Nahrávanie záverečných prác so systému Evidencie záverečných prác (EZP) je
prostredníctvom
univerzitnej
stránky
truni.sk
alebo
prostredníctvom
linku
http://ezp.truni.sk/idm/ezp?fs=1EA1834087A54377A4D9BE3E9C463240&fn=main .
Pod Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích
údajoch, príručky, FAQ, ...) je k dispozícii manuál, ako postupovať pri nahrávaní záverečnej
práce do EZP.
Download

Prístup do EZP