Rezervoari za naftu i naftne derivate
Za skladštene nafte i naftnih derivata
•
•
Položeni čelični rezervoari, ukopani prema standardu JUS M. Z3. 010
Položeni čelični rezervoari sa dvostrukim zidovima, ukopoani prema JUS M.
Z3.014
Dimenzije
Nazivna
veličina
Dužina
Spoljašnji prečnik
Prečnik ulaza
m3
mm
mm
mm
Kg
1
1510
1000
500
265
3
2740
1250
500
525
5
2820
1600
500
700
7
3740
1600
500
885
10
5350
1600
500
1200
16
8570
1600
500
1800
20
6960
2000
600
2300
25
8540
2000
600
2750
30
1020
2000
600
3300
40
8800
2500
600
4200
50
10800
2500
600
5100
60
12800
2500
600
6100
80
12750
2900
600
9000
100
15950
2900
600
11000
Masa
•
•
Položeni čelični rezervoari, nadzemni prema JUS M. Z3.022
Položeni čelični rezervoari, polu-ukopani prema JUS M. Z3.026
Dimenzije
Nazivna
veličina
Dužina
Spoljašnji
prečnik
Prečnik
ulaza
Otvor za
grijanje ø
Masa
m3
mm
mm
mm
mm
Kg
5
2820
1600
500
400 - 800
740
7
3740
1600
500
400 - 800
9300
10
5350
1600
500
400 - 800
1250
16
8750
1600
500
400 - 800
1850
20
6960
2000
600
400 - 800
2400
25
8540
2000
600
400 - 800
2850
30
10120
2000
600
400 - 800
3400
40
8800
2500
600
400 - 800
4400
50
10800
2500
600
400 - 800
5300
60
12800
2500
600
400 - 800
6300
80
12750
2900
600
400 - 800
9500
100
15950
2900
600
400 - 800
11500
•
Vertikalni čelični rezervoari,nadzemni prema JUS M. Z3.030
Dimenzije
Nazivna
veličina
Ukupna visina
Spoljašnji prečnik
Prečnik ulaza
m3
L2
mm
mm
Kg
7
4240
1600
500
935
10
5850
1600
500
1250
16
9070
1600
500
1850
20
7460
2000
600
2350
25
9040
2000
600
2800
30
7165
2500
600
3350
40
9300
2500
600
4250
50
8900
2900
600
6150
60
10085
2900
600
6900
Masa
•
Vertikalni čelični rezervoari,polu-ukopani prema JUS M. Z3.034
Dimenzije
Nazivna
veličina
Dužina l
Spoljašnji prečnik Prečnik ulaza
m3
mm
mm
mm
Kg
1,7
1590
1250
500
375
2,8
1670
1600
500
500
3,8
2130
1600
500
590
5
2820
1600
500
730
6
2220
2000
500
915
•
Masa netto
Vertikalni čelični rezervoari,nadzemni prema JUS M. Z3.038
Dimenzije
Nazivna veličina
Masa
Visina l
Spoljašnji prečnik
Lit
mm
mm
Kg
600
925
1000
100
1000
1000
1250
135
Fabrika kompresorske opreme Teslić
Krajiška b.b.
74270 Teslić
BIH/RS
Prodaja Trudbenik FKO D.O.O.
Telefon
Telefon/Fax
e-mail
+387 53 431 - 412
+387 53 436 - 525
+387 53 431 - 460
[email protected]
Prodaja Trudbenik A.D. Doboj
Telefon
Fax
Centrala telefon
E-mail
+ 387 53 226 562
+ 387 53 241 184
+387 53 241 244 lokal 629 i 659
[email protected]
Internet:
www.trudbenik-fko.com
Download

Rezervoari za naftu i naftne derivate