Sheet1
353-1/2012-06
353-2/2012-06
353-3/2012-06
353-4/2012-06
353-5/2012-06
353-6/2012-06
353-7/2012-06
353-8/2012-06
353-9/2012-06
353-10/2012-06
353-11/2012-06
353-12/2012-06
353-13/2012-06
353-14/2012-06
353-15/2012-06
353-16/2012-06
353-17/2012-06
353-18/2012-06
353-19/2012-06
353-20/2012-06
353-21/2012-06
353-22/2012-06
353-23/2012-06
353-24/2012-06
353-25/2012-06
353-26/2012-06
353-27/2012-06
353-28/2012-06
353-29/2012-06
353-30/2012-06
353-31/2012-06
353-32/2012-06
353-33/2012-06
353-34/2012-06
353-35/2012-06
353-36/2012-06
353-37/2012-06
Ilić
Božić
"TELEKOM SRBIJA"A.D.
Todorović
Ranđelović Petrović
ALFA OIL D.O.O
Veličković
Tošić
Kostić
PU."BAJKA"
JP"Direkcija za razvoj,urb.izgradnju"
STONEHENGE D.O.O.
Jovanović-Jović
M.E.N.T.O.R. HOLDING DOO
PD"Jugoistok"DOO Niš
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
Nikić
Milojić
Stojanović Branko i Rezika
IGIS GREEN D.O.O.
Petković
Lazić
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
ŏ`"DUBRAVA"
STARČEVIĆ SOKO D.O.O.
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
Petrović
Miletić
Jevtić
Mitrović
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
TELENOR D.O.O.
TELENOR D.O.O.
"TELEKOM SRBIJA"A.D.
Milenković
Đorđević
Jelenković
Živorad
Boško
I.J.Zaječar-Bor
Saša
Tamara
Beograd
Mile
Sanja
Oliver
Knjaževac
Knjaževac
Knjaževac
Nevena
Beograd
"Elektrotimok"Zaječar
Knjaževac
Dušica
Snežana
Beograd
Beograd
Goran
Prvul
Knjaževac
Knjaževac
Beograd
Knjaževac
Đurđa
Goran
Dragana
Zvonko
Knjaževac
Novi Beograd
Novi Beograd
Knjaževac
Siniša
Branko
Radomir
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacije o lokaciji
Lokacijska dozvola
Page 1
Knjaževac,Vase Pelagića
Donje Zuniče
Zaječar,D.Srejovića
Knjaževac,Doktora Savića
Knjaževac,Mije Oreškovića
Beograd,Isaka Njutna
Zaječar,Žarka Zrenjanina
Knjaževac,Save Kovačevića
Ćuštica
Knjaževac,Kaplarova
Knjaževac,Kej D. Tucovića
Knjaževac,Pirotska
Trgovište
Beograd,Kralja Aleksandra
Zaječar,Trg Oslobođenja
Knjaževac,Miloša Obilića
Vasilj
Knjaževac,Hajduk Veljkova
Beograd,Slavka Rodića 22
Beograd,Isaka Njutna
Knjaževac,Karađorđeva
Knjaževac,Branka Radičevića
Knjaževac,Miloša Obilića
Knjaževac,Ivana Milutinovića
Beograd,Visokog Stefana
Knjaževac,Miloša Obilića
Knjaževac,Vladimira Nazora
Knjaževac,Sarajevska
Knjaževac,Mile Julinog
Crni Vrh
Knjaževac,Miloša Obilića
N. Beograd,Omladinskih brigada
N.Beograd,Omladinskih brigada
Zaječar,D.Srejovića
Knjaževac,Cara Lazara
Knjaževac; Prvomajska
Trgovište
7 ostava
dogradnja stambeni
13 optički kabl
15 Kuće
7 Kuće
15 mini hidroelektrana
20 izgradnja crkve
22 ograda
ekonomski objekat
6 dogradnja poslovni
bb
kanalizacija
16 eksplot.krečnjaka
515 Kuće
518G
rekonstr. vodenice
37 nadzemni vod 35kV
1 Rgoška banja-Banjica
dogradnja stambeni
6 ostava
/I-5a
Kuće
15 mini hidrocentrala
126 garaža
56 ostava
1 sportski tereni
bb
osnovna škola
27 mini hidroelektrana
1 vodovod
15 Kuće
18 stambeno-poslovni
4 poslovno-stambeni
Kuće
1 kanalizacija
90 Bazna stanica
90 Bazna stanica
13 infrakstruktura
6 ograda
48 garaža
411 dogradnja stambeni
Sheet1
353-38/2012-06
353-39/2012-06
353-40/2012-06
353-41/2012-06
353-42/2012-06
353-43/2012-06
353-44/2012-06
353-45/2012-06
353-46/2012-06
353-47/2012-06
353-48/2012-06
353-49/2012-06
353-50/2012-06
353-51/2012-06
353-52/2012-06
353-53/2012-06
353-54/2012-06
353-55/2012-06
353-56/2012-06
353-57/2012-06
353-58/2012-06
353-59/2012-06
353-60/2012-06
353-61/2012-06
353-62/2012-06
353-63/2012-06
353-64/2012-06
353-65/2012-06
353-66/2012-06
353-67/2012-06
353-68/2012-06
353-69/2012-06
353-70/2012-06
Vidojković
Tošić
Stojanović
Marjanović
Mladenović
Ronić
ED "Jugoistok" doo, Niš
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
Pavlović
Dinić
Jovanović
OlgaSol Energy d.o.o.
Poledica
Tomović
Adili
Rakočević Gordana
Gerontološki centar
PU."BAJKA"
PU."BAJKA"
Milutinović
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
STUR"PALMA"
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
Bogdanović
CREDO INVEST D.O.O.
CREDO INVEST D.O.O.
CREDO INVEST D.O.O.
CREDO INVEST D.O.O.
Opštinsko Javno Pravobranilaštvo
Svetozarević
Kočovski
Vučić
Stojanović
Miljan
Drakče
Ljliljana
Dragan
Najden
Nenad
Elektrotimok Zaječar
Knjaževac
Živojin
Luna
Milan
Niš
Dejan
Slavica
Hevzi
i Vučković Radmila
Knjaževac
Knjaževac
Knjaževac
Maja
Knjaževac
Knjaževac
Knjaževac
Dragiša
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Knjaževac
Ljubičica i Ljubinko
Andrea
Srđan
Slađana
Informacija o lokaciji
informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Izdavanje lok. dozvole
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Izvod iz Plana lokacija
Lokacijska dozvola
Izvod iz Plana lokacija
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Informacija o lokaciji
Lokacijska dozvola
Page 2
Knjaževac,Karađorđeva
Knjaževac
Knjaževac
Glogovac
Trgovište
Knjaževac,D.Radosavljevića
Inovo, KO Vrtovac
Knjaževac,Miloša Obilića
Knjaževac,Miloša Obilića
Knjaževac,Ljutomira Đorđevića
Knjaževac,9-te brigade
Niš,Sremska
Knjaževac,Tanaska Rajića
Niš,Srbinjska
Beograd,Ljube Didića
Beograd,Hadži Đerina
Knjaževac,Karađorđeva
Knjaževac,Kaplarova
Knjaževac,Kaplarova
Knjaževac,Španskih boraca
Knjaževac,Spasoja Milkića
Knjaževac,4-ti juli
Knjaževac,Miloša Obilića
Niš,Bulevar Nemanjića
Beograd,Maršala Birjuzova
Beograd,Maršala Birjuzova
Beograd,Maršala Birjuzova
Beograd,Maršala Birjuzova
Knjaževac,Miloša Obilića
Knjaževac,Branka Radičevića
Bor,3.oktobar 294/
Vina
Knjaževac,Vojvode Putnika
248 ograda
pomoćni
Kuće
stambeno-poslovni
ostava
149 potporni zid-ograda
dalekovod 10kV STS
1 gradski stadion
6/B
Kuće
46 Kuće
25 garaže-nadstrešnice
01.01.28 solarna elektrana
4 dogradnja stambeni
24 Kuće
07.02.13 poslovni
22.06.13 garaža
55 ograda
6 ograda
6 ograda
2 Kuće
bb
proizvodni
1 montažni objekat
1 prist.saobraćajnice
40/14
garaža
1 mini hidroelektrana
1 mini hidroelektrana
1 mini hidroelektrana
1 mini hidroelektrana
1 bazen Banjica
212-2
ostava
10 Kuće
ograda
39 dogradnja stambeni
Download

преузми - knjazevac.rs