UTORAK, 10. decembar 2013.
UTORAK, 10. decembar 2013.
-­‐ PRE PODNE -­‐
-­‐ POSLE PODNE -­‐
10.00-­‐10.30 časova
Hrišćanstvo i pojam zajedništva
Vladeta Jerotić
10.30-­‐11.00 časova
Grupa, telo, kult
Petar Jevremović
11.00-­‐11.30 časova
Pozitivni psihološki efekti rada na osobe sa mentalnim poremećajima
Paolo Sera
11.30-­‐12.00 časova
P a u z a
12.00-­‐12.30 časova
Udruženja korisnika psihijatrijskih službi u Srbiji -­‐ pregled stanja i značaj udruživanja za korisnike
Anja Živković, Aleksandar Dimitrijević
12.30-­‐13.00 časova
Terapijski potencijal grupe
Ivanka Dunjić-­‐Jovanović
13.00-­‐13.30 časova
Analitička grupa i zavisnost
Jelica Satarić
13.30 časova
K O K T E L
16.00-­‐16.30 časova
Grupna dinamika u psihoanalitičkoj superviziji
Andreas Hamburger
16.30-­‐17.00 časova
Grupna psihoterapija sa edukantima u konstruktivističkoj psihoterapiji
Nada Dimčović
17.00-­‐17.30 časova
Grupna analiza (Fuks − i posle)
Tija Despotović
17.30-­‐18.00 časova
P a u z a 18.00-­‐18.30 časova
Psihodrama
Jasna Veljković
18.30-­‐19.00 časova
Pitanje dominacije
Tomislav Sedmak
PRIJAVA UČEŠĆA - mail adresa:
[email protected]
Kontakt:
Vesna Dukanac tel. +381.64.1288.705
Biljana Krasić tel. +381.62.1929.573;
prof. dr Branko Ćorić, tel. +381.63.7011.680
• Kotizacija je obavezna za sve učesnike i podrazumeva
troškove organizacije skupa, prisustvo predavanjima,
kupovinu knjiga iz Edicije “Ljudi govore...” po
povoljnim cenama i sertifikat
• Iznos kotizacije 2.000,00 din.
• Kotizaciju možete uplatiti na račun Udruženja broj
205-50953-04, PIB: 102679842, mat. broj. 07823916
• Za uplate posle 5.12.2013. godine doneti dokaz o
izvršenoj uplati
17. SEMINAR
“LJUDI GOVORE...”®
u organizaciji i pod pokroviteljstvom
Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije
i
Univerziteta u Beogradu
†
TEMA
¢
DRUŠTVO, GRUPA I
GRUPNA TERAPIJA
• Međunarodni simpozijum akreditovan kod Zdravstvenog saveta, akreditacioni broj A-1-2586/13 - 7 KME bodova
SVEČANA SALA REKTORATA
BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
Studentski trg 1
9. i 10. decembar 2013.
e
e
PONEDELJAK, 9. decembar 2013.
PONEDELJAK, 9. decembar 2013.
-­‐ PRE PODNE -­‐
-­‐ POSLE PODNE -­‐
10.00-­‐10.30 časova
Šta je grupa Malcolm Pines
10.30-­‐11.00 časova
Odlike ličnosti u grupama: članovi, vođe
Dragan Švrakić
11.00-­‐11.30 časova
Socijalno značenje grupe
Nevenka Žegarac
11.30-­‐12.00 časova
P a u z a
12.00-­‐12.30 časova
Socijalno nesvesno u grupi
Marina Mojović
12.30-­‐13.00 časova
Socijalna psihijatrija i grupe
Branko Ćorić
13.00-­‐13.30 časova
Vojska i grupna dinamika
Gordana Dedić
13.30 časova
K O K T E L
Tomislav Sedmak, počasni predsednik
Tija Despotović, Aleksandar Dimitrijević,
Ivanka Dunjić, Vesna Dukanac, Vladeta
Jerotić, Petar Jevremović, Zorka Lopičić,
Paolo Sera, Dragan Švrakić
16.30-­‐17.00 časova
Manipulacija iracionalnim u grupi
Bogdan Drakulić
ORGANIZACIONI ODBOR:
Branko Ćorić, predsednik
Vesna Dukanac i Biljana Krasić
17.00-­‐17.30 časova
Adolescenti − grupa vršnjaka
Vesna Dukanac, Danka Radulović
DOSADAŠNJI SEMINARI:
17.30-­‐18.00 časova
P a u z a
18.00-­‐18.30 časova
Delinkventna-­‐antisocijalna grupa
Sanja Dimoski
18.30-­‐19.00 časova
Zavisnost i grupa − sličnosti i razlike u odnosu na uzrast
Snežana Svetozarević
Moral i psihijatrija, 1997.
Savremeni čovek i savremena psihijatrija, 1998.
Zablude i psihijatrija, 1999.
Socijalna i porodična kretanja, 2000.
Psihijatrija između tela i duše, 2001.
Reči..., 2002.
Čovek i lek, 2003.
Gde počinje -­‐ gde prestaje psihijatrija, 2004.
Ljubav i psihijatrija, 2005.
Čovek između krivice i tuge, 2006.
Grupa i pojedinac, 2007.
Psihoze od haosa ka sređenosti, 2008.
Sistem vrednosti i psihijatrija, 2009.
Psihoterapija i psihodinamika u svetlu Edipa i Elektre, 2010.
Psihijatrija i psihoterapija između humanosti, neutralnosti i profesionalnosti, 2011.
Dramatični i neurotični danas, 2012.
e
9.30-­‐10.00 ч
Otvaranje seminara i pozdravne reči rektora Beogradskog univerziteta i predsednika Programskog odbora prof. dr Branka Ćorića
16.00-­‐16.30 časova
Pojedinac ili grupa: paradoksi savremene kulture
Jelena Đorđević
Branko Ćorić, predsednik,
e
9.15-­‐9.30 časova
Okupljanje učesnika
PROGRAMSKI ODBOR:
Download

Ljudi govore 2013