Mesto
Olimpijada
Svetsko prvenstvo
1
2
3
4*
5
7
1/16
1/32
1 pobeda
učešće
900
540
360
600
360
240
180
144
108
72
36
18
120
96
72
48
24
12
GP,GS,
Masters
400
240
160
Evropsko
prvenstvo
300
180
120
Europen open
Evro kup
200
120
80
100
60
40
80
64
48
32
16
60
48
36
24
12
6
40
32
24
16
8
20
16
12
8
4
Turniri u zemlji Prvenstvo
Srbija, Balkan Beograda
25
50
15
30
10
20
7
14
5
10
4
8
4
2
*4. mesto se primenjuje samo u pul sistemu (Round Robin)
Za rang listu se računaju amo 4 najbolja rezultata
Računaju se poeni iz 2 godine – tekuće i prethodne
Od European Judo Cup –a boduju se plasmani od 1. – 7. mesta
Sportisti koji izlaze iz juniorskog izrasta biće brisani sa liste 1. januara sledeće godine
U slučaju istog broja poena, plasman će se određivati na osnovu:
1. najvišeg zbira poena sa svetskih i evropskih prvenstava
2. najvišeg zbira poena sa Junior ECup/ Top Ranking
3. najvišeg zbira poena sa nacionalnih prvenstava
4
najvećeg broja poena sa pojedinačnog takmičenja, pa drugog najvećeg broja itd
Turniri za bodovanje
Dragan Ciganovic Ciga (Kikinda)
Zvonko Osmajlic (BGD)
Milic Rasovic Migo (Vozdovac)
Dražin memorijal Novi Sad
REGION (Beograd)
PRVENSTVO (Srbije)
Balkansko
Međunarodni Program
1
1
2
3
4
5
6
Klub
Rankin
g
Partizan Bg
ODžK Beograd
Partizan Bg
Rekord
Crvena zvezda
Crvena zvezda
reg. Br. Prezime
Ilić
8266 Nerandžić
Mijatović
Ćosić
Bunčić
Jovanović
Ime
Miloš
Aleksandar
David
Igor
Milan
Branislav
90
45
40
30
30
2
25 20 20 15 10
25 20
10 10 10 10
30
30
2
20
25
10
alaga '1
2
st '13
'13
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Serbia
EJU M
Budap
e
'13
Beogra
d
arajev
o '13
Srbija
90
45
40
30
30
2
EJU S
(ukupn
o)
četvrti
peti
treći
drugi
najbio
lji plas
man
1991
1997
1990
Poena
Godište
-60 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
Obrada: 31. mart 2013
Kontakt u DžSB
[email protected]
20
10
30
10
20
10
30
2
15
25
10
-66 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
1993
1993
1992
1990
1995
1993
1989
1997
1990
1989
50 50 40
30 20 20
25 8
10 8 5
10
8
4
25
16
245
159
63
38
30
18
10
10
9
5
5
4
1
EJU S
arajev
o '13
Srbija
'13
Beogra
d '13
Budap
est '13
EJU M
alaga '1
2
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
(ukupn
o)
peti
60
50
30
15
20
10
10
10
5
5
5
4
1
četvrti
225
136
63
38
30
18
10
10
9
5
5
4
1
treći
Ime
Ilija
Marko
Nemanja
Igor
Darko
Ivica
Miloš
Andrej
Edi
Pavle
Miloš
Ivan
Aleksandar
Darko
Iva
Filip
najbio
lji plas
man
drugi
reg. Br. Prezime
4987 Ciganović
8027 Vukićević
Božović
5108 Ćosić
Ivančik
Kozenko
Kaličanin
Sakal
Burkert
8032 Radulović
Ćeha
5259 Stanković
8266 Nerandžić
Veličković
Stojković
Marinković
Poena
Rekord
ODžK Beograd
Trudbenik
Rekord
Crvena zvezda
Partizan Bg
Rekord
Partizan Bg
ODžK Beograd
Crvena zvezda
Rekord
Olimp
ODžK Beograd
Institut za džudo
Institut za džudo
Žandarmerija
Godište
Klub
Rankin
g
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
10
12
13
14
14
14
20 50
16 20
8 25
8 15
10
10
5
40
50
30
20
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
60 50
8 30
25
15
10
20
8
5
10
10
4
5
5
4
1
-73 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
7407
4992
4201
11235
8321
11579
8277
8037
1991
1989
1988
1990
1994
1993
1984
1991
1993
1993
1985
1993
1988
1994
1991
25
20
10
30
20
15
4
5
20 15
10 10
8 4
10
10 8
4
8
4
6
122
74
72
70
69
39
14
10
8
5
5
4
4
4
4
1
4
EJU M
alaga '1
2
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
Budap
est '13
'13
8
30
10
10
8
20
Beogra
d '13
EJU S
arajev
o '13
Srbija
(ukupn
o)
50
30
50
30
25
20
10
5
8
5
5
4
4
4
4
1
peti
118
74
72
70
69
39
14
10
8
5
5
4
4
4
4
1
četvrti
Ime
Dragan
Jovan
Filip
Đorđe
Nemanja
Stevan
Milan
Mladen
Nikola
Đorđe
Milenko
Miloš
Žarko
Milenko
Nikola
Nenad
Aleksandar
Aleksandar
Ognjen
Đorđe
Nikola
Vladan
Goran
Mihajlo
Miloš
Luka
Miloje
treći
Prezime
Mitrović
Mirković
Križan
Tomić
Petrović
Stojanović
Nikolić
Marković
Ivković
Martinović
Milinović
Đurović
Pavlović
Milinović
Gatarić
Bogdanović
Dimitrijević
Đurić
Janjić
Mickoski
Nešić
Punda
Rađenović
Stefanović
Terzić
Vasić
Milinović
Poena
reg. Br.
5021
4198
4438
4463
5332
najbio
lji plas
man
drugi
Partizan Bg
Žandarmerija
ODžK Beograd
Rekord
Rekord
Partizan Bg
Crvena zvezda
Crvena zvezda
Rekord
Partizan Bg
Trudbenik Bg
Žandarmerija
Partizan Bg
Rekord
Žandarmerija
Žandarmerija
Olimp
Trudbenik Bg
Partizan Bg
Žandarmerija
Novi Beograd
Novi Beograd
Trudbenik Bg
Knjaz Miloš
Olimp
ODžK Beograd
Rekord
Godište
Klub
Rankin
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
12
12
12
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
25
10
10
15
4
5
50
20
8
30
4
20
4
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
15
10
50
30
6
20
25
4
10
5
8
5
5
4
4
4
4
1
-81 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
121
85
46
25
25
20
1978 18
1993 16
10
5
1989 4
4
4
1993
1991
1985
10
129
85
46
25
25
20
18
16
10
5
4
4
4
Beogra
d '13
Budap
est '13
EJU M
alaga '1
2
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
arajev
o '13
'13
Srbija
EJU S
(ukupn
25 20 16
25 20 10
16 10
10
10
10
5 5
4 4
treći
50
30
20
15
15
10
8
8
10
5
4
4
4
peti
četvrti
o)
lji plas
man
drugi
Ime
Boško
Uroš
Bojan
Marko
Stefan
Marko
Branko
Dušan
Igor
Srđan
Nenad
Đorđe
Aleksandar
Nemanja
Marko
Zoran
Aleksandar
Bojan
Miloš
Vladimir
Stevan
Poena
reg. Br. Prezime
Ostojić
Nenković
Došen
Vuković
Majdov
Jočić
3568 Papović
7407 Nikolić
Kolundžić
Vujičič
7231 Jovanović
Mickoski
Begović
Brdarević
8215 Čugurović
Danilović
8315 Hranisavljević
959
Ignjatijević
Matejić
Popović
8531 Stojanović
najbio
Crvena zvezda
Partizan Bg
Crvena zvezda
Čukarički
Crvena Zvezda
ODžK Beograd
Žandarmerija
Crvena zvezda
Rekord
Žandarmerija
Crvena zvezda
Žandarmerija
Novi Beograd
Olimp
Partizan Bg
Žandarmerija
Olimp
Partizan Bg
Institut za džudo
Trudbenik Bg
Partizan Bg
Godište
Klub
g
Rankin
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
50 25
4
30
16
10 15
10
5
4
10
8
8
16
20
4
20
10
20
10
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
10
25
10
15
5
4
10
5
4
4
4
-90 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
Rekord
Crvena Zvezda
Institut za džudo
Partizan Bg
Crvena Zvezda
Partizan Bg
Rekord
ODžK Beograd
ODžK Beograd
Partizan Bg
Trudbenik Bg
Zemun
Olimp
Olimp
Crvena Zvezda
Novi Beograd
Olimp
Trudbenik Bg
Partizan Bg
Mladost Ze
Olimp
Rekord
Zemun
1991 564 200 120
404 200 80
112 80 32
55 30 25
39 20 15
1993 35 20 15
1990 30 20 10
1988 18 10
8
10 10
10 10
10 10
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
1987
1994
100 80
48 40
4
64
36
857
454
112
55
39
35
30
18
10
10
10
5
5
5
5
4
4
64
50
120
100 50 80
18
36
200
32
30 25
15
4
60
40 48
4
40 50
30
GP Dis
eldorf
'12
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
kso '12
Trebin
je
Svetoza
r-Draža
Mihajl
ović '1
Olimpij
2
ske igre
2012
EJU P
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
EJU M
alaga
'12
Serbia
Open '1
2
GP Sa
msun
'13, Tu
rska
EJU S
arajev
o '13
Srbija
'13
Beogra
d '13
Budap
est '13
(ukupn
o)
peti
četvrti
treći
Poena
Ime
Aleksandar
Dmitriy
Nikola
Uroš
Marko
Mateja Luka
Filip
Mladen
Miloš
Milan
Filip
Vuk
Miloš
Miloš
Stevan
Ivan
Vukašin
Srđan
Stefan
Dejan
Ognjen
Miloš
Aleksandar
najbio
lji plas
man
drugi
reg. Br. Prezime
Kukolj
Gerasimenko
Nikolić
Nenković
Vuković
5133 Glušac
Simić
3346 Jović
Vukićević
Drobnjak
Đinović
Stanković
Ugrinović
Ranković
Mijailović
Adžić
Simonović
Đorda
Jevremović
Nešković
Opalić
Ranković
Ristić
Godište
Klub
Rankin
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
12
12
12
12
16
16
18
18
18
18
18
18
WC Ma
drid '1
2
WC Ma
jami '1
2
EP Če
ljabins
k '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
25
16 200 80
80
20
20
20
8
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
4
4
-100 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
1991 140
110
1985 51
36
30
24
23
1988
5
5
5
1988
20
184
110
51
36
30
24
23
5
5
5
'13
Beogra
d '13
Budap
est '13
EJU M
alaga '1
2
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko ' 1
2 Treb
inje
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
arajev
o '13
Srbija
EJU S
(ukupn
30 25 25
50 10
16 15
10 8 8
10
4
8
treći
40
50
20
10
20
20
15
5
5
5
peti
četvrti
o)
lji plas
man
drugi
Ime
Stefan
Milan
Predrag
Boško
Miloš
Nemanja
Nikola
Slobodan
Marjan
Srđan
Nemanja
Siniša
Dušan
Poena
reg. Br. Prezime
Jurišić
Dišović
4884 Budić
Božinić
Vukićević
Bogdanović
Nikolić
11237 Ilić
Lekić
Bofirogić
Lazarević
Mikašinović
Nikolić
najbio
Rekord
ODžK Beograd
Žandarmerija
Crvena zvezda
ODžK Beograd
ODžK Beograd
Rekord
Rekord
Žandarmerija
Crvena zvezda
Voždovac
Žandarmerija
Trudbenik Bg
Godište
Klub
g
Rankin
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
11
11
11
20 30 25
40 20 20
50
16 20 15
8 10
20 10
4
8
4
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
50
25
10
8
10
20
15
5
5
5
+100 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniori
EJU S
peti
četvrti
treći
8
(ukupn
10
10
10
10
'13
Beogra
d '13
Budap
est '13
EJU M
alaga '1
2
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
20 20 16
20 16 15
30
25 10
arajev
o '13
25
20
40
30
50
20
10
15
10
5
o)
91
81
70
65
50
30
28
15
10
5
91
99
70
65
50
30
28
15
10
5
20 20 25
10 15
Srbija
lji plas
man
drugi
Ime
Božidar
Čedo
Nikola
Nebojša
Andrija
Goran
Uroš
Miloš
Nikola
Žarko
Nikola
Rade
Aleksandar
najbio
reg. Br. Prezime
Božinić
7344 Kalić
11325 Jablan
Mandić
Đurišić
Jovanović
2685 Nikolić
Bodražić
Zuvić
Ćulum
11207 Lazinica
11264 Šavija
Jelić
Poena
Crvena zvezda
Žandarmerija
Žandarmerija
Partizan Bg
Crvena Zvezda
Crvena zvezda
Trudbenik
Novi Beograd
Žandarmerija
Rekord
Sveti Đorđe Sč
Crvena zvezda
Žandarmerija
Godište
Klub
g
Rankin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
16
16 20
30
50
10 10
10
20 8
40 30
10
20
8
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Kontakt u DžSB
[email protected]
Obrada: 31. mart 2013
10
25
10
15
10
5
1
2
3
4
Klub
Rankin
g
Crvena zvezda
Čukarički
Crvena zvezda
Radnički Obrenovac
reg. Br. Prezime
Savanović
Savić
Nikolić
Rodin
Ime
Ljiljana
Julijana
Milica
Dejana
1989 230 100 50 30 25
105 50 30 15 10
1994 81 30 20 16 15
25
302
105
81
arajev
o '13
Obrada: 31. mart 2013
100 20 25 20
50 10
30 15 16
30
12
20 50
30
20
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
'13
Beogra
d '13
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
Srbija
EJU S
(ukupn
o)
peti
četvrti
treći
najbio
lji plas
man
drugi
Poena
Godište
-48 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Kontakt u DžSB
[email protected]
25
15
1
2
3
4
Klub
Rankin
Voždovac
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
ODžK Beograd
reg. Br. Prezime
7245 Ranđelović
Damnjanović
Poznanović
Jovanović
Ime
Ana
Marina
Angelina
Tamara
25 20 10 10
65
20 10
25
15
25
15
25
15
25
15
arajev
o '13
'13
o)
Obrada: 31. mart 2013
10
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Beogra
d '13
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajevo
'12
Srbija
12
Srbija
EJU S
(ukupn
peti
četvrti
treći
lji plas
man
65
drugi
najbio
1993
1995
Poena
Godište
g
-52 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Kontakt u DžSB
[email protected]
25
Rankin
Klub
1
Voždovac
reg. Br. Prezime
Ostojić
Ime
Jelena
25 20
45
arajev
o '13
'13
o)
Obrada: 31. mart 2013
20 25
WC Ob
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Beogra
d '13
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
WC Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajevo
'12
Srbija
12
Srbija
EJU S
(ukupn
peti
četvrti
treći
lji plas
man
45
drugi
Poena
najbio
Godište
g
-57 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Kontakt u DžSB
[email protected]
Klub
Rankin
g
1 Borac Lav Auto
1 Crvena Zvezda
reg. Br. Prezime
8240 Stević
Denić
Ime
Mirna
Katarina
1994
arajev
o '13
Obrada: 31. mart 2013
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
'13
Beogra
d '13
Serbia
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
Srbija
EJU S
(ukupn
o)
peti
četvrti
treći
drugi
najbio
lji plas
man
Poena
Godište
-63 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Kontakt u DžSB
[email protected]
Klub
Rankin
g
1 Mladost Ze
2 Mladost Zemun
3 Borac Lav Auto
reg. Br. Prezime
Tuba
Tuba
8240 Stević
Ime
Ana
Ira
Mirna
1994
63
20
8
30 25
20
8
8
63
20
8
8
25
20
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Serbia
'13
arajev
o '13
'13
Beogra
d
Srbija
EJU S
(ukupn
o)
peti
četvrti
treći
najbio
lji plas
man
drugi
1989
Poena
Godište
-70 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Obrada: 31. mart 2013
Kontakt u DžSB
[email protected]
30
8
Klub
Rankin
g
2 Partizan Beograd
2 Radnički Ob
reg. Br. Prezime
Tuba
3592 Marković
Ime
Una
Dejana
71
20
30 25 16
20
71
20
Obrada: 31. mart 2013
30 25 16
20
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko 12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
Serbia
'13
arajev
o '13
'13
Beogra
d
Srbija
EJU S
(ukupn
o)
četvrti
peti
treći
najbio
lji plas
man
drugi
1993
Poena
Godište
-78 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Kontakt u DžSB
[email protected]
Klub
Rankin
g
1 Olimp
2 Crvena Zvezda
reg. Br. Prezime
6214 Lepović
Bodirogić
Ime
Marija
Milica
30
30
30
30
30
30
30
Open '1
2
Zvonk
o Osm
ajlić '1
2
WC Ro
ma '12
Milić R
ašović
Migo '1
2
Balkan
sko '12
Trebin
je
Svetoz
ar-Dra
ža Mih
ajlović
EJU P
'12
rag '12
EJU C
elje '12
WC Lis
abon '1
2
W C Ma
jami '1
2
EJU Č
eljabin
sk '12
Dragn
Cigano
vić-Cig
a '12
EJU S
arajev
o '12
Srbija
12
WC O b
ervart
'12
WC Tb
ilisi '12
Beogra
d '12
Serbia
'13
'13
arajev
o '13
Beogra
d
Srbija
EJU S
(ukupn
o)
četvrti
peti
treći
drugi
najbio
lji plas
man
1992
Poena
Godište
+78 kg
Rang lista DžSB 2013. - Seniorke
Obrada: 31. mart 2013
Kontakt u DžSB
[email protected]
30
Download

Rang lista DžSB seniorska