UNIVERSITAS STUDIORUM NEOPLANTENSIS
UNIVERZITETSKI JUDO I SAMBO KLUB "SLAVIJA"
21121 NOVI SAD, PF 25
E-mail: [email protected]
Tekući račun: 310-2209-85
Telefon/fax: +381 (0)21 527-592
PIB: 102376322
MB: 08110107
SVETOSAVSKI JUDO KUP
27.01.2013.
Na ovogodišnjem SVETOSAVSKOM dţudo kup, u organizaciji UJISK”SLAVIJA”,učestvovalo
je 55 klubova sa 600 takmičara iz Bosne i Hercegovine,Slovenije ,MaĎarske i Srbije.Takmičenje je
otvorio Dr. Nikola Čanak.
Organizacija samog turnira ,bila je usklaĎena sa novim takmičarskim pravilnikom, koje je usklaĎeno
sa bodovnim modelom organizovanja samog takmičenja I koje je po oceni svih relevantnih činioca
kao i samih učesnika odrţano na najvišem organizacijskom nivou, sa obezbedjivanjem svih
neophodnih tehičkih elemenata (baner, postolje, fotograf, ker sistem, plazma, semafori, pehari,
medalje, diplome…).
Na ovogodišnjem turniru su takoĎe bila primenjena i nova sudijska pravila.Mora se istaći, da je
samim sudijama rukovodio predsednik sudijske komisije Srbije Mr.Siniša Škrbić , gde se mora
pohvaliti visok nivo suĎenja koje je prošlo bez ikakvih problema i grešaka.Samom kvalitetu
takmičenja , doprineli su i svi klubovi koji su doveli svoje najbolje takmičare u svim uzrasnim
kategorijama koje su bile zastupljene na Svetosavskom turniru(poletarci,mlaĎi pioniri i stariji pionirir).
Klubovi pobednici po uzrasnim kategorijama su:
-Poletarke:”Radnički”Obrenovac
-Poletarci:-“Slavija”Novi Sad
-MlaĎe pionirke:-“Slavija”Novi Sad
-MlaĎi pioniri:”ODŢK”Beograd
-Starije pionirke:”ODŢK”Beograd
-Stariji pioniri:”ODŢK”Beograd
Sveukupni pobednik Svetosavskog judo kup-a je “ODŽK” Beograd.
Pojedinačni rezultati:
POLETARKE (U-11)
-22 kg.
1.Sluta Brigita -Domaszek,MaĎarska
2.MlaĎen NaĎa –Slavija ,Novi Sad
3.Rahović Jovana-Dinamo,Pančevo
3.Stošić Teodora-Partizan,Beograd
-28 kg.
1.Stanisavljević Vanja-Partizan,Beograd
2.Demer Mija-Slavija,Novi Sad
3.Gruber Katija-Institut za judo,Beograd
3.Radovanović Mila-Slavija,Novi Sad
-34 kg.
1.Čukarević Jovana-Voţdovac,Beograd
2.Trivković Milica-Sloven,Ruma
3.Dehović Jovana-Kosovska Mitrovica
3.Turkanović AnĎela-rekord,Beograd
-43 kg.
1.Đekić Ana-Radnički,Obrenovac
2.Jocić Katarina-Crvena Zvezda,Beograd
3.Gordić Silvija-Omladinac,Stepanovićevo
-25 kg.
1. Milošević Ana-Veliko Gradište
2.Bogdanović Jana-Slavija,Novi Sad
3.Milenović Anastasija-Partizan,Novi Sad
3.Turbuk Saša-Bezbednost,Smederevo
-31 kg.
1.Vuleta Milica-Radnički,Obrenovac
2.Milanović Dijana-Kosovska Mitrovica
3.Bajić Tara-Radnički,Obrenovac
3.Jakšić Kristina-Kosovska Mitrovica
-38 kg.
1.Jokić Ana-TSK,Temerin
2.Dugonjić Jana-Partizan,Beograd
3.Golubović Marija-Petrovac na Mlavi
3.Trgovčević Ina-Crvena Zvezda,Beograd
+43 kg.
1.Meneši Bea-Segedin,MaĎarska
2.Radojković Iva-Radnički,Obrenovac
3.Gordić Ivana-Omladinac,Stepanovićevo
3.Apro Fani-partizan,Kanjiţa
POLETARCI (U-11)
-22 kg.
1.NaĎ Nikola-Partizan,Beograd
2.Jovović Lazar-Rekord,Beograd
3.Tolić Stefan-Partizan,Kanjiţa
3.Stošić Luka- Partizan,Beograd
-28 kg.
1.Turkulov Luka-Slavija,Novi Sad
2.Kajić Damir-Cement,Beočin
3.Keţić Dušan-Partizan,Kikinda
3.Boka Botond-Domaszek,MaĎarska
-34 kg.
1.Šašić Nikola-Spartak,Subotica
2.Bende Patrik-Domaszek,MaĎarska
3.Zubović Stevan-Sloven,Ruma
3.Pandţa Uroš-Sveti ĐorĎe,Surčin
-42 kg.
1.Mandić Vojin-Partizan,Beograd
2.Munitlak Jovan-Radnički,Obrenovac
3.Veselinović Latar-Rekord,Beograd
3.Antonić Uroš-Slavija,Novi Sad
-50 kg.
1.Gavanski Klipa Miloš-Partizan,Novi Sad
2.Tomić Nemanja-Ruma
3.Lojaničić Stefan-Rekord,Beograd
3.Banjac Lazar-Slavija,Novi Sad
-25 kg.
1.NaĎ Bence –Domaszek,MaĎarska
2.Jovanović Nemanja-Rekord,Beograd
3.Velimirović Veljko-Slavija,Novi Sad
3.Trkulja Lazar-Bezbednost,InĎija
-31 kg.
1.Popović Luka-ODŢK,Beograd
2.Orlović Ognjen-partizan,Novi Sad
3.Ilić Vuk-ODŢK,Beograd
3.Čabrilo Dimitrije-Slavija,Novi Sad
-38 kg.
1.Meneši Gergo-Segedin,MaĎarska
2.Milanov ĐorĎe-Novi Beograd
3.Nikolić zoran-Partizan,Leskovac
3.Jovanović Dimitrije-Zemun
-46 kg.
1.MlaĎen Nemanja-Slavija,Novi Sad
2.Nenadović Petar-Dinamo,Pančevo
3.Glišić Veljko-ODŢK,Beograd
3.Miletić Marko-Slavija,Novi Sad
+50 kg.
1.Orsag David-Partizan Kot,Kanjiţa
2.Smanji Sabolč-Segedin,MaĎarska
3.Stanković Nikola-Partizan,Beograd
3.Avdić Robert-Bezbednost,Novi Sad
MLAĐE PIONIRKE (U-13)
-31 kg.
1.Bjelić Ana-Sloven,Ruma
2.Bjelić Branislava-Sloven,Ruma
3.Reder Eniko-Segedin,MaĎarska
3.Jaslar Ljubica-Mrkonjić,BiH
-40 kg.
1.Petrovnik nuša-Akron,Slovenija
2.Ketze Hmayer Kira-Baja,MaĎarska
3.Svirčević Nataša-Cement,Beočin
3.vidarić Dragana-Klisa
-48 kg.
1.Tasić Jelena-Slavija,Novi Sad
2.Simić Hristina-Voţdovac,Beograd
3.Pavlović Mara-Carina,Smederevo
3.NaĎ Anet-Partizan,Kanjiţa
-56 kg.
1.
2.
3.
3.
/
/
/
/
-36 kg.
1.Popović Milica-Partizan,Novi Sad
2.Labović Emilija-Crvena Zvezda,Beograd
3.Levai Lenke,TSK,Temerin
3.Adega Jovana-Vršac
-44 kg.
1.Raduški AnĎela-Radnički,Obrenovac
2.Tot Ester-Baja,MaĎarska
3.Marton Kristina-Ja maraši,B.Jarak
3.Mirkov Dunja-Voţdovac,Beograd
-52 kg.
1.Cvijić Milica-Slavija,Novi Sad
2.Rajić Goran-Slavija,Novi Sad
3.Kokai Eva-Vršac
3.Milekić Milica-Proleter,Zrenjanin
+56 kg.
1.Ivanić Katarina-Ja Maraši,B.Jarak
2.Orlović Katarina-Ruma
3.Ivanić Marija-Crvena Zvezda,BG
3.Dujić Valentina-Petrovac na Mlavi
MLAĐI PIONIRI (U-13)
-30 kg.
1.Marton Andraš-Baja,MaĎarska
2.Stanisavljević Pavle-Partizan,Beograd
3.Spasić Luka-partizan,Kikinda
3.Jančić Nikola-ODŢK,Beograd
-34 kg.
1.Stošić Mateja-ODŢK,Beograd
2.Santa Laslo-Domaszek,MaĎarska
3.Samardţić Miloš-Slavija,Novi Sad
3.Vukadinović Veljko-C.Zvezda,Beograd
-38 kg.
1.Dobrica Nikola-Sveti ĐorĎe,Surčin
2.Sekolonik Vid-Akron,Slovenija
3.kneţević Veljko-Cement,Beočin
3.Rajić Aleksandar-Partizan,BG
-46 kg.
-42 kg.
1.Kosić Vuk-Dinamo,Pančevo
2.Stevanović Nikola-Rekord,Beograd
3.Prokopijević Luka-ODŢK,Beograd
3.Čirok Sabolč-Domaszek,MaĎarska
-50 kg.
1.Tot Botond-Segedin,MaĎarska
2.Sekulović Vukašin-ODŢK,Beograd
3.Malešić Miloš-Institut za judo,BG
3.Ţivotić Dušan-Veliko Gradište
-55 kg.
1.Novković Luka-knjaz Miloš,Beograd
2.Miljković Branislav-Bezbednost,Novi Sad
3.Jurković Stefan-Cement,Beočin
3.Lazić Milan-Knjaz Miloš,Beograd
-60 kg.
1.Lošić nikola-Crvena Zvezda,Beograd
2.Pataki Stefan-Vršac
3.
/
3.
/
1.Kalabić Dušan-Cement,Beočin
2.Milenović Zoran-Partizan,Beograd
3.Nedeljković Dimitrije-Rekord,BG
3.ĐorĎević Uroš-Partizan,
-60 kg.
1.Vasić Marko-Partizan,Novi Sad
2.Lazarević Lazar-Veliko Gradište
3.Vida Gerge-Baja,MaĎarska
3.Ragyanszki Bence-Baja,MaĎarska
+66 kg.
1.Milićević Vojin-Zemun
2.Bakić Slobodan-Partizan,Kikinda
3.Topalović Marko-Radnički,Obrenovac
3.Vekić Luka-Proleter,Zrenjanin
STARIJE PIONIRKE (U-15)
-31 kg.
1.
2.
3.
3.
/
/
/
/
-40 kg.
1.Petrović Nadeţda-Slavija,Novi Sad
2.Popović AnĎela-Rekord,Beograd
3.Ačić Vesna-Proleter,Zrenjanin
3.Todorović Ana-Institut za judo,BG
-48 kg.
1.Perišić Marica-TSK,Temerin
2.Boţić Laura-Akron,Slovenija
3.Končar Iva-Knjaz Miloš,BG
3.Jandrić Milica-Partizan,Novi Sad
-57 kg.
1.Đin Tamara-Klisa,Novi Sad
2.Pečolek zala-Akron,Slovenija
3.RanĎelović AnĎela-Dinamo,Pančevo
3.Mihailović Aleksandra-ODŢK,Beograd
+63 kg.
1.Grbić Milica-Mladost,Bečej
2.Vukadinović Adrijana-Sremac,S.Jarak
3.Gvozdenović Helena-Sremac,S.Jarak
3.Stojanović Tamara-Partizan,Beograd
-36 kg.
1.Ivković Marija-Cement,Beočin
2.Stojaković Katarina-Vršac
3.Mičin Dijana-Partizan,Kikinda
3.
/
-44 kg.
1.Stojadinov Andrea-Dinamo,Pančevo
2.Ivičić Olivera-Leskovac
3.Tornjanski Slavica-Partizan,Kikinda
3.Radulović AnĎela-Dinamo,Pančevo
-52 kg.
1.Obradović Ana-ODŢK,Beograd
2.Rokić Bojana-Radnički,Obrenovac
3.Trailović Teodora-Veliko Gradište
3.Spahić Tajda-Beţigrad,Slovenija
-63 kg.
1.Obradović Jovana-ODŢK,Beograd
2.Radmilović ĐurĎina-Radnički,Obrenovac
3.Pareţanin Dunja-ODŢK,Beograd
3.Vejin Marija-Ja Maraši,B.Jarak
STARIJI PIONIRI (U-15)
-34 kg.
1.Grujić Dejan-Partizan,Kikinda
2.Otić Aleksa-Slavija,Novi Sad
3.Radović ĐorĎe-Sveti ĐorĎe,Surčin
3.NaĎ Balaš-Kanjiţa
-42 kg.
1.Milić Nemanja- Partizan,Kikinda
2.Vrhovnik Marko-Beţigrad,Slovenija
3.Sapundţić Vladimir-Cement,Beočin
3.Đonović Luka-Bezbednost,Novi Sad
-50 kg.
1.Nikolić Uroš-ODŢK,Beograd
2.Vlaović Lazar-Slavija,Novi Sad
3.Tripunović Veljko-Spartak,Subotica
3.Stričević Duško-C.Zvezda,Beograd
-60 kg.
1.Jeftić Miloš-ODŢK,Beograd
2.antić Stefan-Cement,Beočin
3.Đukić Mirko-Ušće
3.Marinković Miloš-Partizan,Novi Sad
-73 kg.
1.Jovanović Lazar-Bačka,Sombor
2.Vukmirica Mateja-Partizan,Kikinda
3.Vidaković Sergej-Bezbednost,Novi Sad
3.Trkulja Aleksa-ODŢk,Beograd
-38 kg.
1.Pacić Ivan-ODŢK,Beograd
2.Nikolić Dimitrije-Rekord,Beograd
3.Boroš Luka-Crvena Zvezda,BG
3.Vlaović Luka-Slavija,Novi Sad
-46 kg.
1.Rinkovec Filip-Dinamo,Pančevo
2.Radosavljević Lazar-Radnički,Obrenovac
3.Počuča Danilo-Partizan,Novi Sad
3.Šarenac Petar-C.Zvezda,Beograd
-55 kg.
1.Popović Matija-Crvena Zvezda,beograd
2.Jasnić Mirko-Ruma
3.Štrunbelj Martin-Beţigrad,Slovenija
3.Milić Stefan-Partizan,Leskovac
-66 kg.
1.Jovanović Miomir-Bačka,Sombor
2.Milić Aleksa-C.Zvezda,Beograd
3.Bence Feldi-Kanjiţa
3.Mihajlović Petar-Partizan,Leskovac
+73 kg.
1.Levente Kermeci-Spartak,Subotica
2.Vujičić Vasilije-S.Soko
3.Ordog Andraš-Domaszek,MaĎarska
3.Tošić Mirko-S.Soko
Za najbolje takmičare su proglašeni:
Poletarke :
Vuleta Milica, „‟Radnički‟‟ Obrenovac
Poletarci
NaĎ Nikola, „‟Partizan‟‟ Beograd
MlaĎe pionirke
Bjelić Ana,‟‟ Sloven‟‟ Ruma
MlaĎi pioniri
Kosić Vuk, „‟Dinamo‟‟ Pančevo
Starije pionirke
Petrović Nadeţda, „‟Slavija‟‟ Novi Sad
Stariji Pioniri
Jovanović Lazar, „‟Bačka‟‟ Sombor
Izveštaj sačinio
Jovičić Vladimir
28.01.2013.Novi Sad
Download

UNIVERZITETSKI JUDO I SAMBO KLUB "SLAVIJA"