ZBOG IZUZETNO
VELIKOG SMANJENJA
BROJA IZVRŠILACA I
PROŠIRENJA OPISA
POSLOVA NAŠ
PREDLOG
KOEFICIJENATA JE
SLEDEĆI
NOVI SAD
Stepen
PREDLOG
KOEFICIJENTA
SA SAJTA
PANČEVO
NAŠ PREDLOG
KOEFICIJENTA
OD RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD
Stepen
PREDLOG
KOEFICIJENTA
SA SAJTA
VII
M
VII
6,15
OD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
TEHNIČKO TEHNOLOŠKI POSLOVI
TEHNIČKI DIREKTOR
VII
9,00
M
STRUČNI SARADNIK ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE
TROŠKOVA
VII
6,11
6,70
STRUČNI SARADNIK ZA SISTEME UPRAVLJANJA
GLAVNI DISPEČER FABRIKE
VI/V/IV
4,00
5,00
SMENSKI RUKOVODILAC OD RNP
V/IV
4,40
DISPEČER FABRIKE
VI/V/IV
3,84
4,80
SMENSKI RUKOVODILAC OD RNP
V/IV
4,40
ŠEF SLUŽBE
VII
5,72
7,00
DIREKTOR SEKTORA ZA PROCES
VII
7,80
STARIJI PROCESNI INŽENJER PROIZVODNJE
VII
5,13
6,10
INŽENJER ZA PROCES
VII
6,25
PROCESNI INŽENJER PROIZVODNJE
VII
4,70
5,80
INŽENJER ZA PROCES
VII
6,25
STARIJI PROCESNI INŽENJER ENERGANE
VII
5,13
6,00
STARIJI PROCESNI INŽENJER ENERGANE
VII
6,00
STARIJI PROCESNI INŽENJER MANIPULACIJE
VII
5,13
6,05
INŽENJER ZA BENZINE
VII
6,00
PROCESNI INŽENJER MANIPULACIJE
VII
4,70
5,75
INŽENJER ZA DIZELE
VII
5,95
VII
M
VII
9,80
DIREKTOR BLOKA PRERADE
ODELJENJE DISPEČERA FABRIKE
SLUŽBA ZA TEHNIČKU PODRŠKU
DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU
DIREKTOR DIREKCIJE ZA PROIZVODNJU
DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU
VII
8,69
M
SEKTOR ZA GRUPU PROCESA I (GORIVO)
DIREKTOR SEKTORA
DIREKTOR GRUPE POSTROJENJA I
SEKTOR ZA GRUPU PROCESA I
VII
6,24
8,00
DIREKTOR GRUPE POSTROJENJA I
ASISTENT
VII
5,72
6,70
UPRAVNIK POSTROJENJA
VII
7,70
GLAVNI TEHNIČAR
IV
3,93
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
POSLOVOĐA
IV
4,00
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA
IV
3,84
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
OPERATER
IV
3,51
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
DESTILATER 1
IV
3,19
3,90
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
POSLOVOĐA
IV
4,10
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA
IV
3,93
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
IV
3,59
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
IV
3,76
4,10
SPOLJNI OPERATER S-2600/2400/2450
IV/III
3,54
IV/III
3,25
3,85
V/IV
3,49
IV
3,25
3,70
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
POSLOVOĐA
IV
4,00
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA
IV
3,84
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
OPERATER
IV
3,51
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
DESTILATER 1
IV
3,19
3,90
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
DESTILATER 2
IV
2,68
3,65
DESTILATER
IV/III
2,81
IV
3,59
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA MAŠINSTVO
VI/IV
5,00
KOMPRESORISTA REFORMINGA BENZINA
IV/III
3,42
3,95
TURBOKOMPRESORISTA
V/IV
3,65
KOMPRESORISTA
IV/III
3,33
3,85
MAŠINISTA KOMPRESORSKE STANICE
V/IV/III
3,61
VII
9,80
DESTILACIJA GORIVA
REFORMING BENZINA
OPERATER
SPOLJNI OPERATER
OPERATER ENERGETSKOG BLOKA
DESTILATER
KOTLOVOĐA
PROIZVODNJA TNG I HDS SREDNJIH DESTILATA
ODELJENJE ZA KOMPRESORE
POSLOVOĐA
SEKTOR ZA GRUPU PROCESA I I (ULJARA)
GLAVNI INŽENJER
SEKTOR ZA GRUPU PROCESA I I
VII
5,72
8,00
DIREKTOR GRUPE POSTROJENJA II
ASISTENT
VII
4,70
6,70
UPRAVNIK POSTROJENJA
VII
7,70
GLAVNI TEHNIČAR
IV
3,84
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
POSLOVOĐA
IV
4,00
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA
IV
3,84
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
OPERATER
IV
3,51
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
DESTILATER 1
IV
3,19
3,90
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
DESTILATER 2
IV
2,68
3,65
DESTILATER
IV/III
2,81
POSLOVOĐA HIDROFINIŠING POSTROJENJA
IV
4,00
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA HIDROFINIŠING POSTROJENJA
IV
3,84
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
OPERATER HIDROFINIŠING POSTROJENJA
IV
3,51
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
3,42
3,90
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
IV
3,19
3,65
DESTILATER
IV/III
2,81
POSLOVOĐA
IV
4,00
4,50
POMOĆNIK UPRAVNIKA
VI/IV
5,00
SMENOVOĐA
IV
3,84
4,35
ŠEF SMENE
V/IV
4,05
OPERATER
IV
3,49
4,10
OPERATER KOMANDNE TABLE
V/IV/III
3,80
RUKOVAOC
IV
3,16
3,90
SPOLJNI OPERATER
IV/III
3,32
PUMPAR
IV
2,65
3,65
DESTILATER
IV/III
2,81
DESTILACIJA ULJA
DORADA ULJA
SPOLJNI OPERATER BAKLJE
RUKOVALAC HIDROFINIŠING POSTROJENJA
PROIZVODNJA BITUMENA
Download

NOVI SAD PANČEVO - Sindikat Rafinerije nafte Novi Sad