Obrázok č. 1
Zľava: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin; Mgr. Jana
Pecsérke Kubranská, riaditeľka združenia Osmijanko; Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera; prof. MUDr. Bánovčin Peter, SCs., prednosta Kliniky detí
a dorastu; MUDr. Eva Hyrdelová, zástupca prednostu Kliniky detí a dorastu Univerzitnej
nemocnice Martin – počas slávnostného odovzdania návštevnej miestnosti Klinike detí
a dorastu v martinskej univerzitnej nemocnici.
Obrázok č. 2
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera počas slávnostného
odovzdania návštevnej miestnosti deťom.
Obrázok č. 3
Hospitalizované deti potešili veselým slovom a pesničkami v rámci slávnostného odovzdania
návštevnej miestnosti aj klauni z Červených nosov.
Obrázok č. 4 – 5:
Návštevná miestnosť pred realizáciou projektu.
Obrázok č. 6 – 8:
Návštevná miestnosť po realizácii projektu.
Download

Obrázok č. 1 Zľava: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., riaditeľ