62. NAUČNO-STRUČNI SKUP SABOR PSIHOLOGA SRBIJE
„PROFESIONALNI RAZVOJ PSIHOLOGA“
AGENDA
ZLATIBOR, 28-31.05.2014.
SREDA, 28.05.2014.
Sala 1
17: 00
SVEČANO OTVARANJE i dodela nagrada
18:30
Koktel
20:30
Plenarno predavanje
Obuhvatna procena ličnosti, interesovanja i inteligencije – novi pristupi
Prof. dr Goran Knežević i doc. dr Goran Opačić
Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Beograd
ČETVRTAK, 29.05.2014.
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Plenarno predavanje
09:30
–
11:00
11:15
–
12:45
Kuda ide profesija psihologa i da li Društvo psihologa može da pomogne?
Dr Jelena Manojlović
Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Simpozijum
Simpozijum
Simpozijum
Simpozijum
Prezentacija
Iz vrednosnog
sistema
tranzicije u
sistem vrednosti
budućeg društva
1
Socijalna psihologija 1
Pozitivna psihologija u
kliničkoj psihologiji:
uloga i procena
protektivnih činilaca
mentalnog zdravlja
Školska psihologija 1
Škola mind clearing praktično upravljanјe
intelektualnim
resursima
Voditeljke: Dobrila
Vujić i Mirjana
Franceško
Učesnici/e:
Mirjana Franceško
Vesna Petrović,
Jasmina
Nedeljković,
Marija Manasijević
Voditelj: Bejan Šaćiri
Učesnici/e: Bojan
Todosijević, Vesna Disić,
Vesna Nikolić Ristanović,
Tamara Ćirić
Voditeljka: Vesna
Gavrilov-Jerković
Učesnici/e: Vesna
Gavrilov-Jerković, Veljko
Jovanović, Dragan
Žuljević, Dragana
Brdarić, Darja Radović,
Nevena Berat, Tatjana
Avramov, Dragana Jelić,
Voditeljka: Dragana
Jelić
Učesnici/e: Dragana
Jelić, Tanja Nedimović,
Viktor Vicanović,
Blanka Bogunović,
Alma Jeftić, Smiljana
Jošić
Prezenter: Srećko
Lazić
Milica Lazić, Jovana
Jestrović, Vanja Jović,
Ilija Milovanović, Selka
Sadiković, Danica
Marković, Nikolija
Rakočević, Tamara
Tačić
15:30
–
17:00
Simpozijum
Simpozijum
Simpozijum
Okrugli sto
Radionica
Iz vrednosnog
sistema
tranzicije u
sistem vrednosti
budućeg društva
2
Socijalna psihologija 2
Klinička psihologija
Profesionalni razvoj i
stručno usavršavanje
u obrazovanju
Forum teatar:
diskriminacija –
upoznajmo jedni
druge da bismo se
poštovali i razumeli
Voditeljke: Mirjana
Franceško i
Dobrila Vujić
Voditeljka: Jelena
Vranješević
Učesnici/e: Jelena
Vranješević, Milan
Oljača, Tanja Dojić,
Milica Ognjanović,
Marjana Đorđić
Učesnice:
Dobrila Vujić,
Katarina
Suvajdžić, Peđa
Miladinović, Anja
Mitić
17:30
–
19:00
Voditelj: Veljko
Jovanović
Voditeljka: Smiljana
Grujić
Učesnici/e: Nikola
Samac, Milanka
Nedeljković, Mina
Aleksić, Marija Čolić,
Jovana Jestrović, Vesna
Dukanac
Učesnice: Smiljana
Grujić, Biljana Lajović,
Mirjana Beara,
Eleonora Vlahović
Sala 1
Predavanje putem skajpa
Metoda procene potreba, potencijala i rizika kod dece i mladih
Prof. dr Đurađ Stakić
Pennsylvania State University, USA
17:30
–
19:00
Hol
19:00
Promocije knjiga
Poster sekcija
Sala 1
Sala 2
Medijacija – principi, proces, primena
Beli konac
Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović
Fakultet političkih nauka, Beograd
Višnja Helajzen i Žaklina Đurić
Nacionalna služba za zapošljavanje
Voditelj/ke: Ivana
Miletić, Aleksandra
Josifović, Rastko
Raičević
PETAK, 30.05.2014.
Sala 1
9:00
10:30
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Simpozijum
Okrugli sto
Simpozijum
Okrugli sto
Radionica
Psihologija rada
Psihološka prva pomoć i
krizne intervencije u
obrazovno-vaspitnom
sistemu – mogućnost
primene i ograničenja
Psihometrija
Karijerno vođenje i
savetovanje –
izazov za
obrazovanje
psihologa
“Pogledajte se malo
u vaše unutrašnje
ogledalo“
Okrugli sto
Angažovanje
psihologa u
vanrednim
situacijama – kako
smo se snašli u
uslovima
katastrofalnih
poplava 2014
Voditeljka: Ivan
Jerković
Učesnici/e:,Vera
Despotović; Boris
Kordić, Dag
Kolarević; Tamara
Džamonja
Ignjatović, Ivan
Jerković studenti
psihologije volonteri
10:45
–
12:15
Voditelj: Boris
Kordić
Učesnici/e: Dušan
Malešević, Mara
Šiljak, Lepa Babić,
Milanko Jević,
Jasmina Knežević,
Ana Okiljević,
Milanko Čabarkapa
12:15
–
13:45
Voditeljka: Jelena Vlajković
Voditelj: Vladimir Hedrih
Učesnici/e: Tamara
Džamonja Ignjatović, Ilija
Milovanović, Milica Lazić,
Sonja Milojević, Sonja
Banjac
Učesnice: Jelena
Vlajković, Biljana Lajović,
Belić Danica, Zorica Panić,
Ljiljana Živanić
Voditeljka: Jasna
Veljković
Voditeljka: Jadranka
Dimov
Učesnice: Sarita
Brataš, Vesna
Čekić, Jadranka
Dimov, Eleonora
Vlahović, Dragica
Pavlović Babić
Simpozijum
Simpozijum
Okrugli sto
Simpozijum
Radionica
Terapija parova
posmatrana iz
“uglova ” različitih
terapijskih
modaliteta
Školska psihologija 2
Procena performansi
zaposlenih i razvoj
profesionalne karijere
psihologa u
preduzećima i
institucijama
Saobraćajna
psihologija
Seksualna
asertivnost
Voditeljka:Vlahović
Eleonora
Voditeljke: Sandra
Mojašević i Lidija
Ristić-Milojević
Voditeljka: Jasna
Veljković
Učesnice/i: Jasna
Voditeljka: Svetlana
Tisinović
Učesnice: Svetlana
Tisinović, Bojana Škorc,
Biljana Lajović, Tijana
Karić, Ljiljana Levkov
Voditeljka: Dobrila Vujić
Učesnice/i: Dobrila Vujić,
Učesnice/i: Marjana
ČubranićDobrodolac,
Svetlana Čičević,
Veljković, Veljko
Jovanović,
Gordana Bokalović,
Nevena Čalovska
Hercog, Vera
Despotović, Vesna
Dukanac
15:30
–
17:00
Aleksandar
Trifunović, Nina
DragutinovićJovanović
Simpozijum
Okrugli sto
Simpozijum
Simpozijum
Radionica
Virtuelno
ponašanje
Procena napretka
razvoja dece u
programima za
podsticanje ranog
razvoja i učenja - različite
prakse i mogućnosti
Prepoznatost i
iskorišćenost
potencijala psihologije
– interdisciplinarni
pristup
Upitnici za procenu
ličnosti i nasilnog
ponašanja primena u
istraživanjima i
praksi
Standardi
kompetencija
psihologa-stručnih
saradnika u vrtićima
i školama
Voditeljke: Olga Lakićević i
Dragana Koruga
Učesnice/i: Biljana Rajić,
Veljko Jovanović,
Smiljana Cvjetković, Tea
Lukač, Viviana Langer
Voditelj: Petar
Čolović
Voditeljke: Eleonora
Vlahović i Mirjana
Beara
Voditeljka: Jovana
Aleksić
Učesnice: Jelena
Simić, Slađana
Dončić, Jovana
Aleksić, Jovana
Milićević
17:15
–
18:45
Danica Milošević,
Jasmina Popović, Jelena
Sladojević Matić, Ena
Petrović, Biljana Rajić
Učesnice/i: Olga Lakićević
i Dragana Koruga, Dragica
Pavlović Babić, Dejan
Videnović, Aleksandar
Dimitrijević, Nataša Hanak,
Darinka Anđelković,
Snežana Nikolić, Lidija
Miškeljin, Tanja Ranković,
Ljilana Marolt, Jovanka
Bogdanović, Vesna Kartal,
Vesna Colić
Voditeljka: Biljana Rajić
Učesnice/i: Petar
Čolović, Biljana
Otašević, Milan
Jordanov, Vinka
Žunić, Dina Fesl,
Milana Jovanov
Simpozijum
Okrugli sto
Okrugli sto
Radionica
Radionica
Socijalna zaštita
Profesionalni razvoj
psihologa
psihooterapeuta
Mesto i značaj
podružnica psihologa i
saradnje sa
regionalnim
institucijama za
profesionalni razvoj
psihologa
Uloga psihologa u
prevenciji nasilja i
intervenciji u
situacijama nasilja
u osnovnoj školi,
nekada i sada
Bezbednost i
zdravlje na radu –
novo područje rada
za psihologe
Voditeljka: Tamara
Džamonja
Ignjatović
Učesnice: Tamara
Džamonja
Ignjatović, Tatjana
Daničić, Valentina
Jeremić, Maša
Pavlović
Voditeljka: Snežana
Milenković
Učesnice/i: Snežana
Milenković, Vesna Gavrilov
Jerković, Jelena Želeskov
Đorić, Miroslava
Maksimović, Izabela Huber
Voditeljka: Marina
Pavlović
Učesnice: Marina
Pavlović, Danijela
Kovačević Mikić, Gorica
Stanojević, Nataša
Turuntaš, Snežana
Simović, Sanja
Milosavljević
Voditeljke: Maja
Petakov Vucelja i
Svetlana Stojšin
Voditeljka: Vera
Kondić
19:00
–
20:30
Sala 1
Predavanje putem skajpa
What psychology’s future could look like
Luis Holcman, Ph.D.
Director, East Side Institute for Group & Short Term Psychotherapy, New York
21:00
SVEČANA VEČERA
SUBOTA, 31.05.2014.
Sala 1
09:30
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sekcija
Obuka
Prezentacija
Prezentacija
Poslovna psihologija
Asertivnost –
alternativa nasilju
Profesionalni
razvoj psihologa u
organima lokalne
samouprave
Rezime prezentacije
saveza udruženja
studenata
psihologije (SUSP)
Voditeljke: Kristina Vuletić i
Anja Mitić
10:30
11:30
Realizatorke:
Nevenka DraškovićIvanović Radmila
Korica Tošović
Prezenterka:
Tamara Ćirić
Prezenter: Radomir
Belopavlovic
SVEČANO ZATVARANJE, donošenje zaključaka i preporuka na temu „Profesionalni razvoj psihologa“ i dodela nagrada
za najbolji poster
Obuka
Obuka
Motivacioni intervju:
metod pomoći klijentu
da razvije unutrašnju
motivaciju za promenu
ponašanja
Upotreba ms
access-a u
radu psihologa
Realizator:
Realizator i realizatorka:
Dag Kolarević
Vesna Gavrilov-Jerković i
Dragan Žuljević
Download

Program 62. Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije