KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI OFİSİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GİDEN ÖSRETİM ELEMANI LİSTESİ
Adı
Soyadı
Marziya
MAMMADLI
Sait
Osman
Necla
ismail
Fatih
Nuray
Sanem
Şeref
Yahya
Refik
Meral
AŞGIN
ÇEPNİ
ÇAKMAK
Şahin
AYDIN
TÜRKER
YAMAK ATEŞ
KURT
FİDAN
POLAT
TOPÇU SULAK
Hür Mahmut YÜCER
ilyas
Adem
Günay
Ayhan
Ünal
Meral
SÖĞÜTLÜ
SAĞIR
ÖZBAY
ÖZÇİFÇİ
ÖZDEMİR
KÖKTÜRK
Cinsiye
t
K
E
E
K
E
E
K
K
E
E
E
K
E
E
E
E
E
E
K
Unvanı
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Üniversitesi
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K Ü N İ V E R S İ T E S İ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Fakültesi/Enstitüsü
İİBF
İİBF
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İİBF
Edebiyat Fakültesi
Safranbolu MYO
İİBF
Orman Fakültesi
İşletme Fakültesi
Bölümü
Uluslararası İlşk.
Kamu Yönetimi
Coğrafya
Fizik
Uluslararası ilşk.
Coğrafya
Turizm ve Otel İşi.
Uluslararası ilşk.
Orman Müh.
işletme
Gidilen Ülke
Gidilen Üniversite
Fakülte
Bölüm
Azerbaycan
Bakü Devlet Üniversitesi
Uluslararası ilşk. ve İktisat Fakültesi
Uluslararası ilşk.
Kırgızistan
Azerbaycan
Pakistan
Azerbaycan
Azerbaycan
Gürcistan
Azerbaycan
Malezya
Malezya
Mühendislik Fakültesi Makine Müh.
Malezya
Mühendislik Fakültesi Çevre Müh.
Malezya
ilahiyat Fakültesi
İİBF
Edebiyat Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Safranbolu MYO
ilahiyat
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Orman Müh.
Orman Müh.
Coğrafya
Makine
Kazakistan
Bosna Hersek
Kazakistan
Malezya
Malezya
Kazakistan
Bosna Hersek
Manas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
shaq Khan Institute of Engineering Sciences and"
Bakü Devlet Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
International Black Sea University
Bakü Devlet Üniversitesi
University Malaysia Perlis
University Malaysia Perlis
University Malaysia Perlis
University Malaysia Perlis
Ahmet Yesevi Üniversitesi
International University of Sarajevo
Ahmet Yesevi Üniversitesi
University Malaysia Perlis
University Malaysia Perlis
Ahmet Yesevi Üniversitesi
International University of Sarajevo
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
ilkokul Eğitimi
Mühendislik Bilimleri
Eğitim Fakültesi
işletme Fakültesi
Uluslararası İlşk. ve İktisat Fakültesi
Üretim Mühendisliği
işletme Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Tarih ve Eğitim Fakültesi
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri
Tarih ve Eğitim Fakültesi
Üretim Mühendisliği
Üretim Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
L
L
Tarih
Mühendislik Fakültesi
Uluslararası ilşk. ve iktisat Fakültesi
Verilecek
Ders
Düzeyi
L
L
L
Uluslararası ilşk.
L
ilkokul Eğitimi
L
Turizm
L
Uluslararası ilşk.
Üretim Mühendisliği
L
L
Uluslararası işletme
Makine Mühendisliği
L
L
Çevre Mühendisliği
Din Kültürü ve A. B. Öğrt.
Uluslararası ve Halkla ilş.
Rehberlik ve P.D. Öğrt.
Üretim Mühendisliği
L
L
L
L
L
Ürün Tasarımı Müh.
L
İlkokul Eğitimi
Makine Mühendisliği
L
Değişim
Süresi
Ödenekli
Değişim Süresi
Ödenek Tutarı
(Yolluk+Yevmiye)
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*32=1224 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
14 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*32=1224 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*32=1224 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*60=1420 $
7 Gün
7 Gün
1000+7*32=1224$
7 Gün
1000+7*35=1245 $
jGün
V
• -y^i'-'-T-ry^
¡"IÖİ.Î
Lect. Oya ÖflALAN
Mevlana !mioMocrîfıca!or
Prnf.DnBüıp^^?fn UYSAL
¡. .- ..
26.021,00 $
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI OFİSİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GELEN ÖĞRETİM ELEMANI LİSTESİ
Adı
Jianpeng
Soyadı
ZHOU
Cinsiy
et
E
Ünvanı
Üniversitesi
Fakültesi/Enstitüsü
Bölümü
Ülkesi
Geldiği Üniversite
Doç. Dr.
Southern lllionis University
Edwardsville
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
ABD
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Pakistan
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Kazakistan
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik
Bilimleri
Kazak Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Jameel-Un
NABI
E
Prof,_Dr.
Engineering Sciences and
Mühendislik Fakültesi
Abiyr
AKBOTA
K
Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Filoloji Fakültesi
Maria Isabel
Maldonado
Garcia
K
Yrd. Doç. Dr.
Punjab University
Beşeri Bilimler
Dil Enstitüsü
Pakistan
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Abu Zaharin
Bin Ahmad
E
Yrd. Doç. Dr.
University Malaysia Pahang
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Malezya
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Teuku Roli llhamsyah
PUTRA
E
Yrd. Doç. Dr.
Syiah Kuala University
iktisat Fakültesi
işletme
Endonezya
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Ahmed
MUHAISEN
E
Yrd. Doç. Dr.
Islamic University of Gaza
Mühendislik Fakültesi
Mimari Mühendislik
Filistin
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Olga
KARAMALAK
K
Doç. Dr.
Nosov Magnitogorosk State
Technical University
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dil Bilimi ve
Çeviri
Rusya
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Ders Vereceği
Fakülte/Enstitü
Mühendislik Fakültesi
Ders Vereceği Bölüm
Çevre Mühendisliği
Fen Fakültesi
Fizik
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Mühendislik Fakültesi
ektrik-Elektronik Mühendisi
İİBF
işletme
Mühendislik Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Mimarlık
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Verilecek
Değişim
Ödenekli Değişim
Ödenek Tutarı
Ders Düzeyi
Süresi
Süresi
(Yolluk+Yevmiye)
Lisans
7 Gün
7 Gün
2500 $ + 262,5 TL
Lisans
14 Gün
7 Gün
1000 $ + 283,5 TL
Lisans
7 Gün
7 Gün
1000 $ + 245 TL
Lisans-YL
7 Gün
7 Gün
1000 $ + 245 TL
Lisans
14 Gün
7 Gün
1000 $ + 245 TL
Lisans
14 Gün
7 Gün
1000 $ + 245 TL
Lisans-YL
7 Gün
7 Gün
1000 $ + 245 TL
Lisans
7 Gün
7 Gün
1000 $ + 262,5 TL
9500 $ + 2033,5 TL
KARABÜK ÜNİVERSİTES MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI OFİSİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Ö ğ r e n i m Göreceği
Ülkesi
Üniversitesi
Fakültesi/Enstitüsü
Bölümü
Geldiği Üniversite
Malezya
International Islamic University Malaysia
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Malezya
International Islamic University Malaysia
Mühendislik Fakültesi
İletişim Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Malezya
International Islamic University Malaysia
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Malezya
International Islamic University Malaysia
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Fizik
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Fen Fakültesi
Fizik
Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Fizik
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Fen Fakültesi
Fizik
International Islamic University Malaysia
Beşeri Bilimler Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Nosov Magnitogorosk State Technical
University
Metalürji, Makine Mühendisliği ve
Malzeme Enstitüsü
Enerji Mühendisliği ve Otomasyon
Sistemleri Enstitüsü
Metalürji, Makine Mühendisliği ve
Malzeme Enstitüsü
Metalürji, Makine Mühendisliği ve
Malzeme Enstitüsü
Metalürji, Makine Mühendisliği ve
Malzeme Enstitüsü
Metalürji Malzeme Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalürji Malzeme Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Makine ve Metalürji Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Metalürji Malzeme Mühendisliği
Metalürji Malzeme Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalürji Malzeme Mühendisliği
Makine Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Tarih ve Filoloji Enstitüsü
ingiliz Dilbilimi ve Çeviri
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Metalürji, Makine Mühendisliği ve
Malzeme Enstitüsü
Makine Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Malezya
International Islamic University Malaysia
Dil ve Yönetim Fakültesi
Uluslararası İletişim için ingilizce
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ilişkiler
Malezya
International Islamic University Malaysia
Beşeri Bilimler Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Azerbaycan
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Malezya
International Islamic University Malaysia
Dil ve Yönetim Fakültesi
Uluslararası iletişim için ingilizce
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ilişkiler
Kazakistan
Yabancı Diller Mesleki Kariyer Üniversitesi
Yabancı Diller Fakültesi
ingilizce
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Kazakistan
Yabancı Diller Mesleki Kariyer Üniversitesi
Yabancı Diller Fakültesi
Türkçe
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Kazakistan
Yabancı Diller Mesleki Kariyer Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası ilişkiler
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ilişkiler
Malezya
International Islamic University Malaysia
Beşeri Bilimler Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Azerbaycan
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kazakistan
Yabancı Diller Mesleki Kariyer Üniversitesi
Yabancı Diller Fakültesi
İngilizce
K A R A B Ü K ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Pakistan
Pakistan
Malezya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering
Sciences andTechnology
Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering
Sciences and Technology
Fakülte/Enstitü
Ö ğ r e n i m Göreceği B ö l ü m
Ö ğ r e n i m Seviyesi Sınıfı
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
(Ştitbos
nrÎ
Öğrenim
Burs
Burs
Süresi
Durumu
Tutarı
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
3
2 Dönem
3
2 Dönem
4
1 Dönem
3
2 Dönem
2
1 Dönem
2
1 Dönem
3
1 Dönem
2
1 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
2
1 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
3
1 Dönem
3
1 Dönem
4
1 Dönem
3
1 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
3
1 Dönem
2
1 Dönem
1 Dönem
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
VAR
2240
53760
LAN
inator
J
Prof;Dr.B
t Rektör
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI OFİSİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GİDEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Soyadı
Adı
Cinsiy
et
Üniversitesi
Fakültesi/Enstitüsü
Bölümü
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Otomotiv
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Otomotiv
Mühendisliği
Metalürji ve
Malzeme
Gidilen Ülke
Erkan
AY
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Gökçe
TUTLU
K
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Hakan
İÇ
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Havva
KİSER
K
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Umur
KURİŞ
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Hüseyin
MÜŞTAK
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Yakup
DAŞDEMİRLİ
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Mehmet Sinan
ATLI
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Osman Mücahid
İNCE
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Bosna Hersek
Talip
KARADÖL
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ilişkiler
Bosna Hersek
Vedat
TUNCİL
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve
Edebiyatı
Malezya
İbrahim Caner
BAYDUR
E
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak
Mimarlık
Bosna Hersek
Esra Didem
BAYAR
K
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Mühendislik Fakültesi
Gülten
KIUNÇKAYA
K
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
Semra
HAYLAMAZ
K
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK)
Edebiyat Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Rusya
Rusya
Rusya
Azerbaycan
Malezya
Rusya
Malezya
Rusya
Bosna Hersek
Gidilen Üniversite
Nosov Magnitogorsk State
Technical University
Nosov Magnitogorosk State
Technical University
Nosov Magnitogorosk State
Technical University
Azerbaycan Teknik
Üniversitesi
International Islamic
University Malaysia
Nosov Magnitogorosk State
Technical University
International Islamic
University Malaysia
Nosov Magnitogorosk State
Technical University
Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi
International Islamic
University Malaysia
Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi
Fakültesi
Bölüm
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Öğrenim
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Uluslararası İlişkiler
Lisans
Uluslararası ilişkiler
Edebiyat Fakültesi
ingiliz Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Azerbaycan
Bakü Devlet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Filoloji
Azerbaycan
Bakü Devlet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Filoloji
Sınıfı
Seviyesi
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Öğrenim
Burs
Burs
Süresi
Durumu
Tutari
VAR
3360
VAR
3360
VAR
3360
VAR
2240
VAR
3360
VAR
3360
VAR
3360
VAR
3360
VAR
1680
VAR
1680
VAR
3360
VAR
1680
VAR
1680
VAR
2240
VAR
2240
4
2 Dönem
4
2 Dönem
3
1 Dönem
2
1 Dönem
4
2 Dönem
4
1 Dönem
4
1 Dönem
3
1 Dönem
2
1 Dönem
2
1 Dönem
2
1 Dönem
3
2 Dönem
3
1 Dönem
3
1 Dönem
3/- N
1 Dönem
40320
r
ALAN
dinator
(+Tr
UYSAL •
f.Dr.Bı
Rektör
V
4
ü
ft
Download

¡"IÖİ.Î - Uluslararası İlişkiler Ofisi