KALENDÁŘ
TURISTICKÝCH AKCÍ 2006
OBLAST
ÚSTECKÝ KRAJ
KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB
VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ
Vážení přátelé,
turistika
není
podle
mého
názoru jen koníček či záliba, vidím ji
spíš jako fenomén a snad i jako určitý
životní styl.
Putování přírodou je
v dnešní uspěchané době pro mnohé
z nás způsobem, jak ze sebe setřást
stres a odpočinout si od každodenních
starostí. Již tradičně se mezi turisty
najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe a
snaží se udělat něco pro ostatní. Mezi ty
jistě patří i tvůrci tohoto kalendáře. Díky
jejich píli máte k dispozici ucelený přehled turistických akcí a podniků pro
příští rok. Myslím, že vám bude skvělou pomůckou a jeho tvůrci si proto
zaslouží naše poděkování.
Ústecký kraj nabízí milovníkům turistiky mnoho nejrůznějších cílů
a tras. Může se jimi právem chlubit domácím i zahraničním návštěvníkům
a také to proto často děláme na domácích i zahraničních veletrzích
cestovního ruchu. Za to, že máme co prezentovat musím poděkovat právě
Klubu českých turistů, který o krásu kraje, v němž žijeme, pečuje více než
příkladně
s nasazením
daleko
překračujícím
jakékoli
finanční
ohodnocení. Turisté z Ústeckého kraje mohou být na svou práci právem
hrdí.
Chtěl bych všem čtenářů tohoto kalendáře popřát, aby jim na
cestách přálo počasí a vždy dosáhli svého cíle.
Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
Oblast Klubu českých turistů v Ústeckém kraji po dvou letech
Ano, jsou to už dva roky od ustavující – slučovací oblastní konference
Klubu českých turistů v Ústeckém kraji, která se konala 11. října 2003 na
Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Sešli jsme se tenkrát s cílem ustavit jednotnou organizaci v hranicích
Ústeckého kraje.
Vzniklo občanské sdružení, které v souladu se stanovami klubu přijalo jeho
program a zvolilo si na nadcházející dva roky nové orgány, oblastní výbor a
revizní komisi KČT.
Před celou krajskou organizací stála řada náročných úkolů. Ze stávajících,
takzvaně malých oblastí, kterými byly České středohoří (Ústecko,
Litoměřicko, Teplicko), Most – Louny (Mostecko, Lounsko), oblast Labsko –
Lužická (Děčínsko) a Krušné hory (Chomutovsko) vytvořit jednu novou,
akceschopnou oblast, která se dokáže prosazovat bohatou, zajímavou a
rozmanitou činností.
Dostává se k Vám už čtvrtý kalendář turistických akcí, kterým chceme
informovat nejen vlastní členskou základnu, ale i širokou veřejnost, že tu
jsme, že máme co nabídnout, ale i to, že stojí zato rozšířit naše řady, stát
se členy naší organizace – Klubu českých turistů.
Do roku 2006 vstupujeme s více jak dvěma tisíci členů, kteří se sdružují ve
třiatřiceti odborech KČT a patnácti turistických oddílech mládeže (a to ještě
11 oddílů mládeže z Ústeckého kraje působí v odboru KOSTKA při ústředí
Asociace TOM).
Téměř 500 turistických akcí s více jak 30 tisíci účastníky ročně, to vypovídá
o obětavé práci činovníků, organizátorů, cvičitelů a vedoucích. Stovkami
kilometrů pěších, lyžařských a cyklo tras je protkán Ústecký kraj. Pečuje o
ně vzorně, za vydatné finanční podpory Ústeckého kraje, téměř stovka
značkařů.
Zvládnuta byla i řada náročných úkolů. Výměna členských průkazů v klubu,
evidence metodických pracovníků, ale i školení nových vedoucích pěší
turistiky.
Z akcí, které přesáhly rámec kraje je třeba zmínit 23. Letní sraz turistických
oddílů mládeže v Žerotíně na Lounsku a především Zimní turistický sraz
v Krušných horách, kterým byla obnovena tradice těchto srazů.
Je toho mnoho, o čem by bylo zajímavé se zmínit. Tak jen ve stručnosti.
Největší a nejúspěšnější akcí je tradičně mezinárodní pochod Severní
stopou v Dolní Poustevně s jeden a půl tisícem účastníků a stovkou
organizátorů. Je nutné připomenout i akce konané v rámci Novoročního
čtyřlístku, tedy novoroční pochody v Duchcově a Oseku, Lounech, Děčíně a
Krásné Lípě, kde jsou výtěžky ze sbírek věnovány nadaci nevidomých a
těžce zrakově postižených Světluška.
Klub českých turistů v Ústeckém kraji, to je dnes značka vysoké kvality,
s kterou je ochotna spolupracovat řada partnerů, zejména při řešení otázek
týkajících se rozvoje cestovního ruchu. Jak již bylo uvedeno, velkou
podporu má klub ve vedení Ústeckého kraje, který nejen přispívá na
obnovu a značení turistických cest a tras, ale například vybavil prezentační
stánek turistů na 9. světové turistické olympiádě IVV v Plzni.
O turistice se hodně mluví v Českém rozhlase – SEVER, rozvíjí se
spolupráce se Svazem cestovního ruchu DELITEUS, nově se připravuje
podepsání dohody s pivovarnickou společností DRINKS UNION. Partnery
v rámci přípravy Letního turistického srazu a 25. Letního srazu turistických
oddílů mládeže, které se uskuteční ve dnech 5. – 13. srpna 2006 se staly
Město Krásná Lípa, Obec Jiřetín pod Jedlovou a Správa Národního parku
České Švýcarsko. Na této rozsáhlé akci se budou dále podílet Sdružení pro
rozvoj Šluknovska, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a řada
dalších organizací a společností. Tyto akce budou zajímavé a vyjímečné.
Nenechte si ujít tuto příležitost.
Organizátoři, patroni a partneři Vás rádi přivítají.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj navštívil v říjnu 2005 rozhlednu Dymník
u Rumburka v rámci projektu „Podzim ve výškách“.
HLAVNÍ TURISTICKÉ AKCE V ÚSTECKÉM KRAJI
V ROCE 2006
Tyto akce byly vybrány do projektu „DVOUSTOVKA“, projektu, z kterého si budou
vybírat a vybrané akce podporovat partneři Klubu českých turistů. Takovými
partnery jsou například Oborová zdravotní pojišťovna, společnost COCA – COLA a
postupem času další.
Z akcí pořádaných v Ústeckém kraji jsou do tohoto projektu zařazeny následující
akce:
datum
konání
21. 1. 06
18. 3. 06
8. 4. 06
21.-24. 4.
06
29. 4. 06
29. 4. 06
20. 5. 06
5.-13. 8.
06
16. 9. 06
2. 12. 06
název akce
místo konání
pořadatel
Z Klínů do Klínů přes
Kateřinu
(zimní a lyžařská turistika)
Jarní setkání turistů na
Hasištejně
166 000 stop
Klíny
v Krušných
horách
Hasištejn
O-KČT TJ Loko
Most
Ústecká jarní 50
Přírodní park
Džbán
Ústí nad Labem
Mostecké šlápoty
Jarní putování okolo
Lovoše
Severní stopou
Most
Lovosice
LETNÍ TURISTICKÝ
SRAZ 06 - Krásná Lípa
25. Letní sraz turistických
oddílů mládeže v Jiřetíně
pod Jedlovou
(další akce v samostatných
propozicích)
Krupská smyčka
Lovosická vánočka
Ústecký kraj
Dolní Poustevna
Krupka
Lovosice
O-KČT VTŽ
Chomutov
O-KČT TJ Loko
Louny
O-KČT TJ
Spartak Ústí n.L.
O-KČT CVČ Most
O-KČT Lovosice
O-KČT Dolní
Poustevna
OV-KČT – oblast
Ústecký kraj
Krajská rada
A-TOM
O-KČT Krupka
TOM Vejři
Lovosice
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK - ze seriálu novoročních akcí jsou v Ústeckém kraji
do projektu Novoroční čtyřlístek, sbírkového konta SVĚTLUŠKA - Nadačního
fondu Českého rozhlasu, určeného nevidomým a těžce zrakově postiženým,
přihlášeny tyto akce:
1. 1. 06
1. 1. 06
1. 1. 06
1. 1. 06
1. 1. 06
Novoroční pochod na
Stropník
Novoroční výstup na Vlčí
horu
Novoroční výstup na Oblík
Novoroční výstup na
Tanečnici
Novoroční vycházka
Duchcov, Osek
TJ Sokol Duchcov
Krásná Lípa
O-KČT Krásná
Lípa
O-KČT TJ Loko.
Louny
O-KČT Rumburk
Louny
Mikulášovice
Podbořany
O-KČT TJ Tatran
Podbořany
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto i Ty, učiň čtyři novoroční skutky:
překonej svou pohodlnost – pojď s námi na novoroční výlet
učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho bližního na tento výlet
poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními
smysly
přispěj potřebným – částkou od 20,- Kč výše na sbírkové konto Světluška
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek
a bude Ti dobře.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady Ústředního výboru KČT
vydává odznak
JARNÍ KILOMETRY 2006
Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria, účast na zahájení turistického jara
odboru či oblasti, na jarní vycházce s vedoucím nebo cvičitelem, výletu nebo
pochodu v době od 18. 3. 2006 do konce června 2006.
Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti.
Odznaky můžete objednat na adrese:
Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, 434 01 MOST
tel./fax: 476 707 177; mobil: 724 292 799;
e–mail: [email protected]
VÝZNAMNÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V ROCE 2006
1. 1. 2006
Novoroční čtyřlístek – 2. ročník
Tuto akci pořádáme ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu,
projektem Světluška a veškerý zisk je určen na pomoc nevidomým a slabozrakým.
Pořadatel: Různé odbory KČT po celém Česku
Informace: Jednotliví pořadatelé a ústředí KČT
5. – 13. 8. 2006
Letní turistický sraz v Krásné Lípě a Letní sraz turistických
oddílů mládeže v Jiřetíně pod Jedlovou.
Tentokrát se poprvé dospělí turisté i Tomíci setkají v jednom termínu a prakticky na
jednom místě. To by mělo být přínosem pro obě strany.
Pořadatel: KČT oblast Ústeckého kraje a ATOM
Informace: KČT Krásná Lípa, Václav Hieke, mobil 728 752 877
2. – 10. 9. 2006
Eurorando 2006 – nejvýznamnější akce roku
Jednoznačně největší a nejdůležitější akce roku. V Česku se sejdou tisíce turistů z
celé Evropy.
Pořadatel: KČT – ústředí a KČT Jihočeský kraj
Informace: sekretariát EWV Praha, tel.: 251 627 356 a KČT Jihočeský kraj, mobil
736 754 130
17. – 20. 11. 2006
Za posledním puchýřem
35. ročník tradičního ukončení sezóny je tentokrát v Sokolově.
Pořadatel: KČT Krušné Hora Sokolov
Informace: Bc. Jana Suchá, mobil 608 077 167
Za posledním puchýřem
Zveme vás do Karlovarského kraje. Do kraje se zvláštní, bohatou a velice neklidnou
historií, do kraje jedinečných přírodních lokalit téměř nedotčených civilizací.
Naleznete zde místa opuštěná, ale i natolik lidnatá, jako je např. město Sokolov.
Najdete u nás poklidné roviny podhorských pánví, stejně jako lesnaté vrcholy
Krušných hor a Slavkovského lesa. Můžete navštívit zámek v Bečově nad Teplou, v
němž je uložen relikviář svatého Maura, klášter Teplá, hrad Loket, zříceniny
románského kostela sv. Mikuláše nebo celou řadu rozhleden a města známého
lázeňského trojúhelníku. Můžete objevovat kamenné kříže, kostely a další památky
i místa s neopakovatelnou historickou hodnotou. Opominout nelze ani muzea v
Sokolově, Horním Slavkově či Krásně, nebo bohatou náplň 15 naučných stezek
zaměřených třeba na geologii, přírodní zajímavosti či hornictví, které má v kraji
tradici už od středověku. Zajímavý kontrast nabízí poznání historie a současnosti
větších měst, v nichž se tradice a moderní doba bez konfliktu potkávají…
Ladislav Zoubek
EURORANDO 2006
Evropská asociace turistických klubů
připravila pod názvem EURORANDO
2006 několik desítek vícedenních pochodů,
které budou probíhat od března až do srpna
2006, od Skandinávie až po Pyrenejský
poloostrov a od západu na východ po
Evropských pěších dálkových cestách,
označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé
členské kluby EWV připravily pro turisty „to
nejlepš z E–cest“, aby pro ně odkryly krásu
svého regionu či země.
Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se
Evropu.
EURORANDO 2006 bude mít cíl v České republice, v hlavním městě Jihočeského
kraje, v Českých Budějovicích. Symbolizuje to velké rozšíření Evropské unie,
ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stalo i Česko.
Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro Vás v Českých Budějovicích a v celém
Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických
pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně
– společenských akcí.
Závěrečný týden v Jihočeském kraji organizuje Klub českých turistů, který pro tuto
akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava
Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi
probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter.
Závěrečný cílový týden 2. – 10. září 2006 v Česku
Sobota 2. 9. 2006
Příjezd účastníků
3. – 9. září 2006
Připravené pochody a návštěvy historických památek a muzeí ve všech místech
ubytování účastníků, tj. na cca 20 místech. Po dohodě s informačním střediskem lze
tyto programy libovolně kombinovat. V případě zájmu večerní koncerty. Od 4. 9. každý
den doplňkové programy na výstavě „Turistická vesnice“ v Českých Budějovicích.
Neděle 3. 9. 2006
Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích za účasti oficiálních hostí.
Pondělí 4. 9. 2006
Otevření výstavy „Turistická vesnice“ s prezentacemi zúčastněných turistických klubů,
EWV, 14 krajů České republiky a stánky výrobců a prodejců turistické výstroje
a výzbroje.
Čtvrtek 7. 9. 2006
Evropská konference: „Turistika a mládež“.
Pátek 8. 9. 2006
Dopoledne: velká ukázka turistické akce pro rodiče s dětmi „Pohádkový les“.
Odpoledne: dva koncerty za účasti orchestrů a souborů z Česka a dalších evropských
států.
Sobota 9. 9. 2006
Dopoledne: slavnostní průvod všech účastníků Českými Budějovicemi, slavnostní
zakončení.
Odpoledne: zábavné a taneční odpoledne v Českých Budějovicích.
Neděle 10. 9. 2006
Odjezd účastníků
Bližší informace o závěrečném týdnu akce EURORANDO 2006 či o pochodech po
E-trasách v České republice najdete buď v cizojazyčných katalozích EURORANDO
2006 – ZÁVĚREČNÝ CÍLOVÝ TÝDEN a EURORANDO 2006 – POCHODY PO
E-TRASÁCH nebo v českém katalogu EURORANDO 2006.
Objednání katalogů je možné na adrese: EURORANDO 2006
Klub českých turistů
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 – Lužiny
K Budějicům cesta ...
Všechny příznivce turistiky zveme na lednový veletrh Regiontour 2006 do Brna.
KČT se už tradičně zúčastní a opět připravuje soutěž pro návštěvníky. Tentokrát se
bude vztahovat k Eurorandu 2006 a bude nazvaná K Budějicům cesta. Soutěžící
půjdou po trase soutěže od našeho stánku přes expozice našich strategických partnerů
do cíle – ke stánku Českých Budějovic. Přitom budou plnit různé úkoly, odpovídat na
otázky, aby nakonec byli odměněni jihočeskými suvenýry.
Přijeďte na veletrh a zkuste si zasoutěžit s Klubem českých turistů!
EURORANDO 2006
Evropská asociace turistických klubů
připravila pod názvem EURORANDO
2006 několik desítek vícedenních pochodů,
které budou probíhat od března až do srpna
2006, od Skandinávie až po Pyrenejský
poloostrov a od západu na východ po
Evropských pěších dálkových cestách,
označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé
členské kluby EWV připravily pro turisty „to
nejlepš z E–cest“, aby pro ně odkryly krásu
svého regionu či země.
Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se
Evropu.
EURORANDO 2006 bude mít cíl v České republice, v hlavním městě Jihočeského
kraje, v Českých Budějovicích. Symbolizuje to velké rozšíření Evropské unie,
ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stalo i Česko.
Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro Vás v Českých Budějovicích a v celém
Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických
pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně
– společenských akcí.
Závěrečný týden v Jihočeském kraji organizuje Klub českých turistů, který pro tuto
akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava
Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi
probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter.
Závěrečný cílový týden 2. – 10. září 2006 v Česku
Sobota 2. 9. 2006
Příjezd účastníků
3. – 9. září 2006
Připravené pochody a návštěvy historických památek a muzeí ve všech místech
ubytování účastníků, tj. na cca 20 místech. Po dohodě s informačním střediskem lze
tyto programy libovolně kombinovat. V případě zájmu večerní koncerty. Od 4. 9. každý
den doplňkové programy na výstavě „Turistická vesnice“ v Českých Budějovicích.
Neděle 3. 9. 2006
Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích za účasti oficiálních hostí.
Pondělí 4. 9. 2006
Otevření výstavy „Turistická vesnice“ s prezentacemi zúčastněných turistických klubů,
EWV, 14 krajů České republiky a stánky výrobců a prodejců turistické výstroje
a výzbroje.
Čtvrtek 7. 9. 2006
Evropská konference: „Turistika a mládež“.
Pátek 8. 9. 2006
Dopoledne: velká ukázka turistické akce pro rodiče s dětmi „Pohádkový les“.
Odpoledne: dva koncerty za účasti orchestrů a souborů z Česka a dalších evropských
států.
Sobota 9. 9. 2006
Dopoledne: slavnostní průvod všech účastníků Českými Budějovicemi, slavnostní
zakončení.
Odpoledne: zábavné a taneční odpoledne v Českých Budějovicích.
Neděle 10. 9. 2006
Odjezd účastníků
Bližší informace o závěrečném týdnu akce EURORANDO 2006 či o pochodech po
E-trasách v České republice najdete buď v cizojazyčných katalozích EURORANDO
2006 – ZÁVĚREČNÝ CÍLOVÝ TÝDEN a EURORANDO 2006 – POCHODY PO
E-TRASÁCH nebo v českém katalogu EURORANDO 2006.
Objednání katalogů je možné na adrese: EURORANDO 2006
Klub českých turistů
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 – Lužiny
K Budějicům cesta ...
Všechny příznivce turistiky zveme na lednový veletrh Regiontour 2006 do Brna.
KČT se už tradičně zúčastní a opět připravuje soutěž pro návštěvníky. Tentokrát se
bude vztahovat k Eurorandu 2006 a bude nazvaná K Budějicům cesta. Soutěžící
půjdou po trase soutěže od našeho stánku přes expozice našich strategických partnerů
do cíle – ke stánku Českých Budějovic. Přitom budou plnit různé úkoly, odpovídat na
otázky, aby nakonec byli odměněni jihočeskými suvenýry.
Přijeďte na veletrh a zkuste si zasoutěžit s Klubem českých turistů!
Soutěž Turisté přírodě 2006
Soutěž Turisté přírodě je věnována ochraně přírody a životního prostředí.
Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Klubu českých turistů. Účastní se jí
O-KČT a jednotlivci těchto O-KČT.
Soutěž volně navazuje na předcházející úspěšné soutěže tohoto typu, které též
garantovala sekce ochrany přírody. Má jednoduchá pravidla, aby byla snadno
dostupná pro všechny turisty, kteří o ni projeví zájem. Vítězové – jak kolektivy, tak
jednotlivci – jsou každoročně odměňováni diplomy a peněžitými nebo věcnými
cenami. Za rok 2006 bude vyhodnocen i nejlepší TOM a nejlepší jednotlivec TOM.
Do soutěže se započítávají:
•
Všechny brigádnické aktivity související s turistikou a ochranou přírody, a to jak
ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci se
správami chráněných území, lesními správami a podobně (např. čistění lesa,
studánek, příprava a realizace naučných stezek, péče o travní porosty, sběr
odpadových materiálů, opravy turistických zařízení v přírodě aj.).
•
Značkařské aktivity (obnova turistických cest, čistění značených cest, úprava
turistických stezek aj.), kromě vlastního značení.
•
Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů k ochraně přírody
pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k
ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů a podobně na
odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních
zajímavostech apod.), příprava ekologických map aj.
•
Mapování výskytu rostlin, živočichů apod. pro potřeby chráněných území
(CHKO, NP), Svazu ochránců přírody apod. (např. evidence a mapování
výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a
pramenů aj.) apod.
•
Účast na dalších akcích na pomoc přírodě organizovaných dalšími
organizacemi.
Prosíme účastníky soutěže, aby veškeré aktivity (mimo značení) převáděli na
odpracované hodiny. Každá odpracovaná hodina se počítá pro O-KČT pouze
jednou.Akce Turisté přírodě se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku nebo na
webových stránkách. Uzávěrka za rok 2006 bude v oblasti KČT – Ústecký kraj do
15.12.2006. Způsob hlášení - podmínky: na korespondenčním lístku nebo v dopise.
VZOR: Turisté přírodě (platí pro jednotlivé O-KČT a TOM)
Počet účastníků, nejlepší jednotlivci (konkrétní údaje, počet hodin)
Datum – činnost – rozsah činnosti – počet hodin (podrobný rozpis je potřebný
zejména tam, kde se ucházíte o ocenění na prvních místech)
Název organizace, kontaktní adresa
Potvrzení – podpis, razítko, adresa, tel., (mobil, e–mail, fax), popř. č. účtu
Dodržení výše uvedeného způsobu hlášení je podmínkou účasti v soutěži. Žádáme
proto o dodržení těchto jednoduchých podmínek, jinak nelze odbor či jednotlivce do
soutěže zařadit. Pokud výsledky souhrnně zasílá oblast, prosíme zároveň jejího
zástupce o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů.
Adresa pro zasílání hlášenek v oblasti KČT – Ústecký kraj:
Milena Šiklová, K. Maličkého 98, 410 02 Lovosice
INFORMACE O PODMÍNKÁCH A VÝHODÁCH ČLENSTVÍ
V KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Podmínky členství v KČT
Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí
v některém ze základních článků této organizace. Každý člen platí roční příspěvek,
který určuje mateřský odbor/oddíl KČT (skládá se ze tří částí, pro ústředí KČT, pro
oblast KČT a vlastní odbor/oddíl KČT).
Výhody členství v KČT
Člen KČT se při využívání následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou
EUROBEDS platnou v daném období – ta od roku 2005 nahrazuje členskou
známku.
Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném
členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.
Úrazové pojištění
Členové KČT jsou pojištěni proti následkům úrazu vzniklého při organizované
turistické činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění
v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v případě jejich
úmrtí pozůstalí.
Časopis Turista
Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.
Turistické mapy KČT
Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT
ve výši cca 20% běžné prodejní ceny, a to ve vzorkové prodejně Trasa s.r.o. (Praha
1, Řeznická 15) a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována
vždy na 1kus od každého titulu pro jednoho člena.
Slevy na ubytování
KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje
svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 40 korun na osobu a noc. Seznam
objektů je publikován pravidelně v časopise Turista a na internetových stránkách
Klubu www.klub.turistu.cz . Kromě toho získají členové KČT slevu 40-50% ve
více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde
Österreich v Rakouských Alpách.
Slevy na dopravu
KČT svým členům v rámci slev na dopravu přispívá na:
a) Kilometrická banka 2000 - dotace 20% z ceny sešítku KMB, KKMB
b) Junior pas - dotace 20% z ceny roční či půlroční známky
c) Senior pas - dotace 34% z roční známky.
Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS
V roce 2005 mohou členové KČT uplatnit slevy na poskytované služby nebo
zakoupené zboží u více než 1200 smluvních partnerů systému EUROBEDS.
Další informace získáte na internetových stránkách KČT www.klub.turistu.cz ,
nebo přímo v jednotlivých odborech KČT a turistických oddílech mládeže
Ústeckého kraje.
Výkonnostní turistika
Výkonnostní turistika se přibližuje sportu, má cíle, pravidla a systém soutěžení. Je to
možné, přestože se v turistice neměří časy a nevyhlašuje pořadí soutěžících.
Přihlásit se do některé z forem výkonnostní turistiky znamená významnou motivaci
a pomáhá překonávat překážky (počasí, špatné dopravní možnosti, nedostatky
v oblečení a výstroji a v neposlední míře i svou pohodlnost). Jsou i jiné motivace,
zejména kamarádství, společnost dobrých lidí, ale i to se dá spojit s výkonnostní
turistikou.
Kalendáře akcí jsou základním plánovacím dokumentem pro společné akce,
ale i 2–3 turisté se mohou domluvit a též jim dává výkonnostní turistika náměty.
Formy výkonnostní turistiky zůstaly tak jak se vyvíjely od roku 1993, řízení má i
nadále Sekce výkonnostní turistiky. Poslední vydaná aktualizace podmínek pro
turistické odznaky má datum 1.12.2004. Zpracoval ji, stejně jako ty předcházející,
pan Jiří Caletka z Přerova, předseda sekce, pod názvem : TURISTICKÉ ODZNAKY
(PROPOSICE).
Českomoravský turista /ČMT/
je zaměřen na poznávání České republiky. Kluby KČT k tomu vydaly sérii zvláštních
odznaků. Oblastní odznak /OTO/ má záznamník určující, která místa je třeba
navštívit povinně a další místa výběrová. Jde zpravidla o 10-30 míst. Záznamník
OTO prodává a splnění ověřuje jeho vydavatel. Podobně tématický odznak /TTO/.
Souhrnně jsou platné OTO a TTO v brožuře Oblastní a tématické turistické
odznaky od Jiřího Caletky, Přerov 2003. Seznam
OTO a TTO je ročně
aktualizován, také v časopisu Turista.
Pro bronzový stupeň ČMT je třeba splnit podmínky 4 OTO nebo TTO, pro nás
z celku „Čechy“.
Pro stříbrný stupeň ČMT je třeba splnit bronzový a pak ještě získat další 4 OTO
nebo TTO z celku „Čechy“ a 4 z celku „Morava a Slezsko“.
Pro zlatý ČMT je třeba mít stříbrný a získat další 4 OTO z celku „Morava“ a 4 tak
zvané povinné OTO : Zlatou Prahu, Brněnské kolo, Opavsko, Lužické hory.
ČMT má také svůj záznamník, do něho si turista nechává potvrdit splněné OTO od
vydavatelů a tam mu klasifikátor oblasti Ústecký kraj též potvrdí dosažení
bronzového i stříbrného stupně a vydá odznaky ČMT. Zlatý stupeň potvrzují
centrálně pracovníci Sekce VT.
Záznamníky ČMT a bronzový odznak jsou dotovány ÚV KČT, za stříbrný se
klasifikátorovi platí 15 Kč, obdobně i za zlatý.
Základní odznak Turista /ZOT/
Je zaměřen na činnost v místním odboru turistiky, vycházky nemají předepsanou
kilometráž. Na cizích akcích může turista doplnit maximálně 50 % . Ročně musí
splnit minimálně 300 km (přepočteno na pěší přesun) a zúčastnit se aspoň jedné
akce na pomoc přírodě nebo značení. Žactvo do 14 let má ročně min.150 km. ZOT
má 2 stupně, oba se udílejí po 3 letech činnosti, lze i rok vynechat. Na první stupeň
je třeba 300 km/rok a na druhý stupeň po něm pak 400 km/rok.
ZOT obou stupňů potvrzuje, záznamníky prodává za 20 Kč/kus klasifikátor oblasti a
po splnění vydává odznaky.
Poznámka : přechodně byl zaveden i 3.stupeň ZOT.
Výkonnostní turistické odznaky (bronzové až diamantové), zkratka VO.
Turisté je mohou plnit v různých způsobech přesunu : pěší, cykloturistické, lyžařské,
vodní, vysokohorské a zimního táboření. Vedle toho je VO turistiky mládeže. Turista
vždy začíná plnit podmínky bronzového VO a to v jednom či více způsobech přesunu. VO jsou určeny pouze pro členy KČT. Plnění výkonnostních odznaků nemá
časové omezení, dosažení každého stupně má trvalou platnost a neobnovuje se.
Podmínky lze plnit pouze na organizovaných akcích, předem ohlášených. Takovou
akci může pořádat i odbor KČT pro své členy, jinak jde vesměs o „kalendářové
akce“ jichž se může zúčastnit i jednotlivec. Jedná se o dálkové pochody, cyklojízdy,
lyžařské přejezdy, horské akce, zimní táboření. Trasy musí splňovat obtížnost
požadovanou technickými podmínkami VO – většinou kilometráž, ale někdy i
převýšení (stoupání), obtížnost trati nebo horské trasy. Konkrétní podmínky pro VO
jsou uvedeny ve zmíněné brožuře Turistické odznaky. Údaje jsou podrobné a každý
turista usilující o získání VO se s nimi potřebuje seznámit. Pro ilustraci
technické podmínky pro VO pěší turistiky (VO PT) :
bronzový stupeň
1000 km
celkem
stříbrný stupeň dalších
4000 km
5000 km
zlatý stupeň dalších
5000 km
10000 km
diamantový stupeň dalších
10000 km
20000 km
Při DP nebo DEP je průměrný denní limit dospělých 30 km, pro mládež a seniory a
invalidní důchodce 20 km/den. Kratší trasy se považují za treninkové.
Technické podmínky pro VO cykloturistiky (VO CT) :
Bronzový stupeň
3000 km
celkem
Stříbrný stupeň dalších
6000 km
9000 km
Zlatý stupeň dalších
9000 km
18000 km
Diamantový stupeň dalších
18000 km
36000 km
Minimální délky tras jsou pro žactvo do 14 let 20 km, pro dorost 15 až 18 let 30 km,
pro dospělé od 19 do 50 let 40 km a pro seniory nad 51 let opět 30 km.
Potvrzování splnění podmínek VO :
Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. Za potvrzení se považuje
vlastní vandrovní knížka, jednoduchý záznamník, diplom za účast s uvedením
technických údajů výkonu.
V každé dokumentaci musí být jméno, příjmení, adresa, příslušnost k odboru KČT.
Účast a dosažené hodnoty potvrzuje cvičitel přítomný na akci, organizátor akce.
Zapsaný výkon má být ověřitelný (záznam z trasy, kontroly a pod).
Doklady předložené k udělení VO musí být evidovány chronologicky za sebou.
V dokumentování mohou turistům významně pomoci cvičitelé a vedoucí akcí,
např.potvrzují účast a výkon do záznamníků nebo vedou společnou evidenci v rámci
klubu KČT.
Bronzové VO uděluje klasifikátor oblasti, stříbrné a vyšší VO pak pověření
pracovníci Sekce výkonnostní turistiky pro jednotlivé přesuny.
Turista výkonnostního stupně a mistr turistiky.
Za splnění 3 bronzových VO různých přesunů a bronzového stupně ČMT získává
turista diplom Turista III.stupně od klasifikátora oblasti KČT. Obdobně za 3 stříbrné
VO a stříbrný ČMT je diplom Turista II.stupně a za 3 zlaté VO a zlatý ČMT je diplom
Turista I.stupně.
O čestný titul Mistr turistiky může požádat Sekci výkonnostní turistiky ten, kdo je
držitelem diplomu Turista I.stupně. Žádost musí být doporučena oblastí KČT, kde je
turista zaregistrován. Žádost dále projedná Programová rada ÚV a schvaluje ji
Ústřední výbor (ÚV) KČT. Titul se předává veřejně při vhodné příležitosti na akci
KČT. Turista obdrží udělující dopis, diplom a odznak MT.
Doplňující soutěže
Pochodnická liga – účastníci extraligy chodí min.1500 km/rok a min.30 km/den,
v 1.lize min. 1000 km/rok, ve 2.lize min.500 km/rok, děti do 15 let min.100 km a ZP
min. 100 km/rok na akcích pěší turistiky. Odznak Pochodnické ligy je stejný pro
všechny, každý rok jiný.
Česká cykloliga – účastníci jezdí min. 100 km/měsíčně od března do listopadu to je
min. 900 km/rok (3.liga), min 2250 km/rok (2.liga), min.3600 km/rok (1.liga),
min.5400 km/rok (extraliga) a nad 10 800 km/rok je superliga. Diplom získávají
všichni, samolepku po 3 letech a odznak po 6 letech aktivity.
Započítávají se všechny naježděné kilometry (trénink, cesty do práce a pod), cílem
je jezdit co nejčastěji a tak zvyšovat svou výkonnost.
Přebor v cykloturistické aktivitě (PCA) hodnotí se celoročně, jezdí se na
kalendářových akcích i jako jednotlivci. Na vyjížďkách je nutná účast min. 2 cyklistů,
kteří si mohou kilometráž vzájemně potvrdit. Denní minimální kilometráž je stejná
jako u cyklistické VT.
Každý účastník si vede roční evidenci ujetých km, kluby KČT vedou klubovou
evidenci. Sekce cykloturistiky vyhodnocuje soutěž jednotlivců v kategoriích senior,
seniorka, muž, žena, dorosty a žactvo. Též se hodnotí soutěž klubů a sdružení. Za
umístění na předních místech celostátního žebříčku za daný rok jsou diplomy.
Krátkodobé akce
Sekce výkonnostní turistiky vyhlašuje též krátkodobé akce. O těchto soutěžích i o
různých změnách ve výkonnostní turistice informuje pravidelně časopis KČT
Turista.
O IVV a jiných mezinárodních aktivitách KČT
Budeme informovat v dalším Turistickém kalendáři Ústeckého kraje.
OBLASTNÍ A TÉMATICKÉ TURISTICKÉ ODZNAKY
OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
DĚČÍNSKO
Technické údaje
1. Labské pískovce
2. Vladislav Coller
Souběžná 153/4
408 01 Rumburk 3
3. 412 334 911
4. 723 125 506
5. –
6. –
Podmínky plnění
20 míst ze 40 uvedených.
Pro české účastníky min.
5 míst v SRN.
1. Krásnolipsko
2. Vladislav Coller
Souběžná 153/4
408 01 Rumburk 3
3. 412 334 911
4. 723 125 506
5. –
6. –
15 míst z 20 výběrových
Cena
20,-
40,-
LITOMĚŘICKO
Technické údaje
1. České středohoří
2. Václav Frydrych
Čs. Armády 10
412 01 Litoměřice
3. 416 731 233
4. –
5. –
6. –
Podmínky plnění
10 míst povinných
20 míst z 32 výběrových
Cena
Podmínky plnění
10 míst povinných
10 míst z 20 výběrových
Technické údaje
1. Permon
2.Růžena Streiftauová
Maxima Gorkého 1265/586
434 01 Most
3. 476 707 177
4. 724 292 799
5. –
6. 476 707 177
1. Mostecko
2. Růžena Streiftauová
Maxima Gorkého 1265/586
434 01 Most
3. 476 707 177
4. 724 292 799
5. –
6. 476 707 177
1. Poznávání česko – německého
Krušnohoří
2. Ing. Karel Šlechta
U zámeckého parku 839
436 01 Litvínov
3. 476 752 452
4. –
5. –
6. –
Podmínky plnění
5 míst povinných
15 výběrových z 25
Cena
20,-
5 míst povinných
20 míst z 25 výběrových
20,-
5 z 12 míst v ČR
5 z 12 míst v SRN
50,-
TEPLICKO
LOUNSKO
Technické údaje
1. Lounsko
2. Vladimír Jež
Suzdalské nám. 2279
440 01 Louny
3. –
4. 737 987 414
5. –
6. –
MOSTECKO
Cena
Technické údaje
1. Teplicko
2. Petr Malý
Trnovanská 1530
415 01 Teplice
3. 417 576 811
4. 777567695 (po 17.hod)
5. [email protected]
6. –
Podmínky plnění
10 míst povinných
12 míst z 25 výběrových
Cena
25,-
ÚSTECKO
15,-
Technické údaje
1. Kamenné kříže Ústecko –
Teplicko
2. KČT Dvůr Králové n.L.
Seifrtova 2374
544 01 Dvůr Králové n. L.
3. 499 622 863
4. –
5. [email protected]
6. 499 622 864
Podmínky plnění
Nakreslit 25 objektů z
27 uvedených
Cena
120,-
OBLASTNÍ A TÉMATICKÉ TURISTICKÉ ODZNAKY
OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
DĚČÍNSKO
Technické údaje
1. Labské pískovce
2. Vladislav Coller
Souběžná 153/4
408 01 Rumburk 3
3. 412 334 911
4. 723 125 506
5. –
6. –
Podmínky plnění
20 míst ze 40 uvedených.
Pro české účastníky min.
5 míst v SRN.
1. Krásnolipsko
2. Vladislav Coller
Souběžná 153/4
408 01 Rumburk 3
3. 412 334 911
4. 723 125 506
5. –
6. –
15 míst z 20 výběrových
Cena
20,-
40,-
LITOMĚŘICKO
Technické údaje
1. České středohoří
2. Václav Frydrych
Čs. Armády 10
412 01 Litoměřice
3. 416 731 233
4. –
5. –
6. –
Podmínky plnění
10 míst povinných
20 míst z 32 výběrových
Cena
Podmínky plnění
10 míst povinných
10 míst z 20 výběrových
Technické údaje
1. Permon
2.Růžena Streiftauová
Maxima Gorkého 1265/586
434 01 Most
3. 476 707 177
4. 724 292 799
5. –
6. 476 707 177
1. Mostecko
2. Růžena Streiftauová
Maxima Gorkého 1265/586
434 01 Most
3. 476 707 177
4. 724 292 799
5. –
6. 476 707 177
1. Poznávání česko – německého
Krušnohoří
2. Ing. Karel Šlechta
U zámeckého parku 839
436 01 Litvínov
3. 476 752 452
4. –
5. –
6. –
Podmínky plnění
5 míst povinných
15 výběrových z 25
Cena
20,-
5 míst povinných
20 míst z 25 výběrových
20,-
5 z 12 míst v ČR
5 z 12 míst v SRN
50,-
TEPLICKO
LOUNSKO
Technické údaje
1. Lounsko
2. Vladimír Jež
Suzdalské nám. 2279
440 01 Louny
3. –
4. 737 987 414
5. –
6. –
MOSTECKO
Cena
Technické údaje
1. Teplicko
2. Petr Malý
Trnovanská 1530
415 01 Teplice
3. 417 576 811
4. 777567695 (po 17.hod)
5. [email protected]
6. –
Podmínky plnění
10 míst povinných
12 míst z 25 výběrových
Cena
25,-
ÚSTECKO
15,-
Technické údaje
1. Kamenné kříže Ústecko –
Teplicko
2. KČT Dvůr Králové n.L.
Seifrtova 2374
544 01 Dvůr Králové n. L.
3. 499 622 863
4. –
5. [email protected]
6. 499 622 864
Podmínky plnění
Nakreslit 25 objektů z
27 uvedených
Cena
120,-
MĚSTSKÉ TURISTICKÉ TRASY IVV
1. Okolím Krásné Lípy (15 km – pěšky)
Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, 407 46 Krásná Lípa (tel.:607662247)
2. Ulričina stezka (10 km – pěšky)
Milena Šiklová, K. Maličkého 981, 410 01 Lovosice (Tel.:416535430 večer, 606104302)
3. Putování Teplicemi (13 km – pěšky)
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417576811, 776002953 jen SMS,
777567695 po 17. hod.)
4. Most (14 km – pěšky)
Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, 434 01 Most (tel.:476707177, 724292799)
5. Louny (12 km – pěšky)
Tomáš Sešín, č.p. 22, 439 06 Vrbno nad Lesy (tel.: 415694364)
6. Okruh města Litvínova (13 km – pěšky)
Ing.Karel Šlechta, U zámeckého parku 839, 436 01 Litvínov (tel.:476752452,
732214889)
7. Naučná stezka Lovoš (11 km – pěšky)
Milena Šiklová, K. Maličkého 981, 410 01 Lovosice (Tel.:416535430 večer, 606104302)
8. Šluknov – nejsevernější město ČR (15 km – pěšky)
Egon Wiesner, Husova 58, 463 43 Český Dub (tel.: 728254009)
9. Chomutov (11 km – pěšky)
Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov (tel.:724064608)
10. Přes hory a doly (24 km – pěšky)
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417576811)
11. Jirkov (17 km – pěšky)
Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov (tel.:724 064 608)
12.Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (7 km – pěšky)
Infocentrum města Ústí nad Labem, ulice Hradiště nedaleko hl. nádraží v budově České
národní banky, (tel.: 475220233, wwwusti_nl.cz).
Otevřeno: Po-Pá. 8-17 hod. So. 8-12 hod. Ne. zavřeno
13.Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (10 km – pěšky)
Infocentrum města Ústí nad Labem, ulice Hradiště nedaleko hl. nádraží v budově České
národní banky, (tel.: 475220233, wwwusti_nl.cz)
Otevřeno: Po-Pá. 8-17 hod. So. 8-12 hod. Ne. zavřeno
Tři poznávací okruhy městem Žatec vydal MÚ Žatec, nejsou IVV
Kruhové trasy IVV
1. Teplickým Krušnohořím (48 km- pěšky)
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417 576811)
Představení odboru KČT Krásná lípa.
Turistika – historie novodobá.
Po skončení 2. světové války a vysídlení převážné části původního německého
obyvatelstva zanikl Horský spolek pro nejsevernější Čechy, a tím také zanikla na
dlouhá léta na Krásnolipsku organizovaná turistika. Okolní krajina však stále lákala
k vycházkám, které byly organizovány spíše nahodile jednotlivci nadšenými pro
turistiku, nebo organizacemi tehdejší Národní fronty. Tak začala být vlastně znovu
objevována krajina, jejíž po staletí udržovaná a rozvíjená podrobná znalost vlastně
téměř úplně zmizela. Z paměti se pomalu začala vytrácet i znalost původních názvů
míst a krajinných prvků, někde tak vznikly i názvy nové. Dá se ale říci, že půda pro
rozvoj turistiky byla po dlouhých letech opět připravena.
V roce 1980 se při tehdejším Závodním klubu ROH Elite začala turistika pěstovat
jako zájmová činnost. Po nějakém čase vznikl první poválečný pevně organizovaný
odbor turistiky tělovýchovné jednoty Krásná Lípa. Ač se nestal nástupnickou
organizací Horského spolku, k jeho odkazu se přihlásil. Jeho činností i v dalších
letech prolínala úcta k turistické tradici, která zde byla stále přítomna. Od 1. ledna
1991 v Krásné Lípě existuje Klub českých turistů (KČT), jehož vznik uzavřel první
kapitolu poválečné obnovy zdejší turistiky.
Krásnolipští turisté za dobu více jak dvacetileté existence obnovené turistiky se
vcelku logicky věnovali kromě vlastních turistických aktivit především obnově a
zpřístupnění alespoň části toho, co zde bylo jejich předchůdci vybudováno. Tak byl
upraven a o altán doplněn areál pramenů Křinice, obnoveny nebo nově zbudovány
studánky Veronika, Blažena a Mnišský pramen, pozornost byla věnována i drobným
sakrálním stavbám, které neodmyslitelně patří k rázu krajiny. Největším dílem se
stal výsledek po sedm let probíhající rekonstrukce žlutě značené turistické stezky
v Kyjovském údolí a generální oprava rozhledny na Vlčí hoře. Byly upraveny
vyhlídky Karlova výšina a Spravedlnost. Turisté se věnovali také výsadbě stromů ,
čistotě lesa a přírody a dalším činnostem, což jim přineslo několik umístění na
předních místech v soutěži Turisté na pomoc přírodě, jak v jednotlivcích, tak
v kolektivu a v roce 1991 dokonce první místo.
KČT Krásná Lípa nebyl nikdy uzavřenou komunitou, všech akcí, které pořádal, se
mohla vždy zúčastnit veřejnost, některé z nich byly přímo pro veřejnost určeny a
s velkým zájmem navštěvovány. Vždy spolupracoval s veřejnou správou a s dalšími
subjekty – s okolními KČT, s Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce i CHKO
Lužické hory, správou Národního parku České Švýcarsko, Českým svazem
ochránců přírody (Tilia), s Lesy České republiky aj.
Aby myšlenka turistiky nezanikla a turisté měli své nástupce, věnovali se od roku
1982 již systematické práci s mládeží. Tehdy byl založen turistický klub mládeže
TOM, jehož řadami od té doby prošly desítky dětí a mladých lidí.
Samostatnou kapitolou práce krásnolipských turistů je přeshraniční spolupráce,
která oficiálně začala roku 1991, kdy byl navázán kontakt s DAV Neustadt
(Sachsen). Oba kluby se pak ve spolupráci podílely na organizaci dálkových
pochodů, turistických pochodů s názvem Skalními hrádky Labských pískovců, ob
rok se střídaly v organizování obnovené tradice slavnosti jarních slunovratů,
navzájem se navštěvovaly na turistických akcích. Tato činnost byla ukončena
zánikem německého klubu, část jejich členské základny se stala našimi členy.
Další významná přeshraniční spolupráce se datuje od roku 1997, kdy na
všesportovní konferenci Euroregionu Nisa v polském Nowogrodzienci byla
navázána spolupráce s polským klubem PTK PTSM Lubaň. Ta se stala i počátkem
spolupráce německých a polských turistů obou zmíněných klubů. Nyní je pravidlem,
že v turistických kalendářích všech tří klubů jsou každoročně zachyceny i akce
společně pořádané.
Kromě toho KČT Krásná Lípa spolupracuje s německou obcí Hinterhermsdorf, se
sportovním klubem Seifhennersdorf a se slovenským klubem KST Košice.
K desítkám akcí, které zdejší cvičitelé připravují, patří již po léta neodmyslitelně
některé tradiční akce. Vše začíná každoročně hned 1. ledna, kdy se pořádá
nenáročný novoroční výstup na Vlčí horu. Druhý lednový víkend patří vždy
Nejsevernějšímu zimnímu táboření v České republice, které se odehrává pod Vlčí
horou. Poslední červencový týden je rezervován pro společnou oddílovou
dovolenou a o druhém srpnovém víkendu se odehrávají mezinárodní, dálkové
pochody Skalními hrádky Labských pískovců. V letech 1985 – 1998 organizoval
klub úspěšné akce Pohádkový les, v nichž pokračují další organizátoři i nadále.
K řadám obětavých cvičitelů, kteří každoročně velice obětavě připravují desítky
turistických akcí, patří i členové výkonného výboru, kronikáři, kteří mají ve své péči
již desítky klubových kronik, provozovatelé rozhledny na Vlčí hoře i provozovatelé
turistické chaty Petra v Kyjově. Zvláštní uznání si zaslouží i skupina značkařů, která
přispívá svou prací k obnově a udržení naší unikátní sítě turistického značení.
K propagaci turistiky, klubu i města vydal klub různé propagační materiály:
skládačku KČT Krásná Lípa Vás vítá, Malého průvodce Krásnolipskem, mapku
povodí Křinice, ročenku k dvaceti letům obnovené Krásnolipské turistiky a velice
úspěšnou mapu Krásnolipsko (1:25.000) v české i německé verzi. Dále vydal
turistickou známku, plíšky na hole, skleněnou a kovovou plaketu, přívěsek na klíče –
to vše s vyobrazením rozhledny na Vlčí hoře. Se stejným symbolem se prodávají i
výrobky místních firem: Turistická hojivá mast a originální alkoholický nápoj
Turistická lužická. Výtěžek drobného prodeje slouží k financování aktivit klubu.
Turisté mají také možnost plnit Oblastní turistické odznaky Labské pískovce a OTO
Krásnolipsko. Okolím Krásné Lípy je také vyznačen příměstský okruh IVV.
Všechny zkušenosti, které KČT Krásná Lípa získal ve své činnosti a zejména při
pořádání výstav s turistickou tématikou, byly zúročeny při instalaci stálé expozice
turistiky v muzeu v Krásné Lípě.
Novodobá historie turistiky v Krásné Lípě se nepíše dlouho, ale až do současnosti,
tedy do počátku roku 2005, kdy tyto řádky vznikají, se dá považovat za dobu
úspěšnou, která rozhodně důstojně navazuje na práci předchůdců. Je to činnost
sloužící městu, regionu, jeho obyvatelstvu i přírodě ku prospěchu.
V.Hieke
Ústecká krajská rada Asociace TOM ýR
se sídlem: Nádražní námČstí 599, 415 02 Teplice 2
[email protected]
seskupuje v Ústeckém kraji celkem 28 turistických oddílĤ mládeže, s
celkovým poþtem 752 þlenĤ. Jež mají svou pĤsobnost v lokalitách
pĤvodních okresĤ. Nejvíce v Ústí n.L. 11 oddílĤ, pak 7 oddílĤ na
LitomČĜicku, na Chomutovsku jsou 4 oddíly, 3 oddíly na DČþínsku a po
1 oddíle mají Louny, Most a Teplice.
krajánek Miloslav Toman, Nádražní námČstí 599
415 02 Teplice
1027
1107
1904
1918
3301
3304
3311
6716
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7113
9939
19028
19029
19044
19045
19050
19091
19128
19133
19135
19140
19158
19180
þlenĤ
Tomáš FĤsek
Hana Volfová
Jan Zdiarský
Miroslav Kašpar
Jaroslav Lepšík
Marie Altmanová
Gabriela Schejbalová
Miloslav Toman
Ludmila TĤmová
Jan Daniš
Jan Daniš
Karel Benda
Michal Taške
Irena Grimmová
Pavel Svoboda
JindĜich ýerný
KateĜina KrĖáková
Vratislav Florián
Stanislav Zemek
Milan Zelenka
Vít Madron
Stanislav Mandát
Alena Krupková
Miroslav Bitter
Karel ŠindeláĜ
Pavlína Bílcová
JiĜí Voleník
Vít Hrzán
vedoucí oddílu
Mikulášovice
Krásná Lípa
KováĜská
Jirkov
ÚštČk
Žitenice
Lovosice
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
LitomČĜice
LitomČĜice
Roudnice n. L.
Jirkov
Postoloprty
Ústí nad Labem
Chomutov, Praha
DČþín
Ústí nad Labem
Most
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Hrušovany
místo pĤsobení
StopaĜi
Zelenáþi
StopaĜi
StopaĜi
BobĜi
Sojþata
VejĜi
BobĜíci
Devítka
1.VOM
2.VOM
3.VOM
4.VOM
5.TOM
Kola Waštepi
Delfín
Sluníþka
Klub lesní moudro
Vlþí smeþka
Výrové
Glaim
Dobrá pohoda
Halaparta
Vodáci
Mostík
Sdružení V.T.O.M.
Desítka
Prachová
þ.oddílunázev oddílu
51
7
27
30
32
16
15
12
10
18
27
28
22
17
33
6
30
59
7
14
7
65
49
33
14
49
41
33
KýT 115000
KýT 115000
KýT 115000
Oblast: Kostka
Oblast: Kostka
Oblast: Kostka
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Kostka
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Kostka
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Kostka
Oblast: Kostka
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Kostka
Oblast: Kostka
Oblast: Ústecký kraj
Oblast: Kostka
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
KýT
34003
115000
37001
106302
106602
115000
106707
106707
106707
106707
106707
41001
37001
37001
115000
115000
106401
115000
115000
33002
115000
Oblast: StĜedoþeská
Oblast: Ústecký kraj
oblast KýT
KýT 102073
KýT 33003
odbor
ODDÍLY Asociace TOM ýR v Ústeckém kraji
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ
Pražská 127, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov
telefon: 736 754 160
IČ: 711 65 142
registrační číslo oblasti KČT: 106
Bankovní spojení: Česká spořitelna, op., Ústí nad Labem
Číslo účtu: 0883220399/0800
KALENDÁŘ
TURISTICKÝCH AKCÍ
2006
1. 1. 2006
33. Novoroční pochod na Stropník - Novoroční čtyřlístek
Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10, 12 km • C Duchcov-bus.zast.
Duchcov-nemocnice, Osek pomník Nelsonské kat., Duchcov 8:50 9:00, Osek 9:15 - 9:20 • D Chata Máňa pod Stropníkem, 12:00 •
Sokol Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, 419 01
Duchcov
603 496 389 • [email protected]
U]
24. Novoroční výstup na Vlčí Horu - Novoroční čtyřlístek
Vlčí Hora • okr.: Děčín • C Krásná Lípa - náměstí, 11:30 • D Krásná
Lípa, 16:00 • KČT Krásná Lípa • Václav Hieke, Nemocniční 26,
407 46 Krásná lípa
728 732 877, 412 383 129 • [email protected]
U
22. Novoroční výstup na Oblík - Novoroční čtyřlístek
Oblík • okr.: Louny • km: DTP–18 km • C Louny, Suzdalské náměstí,
8:30 • D Louny • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš Chaloupek,
Maroldova
1830,
440 01
Louny
603 852 932
•
[email protected]
U
2. Novoroční výstup na Tanečnici - Novoroční čtyřlístek
Mikulášovice • okr.: Děčín • C Mikulášovice střed ČD, 9:30 • D
Tanečnice, 14:00 • KČT Rumburk • Rudolf Prokopec, Jiříkovská
1469/5,
408 01
Rumburk
412 334 750
•
[email protected].cz
U
Novoroční vycházka - Novoroční čtyřlístek
Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–6 - 12 km • C Podbořany u
nemocnice, 13:00 • D Podbořany ČD, 16:00 • KČT TJ Tatran
Podbořany • Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany
604 827 205
U
41. Novoroční výstup na Radobýl
Litoměřice • okr.: Litoměřice • km: DTP–10 km • C Litoměřice Mérové náměstí, 9:00 • D Radobýl, do 12:00 • KČT Litoměřice •
Alena Uhlíková, Družstevní 33/4, 412 01 Litoměřice
416 733 290
U
34. Start do roku 2006
Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–17 km • C Chomutov restaurace LUNA, 10:00 • D II. mlýn, 14:00 • KČT VTŽ Chomutov •
Bohumír Pokorný, Březenecká 4475, 430 04 Chomutov
U
27. Novoroční výstup na Lovoš
Lovosice • okr.: Litoměřice • km: DTP–3 - 10 km • C individuální Lovosice, individuální - 7:00 - 15:00 • D vrch Lovoš, 17:00 • KČT
Lovosice • Milena Šiklová, 8.května 7, 370 02 Lovosice
606 104 302 • [email protected]
U
25. Novoroční výstup na Doubravku
Teplice • okr.: Teplice • C libovolné, 12:00 • D Doubravka - vrchol,
15:00 • KČT TJ Lokomotiva Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530,
415 01 Teplice
776 002 953, 417 576 811 • [email protected]
]
24. Novoroční výstup na hrad Blansko
hrad Blansko • okr.: Ústí nad Labem • C libovolné, libovolné • D hrad
Blansko, 12:00 - 15:00 • KČT-odd.VT Lokomotiva Ústí nad Labem •
Josef Šimonka, Školní 3, 400 10 Ústí n. Labem
412 705 405 U
11. Novoroční výstup na Vysoký Ostrý
Ústí nad Labem - Střekov • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–7 km •
C Penzion Zámeček, 13:30 • D Vysoký Ostrý • KČT VHT Ústí n.L. •
Věra Magasaniková, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad Labem
475 533 856
U
4. Novoroční pochod
Žatec • okr.: Louny • km: DTP–10 km • C Restaurace Labuť u
železného mostu, 13:00 • D Lávka přes řeku Ohři, dle propozic •
KČT Žatec • Eva Hanušová
728 837 040
U
1. Novoroční výstup na Mravenčák
Klášterec n.O. • okr.: Chomutov • km: DTP–10 km • C Klášterec n.O.
- nádraží ČSAD, 13:00 • D Klášterec n.O. - Kyselka Evženie, 17:00 •
KČT Klášterec n.O. • Marcela Hodková, Útočiště 354, 431 51
Klášterec nad Ohří
U
Novoroční výstup na Jedlovou
Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20 km • C Varnsdorf náměstí, 9:00 • D Jedlová hora, 13:00 • KČT Varnsdorf • Irena
Uličná, Prašná 2290/C, 407 47 Varnsdorf
412 374 023 •
[email protected]
U
7. 1. 2006
4. Krušnohorské poselství
Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–11, 20, 30 km, LA–11, 20, 30 km
• C Jirkov, ulice B. Němcové (klubovna PS Úsměv), 7:30 - 10:00 • D
Jirkov, ulice B. Němcové (klubovna PS Úsměv), 16:00 • F 2.1.2006 •
KČT VTŽ Chomutov , město Jirkov • Jaromír Raisr, Hornická 1467,
431 11 Jirkov
724 064 608 • [email protected]
UW]
13. 1. 2006 – 15. 1. 2006
24. Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí Horou
Vlčí Hora • okr.: Děčín • C Vlčí Hora, 16:00 • D Vlčí Hora • KČT
Krásná Lípa • Václav Hieke, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa
728 732 877, 412 383 129 • [email protected]
21. 1. 2006
27. Z Klínů do Klínů přes Kateřinu
Klíny, Krušné hory • okr.: Most • km: LA–12, 30 km, DTP–12, 30 km
• C Klíny, 8:00 - 10:00 • D Klíny, 16:30 • KČT TJ Lokomotiva Most •
Ivana Jelínková, J.Suka 509/259, 434 01 Most
603 545 860,
476 120 150 • [email protected] • www.lokomotivamostkct.wz.cz WU
27. 1. 2006 – 30. 1. 2006
37. Lyžařský přejezd Krušných hor
Kraslice • okr.: Sokolov • km: LA–1. a 2. skupina 105 km, 3. skupina
140 km • C Kraslice, 7:45 • B 10.12.2005 • F 10.12.2005 • KČT
Krušné hory Sokolov • Robert Mašek, Karla Čapka 1410, 356 01
Sokolov
352 652 932
W
2.2. 2006 – 5.2. 2006
46. Brtnické ledopády
Šluknov• okr.: Děčín • km: DETP–12, 20, 30 km • C Šluknov -dle
propozic • D Šluknov, dle propozic• F 31.1.2006 • KČT Šluknov,
město Šluknov, Olafplaz Praha• Egon Wiesner, Rumburská 976,
407 77 Šluknov 
728 254 009, 412 386 017 •
[email protected] • www.mujweb.cz/sport/olafplaz
U]
11. 2. 2006
10. Únor bílý, údy sílí
Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–14 km • C Vroutek ČD, 12:00 •
D Vroutek ČD, 16:00 • KČT TJ Tatran Podbořany • Jaroslav Vörös,
Dukelská 889, 441 01 Podbořany
604 827 205
U
5. 3. 2006
27. Od Evženky k Evžence
Klášterec nad Ohří - Kyselka • okr.: Chomutov • km: DTP–8, 16 km •
C Klášterec n. O. - Kyselka, 9:00 • D Perštejn, Kyselka, 15:00 • KČT
VTŽ Chomutov • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov
604 607 853 • [email protected]
U
11. 3. 2006
22. Předjaří v Poohří
Slavětín • okr.: Louny • km: DTP–7 - 35 km, CA–25 - 50 km • C
Slavětín, radnice, 6:00 • D Slavětín, radnice, 18:00 • F 5.3.2006 •
KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830,
440 01 Louny
603 852 932 • [email protected] UV
17. 3. 2006 – 18. 3. 2006
6. QUO VADIS - Noční putování z Bouřňáku na Milešovku
Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–50 km • C dle propozic, dle
propozic • D dle propozic, dle propozic • KČT TJ Lokomotiva Teplice
• Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953,
417 576 811 • [email protected]
U]
18. 3. 2006
47. Jarní setkání turistů na Hasištejně
hrad Hasištejn - Místo • okr.: Chomutov • km: DTP–5 - 15 km • C
libovolné, 9:00 • D hrad Hasištejn, 9:00 - 12:00 • KČT VTŽ
Chomutov • Helmut Nový, Černovická 8, 430 03 Chomutov
474 627 919 • [email protected]
U
4. Vítání jara na Milešovce - memoriál Bedřicha Sochůrka
Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–15, 25, 35 km • C Železniční
stanice Teplice v Čechách, dle propozic • D Opárno, dle propozic •
F 12.3.2006 • KČT TJ Lokomotiva Teplice • Petr Malý, Trnovanská
1530, 415 01 Teplice
776 002 953, 417 576 811 •
[email protected]
U]
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Turnov • okr.: Semily • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha
• Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 •
[email protected]
]
25. 3. 2006
1. Jarní výšlap na Kounovské řady
Mutějovice • okr.: Louny • km: DTP–15 - 20 km • C Mutějovice
zastávka ČD, 9:40 • D Deštnice, dle propozic • KČT Žatec • Oldřich
Pištělák
721 825 469
U
1. 4. 2006
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Plzeň • okr.: Plzeň • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 •
[email protected]
]
8. 4. 2006
23. Otvírání studánky
Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C věžový dům
Merkur, 8:00 • D I. mlýn, 13:00 • KČT VTŽ Chomutov • Bohumír
Pokorný, Březenecká 4475, 430 04 Chomutov
U
31. 166 000 stop
Lounské podlesí, přírodní park Džbán • okr.: Louny • km: DTP–10,
15, 20, 25, 35, 50 km, CA–30, 50, 75 km • C Městská sportovní hala,
Rybalkova 2673, Louny, 6:30 - 10:00 • D Vinařice u Loun sokolovna, do 20:00 • F 31.3.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny •
Josef Rychnovský, 28.října 1594, 440 01 Louny
603 159 953,
415 634 144 • [email protected]
UV
13.4. 2006 – 17.4. 2006
Švýcarsko
Schaffhausen – Rýnské vodopády, Zutích, Luzern, výjezd Rigi –
Kulm, Bern, Aldorf, Axelstrasse, St. Allen • B 13.3.2006 • cena
bude uvedena v podrobném programu • KČT Spartak Ústí nad
Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
775 201 565
d
14.4. 2006 – 17.4. 2006
13. Jarním Šluknovskem
Šluknov• okr.: Děčín • km: DETP–12, 20, 30, 50,100 km • C Šluknov
- dle propozic • D Šluknov, dle propozic• KČT Šluknov, město
Šluknov, Olafplaz Praha• Egon Wiesner, Rumburská 976, 407 77
Šluknov 
728 254 009, 412 386 017 • [email protected] •
www.mujweb.cz/sport/olafplaz • nutný cestovní pas
U]
15. 4. 2006 – 17. 4. 2006
28. Velikonoční weekend na podlaze - OTO Úhlava
poříčí Úhlavy • okr.: Plzeň - jih • km: DTP–3 x 25 nebo 3 x 32 km • C
Přeštice, dle propozic • D Přeštice - Plzeň, dle propozic • B
20.3.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n.L.-rekreace • Vlastimil Cajthaml,
Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem
606 893 488, 475 601 737 U
15. 4. 2006
2. Pochod za velikonočním vajíčkem
Postoloprty • okr.: Louny • km: DTP–10 km, TM–10 km • C DDM Postoloprty, 9:00 - 11:00 registrace • D DDM - Postoloprty, 14:00 15:00 • B 14.4.2006 • F 15.4.2006 • Dům dětí a mládeže Postoloprty • Alžběta Bělohoubková, DDM - Jiráskovo náměstí 490,
439 42 Postoloprty
415 783 102 • [email protected]
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Hradec Králové • okr.: Hradec Králové • C dle propozic • D dle
propozic • ČOS Praha • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 • [email protected]
]
16. 4. 2006
29. Výstup pro velikonoční vajíčko na Mědník
Klášterec n.O. • okr.: Chomutov • km: DTP–10, 25 km • C Stadion TJ
Klášterec nad Ohří, 8:00 • D Měděnec, 14:00 • KČT Klášterec n.O. •
Alena Lisá, B. Němcové 352, 431 51 Klášterec nad Ohří
U
17. 4. 2006
26. Pro Velikonoční vajíčko na Pravdu
zřícenina hradu Pravda - Pnětluky • okr.: Louny • km: DTP–8 - 20
km, CA–40 - 60 km • C libovolné • D zřícenina hradu Pravda Pnětluky, 11:00 - 13:00 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Mgr. Martina
Jakešová, St. K. Sokola, 1123, 440 01 Louny
775 157 954 •
[email protected]
UV
21. 4. 2006 – 23. 4. 2006
40. Ústecká jarní 50
Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–10 - 50 km • C
Ústí nad Labem - Důlce (Apollo), 21.4. 16:00 - 19:00, 22.4. 6:00 10:00, 23.4. 7:00 - 9:00 • D Ústí nad Labem - Důlce (Apollo), 21.4.
22:00, 22.4. 21:00, 23.4. 12:00 • KČT TJ Spartak Ústí n. Labem •
Jaroslav Krob, Vilová 11, 400 01 Ústí nad Labem
721 765 144
U]
22. 4. 2006
27. Mostecké šlápoty
Most • okr.: Most • km: DTP–10, 20, 35 km, CA–20, 30, 60 km • C ul.
M. Rybalka, budova CVČ Most, 7:00 - 11:00 • D ul. M. Rybalka,
budova CVČ Most, 16:30 • KČT CVČ Most • Růžena Streiftauová,
M.Gorkého 586/1265, 434 01 Most
724 292 799, 476 707 177 •
[email protected]
UV]
29. 4. 2006
27. Jarní putování okolím Lovoše
Lovosice • okr.: Litoměřice • km: CA–50 km, DTP–3, 9, 15, 20, 30,
50 km • C Lovosice - náměstí (cukrárna JOHN), 7:00 • D vrch Lovoš
- chata Na Lovoši, 17:00 • F 20.4.2006 • KČT Lovosice • Milena
Šiklová, 8.května 7, 370 02 Lovosice
606 104 302 • [email protected]
VU]
10. Šmajdání za dvojčaty, aneb Krušné hory trochu jinak
Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–6, 16, 25, 35, 50 km, CA–35, 65
km • C Jirkov - 2. ZŠ, Studentská ul., 6:00 - 10:00 • D zámek
Červený Hrádek, do 18:00 • B 21.4.2006 • F 14.4.2006 • TOMStopaři, VTŽ Chomutov • Miroslav Kašpar, Pod Přivaděčem, 431 11
Jirkov
723 850 309
UV
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Jičín • okr.: Jičín • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 •
[email protected]
]
1. 5. 2006
15. Pod tisskými břízkami
Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–14, 25, 32 km • C Blatno ČD,
7:00 • D Žihle ČD, 16:30 • KČT TJ Tatran Podbořany • Jaroslav
Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany
604 827 205
U
60. Prvomájový výstup na Kozí vrch
Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • C libovolné • D Kozí vrch,
11:00 - 15:00 • KČT, oddíl VT, Lokomotiva Ústí nad Labem • Rudolf
Pelikán, Jizerská 45, 400 11 Ústí nad Labem
605 865 697
U
6. 5. 2006
5. Putování za vílou Maribylou
Horní Jiřetín • okr.: Most • km: TN–12 km pohádkovým lesem pro
děti, DTP–25 km • C Horní Jiřetín restaurace "Pod Lesem", 8:30 • D
Horní Jiřetín restaurace "Pod Lesem", 16:00 • KČT Baník Centrum
Dolní Jiřetín • František Gallik, Školní 110, 435 43 Horní Jiřetín
476 734 479 • [email protected]
gU
27. Stezka odvahy
Panský • okr.: Děčín • km: DTP–8 km • C Panský, 8:30 • D osada
Kopec, 15:00 • KČT Rumburk • Rudolf Prokopec, Jiříkovská 1469/5,
408 01 Rumburk
412 334 750 • [email protected].cz
U
3. Jarní putování přes hranice Sayda - Meziboří
Krušnohoří • okr.: Most, Sasko • C Sayda, 7:00 • D Meziboří, 13:00 15:00 • město Sayda • František Motl, Komenského 291, 435 13
Meziboří
606 145 998
U
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Brno • okr.: Brno • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 •
[email protected]
]
6. 5. 2006 – 8. 5. 2006
32. POSLEDNÍ ŠLAK - gory Stolowe a Sowie
(weekend na podlaze)
Kladsko • Polsko • km: DTP–2 x 25, nebo 2 x 32 km • C Náchod, dle
propozic • D Náchod, dle propozic • B 10.4.2006 • KČT Lokomotiva
Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí
nad Labem
606 893 488, 475 601 737
U
Žďársko
Skanzen – Veselý kopec, Polná u Jihlavy, Pelhřimovsko • B
6.4.2006 • cena 1 080 Kč (v ceně doprava, 2x nocleh) • KČT Spartak
Ústí nad Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad
Labem 
775 201 565
d
13. 5. 2006
30. Mezinárodní turistický pochod Severní stopou
Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20, 30 km, CA–20, 30,
40 km • C Dolní Poustevna - turistická chata za hřištěm, 7:30 - 10:15
• D Dolní Poustevna - výletiště Čtverec, 10:00 - 18:00 • F 30.4.2006
• KČT Dolní Poustevna • Ing. Jaroslav Leksa, Dol. Poustevna č.167,
407 82 Dolní Poustevna
602 126 390, 412 315 903 •
[email protected] • www.severnistopou.cz
UVg_]
6. Z Oparna za Přemyslem Oráčem
Oparno • okr.: Litoměřice • km: DTP–8 - 35 km, CA–25 - 60 km • C
pěší - hrad Oparno, cyklo - chatový tábor Oparno, 7:30 - 10:15 • D
Oparno, chatový tábor, 16:30 • KČT TJ Lokomotiva Most • Ivana
Jelínková, J. Suka 509/259, 434 01 Most
603 545 860,
476 120 150 • [email protected] • www.lokomotivamostkct.wz.cz UV
20. 5. 2006
10. Pochod po staré solné cestě
hrad Hasištejn • okr.: Chomutov • km: DTP–40 km, CA–80 km • C
hrad Hasištejn, 8:00 • D zámek Schlettau v Sasku, 18:00 • B
5.5.2006 • KČT VTŽ Chomutov, zámek Schlettau (D) • Helmut Nový,
Černovická
8,
430 03
Chomutov
474 627 919
•
[email protected]
UV
11. Sokolské putování Českým středohořím
Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–15, 25, 35, 50 km, CA–30, 50, 100,
120 km • C dle propozic • D dle propozic • TJ Sokol Teplice • Petr
Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953,
417 576 811 • [email protected]
UV]
21. 5. 2006
1. Dětský den kolem Doubravky
Teplice • okr.: Teplice • C Teplice - u hotelu Panorama, 11:00 • D
Teplice - u hotelu Panorama, 15:00 • KČT Lokomotiva Teplice a TJ
Sokol Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953, 417 576 811 • [email protected]
g
22. 5. 2006 – 28. 5. 2006
Železnorudsko, Javor, Passov
Šumava • C Železná Ruda, dle propozic • D Železná Ruda, dle
propozic • B 10.4.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n.L. - rekreace •
Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem
606 893 488, 475 601 737
U
27. 5. 2006
4. Memoriál patriotů okolo Ústí n. L.
Ústí n. L. • okr.: Ústí n. L. • km: DTP–8, 11, 18, 25, 29, 59 km, CA–
27, 38, 58 km • C Ústí n. L., 6:00 - 10:00 • D Ústí n. L., 21:00 • F
30.4.2006 • KČT – oddíl VT, Lokomotiva Ústí n. Labem • Karel
Punčochář, Moskevská 22, 400 01 Ústí nad Labem
475 210 727,
736 481 063 • [email protected]
UV]
19. Mostecký cyklovandr
Most • okr.: Most • km: CA–10, 20, 45, 60, 100 km • C Most, ul. M.
Rybalka - budova CVČ, 7:00 - 10:00 • D Most, ul. M. Rybalka budova CVČ, 16:30 • KČT CVČ Most • Jiří Válek, Zd.Štěpánka
346/2814, 434 01 Most
V
29. Po hraničních stezkách
Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–15, 20, 30 km • C Varnsdorf střelnice, 7:00 - 9:00 • D Varnsdorf - restaurace "U Šimků", 15:00 •
KČT Varnsdorf • Irena Uličná, Prašná 2290/C, 407 47 Varnsdorf
412 374 023 • [email protected]
U
12. Po stezkách Severní stopy
Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: TN–4 km • C Dolní Poustevna turistická chata za hřištěm, 9:00 - 10:00 • D Dolní Poustevna turistická chata za hřištěm, 11:00 - 12:00 • KČT Dolní Poustevna •
Věra Madunická, Potoční 422, 407 82 Dolní Poustevna
412 397
538, 412 315 903,
607 710 072
•
[email protected]
•
www.severnistopou.cz
g
Z Veletic do Líčkova
Veletice • km: DTP–16 km • C Veletice zastávka ČD, dle propozic •
D Veletice, dle propozic • KČT Žatec • Richard Kadeřábek
723 543 562
U
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Český Šternberk • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •
Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953 •
[email protected]
]
3.6. 2006
Jizerské hory
Tanvald, Smržovka, … • B 1.5.2006 • cena 495 Kč • KČT Spartak
Ústí nad Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad
Labem 
775 201 565
d
10. 6. 2006
6. Jirkovský Crossmarathon
Jirkov • okr.: Chomutov • km: CA–42.195 km, BE–42.195 km, DTP–
42.195 km • C Jirkov, 2.ZŠ Studentská ulice, 7:00 - pěší, 7:30 - 8:40
- běžci a cyklisté • D Jirkov, 2. ZŠ Studentská ulice, do 17:30 • B
3.6.2006 • F 31.5.2006 • KČT VTŽ Chomutov , město Jirkov •
Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov
724 064 608 •
[email protected]
VU
Z pohádky do pohádky
Most - Benedikt • okr.: Most • C Most - Benedikt, 10:00 - 11:30 • D
Most - Benedikt • KČT TJ Lokomotiva Most • Gabriela Zichová, J.
Ševčíka 837, 434 01 Most
476 119 879
g
17. 6. 2006
14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů
Přibyslav • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha • Petr Malý,
Trnovanská
1530,
415 01
Teplice
776 002 953
•
[email protected]
]
19.6. 2006 – 2.7. 2006
Skandinávie
Norsko, Dánsko • B 20.3.2006 • cena, včetně podrobného programu
bude upřesněna • KČT Spartak Ústí nad Labem • Hana Lukášková,
Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
775 201 565
d
24. 6. 2006
16. Pochod Hany Benešové
Osek u Duchcova • okr.: Teplice • km: DTP–5, 13, 16, 17, 22, 26, 30,
47 km • C Osek - restaurace Národní dům, 6:00 -7:00 (47),
7:00-8:00 (30, 26), 8:00 - 9:00 (22, 17, 16, 13, 5) • D Osek restaurace Národní dům, do 20:00 • F 10.5.2006 • TJ Sokol Osek •
Ivo Vlach, Dolejšova 412, 417 05 Osek
732 673 082,
417 837 275 • [email protected]
U
25. 6. 2006
Krajem kronikáře Václava Hájka
Libočany • okr.: Louny • km: CA–20 - 100 km, DTP–12, 23, 39, 50
km • C Libočany OÚ, 6:00 – 11:30 • D Libočany – dle propozic •
KČT Žatec, Obecní úřad Libočany • Roman Daniš, Mládežnická
2739, 438 01 Žatec
605 065 265
VU
30. 6. 2006 – 9. 7. 2006
DOLOMITY
• C Ústí nad Labem • D Ústí nad Labem • B 15.3.2006 • KČT VHT
Ústí n.L. • Vladislav Magasanik, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad
Labem
475 533 856
Y
2. 7. 2006
2. Radonice - Kadaň
Chomutovsko • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C Chomutov ČD,
6:00 • D Radonice, 16:30 • KČT TJ Tatran Podbořany • Libuše
Smetanová, Sýrovice čp.56, 441 01 Podbořany
415 215 509 U
3.7. 2006 – 10.7. 2006
Solnohradsko
Ubytování v penzionu s polopenzí a dalšími službami • B 20.4.2006
• cena přibližně 6 500 Kč • KČT Spartak Ústí nad Labem • Hana
Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
775 201 565
d
4. 7. 2006 – 9. 7. 2006
14. OTO Hrady a zámky Slovenska II.
Slovensko • okr.: Slovensko • C dle propozic • D dle propozic • B
1.6.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil Cajthaml,
Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem
606 893 488, 475 601 737 U
7.7. 2006 – 8.7. 2006
16. Týnišťské šlápoty od dubu k dubu
Týniště nad Orlicí • okr.: Rychnov nad Kněžnou • km: DTP–15, 25,
35, 50, 100km • C Týniště nad Orlicí, dle propozic • D Týniště nad
Orlicí, dle propozic• KČT Šluknov, Olafplaz Praha• Olaf Čihák,
Pejevové 3133/28 110 04 Praha 4 Modřany
241 763 075,
724 276 313 • [email protected] • www.mujweb.cz/sport/olafplaz
U]
28. 7. 2006 – 6. 8. 2006
32. Štýrské hory a jezera
Rakousko • okr.: Štýrsko • C dle propozic • D dle propozic • B
30.6.2006 • F • KČT Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil
Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem
606 893 488,
475 601 737
U]
29. 7. 2006
8. Táboráček u pramene Mandavy
Nové Křečany • okr.: Děčín • km: DTP–8 km • C Horní Mikulášovice,
11:30 • D Pramen Mandavy, 14:00 • KČT Rumburk • Rudolf
Prokopec, Jiříkovská 1469/5, 408 01 Rumburk
412 334 750 •
[email protected].cz
U
5. 8. 2006 – 13. 8. 2006
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
Krásná Lípa • okr.: Děčín • C nádraží ČD Krásná Lípa, 9:00 • D
Nádraží ČD Krásná Lípa, 16:00 • B 30.6.2006 • F 30.6.2006 •
Oblastní výbor KČT - Oblast Ústecký kraj a odbor KČT Krásná Lípa •
Václav Hieke, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa
728 732 877,
412 383 129 • [email protected]
cV\_U]
5. 8. 2006 – 13. 8. 2006
25. LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE v rámci
Letního turistického srazu 2006
Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron • okr.: Děčín • C
Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron, 15:00 • D Jiřetín
pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron, 12:00 • B 30.4.2006 • F
20.5.2006 • Krajská rada A-TOM Ústeckého kraje a KČT Glaverbel
Teplice, TOM 6716 Bobříci • Miloslav Toman, Nádražní náměstí 599,
415 02 Teplice v Čechách
721 445 296 • [email protected] •
http://6716.bobrici.sweb.cz
c]
5. 8. 2006 – 10. 8. 2006
Pěší putování Českým středohořím na Letní turistický sraz v
Krásné Lípě
Louny • okr.: Louny • km: EP–6 etap (99 - 155 km) • C Městská
sportovní hala Louny, od 18:00 • D Krásná Lípa, hřiště, do 16:00 •
B 30.4.2006 • F 31.5.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš
Chaloupek, Maroldova 1830, 440 01 LOUNY
603 852 932 •
[email protected]
]
5. 8. 2006 – 10. 8. 2006
Na kolech Krušnohořím na Letní turistický sraz v Krásné Lípě
dle propozic • km: CA–50 - 70 km denně podle programu • C České
Hamry 21 - penzion Pohoda, dle propozic • D Krásná Lípa, 17:00 •
B 30.4.2006 • F 30.4.2006 • KČT MM Litvínov • Václav Novotný,
Zámecká 2007, 436 01 Litvínov
476 767 621, 476 753 394 •
[email protected] • www.volny.cz/krusnohordraha
V]
5. 8. 2006 – 10. 8. 2006
Mototuristická jízda Ústeckým krajem na Letní turistický sraz
v Krásné Lípě
Krásná Lípa • okr.: Děčín • C cílová jízda • D Krásná Lípa • B
30.4.2006 • F 30.4.2006 • OV KČT - oblast Ústecký kraj a odbor
VTŽ Chomutov • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov
604 607 853 • [email protected]
\]
6. 8. 2006
Den Dolní Poustevny - v rámci Letního turistického srazu 2006
Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20, 30 km, CA–20, 30
km • C Dolní Poustevna - turistická chata za hřištěm, 7:30 - 10:15 •
D Dolní Poustevna - turistická chata , 10:00 - 18:00 • KČT Dolní
Poustevna • Ing. Jaroslav Leksa, Dolní Poustevna č.167, 407 82
Dolní Poustevna
602 126 390, 412 315 903 • [email protected]
UV_]
7. 8. 2006
Den Rumburku - v rámci Letního turistického srazu 2006
Rumburk, rozhledna Dymník • okr.: Děčín • km: DTP–20 • C
Rumburk - nádraží ČD, 8:30 • D Krásná Lípa - náměstí, 16:00 • KČT
Rumburk • Václav Provazník, Mikulášovice č. 907, 407 79
Mikulášovice
412 394 588, 603 886 832
UV_]
8. 8. 2006
Den Varnsdorfu a Jiřetína pod Jedlovou - v rámci Letního
turistického srazu 2006
Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–16, 13 km, CA–30 km • C
Varnsdorf, nádraží ČD, 9:00 • D Trasa I - parkoviště v osadě
Rozhled, Trasa II - Varnsdorf ČD, Trasa III – Jiřetín pod Jedlovou,
zahájení srazu TOM 16:00 • KČT Varnsdorf • Irena Uličná, Prašná
2290/C, 407 47 Varnsdorf
412 374 023 • [email protected]
UV_]
9. 8. 2006
Den Děčína - v rámci Letního turistického srazu 2006
Děčín • okr.: Děčín • dle propozic • C dle propozic • D dle propozic •
KČT Děčín • Ing. Vladimír Bažant, Liberecká 1101/3, 405 01 Děčín
728 226 705, [email protected]
UV_]
10. 8. 2006
Den Mikulášovic - v rámci Letního turistického srazu 2006
Mikulášovice • okr.: Děčín • km: DTP–20, CA–20 • C Mikulášovice,
rozhledna Weissberg (SRN), rozhledna Tanečnice, 8:30 • D
Mikulášovice, 16:00 • KČT Rumburk • Václav Provazník,
Mikulášovice č. 907, 407 79 Mikulášovice
412 394 588,
603 886 832
UV_]
11. 8. 2006
Den Šluknova - rámci Letního turistického srazu 2006
Šluknov • okr.: Děčín • km: TP–10, 15, 25, 36 km• C Šluknov – dle
propozic • D Šluknov, dle propozic • KČT Šluknov, město Šluknov,
Olafplaz Praha • Egon Wiesner, Rumburská 976, 407 77 Šluknov 
728 254 009 • 412 386 017 •
[email protected] •
www.mujweb.cz/sport/olafplaz • nutný cestovní pas
UV_]
11. 8. 2006 – 13. 8. 2006
24. Skalní hrádky Labských pískovců – v rámci Letního
turistického srazu 2006
Krásná Lípa • okr.: Děčín • C stanová základna KČT, 20:00 • D
stanová základna KČT, 14:00 • KČT Krásná Lípa • Jiří Pavlík,
Rooseveltova 565/8, 407 46 Krásná Lípa
412 383 728
]
19. 8. 2006
8. Krajem Bedřicha Bernaua
Radonice • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C Radonice zastávka ČD, 8:00 • D Radonice, 14:00 • KČT VTŽ Chomutov a
obec Radonice • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov
604 607 853 • [email protected]
U
3. Lounské letní vábení
Lounské středohoří • okr.: Louny • km: DTP–8 - 20 km, CA–25 - 75
km • C Louny, VII. ZŠ Louny, 8:00 • D Louny, VII. ZŠ Louny, 16:00 •
B 15.8.2006 • F 15.8.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš
Chaloupek, Maroldova 1830, 440 01 Louny
603 852 932 •
[email protected]
UV
19. 8. 2006 – 26. 8. 2006
32. Obutí a bosatí po břehu Baltu II.
Polsko • km: DTP– dle propozic • C dle propozic • D dle propozic •
B 16.6.2006 • F • KČT Lokomotiva Ústí n.L.-rekreace • Vlastimil
Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem
606 893 488,
475 601 737
U
24. 8. 2006 – 27. 8. 2006
3. Pochod Giacoma Casanovy
Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10 - 65 km, CA–10 - 65 km • C
Duchcov - učebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 17:30 • D
Duchcov - učebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 14:00 • F
31.7.2006 • TJ Sokol Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23,
P.O.BOX
3B,
419 01
Duchcov
603 496 389
•
[email protected]
UV]
16. 9. 2006
35. Krupská smyčka
Krupka • okr.: Teplice • km: CA–50 km, DTP–7, 15, 25, 35 km • C
Sportovní hala Krupka, 7:00 - 9:00 • D Sportovní hala Krupka, do
17:00 • KČT Krupka • Miroslav Kočí, Kollárova 601, 417 42 Krupka
723 720 093, 417 863 305
VU
23. 9. 2006
2. Pochod Karla Líma
Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10 - 26 km • C Duchcov - učebna
TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 7:00 – 9:00 • D Nové Město v
Krušných horách - restaurace Bendlova chata, 16:00 • TJ Sokol
Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, 419 01
Duchcov
603 496 389 • [email protected]
U]
27. 9. 2006 – 1. 10. 2006
Zajištěné cesty Východních Alp
Rakousko • B 15.6.2006 • KČT VHT Ústí n. L. • Vladislav
Magasanik, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad Labem
475 533 856
Y
30. 9. 2006
10. Kastelánův pochod
Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–16, 25, 35, 50 km, CA–16, 35, 65
km • C zámek Červený Hrádek, 6:00 - 10:00 • D zámek Červený
Hrádek, do 18:00 • B 22.9.2006 • F 15.9.2006 • TOM-Stopaři, KČT
VTŽ Chomutov • Miroslav Kašpar, Pod Přivaděčem, 431 11 Jirkov
723 850 309
UV
6. 10. 2006 – 8. 10. 2006
28. PORTA BOHEMICA
Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–10 - 50 km • C
Ústí n.L. - Důlce (Apollo), 6.10. 16:00 - 19:00, 7.10. 6:00 - 10:00,
8.10. 7:00 - 9:00 • D Ústí n.L. - Důlce (Apollo), 6.10. 22:00, 7.10.
21:00, 8.10. 12:00 • KČT TJ Spartak Ústí n. Labem • Jaroslav Krob,
Vilová 11, 400 01 Ústí nad Labem
721 765 144
U]
7. 10. 2006
15. Kufrování s Růžičkou
Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–12 km • C Podbořany u pošty,
10:00 • D Podbořany na náměstí, 14:00 • KČT TJ Tatran Podbořany
• Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany
604 827 205
U
30. "DP" Podzimním Krušnohořím
Litvínov • okr.: Most • km: DTP–15, 25, 35, 50 km, CA–60, 100 km •
C Pokladny zimního stadionu HC Litvínov, 6:30 • D Pokladny
zimního stadionu HC Litvínov, 18:00 • KČT Chemopetrol Litvínov •
Ing. Bohuslav Klikar, Valdštejnská 2114, 436 01 Litvínov
476 112 270, 606 600 115 • [email protected]
UV
14. 10. 2006
2. Rozloučení s Babím létem
Žatec • okr.: Louny • km: DTP–10 km • C u Bonexu, 13:00 • D Žatec,
dle propozic • KČT Žatec • Eva Hanušová
728 837 040
U
21. 10. 2006
31. Pochod ke Světovému dni spoření
Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–8, 15, 25 km • C Chomutov Česká spořitelna, 8:00 • D I. mlýn, 13:00 • KČT VTŽ Chomutov •
Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov
604 607 853 •
[email protected]
U
29. 10. 2006
2. Pochod za spadaným listím
Postoloprty • okr.: Louny • km: DTP–5 km, TM–5 km • C DDM Postoloprty, 9:00 - 10:00 registrace • D DDM - Postoloprty, 15:00 •
B 27.10.2006 • F 29.10.2006 • Dům dětí a mládeže - Postoloprty •
Alžběta Bělohoubková, DDM - Jiráskovo náměstí 490, 439 42
Postoloprty
415 783 102 • [email protected]
Uc
3. 11. 2006
41. Ústí nad Labem - Milešovka - noční turistický pochod
Memoriál Hanky Vocáskové
Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–25 km • C Ústí
nad Labem - vysokoškolské koleje UJEP, Klíšská ulice, 14:00 16:00 • D Základní škola v Žalanech, 17:00 - 23:00 • F 29.9.2006 •
odbor KČT USK Slávie Ústí nad Labem • Mgr. Tomáš Tkáč, Rtyňská
156, 417 63 Žalany
604 291 198 • [email protected] •
http://turistika-ul.webpark.cz
U
4. 11. 2006
14. P-P-P Poslední Podzimní Pochod
Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–15, 20, 35, 42 km • C Žihle
nádraží ČD, 7:20 • D Podbořany nádraží ČD, 18:00 • KČT TJ Tatran
Podbořany • Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany
604 827 205
U
23. 11. 2006 – 26. 11. 2006
18. ČESKOSRANDO 2006 - Loučení s turistickým rokem memoriál Oldřicha Pekárka
Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–8, 15, 25, 35, 50, 100 km • C
železniční stanice Teplice v Čechách, dle propozic • D železniční
stanice Teplice v Čechách, dle propozic • KČT TJ Lokomotiva
Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice
776 002 953, 417 576 811 • [email protected]
U]
1.12. 2006 – 2.12. 2006
12. Pražská stovka
Praha • okr.: Praha • km: DTP–15, 25, 35, 50,100km • C Praha, dle
propozic • D Praha, dle propozic • KČT Šluknov, Olafplaz Praha •
Olaf Čihák, Pejevové 3133/28 110 04 Praha 4 Modřany
241 763
075, 724 276 313 • [email protected]
U]
2. 12. 2006
15.Lovosická vánočka aneb měšec zlého správce
Lovosice • okr.: LLitoměřice • km: dle propozic • C dle propozic • D
dle propozic • TOM 3311 Vejři Lovosice • Gabriela Schejbalová,
Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice
U
9. 12. 2006
26. Rande s čertem
Chomutov • okr.: Chomutov • km: TN–4 km • C Chomutov - věžový
dům Merkur, 16:30 • D Bezručovo údolí, 18:00 • KČT VTŽ Chomutov
• Helmut Nový, Černovická 8, 430 03 Chomutov
474 627 919 •
[email protected]
g
26. 12. 2006
24. Memoriál Jarušky Machovcové
Komáří Vížka (autobus z Mostu) • okr.: Teplice • km: LA–17 km,
DTP–17 km • C Komáří Vížka (autobus z Mostu), 8:00 - autobus z
Mostu z Plechače (nutno zakoupit jízdenky) • KČT TJ Lokomotiva
Most • Josef Jelínek, J.Suka 509/259, 434 01 Most
476 120 150 •
[email protected] • www.lokomotivamostkct.wz.cz
WU
VÝZNAMNÉ AKCE
KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
v ústeckém kraji
Z KLÍNŮ DO KLÍNŮ PŘES KATEŘINU
21. 1. 2006, Klíny v Krušných horách
Informace: pí Jelínková
mobil: 603 545 860
JARNÍ SETKÁNÍ NA HASIŠTEJNĚ
18. 3. 2006, Chomutovsko
Informace: p. Nový
mobil: 474 627 919
166 000 STOP
8. 4. 2006, Louny
Informace: p. Rychnovský
mobil: 603 159 953
ÚSTECKÁ JARNÍ 50
21.-24. 4. 2006, Ústí nad Labem
Informace: p. Krob
tel.: 721 765 144
JARNÍ PUTOVÁNÍ OKOLO LOVOŠE
29. 4. 2006, Lovosice
Informace: pí Šiklová
mobil: 606 104 302
SEVERNÍ STOPOU
13. 5. 2006, Dolní Poustevna
Informace: p. Leksa
mobil: 602 126 390
Další akce a podrobnější informace
naleznete na naší internetové adrese:
KRUPSKÁ SMYČKA
16. 9. 2006, Krupka
Informace: p. Kočí
mobil: 723 720 093
LETNÍ
TURISTICKÝ SRAZ 2006
5.-13. 8. 2006, Krásná Lípa
Informace: p. Hieke
mobil: 728 732 877
www.klub.turistu.cz
AuthorKol210x148KlubCsTdealers
23.9.2005
13:46
Stránka 11
Author kol
„Ve srovnání s ostatními značkami jízdních kol spotřebitelé silně vnímají, že Author nabízí
nejlepší poměr cena – kvalita, nejširší sortiment, je nejrychlejší při zavádění nových kolekcí
na trh a nejvýrazněji podporuje sport." (Výzkum znalosti a vnímání značky Author – Brand Brothers)
www.author.cz
FRANTIŠEK NOVÝ – VELO, Sebuzín 170, 403 02 Ústí nad Labem, tel. 475 229 241, e-mail: [email protected]
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
oblast Ústecký kraj a odbor KČT v Krásné Lípě
ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE
krajská rada Ústeckého kraje a odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci
Krásná Lípa - centrum Českého Švýcarska
a
Jiřetín pod Jedlovou - centrum Tolštejnského panství
Vás zvou ve dnech
5. - 13. 8. 2006
na
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
který se uskuteční pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
a
LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH
ODDÍLŮ MLÁDEŽE
25. ročník
který se uskuteční pod patronátem
senátora Parlamentu ČR Josefa Zosera
Česká republika
Ústecký kraj
Národní park České Švýcarsko
Krásná Lípa - Jiřetín pod Jedlovou
Vážení přátelé, turisté.
Při svých cestách po rozhlednách v České
republice v rámci projektu „Podzim ve výškách“
se setkávám vedle zástupců státní správy a
místní samosprávy také se spoustou nadšených turistů. A to nejen s činovníky Klubu
českých turistů, ale i s obyčejnými návštěvníky,
tedy také turisty.
Cílem projektu je „rozhýbat“ národ a pozvat
všechny občany k návštěvě nejen vybraných
rozhleden, ale i k aktivnímu pohybu a pobytu
v přírodě, k návštěvě zajímavých turistických
míst.
Smyslem celé akce je propagace a podpora cestovního ruchu.
Jeho nedílnou součástí je i Klub českých turistů, který se v řadě případů
stará o tyto rozhledny, udržuje a obnovuje síť značených turistických cest a
tras. Ale nejen to, vyvíjí bohatou a rozmanitou činnost, která není určena
jen vlastním členům. Naopak, klub svými aktivitami oslovuje celou širokou
veřejnost. A právě těchto zkušeností chceme využít k dalšímu rozvoji
především domácího cestovního ruchu.
Jedním z příkladů je i chystaný Letní turistický sraz 2006, který připravují
společně turisté Ústeckého kraje s městy a obcemi v regionu Šluknovského
výběžku za vydatné podpory Ústeckého kraje a s přispěním řady dalších
partnerů. Týdenní setkání, které vyvrcholí v Krásné Lípě – centru Českého
Švýcarska, je přesně to, jak si představujeme směr, kterým by se měl ubírat
domácí cestovní ruch.
Široká a pestrá nabídka turistických aktivit by měla přivést do Ústeckého
kraje Vás, milovníky a příznivce turistiky. Na druhé straně bude Vaše účast
oceněním těch, kteří tuto akci připravují a zároveň podpoří snahy všech
v tomto kraji, kteří mají rozvoj cestovního ruchu jako svoji prioritu.
Dovolte mi, abych i já vyjádřil podporou této akci. Věřím, že i Vy, milovníci
turistiky, si najdete cestu na Letní turistický sraz 2006 do Ústeckého kraje.
Mgr. Radko Martínek
ministr pro místní rozvoj ČR
Vydáno za podpory MMR ČR
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
5. - 13. 8. 2006
RÁMCOVÝ PROGRAM:
HLAVNÍ AKCE:
5. – 10. 8. 06 PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM Louny – Krásná Lípa
NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM
České Hamry – Krásná Lípa
MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM
– Krásná Lípa
5. – 13. 8. 06 25. LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE
Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko OMIKRON
6. – 13. 8. 06 POJĎTE S NÁMI, aneb
VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM se ZLATOPRAMENEM
6. – 13. 8. 06 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DĚČÍNSKEM, SASKEM A LUŽICÍ
7. 8. 06
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO SRAZU TOM
Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko OMIKRON
10. 8. 06
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU
Krásná Lípa, fotbalový areál
11.–13. 8. 06 SKALNÍMI HRÁDKY LABSKÝCH PÍSKOVCŮ, 24. ročník
Krásná Lípa, turistická základna
12. 8. 06
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU
Krásná Lípa, Křinické náměstí
DALŠÍ TURISTICKÉ A DOPROVODNÉ AKCE:
5. – 13. 8. 06 Výstavy, přednášky a promítání filmů:
Krásná Lípa, kulturní středisko
Národní park ČESKÉ ŠVÝCARSKO; ÚSTECKÝ KRAJ;
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ; TURISTICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ
6. – 12. 8. 06 Výlety a vycházky do Národního parku ČESKÉ ŠVÝCARSKO s průvodci
Správa NP České Švýcarsko
6. – 12. 8. 06 Vlastní výlety a vycházky, plnění oblastních a tematických turistických odznaků
11.–12. 8. 06 Výlety pro zdravotně postižené
11. 8. 06
Přehlídka folk a country skupin
Krásná Lípa, amfiteátr
12. 8. 06
SETKÁNÍ U LÍPY - vystoupení folklorních souborů, prodejní stánky řemesel,
turistická burza, netradiční soutěže
Krásná Lípa, Křinické náměstí
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE
JIŘETÍN POD JEDLOVOU - CENTRUM TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Pořadatelé:
Oblastní výbor Klubu českých turistů – oblast Ústecký kraj
Odbor Klubu českých turistů Krásná Lípa
Asociace turistických oddílů mládeže – krajská rada Ústeckého kraje
Odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci
Organizační štáby:
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ
předseda
Václav Hieke, předseda odboru KČT Krásná Lípa
garant
Ing. Jaroslav Krejzlík, generální sekretář Ústředí KČT Praha
místopředseda
Josef Rychnovský, předseda oblastního výboru KČT – oblast Ústecký kraj
místopředseda
Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje
organizační pracovník Mgr. Martina Jakešová, odbor KČT TJ Lokomotiva Louny
hospodář
Růžena Streiftauová, předsedkyně odboru KČT CVČ Most
zástupce patronů
Hana Volfová, místostarostka Městského úřadu Krásná Lípa
zástupce partnerů
Ing. Jiří Rak, organizační pracovník OPS České Švýcarsko
přihlášky a evidence
Jana Vašutová, organizační pracovnice MěÚ Krásná Lípa
LETNÍ SRAZ TOM
předseda
místopředseda
organizační pracovník
organizační pracovník
hospodář
zahraniční styky
kulturní program
přihlášky a prezence
ubytování
doprava
Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje
Mgr. Bc. Helena Landová, odbor KČT Šluknov
Alena Koktanová, 5. TOM Ústí nad Labem
Jana Štajnerová, TOM 6716 Bobříci Teplice
Iva Jiránková, TOM 6716 Bobříci Teplice
Mgr. Jitka Laštovková, Ústí nad Labem
Miroslav Rulák, 5. TOM Ústí nad Labem
Milan Havlíček, TOM 6716 Bobříci Teplice
Štefan Hajšo, TOM 6716 Bobříci Teplice
Josef Rokoš, TOM 6716 Bobříci Teplice
Roman Kalina, TOM 6716 Bobříci Teplice
Čestné předsednictvo:
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
Josef Zoser
senátor Parlamentu České republiky
Ing. Jan Havelka
předseda Klubu českých turistů
Mgr. Tomáš Novotný předseda Asociace turistických oddílů mládeže
RNDr. Milan Hagan
předseda představenstva DRINKS UNION, a.s.
HLAVNÍ PATRONI SRAZŮ
Město Krásná Lípa
Obec Jiřetín pod Jedlovou
www.krasnalipa.cz
www.jiretin.cz
Národní park České Švýcarsko
Tolštejnské panství,
www.npcs.cz
www.tolstejn.cz
o.p.s.
DRINKS UNION
www.drinksunion.cz
DELITEUS, Svaz cestovního ruchu
Ústecký kraj,
www.deliteus.cz
www.kr-ustecky.cz
krajský úřad
VÝBOR PATRONŮ A PARTNERŮ
Město Krásná Lípa
NP České Švýcarsko
Obec Jiřetín pod Jedlovou
DRINKS UNION, a.s.
Tolštejnské panství, ops
České Švýcarsko, ops
DELITEUS, Svaz cestovního ruchu
Krajský úřad Ústeckého kraje
Oborová zdravotní pojišťovna
Ubytovací centrála Jiřetín pod Jedlovou
CHKO Labské pískovce
CHKO Lužické hory
[email protected], s.r.o.
Český svaz ochránců přírody
Lesy ČR, Lesní správa Rumburk
Kontaktní adresa:
-
Ing. Zbyněk Linhart, starosta
RNDr. Zdeněk Patzelt, ředitel Správy NP
Pavel Zoser, místostarosta
Ing. Josef Vejlupek,
Ing. Anna Korbelová, předsedkyně správní rady
Mgr. Marek Mráz, ředitel
Ing. Jiří Poláček, výkonný ředitel
Ing. Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Ing. Josef Flos, ředitel oblastní pobočky
Petr Špůr, jednatel společnosti
Ing. Werner Hentschel, vedoucí Správy
Jitka Thelenová, pracovnice Správy
Ing. Jaroslav Stibor, jednatel společnosti
Dr. Jan Eichler, předseda ZO „Tilia“
Ing. Pavel Bik, vedoucí Správy
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Masarykova 246/6
407 46 KRÁSNÁ LÍPA
Kontaktní osoba:
Jana Vašutová, telefon: 412 354 824
e-mail: [email protected]
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
Termín:
Místo:
Pořadatel:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
5. - 13. 8. 2006
KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Oblastní výbor KČT - oblast Ústecký kraj a odbor KČT v Krásné Lípě
Václav Hieke, předseda odboru KČT Krásná Lípa,
Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa
412 383 129; 728 732 877
[email protected]
Letní turistický sraz 2006 je významnou akcí Klubu českých turistů v roce 2006. Je určen nejen členům KČT, ale i
široké turistické veřejnosti a zahraničním návštěvníkům. Akce je zařazena do mezinárodního kalendáře IVV
(Internationaler Volksportverband). Pro účastníky bude připraven bohatý a rozmanitý program. Každý si bude moci
vybrat ze široké nabídky.
Přihlášky: - zájemci vyplní závaznou přihlášku, kterou zašlou nejpozději do 30. 4. 2006 na adresu: KLUB
ČESKÝCH TURISTŮ, Masarykova 246/6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
- současně k přihlášce přiloží kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku a
objednaných služeb
Ubytování: pro účastníky budou připraveny následující možnosti ubytování
- ve vlastních stanech - turistická základna KČT u fotbalového areálu v Krásné Lípě
- turistická základna ZO ČSOP „Tilia“ v Krásné Lípě
(á 10,- Kč za osobu a noc)
- ve vlastních karavanech - tréninkové fotbalové hřiště v areálu v Krásné Lípě
(á 10,- Kč za osobu a noc)
- na podlaze, ve vlastním spacím pytli - základní škola v Krásné Lípě popřípadě další, podle počtu
zájemců (á 30,- Kč za osobu a noc)
tato ubytovací zařízení budou vybavena pevnými i mobilními sociálními zařízeními (umývárny,
sprchy, WC)
- ubytování na lůžku - vícelůžkové ubytovny, chaty, internáty (70 - 150 Kč za osobu a den)
toto ubytování je možné objednat v závazné přihlášce; přihlášení a zařazení účastníci obdrží od
ubytovací komise vyrozumění a následně po zaplacení obdrží ubytovací poukaz
- ubytování na lůžku - hotely, penziony (150 – 450,- Kč za osobu a den)
toto ubytování je možné objednat v závazné přihlášce; přihlášení a zařazení účastníci obdrží od
ubytovací komise vyrozumění o rezervaci; úhradu provedou přímo ve prospěch ubytovacího zařízení
- ubytování na lůžku může být, vzhledem k počtu účastníků, zajištěno i ve vzdálenějších
místech od centra LTS 06, Krásné Lípy
- účastníci přístupových tras budou ubytováni podle pokynů uvedených v propozicích těchto
akcí
Stravování: - zájemci si budou moci objednat a zaplatit stravování při prezenci;
- poskytovatelem stravování bude Školní jídelna základní školy v Krásné Lípě, v rozsahu snídaně a
večeře
- jinak si účastníci budou zajišťovat stravování samostatně v provozovnách veřejného stravování a
v prodejních stáncích
- příprava a konzumace stravy v ubytovacích zařízeních se bude řídit pravidly, která si stanoví
jednotliví poskytovatelé ubytování
Doprava:
- do Krásné Lípy a zpět si zajišťují a hradí účastníci samostatně, s možností použití všech,
v daném období, platných slev
- v průběhu LTS 06 bude posílena pravidelná veřejná doprava a dále zajištěna smluvní
autobusová a vlaková přeprava pro účastníky srazu
(do míst ubytování, míst startů jednotlivých akcí a zpět, včetně přepravy jízdních kol)
- jízdní řády jednotlivých spojů obdrží účastníci spolu s dalšími pokyny, včetně ceníku
jízdného
Parkování: - pro účastníky přístupové mototuristické jízdy Ústeckým krajem bude vyhrazeno parkoviště
motorových vozidel a pro karavany přímo ve fotbalovém areálu v Krásné Lípě
- pro ostatní motorová vozidla budou vyhrazeny další parkovací plochy, nikoliv však jako hlídaná
parkoviště
Jízdní kola: - pro účastníky s jízdními koly – cykloturisty, bude zabezpečen prostor k jejich uložení v místě
ubytování
Bezpečnost: - vzhledem k tomu, že převážná většina akcí se bude konat v Národním parku České Švýcarsko a
chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory je nezbytně nutné se pohybovat
jen po vyznačených turistických cestách, veřejných komunikacích, respektive pro účely LTS 06
vyznačených trasách a bezpodmínečně dodržovat jejich návštěvní řády
- povinným vybavením všech účastníků cyklotras je přilba a kolo podle platných silničních předpisů
Zdravotní zabezpečení:
- stálá zdravotní služba bude ve sportovním areálu (ubytování – stany, karavany) a na všech akcích
- o lékařské službě budou účastníci informováni při prezenci
- účastníci by si měli ve vlastním zájmu vzít s sebou dostatek osobních léků a zdravotních potřebpomůcek aby neměli v průběhu LTS 06 problém s jejich zabezpečováním
- vzhledem k tomu, že řada akcí a tras (zajišťované, zájezdy, ale i individuální) povede do
sousedního Saska, měli by být účastníci vybaveni zdravotním pojištěním pro cesty do zahraničí
(léčení a léčebné výlohy)
Osobní doklady:
- protože řada akcí i zájezdů může zavést účastníky do sousedního Saska, je potřeba aby účastníci
byli vybaveni platnými občanskými průkazy podle normy EU nebo platnými cestovními pasy
Prezence:
bude probíhat nepřetržitě od soboty 5. 8. 2006 od 9.00 hodin do neděle 13. 8. 2006 do 16.00 hodin
v prostorách nádraží ČD - KRÁSNÁ LÍPA (stálá informační služba i v nočních hodinách)
Cena:
základní – jednotná cena účastnického poplatku činí 200,- Kč, kterou je potřeba uhradit (před
odesláním závazné přihlášky) ve prospěch běžného účtu OV KČT – oblast Ústecký kraj, který
je veden u České spořitelny a.s. Ústí nad Labem, číslo účtu: 0883220399/0800, variabilní
symbol: 44, nejpozději do 30. 4. 2006.
Kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku a dalších služeb je nutné přiložit k závazné
přihlášce.
Cena účastnického poplatku zahrnuje:
ƒ účastnický průkaz
ƒ možnost účasti na všech turistických, kulturních a doprovodných akcích v rámci srazu
ƒ využívání slev při dopravě v době konání srazu
ƒ informační a propagační materiály
ƒ upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti
ƒ organizační a technické zajištění srazu
Bonus:
zájemci, kteří se přihlásí a zaplatí do 20. 12. 2005 obdrží „Kalendář turistických akcí a katalog
informací a služeb Ústeckého kraje pro rok 2006“
LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH
ODDÍLŮ MLÁDEŽE
25. ročník
Termín:
5. - 13. 8. 2005
Místo:
JIŘETÍN POD JEDLOVOU - rekreační středisko OMIKRON
Pořadatel:
Asociace turistických oddílů mládeže, krajská rada Ústeckého kraje
a odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje (krajánek)
a místopředseda organizačního štábu LTS 06
Nádražní nám. 599, 415 02 Teplice
972 421 435 (zaměstnání), 721 445 296
[email protected]
Místo srazu:
RS - OMIKRON, Jiřetín pod Jedlovou
Termín srazu:
5.8. až 13.8. 2006 (4.pá – 13.ne)
Srazový prostor je k dispozici od pátku 4.8.2006 od 10:00 hodin
Akce je zařazena v Kalendáři IVV.
Účast na srazu: Srazu se mohou zúčastnit všichni organizovaní i neorganizovaní turisté, kteří se
přihlásí ve stanoveném termínu a uhradí stanovené srazové poplatky. Členové KČT a
A-TOM se prokáží členským průkazem při prezentaci. Bez členského průkazu
účastníci hradí srazový poplatek jako pro nečleny. Za účastníky mladší 18 let jsou
zodpovědní příslušní vedoucí TOM, resp. rodiče.
Prezentace:
Na recepci RS OMIKRON od 4.8.2005 od 10.00 hodin. Při prezentaci budou od
účastníků vybírány poplatky za objednané služby (viz. přihláška).
Poplatek:
Účastnický poplatek činí 200,- Kč pro členy A TOM a KČT.
Pro nečleny a jiné organizace činí srazový poplatek 300,- Kč.
Poplatek je splatný společně s přihláškou.
Ubytování:
Ve vlastních stanech a vlastních spacích pytlích v místě určeném organizátorem. Po
dobu srazu v ceně 15,- Kč za stan a noc. Ve čtyř lůžkových chatkách ve vlastních
spacích pytlích v termínu od 4.8. do 13.8.2006 v ceně 30,- Kč za osobu a noc. V
budově od 4.8. do 13.8.2006 v ceně 95,- Kč za lůžko a noc.
Na ubytování třeba zaslat přihlášku nejpozději do 30.4.2006.
Kapacita ubytování je dostačující, ale vzhledem k hygienickým podmínkám ji nelze
přeplnit.
Osobní auta a autobusy budou moci parkovat jen na vyhrazeném parkovišti v blízkosti
RS OMIKRON.
Parkování:
Stravování:
Na základě objednávky stravy v rozsahu polopenze (snídaně, večeře) za 115,- Kč
osoba/den. Nezabezpečujeme svačiny na cestu, ani obědy v RS. Není k dispozici
zázemí pro vaření skupin.
Zabezpečujeme jen dopředu objednanou stravu.
Přihlášky:
Na sraz je nutné se přihlásit písemně na přiložené přihlášce (je možné si jí namnožit).
Termín pro závazné přihlášení je do 30. dubna 2006.
Závaznou přihlášku s dokladem o zaplacení účastnického poplatku je nutné zaslat nejpozději
do 30.4.2006 na adresu:
Milan Havlíček, ul. Antonína Sochora 1316/31, 415 01 Teplice v Čechách
Úhradu poplatků na účet:
2092512001/2400 u eBanky
Variabilní symbol 25/2006
Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.
Doprava:
Do Jiřetína pod Jedlovou je možné se dopravit vlakem (trať 081 a 089), od zastávky
Jiřetín pod Jedlovou je RS OMIKRON vzdáleno cca 30 minut ve směru na Tolštejn.
Všeobecné pokyny:
• Každý účastník si přinese s sebou: občanský průkaz, členský průkaz KČT (členové),
průkaz pojištěnce (mladší 15 let cestovní pojištění)
• Doklad o zaplacení srazového poplatku
• Ve srazovém poplatku není zahrnuto pojištění osob a věcí účastníků, proto se každý
zúčastňuje srazu na vlastní zodpovědnost. Doporučujeme individuální pojištění.
• Každý účastník je povinen dodržovat táborový pořádek a pořádek platný pro RS
OMIKRON v Jiřetíně pod Jedlovou
• Rozdělávání ohně a vaření na otevřeném ohni jen se souhlasem NP České Švýcarsko
• Každý účastník je povinen nosit viditelně označení účastníka a označit svůj stan
přiděleným číslem
• Účastníci jsou povinni respektovat zákaz parkování v areálu RS
Vzhledem k tomu, že trasy vedou v hraničním pásmu a zacházejí i do SRN je potřebné nosit s sebou pas
nebo občanský průkaz, pro případ úrazu i průkaz pojištěnce !
Ceník objednávaných služeb:
účastnický poplatek
ubytování dle výběru
Stravování polopenze
Srazové tričko
200,- Kč/osoba
(300,- Kč)
15,- Kč stan/noc
30,- Kč osoba/noc v chatce (ve spacáku)
95,- Kč osoba/noc v budově (v peří)
115,- Kč osoba/den
120,- Kč (1 ks/ bez objednání 150,- Kč v místě)
PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ
Termín:
Pořadatel:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
5. - 10. 8. 2006
Odbor KČT TJ Lokomotiva Louny
Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, 44001 Louny
603 852 932
[email protected]
Akce je zařazena v Kalendáři IVV.
Program:
Pá, 4. 8. 06
So, 5. 8. 06
1. etapa
Ne, 6. 8. 06
2. etapa
Po, 7. 8. 06
3. etapa
Út, 8. 8. 06
4. etapa
St, 9. 8. 06
5. etapa
Čt, 10. 8. 06
příjezd účastníků do Loun,
od 16 h. prezence v Městské sportovní hale, Rybalkova 2673, Louny, tel.: 415 653 027
ubytování podle požadavků uvedených v závazné přihlášce
příjezdy účastníků a pokračování prezence (celý den)
25 km - Louny, Lenešice, Ranská hora, Hrádek, Raná, Mnichov, Oblík, Červený vrch,
Dobroměřice, Louny
35 km - Louny – Hrádek, Milá, Bělušice, Charvátce, Mnichov – Louny
večer prohlídka města a výstup na věž chrámu Sv. Mikuláše
přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Loun do Lovosic
18 km - Lovosice, Vchynice, Košťálov, Boreč, Lovoš, Lovosice
30 km - Lovosice – Vchynice, Březno, Ostrý, Milešov, Milešovka, Velemín, Opárno, Lovoš –
Lovosice
přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Lovosic do Litoměřic
14 km - Litoměřice, Skalice, Hradiště, Hlinná, Miřejovice, Litoměřice
25 km - Litoměřice – Skalice, Lbín, Homolka, Černiště, Varhošť, Krkavčí skála, Hlinná –
Litoměřice
přeprava zavazade + přejezd účastníků vlakem ČD z Litoměřic do Sebuzína
17 km - Sebuzín, Ritinská rokle, Čeřeniště, Němčí, Průčelská rokle, Ústí n.L.-Střekov
25 km - Sebuzín - Čeřeniště, Tašov, Proboštov, Malečov, Malý Ostrý, Velký Ostrý, Nová Ves,
Ústí n.L.-Střekov
Přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD ze Střekova do Malého Března
15 km - Malé Březno, Zubrnice-skanzen, Buková hora, Těchlovice, Děčín
30 km - Malé Březno – Těchlovice, Vrabinec, Lesná, Velký Chlum, Děčín
10 km - Děčín – městská prohlídková trasa (zámek, ZOO, Pastýřská stěna)
Přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Děčína do Krásné Lípy
po příjezdu prezence, ubytování a účast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu
2006 v Krásné Lípě
od Pá, 11. 8.
do Ne, 13. 8. ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006
2006
Doprava:
- do místa startu a odjezd z Krásné Lípy si zajišťuje a hradí každý samostatně
- přepravu mezi jednotlivými etapovými místy zajišťuje pořadatel, jízdné si hradí účastníci
Ubytování:
- bude zajištěno na podlaze, s vlastním spacím pytlem (na lůžku – individuálně)
Stravování:
- nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat sám
Cena:
jednotná 700,- Kč za účastníka (500,- Kč – pěší putování; 200,- Kč – LTS 06)
zahrnuje organizační zabezpečení pěšího putování včetně přepravy zavazadel, ubytování na
podlaze s vlastní spacím pytlem, program v rámci srazu, informační a propagační materiály,
plánky pěších tras, upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti.
ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.
Účastníci pěšího putování splní podmínky oblastního turistického odznaku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Počet míst
přístupové trasy – Pěšího putování Českým středohořím je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých etapových
místech a dopravními možnostmi mezi jednotlivými ubytovacími místy.Ve vlastním zájmu je nutné se přihlásit a
uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006. O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu
s dalšími informacemi a pokyny.
NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM
NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ
Termín:
Pořadatel:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
internet:
5. - 10. 8. 2006
Odbor KČT MM LITVÍNOV
Václav Novotný, Zámecká 2007, 436 01 Litvínov
476 793 394 (privát), 476 767 621 (zaměstnání)
[email protected]; [email protected];
www.volny.cz/krusnohordraha
Akce je zařazena v Kalendáři IVV.
Program:
Pá, 4. 8. 06
příjezd účastníků do obce České Hamry v Krušných horách
(do stanice ČD České Hamry na trati Chomutov - Vejprty, nebo na území SRN do stanice
Hammerunterwiesenthal na trati Cranzal - Oberwiesenthal; hned u stanice je hraniční
přechod pro pěší a cyklisty do obce České Hamry)
od 16 h. prezence v penzionu Pohoda, ubytování – podle požadavku v přihlášce
So, 5. 8. 06
příjezdy účastníků a pokračování prezence (celý den)
samostatné výlety do okolí: KLÍNOVEC - BOŽÍ DAR - OBERWIESENTHAL FICHTELBERG - BÄRENSTEIN - VEJPRTY
Ne, 6. 8. 06
do 8 h. dokončení prezence, naložení zavazadel na doprovodné vozidlo
1. etapa = ČESKÉ HAMRY - HORA SVATÉ KATEŘINY cca 55 km
Po, 7. 8. 06
2. etapa = HORA SVATÉ KATEŘINY - MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH cca 50 km
Út, 8. 8. 06
3. etapa = MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH - TISÁ cca 50 km
St, 9. 8. 06
odpočinkový den: samostatné výlety, vyjížďky nebo návštěvy TISKÝCH
DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU
Čt, 10. 8. 06
4. etapa = TISÁ - KRÁSNÁ LÍPA cca 70 km
po příjezdu ubytování a účast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu 2006
v Krásné Lípě
od Pá, 11. 8. 06
do Ne, 13. 8. 06
ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006
STĚN A
Trasy (základní i případně prodloužené) povedou po silnicích nebo lesních cestách vhodných pro treková kola na
území České republiky i SRN – Spolkové země Sasko. Je proto nutné mít platný občanský průkaz podle normy EU
nebo cestovní pas.
Dále je potřeba, aby každý účastník měl uzavřeno zdravotní pojištění pro cesty v zahraničí.
Povinným vybavením každého účastníka je přilba a kolo podle silničních předpisů.
Ubytování:
bude zajištěno podle požadavků uvedených v závazné přihlášce
Stravování:
nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat sám
Cena:
jednotná 500,- Kč za účastníka (300,- Kč – cyklotrasa; 200,- Kč – LTS 06)
zahrnuje organizační zabezpečení cyklotrasy včetně přepravy zavazadel, program v rámci
srazu, informační a propagační materiály, plánky cyklotras, upomínkový list, odznak, suvenýr
a další pozornosti. ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.
Cena ubytování není součástí účastnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím
zařízení podle svého požadavku uvedeného v závazné přihlášce.
Dopravu do místa startu cyklotrasy a odjezd z Krásné Lípy si zajišťuje a hradí každý samostatně.
Počet míst přístupové cyklotrasy je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých místech. Ve vlastním zájmu je
nutné se přihlásit a uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006.
O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu s dalšími informacemi a pokyny.
MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM
NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ
Termín:
Pořadatel:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
5. - 10. 8. 2006
Odbor KČT VTŽ CHOMUTOV
Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov
604 607 853
[email protected]
Akce je zařazena v Kalendáři IVV.
Program:
od So, 5. 8. 06
do Čt, 10. 8. 06
Přístupová mototuristická jízda Ústeckým krajem s cílem na Letním turistickém srazu
v Krásné Lípě
Doporučené turistické cíle v Ústeckém kraji:
Chomutovsko
- KADAŇ, Františkánský klášter
- JIRKOV, Červený Hrádek, zámek
Lounsko
- KRÁSNÝ DVŮR, zámek
- LOUNY, chrám Sv. Mikuláše
Mostecko
- MOST, Hněvín, rozhledna, 411 m.n.m.
- JEZEŘÍ, zámek
Teplicko
- DUCHCOV, zámek
- MILEŠOVKA, rozhledna, 837 m.n.m.
Litoměřicko
- LIBOCHOVICE, zámek
- PLOSKOVICE, zámek
Ústecko
- ÚSTÍ nad Labem – STŘEKOV, hrad
- VELKÉ BŘEZNO, zámek
Děčínsko
- SNĚŽNÍK, rozhledna, 723 m.n.m.
- DĚČÍN, zámek
Účastníci si přístupovou trasu volí sami s tím, že pokud možno navštíví v Ústeckém kraji co největší počet z výše
doporučených turistických cílů. V případě návštěvy deseti a více míst (doloženo razítky, vstupenkami,
pohlednicemi, fotografiemi apod.) obdrží při prezenci v Krásné Lípě prémii.
Prezence závazně přihlášených bude probíhat ve Sportovním areálu TJ Krásná Lípa.
od Čt, 10.8.06
do Ne, 13.8.06
ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006
Ubytování:
- v průběhu mototuristické jízdy Ústeckým krajem v ubytovacích zařízeních nebo kempech,
zajišťují si účastníci samostatně
- v rámci LTS 06 ve vlastních karavanech – ve fotbalovém areálu TJ Krásná Lípa
(á 10,- Kč za osobu a noc) (škvárové fotbalové hřiště – k dispozici samostatná sociální zařízení
– sprchy, WC; parkoviště motorových vozidel tamtéž),
- nebo bude zajištěno podle požadavků uvedených v závazné přihlášce
Stravování:
nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat samostatně, jak v průběhu
mototuristické jízdy Ústeckým krajem, tak i na LTS 06 kde bude dostatek prodejních stánků
Cena:
jednotná 300,- Kč za účastníka (100,- Kč – mototrasa; 200,- Kč – LTS 06)
Zahrnuje organizační zabezpečení mototuristické jízdy, program v rámci LTS 06, informační a
propagační materiály, mapu Ústeckého kraje, upomínkový list, odznak, suvenýr a další
pozornosti. ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.
Cena ubytování není součástí účastnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím
zařízení podle svého požadavku uvedeného v závazné přihlášce.
Ve vlastní zájmu je nutné se přihlásit a uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006.
O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu s dalšími informacemi a pokyny.
POJĎTE S NÁMI
aneb
VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM
se
ZLATOPRAMENEM
Termín:
Pořadatelé:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
6. - 13. 8. 2006
TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ, o.p.s.; DRINKS UNION a.s.;
Organizační štáb LTS 06; Města a obce, odbory KČT v regionu
Josef Rychnovský, předseda oblastního výboru KČT – oblast Ústecký kraj
a místopředseda organizačního štábu LTS 06
28. října 1594, 440 01 Louny
736 754 160 (KČT); 415 634 144 (zaměstnání);
[email protected]
Akce je zařazena v Kalendáři IVV.
Pro účastníky LTS 06, ale i ostatní turistickou veřejnost budou připraveny na jednotlivé dny turistické trasy:
pěší
(kratší – do 15 km, delší – do 30 km)
cyklo
(kratší – do 50 km, delší – do 75 km),
které povedou po nejzajímavějších místech v jednotlivých regionech (místy i v SRN), Národním parkem České
Švýcarsko, Chráněnými krajinnými oblastmi Labské pískovce a Lužické hory, umožní návštěvu všech rozhleden,
historických a přírodních zajímavostí.
Každý účastník LTS 06 (v rámci účastnického poplatku) obdrží Vandrovní pas pro zaznamenávání návštěvy
těchto akcí i jednotlivých míst.
Za úspěšné absolvování obdrží účastníci na závěr suvenýr, připomínající toto vandrování. Současně bude v rámci
této akce možno splnit oblastní turistický odznak LABSKÉ PÍSKOVCE a také navštívit řadu míst zařazených
v oblastním turistickém odznaku KRÁSNOLIPSKO.
Účast na jednotlivých akcích bude rovněž potvrzována do záznamníků IVV.
Program:
Ne, 6. 8. 06
Po, 7. 8. 06
Út, 8. 8. 06
St, 9. 8 .06
Čt, 10. 8. 06
Pá, 11. 8. 06
So, 12. 8. 06
Ne, 13. 8. 06
Doprava:
DEN DOLNÍ POUSTEVNY, k nejsevernějšímu místu republiky, Saské Švýcarsko
DEN RUMBURKU, k památníku Rumburské vzpoury, rozhledna Dymník
DEN VARNSDORFU A JIŘETÍNA POD JEDLOVOU, rozhledna Hrádek ve
Varnsdorfu, hrad Tolštejn, rozhledna Jedlová
DEN DĚČÍNA, městská vycházková trasa, Pastýřská stěna, rozhledna Děčínský Sněžník
DEN ŠLUKNOVA, naučná stezka, arboretum, Křížová cesta
DEN MIKULÁŠOVIC, rozhledna Tanečnice, Saské Švýcarsko
DEN KRÁSNÉ LÍPY, v rámci 24. ročníku turistické akce Skalními hrádky Labských
pískovců, rozhledna Vlčí hora
KÖGLEROVA NAUČNÁ STEZKA, otevření nové naučné stezky v Krásné Lípě
do jednotlivých míst startů, ale i z cílů bude zajišťována zvláštními linkami historického vlaku
a ekoautobusy s přívěsy na jízdní kola (jízdní řády obdrží účastníci s ostatními informacemi)
Některé trasy povedou i po území SRN. To znamená, že účastníci musí mít platný občanský průkaz podle normy
EU nebo cestovní pas, ale i uzavřené zdravotní pojištění pro cesty v zahraničí.
Povinným vybavením každého účastníka cyklotras je přilba a kolo podle silničních předpisů.
Děti do 15-ti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby (vedoucí, rodiče apod.).
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
DĚČÍNSKEM - SASKEM - LUŽICÍ
Termín:
Pořadatel:
Vedoucí akce:
telefon:
e-mail:
7. - 12. 8. 2006
organizační štáb Letního turistického srazu 2006
Mgr. Martina Jakešová, organizační pracovník OŠ LTS 06
St. K. Sokola 1123, 440 01 Louny
775 157 954
[email protected]
Pro účastníky LTS 06 budou připraveny autobusové poznávací zájezdy s průvodci do nejzajímavějších
míst na Děčínsku, v Sasku a v Lužici.
Program:
I. Děčínsko
A - BLUDIŠTĚM TISKÝCH STĚN, malý a velký okruh skalním městem (pěšky, cca 6
km); Děčínský Sněžník, rozhledna (pěšky, cca 2,5 km)
B - PLAVBA DIVOKÝMI SOUTĚSKAMI, plavba Divokou a Tichou soutěskou
(pěšky, cca 7 km); Hřensko – Pravčická brána (pěšky, cca 6 km)
C - KAMENNÝMI MĚSTY (BUSEM, PĚŠKY, LODÍ), Vysoká Lípa - Loupežnický
hrad, Malá Pravčická brána, plavba Tichou soutěskou - Hřensko (pěšky, cca 9 km); Bynovec,
Růžovým hřebenem na Stoličnou horu, Děčín (pěšky, cca 8 km)
II. Sasko
A - SKALNÍMI
MĚSTY NA NEDOBYTNÝ KÖNIGSTEIN, skalní město
Schramstein (pěšky, cca 6 km); pevnost Königstein; Bastei - skalní město a vyhlídkový most
(pěšky, cca 3,5 km)
B - KDE FILMOVALI POPELKU A METROPOLE SASKA, Moritzburg zámek; Drážďany - okruh historickým centrem, Zwinger; Pilnitz – zámek
C - SASKÝM ŠVÝCARSKEM S BÍLOU FLOTILOU, pevnost Königstein; Pirna plavba parníkem po Labi do Bad Schandau
III. Lužice
A - KRAJEM LUŽICKÝCH SRBŮ, Bautzen - muzeum; Kleinwelka - unikátní park
pravěkých zvířat; Valddorf - k pramenům Sprévy a na bájný vrch Kottmar (pěšky, cca 4 km)
B - HŘEBENOVKOU LUŽICKÝCH HOR, Luž, vrchol (pěšky, cca 8 km); v Podještědí
- klášter a kostel; Lemberk – zámek, studánka Sv. Zdislavy
C – SKALNÍMI MĚSTY ŽITAVSKÉHO VÝBĚŽKU, Zittau, prohlídka historického
centra; Oybin - skalní město a prohlídka lázní; vyhlídková skalní věž Scharfenstein a Topfer
(pěšky, cca 6 km)
Nasazení zájezdů bude vycházet ze zájmu - podle předem přihlášených zájemců, účastníků LTS 06.
Základní cena všech zájezdů bude jednotná - 150,- Kč (autobus, průvodce), za předpokladu minimálně
35 zájemců.
Ostatní – vstupné, jízdy lodí apod. si budou účastníci platit sami.
Odjezdy na zájezdy budou vždy v 8.30 hodin z Křinického náměstí v Krásné Lípě.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA
LETNÍM TURISTICKÉM SRAZU 2006
Příjmení, jméno, titul
adresa bydliště:
datum narození
ulice
číslo
místo/město
PSČ
stát
kontakt:
telefony
člen KČT:
odbor
e-mail
číslo čl. průkazu
jiná organizace:
PŘIHLAŠUJI K ÚČASTI NA LTS 06 (do příslušných políček uvádějte počet přihlašovaných,
osobní údaje ostatních přihlašovaných uveďte v příloze)
Přístupové trasy:
P = PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM od 5.8.06 do 10.8.06, dále v rámci
programu LTS 06 do 13.8.06
C = NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM
od 5.8.06 do 10.8.06, dále v rámci
programu LTS 06 do 13.8.06
Nástup:
pátek, 4.8.06
sobota, 5.8.06
neděle, 6.8.06
neděle, 6.8.06
od 16 h.
celý den
do 8 h.
od 16 h.
C = České Hamry
C = České Hamry
C = České Hamry
C = Hora Sv. Kateřiny
P = Louny
P = Louny
P = Louny
Ubytování: v průběhu putování žádám o zajištění ubytování (bez stravování)
CYKLO PĚŠÍ
- na podlaze, s vlastním spacím pytlem cena od 50.- do 70.- Kč
- v ceně startovného
- vícelůžkové ubytovny, chaty, internáty cena od 70.- do 150.- Kč
X
individuálně
- hotely, penziony
cena od 150.- do 450.- Kč
X
individuálně
M = MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM s cílem v Krásné Lípě,
od 5.8. do 13.8.06
S = SRAZ - ÚČAST NA VLASTNÍM SRAZU V KRÁSNÉ LÍPĚ
Příjezd do Krásné Lípy:
(zakroužkovat)
sobota
5.8.06
neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
6.8.06 7.8.06 8.8.06 9.8.06 10.8.06 11.8.06 12.8.06
Přijedu/přijedeme:
veřejnou hromadnou dopravou (vlak, bus)
osobní auto
na kole
Objednávám/e trička s logem LTS 06:
Cena: 120,- Kč / 1 kus
motocykl
karavan (el. přípojka ANO – NE)
autobus (vlastní – zájezd)
velikost
počet
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Mám/e zájem o účast na autobusových poznávacích zájezdech s průvodcem (á 150,- Kč)
I. D Ě Č Í N S K E M
II. S A S K E M
III. L U Ž I C Í
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Mám/e zájem o stravování v době konání srazu - polopenze (snídaně + večeře) – Školní jídelna
sobota
5.8.06
neděle
6.8.06
pondělí
7.8.06
úterý
8.8.06
středa
9.8.06
čtvrtek
10.8.06
pátek
11.8.06
sobota
12.8.06
neděle
13.8.06
Cena a způsob prodeje stravenek bude sdělen v dalších informacích. Nyní potřebujeme znát alespoň předběžný zájem.
Ubytování v místě srazu – objednávka:
(C, P, M a S - ostatní účastníci srazu) sobota
– od (uveďte počet)
v ceně
5.8.06
vlastní stan (stan/osoby)
10,- Kč
osoba/noc
10,- Kč
vlastní karavan
(karavan/osoby)
osoba/noc
30,- Kč
na podlaze, s vlastním
spacím pytlem (osoby)
osoba/noc
70-150 Kč
vícelůžkové ubytovny,
chaty, internáty (osoby)
hotely, penziony (osoby) 150-450
Kč
neděle
6.8.06
pondělí
7.8.06
úterý
8.8.06
středa
9.8.06
čtvrtek pátek
10.8.06 11.8.06
sobota
12.8.06
Úhrady účastnických poplatků a objednaných služeb
Počet
celkem Kč
P = Pěší putování Českým středohořím, vč. ubytování na podlaze
x 700,- Kč =
C = Na kole Krušnohořím
x 500,- Kč =
M = Mototuristická jízda Ústeckým krajem
x 300,- Kč =
S = SRAZ – účast jen na vlastním srazu
x 200,- Kč =
TRIČKA s logem LTS 06
x 120,- Kč =
Ubytování na LTS 06
- ve vlastních stanech
počet osob ______ x počet nocí _____ x 10,- Kč = __________
- ve vlastních karavanech
počet osob ______ x počet nocí _____ x 10,- Kč = __________
- na podlaze, ve vlastním
spacím pytli
počet osob ______ x počet nocí _____ x 30,- Kč = __________
CELKEM=
Uvedená celková částka byla zaplacena ve prospěch běžného účtu OV KČT – oblast Ústecký kraj,
vedeným u České spořitelny, a. s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 0883220399/0800, var. symbol: 44,
dne …………………. .
(kopie dokladu o zaplacení přiložena)
Zaslat na adresu: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Masarykova 246/6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
nejpozději do 30. 4. 2006.
V ………………………. dne ……………………
……..…………………………
podpis (razítko)
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA
LETNÍM SRAZU TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE
25. ročník, Jiřetín pod Jedlovou, 5. – 13. 8. 2006
Název kolektivu
(oddílu)
místo
odbor KČT
jméno vedoucího
datum narození
adresa bydliště
PSČ
telefon
e-mail
oblast KČT
Účastníci:
Poř.
Příjmení a jméno
číslo
adresa bydliště
PSČ
číslo průkazu KČT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Příjezd do Jiřetína pod Jedlovou:
označte: X
cca hodin ____________
pátek
4.8.06
sobota
5.8.06
neděle
6.8.06
pondělí
7.8.06
vlakem
autobusem
autem
(počet)
na kole
(počet)
Ubytování:
k ubytování ve stanech a chatkách je nutné mít spací pytel
vlastní stan
15,- Kč stan / noc
počet
chatka
30,- Kč lůžko / noc
počet
budova
95,- Kč lůžko / noc
počet
Strava:
snídaně a večeře - 115,- Kč osoba / den
uveďte počet
pátek, 4.8.06
xxx
večeře
sobota, 5.8.06
neděle, 6.8.06
pondělí, 7.8.06
úterý, 8.8.06
snídaně
snídaně
snídaně
snídaně
večeře
večeře
večeře
večeře
xxx
středa, 9.8.06
čtvrtek, 10.8.06
pátek, 11.8.06
sobota, 12.8.06
neděle, 13.8.06
snídaně
snídaně
snídaně
snídaně
snídaně
večeře
večeře
večeře
večeře
xxx
xxx
Objednávka triček s logem LTS 06:
Cena 120,- Kč / 1 kus (na srazu 150,- Kč)
velikost
S
M
počet
L
XL
XXL
XXXL
celkem
Máme zájem o účast na autobusových poznávacích zájezdech s průvodcem (á 150,- Kč)
I. D Ě Č Í N S K E M
A
B
II. S A S K E M
C
A
Poznámky:
B
III. L U Ž I C Í
C
A
B
C
Kopie dokladu, složenky (nalepit):
Přihlášku zaslat na adresu:
Milan Havlíček, A. Sochora 1316/31, 415 01 Teplice
V ……………………...
dne ……………
podpis vedoucího …………..………….. (razítko oddílu)
LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU
RUMBURK
hotely s restaurací
název
Dymník
Hvězda
Zámeček
Zelený strom
Faraon
U Lišáka
adresa
Výletní 775/3, Rumburk
Pražská 255, Rumburk
Jiříkovská 1070, Rumburk
Jiříkovská 829, Rumburk
Krásnolipská 287/29
Na Pěšíně 126/13, Rumburk
penziony
K cihelně 255, Rumburk
Šluknovská 181, Rumburk
Krásnolipská 40/1082,
Rumburk
ubytovny a ostatní
U stadionu 10, Rumburk
U stadionu 445/2
Lesní 12, Rumburk
Na Poustce 263, Rumburk
PSČ
408 01
408 01
408 01
408 01
408 01
408 01
číslo telefonu
412 332 210
412 333 352
412 334 500
412 335 856
412 335 701
412 333 083
408 01
408 01
408 01
412 332 197
412 332 581
412 335 056
408 01
408 01
408 01
408 01
412 332 436
412 332 514
412 332 238
412 332 023
Hotel Waldstein
Penzion Křovíčko
Penzion U Vodičky
JIŘÍKOV
Filipov 180, Jiříkov 2
Teplická 23/46, Jiříkov 1
Čapkova 456, Jiříkov 1
407 53
407 53
407 53
412 337 404
412 338 310
412 337 137
Penzion Oáza
Penzion Patzelt
STARÉ KŘEČANY
Staré Křečany 265
Brtníky 126, Staré Křečany
407 61
407 61
412 336 298
412 336 142
Rekreační středisko
Chata Sempra
NOVÉ KŘEČANY
Nové Křečany
Nové Křečany
407 61
407 61
412 336 076
412 336 459
Doubice 107
Doubice 172
407 46
407 46
412 381 429
412 381 432
Doubice 163
407 46
412 381 410
LOBENDAVA
Lobendava 281
407 82
412 397 925
Vlasta
Natura
Cinková
Dům dětí a mládeže
Sportcentrum
Kemp Koupaliště
Rekreační středisko
Natura
DOUBICE
Hotel Jef
Penzion Stará
hospoda
Penzion Chata
Hubertus
Penzion Kittelberg
HORNÍ PODLUŽÍ
Horní Podluží 295
Horní Podluží 100
Horní Podluží 237
Horní Podluží 16
407 57
407 57
407 57
407 57
412 379 182
412 379 116
412 379 133
412 379 221
Penzion Eva
DOLNÍ PODLUŽÍ
Dolní Podluží 7
407 55
412 379 239
Rekreační středisko
ČDP
Rekreační dům
RYBNIŠTĚ
U železniční stanice Chřibská,
Rybniště
Rybniště 11
407 51
412 381 235
407 51
412 381 128
Chřibská
407 44
412 381 241
Nová Chřibská 108, Chřibská
Horní Chřibská 14, Chřibská
Chřibská 309
407 44
407 44
407 44
412 381 182
412 381 382
412 381 198
Krásní Pole 8, Chřibská
Chřibská 17
Chřibská 266
407 44
407 44
407 44
412 582 366
412 381 217
412 381 231
Krásné Pole 22, Chřibská
407 44
412 381 394
Dolní Chřibská 315, Chřibská
407 44
412 381 204
Chřibská 127
407 44
412 381 364
407 46
412 383 205
407 46
407 46
407 46
407 46
407 46
407 46
407 46
412 383 249
412 384 064
412 398 324
412 383 371
412 383 002
412 336 240
412 383 088
407 80
412 397 400
Hotel Slávie
Penzion Jana
Penzion V Podluží
Rekreační středisko
Hopo
CHŘIBSKÁ
Hotel Permon
(Beitlich)
Penzion Braun
Penzion Mencl
Penzion Na staré
pile
Penzion Laura
Rekreační středisko
Rekreační středisko
Doly
Rekreační středisko
U Jasanu
Rekreační středisko
Na Výsluní
Chata Na Tokáni
Penzion Petra
Penzion Albert
Penzion Křinice
Penzion Krásný Buk
Penzion Sherpa
Chata Veronika
Chata Na Fakultě
KRÁSNÁ LÍPA
Křinické náměstí 252,
Krásná Lípa
Kyjov 49, Krásná Lípa
Kyjov 39, Krásná Lípa
Krásná Lípa 59
Krásný Buk 41, Krásná Lípa
Krásný Buk 59, Krásná Lípa
Vlčí hora 139, Krásná Lípa
Kyjov 22, Krásná Lípa
Turistická ubytovna
Vilémov 84
Hotel Beseda
VILÉMOV
Hotel Lidový dům
Hotel Ron
Penzion Ráj
poutníků
Ubytovna MěÚ
Vila Matylda
Hotel Fajn Klub
Hotel Zelený dům
Turistická ubytovna
Hotel Křížový vrch
Hotel Stožec
Hotel Slovan
Hotel Jedlová hora
Hotel Setuza
Penzion Loko-Depo
Penzion Kongregace
dcer boží lásky
Penzion Starý
Stožec
Penzion U Draka
Turistická chata
Jedlová
Chata Zvoneček
VELKÝ ŠENOV
Salmovská 516, Velký Šenov
407 78
412 391 716
MIKULÁŠOVICE
Mikulášovice 5
Rekreační 17, Mikulášovice
407 79
407 79
412 394 154
412 394 166
407 79
407 79
412 394 240
412 394 293
407 82
407 82
407 82
412 397 129
412 397 082
412 398 005
407 56
412 379 141
407 56
412 379 111
407 56
407 56
407 56
412 379 207
412 379 046
412 379 202
407 56
407 56
412 379 155
412 379 350
407 56
412 379 139
407 56
407 56
412 379 220
412 379 238
407 56
412 379 127
Mikulášovice 321
K Lesnímu divadlu 1015,
Mikulášovice
DOLNÍ POUSTEVNA
Dolní Poustevna 292
Dolní Poustevna 112
Dolní Poustevna 211
JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Vinařská 185, Jiřetín p.
Jedlovou
Lesné 234, Jiřetín pod
Jedlovou
Rozhled, Jiřetín pod Jedlovou
Jiřetín pod Jedlovou
Jedlová 286/26, Jiřetín p.
Jedlovou
Jiřetín pod Jedlovou 23
Klášterní 254, Jiřetín pod
Jedlovou
Lesné 20, Jiřetín pod Jedlovou
407 56
412 379 202
Sportcentrum
Jiřetín pod Jedlovou 128
Jedlová 13, Jiřetín pod
Jedlovou
Jedlová 10, Jiřetín pod
Jedlovou
Jedlová 13, Jiřetín pod
Jedlovou
MěÚ Jiřetín pod Jedlovou
407 56
602 860 058
Hotel Rosana
Hotel Praha
Hotel Mlýn
Ubytovna MěÚ
ŠLUKNOV
T.G.Masaryka 294, Šluknov
Šluknov
Kunratice 1, Šluknov
Království 10, Šluknov
407 77
407 77
407 77
407 77
412 386 510
412 386 664
412 386 340
412 386 634
Chata Růžena
Hotel Ludmila
Hotel Sport
Penzion Fontana
Penzion U Rudolfa
III
Penzion U Modré
Hvězdy
Penzion Koliba
Ubytovna
Bidrmanovi
Turistická ubytovna
TJ Slovan
Turistická ubytovna
TJ Slovan
Ubytovna turistická
Kemp Koupaliště
VARNSDORF
Husitská 2427, Varnsdorf
Žitavská 886, Varnsdorf
Čelákovická 2380, Varnsdorf
Moravská 72, Varnsdorf
407 47
407 47
407 47
407 47
412 371 196
412 372 326
412 372 851
412 372 870
Národní 539, Varnsdorf
407 47
602 854 118
Okružní 3227, Varnsdorf
Hašlerova 3004, Varnsdorf
407 47
407 47
412 333 266
412 371 415
Národní 1082, Varnsdorf
407 47
412 372 212
Západní 2984, Varnsdorf
407 47
412 372 992
Mariánská 1139, Varnsdorf
Okružní 2617, Varnsdorf
407 47
407 47
412 372 271
607 563 450
Turistický cíl Krásnolipska.
Pozvánka na výlet
V tak bohaté krajině na přírodní krásy jako je Krásnolipsko je velmi těžké se
rozhodnout kam návštěvníka pozvat, v Malém průvodci vydaném u příležitosti 135
let města Krásné Lípy a Letního srazu 2006 je uvedeno téměř 40 turistických cílů.
Proto má pozvánka bude trochu netradiční. Díky našemu rodákovi Rudolfu
Köglerovi vznikla 12. října 1941 první doložená naučná stezka v ČR. Po mnoha
letech devastace a zapomnění bude z iniciativy MěÚ Krásná Lípa v příštím roce
opět zrekonstruována a prodloužena.
Dvacetikilometrový okruh začíná na Krásnolipském náměstí, první zastávkou bude
městský park (10,6 ha.) který byl založen v letech 1888-9. V součastné době
probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která park obohatí o 500 stromů a 23 000 keřů.
Stezka povede turistu po geologickém zlomu Lužického přesmyku. Projde přírodní
rezervaci Vápenka, Kyjovským údolím, pochodníky zavede na rozhlednu Vlčí hora a
přes hradní zříceninu Krásný Buk do Krásné Lípy. Celá trasa je situována po území
CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko.
Rozmanitost a členitost krajiny, která je doplněna řemeslným odkazem umu našich
předků, zajišťuje atraktivnost a hlubší poznání našeho krásného kraje.
V. Hieke
rozhledna na Vlčí hoře
Ústeckým krajem po značkách
Turistické značení je veřejností vnímáno jako samozřejmost, obzvláště setkáváme-li
se s ním takřka na každém kroku. Málokdo ovšem ví něco o tom, kdo toto značení
zřizuje, či o něj pečuje. V nejlepším případě se na turistických rozcestích, nebo
mapách dozví něco o Klubu českých turistů.
Tedy jenom stručně:
České turistické spolky vytvořily první síť značených cest v Beskydách kolem roku
1884.
Důležitou roli sehrál právě Klub českých turistů založený v roce 1888, který již měl
ve svých stanovách, že značkuje a udržuje turistické cesty.
Po vzniku Československa se začala uplatňovat jednotná metodika a v roce 1920
dosáhla celková délka 25 tisíc kilometrů vyznačených turistických cest.
V roce 1954 rozhodla vláda ČSR o zajištění finančních prostředků na značení ze
státního rozpočtu.
Klub českých turistů, obnovený v roce 1990 převzal opět péči o turistické trasy a
finance na značení přicházely formou dotací z různých ministerstev, naposledy
z ministerstva pro místní rozvoj.
V roce 2003 poprvé a jako první v České republice obdržel Klub českých turistů
v našem kraji účelovou dotaci od samotného Ústeckého kraje, a to ve výši 688 tisíc
korun.
V současné době tato částka činí 720 tisíc korun a je určena na údržbu a značení
turistických cest a tras pěších, lyžařských, ale také pro cykloturistiku.
Tím byli značkaři definitivně zbaveni starostí o finanční prostředky.
V současné době pečuje krajská komise turistického značení v Ústeckém kraji o:
- 2705 km značených pěších tras
- 110 km značených lyžařských tras
- 1218 km značených cyklotras
- 150 kusů laminovaných turistických map
- 270 kusů rozcestníků turistických cest
- 3400 kusů směrovek
O dobrý stav tohoto vybavení v kraji pečuje 88 kvalifikovaných značkařů, kteří
odpracují při
obnově značení na 3000 hodin a při údržbě nosných prvků okolo 1500 hodin. To je
asi něco přes 50 hodin na jednoho značkaře.
V nastávajícím období se na nosných prvcích objevují štítky s logem Ústeckého
kraje, který tuto značkařskou činnosti podporuje a také štítky s textem vlastníka –
Klubu českých turistů a kontaktní adresou.
Značkaři Klubu českých turistů se obracejí na všechny s prosbou.: „CHRAŇTE
TURISTICKÉ ZNAČENÍ“.
A ještě je tu jedna prosba. Značkaři hledají nové, mladší spolupracovníky, vždyť
věkový průměr v našem kraji je 61,5 roku.
Vlastimil Grabmüller
předseda komise značení
KČT – oblast Ústecký kraj
Seznam turistických značených cest v obvodu Děčín
Podle stavu v září 2005.
Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny
v mapách KČT č. 11 České středohoří východ, č. 12 Národní parky
České a Saské Švýcarsko, a č.13 Šluknovsko a České Švýcarsko
V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turistické informační
místo – TIM) jsou uvedena čísla tras, které buď jdou právě společně se
sledovanou cestou, nebo ji v tom místě křižují, případně odtud vycházejí
či zde končí.
Červeně značené cesty
Č. 0308 Děčín – Staré Město – Těchlovice (ŽST) 11 km
Průběh: Děčín-St.Město (konečná BUS č.2)- Horní Chlum 2 km – Vysoký
Chlum (rozhledna císařovny SISI) (7001) 1 km – Lesná (BUS) 2,5 km – Vrabinec
(zříc.)
(odbočka ke zřícenině 350 m) 3 km – Těchlovice (ŽST) 11 km
Č. 0310 Děčín, Tyršův most – Tisá 19 km
Průběh: Děčín, Tyršův most (3918,6921) (vyhlídka nad vlajkou 500 m) – Pastýřská stěna (vyhlídka) 0,5 km - Bělá (BUS) 3 km- Pod koňskou hlavou (3918)
8 km - Děčínský Sněžník (rozhledna) (3912,3918) 10 km - Pod Děčínským
Sněžníkem (3912) 11 km - Sněžník (křižovatka) (1655) 12 km – Ostrov (7014)
15 km - Tiské stěny (tur. chata) (7014, 9393) 17,5 km – Tiské stěny (skalní
nám.) (9393) 18,5 km – Tisá (0314) 19 km
Č. 0311 Děčín (nemocnice) – Hřensko (nábřeží) 18 km
Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7)(3928, 3943) – Stoličná hora
(vyhlídka) 1 km – Nad Loubím (rozc.)(3943) 4 km – Růžový hřeben ( odbočka
na vyhlídku 0,3 km) 6 km - Pod Kamenským vrchem (3943) 7 km – Belvedér
(odbočka na vyhlídku 0,3 km) 11,5 km – Labská Stráň 12 km - Suchá Kamenice
(rozc.) (1614) 14 km Ústí Suché Kamenice 16,5 km – Hřensko (nábřeží)
(0312,6920) 18 km
Č. 0312 Hřensko (nábřeží) – Mezní Louka 11 km
Průběh: Hřensko (nábřeží) (0311, 6920) – Hřensko (rest. Klepáč)(7022) 1,5 km
– Tři prameny (6917) 3 km – Jeskyně Českých bratří (odb.k jeskyní 0,2 km) 4,5
km – Pravčická brána (výstup k rest. 0,6 km) 5 km – Mezní Louka (0331,1640,
3950, 7005) 11 km
Č. 0317 Jetřichovice (BUS) – Jedlová (ŽST) 22 km
Průběh: Jetřichovice (BUS)(0331,3942,6952) – Jetřichovice (koupaliště) (3942)
1 km – Pavlino údolí (1631) 4,5 km – Studený 5,5 km – Studenec (odbočka
k rozhledně 0,5 km) 10 km – Sedlo pod Studencem (1604) 10,5 km – Zlatý vrch
(odbočka k čedič. varhanům 0,6 km) 11,5 km – Křížový buk (3903) 13,5 km –
Pod Malou Tisovou 16,5 km – Pod Velkou Tisovou 20 km - Jedlová (ŽST)
(3951,6953) 22km
Č. 0318 Lesné – Krompach 12 km
Průběh: Lesné (0332, 7029) – Pod Ptačincem (1656,9395) 3 km – Luž (rozc.) 6
km – Horní Světlá, chata Luž 6,5 km – Krompach (BUS) 12 km
Č. 0320 Krásná Lípa (nám.) – Šluknov (nám.) 19,5 km
Průběh: Krásná Lípa(nám.) (0332, 3945,6956) - Krásný Buk (3994) 2 km Krásný Buk (zříc.) 2,5 km - Vlčí hora (BUS) 5 km - Pod Vlčí horou (rozc.jih –
odbočka k Verunčině studánce 0,4 km) (6957) 5,5 km - Pod Vlčí horou
(rozc.sev) (6957) 7km – Brtníky (1631,3945) 9 km - Brtníky (žst.) 9,5 km - Zelený Kříž (3944) 11 km - Číhaná (odbočka Hrazený 0,6 km) 13 km - Kunratice
(arboretum) 14 km - Čítkův mlýn 15,5 km - Karlovo údolí (7008) 17,5 km - Šluknov (nám.) (1633)19,5 km
Č. 0331 Mezní Louka – Jetřichovice (BUS) 13 km
Průběh: Mezní Louka (0312,1640,3950.7005) - Malá Pravčická brána (odbočka
k bráně 0,1 km) 3km - Šaunštejn (skalní hrádek) 3,5 km - Pod Šaunštejnem
(7005) 4 km - Česká silnice 5,5 – Pohovka (3942) 8,5 km - Rudolfův kámen 9,5
km - Purkartický les (6924) 10 km - Vilemínina stěna (vyhl.-odbočka na stěnu
200m) 11km - Mariina skála (vyhl.) 11,5 km
-Jetřichovice (BUS)
(0317,3942,6952) 13 km
Č. 0332 Lesné – Krásná Lípa (nám.) 18 km
Průběh: Lesné (0318,7029) - Tolštejn (zříc.-odbočka na vrchol 300m) 1 km - U
Ranče (3951) 2 km - Jedlová (rozhl.-odbočka k rozhl.300m) 3 km - Jedlová
(sjezdovka) (3951) 4,5 km - Jedlová (osada) 5,5 km - Chřibská (rozc. žst)
(1604,6953) 8,5 km – Rybniště (žst) (3903) 11,5 km - Karlova výšina (odb. vyhlídka 800m) 13,5 km - Nad Vápenkou (rozc.) (3945) 15 km - Nad Krásnou
Lípou 16,5 km - Krásná Lípa (nám.) (0320,3945,6956) 18 km
Č. 0356 Kyjov – Zadní Doubice (hraniční most) 6,5 km
Průběh: Kyjov (3994,6956,9362) – Pod Praporkem (9362) 1 km – Kyjovské
údolí (rozc.) (3945) 2,5 km – Turistický most (3945) 3,5 km – Zadní Doubice
(Brtnický most) (1631) 5,5 km – Zadní Doubice (Hraniční most-odbočka
k památníku obětí 100m) (1631) 6,5 km
Modře značené cesty.
Č.1604 Česká Kamenice (nám.) – Chřibská (rozc. žst) 16 km
Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1640,3903,3942,6938) - Jehla (vyhl.odb na
vyhlídku 100m) 1,5 km - Líska (bus) 4,5 km - Sedlo pod Studencem (0317) 6,5
km - Lesní domky 10 km - Chřibská (nám.) (3903,6924) 11,5 km - Horní Chřibská (sklárna) 13,5 km - Chřibská (žst) 15,5 km - Chřibská (rozc. žst) (0332,
6953) 16 km
Č. 1613 Buková Hora–Benešov n.Ploučnicí (rozc. žst) 14,5
km
Průběh: Buková Hora (0308) - Rychnov (BUS) 3 km – Blankartice 5,5 km Valkeřice (BUS) 8 km - Kohout (rozhl., odbočka k rozhledně 600m)10 - Benešov
n.Pl.(rozc.,žst) (6907) 14,5 km
Č.1614 Veselé p.Rabštej.(žst)–Suchá Kamenice (rozc.)12 km
Průběh: Veselé pod Rabštejnem (žst) (6938) – Olešský rybník (6920) 1,5 km –
Stará Oleška 2 km – Nová Oleška (BUS) 4.5 km – Arnoltice (BUS) 10 km –
Suchá Kamenice (rozc.) (0311) 12 km
Č.1631 Pavlino údolí – Brtníky 21,5 km
Průběh: Pavlino údolí (0317) - Rynartice (BUS) 1,5 km – Pod Suchým vrchem
(6952) 5 km - Na Tokání (6924) 6 km - Panenská jedle (3950) 10 km - Černá
brána (odb. k Černé bráně 900m) 11 km - Hadí pramen (k pramenu 100 m) 13
km - Zadní Doubice (Hr. most) (0356) 15 km - Zadní Doubice (Brt. most) (0356)
16 km - Kopec19,5 km - Brtníky21,5
Č.1633 Šluknov (žst) – Horní Poustevna (žst) 21 km
Průběh: Šluknov (žst) (1676) - Šluknov (nám.) (0320) 1 km - Rožany (odb. Javorová brána 500 m) 4 km - Nové Hraběcí 6,5 km - Solanská cesta 10 km Lipová 12 km - Jáchym (odb. k vrcholu 200m) 4,5 km - Lobendava (BUS) 17 km
- Horní Poustevna (žst) 21 km
Č. 1640 Česká Kamenice (nám.) – Mezní Louka 15,5 km
Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,3903,3942,6938) - Filipov 2,5 km Srbská Kamenice (okraj) 6,5 km - Linie opevnění z r. 1938 (9390) 8 km - Královský smrk (rozc.) (6952,9390) 9,5 km - Dolský mlýn (9390) 10 km - Vysoká Lípa
(hot.Lípa) (7005) 11,5 km - Ptačí kámen (vyhl.-200m) 12,5 km - Zámeček 13 km
- Divoká soutěska (rozc.) (7022) 14 km - Mezní Louka (0312,0331,3950,7005)
15,5 km
Č. 1655 Sněžník (křižovatka) – Rosenthal (D) 6,5 km
Průběh: Sněžník (křižovatka) (0310) – Soví brána (Eulenthor)¨(D) 2,5 km –
Rosenthal (Parking) (D) 4,5 km – Rosenthal (D) 6,5 km
Č. 1656 Nová Huť - Dolní Podluží (ŽST) 11 km
Průběh: Nová Huť (Jedlová zastávka (žst) 400m neznačeno) (3951) - Stožecké
sedlo (6953) 1,5 km - Pětikostelní kámen (vyhlídka 100m) 2 km - Pod Ptačincem
(0318,9395) 4,5 km - Dolní Podluží (rozc.) (7029) 10 km - Dolní Podluží (žst)
11 km
Č. 1672 Rumburk (BUS) – Varnsdorf (žst) 19,5 km
Průběh: Rumburk (BUS) (1676,6957) - Pomník rumb.hrdinů (odb.k pomníku
900m) 0,5 km - Pod Dymníkem (tur.chata, odbočka na vrchol Dýmníku 300m)
(6957) 3 km - Krásná Lípa (žst) (3945) 6,5 km - Prameny Křinice (k pramenu
100m) 10,5 km - Studánka 12,5 km - Varnsdorf (nám.) (3951) 17,5 km - Varnsdorf (žst) 19,5 km
Č. 1676 Rumburk (BUS) - Šluknov (žst) 20 km
Průběh: Rumburk (BUS) (1672,6957) - Strážný vrch 1 km – Vyhlídka
(CZ/D,BUS) 4,5 km – Filipov (bazilika) 6 km – Jiříkov-Filipov (žst) 8 km - Jiříkov
(nám.) (3944,7004) 9,0 km – Pod Jitrovníkem (7008) 14,5 km - Království 17,5
km - Šluknov (žst) (1633) 20 km
Č. 1677 Mikulášovice (nám.) - Horní Poustevna (žst) 11 km
Průběh: Mikulášovice (nám.) (7011) - Mikulášovice (žst-střed) 0,5 km - Tomášov 2,5 km - Tanečnice (rozhl.) (7010) 4 km - Mikulášovice (žst-dolní) 7,5 km
- Dolina (pram. a kaple 100m) 8 km - Čtverec (tur. chata) 10 km - Horní Poustevna (žst) (1633) 11 km
Zeleně značené cesty.
Č. 3903 Česká Kamenice (nám.) – Rybniště (žst) 29 km
Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,1640,3942,6938) - Česká Kamenice
(žst) 0,5 km - Zámecký vrch (odb.Kamenický hrad 600 m) 1,5 km - Kamenický
Šenov (žst) (7016) 4,5 km - Kamenický Šenov (nám.) 7 km - Panská skála (Varhany) 8,5 km - Horní Prysk 11,5 km - Mlýny (žst) 15 km - Pod Javorem 18 km Křížový Buk (0317) 20,5 km - Pod Chřibským vrchem (odbočka na vrchol 500 m)
22 km - Lesní divadlo (odb.k divadlu 200m) 23,5 km - Chřibská (nám.)
(1604,6924) 25 km - Rybniště (žst) (0332) 29 km
Č.3912 Dobkovice (žst) - Děčínský Sněžník (rozhl.) 18 km
Průběh: Dobkovice (žst) – Borek (1680) 2,5 km - Sedmihoří 3,5 km - Javory
(6906,7017) 6,5 km - Horní Jílové 9 km - Jílové (žst) (7003) 12 km - Sněžník
(obec, BUS) 15,5 km - Pod Děčínským Sněžníkem (0310) 17 km - Děčínský
Sněžník (rozhl.) (0310,3918) 18 km
Č.3918 Děčín,Tyršův most–Děčínský Sněžník (rozhl.) 16,5km
Průběh: Děčín, Tyršův most (0310,6921) – Nad Prostředním Žlebem 3 km –
Čertova Voda (rozc.) (6921) 6,5 km – Maxičky (BUS) (6921) 9 km – Kristin Hrádek (rozc.BUS) 13,5 km – Pod Koňskou hlavou (0310) 14,5 km – Děčínský
Sněžník (rozhl.) (0310,3912) 16,5 km
Č. 3928 Děčín (nemocnice) - Markvartice (žst) 13 km
Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7) (0311,3943) – Folknáře
(BUS) 2,5 km – Sokolí vrch (rozhl.) 4,5 km – Huntířov (rozc.) (6907) 7 km –
Markvartice (žst) 13km
Č. 3942 Česká Kamenice (nám.) - Pohovka 10 km
Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,1640,3903,6938) – Kunratice 2 km –
Jetřichovice (koup.) (0317) 6,5 km-Jetřichovice (BUS) (0317,0331,6952) 7,5 km
– Pohovka (0331) 10 km
Č. 3943 Děčín (nemocnice) - Bynovec 8 km
Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7) (0311,3928) – Pod Stoličnou
horou 0,5 km – Nad Loubím (rozc.) (0311) 3 km – Slunečná brána (průchod
skalními útvary 300m) 5,5 km – Pod Kamenským vrchem (0311) 7 km – Bynovec 8 km
Č. 3944 Severní (hr.přechod CZ/D) – Jiříkov (nám.) 30,5 km
Průběh: Severní (CZ/D) - Severní 2 km - Lobendava (BUS) (1633) 4 km - Anenský vrch 5 km - Vlčí prameny 6,5 km - Lipová (žst) 9 km - Velký Šenov (nám.) 11
km - Černý rybník 12,5 km - Staré Hraběcí 14 km - Hrazený (odb. na Volský
kámen 300m) 16,5 km - Zelený Kříž (0320) 18 km - Prameny Mandavy (odb.k
pramenům 300m) 21,5 km - Valdek (žst) 25,5 km - Harta (rozc.) (1676) 28 km –
Jiříkov (nám.) (1676,7004) 30,5 km
Č. 3945 Krásná Lípa (žst) - Brtníky 16 km
Průběh: Krásná Lípa (žst) (1672) - Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,6956) 1 km Nad Vápenkou (rozc.) (0332) 4,5 km - U Doubice 7 km - Kyjovské údolí (rozc.)
(0356) 11 km - Turistický most (0356) 12 km - Brtnický hrádek (odb.) 12,5 km Velký Pruský tábor (odb. k jeskyni 100 m) 12,5 km - Soví vyhlídka (odb.
k vyhlídce 200 m) 13,5 km – Šternberk 14 km - Brtníky (0320,1651) 16 km
Č.3950 Růžová – Hájenky -- Panenská jedle 14 km
Průběh: Růžová – Hájenky (6920) – Mezní můstek (soutěsky) (7022) 1,5km –
Mezná (6917) 2 km – Mezní Louka (0312,0331,1640,7005) 4 km – Hluboký důl
6,5 km – Zadní Jetřichovice 10 km – Panenská jedle (1631) 14 km
Č.3951 Nová Huť–Varnsdorf (CZ/D)–Kottmar (rozhl.)(D) 28 km
Průběh: Nová Huť (1656) - Jelení skála (odb.na vyhlídku 400 m) 2 km - Jedlová
(žst) (0317,6953) 2,5 km - Tolštejnská cesta (rozc.Tolštejn zříc. odb. 1 km neznač.) (6953) 3 km - U Ranče (6953) 4 km - Jedlová (sjezdovka) (03352) 5 km Křížová hora 6 km - Jiřetín pod Jedl. (nám.) (7029) 6,5 km - Jiřetín pod Jedl.
(žst) 7,5 km - Varnsdorf (nám.) (1672) 12,5 km - Varnsdorf (CZ/D hr.přechod) 14
km - Seifhennersdf. (žst.bhf.) (D) 16 km - Silberteich (koup.) (D) 18,5 km Kottmar (rozhl.) (D) 28 km
Č. 3994 Krásný Buk – Kyjov 2,5 km
Průběh: Krásný Buk (0320) – Kyjov (0356,6956,9362) 2,5 km
Žlutě značené cesty
Č.6907 Benešov n.Plouč. (rozc.žst)-Huntířov (BUS) 7,5 km
Průběh: Benešov n.Pl. (rozc.žst) (1613) – Benešov n.Pl.(zámek) 1 km – Brložec
6 km – Huntířov (rozc.) (3928) 7 km – Huntířov (BUS) 7,5 km
Č.6917 Mezná - Tři prameny 3,5 km
Průběh: Mezná (3950) – Tři prameny (0312) 3,5 km
Č.6920 Hřensko nábřeží – Olešský rybník 22 km
Průběh: Hřensko - nábřeží (0311,0312) - Janov 4,5 km - Růžová - Hájenky
(3950) 7 km - Růžová (BUS) 8,5 km - Růžová NS (zast. 1) (9390) 9,5 km - Pod
Růžovským vrchem (6952,9390) 11,5 km - Růžovský vrch 619 m (odb.k vrcholu
300 m) 13 km - Srbská Kamenice (BUS) (odb. Vyhlídka nad jezírkem 500 m
)16,5 km - Jánská 19,5 km - Olešský rybník (1614) 22 km
Č.6921 Děčín, Tyršův most- Čertova Voda (žst) 17,5 km
Průběh: Děčín, Tyršův most (0310,3918) - Červený vrch (vyhl.) 1 km - Maxičky
(BUS) (3918) 5,5 km - U Buku 9,5 km - Dolní Žleb 13 km - Dolní Žleb zast. (žst)
14 km - Čertova Voda (rozc.) (3918) 17 km - Čertova voda (ŽST) 17,5 km
Č.6924 Chřibská (nám.) - Purkartický les 11,5 km
Průběh: Chřibská (nám.) (1604,3903) – Spravedlnost (odb. k vrcholu 400 m) 2,5
km - Doubice 4 km – Úzké schody (průchod po žl. značce 300 m) 9,5 km – Na
Tokání (1631) 10 km – Purkartický les (0331) 11,5 km
Č.6938 Česká Kamenice (nám.)-Veselé p.Rabštejnem (žst) 11,5 km
Průběh: Česká Kamenice (nám).(1604,1640,3903,3942) – Rabštejn (bývalý
konc. tábor) 2,5 km – Veselé pod Rabštejnem (žst) (1614) 11,5 km
Č.6952 Pod Suchým vrchem-Pod Růžovským vrchem 9 km
Průběh: Pod Suchým vrchem (1631) - Jetřichovice (BUS) (0317,0331, 3942) 3,5
km-Starý mlýn 5 km - Královský smrk (rozc.) (1640,9390) 6,5 km - Kamenická
vyhlídka (odb.na vyhlídku 400m) (9390) 7,5 km - Kamenická Stráň (9390) 8 km Pod Růžovským vrchem (6920,9390) 9 km
Č.6953 Stožecké sedlo-Chřibská (rozc. žst) 7,5 km
Průběh: Stožecké sedlo (1656) – Jedlová (žst) (0317,3951) 3 km – Tolštejnská
cesta (rozc.) (3951) 3,5 km – Malý Stožec (odb. k vrcholu 600 m)
5,5 km – Chřibská (rozc. žst) (0332,1604) 7,5 km
Č.6956 Krásná Lípa (nám.) - Kyjov 4 km
Průběh: Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,3945) – Kamenná Horka (vyhl. Nad
Kr.Lípou 500 m) 2 km – Kyjov (0356,3994,9362) 4 km
Č. 6957 Rumburk (BUS) - Panský (žst) 11,5 km
Průběh: Rumburk (BUS) (1672,1676)-Pod Dymníkem (tur.chata) (1672) 3 kmZahrady (BUS, žst) 7 km-Pod Vlčí horou (rozc.jih) (0320) 8,5 km-Vlčí hora (rozhl.) 9,5 km-Pod Vlčí horou (rozc.sev.) (0320) 10,5 km-Panský (žst) 11,5 km
Č. 7001 Boletce n.L (BUS) – Velký Chlum (rozhl.) 4 km
Průběh: Boletce n.L (BUS) – Velký Chlum (rozhl.) (0308) 4 km
Č. 7004 Jiříkov (nám.) - Kottmar (rozhl.) (D) 9 km
Průběh: Jiříkov (nám.) (1676) – Ebersbach (D) 1,5 km – Schlechteberg (D) 3 km
– Kottmar (rozhl.) (D) 9 km
Č. 7005 Mezní Louka - Vysoká Lípa (hotel Lípa) 5 km
Průběh: Mezní Louka (0312,0331,1640,3950)–Pod Šaunštejnem (0331) 3,5
km–Vysoká Lípa (P,rest.BUS) 4 km–Vysoká Lípa (hotel Lípa) (1640) 5 km
Č. 7008 Karlovo údolí -– Pod Jitrovníkem 6,5 km
Průběh: Karlovo údolí (0320) – Šluknov údolí (žst) 0,5 km – Království (u křížku,
BUS) 5 km – Jitrovník 6 km – Pod Jitrovníkem (1676) 6,5 km
Č. 7010 Tanečnice (rozhl.)-–Sebnitz (BUS) (D) 3,5 km
Průběh: Tanečnice (rozhl.) (1677) – Sebnitz (CZ/D) (hr. přechod) 1,5 km – Sebnitz (BUS) (D) 3,5 km
Č. 7011 Mikulášovice (nám.)–Hinterhermsdorf (D) 5,5 km
Průběh: Mikulášovice (nám.) (1677) – Dr.A. Meiche–Weg (D) 3,5 km – Weifberg
(rozhl.) (D) 4 km – Hinterhermsdorf (D) 5,5 km
Č. 7014 Libouchec-Tiské stěny (tur. chata)-Ostrov 10 km
Průběh: Libouchec (BUS) – Pod stěnami 3,5 km – Tiské stěny (tur. chata)
(0310,9313) 6 km – Vyhlídka na Tiské stěny 6,5 km – Rozc. na státní hranici 8
km – Rozc. nad Ostrovem 9 km – Ostrov (0310) 10 km (značku udržují značkaři
z Ústí n.L.)
Č. 7017 Děčín, Chrochvice (BUS) - Javory 8,5 km
Průběh: Děčín, Chrochvice (BUS – konečná č.1) – Chmelník (odb. k vrcholu
200 m) 3 km – Stará Bohyně 6 km – Javory (3912,6005) 8,5 km
Č. 7022 Hřensko (rest. Klepáč)-Divoká soutěska (rozc.) 5 km
Průběh: Hřensko (rest. Klepáč) (0312) – Tichá soutěska (dále loďkou) 2 km –
Mezní můstek (soutěsky)(3950) 3 km – Divoká soutěska (loďkou) 3,5 km – Divoká soutěska (rozc.) (1640) 5 km
Č. 7029 Jiřetín pod Jedlovou (nám.)–TRIXI BAD (D) 11 km
Průběh: Jiřetín pod Jedlovou (nám.) (3951) – Lesné (0318,0332) 1,5 km – Hornická nauč.stezka (úvodní zastavení) (9395) 2 km – Dolní Podluží (rozc) (1656)
5 km - Herrenwalde (D) 7,5 km – Waltersdorf (D) 9 km – TRIXI BAD (koup.) (D)
11 km
Naučné stezky
Č.9390 Naučná stezka Růžová (okružní) 10,5 km
Průběh: Růžová NS (zast.1) (6920) - Pod Růžovským vrchem (6920,6952) 2 km
- Linie opevnění z r. 1938 (1640) 3 km - Královský smrk (rozc.) (1640,6952) 4,5
km - Dolský mlýn (1640) 5 km - Kamenická vyhlídka (odb.) (6952) 5,5 km - Kamenická Stráň (6952) 6 km - Pastevní vrch 9,5 km - Růžová NS (zast. 1) (6920)
10,5 km
Č. 9393 Naučná stezka Tiské stěny
5 km
Průběh: Stezka začíná u pokladny na Skalním náměstí ve skalách. Na průkazky
KČT jsou slevy vstupného, na průkazku Turista-značkař je vstup zdarma!
Stezka má dva okruhy Malé a Velké stěny. Skalní útvary jsou očíslovány, názvy
jsou otištěny v průvodci, k dostání u pokladny.
Č. 9395 Hornická NS (úvod.zast) – Pod Ptačincem 4,5km
Průběh: Hornická NS (úvodní zastavení) (7029) – Pod Ptačincem (0318,1656)
4,5 km
Vážení turističtí přátelé,
vedle shora uvedených pěších turistických značených tras je v obvodu
okresu Děčín vyznačeno mnoho km cykloturistických tras. Síť těchto tras
je rovněž pravidelně doplňována a značení na nich je obnovováno členy
KČT našeho okresu. Přehled o síti těchto tras naleznete na mapách
vydaných péčí organizace DELITEUS. Mapy jsou vesměs zdarma
k dostání v informačních střediscích větších měst okresu Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem
Dobré putování po Českém Středohoří, Českosaském Švýcarsku a
Lužických horách .
Turisté značkaři okresu Děčín
Seznam turistických značených cest v obvodu Ústí n.L.
Podle stavu k 1.říjnu 2005
Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapách
KČT č.6 – Krušné hory Teplicko, č.10 – České středohoří západ a č. 11 -České
středohoří východ
V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turist.inform.místo – TIM) jsou
uvedena čísla tras, které buď jdou právě společně se sledovanou cestou, nebo ji
v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde končí.
Červeně značené cesty č.tras 0301-0314
Č. 0301 Ústí n. L. Větruše - Milešovka 18 km
Průběh: Ústí n.L.Větruše (3904,6994) –(Odb. K popravišti z r.1543 0,4 km)Soudný vrch (3904) 1 km – Milbohov (1601) 5 km – Pod kameny (rozc.) (3904) 8
km – Pod Homolkou (3904) 9 km – Habrovany 10 km – Žim 12 km – Bílka
(0353,3908,6903) 16 km –Pod Milešovkou (rozc.)(1602) 17,5 km – Milešovka
(rozc.) (0305,1602) 18 km (Milešovka vrchol +0,5 km)
Č.0302 Trmice Václ.nám.- Stadice /pam./ 5,5 km
Průběh: Trmice Václ.nám. (1601) – U Koštova (rozc.) (1601) 1,0 km – Královský
pramen 4,5 km- Stadice -/náves/ 5 km – Stadice (pam.) (3904) 5,5 km
Č.0307 Střekov – Rozc.Pod Homolkou 13 km
Průběh: Střekov (ŽST) 6911 – Střekov (hrad)(3914,6905,9385) 1,5 km – Nová Ves
(3915, 9385) 3,5 km – Pod Vysokým Ostrým (rozc.) (6911) 5 km – Sedlo (háj.)
(3915,6911) 6 km – Němčí (rozc.)(1611,3914) 9,5 km – Čeřeniště
(rozc.)(1611,6908) 11 km – Pod Homolkou (rozc.) (1609) 13 km (Dále Litoměřice
,hor.nádr. 20 km)
Č.0308 Těchlovice-Zubrnice-Proboštov 20,5 km
Průběh: Těchlovice (ŽST) – Nad Vitínem (rozc.)( 1613) 5 km – Buková hora (1613)
5,5 km - Zubrnice (skanzen) 11 km – Zubrnice (žel.muz.) 11,5 km – Pláň (3917)
14,5 km – Homole 17,5 km- Proboštov (bus)(3915,6908) 20,5 km
Č.0314 E 3 - Komáří vížka-Adolfov-Tisá 20 km
Průběh: Komáří vížka (hot.,lan.,bus)(1615,6918,6930) – Fojtovická pláň (1615) 1,5
km – Habartice (1615) 3 km – U Adolfova (rozc.)(1627) 4,5 km – Adolfov (3937) 5
km – Pod Liškárnou (1606) 8,5 km – Pod Jelením vrchem (1606) 9,5 km –
Panenská 13 km – Pod Horním Lesem 15,5 km –Tisá (obec)(0310) 20 km (Dále
Děčín Tyršův most 39 km)
Modře značené cesty č. tras 1601-1680
Č.1601 Trmice - Dolní Zálezly /ŽST/ 8 km
Průběh: Trmice Václ.nám. (0302) – U Koštova(rozc.) (0302) 0,5 km – Milbohov
(0301) 3 km – Stebno 4 km – Moravany (3904, 9304) 5 km – Dolní Zálezly
(rozc.znač.cest) (3904, 9304)) 7 km – Dolní Zálezly (ŽST) (3904,9341) 8 km
Č.1606 Telnice – Nakléřov - Malé Chvojno /ŽST/ 10,5 km
Průběh: Zadní Telnice(HS)(3937) – Pod Liškárnou (0314) 2,5 km – Pod Jelením
vrchem (0314) 3,5 km – Nakléřov 6 km – Horní Libouchec 9 km – Malé Chvojno
(ŽST)(3902,7003) 10,5 km
Č.1607 Ústí n.L. - Žežice 5,5 km
Průběh: Ústí n.L. /hl.n./(ŽST) (6994) – Dobětice(rozc.)(3902) 3 km – Žežice (rozc.)
(6906) 5,5 km
Č.1611 Olšinky – Sebuzín 13,5 km
Průběh: Olšinky (rozc.) (6911) – Budov 1,5 km – Březí (bus) (6911) 3,5 km –
Malečov (bus) (3915) 5,5 km – Němčí (rozc.) (0307,3914) 7 km – Čeřeniště
(rozc.)(0307, 6908) 8,5 km – Čeřeniště (obec) (6908) 9,5 km – Rytina soutěska
(7006) 11,5 km – Sebuzín (MHD)(1608,3916,7006) 13,5 km (Dále po žluté Ústí
n.L.-Brná 18,5 km)
Č.1613 Malé Březno – Buková hora 5,5 km
Průběh: Malé Březno(ŽST) – Vitín (rozv.) 3 km – Nad Vitínem (rozc.)(0308) 5 km –
Buková hora (0308) 5,5 km (Dále Benešov n.Pl. 20 km)
Č.1627 Telnice – U Adolfova /E 3/ 6 km
Průběh: Telnice (ŽST)(3937) – Liboňov 1 km – Nad Ždírnickým údolím 3 km –
U Adolfova (rozc.)( E 3 0314) 6 km
Č.1674 Odbočky ke skalám nad Labem 4,5 km
Průběh: Odb. od silnice nad Podlešínem (6905) – Odb. k Milencům 0,5 km –
Odb. k Josefínce 1 km – Vaňov(MHD)(3904) 3 km. (Délka odboček ke každému
skalnímu útvaru je 650 m)
Č.1680 Cesta Járy da Cimrmana Povrly - Borek 9 km
Průběh: Povrly(ŽST) – Bradlo 3,5 km – Maškovice 5,5 km – Borek (3912) 9 km
(Dále Dobkovice(ŽST) 11,5 km)
Zeleně značené cesty č. tras 3901-3937
Č.3901 Chlumec-Habartice /E 3/ 7 km
Průběh: Chlumec (MHD) (6901) – Chlumec (ŽST) 1,5 km – Chlumecká kaple 4,5
km -Habartice (E3 0314) 7 km
Č.3902 Dobětice – Malé Chvojno /ŽST/11 km
Průběh: Dobětice (MHD) (1607) – Erbenova vyhlídka (6994) 0,5 km – Chuderov 2
km Neznabohy 5 km – Žďár 8 km – Malé Chvojno (ŽST) (1606,7003) 11 km
Č.3904 Ústí n.L.Větruše - Dubičky – Stadice /pam./ 21 km
Průběh: Ústí n.L. Větruše (0301,6994) – Soudný vrch (0301) 1 km – Nad Vaňovem
(rozc.) (6905) 3,5 km – Vrkoč(vodopád) 4 km – Vaňov (MHD) (1674) 5 km – Pod
Panenskou skálou (9341) 7,5 km – Dolní Zálezly (ŽST) (1601,9341) 11 km –
Dolní Zálezly (rozc.) (1601.9304) 12 km – Dubičky (6905) 14 km – Pod kameny
(rozc.) (0301)16 km – Pod Homolkou (0301) 17 km – Suchá 18 km – Stadice
(pam.) (0302) 21 km
Č.3910 Neštěmice-Neštědice /ŽST/ 10,5 km
Průběh: Neštěmice(MHD) – Ryjice (MHD) 2 km – Nad Ryjicemi (rozc.) (6906) 2,5
km – Blansko (zříc.) (6906) 4 km – Pod Blanskem (6906) 4,5 km – Mírkov 5,5 km –
Pod Kozím vrchem 9 km – Neštědice (ŽST) 10,5 km (Odb.na Kozí vrch 0,5 km)
Č.3914 Střekov hrad – Němčí 6,5 km
Průběh: Střekov hrad (0307,6905,9385) – Brná (MHD) 3,5 km – Průčelská rokle
4,5 km – Němčí (rozc.) (0307,1611) 6,5 km
Č.3915 Nová Ves – Třebušín 13 km
Průběh: Nová Ves (MHD) (0307,9385) – Sedlo (háj.) (0307,6911) 2 km – Malečov
(BUS) (1611) 4,5 km – Pohoří 5,5 km – Proboštov (0308,6908) 7,5 km – Řepčice
11 km – Třebušín (BUS) (3913,3934,6909) 13 km
Č.3917 Velké Březno /ŽST/ - H.Vysoké /BUS/ 14,5 km
Průběh: Velké Březno (ŽST) (6911) - Fráž (rozc.) (9344) 4 km - Sokolí hřeben 5,5
- Pláň (0308) 7 km - Bláhov 8,5 km - Hlupice 10 km - Přední Nezly 11,5 km - Nad
Lovečkovicemi (rozc.) (6915) 13 km - Horní Vysoké (BUS) (0309,3934) 14,5 km
Č.3937 Telnice /ŽST/ - Adolfov /E 3/ 5 km
Průběh: Telnice (ŽST,BUS)(1627) - Rozc.na Krásný Les (BUS) 2 km - Zadní
Telnice (HS) (1606) 3,5 km - Adolfov ( E3 0314) 5 km
Žlutě značené cesty č.tras 6901-7014
Č.6901 Chabařovice – Chlumec – Varvažov - pomníky 1813
7,5 km
Průběh: Chabařovice (ŽST) – Přestanov (rozc.) 1 km – Chlumec (BUS) (3901) 3,5
km – Pod Horkou 4 km – Nad Žandovem 6 km – Varvažov, pomínky 1813 7,5 km
(Odbočky : z Přestanova k pomníku ruských vojsk 1813 0,5 km, na Horku 0,3 km,
Nad Žandovem k pomn. gen. Vandamma 0,3 km)
Č.6905 Střekov hrad - Radejčín /ŽST/ - Litochovice n.L. /ŽST/
19,5 km
Průběh: Střekov hrad (0307,3914,9385) – Zdymadla TGM 0,5 km – Nad Vaňovem
(rozc.) (3904) 2,5 km – Podlešín 4,5 km – Odb.ke skalám nad Labem (1674) 6 km
– Odbočka ke Skalkám 7 km – Moravany (1601, 9304)) 8,5 km – Dubičky (3904)
10,5 km – Odb. k Doerellově vyhlídce 11 km – Vyhlídka Jaroslava Srby 11,5 km Radejčín (ŽST)(0353,3908) 12,5 km – Pod Kubačkou 14,5 km – Dobkovičky (ŽST)
16,5 km – Litochovice n.L.(ŽST)(3906) 19,5 km
Č.6906 FRIČOVA STEZKA Ústí n.L.- Blansko /zříc./ - Javory
15,5 km
Průběh: Krásné Březno (ŽST) – Žežice (1607) 3 km – Nad Ryjicemi (rozc.) (3910)
6,5 km – Blansko (zříc.) (3910) 8 km – Pod Blanskem (3910) 8,5 km – Javorský
vrch 13,5 km – Javory (3912,7017) 15,5 km (Dále Dobkovice (ŽST) 22 km)
Č.6908 Kostelní sedlo - Varhošť - Poboštov 11,5 km
Průběh: Kostelní sedlo (1608) – Krkavčí skála 3,5 km – Pod Varhoštěm –
křižovatky (3916) 4 km - Varhošť (rozhl.) 5 km – Sedlo pod Varhoštěm (1609) 5,5
km – Čeřeniště (obec) (1611) 7 km – Čeřeniště (rozc.)(0307,1611) 8 km - Tašov
9,5 km – Proboštov (BUS) (0308,3915) 11,5 km
Č.6911 Střekov /ŽST/ - Velké Březno /ŽST/ 16,5 km
Průběh: Střekov (ŽST) (0307) – Olšinky (rozc.)(1611) 3 km – Kojetice 6 km – Pod
Vysokým Ostrým (rozc.) (0307) 7,5 km – Sedlo (háj.) (0307,3915) 8,5 km – Březí
(BUS)(1611) 11,5 km – Varta 14 km – Velké Březno (ŽST,BUS) (3917) 16,5 km
Č.6915 Dolní a horní rozc. pod Malým Sedlem 1,5 km
Průběh: Nad Lovečkovicemi (3913) - Pod M.Sedlem (rozc.) (3934) 1,5 km
Č.6993 Libochovany (ŽST) - Kalvárie 2 km
Průběh: Libochovany (ŽST) - Kalvárie (3926) 2 km (Dále Žernoseky (BUS) 4 km)
Č.6994 Ústí n.L.-Větruše - Erbenova vyhlídka 4,5 km
Průběh: Ústí n.L.- Větruše (0301, 3904) – Ústí n.L. hl.n. (žst) (1607) 1 km – Bertino
údolí 2 km – Erbenova vyhlídka (rozhl.) (3902) 4,5 km
Č.7003 Malé Chvojno (ŽST) - Jílové (ŽST) 11 km
Průběh: Malé Chvojno (žst) (1606,3902) - Pod Strážištěm 3 km - Čermná 6 km Jílové (žst) (3912) 11 km
Č.7006 Brná n.L.(MHD) - Sebuzín (MHD) 5 km
Průběh: Brná (MHD)(3914,9385) – Rytina soutěska (1611) 3 km – Sebuzín (MHD)
(1608,1611,3916) 5 km (trasy 1608 a 3916 do okresu Litoměřice, vesměs
k nádr,.ČD )
Č.7014 Libouchec(ŽST)-Tiské stěny (tur.ch.) - Ostrov 9,5 km
Průběh: Libouchec (žst.) - Libouchec (bus) 0,5 km - Pod stěnami 4 km - Tiské
stěny (tur.ch.) (0310,9313) 6,5km- Vyhlídka na Tiské stěny 6,8 km - Rozc.na st.
hranici 8,5 km – Rozc. Nad Ostrovem 9,5 km – Ostrov (0310) 10,5 km
Místní značení – červená
Č.9304 Moravany - Dolní Zálezly (rozc.) 1,5 km
Průběh: Moravany (1601,6905) - Dolní Zálezly (rozc.znač.cest)(1601,3904) 1,5 km
Místní značení – zelené
Č.9341 Pod Panenskou skálou - Dolní Zálezly (ŽST) 3,5 km
Průběh: Pod Panenskou skálou (3904) - Chvalov 2 km - Dolní Zálezly (ŽST)
(1601,3904 ) 3,5 km
Č.9344 Okruh kolem Magnetovce a Skalního hřibu 4,5 km
Průběh: Fráž (3917) –jednosměrně značený okruh – Fráž (3917) 4,5 km
Naučné stezky
Č.9385 Naučná stezka pod Vysokým Ostrým 8,5 km
Průběh: Střekov-hrad (0307,3914,6905) – Nová Ves (0307,3915) 1,5 km – Brná
Nad Kuželnou 7,5 km- Brná (MHD) (3914,7006) 8,5 km. Část cesty prochází
botanicky významným územím, tzv. „Sluneční strání“
Č. 9393 Naučná stezka Tiské stěny 5 km
Průběh: Stezka začíná u pokladny na Skalním náměstí ve skalách.Na průkazky
KČT jsou slevy vstupného, na průkazku Turista-značkař je vstup zdarma! Stezka
má dva okruhy Malé a Velké stěny. Skalní útvary jsou očíslovány, názvy jsou
otištěny v průvodci. K dostání u pokladny. Turistické značky a čísla sklaních útvarů
obnovují značkaři KČT obv. Děčín
Dobré putování po našem Českém středohoří, Krušných horách a Tiských stěnách!
Turisté-značkaři KČT Ústí n.L.
Seznam cyklotras KČT na území Ústeckého kraje
Podle stavu k 1.lednu 2006
Názvy textačních míst na trase /TIM/ vytištěné menšími písmeny před, případně na
konci popisu průběhu tras po území Ústeckého kraje, jsou místa již mimo náš kraj.
Uvádíme je pro informaci o návaznosti trasy. Čísla uvedená v závorce za TIM jsou
čísla cyklotras, které buď jdou právě společně se sledovanou cyklotrasou, nebo ji
v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde končí.
Č .2 Státní hranice se SRN - Štětí 92 km
Průběh: Státní hranice Schona - Dolní Žleb 1,9 km - Čertova voda 5,2 km - Horní
Žleb 8,2 km - Pod železničním mostem Žleb 8,8 km - Dolní Přípeř 10 km - Děčín
Tyršův most 10,5 km - Křešice 14 km - Boletice n.L. 16 km - odbočka Rychnov 20,5
km - Malé Březno 25 km - Velké Březno 27,5 km - Velké Březno ČOV 28,3
kmValtířov 30 km - Svádov u fary 31,5 km - Olšinky -Střekov II 33 km - Ústí n.L. 35
km Brná n.L. 41 km - Sebuzín 44 km - Libochovany 50 km - Velké Žernoseky 53 km
- Žalhostice 57 km - Litoměřice 60 km - Křešice 68 km - Nučnice 70 km - Lounky 73
km Vědomice 78 km - Roudnice n.L.80 km - Štětí 92 km /dále Praha Výtoň + 77km/
Č.21 Hřensko (CZ/D) - Hraniční rybník 37 km
Průběh: Hřensko (CZ/D) - Hřensko 1 km - Mezní Louka 7 km - Za Mezní Loukou
(3030) 8 km - Vysoká Lípa (rozc.)(3029) 11 km - Vysoká Lípa (nám.) 12 km - Dolský
Mlýn 14 km - Jetřichovice 15 km - Všemily 17 km - Kunratice (3052) 21 km - Česká
Kamenice (bus) 24 km - Horní Kamenice 26 km - Mlýny 31 km - Kytlice (211, 3013,
3015) 34 km - Hraniční rybník 37 km /Dále Chrastava o. Liberec +50 km
Č.23 Měděnec - Děčín Přípeř 130km
Průběh: Měděnec - Kotlina 3 km - Přísečnice hráz (3003) 5 km - Rusová (rozc.)
(3003) 6 km - Pod Jelení horou 12 km - Jilmová 19 km - Hora Sv,Šebestiána
(CZ/D)23 km - Načetín 29 km - Kalek (3077) 31 km - Volárna 35 km - Rudolice
v Horách (3079,3081) 38 km - Malý Háj 39 km - Malý Háj (křiž.) (25) - 41 km - Hora
Sv.Kate-řiny (křiž.) (25) 42 km - Mníšek 48 km - Klíny 52 km - Fláje 61 km - Nad
Křížkem (rozc.) 66 km - Nové Město v Kr.horách (3011) 72 km - Křižovatka trasy 23
(3010) 77 km - Cínovec (3010) 81 km - Fojtovice (3010) 88 km - Habartice (3009)
91 km - Adolfov 92 km - Větrov 94 km - Krásný Les 97 km -Nakléřov (křiž.Telnice)
99 km - Nakléřov (3066) 102 km - Petrovice 107 km - Antonínov 110 km - Tisá 112
km - Sněžník ,chata (3017) 116 km - odb. Děčínský Sněžník 2 km - Sněžník (rozc.)
118 km - Sněžník - clo 2 km - U Vlčího jezírka 122 km - Kristin Hrádek 2 km Maxičky 126 km - Jalůvčí 128 km - Děčín - Přípeř (2) 130 km
Č.25 Brandov(CZ/D) - Malé Žernoseky 82 km
Průběh: Brandov (CZ/D) - Brandov 2 km - Malý Háj (křiž.)(23) 9 km - Hora
Sv.Kateřiny (křiž.)(23) 10 km - Nová Ves v Horách 13 km - Horní Jiřetín 18 km Litvínov (Křižatky) 20 km - Litvínov (Helvita) 22 km - Litvínov (nám.) 25 km - Louka
u Litvínova 27 km - Lom (rozc.) 29 km - Radčice (křiž.) 30 km - Braňany 34 km Rudolice 39 km - Most (žst.) 41 km - Obrnice,lávka 44 km - Lužice 48 km Měrunice(232) 53 km - Řisuty (rozc.) 56 km - Červený Újezd 58 km - Skalice 62 km
- Děkovka 65 km - Vlastislav 67 km-Sutom 69 km - Boreč 73 km - Režný Újezd 74
km Opárno 76 km - Malé Žernoseky 82 km
Č.35 Měděnec - Zásada u Rašovic 15 km
Průběh: (Trasa 35 začíná v Plzni u muzea před 39 km) Měděnec (23,36) Klášterecká Jeseň 6 km - Klášterec n.Ohří (3000) 10 km - Miřetice (3001)11 km Rašovice 13 km - Zásada u Rašovic 15 km
Č.231 Loučná - Všechlapy 14 km
Průběh: Loučná (3011,3073) - Osek (nám.) (3011) 2 km - Duchcov (3083) 10 km Zabrušany (odb.) 12 km - Všechlapy 14 km
Č.232 Měrunice - Louny 18 km
Průběh: Měrunice (25) - Libčeves 5 km - Mnichovský Týnec 10 km - Chraberce 11
km - Nečichy 14 km - Dobroměřice 16 km - Louny (202,304,353) 18 km
Č.304 Ročov - Louny 18 km
Průběh: Ročov (3035) - Senkov 5 km - Zbrašín 7 km - Jimlín 10 km - Zeměchy 11
km - Líšťany 14 km - Louny (202,232,353) 18 km
Č.3000 Kadaň -Okounov 17 km
Průběh: Kadaň (35) - Mikulovice 4 km - Klášterec n.Ohří (35) 9 km - Černýš 13 km Lužný (rozc.) (3004,3005) 16 km - Okounov (3001) 17 km
Č.3001 Miřetice - Okounov 7 km
Průběh: Miřetice (35) - Kotvina 3 km - Okounov (3000,3004) 7 km (Dále Ostrov
n.O.+29km)
Č.3002 Pod Meluzínou - Vejprty 16 km
Průběh: Pod Meluzínou (36) - Nástup (rest.) (36) 2 km - Loučná 4 km - České
Hamry 9 km - Nové Zvolání 13 km - Vejprty (3003,3004) 16 km
Č.3003 Vejprty - Hora Sv.Šebestiána 30 km
Průběh: Vejprty (3002,3004) - Černý Potok (3004) 4 km - Přísečnice - nádrž 7 km Přísečnice - hráz (23)11 km - Rusová (rozc.) (23)12 km - Výsluní 19 km - Celná 23
km - Menhartice 27 km - Hora Sv.Šebestiána 30 km
Č.3004 Vejprty - Okounov 25 km
Průběh: Vejprty (3002,3003) - Černý Potok (3003) 4 km - Kovářská 11 km - Horní
Halže (36) 14 km - Dolní Halže (36) 15 km - Mýtinka 16 km - Údolíčko 20 km Perštejn 22 km - Lužný (rozc.) (3000,3005) 24 km - Okounov (3001) 25 km
Č.3005 Lužný (rozc.) - Kupa (rozc.) 11 km
Průběh: Lužný (rozc.) (3000,3004) - Smilov 2 km - Malý Hrzín 6 km - Srní 8 km Kupa (rozc.) (3002) 11 km
Č.3013 Kytlice - Kyjov 22 km
Průběh: Horní Chřibská (žst.)(211) 9 km - Horní Podluží (3052) 11 km - Světlík
(3052) 13km- Studánka 14 km - Krásná Lípa (211) 19 km - Krásný Buk 21 km Kyjov (3029, 3032) 22 km
Č.3014 Dolní Poustevna (CZ/D) - Horní Jindřichov (CZ/D) 29 km
Průběh: D.Poustevna (CZ/D) - Dolní Poustevna (3043) 1 km - Vilémov 5 km Mikulášovice (3041) 9 km - Brtníky(3032) 14 km - silnice Vlčí Hora -Brtníky (3033)
16 km - Vlčí Hora (3029) 18 km - Dymník (211) 21 km - Rumburk, AGIP u hranic 27
km - Horní Jindřichov (CZ/D) 29 km
Č.3015 Kytlice - Varnsdorf (CZ/D) 17 km
Průběh: Kytlice (21,211,3013) - Jedlová(žst) 4,5 km Jiřetín pod Jedlovou (3052)
8,5km - Dolní Poduží 11,5 km - Varnsdorf (bus) 15,5 km - Varnsdorf (CZ/D) 17 km
Č.3017 Děčín,Oldřichov - Petrovice (CZ/D) 20 km
Průběh: Děčín, Oldřichov - Nová Ves 2 km - Sněžník, chata (23) 8 km - Tisá
(tur.ch.)14 km - Ostrov (rozc.)16 km - Rájec 17 km - Nový Dvůr 18 km - Petrovice
(CZ/D) 20 km
Č.3029 Vysoká Lípa) - Vlčí Hora 19 km
Průběh: Vysoká Lípa (rozc.) (21) - Mokrý Důl (rozc.)(3030) 3,5 km - Na Tokání 7
km - U Sloupu (3052) 10 km - Doubice (křiž.) 13 km - U Doubice (3031) 14 km Kyjov (3013,3032) 16 km - Dlouhý Důl 17 km - Vlčí Hora (3014) 19 km
Č.3034 Louny - Velemyšleves 22 km
Průběh: Louny (202,232,304,353) - Březno 5 km - Celnice 7 km - Postoloprty (353)
8km - Rvenice 11 km - Výškov 14 km - Blažim 18 km - Velemyšleves 22 km
Č.3035 Ročov - Peruc 26 km
Průběh: Ročov (304) - Úlovice 2 km - Břínkov 4 km - Brodec 6 km - Smolnický mlýn
(rozc.) 12 km - Smolnice 12 km - Hříškov 14 km - Panenský Týnec 18 km - Vrbno
21km - Hřivčice 22 km - Peruc (202) 26 km
Č.3041 Sohland (D/CZ) - Mikulášovice (CZ/D) 13 km
Průběh: Sohland (D/CZ) - Lipová 4 km - Velký Šenov 7 km - Mikulášovičky 9 km Mikulášovice (3014) 12 km - Tomášov (CZ/D) 3 km - Mikulášovice (CZ/D) 13 km
Č.3042 Šluknov - Filipov 16 km
Průběh: Šluknov (rozc.u pot.)(211, 3043) - Království (3043) 4 km - Rozc.Valdek 5
km - Harta 8 km - Rumburk (zá) 10 km - Rumburk, Samota 13 km - Rumburk, AGIP
u hranic 2 km - Filipov (3043) 16 km
Č.3043 Filipov (CZ/D) - Dolní Poustevna 35 km
Průběh: Filipov (CZ/D) - Filipov (3043) 2 km - Jiříkov 3 km - Bukovská brána 12 km
- Království (3042)15 km - Šluknov (rozc.u pot.)(211,3042)17 km - N.Hraběcí 18 km
- Sohlandská cesta (rozc.) 23 km - Liščí 26 km - Severní (rozc.) 29 km - Lobendava,
Severní (CZ/D) 2 km - Lobendava 30 km - Lobendava (CZ/D) 2 km - Dolní
Poustevna 35 km
Č.3052 Jiřetín pod Jedlovou - Česká Kamenice 21 km
Průběh: Jiřetín pod Jedlovou (3015) - Jedlová 2 km - Jedlová (rozc.) 4 km - Horní
Chřibská (211) 7 km - Chřibská (nám.) 9 km - Česká Kamenice 21 km
Č.3057 Libochovany - Ploskovice 28 km
Průběh: Libochovany (2) - Kamýk 5 km - Hlinná 9 km - Sedlo pod Varhoští 11 km Čeřeniště 15 km - Babiny (3058) 17 km - Ovčárna 19 km - Myštice 26 km Ploskovice (3066) 28 km
Č.3058 Babiny - Velké Žernoseky 14 km
Průběh: Babiny (3057) - Lbín 3 km - Miřejovice 8 km - Malíč 12 km - Velké
Žernoseky (2) 14 km
Č.3066 Nakléřov -Litoměřice 45 km
Průběh: Nakléřov (23) - Malé Chvojno 4 km - Luční Chvojno 7 km - Mnichov (3067)
9 km - Slavošov (3067,3068) 11 km - Mirkov 15 km - Povrly 20 km - Velké Březno
23 km - Býňov 26 km - Lhota pod Pannou 28 km - Homole u Panny 30 km - Haslice
31 km - Řepice 33 km - Třebušín 35 km - Ploskovice (3057) 39 km - Žitenice 42 kmLitoměřice (2) 45 km
Č.3067 Vilsnice - Modrá 13 km
Průběh: Vilsnice - Malšovice (3068) 1 km - Javory 4 km - Slavošov (3066,3068) 7
km - Mnichov (3066) 9 km - Čermná 11 km - Modrá 13 km
Č. 3068 Malšovice - Slavošov 12 km
Průběh: Malšovice (3067) - Choratice 2 km - Dobkovice 4 km - Panský Mlýn 7 km Šachov 8 km - Slavošov (3066,3067) 12 km
Č. 3071 Trmice - Teplice 20 km
Průběh: Trmice - Koštov 2 km - Stadice 4 km - Řehlovice 7 km - Malhostice 9 km Rtyně nad Bílinou 11 km - Sezemice 12 km - Nové Úpořiny 14 km - Bystřany 17 km
- Teplice 20 km
Č.3072 Dlouhá Louka - Litvínov , Bukový háj 20 km
Průběh: Dlouhá Louka (rozc.) (3011) - Flájská obora (vod.) 9 km - Litvínov,Bukový
háj 20 km
Č. 3073 Lom - Loučná 7 km
Průběh: Lom (rozc.)(25) - Lom (nám.) 3 km - Lom (rozc.Litvínov) 5 km - Loučná
(rozc.) (3011) 7 km
Č. 3077 Kalek - Chomutov 17 km
Průběh: Kalek - Nad Zákoutím (3081) 5 km - Zákoutí (3081) 6 km - Mezihoří 7 km Blatno (3079) 10 km - Blatno (křiž.) (3079) 11 km - Březenec 15 km - Chomutov,
ZOO 17 km
Č. 3079 Hora sv.Šebestiána - Rudolice v Horách 25 km
Průběh: Hora sv. Šebestiána (3003,3081) - Bezručovo údolí (3081) 2 km - Třetí
Mlýn 8 km - První Mlýn 10 km - Blatno (3077) 12 km - Blatno (křiž.) (3077) 13 km Boleboř 19 km - Rudolice v Horách (3081) 25 km
Č.3080 Celná - Vikletice 29 km
Průběh: Celná (3003) - Lideň 5 km - Zelená 8 km - Málkov 9 km - Černovice 12 km
- Spořice 15 km - Chomutov 3 km -Droužkovice 18 km - Březno 22 km - Nechranice
(vodní nádrž) 24 km - Nechranice (křiž.) 28 km - Vikletice 29 km
Č. 3081 Hora sv.Šebestiána - Rudolice v Horách 18 km
Průběh: Hora sv.Šebestiána 3003,3079) - Bezručovo údolí (3079) 2 km - Nový
Dům 8 km - Nad Zákoutím (3077) 10 km - Zákoutí (3077) 11 km - Mezihořský vrch
(rozc.) 14 km - Rudolice v Horách (3079) 18 km
Č.3083 Duchcov - Řetenice 10 km
Průběh: Duchcov (231) - Nové Sady 3 km - Oldřichov 6 km - Řetenice 10 km
Vybíraví se mají
nejlíp!
V Místních Zlatých stránkách
máte pěkně pohromadě
všechny nabídky z Vašeho okolí.
Jednoduše je otevřete
a v klidu si doma vyberete
tu nejvýhodnější.
avou
ad Sáz
n
r
á
ď
Ž
ěsto
Nové Mravě
na Mo
e
Bystřicerštejnem
P
d
na
í
Meziříč
é
lk
e
V
Přemýšlej, ...než nakoupíš
SPORTUJTE S OZP
Úspěšná spolupráce OZP a KČT zaměřená na prevenci zdraví a zdravého životního stylu členů
KČT – pojištěnců OZP, bude také v roce 2006 pokračovat řadou zajímavých společně uskutečňovaných programů, aktivit nebo jednorázových i cyklických turistických akcí, zařazených prostřednictvím „Turistické dvoustovky“ do
programu Sportujte s OZP. Záměrem je motivovat pojištěnce OZP
k pravidelné účasti na turistických akcích, a to jak organizované turisty, tak i příležitostné pochodníky.
Odměny OZP pro aktivní účastníky – pojištěnce OZP
• Vitaminové přípravky po absolvovaní jednorázových nebo cyklických turistických akcí, zařazených do programu Sportujte s OZP.
• Úhrada všech očkovacích dávek proti klíšťové encefalitidě členům KČT
– pojištěncům OZP, zabezpečujícím značení turistických tras v ČR.
Odměny pro aktivní účastníky – pojištěnce i nepojištěnce OZP
• Bezplatné zdravotně preventivní služby – měření krevního tlaku
a tělesného tuku.
KLUB ZDRAVÍ OZP
Co nového připravujeme pro jednotlivé účastníky Klubu zdraví OZP v roce 2006
Výrazné rozšíření nadstandardních výhod a programů zdravotně preventivní péče pro účastníky
Klubu zdraví OZP (KZOZP)
• kartu slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP)
• úhradu ročního členského příspěvku odváděného ústředí KČT ve výši 100 % (individuální
i rodinný)
• příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení turistického i hotelového typu
• příspěvek na úhradu startovného při aktivní účasti na:
– masových sportovních nebo turistických akcích
– sportovních a turistických republikových nebo mezinárodních soutěžích
• zdravotní program – očkování proti klíšťové encefalitidě
• zdravotní program – sportovní prohlídky
• příspěvek na sportovní připojištění v celém světě u Vitalitas pojišťovny, a.s.
• slevy na vybrané produkty cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o.
• služby internetového obchodu Pears Health Cyber, s.r.o. – nákup volně prodejných zdravotních
přípravků se slevou.
Členy Klubu zdraví OZP se mohou stát všichni registrovaní členové KČT – pojištěnci
OZP prostřednictvím odborů, ve kterých jsou registrováni.
Bližší informace o termínech a organizačních pokynech k jednotlivým akcím, zařazeným prostřednictvím „Turistické dvoustovky“ do programu Sportujte s OZP, o Klubu zdraví OZP, rozsahu, výši
a kritériích poskytovaných slev, účastnických výhod apod., jsou průběžně zveřejňovány v časopisech obou partnerů a na jejich internetových stránkách: OZP – BONUS INFO, www.ozp.cz; KČT
– Turista, Atlas cyklotras a turistických zajímavostí v Česku – EUROBEDS, www.klubturistu.cz,
www.eurobeds.cz
Kontaktní místa pro pojištěnce OZP i veřejnost:
• Ředitelství OZP – Praha: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4,
infolinka: 261 105 555, modrá linka: 810 800 033, fax: 261 105 300, internet: http://www.ozp.cz
elektronická podatelna: https://portal.ozp.cz, [email protected],.
• Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR.
Download

KALENDÁŘ - KČT oblast Ústecký kraj