r .-
■
1
V i
Tü rkiye Halk Sağlığı
Kurum u
BİRİM/BÖLÜM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
MALZEME TALEP FORMU
Satmaİma ve İdari İşler Daire Başkanhğı/Satınaima Ön Hazırlık Birimi
Talep Eden Birim : Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
S a y ı: 80962070-930/
Tarih
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemenin satın alınması için gereğini arz ederim.
* Taşınır Kayıt Kontrol Y etk ilisi tarafından doldurulacaktır.
FOl/SİİDB-SÖH/OO
¿|
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
T C . Sağlık Sakiinii-lji
Tü/klye Halk S a^ı§ t'
K urum u
TELSİZ TELEFON MAKİNESİ ŞARTNAMESİ
1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire
Başkanlığında kullanılmak üzere 8 (sekiz) adet telsiz telefon makinesine ihtiyaç
duyulmakta olup dış piyasadan alınması gerekmektedir. Alınacak telefonlar MXONE
santraline uyumlu olup, analog telefonların clip Özelliği santrale uyumlu bir şekilde
çalışacaktır.
1.1.TEKNİK ÖZELLİKLER
1.1.1 TSE, CE VE CCITT standartlarına uygun olacaktır.
1.1.2 Arayan numarayı gösterme (Caller ID) Özelliği olacaktır.
1.1.3 Kapalı alanda 50 metre açık alanda 300 metre görüşme mesafesi olacaktır.
1.1.4 En az 4 satır ışıklı alfanümerik ekran olacaktır.
1.1.5 Birden fazla el cihazı tanıtılabilmelidir.
1.1.6 Baz istasyonunu otomatik olarak taruyabilmelidir.
1.1.7 Ekonomik mod özelliği ile daha az enerji harcamalıdır.
1.1.8 Türkçe ve İngilizce dil desteği olmalıdır.
1.1.9 En az 6 (altı) adet polifonik zil sayısı olmalıdır.
1.1.10 Son aranan 10 (on) numarayı tarih ve saati ile birlikte hafızada tutma özelliği
olmalıdır.
1.1.11 Telefon rehberi özelliği olmalıdır.
1.1.12 SMS alma ve gönderme özelliği olmalıdır.
1.1.13 Ayarlanabilir el cihazı ses özelliği olmalıdır.
1.1.14 Tekrar arama (radial) ve müteakip arama (flash) tuşları olmalıdır.
1.1.15 Eller serbest (handsfree) özelliği olmalıdır.
1.1.16 En az 200 (iki yüz) saat bekleme ve 10 (on) görüşme süresi olmalıdır.
2. CİHAZ EKİPMANLARI VE ÜNİTELERİ
2.1. Yoktur.
3. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI
3.1. Cihazla birlikte orijinal standart aksesuarları cihazla birlikte verilecektir.
4. GENEL GEREKSİNİMLER
4.1. CE BELGESİ
4.1.1. Teklif edilen cihazlar CE belgesine sahip olmalıdır
4.2. DOKÜMANTASYON
4.2.1. Cihazın kullanımı için gerekli tüm dokümantasyon ve kullanıcı kılavuzları cihaz
ile birlikte teslim edilecektir.
4.3. GARANTİ
m
4.3.1. Cihazın kesin kabul tarihinden itibaren periyodik bakım- onarım, teknik servis,
yedek parça, fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl ücretsiz ve tam
kapsamlı garantili olacaktır.
4.3.2. Temin edilecek tüm parçalar orijinal olmalıdır.
4.3.3. Garanti süresince Cihazın arızalanması durumunda arızanın 5 (beş) iş günü içinde
giderilememesi durumunda firma benzer özelliklere sahip bir cihazı vermelidir.
.4. Cihazın periyodik bakımı 6 (altı) aylık periyotlarla yapılmalıdır.
4.3.5. Cihazın kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren her 1 (bir) yıllık periyot içinde
arızalarınm toplamının 3 (üç) ve daha fazla sayıda olması ve bu anzaların cihazdan
yararlanamama sonucu ortaya çıkarması durumunda yüklenici firma cihazı eşdeğer
ve daha üstün özelMklere sahip yeni bir cihazla değiştirmekle yükümlüdür.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı