AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ
EIA V ÚSTECKÉM KRAJI - 2014
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Aktualizováno ke dni 17. 7. 2014
Řízení EIA v roce 2014
Záměr
Terénní úpravy, sanace a
rekultivace – vyrovnání terénu
Vápenka Teplice – Řetenice
Revitalizace ploch po těžbě
rašeliny
Revitalizace rašeliniště u
Novoveského rybníku
Stavební úpravy stájí výkrmu
prasat Lišany
Práškovací lakovací linka PORSA
SYSTEM ČR
ČSPHM Ahníkov
Oznamovatel záměru
Věra Kasmanová, Liběšice
202, 411 46, Liběšice u
Litoměřic,
Ing. Antonín Kučera, CSc.,
Březinova cesta c.p. 211/23,
Pokratice, 412 01, Litoměřice
1 Jaroslav Závorka, Nádražní
994/ 91, Předměstí, 412 01,
Litoměřice 1
JUDr. Petr Novák,
Jeronýmova 610, 411 17,
Libochovice
APB Plzeň a.s., Barvínkova
582/8, 326 00 Plzeň
APB Plzeň a.s., Barvínkova
582/8, 326 00 Plzeň
ANIMO Žatec, a.s.
Lišany 33, 440 01 Lišany
Porsa System ČR s.r.o.
Jiří Weber, Lipská 4705,
430 03 Chomutov
Výrobní hala práškové lakovny
Areál SŠT Most - Velebudice
MVE Hostěnice - Písty
UFO park Dymník
Separační linka pískové suroviny dočasná stavba
Truck centrum Krásný Les
(Petrovice)
Nový jádrový zdroj v lokalitě
Jaslovské Bohunice
Areál Metallplast Recykling, s.r.o.
Překladiště odpadů Most Rudolice, Becker - Bohemia s.r.o.
PREOL, a.s. – Extruze řepkových
šrotů
Dräger – výrobní hala Klášterec
nad Ohří
KM-PRONA, a.s., Rynoltice
95, 463 55 Rynoltice
NGW s.r.o., Lužické náměstí
211, 408 01 Rumburk
Cínovecká deponie, a.s.,
Na příkopě 859 / 22, 110 00
Praha - Nové Město
APB Plzeň, Losiná 303,
332 04 Nezvěstice
Slovensko
METALLPLAST - RECYKLING,
spol. s r.o., Krupka, okr.
Teplice, Pod stadionem
Becker Bohemia s.r.o.,
330 02 Dýšina 297
PREOL, a.s., Terezínská 1214,
410 02 Lovosice
Dräger Chomutov s.r.o.,
Pražská 5494, 430 01
Chomutov
Posuzování
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
1
Zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů
EKOSEV, s.r.o., Na Kodymce
1524/16, 160 00 Praha 6
Autocentrum Černý s.r.o.,
Řehořova 1003/34, 130 00
Praha 3
ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Stanovení dobývacího prostoru
Veliká Ves a hornická činnost na
výhradním ložisku bentonitu
KERAMOST, a.s., Žatecká
1899/25, 434 30 Most
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
1. Český fotbal park Dymník
NGW s.r.o., Lužické náměstí
211, 408 01 Rumburk
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
KERAMOST, a.s., Žatecká
1899/25, 434 30 Most
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Novostavba čerpací stanice
pohonných hmot a pneuservisu
V 144 přeložka vrchního vedení
VVN, Třebušice - Hořany
Stanovení dobývacího prostoru
Braňany VI a hornická činnost na
výhradním ložisku bentonitu
Braňany 1
Stanovení dobývacího prostoru
Cínovec I a následná hornická čin
nost na ložisku Cínovec - odkaliště
CTPark Teplice, Objekt K2/1
Energizer
Přípojka zemního plynu pro
elektrárnu Mělník
Centrum pro komplexní nakládání
s odpady - Vysoká Pec
Obchodní centrum Varnsdorf
Chomutov II - výroba
polystyrenových desek na p.č.
4220/6
Intenzifikace výroby hnojiv v
Lovochemii a.s., Lovosice
Areálová samoobslužná čerpací
stanice pohonných hmot, Centrum
pivovar Děčín
Inženýrské sítě a komunikace pro
areál rodinných domů, lokalita
č. 3 pod Bílou strání, Litoměřice Pokratice
Těžba a rekultivace v lokalitě
Úhošťany
Pokračování těžby oxyhumolitu v
dobývacím prostoru DP 3 00 98,
Duchcov I.
Větrný park Chomutov – změna
záměru
Cínovecká deponie a.s.,
Vodičkova 707/37, 110 00
Praha 1
CTP Invest, spol. s r.o.,
Central Trade Park D1, 396
01 Humpolec
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444,
140 53 Praha 4
Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, 500 09
Hradec Králové.
IMOS stavby, a.s.,
Olomoucká 704/174, 627 00
Brno - Černovice
Terman - Janoušek, spol. s
r.o., Luční 4779, 430 01
Chomutov
Lovochemie, a.s., Terezínská
57, 410 17 Lovosice
Westabay, a.s., Krakovská
1366/25, Nové Město, 110
00 Praha
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Bohuslav Zíma, Keblice 133,
410 02 Lovosice
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
C4SC78 s.r.o., Janáčkovo
nábřeží 1153/13, 150 00
Praha 5 - Smíchov
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Humatex, a.s., ul. Důlní, čp.
199, 418 01 Bílina
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
APB - Plzeň a.s., Barvínkova
582/2, 326 00 Plzeň
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
2
Centrum pro komplexní nakládání
s odpady Tušimice
Terénní úpravy Komořany II. část
Zařízení k využívání nebezpečných
odpadů
Doplnění technologie tavení a
odlévání v KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a.s., 379 11 Trmice
Modernizace výrobní linky v
budově 3542
Instalace dvouplášťové nádrže na
naftu ve společnosti RYKO a.s.
Úpravy lihovaru Trmice
Centrum pro komplexní nakládání
s odpady Modlany II
POPD ČSA – Vydobytí části uhel
ných zásob, vázaných v závěrných
bočních svazích lomu ČSA
hlubinnou dobývací metodou
Provozovna firmy KOVODEMONT
CZECH a.s. Litvínov
Betonárka Libochovice II.
Petrohrad - obalovna živičných
směsí
Přemístění závodu JOTUN do haly
3 VGP parku v Přestanově a
zvýšení kapacity výroby
práškových barev
Větrný park Chomutov - změna
záměru
V223/V224 – přestavba
stávajícího dvojitého vedení 220
kV na dvojité vedení 400 kV
Betonárna Frischbeton, s.r.o., k.ú.
Souš č. parc. 141/5
Kroková pec kalibrovny
Úpravy koryta Ploučnice v Malé
Veleni
Skládka Tušimice a.s.,
Úprkova 3120, 415 01
Teplice
United Energy, a.s.,
Teplárenská 2, Most Komořany, 434 03 Most 3
Ing. Pavel Janů, Nové Dvory
95, 413 01
KS Kolbenschmidt Czech
Republic, a.s.
Euro Support Manufactoring
Czechia, s.r.o., Záluží 1, 436
70 Litvínov
RYKO a.s., Dělnická 1408/29,
405 02 Děčín
Liberta Energy s.r.o., Na
Rovném 736/3, 400 04
Trmice
Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, 500 09
Hradec Králové
Severní energetická, a.s.,
Václava Řezáče 315, 434 01
Most
Kovodemont Czech a.s.,
Beranových 696, 199 02,
Praha 18 - Letňany
TG TILLAR, s.r.o., Lodecká
110 00, Praha 1
Ekostavby Louny s.r.o., V.
Majera 573, 440 01 Louny
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde a zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Jotun Powder Coatings (CZ)
a.s., Na Rovném 866, 400 04
Trmice
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
APB - Plzeň a.s., Barvínkova
582/8, 326 00 Plzeň
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
ČEPS a.s., Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Frischbeton, s.r.o., Na Bělidle
č.p. 198/2, 150 00 Praha 5
Z GROUP, Steel Holding, a.s.
– divize Válcovny trub
Chomutov
Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, Závod Terezín.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
3
Využití pryžového, plastového a
textilního granulátu, k.ú. Hrbovice
KS DISCUS – Nová výrobní hala,
Chabařovice
ROSETINOR a.s., Masarykova
750/316, 400 01 Ústí nad
Labem
KS CZ Motor Service, s.r.o.,
Důlní 362/2, Trmice 400 04
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
Celý proces posuzování lze
sledovat zde.
4
Download

aktuálně probíhající řízení eia v ústeckém kraji - 2014