(wo)man“ better
Naziv rada
Shared Space – prostor
pregovora
Kustos nacionalne postavke
Mia David
(3.2.2015, Beograd)
Download

Rezultati selekcije Konkursa za Nacionalnu postavku nastupa Srbije